Reportage fra seminaret Beyond the MDGs: Opportunities and challenges for Human Resources for Health side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reportage fra seminaret Beyond the MDGs: Opportunities and challenges for Human Resources for Health side 3"

Transkript

1 Nyhedsbrev Juli 2011 Generalforsamling 2011 side 3 Nyt fra arbejdsgrupperne side 7 Reportage fra seminaret Beyond the MDGs: Opportunities and challenges for Human Resources for Health side 3 Rwandan Medical Association på vej mod ny forfatning side Globale Læger Nyhedsbrevredaktionen: Siff Malue Nielsen Charlotte Duch Lynggaard Gideon Ertner Forsidebillede: Dr. Mark Mitchell taler ved Globale Lægers seminar i april

2 Leder Deadline for FN s 2015-mål nærmer sig, og verden må indstille sig på, at målene i mange lande ikke bliver opfyldt. Samtidig med, at mange fattige lande stadig er langt fra at have de smitsomme sygdomme under kontrol, der er hovedfokus for de sundhedsrelaterede 2015-mål, melder nye trusler mod sundheden deres ankomst. Ikkesmitsomme sygdomme som diabetes og hjertekarsygdomme, der indtil for nylig ansås som et overvejende vestligt fænomen, er nu i hastig vækst i sydlandene. Samtidig ligger et område som mental sundhed hen som en problemstilling, som nogle lande knap er gået i gang med at løse. Hvordan skal verden forholde sig til disse udfordringer? Det var temaet for en international konference i København i april, arrangeret af det danske forskningsnetværk for international sundhed (ENRECA). Som en del af konferencen afholdt Globale Læger et seminar om sundhedsarbejdernes rolle i kampen for bedre sundhed. Intet sundhedsvæsen kan eksistere uden mennesker til at drive det hvad enten vi taler om læger, sygeplejersker eller folkesundhedsfaglige; forskere såvel som klinikere og administratorer. WHO har imidlertid skønnet, at der mangler over 4 millioner sundhedsarbejdere verden over, og at 47 lande har en så kritisk mangel, at dette i sig selv vil forhindre dem i at nå 2015-målene. Men som Globale Lægers seminar viste, er der håb forude. Der er flere mulige innovative løsninger på manglen på sundhedsarbejdere, såsom kreativ brug af ny teknologi og nye måder at tænke uddannelse af sundhedspersonale på. Vores seminar gav blot nogle få eksempler, men vi håber, at alle vore medlemmer vil lade sig inspirere af præsentationerne, der er tilgængelige på konferencens hjemmeside. Der er hårdt brug for at udvikle nye initiativer for at styrke de menneskelige ressourcer, der er af så afgørende betydning for at sikre fremtidens sundhed. Gideon Ertner Lisa Nørrelykke Nissen STRANDBOULEVARDEN 47B 2100 KØBENHAVN Ø For medlemskab og andre spørgsmål, se vores hjemmeside eller kontakt os på 2

3 Generalforsamling 2011 Ved Globale Lægers generalforsamling den 7. april 2011 blev der valgt ny bestyrelse. Formand Cæcilie Buhmann genopstillede ikke. Til formandsposten blev Gideon Ertner valgt for en to-årig periode. Udover formandsposten skulle vælges fire nye bestyrelsesmedlemmer, ligeledes for en to-årig periode. Følgende fire kandidater blev valgt: Sidsel Lykke af Rosenborg, Charlotte Duch Lynggaard, Kristine Dandanell Garn og Ib Bygbjerg (sidstnævnte vandt genvalg). Som suppleanter valgtes Jane Brandt Sørensen og Michael Schriver. Bestyrelsen udgøres efter generalforsamlingen af: Formand Gideon Ertner, Generalsekretær Karoline Kragelund Nielsen, Lisa Nørrelykke Nissen, Siff Malue Nielsen, Ib Bygbjerg, Freddy Krarup, Sidsel Lykke af Rosenborg, Kristine Dandanell Garn og Charlotte Duch Lynggaard. Den nye bestyrelse er allerede i fuld gang med at videreføre Globale Lægers vision og projekter. Reportage fra seminaret Beyond the MDGs Opportunities and challenges for Human Resources for Health Dette seminar fandt sted som en del af konferencen Global Health Beyond the Millenium Development Goals Visions for Public Health Priorities and the Corresponding Health Research Agenda up to 2030, der fandt sted april på Københavns Universitet. En strålende forårssol hilste deltagerne til konferencen Global Health Beyond the MDGs velkomne til Alexandersalen overfor Københavns Domkirke. Denne sidste fredag i april indbød Globale Læger i samarbejde med ENRECA (det danske forskningsnetværk for international sundhed) til et seminar med fokus på Human Resources for Health (HRH). Indendøre i den fine gamle sal med lysegule vægge og sirlig stuk om lamper og paneler blev deltagerne budt velkommen af Gideon Ertner, Globale Lægers nyligt tiltrådte formand, samt Kristine Binzer, tidligere bestyrelsesmedlem og formiddagens styrmand. Fire talere fra Brasilien, Etiopien, Filippinerne og USA delte deres viden og erfaringer med det intenst lyttende publikum. Dagens første taler var Dr. Manuel Dayrit, direktør for WHO s afdeling for Human Resources for Health, der lagde ud med at skitsere de udfordringer, verdens sundhedssystemer står overfor når det gælder manpower. WHO skønner, at der på globalt plan Dr. Manuel Dayrit, Filippinerne/WHO 3

4 mangler omkring 4,3 millioner sundhedsarbejdere. Aldrende befolkninger med færre unge og arbejdsdygtige end ældre og plejekrævende, mange tilfælde af HIV/AIDS samt udvandring dræner den eksisterende pulje af sundhedspersonale. Dertil kommer, at der ofte er en skæv fordeling af sundhedspersonale mellem land og by. Fx får sundhedsturister fra Vesten thailandske læger til at søge arbejde i storbyerne. Højere lønninger og bedre arbejdsforhold i Vesten herunder Danmark tiltrækker også sundhedspersonale fra udviklingslandende, som i forvejen kæmper med udbredt mangel på sundhedspersonale. Dr. Dayrit fremhævede WHO s Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel fra 2010 som et vigtigt dokument i kampen for at undgå brain drain fra de steder i verden, hvor manglen på uddannet sundhedsarbejdere er størst. Efter oplægget var der mange kommentarer og spørgsmål fra salen. Dr. Moshi Ntabaye, director for Kilimanjaro Christian Medical Centre i Tanzania, bemærkede, at sundhedsarbejdere, der udvandrer fra lavindkomstlande, sender penge hjem til deres familier og dermed bidrager til landenes økonomiske udvikling. Burde vi derfor ikke fokusere vores kræfter på at træne mere sundheds-personale fremfor at forsøge at få dem til at blive i deres hjemlande, spurgte han. Dr. Amar Singh fra Malaysia pointerede, at et ensidigt fokus på uddannelse af læger kunne give ubalance i sundhedssystemet. Professor Fred Binka fra School of Public Health i Ghana Dr. Markos Tesfaye, Jimma foreslog en to-sidet University, Etiopien løsning med fokus på efteruddannelse såvel som fastholdelse af de allerede uddannede sundhedsarbejdere. Desuden mente han, at vi bør undersøge mulighederne for at uddanne nye kategorier af sundhedspersonale samt nøje overveje Spørgsmål fra deltagerne fordelingen af opgaver imellem de forskellige grupper, så de eksisterende ressourcer kan udnyttes bedst muligt. I sit svar på de forskellige kommentarer og spørgsmål fra salen slog Dr. Dayrit fast, at selv hvis samtlige uddannede sundhedsarbejdere blev i deres respektive lande, ville der mange steder stadig mangle personale. Han nævnte desuden værdibaseret uddannelse af sundhedspersonale som en måde at imødekomme problemet med at sundhedsarbejdere søger mod steder med højere lønninger. Det bør snarere være et ønske om at forbedre adgangen til sundhedsydelser, som driver folk til at arbejde med sundhed, fortalte han, en strategi som de har haft succes med i Thailand. I kaffepausen fik deltagerne yderligere mulighed for at diskutere indholdet af oplægget og en symfoni af forskellige accenter og sprog fyldte hallen foran Alexandersalen mens koncentrerede ansigtsudtryk opløstes i smil over kaffe og danish pastry. Dagen fortsatte med en række eksempler på innovative strategier for at imødekomme manglen på sundhedsarbejdere. Professor Maria Eugenia Pinto fortalte om Brasiliens nye model for videreuddannelse af mere end teams af sundhedsarbejdere. Et samarbejde mellem 4

5 sundheds- og uddannelsesministeri et har resulteret i at supervision, vidensdeling og efteruddannelsesforl øb er tilgængelige via distant learning med internet og mobilteknologi. På den måde undgår sundhedsarbejderne Prof. Maria Eugenia Pinto, Federal University of at skulle rejse langt Porto Alegre, Brasilien for at deltage i kurser, samtidig med, at de kan kommunikere med og få sparring og supervision af specialister på området. Denne strategi har forbedret adgangen til basale sundhedsydelser for mange i Brasilien. Herefter overtog Dr. Marc Mitchell fra Havard School of Public Health talerstolen og fortalte om de nye muligheder som mobilteknologien åbner ift. at tilbyde sundhedsydelser af høj kvalitet i områder med meget få uddannede sundhedsarbejdere. Som grundlægger af NGO en D-Tree, der arbejder med at udvikle og udbrede brugen af kliniske protokoller igennem mobilteknologi, er han en af pionererne på området. Via enkle og relativt billige smartphones kan selv sundhedspersonale med kun en basal uddannelse følge Golden Standards og evt. kliniske protokoller til behandling af patienter. Efterfølgende berettede Dr. Markos Tesfaye, leder af afdelingen for psykiatri på Jimma University i Etiopien, om vanskelighederne ved at arbejde med mental sundhed i et lavindkomstland som hans. Psykisk syge patienter har ofte ingen behandlingsmuligheder og somme tider ender de med at leve under middelalderlige forhold i kæder og håndjern. Psykisk sygdom er et stærkt overset og underprioriteret område, selvom psykiske sygdomme udgør en stor andel af den totale sygdomsbyrde globalt set. Denne pointe kunne flere af tilhørerne nikke genkendende til. Formiddagens seminar blev rundet af med en paneldebat med de fire talere, hvor publikum fik mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer. Mange havde noget på hjertet og en medarbejder fra det nigerianske sundhedsministerium blandede sig i debatten via den online-chat, som var blevet oprettet i forbindelse med videotransmissionen af seminaret på ENRECA s hjemmeside. Seminaret fik sat fokus på betydningen af Human Resources for Health Globale Lægers hovedfokusområde både i det nationale og internationale forskningsmiljø. Ydermere fik det stadfæstet Globale Lægers position som aktør på den danske udviklingsscene. HRH-gruppen under Globale Læger vil i de kommende par måneder udgive en rapport og en række artikler som opfølgning på konferencen. Kristine Dandanell Garn og Charlotte Duch Lynggaard Videoer af alle talerne på konferencen samt deres præsentationer er tilgængelige via nedenstående link. Vi vil opfordre alle til at kaste et blik på hvordan fremtiden tegner sig for global sundhed: programme/ 5

6 Rwandan Medical Association på vej mod ny forfatning Sikke en fornøjelse at arbejde med så entusiastiske mennesker! Dette var en af de personlige konklusioner, som vi danske deltagere sad tilbage med i Kigali i slutningen af februar Knapt en uge forinden var vi 5 søvndrukne danskere mødtes en morgen i Kastrup Lufthavn. Vi glædede os til en pause fra vinteren, men ikke mindst til den kommende 3 dages workshop. Vi var Bente og Yves fra Lægeforeningen og Vibe, Michael og Jacob fra Globale Læger. Alle havde vi samarbejdet med Rwanda Medical Association (RMA) før, og de fleste havde allerede været i Rwanda. Rejsens baggrund var, at Globale Læger i alliance med Lægeforeningen er indgået i et projektsamarbejde med RMA. Projektets langsigtede formål er at styrke RMAs kapacitet til at arbejde for forbedrede forhold for læger i landområderne. Et vigtigt skridt - som noget af det indledende - er at udvikle en tidsvarende og velegnet organisationsforfatning. Dette var netop omdrejningspunktet for workshoppen i Kigali. Første dag i Rwanda gik hurtigt, præget af intense forberedelser af workshoppen. Forinden havde RMA sat rammerne: Fokus skulle være hele organisationens grundlag, struktur og arbejdsform incl. repræsentation af landområderne. Hjemmefra havde vi skitseret en proces, som RMAs deltagere i løbet af workshoppen skulle igennem - med fagligt input og facilitering fra vores side. Velankommet fik vi konkretiseret både processen og indholdet samt afstemt programmet og forventningerne med RMA. I de følgende 3 dages workshop havde vi fra Globale Læger fornøjelsen af at facilitere en række spændende, ihærdige og frugtbare gruppediskussioner i RMA. Disse blev suppleret med tilpassede informative indlæg fra Bente og Yves fra Lægeforeningen. Forløbet afdækkede deltagernes ønsker for en ny forfatning. Der blev drøftet ønsket om at sikre pladser i bestyrelsen til at repræsentere læger, der arbejder i landområder, samt ønsket om at udvikle en struktur for lokale/regionale arbejdsgrupper under RMA, der kan fokusere på lokale problemstillinger. Workshoppen blev afsluttet med en arbejdsplan for RMAs færdiggørelse af et forslag til en ny forfatning. Veltilfredse med, at workshopdeltagerne ønskede at styrke fokus på læger i landområder, var det en fin oplevelse efterfølgende at besøge distriktshospitalet i Kabgayi. Den direkte anledning til besøget var ikke relateret til workshoppen, men at stifte bekendtskab med Rwandas specialiseringsprogram i Family & Community Medicine - det eneste specialiseringsforløb udbudt på distriktssygehuse. Vi mødte nogle af programmets få uddannelseslæger på deres superviserede stuegang, og hørte om en primærsektor der satser på såkaldte Community Health Workers i frontlinjen. Læger hører stort set kun til på hospitalerne - i hvert fald foreløbigt. Hjemvendt til Danmark ser vi frem den næste store begivenhed i RMA, generalforsamlingen i juli Vi forsøgte at berette højt og lavt om dette - bl.a. på besøget i Kabgayi - så en så bred skare læger som muligt fra hele Rwanda deltager. I Globale Læger og Lægeforeningen venter vi i spænding på det færdige udkast til en ny forfatning i RMA. Og ikke mindre spændende bliver det at følge arbejdet op til og resultatet af generalforsamlingen samt vores videre arbejde med projektet... Jacob Hejmdal Gren og Michael Schriver 6

7 Nyt fra arbejdsgrupperne HRH-gruppen Gruppens medlemmer har arbejdet med forskellige artikler, herunder artikler om mhealth (mobile health) inspireret af præsentationerne ved konferencen samt en artikel om betydningen af den ændrede sygdomsbyrde i ulandene for sundhedspersonalet. Desuden bliver der arbejdet videre med opfølgningen på konferencen. En rapport vil blive publiceret i løbet af sommeren. Rwanda-gruppen Som beskrevet andetsteds i dette nyhedsbrev har medlemmer af Rwanda-gruppen, sammen med repræsentanter fra Lægeforeningen, været i Rwanda i februar for at organisere en workshop, der skulle hjælpe Rwandan Medical Association med at formulere en ny forfatning. RMA holder generalforsamling til juli, og til oktober afholdes et seminar om CME (continuing medical education, dvs. lægelig videreuddannelse) med deltagelse fra Globale Læger og Lægeforeningen. Etiopien-gruppen Etiopien-gruppen havde i forbindelse med konferencen i april mulighed for at afholde en workshop med Dr. Markos Tesfaye for at afklare muligheder for fremtidigt samarbejde. Dette gav lejlighed til en mere detaljeret gennemgang af projektet i Etiopien, samt for Globale Læger at fortælle mere om organisationens arbejde. Dr. Tesfaye lagde stor vægt på manglen af mental sundhedsrådgivning og lokalsamfunds-orienteret kapacitetsopbygning i Jimma, og det er dette, der i øjeblikket arbejdes videre med. Teamet i Etiopien er lige nu i gang med at afsøge mulighederne for et eventuelt samarbejde med en lokal civilsamfundsorganisation, der beskæftiger sig med dette område. Hvad et fremtidigt samarbejde mere konkret vil bestå i afhænger af input fra denne organisation. Hvis du ønsker at være med i en af ovenstående arbejdsgrupper, så send en til Lisa N. Nissen Globale Lægers bestyrelse ønsker alle medlemmer en rigtig god sommer. Man er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til evt. andre interesserede. 7

Årsrapport 2012-2013. Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside: www.global-doctors.org E-mail: mail@globalelaeger.

Årsrapport 2012-2013. Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside: www.global-doctors.org E-mail: mail@globalelaeger. Globale Læger Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø Hjemmeside: www.global-doctors.org E-mail: mail@globalelaeger.dk Bestyrelsen Gideon Ertner (Formand) Carina Winkler Sørensen (Generalsekretær) Jane

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen En rapport om, hvad den internationale valutafond og de vestlige donorer kan gøre for at mindske manglen på sygeplejersker og andet sundhedspersonale i u-landene Kampen mod aids er kampen for et bedre

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening ÅRSMØDE 2010: generalforsamling 13. november 2010 FORMANDENS ÅBNE MUNDTLIGE BERETNING Indledning Jeg er en glad mand - det næste lille stykke tid vil jeg bruge til at fortælle hvorfor. Kiropraktorerne

Læs mere

Nyt målprogram tiltrådt

Nyt målprogram tiltrådt Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NYT NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Kiropraktorfonden Rekordbevilling til efteruddannelse NR.6

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

BLØDERNYT. Årsmødet 2015 NR. 1 JUNI 2015. 04 Generalforsamling 2015 08 Råd til rejseglade blødere 12 30 år som formand

BLØDERNYT. Årsmødet 2015 NR. 1 JUNI 2015. 04 Generalforsamling 2015 08 Råd til rejseglade blødere 12 30 år som formand MEDLEMSBLAD FOR DANMARKS BLØDERFORENING NR. 1 JUNI 2015 04 Generalforsamling 2015 08 Råd til rejseglade blødere 12 30 år som formand BLØDERNYT Årsmødet 2015 06 INDHOLD 03 Leder: Nedslag i dagbog for april

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

lifechanging careers Find ønskejobbet hos Novo Nordisk Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA

lifechanging careers Find ønskejobbet hos Novo Nordisk Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA Nr. 2 2009/2010 lifechanging careers Sådan er det at være ny medarbejder Nyansat i Princeton, USA Med lægemiddelkonsulenten på jobbet Det handler om kunderelationer Medicin, der redder liv Forskning, der

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE. September 2007. Behovet er stort. Mediedommere kræver tilpasning. Norske mediedommere ved årets udgang. Fra advokat til dommer

DANMARKS DOMSTOLE. September 2007. Behovet er stort. Mediedommere kræver tilpasning. Norske mediedommere ved årets udgang. Fra advokat til dommer 38 September 2007 Behovet er stort Mediedommere kræver tilpasning Norske mediedommere ved årets udgang Fra advokat til dommer Dansk video efter svensk forbillede Chefstilling med overraskelser Synliggør

Læs mere

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 88. årgang Nr. 8 December 2012 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 88. årgang Nr. 8 December 2012 TEMA: Patient empowerment i fremtidens sundhedsvæsen DSS seminar februar 2013 Danish Health Care Journal 88. årgang 8/2012 Tidsskrift for

Læs mere

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation

Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Charme-faktoren: Håndbogen til din ungdomsorganisation Kompilator: Vladislav Petkov Projekt Unge mod racisme Fonden С.Е.G.А. Holdningerne i denne publikation er de enkelte forfatteres ansvar og repræsenterer

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Vi skal også vise ansvar for samfundet/3 Løn og fleksibilitet vægtes højt/4 Nogen skal se dit potentiale/6 Hvilke døre banker

Læs mere

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING

GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING Det hele menneske Aldrig har så få hjulpet så mange GF Et levende fællesskab sundhed i fokus Mental Den 22. og 23. marts 2014 ToRVEhallerne i Vejle GENERALFORSAMLING DANSK PSYKOLOG FORENING DANSK PSYKOLOG

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere