HA i Entreprenørskab & Innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HA i Entreprenørskab & Innovation"

Transkript

1 Studieinformation 2004 HA i Entreprenørskab & Innovation Indhold HA i Entreprenørskab & Innovation i Kolding... 2 Optagelseskrav... 2 Ansøgning... 2 HA i Entreprenørskab & Innovation - indhold og opbygning... 3 Uddannelsens opbygning... 5 Oversigt over fag og fordelinger på HA i Entreprenørskab & Innovation... 6 Fag der tegner HA i Entreprenørskab & Innovation... 7 Undervisnings- og arbejdsformer... 8 Eksamen... 9 HA i Entreprenørskab & Innovation - og hvad så?... 9 Beskæftigelse... 9 Videre studier Yderligere information

2 HA I ENTREPRENØRSKAB & INNOVATION I KOLDING Vælger du at studere HA i Entreprenørskab & Innovation ved Syddansk Universitet i Kolding, skaber du dig selv en solid konkurrencefordel, idet der er en stærkt tiltagende fokusering på entreprenørskab og innovation. En fokusering, der ikke begrænser sig til uddannelsessektoren med tiltag som European Business Games og Young Enterprise men rækker ud i erhvervslivet og i samfundet som helhed. Entreprenørskab & Innovation kan populært siges at dreje sig om at gøre en forskel. Det kan f.eks. være i form af start af egen virksomhed, videreudvikling af små eller mellemstore virksomheder eller i forbindelse med skabelse af nye vækstvirksomheder inden for større koncerner. I tillæg til en solid erhvervsøkonomisk faglighed på universitetsniveau, der karakteriserer den almene HA-uddannelse, sættes her fokus på de mindre virksomheders specielle forhold med nøgleord som risikovillighed, initiativ og kreativitet. Som noget unikt ved HA i Entreprenørskab & Innovation knyttes hver enkelt studerende i løbet af 2. semester af det treårige studieforløb sammen med en virksomhed. I studietiden udarbejdes en række projektopgaver i tilknytning til denne virksomhed. Derved er studieformen på HA i Entreprenørskab & Innovation ikke blot karakteriseret ved traditionelt case-arbejde. Derimod sker udviklingen af erhvervsøkonomiske kompetencer i samarbejde med et stykke rigtig virkelighed. Målet er at komme ud over flosklen et er teori og et andet er praksis ved at få teori og praksis til gensidigt at befrugte hinanden i løbet af studietiden. Ved udvælgelsen af virksomheder lægges der stor vægt på, at den studerende kommer tæt på strategiske beslutninger, der rækker på tværs af snævre faggrænser. Således giver en HA i Entreprenørskab & Innovation en solid basis for et arbejdsliv i vækstlaget af dansk økonomi i virksomheder og jobs, hvor der stilles krav om solid erhvervsøkonomisk tværfaglighed, overblik og handlingskraft. Uddannelsen udgør en naturlig forlængelse af tiltag som European Business Games og Young Enterprise. Optagelseskrav Ud over en adgangsgivende eksamen er der krav om matematik på mindst B-niveau. Har du ikke dette niveau, afholdes der i august måned et særligt matematikkursus (nærmere oplysninger kan fås hos Den Centrale Studievejledning, tlf ). Ansøgning Ansøgning om at blive optaget på HA i Entreprenørskab & Innovation sker gennem Den Koordinerede Tilmelding, som omfatter alle videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. Da HA i Entreprenørskab & Innovation er en særlig specialisering inden for HA-uddannelsen og således hører under HA-bekendtgørelsen, skal du søge om optagelse på den almene HA-uddannelse i Kolding (optagelsesområdenr ). Du vil, når du har indsendt din ansøgning, få tilsendt et såkaldt kvitteringsbrev. Her skal du angive, at du ønsker at læse Entreprenørskab & Innovation. 2

3 Ansøgningsfristerne er: Kvote marts 2004 kl. 12 Kvote 1 1. juli 2004 kl. 12 Alle ansøgere får besked, om de er optaget, den 28. juli Vedrørende oplysninger om optagelse, adgangsgivende eksamen og ansøgningsbetingelser i øvrigt henvises til folderen Optagelse 2004, Syddansk Universitet, som kan rekvireres hos Den Centrale Studievejledning eller Studiekontoret, tlf , Oplys, at du er specielt interesseret i HA i Entreprenørskab & Innovation. Folderen kan endvidere bestilles på internetadressen: HA I ENTREPRENØRSKAB & INNOVATION INDHOLD OG OPBYGNING HA i Entreprenørskab & Innovation sigter imod at udvikle en kompetence til at bidrage til og drive udviklings- og vækstprocesser i mindre virksomheder. Dette sikres igennem en solid erhvervsøkonomisk ballast kombineret med specielle fag og udviklingsforløb med fokus på Entreprenørskab & Innovation. Som studerende på HA i Entreprenørskab & Innovation bliver man på 2. semester koblet sammen med en værtsvirksomhed, således at hver studerende får sin egen studieplads. Det kaldes studieplads og ikke praktikplads, fordi der er tale om et temadrevet læringsforløb, der er tilrettelagt således, at samspillet mellem teori og praksis styrkes. Syddansk Universitet skaffer nogle studiepladser, men erfaringen viser, at de studerende selv må hjælpe med at skaffe en studieplads. Det foregår ved, at den studerende kontakter virksomheder og sender en ansøgning - ligesom hvis man søger et job. Derefter vælger virksomheden hvem de tager til samtale. Hvis både virksomhed og studerende er interesseret skrives kontrakt. Der er også blevet gennemført en match-making dag, hvor studerende og virksomheder kunne mødes og under mere uformelle former finde ud af henholdsvis hvilke virksomheder/studerende der var interessante. Virksomheden stiller en fast kontaktperson og en arbejdsplads til rådighed. Dette samarbejde formaliseres ved, at der udformes en kontrakt med virksomhederne, der danner rammen for forløbet. Som studerende vil man være i virksomheden en dag i ugen, og når der projektmæssigt er behov for det. Studiepladsen i virksomheden er ulønnet, men virksomhederne opfordres til at dække de studerendes transportomkostninger o.l. Den enkelte studerende følger således den samme virksomhed gennem hele forløbet og vil derfor blive introduceret til samtlige fagfelter gennem de praktiske problemstillinger, som virksomheden står overfor. Den studerende skal være i virksomheden de 15 uger der er undervisning forår og efterår. 3

4 Det faglige særkende ved HA i Entreprenørskab & Innovation samler sig omkring tre hovedspor: Det første spor handler om en grundlæggende forståelse af virksomhedsdrift i mindre virksomheder. Dette spor rummer dels traditionelle erhvervsøkonomiske emner rettet mod opholdende i virksomhederne. Dels et projekt omkring virksomhedens grundfunktioner. Sammen med en vifte af erhvervs- og samfundsøkonomiske fag giver dette en grundlæggende erhvervsøkonomisk tankegang med særlig fokus på de mindre virksomheder. I det andet spor behandles de særlige human resource management (HRM)-forhold, der gør sig gældende i mindre virksomheder. Sporet er struktureret omkring et projekt om HRM i mindre virksomheder, der sammen med et kursus i jura giver kompetence til at varetage centrale ledelsesmæssige opgaver i mindre virksomheder på et arbejdsmarked med stigende problemer med rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Det tredje spor handler om entreprenørskab, innovation og forandring i mindre virksomheder. Sporet består af tre fag, der indkredser temaet ud fra et individuelt, et ledelsesmæssigt og samfundsøkonomisk perspektiv. Dette giver ikke alene kompetence til en driftmæssig rolle, men også til en mere udviklings- og forandringsskabende rolle. Det faste tilknytningsforhold, som hver studerende får til en værtsvirksomhed, sikrer en optimal sammenhæng mellem teoretisk og praksisbaseret læring og ikke mindst muligheden for læring af virksomhedsdriftens tavse viden. Virksomheden kommer derved til at udgøre en praktisk ramme, hvor en række forskellige temaer inden for entreprenørskab og innovation kan sættes i forhold til konkrete eksempler og opgaver. Drivkraften i samspillet mellem studerende og virksomhed udgøres af fem projekter fordelt over de tre år. Det individuelle arbejde med projekterne understøttes af teoretisk undervisning, under vejledning fra underviser og sparring med medstuderende på uddannelsen. Erfaring med virksomhedstilknytningen HA i Entreprenørskab & Innovation trækker på flere års erfaringer med inddragelse af mindre virksomheder direkte i studieforløbet, der er høstet fra den populære HA-SMV-uddannelse. Om erfaringer med tilknytningen til virksomheden fortæller en tidligere studerende: Jeg ser HA-SMV som en enestående mulighed for at opleve livet ude i en rigtig virksomhed, samtidig med at man studerer. Et sted hvor man kan få lov til at bruge den teori, man har lært til at løse nogle praktiske problemstillinger. Det har også været spændende og frustrerende at opleve, at teorien oftest - ja næsten altid - skal tilpasses de praktisek problemstillinger. Og hvad nu hvis teorien slet ikke passer!?!... Som HA-SMV-studerende forpligter man sig til at indgå i et samarbejde med en virksomhed, som har visse forventninger til en. Og det gjorde jeg vel vidende, at jeg både skulle passe mit studie, mit fritidsjob og alt det andet ved siden af. Det har været hårdt og tidskrævende, men også enormt spændende! Jo, jeg fik minsandten mit reality check. Set i bakspejlet har jeg ikke fortrudt. Selvom forløbet til tider har været hårdt og frustrerende, så har det givet mig et uvurderligt praktisk supplement til mit nogle gange meget teoretiske HAstudie! 4

5 Uddannelsens opbygning Som på alle andre universitetsuddannelser er studieåret opdelt i to semestre, som hver forløber over 15 uger. Efterårssemestret starter d. 1. september og slutter lige før jul. Januar er reserveret til eksamen. Forårssemestret starter d. 1. februar og slutter omkring d. 1. juni. Juni er tilsvarende reserveret til eksaminer. Bacheloruddannelsen består således af 6 semestre. Som den almene HA-uddannelse er HA i Entreprenørskab & Innovation opdelt i tre blokke: En erhvervsøkonomisk blok En samfundsøkonomisk blok En redskabsfaglig blok. Nedenstående oversigt viser uddannelsens forskellige fag, og hvordan de fordeler sig i de tre blokke og over de seks semestre. De markerede fag i skemaet er fag, der er udviklet specielt til HA i Entreprenørskab & Innovation. 5

6 Oversigt over fag og fordelinger på HA i Entreprenørskab & Innovation 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5.semester 6. semester Redskabsfag Indledende edb HA(enin) rapport + metode Statistik Feltstudie og projektarbejde Virksomhedsanalyse i internationalt perspektiv Administrative systemer Jura Samfundsøkonomi Entreprenørskab og ledelse Mikroøkonomi 1 Makroøkonomi 1 Innovationens rammebetingelser Samfundsøkonomisk valgfag Erhvervsøkonomi Erhvervsøkonomi 1 Erhvervsøkonomi 1 Regnskab Markedsføring Erhvervsøkonomisk valgfag Erhvervsøkonomi 2 Erhvervsøkonomi 3b Organisation Innovationsledelse & Seed & Venture capital Erhvervsøkonomisk seminar HRM i SMV Bachelorprojekt Bachelorprojekt 6

7 Fag, der tegner HA i Entreprenørskab & Innovation På de følgende sider beskrives kort de fag, der er unikke for HA i Entreprenørskab & Innovation. For beskrivelser af de øvrige fag henvises til materiale for HA-almen og SPRØK-uddannelsen samt SDUs hjemmeside. Entreprenørskab og ledelse I dette fag introduceres fagfeltet entreprenørskab. Det sker ved at anskue begrebet i en teorihistorisk og aktuel referenceramme. Der lægges vægt på at belyse begrebets forskellige facetter, men med en særlig vægt på en ledelsesmæssig sammenhæng. Som sådan ses begrebet i relation til andre opfattelser af, hvad ledelse er. I faget drøftes entreprenørskab og ledelse i sammenhæng med modeller over virksomheders udviklingsfaser, samspillet med virksomhedens innovation og med virksomhedens udvikling af nye forretningsmuligheder. Tema 1: Feltstudier og projektarbejde I dette tema introduceres den studerende til studiearbejde i forskellige typer virksomheder. I faget klædes den studerende på til at gennemføre feltstudier og projektarbejde i en virksomhed. Tema 2: Administrative systemer og forretningsgange i SMV Temaet giver en introduktion til metoder til analyse af administrative systemer og forretningsgange i mindre virksomheder. Der oparbejdes kompetence til at medvirke ved analyse, udvikling og tilpasning af virksomhedens administrative systemer med fokus på samspillet mellem ledelsesmæssige udviklingsopgaver og systemernes tekniske side. Tema 3: Human Resource Management (HRM) i SMV I dette fag gives overblik over teorier og modeller for løsning af Human Resource Management-opgaver i små og mellemstore virksomheder. I tillæg til holdundervisningen opnår de studerende erfaring med anvendelse af modellerne gennem praktisk projektarbejde i værtsvirksomheden. Virksomhedsanalyse i internationalt perspektiv I dette fag introduceres den studerende til teorier og metoder, der kan bruges til at forstå og analysere virksomheden ud fra et internt og eksternt perspektiv, herunder et internationalt perspektiv. Den studerende udarbejder et projekt i forhold til værtsvirksomheden. Entreprenørskab i en samfundsøkonomisk belysning I dette fag gives et grundlæggende kendskab til entreprenørskab og den rolle, entreprenørskab, nye virksomheder og innovation spiller i den samfundsmæssige udvikling. Tema 4: Innovationsledelse & Seed & Venture capital Sammen med faget Rammebetingelser for innovation udgør dette fag det 4. og sidste tema for studieopholdet i værtsvirksomhederne. I faget arbejdes med innovationsledelse, herunder ikke mindst virksomhedens produkt- og procesudvikling. I faget ses dels på den praksis, som mindre virksomheder 7

8 udfolder i deres innovative ledelse, dels på de modeller, som er udviklet for bedste praksis i innovationsledelse. Innovationsledelsen ses i faget i sammenhæng med virksomhedens forretningsplaner. Det er også fagets formål at give kendskab til de grundlæggende forhold, der knytter sig til det at fremskaffe ekstern finansiering til de tidligste faser i en virksomheds liv. Finansiering betragtes her i faget som en grundlæggende problemstilling knyttet til entreprenørskab. Det er en proces, hvor både faktorer af økonomisk art, men også mere personlige aspekter spiller en rolle. Tema 4: Rammebetingelser for innovation I dette fag suppleres den ledelsesmæssige synsvinkel med en forståelsen for de teknologiske, branchemæssige og institutionelle rammebetingelser for virksomhedernes innovation. I faget arbejder de studerende fx med analyser af de branchemæssige rammebetingelser for innovation, der præger deres værtsvirksomhed. Strategi og forandringsledelse i mindre virksomheder Fagets sigte er at udvikle en forståelse for strategiske analyser. I faget knyttes dette perspektiv tæt sammen med temaet forandringsledelse, og de studerendes erfaringer og indsigt fra værtsvirksomhederne bruges som case-grundlag i undervisningen. Den strategiske ledelsespraksis i værtsvirksomhederne bringes i spil med lærebøgernes teorier og modeller. Bachelorprojekt Bachelorprojektet er kronen på uddannelsen. Gennem det skal de studerende demonstrere, at de har erhvervet et erhvervsøkonomisk overblik og at de gennem faglig fordybelse kan gennemføre analyser af en konkret problemstilling. I bachelorprojektet viser de studerende deres evne til at arbejde med løsningsorienterede analyser. Bachelorprojektet udarbejdes i et selvvalgt erhvervsøkonomisk emne og problemstilling, der som hovedregel er funderet i værtsvirksomheden. Den valgte problemstilling udvælges og konkretiseres i samarbejde med virksomhed og vejleder. Opgaven kan udarbejdes af en gruppe på maksimalt 3 studerende. Det indebærer at studerende fra linien kan invitere andre HA-studerende med i projektet. Undervisnings- og arbejdsformer I et typisk semester vil der være undervisning i 16 timer. Timetallet bygger på den filosofi, at man ikke er elev, men derimod studerende. Som studerende har man selv ansvaret for egen læring. Undervisningen er derfor et tilbud om hjælp og støtte til læringsmæssig selvhjælp, men er ikke den væsentligste aktivitet, mens man er indskrevet på universitetet. Den intellektuelle udvikling sker også i forbindelse med undervisningen, men primært gennem selvstudier, feltarbejde, udarbejdelse af opgaver og ikke mindst i det faglige samarbejde med de øvrige studerende. Derfor er en af de bedste aktiviteter, man selv kan sætte i gang, etablering af læsegrupper med to-tre medstuderende, hvor man ofte mødes og diskuterer de emner og den litteratur, der tages op i undervisningen. Undervisningen består af forelæsninger og øvelser. Hertil kommer individuel vejledning. 8

9 I forelæsningerne vil en af de faste undervisere på universitetet ofte en forsker inden for feltet skabe et overblik over litteraturen i det pågældende fag. Her vil man stifte bekendtskab med de forskellige teorier, og ofte vil underviseren bruge tid på at gennemgå de måske svært forståelige dele af bøgerne. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål eller bringe et emne op til debat. I nogle fag er der kun forelæsninger. Men i en del fag er der til forelæsningerne knyttet øvelser, i mindre gruppe på studerende. Her vil blive gennemgået konkrete cases, hvorpå den studerende kan træne anvendelse af den tilegnede teori. Det er klart, at øvelsestimerne er et godt sted at komme med eventuelle spørgsmål og kommentarer til den læste litteratur. HA-studiet i Entreprenørskab & Innovation byder samtidig på den nyskabelse, at de studerende knyttes til en mindre overskuelig værtsvirksomhed, hvor de arbejder med forskellige temaer frem gennem studiet. Det giver rig lejlighed til at studere praksis og drøfte teoretiske problemstillinger med kolleger i virksomheden. Erfaringerne fra virksomhederne bruges aktivt i den øvrige undervisning. Endelig vil der på bacheloruddannelsen være individuel vejledning i de fag, hvor der skal skrives større opgaver. Desuden spiller individuel vejledning i afgørende rolle i forhold til det afsluttende bachelorprojekt. Her kan den enkelte studerende forholdsvist frit vælge sit emne, og opgaven skrives under vejledning af en underviser, så vidt muligt den underviser, der ved mest om emnet. Eksamen På HA i Entreprenørskab & Innovation kan mange forskellige eksamensformer komme på tale: skriftlig og mundtlig eksamen, take-home-eksamen, ugeopgaver og projektopgaver. Projektopgaverne skrives typisk løbende over semesteret. HA I ENTREPRENØRSKAB & INNOVATION OG HVAD SÅ? Med en HA i Entreprenørskab & Innovation i bagagen har du mulighed for at gøre karriere i erhvervslivet eller tage en overbygningsuddannelse, typisk en cand.merc. eller en cand.merc.aud. Beskæftigelse HA-uddannelsen giver dig en alsidig og bred erhvervskompetence, der er efterspurgt i både den private og offentlige sektor. HA er arbejder inden for stort set alle administrative funktioner, for eksempel regnskab, edb, marketing, eksport, planlægning, personale og organisation. Specialiseringen i Entreprenørskab & Innovation giver et glimrende grundlag for at arbejde i små og mellemstore virksomheder i vækstlaget af dansk økonomi. Karakteristisk for denne type job er, at funktioner, der almindeligvis er adskilte i større virksomheder, kombineres. Desuden giver denne type job rig mulighed for at vokse med virksomheden. Herudover skal det nævnes, at der også i store virksomheder er et stigende fokus på Entreprenørskab & Innovation ofte under overskriften Corporate Venturing. Her er idéen, at udvikling og vækst i store virksomheder kan skabe systematisk opstart af nye virksomheder. Også her ligger således et potentielt jobmarked efter endt studium. 9

10 Videre studier Som en naturlig overbygning på HA i Entreprenørskab & Innovation udbydes der i Kolding en cand.merc.-uddannelse med specialisering i International Virksomhedsudvikling (cand.merc.-ivu) På denne uddannelse arbejder de studerende med samspillet mellem forretnings- og organisationsudvikling i en international kontekst. Nærmere oplysninger om uddannelsen fås på: Derudover giver bacheloruddannelsen direkte adgang til hele viften af cand.merc.-uddannelser, og der henvises derfor til specifikt materiale om de enkelte specialiseringer. YDERLIGERE INFORMATION Yderligere information om HA i Entreprenørskab & Innovation og de øvrige samfundsvidenskabelige uddannelser kan fås på internetadressen: Eller ved henvendelse til: studiesekretær Mette Dahl Jensen Tlf.:

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE ETISKE REGNSKABER ØKONOMISTYRING ÅRSREGNSKABER REVISION SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER LEDELSESRÅDGIVNING ASSURANCE-SERVICE Revisorkandidat Uddannelsen på Aalborg Universitet 1 Cand.merc.aud. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

Jordbrugsøkonomi. En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling. Jordbrugsøkonomi

Jordbrugsøkonomi. En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling. Jordbrugsøkonomi d e t n at u r - o g b i o v i d e n s k a b e l i g e fa k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Jordbrugsøkonomi En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling Jordbrugsøkonomi

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS HVEM STUDERER GLOBAL BUSINESS INFORMATICS? Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan organisationer

Læs mere

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt d e t n at u rv i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Idræt en tværvidenskabelig uddannelse Idræt 1 2 KATAPULT Idræt Bidrag til en sundere og mere fysisk aktiv

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Matematik-økonomi 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Hvorfor skal jeg vælge Matematik-økonomi? 4 gode grunde ligger lige for: 1. Du bliver

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

MASTER i. evaluering

MASTER i. evaluering E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i evaluering f or sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse Grib kvalificeret ind 2 Vi lever i et samfund, hvor evaluering får stigende betydning. På masteruddannelsen

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Nordisk Friluftsliv IOB/SDU - 2013-14

Nordisk Friluftsliv IOB/SDU - 2013-14 Nordisk Friluftsliv IOB/SDU 201314 20130422 Nordisk Friluftsliv er et studietilbud på bachelorniveau (3. Studieår) indenfor fagområdet friluftsliv. Studietilbuddet retter sig mod danske og nordiske studerende

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012. Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2012 Med ændring 2015 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole TietgenSkolen og Korsløkke Ungdomsskole har

Læs mere

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA Valgfag, finansøkonom og 2013- financial controller, EAA 2015 Fagbeskrivelser for valgfag på 3. semester af uddannelsen til finansøkonom og financial controller på Erhvervsakademi Aarhus Version 1.0 Indhold

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

MASTER of. Business Administration MBA

MASTER of. Business Administration MBA E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved

Læs mere

Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne

Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne BSc.merc. (HA) Entreprenørskab og Innovation Forår 2013 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Samfundsvidenskabeligt

Læs mere

din profil Jeppe Andersen, 42 år, adm. direktør, SKS - Specialkonsulent Service

din profil Jeppe Andersen, 42 år, adm. direktør, SKS - Specialkonsulent Service din profil Som leder, kommende leder eller højt placeret medarbejder ønsker du at få en bedre forståelse af din virksomheds måde at fungere på i en stadig mere kompleks og globaliseret verden. Du har ledelseserfaring

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse 2013 Formål med HD studiet Om HD studiet HD studiet er en sammenhængende videregående uddannelse på deltid, der udbydes som åben uddannelse. Studiet består

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Læring og forandringsprocesser med specialisering i

Kandidatuddannelsen i Læring og forandringsprocesser med specialisering i Kandidatuddannelsen i Læring og forandringsprocesser med specialisering i Uddannelse og kompetenceudvikling i internationale institutioner og organisationer Specialiseringslinjen Uddannelse og kompetenceudvikling

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Projektledelse et er, at deltagerne i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af projektledelse. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt.

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt. HA Almen Erhvervsøkonomi HA er den klassiske bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, oprettet i 1928, og opbygget omkring de fire grund-discipliner, som i vore dage anses for at være erhvervsøkonomiens kerneområder:

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12 AU /Merkonom Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linier: Ledelse (L)

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

STUDIEINFORMATION 2008. HA Cand.merc. Cand.merc.aud.

STUDIEINFORMATION 2008. HA Cand.merc. Cand.merc.aud. STUDIEINFORMATION 2008 HA Cand.merc. Cand.merc.aud. STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI, ODENSE INDHOLD HA-uddannelsen i Odense... 2 Beskæftigelsesmuligheder... 3 Uddannelsesmiljøet... 4 Uddannelsens indhold...

Læs mere