Troværdighed og evnen til at samle autobranchen er nøgleord for Bilbranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Troværdighed og evnen til at samle autobranchen er nøgleord for Bilbranchen"

Transkript

1 ØGLEORD AMLE AUTOBRANCHEN ROVÆRDIGHED >: ilbranchen

2 Troværdighed og evnen til at samle autobranchen er nøgleord for Bilbranchen èê Autobranchen er kendetegnet ved at rumme mange og forskelligartede virksomheder. De har dog alle ét til fælles: Omdrejningspunktet for deres forretning er bilen. Og det er ikke noget uvæsentligt omdrejningspunkt at samles om. Bilen er nemlig en helt afgørende forudsætning for, at samfundet kan hænge sammen og fungere effektivt. Af samme årsag er autobranchen og virksomhederne i branchen også en meget vigtig og værdiskabende del af vores samfund og erhvervslivet. Bilbranchen har derfor en vision om at være autobranchens bredt samlende og troværdige organisation, som arbejder for at skabe bedre erhvervsvilkår for sine medlemsvirksomheder. Konkret arbejder vi for at samle branchens virksomheder i én organisation, der: Leverer kompetent rådgivning og service til medlemsvirksomhederne både på arbejdsgiver- og erhvervsområdet. : Repræsenterer branchen over for politikere, embedsmænd, organisationer både nationalt og internationalt. Understøtter medlemsvirksomhedernes forretningsdrift. Fremmer et godt kollegialt forhold mellem medlemsvirksomhederne. Vi håber, at denne brochure inspirerer og synliggør de mange gode grunde til at blive medlem af DI og Bilbranchen, og vi ser frem til at byde dig og din virksomhed velkommen i Bilbranchens fællesskab af bilvirksomheder. God læselyst! Bilbranchens sekretariat 2 : Bilbranchen Bilbranchen : 1

3 hvem er Bilbranchen? Bilbranchen er et brancheservicecenter i DI. Det betyder, at Bilbranchen er en selvstændig forening, der samtidig kan levere alle de services og ydelser, som virksomheder almindeligvis får adgang til gennem et medlemskab af DI. Det betyder også, at Bilbranchen har adgang til at trække på DI's store ekspertise inden for de erhvervspolitiske områder. Det gælder f.eks. i spørgsmål om skat, afgifter, konkurrenceret, energi, miljø, netværk, efteruddannelse, transportpolitik osv. Som en af de største foreninger i DI er Bilbranchen repræsenteret i både DI's hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Bilbranchen har dermed reel indflydelse på udviklingen af erhvervsvilkårene i Danmark. hvem er Bilbranchens medlemmer? siden 2002 har Bilbranchen udviklet sig til branchens største forening, som dækker alle typer virksomheder, der er beskæftiget med biler, bilrelaterede produkter og ydelser. Bilbranchen har i dag ca. 800 medlemsvirksomheder inklusive afdelinger. Medlemsvirksomhederne beskæftiger omkring overenskomstdækkede medarbejdere. Målt på antal beskæftigede har bilbranchen siden 2002 udviklet sig til branchens største forening. 70 pct. af Bilbranchens medlemmer er mindre virksomheder med færre end 25 ansatte. Medlemsfordeling - brancheopdelt Værksteder - 21 pct. Autoservice 1 pct. Engroshandel - 3 pct. Diverse - 10 pct. Salg af biler - 65 pct. DU FÅr adgang til RÅdGiVERE OG DI'S EkSPERTER Medlemsvirksomheder fordelt på kommuner i Danmark >20 Geografisk er Bilbranchens medlemsvirksomheder også jævnt fordelt over hele Danmark, og en væsentlig del af Bilbranchens aktiviteter forgår regionalt. Region Antal region hovedstaden 170 region sjælland 122 Region Nordjylland 113 Region Midtjylland 203 Region Syddanmark : BilBranchen BilBranchen : 3

4 Hvad kan Bilbranchen tilbyde dig? Ved at være medlem af Bilbranchen får du én indgang til både Bilbranchens egne rådgivere og til DI's omfattende stab af eksperter inden for en lang række forskellige områder. På baggrund af stort branchekendskab tilbyder Bilbranchen medlemmerne gratis rådgivning inden for bl.a. følgende områder: DI: Skat på arbejdet Erhvervsret Konkurrenceret Infrastruktur... Erhvervsvilkår Arbejdsgiverforhold DI: Overenskomster Løndannelse Uddannelse Arbejdsmiljø... Bilbranchen: Statistikker Netværk Branchekendskab Branchepolitik Branchejura... Bilbranchen se MERE PÅ Branchejura Autobranchen er reguleret af en lang række regler og love, som typisk vedtages i Folketinget eller EU. Bilbranchen rådgiver både i konkrete sager og sørger for at holde medlemmerne opdateret om de vigtigste regler for branchen. Det kan f.eks. dreje sig om aftaleloven, købeloven, gruppefritagelsesforordningen, registreringsafgiftsloven, generationsskiftereglerne eller lastbilreglerne. Det kan koste dyrt at lave en juridisk fodfejl. Kontakt derfor Bilbranchens juridiske ekspert, hvis du er usikker på, om du har retten på din side. Personalejura Det kan være en jungle at finde ud af personalejura. I Bilbranchen kan du dagligt få de råd, du skal bruge til at klare de typiske opgaver ved at ansætte og opsige medarbejdere og de løbende personaleforhold under ansættelsen. Kontakt derfor Bilbranchens personalejuridiske ekspert hvis du har brug for rådgivning om medarbejderforhold, overenskomster, sociale love osv. Bilbranchen bistår også gerne, hvis der er brug for et mæglingsmøde i virksomheden. Ved at blive medlem får du også adgang til "Personalejura Klar besked" på di.dk, som er DI's omfattende opslagsværk, der giver letforståelige svar på flere hundrede spørgsmål om personalejura. Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø kan bidrage positivt til din virksomheds udvikling. Bilbranchen tilbyder bl.a.: Virksomhedsrettet rådgivning Bistand ved forhandlinger med Arbejdstilsynet Rådgivning ved klage af påbud fra Arbejdstilsynet Kontakt derfor Bilbranchens arbejdsmiljøekspert, hvis du har spørgsmål vedrørende arbejdsmiljøet på din virksomhed. Som medlem får du adgang til Arbejdsmiljø klar besked på di.dk, som er DI s opslagsværk, der giver let forståelige svar på en lang række spørgsmål om arbejdsmiljø. Her finder du bl.a. svar på, hvordan du udarbejder en APV, vælger en sikkerhedsrepræsentant eller anmelder en arbejdsskade. 4 : Bilbranchen Bilbranchen : 5

5 Uddannelse og kompetenceudvikling står højt på dagsordenen Uddannelse og kompetenceudvikling er et særligt indsatsområde, fordi det så direkte påvirker virksomhedernes resultater og bundlinje. Bilbranchen lægger meget vægt på at være med til at udvikle branchens uddannelser. Det gælder både de faglige uddannelser og branchens efteruddannelsestilbud. Når der skal udvikles en ny mekanikeruddannelse, sidder vi med ved forhandlingsbordet. I tæt dialog med vores medlemmer er vi med til at sikre, at uddannelsens indhold er up to date med udviklingen og matcher branchens kompetencebehov. Uddannelser =; Det kan være svært at finde rundt i junglen af kurser og efteruddannelsestilbud. Vi yder konkret rådgivning om branchens uddannelsesmuligheder og bistår dig gerne med at finde netop det kursus eller uddannelsesforløb, du eller dine medarbejdere efterlyser. Vi skræddersyr løbende efteruddannelsestilbud til branchen. Gennem flere år har vi haft succes med en mellemlederuddannelse for værkførere, reservedelschefer o.lign. Her bliver branchens mellemledere klædt på til at håndtere lederrollens mange udfordringer. Mellemlederuddannelse På uddannelsen får du en række værktøjer, du kan bruge i dit daglige arbejde og til at udvikle dig selv i dit karriereforløb. Du vil få større forståelse for, hvad lederrollen og -pligten indebærer. Og du vil bl.a. blive trænet i at håndtere vanskelige samtaler, konflikter og i at raffinere dine kommunikative evner. DI s Arbejdsmiljøuddannelse for Bilbranchen Alle nye medlemmer af en sikkerhedsgruppe skal efter lovkrav deltage i arbejdsmiljøuddannelsen. Bilbranchens medlemmer har mulighed for at deltage i en brancherettet arbejdsmiljøuddannelse. På uddannelsen bliver du rustet til at løse opgaverne i sikkerhedsorganisationen. Du lærer, hvordan du kan arbejde systematisk med arbejdsmiljø, og du får en særlig viden om lovgivningen på området. Uddannelsen giver dig mulighed for at diskutere arbejdsmiljø med andre fra branchen, og du løser opgaver fra din egen virksomheds dagligdag. 6 : Bilbranchen Bilbranchen : 7

6 Det tilbyder Bilbranchens medier dig: bil.di.dk På hjemmesiden får du overblik over Bilbranchens samlede tilbud til medlemmerne. Lige fra statistik og analyser, blanketter, uddannelser og nyt om arbejdsmiljø til nyheder fra branchen, aktuelle politiske initiativer og høringssvar fra Bilbranchen. Vi opdaterer hjemmesiden dagligt. Autobranchens talerør Bilbranchen og DI kæmper for at fremme medlemmernes interesser både når det gælder arbejdsgiverforhold og erhvervsvilkår generelt. Derfor følger Bilbranchen de politiske beslutningsprocesser på Christiansborg og i EU tæt. Bilbranchen taler med stor vægt, når politikere, embedsmænd og interesseorganisationer har behov for viden om autobranchen og dens vilkår, eller når ny lovgivning og reguleringer skal udarbejdes både nationalt og internationalt. Blandt Bilbranchens fokusområder er: Bilbeskatningen EU-reguleringen Erhvervsuddannelserne Aktuel brancheinformation Gennem Bilbranchens forskellige medier vil du hele tiden være opdateret med relevant viden og blive klædt på til at møde fremtidens udfordringer i autobranchen. aktuel information Blitz Blitz giver god viden om de private kunders overvejelser mht. bilkøb og værkstedsvalg. Du får aktuelle brancheanalyser og en prognose om bilsalget til private. Resultaterne er baseret på en rundspørge til 900 bilejere. Vi udsender Blitz fire gange årligt pr. mail. Bil-Nyt Vi briefer dig om de vigtigste branchenyheder og orienterer dig om vores initiativer, værktøjer, temamøder m.m., så du er bedst muligt forberedt. Bil-Nyt udkommer 10 gange årligt og du kan få det med almindelig post eller pr. mail. Bilbranchens Nyhedsbrev Vi opsamler aktuelle branchenyheder i en kort mail og orienterer dig om Bilbranchens medlemsservice. Nyhedsbrevet kommer hver 14. dag pr. mail. =; 8 : Bilbranchen Bilbranchen : 9

7 Bilbranchens netværk At mødes og udveksle erfaringer med ligesindede er både nyttigt og nødvendigt. Det viser den store tilslutning til de netværk, Bilbranchen har etableret over de sidste par år. Branchens netværk har hvert sit speciale og henvender sig til særlige målgrupper i autobranchen. Det gælder de autoriserede forhandlere, lastbilbranchen, eftermarkedet og dem, der arbejder med personaleudvikling og personalepolitik/human Resources i branchen. netværk Netværk for autoriserede forhandlere Netværket er et frirum, hvor autoriserede forhandlere kan udveksle erfaringer med hinanden. Gruppen kommer bl.a. med forslag til, hvad Bilbranchen kan gøre for at sikre fair konkurrencevilkår i fremtiden. Deltagerne i netværket er fortrinsvis adm. direktører hos autoriserede forhandlere. Deltagerne i netværket mødes 3-4 gange årligt. Lastbilgruppen Deltagerne i netværket repræsenterer hele lastbilbranchen, hvilket er en styrke. Netværket er aktiv i høringer vedrørende lastbilområdet. Deltagerne er fortrinsvis adm. direktører hos lastbilforhandlere. Deltagerne i netværket mødes 2-3 gange årligt. HR-netværk Human Resource hos autoforhandlere og autoværksteder er et emne, der har vakt stor interesse blandt vores medlemmer, og vi har derfor etableret et netværk med fokus på HR. På netværksmøderne er der f.eks. erfaringsudveksling og inspiration til, hvordan virksomheden kan udforme en præsentationsfremmende lønpolitik, rekruttere de bedste medarbejdere, udforme og forankre en personalepolitik og arbejde systematisk med kompetenceudvikling. Deltagerne i netværket mødes 3-4 gange årligt. Eftermarkedsgruppen Netværket består af både autoriserede og frie værksteder samt reservedelsimportører og -grossister. Fælles for dem er, at de er særligt interesserede i eftermarkedsforhold. For mange virksomheder i branchen kommer den største indtjening netop fra eftermarkedet, og samtidig er konkurrencen meget hård. I netværket kan deltagerne udveksle erfaringer og give indstillinger til bestyrelsen vedrørende bilservice- og reparationer. Deltagerne i netværket er fortrinsvis eftermarkedschefer, der arbejder med reservedels- og værkstedsforhold. Deltagerne i netværket mødes 3-4 gange årligt. Executive netværket Executive netværket er et selvsupplerende netværk blandt fortrinsvis adm. direktører hos autoriserede forhandlere. Deltagerne udveksler ledelseserfaringer, og netværket afholder møder både i Danmark og i udlandet for at søge ny inspiration. I modsætning til Bilbranchens øvrige netværk kræves der betaling for deltagelse i Executive netværket. Deltagerne i netværket mødes 3-4 gange årligt. 10 : Bilbranchen Bilbranchen : 11

8 Sådan bliver du medlem Send os en mail på eller ring på og lad Bilbranchens medlemskonsulent give dig et bud på, hvordan du og din virksomhed får det bedste individuelle udbytte af et medlemskab af Bilbranchen og DI. Hvordan fungerer et medlemsskab? For at blive medlem af Bilbranchen skal din virksomhed også være medlem af DI. Kontingentet beregnes ud fra din virksomheds samlede lønsum. Medlemskabet af DI giver dig indflydelse og øger din virksomheds konkurrenceevne. DI s viden og rådgivning hjælper dig med at udvikle din virksomhed, og du får adgang til et univers af viden, service og netværk, som tager udgangspunkt i din virksomheds ønsker og behov. éèê Udover direkte medlemskab af Bilbranchen/Di vil din virksomhed og eventuelle afdelinger blive tilknyttet en eller flere af DI's 18 regionalforeninger, som øver indflydelse på lokale politikere og politiske forhold. det får du bl.a. for dit kontingent adgang til Bilbranchens arrangementer og konferencer adgang til Bilbranchens medlemsblad og nyhedsbrev adgang til Bilbranchens netværk adgang til Bilbranchens og DI's uddannelsestilbud Dækning af DI's overenskomster DI's feriepengegaranti Indflydelse på Bilbranchens politiske interessevaretagelse Optagelse i konfliktfond, barselsfond og uddannelsesfond 12 adgang til Bilbranchens standardblanketter og autotaks Adgang til brancheanalyser og statistikker Adgang til DI's specialister på en lang række fagområder : BilBranchen Rådgivning om branchejura Rådgivning om miljø og arbejdsmiljø Rådgivning om personalejura Rådgivning om HR-forhold

9 Bilbranchen en del af DI l 1787 København V l Telefon l Telefax l l bil.di.dk 14 : Bilbranchen

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem

fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem INDHOLD 03 VI STYRKER FREMTIDENS ERHVERV 04 RÅDGIVNING OG HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED 05 VI ARBEJDER FOR DIN VIRKSOMHEDS OG DIN BRANCHES INTERESSER 06 SÅDAN

Læs mere

DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS

DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS FORDELE Indhold Velkommen til DI... 1 Rådgivning... 4 Forretningsudvikling... 9 Regionalforeninger og brancher...12 Internationale services...14 DI s

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder Det betaler sig at være medlem af CAD Brancheorganisation for værksteder Vi er klar til at servicere dig CAD s viden din tryghed CAD er en moderne brancheorganisation, der består af mere end 1700 autoværksteder,

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. store virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. store virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri store virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 5 Politisk indflydelse 6 Overenskomstdækning 7 Rådgivning 8 Netværk 9 Uddannelse

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 ARBEJDSGIVERFORENINGEN FOR TRANSPORT OG LOGISTIK EN DEL AF DI

KURSUSKATALOG 2015 ARBEJDSGIVERFORENINGEN FOR TRANSPORT OG LOGISTIK EN DEL AF DI KURSUSKATALOG 2015 ARBEJDSGIVERFORENINGEN FOR TRANSPORT OG LOGISTIK EN DEL AF DI VELKOMMEN TIL VIDEN DER VIRKER! Så starter en ny sæson på ATL ACADEMY med masser af kurser for dig, der skal holde styr

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri mellemstore virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 4 Overenskomstdækning 5 Rådgivning 6 Uddannelse 7 Netværk 8 Rabataftaler

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Hvis du vil vide mere om ITEK, kan du kontakte sekretariatet:

Hvis du vil vide mere om ITEK, kan du kontakte sekretariatet: ITEK er branchefællesskabet i Dansk Industri (DI) for virksomheder, der arbejder med it, tele, elektronik og kommunikation. Som medlem af ITEK får du adgang til politisk indflydelse, medlemsservices og

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere