HA i Entreprenørskab & Innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HA i Entreprenørskab & Innovation"

Transkript

1 Studieinformation 2004 HA i Entreprenørskab & Innovation Indhold HA i Entreprenørskab & Innovation i Kolding... 2 Optagelseskrav... 2 Ansøgning... 2 HA i Entreprenørskab & Innovation - indhold og opbygning... 3 Uddannelsens opbygning... 5 Oversigt over fag og fordelinger på HA i Entreprenørskab & Innovation... 6 Fag der tegner HA i Entreprenørskab & Innovation... 7 Undervisnings- og arbejdsformer... 8 Eksamen... 9 HA i Entreprenørskab & Innovation - og hvad så?... 9 Beskæftigelse... 9 Videre studier Yderligere information

2 HA I ENTREPRENØRSKAB & INNOVATION I KOLDING Vælger du at studere HA i Entreprenørskab & Innovation ved Syddansk Universitet i Kolding, skaber du dig selv en solid konkurrencefordel, idet der er en stærkt tiltagende fokusering på entreprenørskab og innovation. En fokusering, der ikke begrænser sig til uddannelsessektoren med tiltag som European Business Games og Young Enterprise men rækker ud i erhvervslivet og i samfundet som helhed. Entreprenørskab & Innovation kan populært siges at dreje sig om at gøre en forskel. Det kan f.eks. være i form af start af egen virksomhed, videreudvikling af små eller mellemstore virksomheder eller i forbindelse med skabelse af nye vækstvirksomheder inden for større koncerner. I tillæg til en solid erhvervsøkonomisk faglighed på universitetsniveau, der karakteriserer den almene HA-uddannelse, sættes her fokus på de mindre virksomheders specielle forhold med nøgleord som risikovillighed, initiativ og kreativitet. Som noget unikt ved HA i Entreprenørskab & Innovation knyttes hver enkelt studerende i løbet af 2. semester af det treårige studieforløb sammen med en virksomhed. I studietiden udarbejdes en række projektopgaver i tilknytning til denne virksomhed. Derved er studieformen på HA i Entreprenørskab & Innovation ikke blot karakteriseret ved traditionelt case-arbejde. Derimod sker udviklingen af erhvervsøkonomiske kompetencer i samarbejde med et stykke rigtig virkelighed. Målet er at komme ud over flosklen et er teori og et andet er praksis ved at få teori og praksis til gensidigt at befrugte hinanden i løbet af studietiden. Ved udvælgelsen af virksomheder lægges der stor vægt på, at den studerende kommer tæt på strategiske beslutninger, der rækker på tværs af snævre faggrænser. Således giver en HA i Entreprenørskab & Innovation en solid basis for et arbejdsliv i vækstlaget af dansk økonomi i virksomheder og jobs, hvor der stilles krav om solid erhvervsøkonomisk tværfaglighed, overblik og handlingskraft. Uddannelsen udgør en naturlig forlængelse af tiltag som European Business Games og Young Enterprise. Optagelseskrav Ud over en adgangsgivende eksamen er der krav om matematik på mindst B-niveau. Har du ikke dette niveau, afholdes der i august måned et særligt matematikkursus (nærmere oplysninger kan fås hos Den Centrale Studievejledning, tlf ). Ansøgning Ansøgning om at blive optaget på HA i Entreprenørskab & Innovation sker gennem Den Koordinerede Tilmelding, som omfatter alle videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. Da HA i Entreprenørskab & Innovation er en særlig specialisering inden for HA-uddannelsen og således hører under HA-bekendtgørelsen, skal du søge om optagelse på den almene HA-uddannelse i Kolding (optagelsesområdenr ). Du vil, når du har indsendt din ansøgning, få tilsendt et såkaldt kvitteringsbrev. Her skal du angive, at du ønsker at læse Entreprenørskab & Innovation. 2

3 Ansøgningsfristerne er: Kvote marts 2004 kl. 12 Kvote 1 1. juli 2004 kl. 12 Alle ansøgere får besked, om de er optaget, den 28. juli Vedrørende oplysninger om optagelse, adgangsgivende eksamen og ansøgningsbetingelser i øvrigt henvises til folderen Optagelse 2004, Syddansk Universitet, som kan rekvireres hos Den Centrale Studievejledning eller Studiekontoret, tlf , Oplys, at du er specielt interesseret i HA i Entreprenørskab & Innovation. Folderen kan endvidere bestilles på internetadressen: HA I ENTREPRENØRSKAB & INNOVATION INDHOLD OG OPBYGNING HA i Entreprenørskab & Innovation sigter imod at udvikle en kompetence til at bidrage til og drive udviklings- og vækstprocesser i mindre virksomheder. Dette sikres igennem en solid erhvervsøkonomisk ballast kombineret med specielle fag og udviklingsforløb med fokus på Entreprenørskab & Innovation. Som studerende på HA i Entreprenørskab & Innovation bliver man på 2. semester koblet sammen med en værtsvirksomhed, således at hver studerende får sin egen studieplads. Det kaldes studieplads og ikke praktikplads, fordi der er tale om et temadrevet læringsforløb, der er tilrettelagt således, at samspillet mellem teori og praksis styrkes. Syddansk Universitet skaffer nogle studiepladser, men erfaringen viser, at de studerende selv må hjælpe med at skaffe en studieplads. Det foregår ved, at den studerende kontakter virksomheder og sender en ansøgning - ligesom hvis man søger et job. Derefter vælger virksomheden hvem de tager til samtale. Hvis både virksomhed og studerende er interesseret skrives kontrakt. Der er også blevet gennemført en match-making dag, hvor studerende og virksomheder kunne mødes og under mere uformelle former finde ud af henholdsvis hvilke virksomheder/studerende der var interessante. Virksomheden stiller en fast kontaktperson og en arbejdsplads til rådighed. Dette samarbejde formaliseres ved, at der udformes en kontrakt med virksomhederne, der danner rammen for forløbet. Som studerende vil man være i virksomheden en dag i ugen, og når der projektmæssigt er behov for det. Studiepladsen i virksomheden er ulønnet, men virksomhederne opfordres til at dække de studerendes transportomkostninger o.l. Den enkelte studerende følger således den samme virksomhed gennem hele forløbet og vil derfor blive introduceret til samtlige fagfelter gennem de praktiske problemstillinger, som virksomheden står overfor. Den studerende skal være i virksomheden de 15 uger der er undervisning forår og efterår. 3

4 Det faglige særkende ved HA i Entreprenørskab & Innovation samler sig omkring tre hovedspor: Det første spor handler om en grundlæggende forståelse af virksomhedsdrift i mindre virksomheder. Dette spor rummer dels traditionelle erhvervsøkonomiske emner rettet mod opholdende i virksomhederne. Dels et projekt omkring virksomhedens grundfunktioner. Sammen med en vifte af erhvervs- og samfundsøkonomiske fag giver dette en grundlæggende erhvervsøkonomisk tankegang med særlig fokus på de mindre virksomheder. I det andet spor behandles de særlige human resource management (HRM)-forhold, der gør sig gældende i mindre virksomheder. Sporet er struktureret omkring et projekt om HRM i mindre virksomheder, der sammen med et kursus i jura giver kompetence til at varetage centrale ledelsesmæssige opgaver i mindre virksomheder på et arbejdsmarked med stigende problemer med rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Det tredje spor handler om entreprenørskab, innovation og forandring i mindre virksomheder. Sporet består af tre fag, der indkredser temaet ud fra et individuelt, et ledelsesmæssigt og samfundsøkonomisk perspektiv. Dette giver ikke alene kompetence til en driftmæssig rolle, men også til en mere udviklings- og forandringsskabende rolle. Det faste tilknytningsforhold, som hver studerende får til en værtsvirksomhed, sikrer en optimal sammenhæng mellem teoretisk og praksisbaseret læring og ikke mindst muligheden for læring af virksomhedsdriftens tavse viden. Virksomheden kommer derved til at udgøre en praktisk ramme, hvor en række forskellige temaer inden for entreprenørskab og innovation kan sættes i forhold til konkrete eksempler og opgaver. Drivkraften i samspillet mellem studerende og virksomhed udgøres af fem projekter fordelt over de tre år. Det individuelle arbejde med projekterne understøttes af teoretisk undervisning, under vejledning fra underviser og sparring med medstuderende på uddannelsen. Erfaring med virksomhedstilknytningen HA i Entreprenørskab & Innovation trækker på flere års erfaringer med inddragelse af mindre virksomheder direkte i studieforløbet, der er høstet fra den populære HA-SMV-uddannelse. Om erfaringer med tilknytningen til virksomheden fortæller en tidligere studerende: Jeg ser HA-SMV som en enestående mulighed for at opleve livet ude i en rigtig virksomhed, samtidig med at man studerer. Et sted hvor man kan få lov til at bruge den teori, man har lært til at løse nogle praktiske problemstillinger. Det har også været spændende og frustrerende at opleve, at teorien oftest - ja næsten altid - skal tilpasses de praktisek problemstillinger. Og hvad nu hvis teorien slet ikke passer!?!... Som HA-SMV-studerende forpligter man sig til at indgå i et samarbejde med en virksomhed, som har visse forventninger til en. Og det gjorde jeg vel vidende, at jeg både skulle passe mit studie, mit fritidsjob og alt det andet ved siden af. Det har været hårdt og tidskrævende, men også enormt spændende! Jo, jeg fik minsandten mit reality check. Set i bakspejlet har jeg ikke fortrudt. Selvom forløbet til tider har været hårdt og frustrerende, så har det givet mig et uvurderligt praktisk supplement til mit nogle gange meget teoretiske HAstudie! 4

5 Uddannelsens opbygning Som på alle andre universitetsuddannelser er studieåret opdelt i to semestre, som hver forløber over 15 uger. Efterårssemestret starter d. 1. september og slutter lige før jul. Januar er reserveret til eksamen. Forårssemestret starter d. 1. februar og slutter omkring d. 1. juni. Juni er tilsvarende reserveret til eksaminer. Bacheloruddannelsen består således af 6 semestre. Som den almene HA-uddannelse er HA i Entreprenørskab & Innovation opdelt i tre blokke: En erhvervsøkonomisk blok En samfundsøkonomisk blok En redskabsfaglig blok. Nedenstående oversigt viser uddannelsens forskellige fag, og hvordan de fordeler sig i de tre blokke og over de seks semestre. De markerede fag i skemaet er fag, der er udviklet specielt til HA i Entreprenørskab & Innovation. 5

6 Oversigt over fag og fordelinger på HA i Entreprenørskab & Innovation 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5.semester 6. semester Redskabsfag Indledende edb HA(enin) rapport + metode Statistik Feltstudie og projektarbejde Virksomhedsanalyse i internationalt perspektiv Administrative systemer Jura Samfundsøkonomi Entreprenørskab og ledelse Mikroøkonomi 1 Makroøkonomi 1 Innovationens rammebetingelser Samfundsøkonomisk valgfag Erhvervsøkonomi Erhvervsøkonomi 1 Erhvervsøkonomi 1 Regnskab Markedsføring Erhvervsøkonomisk valgfag Erhvervsøkonomi 2 Erhvervsøkonomi 3b Organisation Innovationsledelse & Seed & Venture capital Erhvervsøkonomisk seminar HRM i SMV Bachelorprojekt Bachelorprojekt 6

7 Fag, der tegner HA i Entreprenørskab & Innovation På de følgende sider beskrives kort de fag, der er unikke for HA i Entreprenørskab & Innovation. For beskrivelser af de øvrige fag henvises til materiale for HA-almen og SPRØK-uddannelsen samt SDUs hjemmeside. Entreprenørskab og ledelse I dette fag introduceres fagfeltet entreprenørskab. Det sker ved at anskue begrebet i en teorihistorisk og aktuel referenceramme. Der lægges vægt på at belyse begrebets forskellige facetter, men med en særlig vægt på en ledelsesmæssig sammenhæng. Som sådan ses begrebet i relation til andre opfattelser af, hvad ledelse er. I faget drøftes entreprenørskab og ledelse i sammenhæng med modeller over virksomheders udviklingsfaser, samspillet med virksomhedens innovation og med virksomhedens udvikling af nye forretningsmuligheder. Tema 1: Feltstudier og projektarbejde I dette tema introduceres den studerende til studiearbejde i forskellige typer virksomheder. I faget klædes den studerende på til at gennemføre feltstudier og projektarbejde i en virksomhed. Tema 2: Administrative systemer og forretningsgange i SMV Temaet giver en introduktion til metoder til analyse af administrative systemer og forretningsgange i mindre virksomheder. Der oparbejdes kompetence til at medvirke ved analyse, udvikling og tilpasning af virksomhedens administrative systemer med fokus på samspillet mellem ledelsesmæssige udviklingsopgaver og systemernes tekniske side. Tema 3: Human Resource Management (HRM) i SMV I dette fag gives overblik over teorier og modeller for løsning af Human Resource Management-opgaver i små og mellemstore virksomheder. I tillæg til holdundervisningen opnår de studerende erfaring med anvendelse af modellerne gennem praktisk projektarbejde i værtsvirksomheden. Virksomhedsanalyse i internationalt perspektiv I dette fag introduceres den studerende til teorier og metoder, der kan bruges til at forstå og analysere virksomheden ud fra et internt og eksternt perspektiv, herunder et internationalt perspektiv. Den studerende udarbejder et projekt i forhold til værtsvirksomheden. Entreprenørskab i en samfundsøkonomisk belysning I dette fag gives et grundlæggende kendskab til entreprenørskab og den rolle, entreprenørskab, nye virksomheder og innovation spiller i den samfundsmæssige udvikling. Tema 4: Innovationsledelse & Seed & Venture capital Sammen med faget Rammebetingelser for innovation udgør dette fag det 4. og sidste tema for studieopholdet i værtsvirksomhederne. I faget arbejdes med innovationsledelse, herunder ikke mindst virksomhedens produkt- og procesudvikling. I faget ses dels på den praksis, som mindre virksomheder 7

8 udfolder i deres innovative ledelse, dels på de modeller, som er udviklet for bedste praksis i innovationsledelse. Innovationsledelsen ses i faget i sammenhæng med virksomhedens forretningsplaner. Det er også fagets formål at give kendskab til de grundlæggende forhold, der knytter sig til det at fremskaffe ekstern finansiering til de tidligste faser i en virksomheds liv. Finansiering betragtes her i faget som en grundlæggende problemstilling knyttet til entreprenørskab. Det er en proces, hvor både faktorer af økonomisk art, men også mere personlige aspekter spiller en rolle. Tema 4: Rammebetingelser for innovation I dette fag suppleres den ledelsesmæssige synsvinkel med en forståelsen for de teknologiske, branchemæssige og institutionelle rammebetingelser for virksomhedernes innovation. I faget arbejder de studerende fx med analyser af de branchemæssige rammebetingelser for innovation, der præger deres værtsvirksomhed. Strategi og forandringsledelse i mindre virksomheder Fagets sigte er at udvikle en forståelse for strategiske analyser. I faget knyttes dette perspektiv tæt sammen med temaet forandringsledelse, og de studerendes erfaringer og indsigt fra værtsvirksomhederne bruges som case-grundlag i undervisningen. Den strategiske ledelsespraksis i værtsvirksomhederne bringes i spil med lærebøgernes teorier og modeller. Bachelorprojekt Bachelorprojektet er kronen på uddannelsen. Gennem det skal de studerende demonstrere, at de har erhvervet et erhvervsøkonomisk overblik og at de gennem faglig fordybelse kan gennemføre analyser af en konkret problemstilling. I bachelorprojektet viser de studerende deres evne til at arbejde med løsningsorienterede analyser. Bachelorprojektet udarbejdes i et selvvalgt erhvervsøkonomisk emne og problemstilling, der som hovedregel er funderet i værtsvirksomheden. Den valgte problemstilling udvælges og konkretiseres i samarbejde med virksomhed og vejleder. Opgaven kan udarbejdes af en gruppe på maksimalt 3 studerende. Det indebærer at studerende fra linien kan invitere andre HA-studerende med i projektet. Undervisnings- og arbejdsformer I et typisk semester vil der være undervisning i 16 timer. Timetallet bygger på den filosofi, at man ikke er elev, men derimod studerende. Som studerende har man selv ansvaret for egen læring. Undervisningen er derfor et tilbud om hjælp og støtte til læringsmæssig selvhjælp, men er ikke den væsentligste aktivitet, mens man er indskrevet på universitetet. Den intellektuelle udvikling sker også i forbindelse med undervisningen, men primært gennem selvstudier, feltarbejde, udarbejdelse af opgaver og ikke mindst i det faglige samarbejde med de øvrige studerende. Derfor er en af de bedste aktiviteter, man selv kan sætte i gang, etablering af læsegrupper med to-tre medstuderende, hvor man ofte mødes og diskuterer de emner og den litteratur, der tages op i undervisningen. Undervisningen består af forelæsninger og øvelser. Hertil kommer individuel vejledning. 8

9 I forelæsningerne vil en af de faste undervisere på universitetet ofte en forsker inden for feltet skabe et overblik over litteraturen i det pågældende fag. Her vil man stifte bekendtskab med de forskellige teorier, og ofte vil underviseren bruge tid på at gennemgå de måske svært forståelige dele af bøgerne. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål eller bringe et emne op til debat. I nogle fag er der kun forelæsninger. Men i en del fag er der til forelæsningerne knyttet øvelser, i mindre gruppe på studerende. Her vil blive gennemgået konkrete cases, hvorpå den studerende kan træne anvendelse af den tilegnede teori. Det er klart, at øvelsestimerne er et godt sted at komme med eventuelle spørgsmål og kommentarer til den læste litteratur. HA-studiet i Entreprenørskab & Innovation byder samtidig på den nyskabelse, at de studerende knyttes til en mindre overskuelig værtsvirksomhed, hvor de arbejder med forskellige temaer frem gennem studiet. Det giver rig lejlighed til at studere praksis og drøfte teoretiske problemstillinger med kolleger i virksomheden. Erfaringerne fra virksomhederne bruges aktivt i den øvrige undervisning. Endelig vil der på bacheloruddannelsen være individuel vejledning i de fag, hvor der skal skrives større opgaver. Desuden spiller individuel vejledning i afgørende rolle i forhold til det afsluttende bachelorprojekt. Her kan den enkelte studerende forholdsvist frit vælge sit emne, og opgaven skrives under vejledning af en underviser, så vidt muligt den underviser, der ved mest om emnet. Eksamen På HA i Entreprenørskab & Innovation kan mange forskellige eksamensformer komme på tale: skriftlig og mundtlig eksamen, take-home-eksamen, ugeopgaver og projektopgaver. Projektopgaverne skrives typisk løbende over semesteret. HA I ENTREPRENØRSKAB & INNOVATION OG HVAD SÅ? Med en HA i Entreprenørskab & Innovation i bagagen har du mulighed for at gøre karriere i erhvervslivet eller tage en overbygningsuddannelse, typisk en cand.merc. eller en cand.merc.aud. Beskæftigelse HA-uddannelsen giver dig en alsidig og bred erhvervskompetence, der er efterspurgt i både den private og offentlige sektor. HA er arbejder inden for stort set alle administrative funktioner, for eksempel regnskab, edb, marketing, eksport, planlægning, personale og organisation. Specialiseringen i Entreprenørskab & Innovation giver et glimrende grundlag for at arbejde i små og mellemstore virksomheder i vækstlaget af dansk økonomi. Karakteristisk for denne type job er, at funktioner, der almindeligvis er adskilte i større virksomheder, kombineres. Desuden giver denne type job rig mulighed for at vokse med virksomheden. Herudover skal det nævnes, at der også i store virksomheder er et stigende fokus på Entreprenørskab & Innovation ofte under overskriften Corporate Venturing. Her er idéen, at udvikling og vækst i store virksomheder kan skabe systematisk opstart af nye virksomheder. Også her ligger således et potentielt jobmarked efter endt studium. 9

10 Videre studier Som en naturlig overbygning på HA i Entreprenørskab & Innovation udbydes der i Kolding en cand.merc.-uddannelse med specialisering i International Virksomhedsudvikling (cand.merc.-ivu) På denne uddannelse arbejder de studerende med samspillet mellem forretnings- og organisationsudvikling i en international kontekst. Nærmere oplysninger om uddannelsen fås på: Derudover giver bacheloruddannelsen direkte adgang til hele viften af cand.merc.-uddannelser, og der henvises derfor til specifikt materiale om de enkelte specialiseringer. YDERLIGERE INFORMATION Yderligere information om HA i Entreprenørskab & Innovation og de øvrige samfundsvidenskabelige uddannelser kan fås på internetadressen: Eller ved henvendelse til: studiesekretær Mette Dahl Jensen Tlf.:

STUDIEINFORMATION 2008. HA Cand.merc. Cand.merc.aud.

STUDIEINFORMATION 2008. HA Cand.merc. Cand.merc.aud. STUDIEINFORMATION 2008 HA Cand.merc. Cand.merc.aud. STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI, ODENSE INDHOLD HA-uddannelsen i Odense... 2 Beskæftigelsesmuligheder... 3 Uddannelsesmiljøet... 4 Uddannelsens indhold...

Læs mere

Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura

Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura Med en uddannelse i erhvervsjura får du en alsidig viden om erhvervsjura og erhvervsøkonomi. Du får en indføring i de dele af juraen og økonomien, der

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration HD Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets

Læs mere

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING RAPPORT 2014 Rapporten præsenterer resultaterne af et projekt om sformer tilpasset entreprenørskabsuddannelser på de videregående uddannelser. Projektet

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING

EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING EKSAMENSFORMER TILPASSET ENTRERENØRSKABSUNDERVISNING RAPPORT 2014 Rapporten præsenterer resultaterne af et projekt om sformer tilpasset entreprenørskabsuddannelser på de videregående uddannelser. Projektet

Læs mere

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere

AARHUS HERNING KØBENHAVN

AARHUS HERNING KØBENHAVN AARHUS HERNING KØBENHAVN e bach l or bachelor studieguide 91 måder at starte på På Aarhus Universitet vil du blive inspireret, glemme tid og sted, blive fanget og drevet til den fordybelse, som gør studielivet

Læs mere

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences Bachelorog kandidatuddannelser på School of Business and Social Sciences 2014 2 Bachelor- og kandidatuddannelser Bachelor Kandidat Aarhus Erhvervsøkonomi med tilvalg, BA soc. Economics and Business Administration,

Læs mere

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012 Bacheloruddannelser 2012 Bachelor Programmes 2012 Where University Means Business Her i brochuren kan du læse om alle CBS bacheloruddannelser. Vi tilbyder en bred vifte af erhvervsrettede universitetsstudier

Læs mere

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse 2013 Formål med HD studiet Om HD studiet HD studiet er en sammenhængende videregående uddannelse på deltid, der udbydes som åben uddannelse. Studiet består

Læs mere

Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne

Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne Obligatoriske og løse opgaver i virksomhederne BSc.merc. (HA) Entreprenørskab og Innovation Forår 2013 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Samfundsvidenskabeligt

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3

Uddannelse til en verden i opbrud. ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk. ipn skriftserie nr. 3 ipn skriftserie nr. 3 ingeniøruddannelsernes pædagogiske netværk Uddannelse til en verden i opbrud En fortælling om innovation, personlig kompetenceudvikling og pædagogik ved Business Development Engineer-uddannelsen

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU2008-09 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform...

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg-

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Talentudvikling Samfundsvidenskab og matematik på stx, hhx og htx. 15-09-2011 UVM hjklzxcvbnmrtyuiopasdfg- 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Definition

Læs mere

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET HD Mod til mere Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS HD Mod til mere Velkommen 2 HD-uddannelse ved Aarhus BSS HD er en videregående erhvervsøkonomisk

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker)

Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker) Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker) Logistikøkonom er en af de 13 korte videregående uddannelser, som er et resultat af en splinterny reform, som Undervisningsministeriet har

Læs mere

Strategioplæg 2015-2018 for Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier

Strategioplæg 2015-2018 for Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Studieleder: Erling Jensen Telefon: 9940 8226 Email: ej@business.aau.dk Skolesekretær: Karina Knudsen Telefon: 9940 2759

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere