FORANDRING I ORGANISATIONER UNDER PRES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORANDRING I ORGANISATIONER UNDER PRES"

Transkript

1 FORANDRING I ORGANISATIONER UNDER PRES Mette Brøgger Hildebrandt & Brandi A/S September

2 Hildebrandt & Brandi STRATEGI Vi arbejder med ambitiøse organisationer om det vigtigste Vores vision er langsigtet ledelse i en kortsigtet verden ORGANISATION LEDELSE FORANDRING EFFEKTIVITET GOVERNANCE PROJEKT- OG PROGRAMLEDELSE 2

3 Jeres situation og udfordringer SITUATIONEN Mange forandringer: Budgetbesparelser Lukninger? Afskedigelser Travlhed Begyndende stress og demotivation LEDELSESMÆSSIGE UDFORDRINGER Hvordan sikrer man, et effektivt system hvor opgaverne løses i aftalt kvalitet, hvor drift og udvikling er i balance og som samtidig er ramme for en god og udviklende arbejdsplads? 3

4 Indhold Ledelse Kvalitet, effektivitet og prioritering Ledelse af forandring 4

5 Ledelse ifølge klassikerne Taylor Det er kun gennem fortsat standardisering, implementering af bedste praksis og arbejdsmetoder samt udviklet samarbejde, at vi kan arbejde hurtigere. Og forpligtelsen til at indføre nye standarder og skabe samarbejde ligger alene hos ledelsen Frederick W. Taylor ( ) 5

6 Ledelse ifølge klassikerne Fayol Ledelse er at planlægge, organisere, koordinere og kontrollere Henri Fayol ( ) 6

7 Ledelse ifølge klassikerne Drucker Ledelse drejer sig om udvikling af virksomheden og dens medarbejdere. Omverdenens krav, behov og vilkår ændrer sig konstant. God ledelse er hele tiden at være i stand til at sikre den tilpasning af organisationen, der er nødvendig. Peter F. Drucker, The Practice of Management,

8 Ledelse ifølge klassikerne Mintzberg En leders job er i virkeligheden at hjælpe med at skabe et system, hvor mennesker kan være rigtig konstruktive. Ledelse handler om følelsen og fornemmelsen og handlingen; om at balancere lederskab med samfundsborgerskab og det er ofte mere rodet end mange ledere tror. Ledelse er ikke et job for supermænd eller superkvinder men for mennesker med fejl og mennesker med tanke for andre. Henry Mintzberg ( ) 8

9 Behovet for udvikling Vi skal løse opgaven og lære af den! 9

10 Udgangspunktet Virksomhederne er mere end nogensinde prisgivet mennesker En trimmet motor Mange komponenter Konstruktion Optimering Tuning En velplejet have Mange unikke planter Nogen struktur Beskæring Gødning 10

11 Det fulde potentiale Passion Kreativitet Et potentiale, som ligger i alle medarbejdere, men som organisationen ikke nødvendigvis får realiseret Initiativ Loyalitet Kompetence Hvad organisationen køber sig til og kan forvente at få - når den ansætter medarbejdere Erfaring Kilde: inspireret af Gary Hamel. Management

12 Spørgsmål til dig? Overvej følgende spørgsmål Skal din organisation ledes som en velsmurt maskine eller en have? Hvorfor? I hvor høj grad har du behov for dine medarbejderes passion, kreativitet og initiativ for at kunne lykkes med dine mål for organisationen? Når du har reflekteret et par minutter, bedes du drøfte dine tanker med sidemanden. 12

13 Indhold Ledelse Kvalitet, effektivitet og prioritering Ledelse af forandring 13

14 Hvad er vilkår og hvad kan ledes? Input Proces Output Økonomi / rammebevilling Servicekrav Efterspørgsel Medarbejderforventninger Opgaveportefølje Processer Beslutninger Prioriteringer Investeringer MUS Budget Services Medarbejdertilfredshed Kundetilfredshed Udvikling 14

15 Kvalitet og effektivitet Kvalitet Løs opgaven som på forhånd specificeret, eventuelt indenfor fastsatte tolerancer Overholdelse af procesbeskrivelse Reviews og godkendelse af leverancer Standarder Effektivitet Spare tid og penge Optimere kapacitetsudnyttelse Efficiency at løse opgaven ved brug af færrest muligt ressourcer Effectiveness at løse den rigtige opgave rigtigt Effektivitet hænger tæt sammen med kvalitet, idet den specificerede opgave (kvalitet) skal leveres optimalt (effektivt) 15

16 Effektivitet og prioritering Påstand: Det virkeligt vigtige haster sjældent og det, der haster, er sjældent vigtigt Effektivitet ud fra prioritering Haster Haster ikke Vigtigt Ikke vigtigt Prioritering ud fra principper om Strategisk vigtighed A opgaver prioriteres over B opgaver Effektive mennesker holder sig fra kvadrant 3 og 4, fordi, uanset om de haster eller ej, er de ikke vigtige. De forsøger også at indskrænke kvadrant 1 til det mindst mulige, for at kunne tilbringe mere tid i kvadrant 2. (Covey, 1989) 16

17 Ambition? UDVIKLING DRIFT DRIFT RESTITUTION / BRANDSLUKNING 17

18 Bruges tiden rigtigt? En dobbeltsidet udfordring Kapacitet 100% Tid 18

19 Er ledelsesfundamentet på plads? 19

20 Behov for medarbejdere der kan selv..fra ledelse til selvledelse! Det antal frihedsgrader lederen giver 0% 100% Det antal frihedsgrader medarbejderen ønsker 0% 100% Der er brug for HANDLEKRAFT 20

21 Succes Lykken er at have drømme succes er at realisere dem Hvordan defineres succes? Hvornår er du succesfuld? Hvornår er organisationen succesfuld? Hvornår er dine kolleger succesfulde? Ved alle, hvornår de er succesfulde? Er der sammenhæng mellem de organisatoriske niveauer af succes? 21

22 Spørgsmål til dig? Overvej følgende spørgsmål Hvordan arbejder du med ledelse, effektivitet og kvalitet? Hvad er succes for den enkelte medarbejder i din organisation? Er det tydeligt formuleret og forstået? Hvad kan gøres (af lederen/ af medarbejderen) for, at det bliver endnu skarpere? Når du har reflekteret et par minutter, bedes du drøfte dine tanker med sidemanden. 22

23 Indhold Ledelse Kvalitet, effektivitet og prioritering Ledelse af forandring 23

24 Undersøgelser viser, at 2 ud af 3 forandringsinitiativer fejler 24

25 25

26 26

27 27

28 Hvor skal den ledelsesmæssige indsats lægges? Strategisk ledelse Forandringer Strategiske valg Strategiske indsatser Ændrede vilkår Involvering Beslutning Beslutning Implementering 28

29 29

30 Forstå forandringen 1.Forstå succesen 2.Forstå forandringens dybde og kompleksitet 3.Forstå forandringens karakter 4.Forstå de forskellige fokus på forandringen 5.Vurder forandringsparatheden 6.Hvor kommer energien fra 30

31 Det væsentlige er usynligt for øjet. I eventyret Den lille prins af Antonine De Saint-Exupéry (1943) siger ræven i sin afskedstale til den lille prins: Nu skal jeg betro dig en hemmelighed. Den er ganske ligetil: Kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet. Det væsentlige er usynligt for øjet, gentog den lille prins for bedre at huske det. 31

32 Forstå succesen 1 32

33 Forandringens dybde og antal 2 33

34 Forstå forandringens karakter 3 34

35 Ledere og medarbejdere fokus i forandringer 4 35

36 Mennesker er ikke imod forandringer. De er imod at blive forandret Peter Senge. Adapted from Senge,

37 Vurder forandringsparatheden Beslutningstager 5 Ledelse Organisationen Borger/bruger 37

38 Hvor kommer energien fra? 6 Energiform Brændende platform Forandringsvision Bæredygtig energi Drivkraft Ydre Ydre Indre Fokus De negative konsekvenser af den nuværende situation Det attraktive ved fremtiden Bæredygtig udvikling 38

39 Spørgsmål til dig? Overvej følgende spørgsmål Hvilke væsentlige forandringer står du overfor? Hvad er forandringshistorien (forandringens rationale og succeskrav)? Hvem skal involveres i forandringsprocessen og om hvad? Når du har reflekteret et par minutter, bedes du drøfte dine tanker med sidemanden. 39

40 Sund fornuft er ikke altid Sund praksis 40

41 Tak!

42 Case: Mission Ledelse/ AMA Forløb Personalemøde: Behovet for prioritering Trivelsgruppen nedsættes: Temadag 2: Fokus på trivsel og godt arbejdsmiljø Trivselssamtaler Eksekvering og virkeliggørelse Koordinatormøde Forår 2010 Efterår 2010 Temadage: Hildebrandt & Brandi Temadag 1: Temadag 3: Hvorfor går vi på arbejde? (DR2) Interviewrunde og analyse Perspektiv og løsninger Planlægning Kilde: AMA/ Mission Ledelse 42

43 Case: Mission Ledelse/ AMA Arbejdstilrettelæggelse Stort overlap i afdelingens og medarbejderens behov Afdelingens behov Forudsigelighed (i bemanding) Fast struktur (overskuelig planlægningsproces) Fleksibilitet (puslespillet skal gå op) Kompetencematch Engagement Faglig kvalitet og udvikling Loyalitet (del af en organisation) Rimelighed (tilfredse medarbejdere) Medarbejdernes behov Forudsigelighed (i arbejdstid) Fast struktur (ikke for rodet med dag- og nattevagter) Fleksibilitet (individuelle hensyn) Kompetencesikkerhed Arbejdsglæde Faglig kvalitet og udvikling Loyalitet (del af et team) Rimelighed (i fordeling af uattraktive vagter) Kilde: AMA/ Mission Ledelse 43

44 Målsætning Fokus på engagement, trivsel og arbejdsglæde Case: Mission Ledelse/ AMA Stolthed Synlighed om travlhed Kvalitetssikring Forventningsafstemning Engagement, trivsel og arbejdsglæde Sikre kollegial forpligtelse AMA er en medicinsk skadestue. Vi sikrer patienterne kompetent akut behandling, og at de får det rette videre forløb i sundhedsvæsenet. Det er det, vi er sat i verden for. Travlhed forekommer af forskellige årsager/variable. Vi vil kunne identificere disse årsager/variable og vide, hvornår de indvirker på travlheden. Når det ikke er muligt at nå alt, vil vi sikre rette og ensartet prioritering af arbejdsopgaverne. Vi vil sikre god forventningsafstemning med vores interessenter (kolleger, samarbejdsafdelinger, patienter, pårørende m.fl.) ved at være bevidste om vores prioriteringer. Vi vil sikre en god arbejdsplads, hvor den enkelte kan gå hjem med en god fornemmelse i maven; og hvor perioder/vagter med overskud anvendes til læring og udvikling. Viden forpligter. Vi vil have en arbejdsplads, hvor vi hjælper hinanden, så den travlhed der forekommer, forekommer mere jævnt fordelt. Kilde: AMA/ Mission Ledelse 44

45 Grøn tilstand Grøn tilstand er den normale arbejdstilstand. Her varetages alle opgaver. Væskeskemaer/væskeregnskab Sengeredning Almindelig oprydning Birum bord med ABL tørres af + der skiftes kanyleboks Kanylebokse på stuerne skiftes ved behov Opfyldning af depotvarer Opfyldning i skabe/ birum/ på stuen Opfyldning af dropvogne Opfyldning af BS-kasser Sætte depotvarer på plads Personlig hygiejne Højde + vægt + BMI Sygeplejedokumentation Forespørgsler Kontakt til hjemmepleje Forløbsplan At måle værdier, BT+ Tp+P+RF (alle patienter) Observation af stabile patienter Psykisk pleje Bestille trykaflastende madras Udskrivelse af patient til hjemmet Rekvirering af undersøgelser + diverse prøver Supervision + undervisning Der kontrolleres om der er et NIV apparat i Afdelingen Gul tilstand Gul tilstand beskriver den pressede arbejdstilstand, hvor prioritering af opgaverne er nødvendigt. Her varetages de sygeplejemæssige opgaver i prioriteret rækkefølge. Sygeplejedokumentation Forespørgsler Kontakt til hjemmepleje Forløbsplan At måle værdier, BT+ Tp+P+RF (alle patienter ) Observation af stabile patienter Psykisk pleje Bestille trykaflastende madras Udskrivelse af patient til hjemmet Rekvirering af undersøgelser + diverse prøver Supervision + undervisning Der kontrolleres om der er et NIV apparat i Afdelingen Personlig hygiejne Prioriteret personlig hygiejne Journalen læses, kun de relevante oplysninger, så der Journalen skabes et læses, bedre kun de relevante oplysninger, så der skabes et overblik bedre overblik Lejring + vending af patienter + mobilisering Kontakt til pårørende Medicin Akut behandling/undersøgelse Observationsskemaer Visitation af patienter Lejring + vending af patienter + mobilisering Kontakt til pårørende Medicin Akut behandling/undersøgelse Observationsskemaer Visitation af patienter Visitation af patienter Modtagelse af patienter i prioriteret rækkefølge efter Modtagelse Triage-modellen af patienter i prioriteret rækkefølge efter Triage-modellen Case: Mission Ledelse/ AMA Prioriteringstrappen Lejring og vending af prioriterede patienter Kontakt til pårørende til kritisk syge patienter Medicin Akut behandling/undersøgelse Observationsskemaer Rød tilstand Rød tilstand er den arbejdstilstand som kræver særlig fokusering og prioritering. Her varetages sygeplejemæssige opgaver som skal udføres, og ikke kan vente, i relation til den akut dårlige patient. Modtagelse af patienter i prioriteret rækkefølge efter Triage-modellen Opfyldning af akutvogn Opfyldning af akutvogn Opfyldning af akutvogn Opfyldning af procedurebakker Opfyldning af procedurebakker Opfyldning af procedurebakker Observation / dokumentation / pleje af akut dårlige patienter Observation / dokumentation / pleje af akut dårlige Observation patienter / dokumentation / pleje af akut dårlige patienter Opfyldning på observationsstue Opfyldning på observationsstue Opfyldning på observationsstue Bestilling / udførelse af EKG + blodprøver på røde + gule Bestilling patienter / udførelse af EKG + blodprøver på røde Bestilling + gule patienter / udførelse af EKG + blodprøver på røde + gule patienter Information til patienten Information til patienten Information til patienten Kort briefing omkring rød patient til ny kollega Kort briefing omkring rød patient til ny kollega Kort briefing omkring rød patient til ny kollega Overflytning af patienter til samarbejdende afdelinger Overflytning af patienter til samarbejdende afdelinger Overflytning af patienter til samarbejdende afdelinger Kontrol af ilt + sug + sugekathetre Kontrol af ilt + sug + sugekathetre Kontrol af ilt + sug + sugekathetre Overblik over patienten via Bookplan Overblik over patienten via Bookplan Overblik over patienten via Bookplan Mad Mad Mad 45 Væske Væske Væske Kilde: AMA/ Mission Ledelse

46 Case: Mission Ledelse/ AMA Prioriteringsskema Grøn tilstand Når mindst 4 af nedenstående parametre lever op til normtallene Gul tilstand Når 3-4 af nedenstående parametre lever op til normtallene Rød tilstand Når mindre end 3 af nedenstående parametre lever op til normtallene Parametre Fremmøde Normtal for hverdage Dag Aften Nat Kompetencer Belægning* Patienttyngde** Patientflow*** *Antallet af patienter **Røde eller særligt ressourcekrævende patienter *** Antallet af indkomne og udskrevne patienter i vagten Kilde: AMA/ Mission Ledelse 46

Prioritering af kerneopgaven. Værktøj TESTVERSION

Prioritering af kerneopgaven. Værktøj TESTVERSION Prioritering af kerneopgaven Værktøj TESTVERSION Forord Dette værktøj er under udvikling og dette er en testversion. Værktøjet er udviklet på baggrund af eksisterende værktøjer i Kom videre med social

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank:

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard x Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard og

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Lean i Plejesektoren. - en guide

Lean i Plejesektoren. - en guide Lean i Plejesektoren - en guide 1 Forord til guide om Lean i plejesektoren Den offentlige sektor i Danmark skal levere service af høj kvalitet. God service til borgerne og gode arbejdspladser er to sider

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik

Inspiration til udvælgelse af ledertalentet. et tillidsfuldt prik Inspiration til udvælgelse af ledertalentet et tillidsfuldt prik Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 1. Hvorfor ledertalentudvikling hos jer?... 4 2. Hvordan ser jeg dem med lederpotentiale?... 5 3. Hvordan

Læs mere

Mere end bare et job

Mere end bare et job Mere end bare et job Mere end bare et job Meget mere end pension Et job hos ATP udvikler dig ikke kun fagligt, men også socialt og personligt. Vi tager din udvikling alvorligt. For det er vigtigt for både

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere