INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING"

Transkript

1 INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING - En analyse af væksten af indtægtsstrømme fra 2011 versus 2012 Indholdsfortegnelse

2 Indhold: 1. Baggrunden for analysen Hovedkonklusionerne fra analysen Metode og dataindsamling Analysens opbygning Det samlede overblik Samlet omsætning Organisationernes ydeevne, fordelt på top, bund og øvrige, set over indsamling, kontingent & bidrag arv, salg og totaloversigt Spredning blandt de forskellige kategorier Overblik - Internationale hjælpeorganisationer (INT) Total (INT) Indsamling - Internationale hjælpeorganisationer (INT) Kontingent & bidrag- Internationale hjælpeorganisationer (INT) Arv - Internationale hjælpeorganisationer (INT) Salg - Internationale hjælpeorganisationer (INT) Kirkelige organisationer (KIR) Total (KIR) Indsamling - Kirkelige organisationer (KIR) Kontingent & bidrag - Kirkelige organisationer (KIR) Arv - Kirkelige organisationer (KIR) Salg - Kirkelige organisationer (KIR) Nationale, sociale og humanitære hjælpeorganisationer (NAT) Total (NAT) Indsamling - Nationale, sociale og humanitære hjælpeorganisationer (NAT) Kontingent & bidrag - Nationale, sociale og humanitære hjælpeorganisationer (NAT) Arv -Nationale, sociale og humanitære hjælpeorganisationer (NAT) Salg - Nationale, sociale og humanitære hjælpeorganisationer (NAT) Natur-, miljø- og dyreværnsorganisationer (NMD) Total (NMD) Indsamling - Natur-, miljø- og dyreværnsorganisationer (NMD) Kontingent & bidrag - Natur-, miljø- og dyreværnsorganisationer (NMD) Arv - Natur-, miljø- og dyreværnsorganisationer (NMD) Salg - Natur-, miljø- og dyreværnsorganisationer (NMD) Sygdomsbekæmpende/handicaporganisationer (SYHA) Total (SYHA) Indsamling - Sygdomsbekæmpende/handicaporganisationer (SYHA) Kontingent & bidrag - Sygdomsbekæmpende/handicaporganisationer (SYHA) Arv - Sygdomsbekæmpende/handicaporganisationer (SYHA) Salg - Sygdomsbekæmpende/handicaporganisationer (SYHA)

3 Analysen er udarbejdet for ISOBRO Per Østergaard Jacobsen, Ekstern lektor og videnskabelig medarbejder, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, CBS Studentermedhjælp: Christian Daugaard, stud merc. soc 3

4 1. Baggrunden for analysen. De seneste år har der været udvikling imod en faldende virkningsgrad af salg- og markedsføringsindsatsen generelt på markedet. Dette synes også at gælde indsamlingsorganisationernes arbejde. Dette blev anskueliggjort i analysen DANSKERNE OG VELGØRENHED ANNO 2013, udarbejdet med Fremforsk, Center For Fremtidsforskning og CBS, Copenhagen Business School, hvor der blev foretaget en undersøgt danskernes syn på velgørenhed anno I denne analyse har vi valgt at undersøge udviklingen i indtægterne fra 2011 til 2012 hos 98 indsamlingsorganisationer. Analysen kan kun i begrænset omfang bruges som prognose for den langsigtede udviklingen af markedet, men skal i stedet ses som et af de redskaber, der ligger på fundraiserens bord, når der løbende skal træffes beslutninger om investering i indsamling. ISOBROs årlige indtægtsundersøgelse 1, der repræsenterer % af de samlede indtægter hos danske indsamlingsorganisationer, danner ramme for kategorisering af såvel indtægter som organisationer. Denne undersøgelse dækker udviklingen i indtægter i årene , der i øvrigt viser generelt en vækst på 16 % på den samlede egenfinansiering (Indtægter). Indsamlingsmarkedet er dog ændret markant de senere år. Det ser blandt andet ud til, at de ganske få organisationer, der formår at skabe markant vækst, slører de sektorvise indsamlingsresultater. Ser man på 2012 i forhold til 2011 er der samlet set tale om en mindre tilbagegang. Hvad skjuler der sig bag denne? Flere forhold indikerer en afmatning, men hvor forekommer den og hvor stor er afmatningen egentlig? Hvis nærværende analyse findes relevant for indsamlingsorganisationerne, er det meget tænkeligt, at den bliver gentaget i de kommende år, men det må modtagerne afgøre. 1 ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden

5 2. Hovedkonklusionerne fra analysen Den føromtalte afmatning gælder dels en stor gruppe organisationer og dels største indtægtskilde Kontingenter og bidrag Udviklingen i egenfinansieringen viser et samlet fald på 0 5 %. for de 98 organisationer. Udviklingen ses i nedenstående figur 1. Beløb i kr 2011 priser Vækst Vækst % Andel af egenfinansiering Oms ,7% 10,7% Overskud indsamling ,6% 66,5% Kontingent & bidrag ,3% 15,0% Arv ,2% 7,8% Handelsartikler ,0% 100% Egenfinansiering i alt ,5% Figur 1: Samlet overblik over analysens resultater (2011 priser) I vores analyse er bidrag og tilskud andre organisationer udeladt i definitionen for egenfinansiering i alt, da dette udgør en marginal indtægt (0,4 %) af de samlede indtægter. Egenfinansiering defineres herefter således: Egenfinansiering = Overskud indsamling + Kontingent & bidrag + Arv + Handelsartikler Tager man den bedste organisation med den højeste vækst ud af resultatet, er der tale om et fald i egenfinansieringen på hele 4 % hos de øvrige 97 organisationer fra 2011 til Dette er blot et af mange bemærkelsesværdige forhold, der skjuler sig bag hovedtallene i ovennævnte skema. Ca. 60 % af de deltagende organisationer har haft faldende indtægter. Det er altså 6 ud af 10 organisationer i undersøgelsen der har haft en negativ udvikling samlet set. Det ser ud til indtægter fra Kontingent & bidrag generelt er faldende, og at dette er en af hovedårsagerne til det samlede fald. Indtægterne fra arv er faldende, men erfaringen viser, at disse for de enkelte organisationers vedkommende kan afvige betydeligt fra det ene år til det andet. Tendensen er, at denne indtægtskilde også vil forventes at være faldende de kommende år grundet ejendomsprisernes generelle fald efter finanskrisen og den generelt øgede levetid i befolkningen. Efter mange år med store indtægtsstigninger, synes internationale hjælpeorganisationer at have stigende udfordringer med at fastholde indtægtsniveauet. Markedet synes at have nået et mæthedspunkt, hvor ressource indsatsen skal øges for blot at fastholde den nuværende indtjening. Dette er blot nogle af de konklusioner, der kan drages af analysen. Resten overlades til modtageren, som formentlig kan gøre relevante iagttagelser blandt de talrige grafer. 5

6 3. Metode og dataindsamling INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING - EN ANALYSE AF INDTÆGTSSTRØMME FRA 2011 VERSUS 2012 Udgangspunktet for undersøgelsen, er at se på udviklingen på indtægter fra 2011 til Alle tal er opgjort i 2011 priser for kunne sammenligne data direkte. Alle tal er angivet i kr. når intet andet er angivet- Data er fra ansøgninger om tipsmidler, årsregnskaber, årsrapporter, informationer fra websider, interview mv.. Disse forskellige kilder har dannet grundlaget for denne analyse. Vi har indsamlet informationer fra 98 organisationer fra ISOBRO s medlemskreds. Det vil skønsmæssigt vurderet være ca. 80 % dækkende for de samlede indtægter i branchen. Organisationerne er opdelt i 5 kategorier: Internationale hjælpeorganisationer (INT) Kirkelige organisationer (KIR) Nationale, sociale og humanitære hjælpeorganisationer (NAT) Natur-, miljø- og dyreværnsorganisationer (NMD) Sygdomsbekæmpende/handicaporganisationer (SYHA) Alle data fra organisationerne er anonymiseret, og hvor hver organisation har fået en talværdi fra 1-98 Talværdi er tildelt efter vores valg for at sikre en fuldstændig anonymitet for de deltagne organisationer. 6,1% 15,3% 15,3% 20,4% International hjælpeorganisation Kirkelig organisation National, social og humanitær hjælpeorganisation Natur/miljø/dyreværnsorganisation 42,9% Sygdomsbekæmpende/handicaporganisation Figur 2 Fordeling af organisationstyper i analysen 6

7 3.1 Analysens opbygning Vi starter med at give et overblik over branchens samlede udvikling fra 2011 til 2012, hvor vi har set på de 98 organisationers resultater. Herefter har analyseret de forskellige indtægtsstrømme der er indeholdt i udviklingen af egenfinansieringen fra 2011 til I slutningen af analysen har vi opdelt efter organisations kategori sammenholdt med de forskellige indtægtsstrømme. Figur 3 Analysens struktur 7

8 4. Det samlede overblik INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING - EN ANALYSE AF INDTÆGTSSTRØMME FRA 2011 VERSUS Samlet omsætning Figur 4: Samlet overblik for udviklingen i omsætning i kr.(2011 priser)og spredning i mio.(2011 priser) Den samlede omsætning for organisationerne steg fra 2011 til 2012 med i alt 235 mio. kr. Den organisation med den største omsætningsfremgang steg med 211 mio. kr. og den organisation med det største fald, faldt med 99 mio. kr. Samlet set er der tale om et fald på knap 18. mio. kr. i egenfinansieringen i forhold til Det største fald kan henføres til Kontingent & bidrag og andrager knapt 73. mio. kr. og indtægterne er Arv er faldet med 41. mio. kr. Samlet er Salg steget med 73. mio. kr. og Indsamling 24.mio kr. Dette er dog ikke tilstrækkeligt til at opveje faldet i de øvrige kategorier. Figur 5: Samlet overblik over udviklingen af egenfinansieringen efter indtægtskanaler i 1000 kr. (2011 priser) 8

9 4.2 Organisationernes ydeevne, fordelt på top, bund og øvrige, set over indsamling, kontingent & bidrag arv, salg og totaloversigt. Vi har taget de 10 bedste og de 10 dårligst organisationer målt på deres samlede resultater og sammenlignet deres resultater med de resterende 78 organisationer og sammenholdt dette med det samlede gennemsnit målt på væksten fra 2011 til Figur 6: Samlet overblik over udviklingen af egenfinansieringen delt op på Top 10, Bund 10 og Øvrige efter indtægtskanaler i 1000 kr. (2011 priser) Vi kan konstatere at top 10 bidrager med 85. mio. kr. af væksten på indsamlingssiden fra 2011 til Modsat har bund 10 givet et fald på indsamlingerne på 44.mio. kr. De resterende 78 organisationer har haft et fald på 17.mio. kr. Samlet giver det et plus for alle 98 organisationer på indsamling. Vi ser en tilsvarende tendens for udviklingen i kontingent og arv. Omkring salg er det kun bund 10 organisationerne der har en mindre negativ udvikling. Samlet set er det totale resultat positivt, men kun fordi top 10 organisationer leverer en flot vækst. Denne udvikling bør branchen samlet have fokus på at ændre Den bedst performende organisation i forhold til øvrige og samlet. Tager vi den bedst performende organisation og sammenligner med de øvrige 97 organisationer ser billedet endnu mere foruroligende ud set med branchens øjne. De øvrige 97 organisationer har givet et samlet et fald på 107 mio. kr. i egenfinansiering i forhold til

10 Figur 7: Samlet overblik over udviklingen af egenfinansieringen delt op på Bedste og Øvrige efter indtægtskaneler i 1000 kr. (2011 priser) Spredning blandt de forskellige kategorier Ser vi på de forskellige kategorier er de sygdomsbekæmpende- og handicap-organisationer (SYHA og de kirkelig organisationer (KIR) der samlet set bidrager positivt til væksten i egenfinansieringen i forhold til De internationale organisationer (INT) bidrager markant til den negative udvikling, mens Natur-, miljø- og dyreværnsorganisationer (NMD) ligeledes bidrager negativt. De nationale, sociale og humanitære hjælpeorganisationer (NAT) er næsten neutrale i den samlede udvikling af egenfinansieringen Figur 8: Samlet overblik over udviklingen af egenfinansieringen delt op på efter organisationskategori i 1000 kr. (2011 priser) 10

11 Ser vi på de forskellige elementer i selvfinansieringer i forhold til de forskellige kategorier får vi følgende resultat: Figur 9: Samlet overblik over udviklingen af Indsamling efter organisationskategori i 1000 kr. (2011 priser) Figur10: Samlet overblik over udviklingen af Kontingent & bidrag efter organisationskategori i 1000 kr. (2011 priser) Figur 11: Samlet overblik over udviklingen af Arv efter organisationskategori i 1000 kr. (2011 priser) Figur 12: Samlet overblik over udviklingen af Salg efter organisationskategori i 1000 kr. (2011 priser) 11

12 Ser vi på alle de 98 organisationer i forhold til deres realiserede egenfinansiering for 2012 (2011 priser) og sammenholder dette med udviklingen i egenfinansieringen og sætter denne i forhold til egenfinansieringen 2012, fremkommer dette billede. Den dårligste organisation har en negativ udvikling på 112 %. Modsat hat den bedste organisation en positiv udvikling på 76 % Det er ca. 6 ud af 10 organisationer i undersøgelsen der har haft en negativ udvikling. Figur 13: Samlet overblik over udviklingen af Egenfinansiering for alle 98 organisationer. Org Egen finans. Udvikling udv. I % ,5% ,2% ,3% ,1% ,7% ,1% ,1% ,8% ,8% ,7% ,0% ,2% ,2% ,5% ,6% ,4% ,6% ,6% ,3% ,7% ,4% ,1% ,8% ,2% ,9% ,9% ,7% ,6% ,1% ,0% ,3% ,0% ,7% ,0% ,2% ,7% ,2% ,7% ,4% ,1% ,6% ,5% ,9% ,9% ,8% ,6% ,1% ,9% ,4% ,4% ,1% ,6% ,2% ,2% ,0% ,9% ,2% ,4% ,7% ,1% ,1% ,4% ,4% ,2% ,9% ,3% ,6% ,8% ,9% ,7% ,9% ,5% ,1% ,9% ,5% ,5% ,4% ,0% ,6% ,9% ,3% ,3% ,8% ,7% ,0% ,8% ,2% ,9% ,9% ,2% ,4% ,6% ,9% ,2% ,2% ,4% ,1% ,4% Sum ,5% 12

13 5. Overblik - Internationale hjælpeorganisationer (INT) Udviklingen i fra 2011 til 2012 Alle tal i kr. (2011 priser) 5.1 Total (INT) 13

14 5.2 Indsamling - Internationale hjælpeorganisationer (INT) 14

15 5.3 Kontingent & bidrag- Internationale hjælpeorganisationer (INT) 15

16 5.4 Arv - Internationale hjælpeorganisationer (INT) 16

17 5.5 Salg - Internationale hjælpeorganisationer (INT) 17

18 6. Kirkelige organisationer (KIR) Udviklingen i fra 2011 til 2012 Alle tal i kr. (2011 priser) 6.1 Total (KIR) 18

19 6.2 Indsamling - Kirkelige organisationer (KIR) 19

20 6.3 Kontingent & bidrag - Kirkelige organisationer (KIR) 20

21 6.4 Arv - Kirkelige organisationer (KIR) 21

22 6.5 Salg - Kirkelige organisationer (KIR) 22

23 7. Nationale, sociale og humanitære hjælpeorganisationer (NAT) Udviklingen i fra 2011 til 2012 Alle tal i kr. (2011 priser) 7.1 Total (NAT) Indsamling Kontigent Arv Salg Total

24 7.2 Indsamling - Nationale, sociale og humanitære hjælpeorganisationer (NAT) 24

25 7.3 Kontingent & bidrag - Nationale, sociale og humanitære hjælpeorganisationer (NAT) 25

26 7.4 Arv -Nationale, sociale og humanitære hjælpeorganisationer (NAT) 26

27 7.5 Salg - Nationale, sociale og humanitære hjælpeorganisationer (NAT) 27

28 8. Natur-, miljø- og dyreværnsorganisationer (NMD) Udviklingen i fra 2011 til 2012 Alle tal i kr. (2011 priser) 8.1 Total (NMD) 28

29 8.2 Indsamling - Natur-, miljø- og dyreværnsorganisationer (NMD) 8.3 Kontingent & bidrag - Natur-, miljø- og dyreværnsorganisationer (NMD) 29

30 8.4 Arv - Natur-, miljø- og dyreværnsorganisationer (NMD) 8.5 Salg - Natur-, miljø- og dyreværnsorganisationer (NMD) 30

31 9. Sygdomsbekæmpende/handicaporganisationer (SYHA) Udviklingen i fra 2011 til 2012 Alle tal i kr. (2011 priser) 9.1 Total (SYHA) 31

32 9.2 Indsamling - Sygdomsbekæmpende/handicaporganisationer (SYHA) 32

33 9.3 Kontingent & bidrag - Sygdomsbekæmpende/handicaporganisationer (SYHA) 33

34 9.4 Arv - Sygdomsbekæmpende/handicaporganisationer (SYHA) 34

35 9.4 Salg - Sygdomsbekæmpende/handicaporganisationer (SYHA) 35

36 36

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Danskerne og velgørenhed anno 2013

Danskerne og velgørenhed anno 2013 Danskerne og velgørenhed anno 2013 Indhold 1. Kort om baggrunden for undersøgelsen... 4 Hvad er velgørenhed?... 4 2. Analysens hovedkonklusioner... 5 Hvordan er profilen på en nej siger i forhold til de

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen I know half of my advertising is wasted. I just don t know which half. Per Østergaard Jacobsen & Claus Varnes Institut

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen Langsigtet økonomisk fremskrivning 26 - med vurdering af velfærdsreformen November 26 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...4 1.1 Indledning...4 1.2 Hovedkonklusionerne...4 1.3 Hovedelementerne

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Analyse om kunderelationer marts 2011

Analyse om kunderelationer marts 2011 Analyse om kunderelationer marts 2011 Indhold 1 Baggrund for analysen... 3 2 Dataindsamling og bearbejdning... 4 3 Analysens konklusion... 5 Marketing 08 - Uddrag fra tidligere analyse...11 Rethinking

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011 August 2011 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte eksportfremmeydelser i 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Juni 2014 2 BRUGEN AF ÅRSRAPPORTER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Early Warning evaluering

Early Warning evaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND, RESULTATER OG ANBEFALINGER... 3 1.1 Baggrund...3 1.2 Resultater...5 1.2.1 DEL I Deltagerprofil...5 1.2.2 DEL II - Basisgruppen...6 1.2.3 DEL III Effektmåling...8 1.3 Anbefalinger...9

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

IT-Image Analysen 2009/10

IT-Image Analysen 2009/10 IT-Image Analysen 2009/10 Årets store benchmarkanalyse af distributørernes og producenternes kendskab, kundetilfredshed og image i IT-kanalen Bestil den samlede rapport på www.ifo-analyser.dk/it eller

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere