Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium"

Transkript

1 Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Fremtidens uddannelser - Eksperimenter på kanten af et nyt uddannelsesparadigme 8. oktober 2014

2 Eksperimenter og udviklingslaboratorier - et metodisk bud på veje til forandring v. Camilla Hutters og Dorrit Sørensen, Uddannelseslaboratoriet For at håndtere de mange forandringer bliver uddannelser nødt til at eksperimentere. De må arbejde innovativt, afprøvende, systematisk og vidensbaseret med at udvikle ny praksis, som gør det muligt at håndtere forandringerne og sikre, at uddannelserne også fremadrettet kan løse deres opgaver med at uddanne, danne og kvalificere fremtidens arbejdskraft. Uddannelseslaboratoriet har i tre år arbejdet med at udvikle et metodisk koncept, som gør det muligt for uddannelser at arbejde systematisk og innovativt med at gennemføre uddannelseseksperimenter. Med udgangspunkt i modellen Eksperimenthjulet bliver du præsenteret for resultaterne af dette arbejde.

3 Eksperimenter og uddannelseslaboratorier - et metodisk bud på forandring Camilla Hutters & Dorrit Sørensen Afslutningskonference 8. oktober 2014

4 Laboratorier og eksperimenter en tendens i tiden Her bliver laboratorier relevante, idet man i udgangspunktet accepterer det uforudsigelige og ukendte og derved lader viden være noget, der opstår i engagementet med virkeligheden og opdagelsen af handlingens konsekvens i praksis. Ved at eksperimentere først kan vi hurtigere lære, hvad der virker, og øge sandsynligheden for at opnå den effekt, vi politisk ønsker at opnå

5 Laboratorier og eksperimenter en tendens i tiden Eksperimenter og laboratorier på uddannelsesområdet Ny nordisk skole Demonstrationsskoler på grundskoleområdet Gymnasiet tænk forfra The Social Media Experiment, Skive Handelsgymnasium Sisters Academy, HF & VUC Fyn

6 Laboratorier og eksperimenter bliver vigtige fordi Udfordringer, som kræver forandring af praksis Nye skills/kompetencer der ruster til 21th Century (fx innovation), men også til et arbejdsmarked i forandring. Det stiller krav til uddannelserne om at forandre deres curriculum. Nye undervisnings- og praktikformer med fokus på elevens læring og motivation. Fra et fokus på kvantitet ( alle unge skal have en uddannelse) til et fokus på kvalitet og på at uddannelsen rykker eleven læringsmæssigt. Nye lærerroller. Lærerrollen ændrer sig fra privatpraktiserende faglærer til at være vidensmedarbejdere, der arbejder teambaseret og tværfagligt. Det betyder, at lærerne må være i stand til at arbejde med en at skabe en fælles læringskultur og være forskere i egen praksis. Nye former for samspil mellem uddannelse og erhverv. Fornyet fokus i uddannelsessystemet på at lære gennem praksis og erhvervssamarbejde og på et stærkere samspil mellem teori og praksis. Nye former for ledelse og ledelsesroller. Lederen skal kunne bedrive pædagogisk ledelse og vidensledelse og skabe samspil mellem strategi og praksis.

7 Genoplive forsøgstraditionen Historisk set er de uddannelsesmæssige og pædagogiske nybrud skabt via forsøgsskoler, hvor reformer af uddannelsessystemet og ny pædagogisk forskning principper omsættes i nye organiseringer af undervisning og uddannelse. => Eksperimenter er del af pædagogikkens DNA erne Reformpædagogik og pragmatisme Laboratoriskolen erne Forsøgsskoler Statens Pædagogiske forsøgscenter erne Forsøgs- og udviklingsmidler Puljer Udviklingsafdelinger 00 erne Aktionslæring LP-modellen 10 erne Eksperiment Laboratorium Skabe ny forbedret praksis

8 Forandring eller rearranging the deck chair Rearrangeret praksis Forankret i eksisterende ramme Viden er implicit Forandring som lineær proces: Mål -indsats-effekt Viderefører eksisterende forståelser og roller Skole som vi plejer Lederen og læreren som leverandør Forandret praksis Afprøver nye tiltag udfordrer eksisterende rammer Afsæt i teori, skaber teori Forandring som transformation: Eksperiment - brud ny praksis Skaber nye forståelser og roller tænk om! Ny uddannelsestænkning udvikler ny forståelser af hvad uddannelse skal være Lederen og læreren som forandringsagent

9 En ny forandringskultur Det er et vigtigt sigte, at uddannelsesinstitutionerne selv er I stand til at forny og forandre deres praksis og kerneydelser og opgaver, de er ansvarlige for at løse. At institutionerne selv skal være I stand til at være selvkørende, når det handler om at kunne forandre og forbedre deres egen praksis (Metodeguiden s. 12) Forandringer tæt på kerneydelsen og ikke ved siden af Fokus på at skabe nyt sammen. Gøre undergrund til grund

10 Udforsker i egen praksis At være udforskende i forhold til sin egen praksis. At arbejde reflekterende og systematisk med at indsamle viden om, hvordan eksperimentindsatsen virker i den lokale kontekst, og hvilke effekter, indsatserne genererer. At udvikle et sprog og en metode, som gør det muligt at registrere, evaluere og vurdere aktionerne i uddannelseseksperimenterne. At ledere og lærere/undervisere udvikler praksis på baggrund af en kortlægning af nyeste viden.

11 Eksperimenters DNA Hurtigt Innovativt, ønsker at skabe værdi ved at svare på en udfordring Har fokus på at forandre praksis Står på viden og skaber viden Systematisk

12 Implementering og spredningsfase Eksperimentresultat modtages DNA: Beslutning om ibrugtagning Præfase Eksperimentafsæt afsendes DNA : Forandringsbehov Designfase Eksperimentet designes DNA: Prototyping Eksperimenthjul Konceptualiseringsfase Eksperimentet konceptualiseres DNA: Forenkling og generalisering Analyse- og evalueringsfase Eksperimentet analyseres og evalueres DNA: Vurdering af forandringskraft Aktionsfase Eksperimentet gennemføres DNA: Udforskning af praksis

13 Værdien i at eksperimentere - de første fund

14 Det er en gylden beskrivelse af god arbejdsform og praksis som underviser og tilrettelægger af uddannelse. Jeg synes det vil være fantastisk, hvis det fik afsmitning bredere.

15 Hjulets forandringskraft Det er systematiske hvor eksperimentmetoden adskiller sig, undervisning er intuitiv, business as usual. Med hjulet og arbejdet i faserne synliggøres hvad virker, hvad virker ikke. Det jeg synes er det fantastiske ved udd.lab, det er netop dels metoden, det der med, at der er systematik i det og fremdrift samtidig med at man sikrer sig gode resultater gennem løbende evaluering. Det er ekstremt vigtigt for, at man gør sig umage for at formulere, hvad man vil. Så det ikke bare bliver vi har lyst til... Det er ikke tilstrækkeligt. Man bliver nødt til at sige, hvad vil vi opnå med det? Det er jo dét der er styrken ved at arbejde eksperimenterende. ( ) Det er også væsentligt bedre dokumenteret. Vi kan tage det videre. Det giver et bedre argument i forhold til at sprede det ens kollegaer.

16 Hvad kræver det at arbejde eksperimenterende? Mod til at fejle, mod til at kaste sig ud i kaos og uvished. Mod blandt deltagere til at gøre noget, som du ikke har nogen garanti for fungere. Det forekommer også fundamentalt, at man tør udfordre sig selv og sige, vi gør ikke bare som vi plejer. Vi gør netop noget her som er udfordrende, svært og som vi ikke nødvendigvis ved noget om. En basal lyst til udvikling. Det forekommer at være nødvendigt. Det kræver rigtig meget mod. Som lærer skal man turde at gøre nogle ting, som ikke ligger lige til højrebenet. ( ) Også en åbenhed ifht. at kunne lære og tage imod ny læring. ( ) Der skal være en åbenhed for at lære nogle nye ting. Inden for den zone, der hedder forsøgszonen, der er alting muligt faktisk, hvis man ellers kan få det til at spille sammen med det, der ellers foregår i organisationen. ( ) Det er et rum, hvor man har mulighed for at afprøve, hvad sker der, hvis jeg gør sådan her?

17 Fokus på eleven Det der tænder folk i det her er, at det er meget stort og det betyder, at der er en chance for, at man kan skubbe skolen hen et sted, hvor eleverne lærer mere. Det er jo det, det hele handler om. Det er, at eleverne kommer hjem med mere i posen, end det de fik i går. Vi skal huske at kigge på en bestemt måde, når vi måler vores elever så er det i virkeligheden ikke bare, om de skal have 7 eller 12. Vi måler på noget helt andet nu.

18 Udvikling af fælles viden Vi er faktisk med til gennem de her små eksperimenter at bidrage til det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag, hvor vi kan byde ind med hvad der virker, hvad har vi prøvet, hvad for en viden står vi på. Fordi det er jo også noget af det, som vi skal blive klogere på Det har været interessant at lade folk, der normalt ikke mødes, på tværs af uddannelserne mødes. For der mødes vi jo oftest med dem der ligner os selv. Her har vi mødtes med malersvende, der siger, at vores problem er at de studerende falder i søvn i undervisningen. Ja, men godt så ik. Det har været rigtig relevant, for der er også nogle temaer man kan mødes om på tværs.

19 Hvad kræver det organisatorisk? Ledelsen på min uddannelse har jo helt klart sagt, at den eksperimenterende tilgang er noget, vi vil bruge. Og når ledelsen har sagt det, er der også rigtig gode chancer for, at det faktisk også er det der kommer til at ske. Den store barriere er manglen på ledelse, for der skal være en ledelse der siger Vi vil det her, for ellers bliver det jo bare mig og min læring og den er jeg glad for, men det bliver skolen jo ikke bedre af. Det handler også om gode vilkår og rammer ligger der i organisationen for vidensdeling, for sparring, for netværk. Jo bedre vilkår, jo bedre kan man forestille sig at arbejde på denne her måde. Helt konkret, at nogle påtager sig ansvaret for vidensdeling, for oplæg.

20 Den eksperimenterende arbejdsform At der udvikles et fælles sprog og udviklingskultur på uddannelsen, hvor det gøres til et fælles anliggende at afprøve og skabe ny praksis Etablering af lokale udviklingslaboratorier når der er behov for at kan handle, skabe, tænke og lære og derigennem forbedre praksis. Co-creation og samudvikling af løsninger. En vigtig platform er samskabende møder og fora, hvor det er muligt at dele og sprede lade sig inspirere Mod. At man som organisation tør begive sig ud i det uvisse og tør eksperimentere med sin egen praksis.

21 Værdien af at eksperimentere Brugerdreven uddannelser uddannelse i samspil med brugerne og deres behov. Mulighed for hurtig reaktionsevne. Opbygge en systematisk videnkultur. Arbejde med afgrænsede aktioner, som kan udbygges og spredes, sådan at man kan bygge noget op, der kan vokse. Større fællesskab på hele skolen om fag, faglighed, tværgående projekter strategier bliver et fælles projekt. Bedre forbindelser mellem ledelse medarbejdere skole - omverden, elever - uddannelse Myndiggørelse og kvalificering af lærerrollen lærerne som designere af ny praksis. Magten ved at skabe nyt der kan vise vejen for morgendagens uddannelser

22 Eksperimenter kanten af næste paradigme Uddannelse til morgendagens arbejdsmarked. Undervisning skal ikke tænkes ud fra det vi kender, men med fokus på de kompetencer elever skal have og kommer til at få brug for. Læringsmiljøer, der motiverer både elever og lærere fokus på at udvikle læringskultur og læring der rykker. Større inddragelse af elever ansvarliggørelse og cocreation Erhvervsrettet dannelse uddannelse der forbinder teori og praksis, viden og anvendelse Uddannelsesreform hele vejen rundt med 360 graders perspektiv

23 Læs mere: Metodeguide. En forandringsteori til uddannelsessektoren. Den eksperimenterende tilgang fra tænkning til konkrete metoder. Uddannelseslaboratoriet 2013 Introduktion til eksperimenthjulet og den eksperimenterende metode. Slutpublikation, Uddannelseslaboratoriet 2014 Værktøjskasse til Eksperimenthjulet Slutpublikation, Uddannelseslaboratoriet 2014 Eksperimenter som vej til forandringer i uddannelsessektoren Forskningsartikel, primo 2015

24 Tak for nu! Vi ses i det næste uddannelseslaboratorium

25

Metodeguide. En forandringsteori til uddannelsessektoren. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013

Metodeguide. En forandringsteori til uddannelsessektoren. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013 Metodeguide En forandringsteori til uddannelsessektoren Den eksperimenterende tilgang fra tænkning til konkrete metoder Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013 Prototype 2 2 Varige forandringer

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Innovationskaravanen

Innovationskaravanen Innovationskaravanen En del af Nordjyske Nyskabere Anni Stavnskær Pedersen Lektor, cand. mag., innovationskonsulent University College Nordjylland Jens Boelsmand Projektleder for Innovation og Entreprenørskab

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Sociale Opfindelser. Social+ Hvad kan vi så lære

Sociale Opfindelser. Social+ Hvad kan vi så lære Hvad kan vi så lære af den historie? Vi startede denne bog med at spørge, hvorfor der findes så lidt tilrettelagt social innovation og realiserede sociale opfindelser og hvorfor så få sociale innovationer

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Teamarbejde blandt lærere og undervisere

Teamarbejde blandt lærere og undervisere Teamarbejde blandt lærere og undervisere En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013 2 Teamarbejde blandt lærere og undervisere En baseline-analyse

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Innovative elever. Undervisning i FIRE faser

Innovative elever. Undervisning i FIRE faser Akademisk Forlag Lilian Rohde og Anja Lea Olsen Innovative elever Undervisning i FIRE faser Akademisk forlag Lilian Rohde og Anja Lea Olsen Innovative elever Undervisning i FIRE faser Indhold Forord 6

Læs mere

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr Tag med på Ekspeditionen Det er med både glæde og stolthed, at vi i dette katalog præsenterer Silkeborg Kommunes nye uddannelse i

Læs mere

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT INDHOLD 05 06 09 09 10 12 15 18 22 26 29 30 Forord LOKE - Ny uddannelse for ledelser Bag om LOKE Deltagere i LOKE LOKE

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne KL og KTO, juni 2008 Projektgruppe Marlene

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Jeg kan noget, ved noget og jeg er noget

Jeg kan noget, ved noget og jeg er noget Hæftet giver bud på, hvorfor kompetencebegrebet - efter reformen i 2000 - er så centralt i erhvervsuddannelserne, og på, hvad vi forstår ved kompetence. Der er ideer og forslag til, hvordan vi kan beskrive,

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Hvorfor Entreprenørskabsskolen?... 4 1.2. Hvad er Entreprenørskabsskolens formål?... 5 2. Forankring af

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Synlig læring. Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING

Synlig læring. Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING Skriv for at indsætte tekst Synlig læring Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING Indholdsfortegnelse Vores fælles uddannelse i synlig læring - formål og værdier s.2 Projektets organisering og samarbejdspartnere

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere