Marts Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2008. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008

2 Indholdsfortegnelse Indledning Udviklingen af kvalitetsindikatorer Vejledning for intern evaluering Kvalitetsstandarden ISO Værdikæde for øget kvalitet Internationale krav sætter rammen Strategisk udvikling af medarbejdernes kompetence Kvalitet er til gavn for alle... 10

3 Indledning Undervisningsministeriet i Island er i gang med at udarbejde et lovudkast om voksen- og efteruddannelse. De nye lov skal bl.a. handle om voksnes ret til at genoptage og afslutte sin uddannelse på voksenniveau. Ministeriet har den lovpligt at overvåge og kontrollere kvaliteten indenfor den formelle uddannelse men indenfor voksenuddannelse findes der ingen systematiske krav om og kontrol med kvaliteten. Det betyder dog ikke, at der ikke arbejdes målbevidst med kvaliteten indenfor voksenuddannelse i Island. Kvalitet i voksnes læring i Island 1

4 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (Arbejdslivets oplæringscenter; forkortelse FA) har til formål at styrke uddannelsestilbud for folk på arbejdsmarkedet med kort formel grunduddannelse og øge kvaliteten i voksen- og efteruddannelsen. FA udgiver læseplaner til forskellige uddannelsestilbud for voksne, som er blevet godkendt af undervisningsministeriet. Godkendelsen betyder, at dem, der består, har mulighed for at få deres uddannelse vurderet som en del af gymnasiet eller en anden videreuddannelse. FA samarbejder med aftenskoler og centre for livslang læring over hele landet og for at medvirke til en øget kvalitet har FA i 2006 udgivet et udkast af kvalitetskriterier, som institutioner indenfor voksen- og efteruddannelse i Island kan måle sig med. Flertallet af de institutioner, som arbejder sammen med FA, er enten allerede i gang med eller skal snart i gang med at indlede disse kvalitetskriterier i deres arbejde. På vejen derhen bruger de indikatorerne som værktøj, for selv at vurdere om deres tilrettelæggelse og gennemførelse er af høj kvalitet. En revideret udgave af kvalitetsindikatorerne forventes at blive udgivet i løbet af Uanset FA's kvalitetsindikatorer arbejder mange oplæringscentre, både offentlige og private, målbevidst for at øge kvaliteten i deres arbejde. Nogle har også deltaget i forskellige fællesnordiske og/eller europæiske samarbejdsprojekter som har sat fokus på strategisk implementering og opfølgning af kvalitetssystemer. På den måde har det internationale samarbejde påvirket til at oplæringscentrene har forbedret deres arbejdsprocesser og er blevet mere kvalitetsbevidste. Kvalitet i voksnes læring i Island 2

5 2 Vejledning for intern evaluering RECALL står for Recognition of Quality in Lifelong Learning og er et toårigt pilotprojekt delfinansieret af EU s uddannelsesprogram Leonardo da Vinci. Det startede i oktober 2006 og inkluderer partnere fra Danmark, Island, Italien, Litauen, Portugal, Norge, Slovenien, Spanien og Storbritannien. Projektet ledes af Fræðslumiðstöð atvinnulífsins i Island. Projektet har til formål at udvikle kriterier, retningslinjer og skemaer til intern evaluering af ikke-formelle uddannelsestilbud. Der er blevet udarbejdet indikatorer i form af et spørgeskema, som institutionerne kan bruge som værktøj, for selv at vurdere om deres tilrettelæggelse og gennemførelse er af høj kvalitet. På den måde får uddannelsesudbyderne et redskab de kan bruge til at forbedre deres praksis og procedurer og synliggøre deres dokumenter og arbejdsmetoder. Det hjælper med at forbedre uddannelsen, forhøje kvaliteten af deres udbud og formalisere de interne arbejdsprocesser. Spørgeskemaet deles op i fire sektioner, hvor den første handler om administration, den organisatoriske struktur og hvordan uddannelsen er bygget op. Anden sektion lægger fokus på brugeren og dens behov og overordnede mål samt uddannelsens indhold. Indikatorerne i den tredje del retter sig mod processer som bruges ved intern evaluering og metoder, der bruges for at måle elevernes kundskab under uddannelsesperioden. Den fjerde og sidste del handler om institutionernes egen udvikling og hvordan dokumenter og arbejdsmetoder bliver synliggjort. Igennem implementeringen af kvalitetsindikatorerne får skoler og centre indenfor det ikke-formelle uddannelsessystem mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret vurdering af eget arbejde på en systematisk måde. Dermed kan de i højere grad hjælpe brugerne at opnå optimalt resultat af deres uddannelse. Ydermere kan institutionerne bruge retningslinjerne til at Kvalitet i voksnes læring i Island 3

6 udvikle nye arbejdsmetoder og sætte op en intern kvalitetskontrol til gavn for bestyrelsen, lærerne og ikke sidst for brugerne. Når institutionen formoder, at den opfylder alle kvalitetskriterier, kan den søge om at blive tildelt kvalitetsmærket. Et fælles europæisk kvalitetsmærke er en led i en samlet kvalitetsudvikling indenfor voksen- og efteruddannelse i de europæiske lande. Det giver mulighed for at sammenligne institutionernes resultater og ikke mindst bliver det lettere for brugerne at gennemskue markedet og se om kvaliteten af de enkelte uddannelsestilbud lever op til deres krav. Yderligere informationer om RECALL projektet og kvalitetsindikatorerne kan findes på websiden Kvalitet i voksnes læring i Island 4

7 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001 Fjöltækniskóli Íslands (Islands Polytekniske Skole) har som den første i landet opnået den internationale kvalitetsstandard ISO Forberedelsen begyndte i oktober 2003 og implementeringen tog lidt over et år. Flere andre islandske uddannelsesinstitutioner er i gang med implementeringen og forventes at opnå ISO standarden snart. På billede 1 vises processen, der sættes i gang, når der indtræder en hendvendelse eller anden slags impuls fra skolens omgivelser om udviklingen eller forbedringen af et kursus eller en studiegang. Kvalitet i voksnes læring i Island 5

8 BILLEDE 1. BEHANDLING AF HENVENDELSER. Kvalitet i voksnes læring i Island 6

9 Formidling af viden Støttefunktioner Marts Værdikæde for øget kvalitet IÐAN fræðslusetur (IÐAN oplæringscenter) er et aktieselskab som drives af arbejdmarkedsforeninger indenfor håndværk. Kvalitetssystemet, som IÐAN bruger, bygger på en model eller kæde hvor hovedvægten lægges på værdien af uddannelsen for den individuelle bruger. På den ene side belyser værdikæden det arbejde som gavner virksomhedens kunder, direkte, dvs. forskelligt arbejde og arbejdsdele samt projekter og opgaver. På den anden side belyser værdikæden formidling af viden, kurser og anden information som formidles fra IÐANs eksperter til de virksomheder som IÐAN serverer. Værdikæden er sammensat af fem led og kæden kan aldrig være stærkere end dens svageste led (se billede 2). IÐAN oplæringscenter Værdikæde Formidling af viden Ledelse og økonomi Virksomhedens forhold Human Resource Management Innovation Behovsanalyse. Kundens ønsker og krav Design af kurser og anden formidling af viden. Udarbejdning af undervisningsmateriale Markedsføring Præsentation Salg af kurser Udførelse af kurser og anden formidling. af viden Opfølgning BILLEDE 2. IÐANS VÆRDIKÆDE. Kvalitet i voksnes læring i Island 7

10 5 Internationale krav sætter rammen Marts 2008 Delvis følger IÐANs uddannelsestilbud internationelle kvalitetskrav, standarder og bekendtgørelser. I sådanne tilfælde danner kurserne grundlaget til valideringen af den enkeltes kompetencer. Det gælder i hvert fald indenfor svejsning og under forberedelse er lignende systemer for køleog frysemaskinemekanik samt flere håndværk. Studietilbud for bilmekaniker bliver afholdt ifølge bilindustriens internationale krav og vejledninger fra Autodesk danner grundlaget for kurser indenfor computerbaseret design, da IÐAN fungerer som autoriseret oplæringscenter for Autodesk. Generelt er de allerfleste institutioner indenfor voksenuddannelsen bevidst om at kvalitet er en stor del af deres arbejde, både på lang og kort sigt. Der lægges vægt på informationspligten, d.v.s. kunderne oplyses om kursernes indhold og forløb og vejlederne får praktiske informationer samt oplysninger om, hvad forventes af dem. Brugerundersøgelser er almindelige for at få de lærendes syn på kursernes indhold og læringsprocessen. Der bliver også lagt vægt på at ansætte kvalificerede vejledere med erfaring indenfor voksenuddannelsen og vejlederne selv får regelmæssigt tilbud om at deltage i efteruddannelse indenfor voksenvejledning. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (Arbejdslivets oplæringscenter) har bl.a. til formål at tilbyde kurser indenfor voksenvejledning og opretholde et bibiliotek med særlig vægt på literatur om efteruddannelse og livslang læring. Kvalitet i voksnes læring i Island 8

11 6 Strategisk udvikling af medarbejdernes kompetence Både oplæringscentre og private virksomheder har benyttet sig MARKVISS-vejledning. MARKVISS er i bunden af dansk oprindelse og handler om strategisk udvikling af medarbejderne (SUM, Strategisk Udvikling af Medarbejdere, MARKVISS metoden går ud på at forsikre at den opbygning der foregår indenfor virksomheden er et resultat af en dialog mellem virksomhedens bestyrelse og medarbejderne selv. MARKVISS byder på enkle værktøjer som virksomhederne kan enten tage i brug uændrede eller skræddersy dem til deres eget formål. Ved at gennemgå MARKVISS processen kan det forsikres, at personalepolitikken er i takt med anden udvikling indenfor virksomheden. Som et sæt metoder og værktøjer til kompetence- og medarbejderudvikling gør MARKVISS det let at arbejde systematisk med at afdække og udvikle de menneskelige ressourcer og sparer virksomheden for at bruge tid på at udvikle egne systemer. Medlemmer indenfor Kvasir, Foreningen for uddannelsescentre i provinsen, har uddannet MARKVISS rådgivere for at arbejde sammen med både private og offentlige virksomheder på udviklingen af medarbejdernes kompetence i Island. af Kvalitet i voksnes læring i Island 9

12 7 Kvalitet er til gavn for alle Da arbejdsmarkedet er i stigende omfang begyndt af fokusere på betydningen af kompetenceudvikling og har lagt skærpede krav til en konstant opdatering af arbejdsstyrkens færdigheder og tilegnelse af ny faglig kundskab og brugerne på samme tid er blevet mere bevidste om betydningen af uddannelse og træning, er det endnu vigtigere for institutionerne at arbejde strategisk på at forbedre deres praksis og procedurer og synliggøre deres dokumenter og arbejdsmetoder. Det hjælper med at udvikle nye arbejdsmetoder og sætte op en intern kvalitetskontrol til gavn for bestyrelsen, vejlederne og ikke mindst for brugerne. Kvalitet i voksnes læring i Island 10

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER PROGRAMMET FOR LIVSLANG LÆRING GENEREL INDKALDELSE AF FORSLAG 2008-2010 OPDATERING 2009 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER INDHOLD HVORDAN SKAL DETTE DOKUMENT ANVENDES?... 3 INDLEDNING GENEREL POLITISK BAGGRUND...

Læs mere

The individual learner as change agent in the Learning Society From European to national guidelines in promoting Valuation of Prior Learning

The individual learner as change agent in the Learning Society From European to national guidelines in promoting Valuation of Prior Learning NVR har i forbindelse med konferencen den 5. marts 2009 bedt Ruud Duvekot fra Holland om at skrive en artikel om de ting, der optager ham på sit forskningsfelt indenfor anerkendelse af realkompetence og

Læs mere

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium August 2013 Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede

Læs mere

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner

Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner 1 Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur UDDANNELSE OG KULTUR Vejledning til fællesskabsprogrammer og - aktioner Indhold Forord 3 Programmer Socrates: 4 Comenius: skoleuddannelse 8 Erasmus: videregående

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Handlingsplan 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Handlingsplan 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2003 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2003 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold Handlingsplan 2003 2003 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL TEKNISK MERKANTIL HØJSKOLE IMPLEMENTERING AF KVALITETSSYSTEM Forfatter: Vejleder: Regner Bæk Hessellund Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale VIA University College, Campus Horsenss Aflevering:

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

VEU-centrenes vejledningsstrategier

VEU-centrenes vejledningsstrategier VEU-centrenes vejledningsstrategier Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren Oktober 2012 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 HISTORIK 1 METODEBESKRIVELSE 2 VOKSENVEJLEDNINGSSTRATEGIER 3 FORSKELLIGE VEJLEDNINGSSTRATEGIER

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi engagerer os PRINCE2 Foundation Kompetencer til succesfuld projektledelse Hvad er PRINCE2? PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) uddannelsen er

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere

Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Nøgleprincipper for kvaliteten i den inkluderende undervisning Anbefalinger til beslutningstagere Europæiske

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring

Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring Steffen Hartje John Steen Johansen Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring fritid & samfund 1 2 Steffen Hartje John Steen Johansen Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring Fritid & Samfunds Forlag

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene.

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene. Til alle godkendte AMU-udbydere og VEU-centre Vejledning til institutionernes arbejde med individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) Denne vejledning om IKV i AMU henvender

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Håndbog om anbringelsesreformen

Håndbog om anbringelsesreformen Håndbog om anbringelsesreformen Revideret udgave 2007 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B 5000 Odense C Tlf: 7242 3700 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet

viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet viden er vejen frem Kost&Ernæringsforbundets uddannelsespolitik 1kost&ernæringsforbundet 2 Viden er vejen frem Engang tog man en uddannelse som ung, og så var det slut med det. Men den tid er forbi. Nu

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere