HA i Entreprenørskab & Innovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HA i Entreprenørskab & Innovation"

Transkript

1 Studieinformation 2004 HA i Entreprenørskab & Innovation Indhold HA i Entreprenørskab & Innovation i Kolding... 2 Optagelseskrav... 2 Ansøgning... 2 HA i Entreprenørskab & Innovation - indhold og opbygning... 3 Uddannelsens opbygning... 5 Oversigt over fag og fordelinger på HA i Entreprenørskab & Innovation... 6 Fag der tegner HA i Entreprenørskab & Innovation... 7 Undervisnings- og arbejdsformer... 8 Eksamen... 9 HA i Entreprenørskab & Innovation - og hvad så?... 9 Beskæftigelse... 9 Videre studier Yderligere information

2 HA I ENTREPRENØRSKAB & INNOVATION I KOLDING Vælger du at studere HA i Entreprenørskab & Innovation ved Syddansk Universitet i Kolding, skaber du dig selv en solid konkurrencefordel, idet der er en stærkt tiltagende fokusering på entreprenørskab og innovation. En fokusering, der ikke begrænser sig til uddannelsessektoren med tiltag som European Business Games og Young Enterprise men rækker ud i erhvervslivet og i samfundet som helhed. Entreprenørskab & Innovation kan populært siges at dreje sig om at gøre en forskel. Det kan f.eks. være i form af start af egen virksomhed, videreudvikling af små eller mellemstore virksomheder eller i forbindelse med skabelse af nye vækstvirksomheder inden for større koncerner. I tillæg til en solid erhvervsøkonomisk faglighed på universitetsniveau, der karakteriserer den almene HA-uddannelse, sættes her fokus på de mindre virksomheders specielle forhold med nøgleord som risikovillighed, initiativ og kreativitet. Som noget unikt ved HA i Entreprenørskab & Innovation knyttes hver enkelt studerende i løbet af 2. semester af det treårige studieforløb sammen med en virksomhed. I studietiden udarbejdes en række projektopgaver i tilknytning til denne virksomhed. Derved er studieformen på HA i Entreprenørskab & Innovation ikke blot karakteriseret ved traditionelt case-arbejde. Derimod sker udviklingen af erhvervsøkonomiske kompetencer i samarbejde med et stykke rigtig virkelighed. Målet er at komme ud over flosklen et er teori og et andet er praksis ved at få teori og praksis til gensidigt at befrugte hinanden i løbet af studietiden. Ved udvælgelsen af virksomheder lægges der stor vægt på, at den studerende kommer tæt på strategiske beslutninger, der rækker på tværs af snævre faggrænser. Således giver en HA i Entreprenørskab & Innovation en solid basis for et arbejdsliv i vækstlaget af dansk økonomi i virksomheder og jobs, hvor der stilles krav om solid erhvervsøkonomisk tværfaglighed, overblik og handlingskraft. Uddannelsen udgør en naturlig forlængelse af tiltag som European Business Games og Young Enterprise. Optagelseskrav Ud over en adgangsgivende eksamen er der krav om matematik på mindst B-niveau. Har du ikke dette niveau, afholdes der i august måned et særligt matematikkursus (nærmere oplysninger kan fås hos Den Centrale Studievejledning, tlf ). Ansøgning Ansøgning om at blive optaget på HA i Entreprenørskab & Innovation sker gennem Den Koordinerede Tilmelding, som omfatter alle videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. Da HA i Entreprenørskab & Innovation er en særlig specialisering inden for HA-uddannelsen og således hører under HA-bekendtgørelsen, skal du søge om optagelse på den almene HA-uddannelse i Kolding (optagelsesområdenr ). Du vil, når du har indsendt din ansøgning, få tilsendt et såkaldt kvitteringsbrev. Her skal du angive, at du ønsker at læse Entreprenørskab & Innovation. 2

3 Ansøgningsfristerne er: Kvote marts 2004 kl. 12 Kvote 1 1. juli 2004 kl. 12 Alle ansøgere får besked, om de er optaget, den 28. juli Vedrørende oplysninger om optagelse, adgangsgivende eksamen og ansøgningsbetingelser i øvrigt henvises til folderen Optagelse 2004, Syddansk Universitet, som kan rekvireres hos Den Centrale Studievejledning eller Studiekontoret, tlf , Oplys, at du er specielt interesseret i HA i Entreprenørskab & Innovation. Folderen kan endvidere bestilles på internetadressen: HA I ENTREPRENØRSKAB & INNOVATION INDHOLD OG OPBYGNING HA i Entreprenørskab & Innovation sigter imod at udvikle en kompetence til at bidrage til og drive udviklings- og vækstprocesser i mindre virksomheder. Dette sikres igennem en solid erhvervsøkonomisk ballast kombineret med specielle fag og udviklingsforløb med fokus på Entreprenørskab & Innovation. Som studerende på HA i Entreprenørskab & Innovation bliver man på 2. semester koblet sammen med en værtsvirksomhed, således at hver studerende får sin egen studieplads. Det kaldes studieplads og ikke praktikplads, fordi der er tale om et temadrevet læringsforløb, der er tilrettelagt således, at samspillet mellem teori og praksis styrkes. Syddansk Universitet skaffer nogle studiepladser, men erfaringen viser, at de studerende selv må hjælpe med at skaffe en studieplads. Det foregår ved, at den studerende kontakter virksomheder og sender en ansøgning - ligesom hvis man søger et job. Derefter vælger virksomheden hvem de tager til samtale. Hvis både virksomhed og studerende er interesseret skrives kontrakt. Der er også blevet gennemført en match-making dag, hvor studerende og virksomheder kunne mødes og under mere uformelle former finde ud af henholdsvis hvilke virksomheder/studerende der var interessante. Virksomheden stiller en fast kontaktperson og en arbejdsplads til rådighed. Dette samarbejde formaliseres ved, at der udformes en kontrakt med virksomhederne, der danner rammen for forløbet. Som studerende vil man være i virksomheden en dag i ugen, og når der projektmæssigt er behov for det. Studiepladsen i virksomheden er ulønnet, men virksomhederne opfordres til at dække de studerendes transportomkostninger o.l. Den enkelte studerende følger således den samme virksomhed gennem hele forløbet og vil derfor blive introduceret til samtlige fagfelter gennem de praktiske problemstillinger, som virksomheden står overfor. Den studerende skal være i virksomheden de 15 uger der er undervisning forår og efterår. 3

4 Det faglige særkende ved HA i Entreprenørskab & Innovation samler sig omkring tre hovedspor: Det første spor handler om en grundlæggende forståelse af virksomhedsdrift i mindre virksomheder. Dette spor rummer dels traditionelle erhvervsøkonomiske emner rettet mod opholdende i virksomhederne. Dels et projekt omkring virksomhedens grundfunktioner. Sammen med en vifte af erhvervs- og samfundsøkonomiske fag giver dette en grundlæggende erhvervsøkonomisk tankegang med særlig fokus på de mindre virksomheder. I det andet spor behandles de særlige human resource management (HRM)-forhold, der gør sig gældende i mindre virksomheder. Sporet er struktureret omkring et projekt om HRM i mindre virksomheder, der sammen med et kursus i jura giver kompetence til at varetage centrale ledelsesmæssige opgaver i mindre virksomheder på et arbejdsmarked med stigende problemer med rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Det tredje spor handler om entreprenørskab, innovation og forandring i mindre virksomheder. Sporet består af tre fag, der indkredser temaet ud fra et individuelt, et ledelsesmæssigt og samfundsøkonomisk perspektiv. Dette giver ikke alene kompetence til en driftmæssig rolle, men også til en mere udviklings- og forandringsskabende rolle. Det faste tilknytningsforhold, som hver studerende får til en værtsvirksomhed, sikrer en optimal sammenhæng mellem teoretisk og praksisbaseret læring og ikke mindst muligheden for læring af virksomhedsdriftens tavse viden. Virksomheden kommer derved til at udgøre en praktisk ramme, hvor en række forskellige temaer inden for entreprenørskab og innovation kan sættes i forhold til konkrete eksempler og opgaver. Drivkraften i samspillet mellem studerende og virksomhed udgøres af fem projekter fordelt over de tre år. Det individuelle arbejde med projekterne understøttes af teoretisk undervisning, under vejledning fra underviser og sparring med medstuderende på uddannelsen. Erfaring med virksomhedstilknytningen HA i Entreprenørskab & Innovation trækker på flere års erfaringer med inddragelse af mindre virksomheder direkte i studieforløbet, der er høstet fra den populære HA-SMV-uddannelse. Om erfaringer med tilknytningen til virksomheden fortæller en tidligere studerende: Jeg ser HA-SMV som en enestående mulighed for at opleve livet ude i en rigtig virksomhed, samtidig med at man studerer. Et sted hvor man kan få lov til at bruge den teori, man har lært til at løse nogle praktiske problemstillinger. Det har også været spændende og frustrerende at opleve, at teorien oftest - ja næsten altid - skal tilpasses de praktisek problemstillinger. Og hvad nu hvis teorien slet ikke passer!?!... Som HA-SMV-studerende forpligter man sig til at indgå i et samarbejde med en virksomhed, som har visse forventninger til en. Og det gjorde jeg vel vidende, at jeg både skulle passe mit studie, mit fritidsjob og alt det andet ved siden af. Det har været hårdt og tidskrævende, men også enormt spændende! Jo, jeg fik minsandten mit reality check. Set i bakspejlet har jeg ikke fortrudt. Selvom forløbet til tider har været hårdt og frustrerende, så har det givet mig et uvurderligt praktisk supplement til mit nogle gange meget teoretiske HAstudie! 4

5 Uddannelsens opbygning Som på alle andre universitetsuddannelser er studieåret opdelt i to semestre, som hver forløber over 15 uger. Efterårssemestret starter d. 1. september og slutter lige før jul. Januar er reserveret til eksamen. Forårssemestret starter d. 1. februar og slutter omkring d. 1. juni. Juni er tilsvarende reserveret til eksaminer. Bacheloruddannelsen består således af 6 semestre. Som den almene HA-uddannelse er HA i Entreprenørskab & Innovation opdelt i tre blokke: En erhvervsøkonomisk blok En samfundsøkonomisk blok En redskabsfaglig blok. Nedenstående oversigt viser uddannelsens forskellige fag, og hvordan de fordeler sig i de tre blokke og over de seks semestre. De markerede fag i skemaet er fag, der er udviklet specielt til HA i Entreprenørskab & Innovation. 5

6 Oversigt over fag og fordelinger på HA i Entreprenørskab & Innovation 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5.semester 6. semester Redskabsfag Indledende edb HA(enin) rapport + metode Statistik Feltstudie og projektarbejde Virksomhedsanalyse i internationalt perspektiv Administrative systemer Jura Samfundsøkonomi Entreprenørskab og ledelse Mikroøkonomi 1 Makroøkonomi 1 Innovationens rammebetingelser Samfundsøkonomisk valgfag Erhvervsøkonomi Erhvervsøkonomi 1 Erhvervsøkonomi 1 Regnskab Markedsføring Erhvervsøkonomisk valgfag Erhvervsøkonomi 2 Erhvervsøkonomi 3b Organisation Innovationsledelse & Seed & Venture capital Erhvervsøkonomisk seminar HRM i SMV Bachelorprojekt Bachelorprojekt 6

7 Fag, der tegner HA i Entreprenørskab & Innovation På de følgende sider beskrives kort de fag, der er unikke for HA i Entreprenørskab & Innovation. For beskrivelser af de øvrige fag henvises til materiale for HA-almen og SPRØK-uddannelsen samt SDUs hjemmeside. Entreprenørskab og ledelse I dette fag introduceres fagfeltet entreprenørskab. Det sker ved at anskue begrebet i en teorihistorisk og aktuel referenceramme. Der lægges vægt på at belyse begrebets forskellige facetter, men med en særlig vægt på en ledelsesmæssig sammenhæng. Som sådan ses begrebet i relation til andre opfattelser af, hvad ledelse er. I faget drøftes entreprenørskab og ledelse i sammenhæng med modeller over virksomheders udviklingsfaser, samspillet med virksomhedens innovation og med virksomhedens udvikling af nye forretningsmuligheder. Tema 1: Feltstudier og projektarbejde I dette tema introduceres den studerende til studiearbejde i forskellige typer virksomheder. I faget klædes den studerende på til at gennemføre feltstudier og projektarbejde i en virksomhed. Tema 2: Administrative systemer og forretningsgange i SMV Temaet giver en introduktion til metoder til analyse af administrative systemer og forretningsgange i mindre virksomheder. Der oparbejdes kompetence til at medvirke ved analyse, udvikling og tilpasning af virksomhedens administrative systemer med fokus på samspillet mellem ledelsesmæssige udviklingsopgaver og systemernes tekniske side. Tema 3: Human Resource Management (HRM) i SMV I dette fag gives overblik over teorier og modeller for løsning af Human Resource Management-opgaver i små og mellemstore virksomheder. I tillæg til holdundervisningen opnår de studerende erfaring med anvendelse af modellerne gennem praktisk projektarbejde i værtsvirksomheden. Virksomhedsanalyse i internationalt perspektiv I dette fag introduceres den studerende til teorier og metoder, der kan bruges til at forstå og analysere virksomheden ud fra et internt og eksternt perspektiv, herunder et internationalt perspektiv. Den studerende udarbejder et projekt i forhold til værtsvirksomheden. Entreprenørskab i en samfundsøkonomisk belysning I dette fag gives et grundlæggende kendskab til entreprenørskab og den rolle, entreprenørskab, nye virksomheder og innovation spiller i den samfundsmæssige udvikling. Tema 4: Innovationsledelse & Seed & Venture capital Sammen med faget Rammebetingelser for innovation udgør dette fag det 4. og sidste tema for studieopholdet i værtsvirksomhederne. I faget arbejdes med innovationsledelse, herunder ikke mindst virksomhedens produkt- og procesudvikling. I faget ses dels på den praksis, som mindre virksomheder 7

8 udfolder i deres innovative ledelse, dels på de modeller, som er udviklet for bedste praksis i innovationsledelse. Innovationsledelsen ses i faget i sammenhæng med virksomhedens forretningsplaner. Det er også fagets formål at give kendskab til de grundlæggende forhold, der knytter sig til det at fremskaffe ekstern finansiering til de tidligste faser i en virksomheds liv. Finansiering betragtes her i faget som en grundlæggende problemstilling knyttet til entreprenørskab. Det er en proces, hvor både faktorer af økonomisk art, men også mere personlige aspekter spiller en rolle. Tema 4: Rammebetingelser for innovation I dette fag suppleres den ledelsesmæssige synsvinkel med en forståelsen for de teknologiske, branchemæssige og institutionelle rammebetingelser for virksomhedernes innovation. I faget arbejder de studerende fx med analyser af de branchemæssige rammebetingelser for innovation, der præger deres værtsvirksomhed. Strategi og forandringsledelse i mindre virksomheder Fagets sigte er at udvikle en forståelse for strategiske analyser. I faget knyttes dette perspektiv tæt sammen med temaet forandringsledelse, og de studerendes erfaringer og indsigt fra værtsvirksomhederne bruges som case-grundlag i undervisningen. Den strategiske ledelsespraksis i værtsvirksomhederne bringes i spil med lærebøgernes teorier og modeller. Bachelorprojekt Bachelorprojektet er kronen på uddannelsen. Gennem det skal de studerende demonstrere, at de har erhvervet et erhvervsøkonomisk overblik og at de gennem faglig fordybelse kan gennemføre analyser af en konkret problemstilling. I bachelorprojektet viser de studerende deres evne til at arbejde med løsningsorienterede analyser. Bachelorprojektet udarbejdes i et selvvalgt erhvervsøkonomisk emne og problemstilling, der som hovedregel er funderet i værtsvirksomheden. Den valgte problemstilling udvælges og konkretiseres i samarbejde med virksomhed og vejleder. Opgaven kan udarbejdes af en gruppe på maksimalt 3 studerende. Det indebærer at studerende fra linien kan invitere andre HA-studerende med i projektet. Undervisnings- og arbejdsformer I et typisk semester vil der være undervisning i 16 timer. Timetallet bygger på den filosofi, at man ikke er elev, men derimod studerende. Som studerende har man selv ansvaret for egen læring. Undervisningen er derfor et tilbud om hjælp og støtte til læringsmæssig selvhjælp, men er ikke den væsentligste aktivitet, mens man er indskrevet på universitetet. Den intellektuelle udvikling sker også i forbindelse med undervisningen, men primært gennem selvstudier, feltarbejde, udarbejdelse af opgaver og ikke mindst i det faglige samarbejde med de øvrige studerende. Derfor er en af de bedste aktiviteter, man selv kan sætte i gang, etablering af læsegrupper med to-tre medstuderende, hvor man ofte mødes og diskuterer de emner og den litteratur, der tages op i undervisningen. Undervisningen består af forelæsninger og øvelser. Hertil kommer individuel vejledning. 8

9 I forelæsningerne vil en af de faste undervisere på universitetet ofte en forsker inden for feltet skabe et overblik over litteraturen i det pågældende fag. Her vil man stifte bekendtskab med de forskellige teorier, og ofte vil underviseren bruge tid på at gennemgå de måske svært forståelige dele af bøgerne. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål eller bringe et emne op til debat. I nogle fag er der kun forelæsninger. Men i en del fag er der til forelæsningerne knyttet øvelser, i mindre gruppe på studerende. Her vil blive gennemgået konkrete cases, hvorpå den studerende kan træne anvendelse af den tilegnede teori. Det er klart, at øvelsestimerne er et godt sted at komme med eventuelle spørgsmål og kommentarer til den læste litteratur. HA-studiet i Entreprenørskab & Innovation byder samtidig på den nyskabelse, at de studerende knyttes til en mindre overskuelig værtsvirksomhed, hvor de arbejder med forskellige temaer frem gennem studiet. Det giver rig lejlighed til at studere praksis og drøfte teoretiske problemstillinger med kolleger i virksomheden. Erfaringerne fra virksomhederne bruges aktivt i den øvrige undervisning. Endelig vil der på bacheloruddannelsen være individuel vejledning i de fag, hvor der skal skrives større opgaver. Desuden spiller individuel vejledning i afgørende rolle i forhold til det afsluttende bachelorprojekt. Her kan den enkelte studerende forholdsvist frit vælge sit emne, og opgaven skrives under vejledning af en underviser, så vidt muligt den underviser, der ved mest om emnet. Eksamen På HA i Entreprenørskab & Innovation kan mange forskellige eksamensformer komme på tale: skriftlig og mundtlig eksamen, take-home-eksamen, ugeopgaver og projektopgaver. Projektopgaverne skrives typisk løbende over semesteret. HA I ENTREPRENØRSKAB & INNOVATION OG HVAD SÅ? Med en HA i Entreprenørskab & Innovation i bagagen har du mulighed for at gøre karriere i erhvervslivet eller tage en overbygningsuddannelse, typisk en cand.merc. eller en cand.merc.aud. Beskæftigelse HA-uddannelsen giver dig en alsidig og bred erhvervskompetence, der er efterspurgt i både den private og offentlige sektor. HA er arbejder inden for stort set alle administrative funktioner, for eksempel regnskab, edb, marketing, eksport, planlægning, personale og organisation. Specialiseringen i Entreprenørskab & Innovation giver et glimrende grundlag for at arbejde i små og mellemstore virksomheder i vækstlaget af dansk økonomi. Karakteristisk for denne type job er, at funktioner, der almindeligvis er adskilte i større virksomheder, kombineres. Desuden giver denne type job rig mulighed for at vokse med virksomheden. Herudover skal det nævnes, at der også i store virksomheder er et stigende fokus på Entreprenørskab & Innovation ofte under overskriften Corporate Venturing. Her er idéen, at udvikling og vækst i store virksomheder kan skabe systematisk opstart af nye virksomheder. Også her ligger således et potentielt jobmarked efter endt studium. 9

10 Videre studier Som en naturlig overbygning på HA i Entreprenørskab & Innovation udbydes der i Kolding en cand.merc.-uddannelse med specialisering i International Virksomhedsudvikling (cand.merc.-ivu) På denne uddannelse arbejder de studerende med samspillet mellem forretnings- og organisationsudvikling i en international kontekst. Nærmere oplysninger om uddannelsen fås på: Derudover giver bacheloruddannelsen direkte adgang til hele viften af cand.merc.-uddannelser, og der henvises derfor til specifikt materiale om de enkelte specialiseringer. YDERLIGERE INFORMATION Yderligere information om HA i Entreprenørskab & Innovation og de øvrige samfundsvidenskabelige uddannelser kan fås på internetadressen: Eller ved henvendelse til: studiesekretær Mette Dahl Jensen Tlf.:

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Guide til HA meritforløb

Guide til HA meritforløb HA-studiet Guide til HA meritforløb (Markedsføringsøkonomer) Gældende fra september 2014 Opdateret 1/7-2014 Meritaftale Ifølge meritaftalen med erhvervsakademierne har I som markedsføringsøkonomer mulighed

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Linjebeskrivelse for International Business

Linjebeskrivelse for International Business Studienævn for Erhvervsøkonomi i Linjebeskrivelse for International Business Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 6 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Denne linjebeskrivelse

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjebeskrivelser for linjen Generel erhvervsøkonomi,. Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret Master i Pædagogisk Ledelse forskningsbaseret En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om, er

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2018 Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2 AAU EXECUTIVE / MBA Kompetente medarbejdere sikrer virksomhedens fremtidige indtjening En vigtig faktor for at sikre vores

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet 2 Se perspektivet og detaljen Cand.merc.aud. deltid er uddannelsen for dig, der

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi. Bacheloren med denne profil har derfor særligt viden indenfor

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. sep. 2015

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 8 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt d e t n at u rv i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Idræt en tværvidenskabelig uddannelse Idræt 1 2 KATAPULT Idræt Bidrag til en sundere og mere fysisk aktiv

Læs mere

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i Almen Erhvervsøkonomi (HA) 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI, HA. 3-årig Bacheloruddannelse i Kolding. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet

ERHVERVSØKONOMI, HA. 3-årig Bacheloruddannelse i Kolding. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet ERHVERVSØKONOMI, HA 3-årig Bacheloruddannelse i Kolding Samfundsvidenskab Syddansk Universitet  Adgang til erhvervslivet på Business Class Brænder du for at arbejde med strategi, ledelse, innovation,

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Guide til HA meritforløb

Guide til HA meritforløb HA-studiet Guide til HA merit (Finansøkonomer) Gældende fra september 2014 Opdateret 1/7-2014 Meritaftale Ifølge meritaftalen med erhvervsakademierne har I som finansøkonomer mulighed for at starte på

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

M A S T E R I M AT E M AT I K

M A S T E R I M AT E M AT I K MASTER I MATEMATIK 2-årig masteruddannelse evu.aau.dk Master i Matematik Matematik er de naturvidenskabelige og tekniske videnskabers sprog, ligesom matematik spiller en stor rolle i økonomi og samfundsvidenskaber

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Studieordning for HA Entreprenørskab og Innovation (HA-Enin)

Studieordning for HA Entreprenørskab og Innovation (HA-Enin) Studieordning for HA Entreprenørskab og Innovation (HA-Enin) Kolding 2006, ver. 05 1 af 24 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag tilknyttet

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet 2016 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. IBC Handelsgymnasiet Man bliver forberedt til den

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

HD på AAU. - din fremtid starter her

HD på AAU. - din fremtid starter her HD på AAU - din fremtid starter her 2017 »DER STILLES STORE KRAV TIL AT VORE MEDARBEJDERE HAR DEN RIGTIGE VIDEN«Som kommerciel direktør i Keflico A/S er det mit ansvar at sikre, at vi har de rigtige erhvervsøkonomiske

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA

Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Meritordning på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA for personer med følgende uddannelser fra erhvervsakademierne: Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service-, Handelsøkonom og Financial Controller

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Diplomingeniøruddannelse (3½ år)

Diplomingeniøruddannelse (3½ år) Diplomingeniøruddannelse (3½ år) Uddannelsen er et tværfagligt studium, som vil give dig en bred viden om kemiteknik, samtidig med at du lærer om international business: virksomhedsøkonomi, markedsføring,

Læs mere

Innovation B valgfag, juni 2010

Innovation B valgfag, juni 2010 Bilag 17 Innovation B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. feb 2015 1 af 9 Dette

Læs mere

ELEKTRONIKINGENIØR ELEK ON TRON LINE LÆS 3 ½ ÅR ONLINE ELEKTRONIKINGENIØR - ONLINE AARHUS AU UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN

ELEKTRONIKINGENIØR ELEK ON TRON LINE LÆS 3 ½ ÅR ONLINE ELEKTRONIKINGENIØR - ONLINE AARHUS AU UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN ELEKTRONIKINGENIØR 1 ELEK ON TRON LINE IK LÆS 3 ½ ÅR ONLINE ELEKTRONIKINGENIØR - ONLINE AARHUS AU UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN 2 ELEKTRONIKINGENIØR ELEKTRONIKINGENIØR PÅ 3½ ÅR - ONLINE Den 3½-årige elektronikingeniøruddannelse

Læs mere

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM)

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) 1 Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer inden for International

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieintroduktion BA Designkultur BA Designkultur og økonomi. Mads Nygaard Folkmann Studieleder, lektor

Studieintroduktion BA Designkultur BA Designkultur og økonomi. Mads Nygaard Folkmann Studieleder, lektor Studieintroduktion BA Designkultur BA Designkultur og økonomi Mads Nygaard Folkmann Studieleder, lektor Velkommen! Velkommen! Velkommen! Program Program Studieintroduktion Hvem er vi? Design

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

med specialisering i Global Ledelse uddannelse

med specialisering i Global Ledelse uddannelse Væ r d i k æ d e r o g I n n o v a t i o n s l e d e l s e 2 -åri g kand i datu d danne l se Ci vi l i ng e ni ø r I n t e r n at i o n a l uddannelse 2 Drømmer du om at arbejde med innovative ledelsesformer

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi International virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere