AktivKurser INTEGRATIONS KONSULENT UDDANNELSEN. Human Resource Management e-learning. Probana

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AktivKurser INTEGRATIONS KONSULENT UDDANNELSEN. Human Resource Management e-learning. Probana"

Transkript

1 AktivKurser INTEGRATIONS KONSULENT UDDANNELSEN Human Resource Management e-learning Probana

2 EN STATSSTØTTET UDDANNELSE DER IKKE KOSTER DIN VIRKSOMHED EN KRONE Velkommen til Integrations Konsulent Uddannelsen, IKU Det er med stolthed, at Probana i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen og med sparring fra Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet (Foreningen Nydansker) kan præsentere den nye Integrations Konsulent Uddannelse, IKU - et læringsredskab, der gøres frit tilgængeligt med det formål at hjælpe den igangværende integration af nydanskere på det danske arbejdsmarked. Probana er en dynamisk virksomhed med et stærkt afsæt i rådgivnings- og uddannelsesaktiviteter inden for Human Resource Management og e-learning. Probana gennemfører e-learning forløb for personaleansvarlige og ledere i næsten samtlige større virksomheder i Danmark. Vores HR-Konsulentuddannelse, HRK, er blevet særdeles populær på grund af stærkt indhold og nem teknologi.

3 IKU INTEGRATIONS KONSULENT UDDANNELSEN Frigiv virksomhedens fulde potentiale Ledere og personaleansvarlige har mere end nogensinde før brug for læring om integration og mangfoldighedsledelse. Probanas nye Integrations Konsulent Uddannelse, IKU, belyser centrale aspekter forbundet med mangfoldighedsledelse i såvel offentligt som privat regi. En god investering af din tid Integrations Konsulent Uddannelsen er udviklet med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og er omkostningsfri. Undervisningsmaterialet er udviklet med sparring fra Foreningen Nydansker. Uddannelsen er baseret på e-learning og kombineres med en afsluttende eksamen - alt sammen på handelshøjskoleniveau. Uddannelsen tager udgangspunkt i såvel den aktuelle som den grundlæggende læring om integration, mangfoldighedsledelse, Human Resource Management, HRM, samt erhvervspsykologi - og belyser over tre moduler, hvorledes arbejdsopgaver inden for feltet løses optimalt. Varighed: 3 måneder Tidsforbrug: Ca. 15 timer pr. md. Pensum: 3 moduler* Start: Den 1. januar 2004 Pris: Omkostningsfrit (statsstøttet) Uddannelsen starter den 1. januar 2004 og varer i alt 3 måneder. Herefter vil der starte hold op hver januar, marts, august og oktober. Hvem bør tage denne uddannelse IKU er en uddannelse for erfarne personaleansvarlige, ledere og konsulenter, der arbejder i/med moderne organisationsudvikling, ledelse og HRM - i såvel private som offentlige virksomheder. Integrationsprocessen hjælpes på vej gennem uddannelse I et samarbejde mellem Probana og Arbejdsmarkedsstyrrelsen og med sparring fra Foreningen Nydansker er der med IKU skabt en platform, der vil give en bedre forståelse for og hurtigere udnyttelse af det potentiale, som nydanskere udgør. Virksomheder over hele landet har mulighed for bedre at udnytte det talent og de ressourcer, der ligger hos denne gruppe. IKU har fokus på det menneskelige perspektiv Uddannelsen berører aspekter som kulturelle, sproglige og religiøse forskelle og disses betydning i en organisatorisk hverdag, samt hvorledes man som leder kan forholde sig til en multietnisk medarbejdergruppe, dens fordomme, tolerancer og motivation etc. IKU tilbyder et strategisk perspektiv på integration og mangfoldighedsledelse samt en værktøjskasse og modeller for, hvordan man i praksis håndterer de faser, som både virksomheden og nydanskeren gennemløber ved ansættelse og udvikling i virksomheder, samt hvordan problemstillinger kan forstås og løses optimalt både for ledelse og medarbejdere. IKU indeholder også en fyldig redegørelse for de juridiske og formelle aspekter, der kan være forbundet med integration. Viden skaber forståelse IKU er en uddannelse, der gør op med fordommene - og skaber succeshistorier omkring integration. *) se side 5 for uddybelse af uddannelsen...det mangfoldige potentiale

4 IKU 3 MODULER - PÅ 3 MÅNEDER Uddannelsens indhold: Modul 1: Integration og mangfoldighed - et strategisk forretningspotentiale Hvem skal integreres? Mangfoldighedsledelse - strategi og vision Diversity Management på dansk Den etisk ansvarlige virksomhed Ledelsens rolle Fordomme og tolerance Arbejdsmiljø Læring og innovation Ca. 65 siders læsning med e-learning case og online-opgaver. Modul 2: Integrationskonsulentens værktøjskasse Kortlægning og benchmarking Kommunikation Samtale som kommunikationsredskab Storytelling Rekruttering og fastholdelse Personlige kontakter ved integration Kompentenceudvikling Konfliktforebyggelse på arbejdspladsen Konflikthåndtering Ca. 65 siders læsning med e-learning case og online-opgaver. Modul 3: Personalejura og personaleansvar Lov om forbud mod forskelsbehandling - generelt Lov om forbud mod forskelsbehandling - undtagelsesmuligheder Rekruttering Arbejdsvilkår og -miljø Personalepolitikker Integrationsloven Særlige ordninger til integration af etniske minoriteter Seneste politiske tiltag Ca. 65 siders læsning med e-learning case og online-opgaver.

5 IKU NYDANSKER UDDANNELSE INTEGRATION Uddannelsens formål Det er vores mål at bistå personaleansvarlige og ledere med ny viden og inspiration til at udfolde virksomhedens strategiske forretningspotentiale samt at tilbyde værktøjer til brug ved mangfoldighedsledelse. Undervisningen sætter fokus på det forretningsmæssige rationale, der udspringer af mangfoldighedsledelse. Uddannelsen vil præsentere en række centrale begreber, aspekter og fakta i relation til integrationsspørgsmålet på det danske arbejdsmarked. I et strategisk perspektiv vil der blive sat fokus på de økonomiske aspekter og de menneskelige ressourcer ved integrationsarbejdet i danske virksomheder; til gavn for medarbejderen og virksomheden. Dette vil blive kombineret med konkrete værktøjer samt de juridiske rammebetingelser forbundet med integration. Probana har med sparring fra Foreningen Nydansker udviklet et undervisningsmateriale på handelshøjskoleniveau. Materialet er let tilgængeligt via kombinationen af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Desuden giver uddannelsen mulighed for etablering af netværk med personaleansvarlige, ledere og konsulenter på tværs af en lang række førende private og offentlige virksomheder. Undervisnings- og materialeform Ved tilmelding til uddannelsen modtager deltagerne et password og et brugernavn, der giver direkte adgang til undervisningssiderne, bibliotekerne og linksiderne, der er tilkoblet undervisningen. Samtidig får deltagerne adgang til et online-dialogforum med eksperter og fagfolk, der bidrager undervejs i kursusforløbet med indlæg, cases og praktiske eksempler. Via uddannelsens dialogforum har deltageren også mulighed for at komme i kontakt med de øvrige kursister. Undervisningen er konkret og jobrelateret, og kurset er tilrettelagt således, at deltageren kan trække direkte på indlæringen i forbindelse med daglige arbejdsopgaver. Læs mere om dette på Internettet (www.probana.com). Forberedelse Før kursets start udfyldes et omfattende spørgeskema, som viser deltagerens læringsprofil og deltagerens niveau inden for HRM. Når vi har behandlet profilen, vil den blive brugt til sammensætning af studiegrupper. Deltagelse i studiegrupper er valgfri. Krav til udstyr For at kunne deltage på Integrations Konsulent Uddannelsen skal du have adgang til en PC med modem, internetopkobling og en adresse.

6 At ansætte gode medarbejdere og skabe en kultur i virksomheden, hvor den enkeltes kompetencer kan opsættes fuldt ud, er en væsentlig succesfaktor. Dette gælder naturligvis også for nydanskere og højtuddannede specialister fra udlandet. Derfor er det helt centralt, at vi forstår at tilegne os den rette viden i tide og skabe de rette rammer for et frugtbart samarbejde på arbejdspladsen såvel som i samfundet - Personalechef Edvin Blomqvist, Haldor Topsøe A/S

7 Jeg mener, mangfoldighedsledelse skaber grundlaget for en stærk virksomhed. Tankegangen sætter processer i gang, der giver rum og plads til forskellighed. Der er således både en økonomisk, en social og en ligestillings dimension i mangfoldighedsledelsesstrategi - Direktør Dan Boyter, Pressalit At arbejde med mangfoldighedsledelse giver bedre mening end at fokusere rent på integration. Vi oplever alle, nogen mere end andre, situationer og perioder i vores jobliv, hvor vi har brug for fleksibilitet og forståelse for vores situation. At arbejde med - og bidrage til mangfoldighed er til gavn for os alle. Træd ud af de begrænsende dagsordner og se potentialet for virksomheden såvel som for de ansatte. - Direktør Torben Møller-Hansen, Foreningen Nydansker

8

9 HRK HR-Konsulentuddannelsen Det kræver viden, indsigt og overblik at følge med udviklingen inden for personaleledelse i disse år. De menneskelige ressourcer tillægges en stadig vigtigere betydning ifm. virksomhedernes planlægning, og der stilles stadig større krav til den personaleansvarlige. HRS Fra chefsekretær til HR-ansvarlig Denne uddannelse præsenterer en række eksempler på, hvorledes chefsekretæren med den rigtige viden og grundig indsigt i de faglige discipliner inden for personaleledelse bedre end nogen anden kan varetage, etablere og udbygge personalemæssige arbejdsopgaver i virksomheden. Varighed: Tidsforbrug: Pensum: Pris: Start: 10 måneder Ca. 15 timer pr. md. + forelæsninger 6 moduler & 1 eksamen Kr ,- ekskl. moms Januar og august Varighed: Tidsforbrug: Pensum: Pris: Start: 3 måneder Ca. 15 timer pr. md. + forelæsninger 3 moduler & 1 eksamen Kr ,- ekskl. moms Januar/marts/august/oktober Hvem bør deltage HR-ansvarlige i private og offentlige virksomheder, der til daglig arbejder med organisations- og personaleudvikling samt erfarne HR-medarbejdere, der ønsker et "brush-up". EPU Viden, indsigt og overblik inden for HRM Erhvervspsykologi Hvem bør deltage Chefsekretærer, direktionssekretærer, sekretariatsledere, fuldmægtige, sagsbehandlere eller koordinatorer i stabsfunktioner. MLU Intensiv introduktion til HRM Chefsekretær / Mellemleder At arbejde i og med moderne organisationer kræver øget opmærksomhed på omgivelsernes hastige forandring og de psykologiske faktorer i organisationen - herunder følelser, interaktion, HRM, processer og udvikling. Uddannelsen bygger på de mest centrale områder inden for organisationspsykologi, personaleudvikling, organisationsforandring og -læring. Undervisningen foregår på et højt kvalificeret niveau og giver deltagerne viden, inspiration og effektive metoder til at omsætte erhvervspsykologisk teori til praksis. Varighed: Tidsforbrug: Pensum: Pris: Start: 3 måneder Ca. 15 timer pr. md. + forelæsninger 3 moduler & 1 eksamen Kr ,- ekskl. moms Januar/marts/august/oktober Hvem bør deltage Erhvervspsykologi, EPU, er en uddannelse for erfarne personaleansvarlige, ledere og konsulenter, der arbejder i og med moderne organisationsudvikling, ledelse og HRM. Mennesket i organisationen Mange chefsekretærer fungerer allerede i dag som mellemledere. Bevidst eller ubevidst. De nye organisationsformer og arbejdsmetoder har udvisket de traditionelle sekretæropgaver, og chefsekretærer - både i det private og det offentlige - står pt. over for helt nye udfordringer og ansvarsområder. Mellemlederuddannelsen, MLU, giver indsigt i, hvad ledelse er, hvad det indebærer, hvilke krav det stiller, og hvordan chefsekretæren kan udfylde mellemlederrollen så effektivt som mulig. Varighed: Tidsforbrug: Pensum: Pris: Start: 3 måneder Ca. 15 timer pr. md. + forelæsninger 3 moduler & 1 eksamen Kr ,- ekskl. moms Januar/marts/august/oktober Hvem bør deltage Chefsekretærer, direktionssekretærer, sekretariatsledere, fuldmægtige, sagsbehandlere eller koordinatorer i stabsfunktioner. Mellemledere i private virksomheder og inden for stat, amter og kommuner. 3 måneders mellemlederuddannelse De fire uddannelser er baseret på e-learning og kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsernes moduler er på handelshøjskoleniveau.

10 IKU JEG TILMELDER MIG: INTEGRATIONS KONSULENT UDDANNELSEN Navn: Titel: Firma: Adresse: Postnr. / By: Telefon / fax: - OG AFVENTER AT BLIVE KONTAKTET TILMELDING TIL INTEGRATIONS KONSULENT UDDANNELSEN KAN OGSÅ SKE VIA INTERNETTET PÅ

11 Fordele med mangfoldighed Vi ved, at langt de fleste stillinger bliver besat gennem lukkede netværk bestående af familie, venner, bekendte og tidligere kollegaer. I mange brancher er det nærmest umuligt at få et arbejde, hvis man ikke har en arbejdsgiver eller lærer, som man kan referere til. Mange indvandrere og flygtninge kommer aldrig ind i det kredsløb. Derfor kræver det nogle gange en særlig indsats fra virksomhederne at ansætte en indvandrer. Og selv om mange virksomheder har fundet fordelene ved mangfoldighed, kan det sagtens blive bedre andre steder. Jeg håber, at de, der gennemfører denne uddannelse, vil være mere parate til at åbne døren for indvandrere og flygtninge. Hvis det ikke er en rigtig ansættelse i første omgang, kan en virksomhedspraktik eller snusepraktik formidlet af en jobkonsulent være lige så brugbar. Den manglende integration på arbejdsmarkedet er en af de store udfordringer for vores arbejdsmarked og vores sociale system. Hvor vigtig opgaven er, illustreres af, at hvis indvandrere, efterkommere og flygtninge deltog i arbejdslivet som alle andre danskere, ville det offentlige tjene 33 milliarder om året. Og det allervigtigste - alle dem, vi får i arbejde, kan dagligt have følelsen af at høre til i vores samfund, bidrage til samfundet og have en fremtid i vores land. - Bertel Haarder, Minister for flygtninge, indvandrere og integration AABYsBASE.DK AktivKurser Probana Rungsted Havn Rungsted Kyst Tel.: Fax:

Frihed til læring. Undervisningsform

Frihed til læring. Undervisningsform Viden INDSIGT ov er blik danske virksomheder anbefaler Frihed til læring Undervisningsform Ledelses- og personaleområdet er i dag kendetegnet ved, at arbejde og uddannelse ikke er to forskellige ting,

Læs mere

Efteruddannelse via internettet

Efteruddannelse via internettet Kursusk atalog Camilla Raymond, konsulent, cand.psych. og lektor på Universitetet & Handelshøjskolen Efteruddannelse via internettet Anne Karin Smidt, cand.psych., konsulent Arne Vestergaard, cand.psych.,

Læs mere

Kursusk atalog. Efteruddannelse via e-learning. Mini MBA. Psy kologi. HR og personaleledelse. Ledelse og lederudv ik ling. Personlig udv ik ling

Kursusk atalog. Efteruddannelse via e-learning. Mini MBA. Psy kologi. HR og personaleledelse. Ledelse og lederudv ik ling. Personlig udv ik ling Kursusk atalog Efteruddannelse via e-learning Mini MBA Psy kologi HR og personaleledelse Kommunik ation Ledelse og lederudv ik ling Coaching Personlig udv ik ling projektledelse ApS Viden indsigt overblik

Læs mere

Det psykologiske udviklingsaspekt

Det psykologiske udviklingsaspekt EPU Det psykologiske udviklingsaspekt ORGANISATIONEN I ET PSYKOLOGISK PERSPEKTIV At arbejde i og med moderne organisationer kræver øget opmærksomhed på omgivelsernes hastige forandring og de psykologiske

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Coaching. Coach-Uddannelsen. Modul 1 Dit fokus som coach. Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching

Coaching. Coach-Uddannelsen. Modul 1 Dit fokus som coach. Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching Kursusstart, første modul d. 7.- 8. maj 2007 Hold 5, KBH ing -Uddannelsen Modul 1 Dit fokus som coach Modul 2 Kommunikation som dit stærkeste værktøj i coaching Modul 3 Forandringsledelse, motivation og

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi engagerer os PRINCE2 Foundation Kompetencer til succesfuld projektledelse Hvad er PRINCE2? PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) uddannelsen er

Læs mere

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker

LEDERUDVIKLING. Kom bedst fra start som ny leder. Styrk din position som erfaren leder. Skab resultater med og gennem andre. Tag afsæt i dine styrker Kom bedst fra start som ny leder Fra kollega til leder 1 dag Nyudnævnt leder 3 dage Styrk din position som erfaren leder Ledernes Leadership Programme 8 dage Coachuddannelse for ledere 15 dage 12 Master

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

KURSUSKATALOG. naturligvis 2016

KURSUSKATALOG. naturligvis 2016 KURSUSKATALOG naturligvis 2016 INDHOLD 8. marts 2016 5 Arbejdsmiljø 6 Det strategiske lederskab 8 Diskrimination er et fælles fagligt anliggende 10 Farvel til flinkeskolen 12 Farvel til flinkeskolen -

Læs mere

Kompetenceforum AnotherStep

Kompetenceforum AnotherStep Kompetenceforum AnotherStep Sikkerhed for din kompetenceudvikling BOGRESUMÉ LEDELSES- HÅNDBOG SUMMARY ARTIKEL DILEMMA VIDEO ENNEAGRAM SUMMARY VÆRKTØJ DIALOGKORT WWW.ANOTHERSTEP.DK KOMPETENCEUDVIKLING Deltagelse

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere