Til Novozymes A/S' aktionærer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Novozymes A/S' aktionærer"

Transkript

1 Den 9. februar 2007 Til Novozymes A/S' aktionærer Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere dig til selskabets ordinære generalforsamling torsdag den 8. marts 2007, kl i Ballerup Superarena, Marbækvej 6 (Ballerup Idrætsby 4), 2750 Ballerup. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår et udbytte på kr. 4,50 pr. A-/B-aktie a kr Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af den nuværende bestyrelse: Paul Petter Aas Født den 15. november 1946, Senior Vice President, Yara International ASA (Norge). Paul Petter Aas blev ansat hos Norsk Hydro ASA i 1974 som projektleder i Technology & Project Division. Fra arbejdede han som projektleder i Qatar, Tyskland og Norge. Han blev i 1980 udnævnt til produktionsdirektør i Qatar Fertiliser Company, som var et joint venture mellem Norsk Hydro og Qatar General Petroleum Corporation. I 1982 blev Paul Petter Aas teknologi- & produktionsdirektør i Norsk Hydros Agricultural Division. Han blev i 1988 forfremmet til Senior Vice President for denne divisions forretningsområde inden for industrielle kemikalier med aktiviteter i Norge, Danmark, Holland og Frankrig. I 1992 blev han udnævnt til direktør for Industrial Chemicals Division (den senere Gas & Chemicals Division). I 2004 blev Paul Petter Aas ansvarlig for strategi- og erhvervsudvikling, mergers & acquisitions og bioteknologisk udvikling i Hydro Agri-divisionen i Norsk Hydro. Hydro Agri-divisionen blev børsnoteret som selvstændigt selskab (Yara International ASA) på Oslos fondsbørs i marts Paul Petter Aas er uddannet ingeniør fra det norske teknologiinstitut (1970) og PhD i Begge uddannelser er inden for industriel kemi. Bestyrelsen foreslår genvalg af Paul Petter Aas på grund af hans internationale forretnings- og ledelseserfaring, indsigt i procesindustri samt mangeårig erfaring med akkvisitionsaktiviteter. Henrik Gürtler Født den 11. august 1953, administrerende direktør, Novo A/S. Henrik Gürtler blev ansat i Novo Industri A/S i 1977 som forskningskemiker. I perioden var han projektleder/koordinator i Enzymes R&D, hvor han i 1984 blev udnævnt til afdelingsleder og derefter i 1986 til funktionschef samme sted. I perioden var han direktør for Novo Nordisk A/S Personaleservice, direktør for Human Resource Development, og i perioden direktør for Health Care Production. I 1996 blev Henrik Gürtler udnævnt til koncerndirektør og medlem af koncerndirektionen med særligt ansvar for Corporate Staffs. Den 1. januar 2000 blev han udnævnt til administrerende direktør i Novo A/S. Henrik Gürtler er cand.polyt., kemiingeniør, fra Danmarks Tekniske Universitet (1976). Novozymes A/S Krogshøjvej Bagsværd Danmark Telefon: Direkte tlf. vedr generalforsamlingen: / Telefax: (Nina Lund) Internet: CVR-nummer:

2 Ved siden af sit arbejde i Novo A/S er Henrik Gürtler formand for bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S og bestyrelsesmedlem i COWI A/S, Brødrene Hartmanns Fond og Novo Nordisk A/S. Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Gürtler primært på baggrund af hans indgående kendskab til Novozymes A/S' forretning samt hans faglige kompetencer og erfaring i at lede og arbejde i en international virksomhed inden for den bioteknologiske industri. Jerker Hartwall Født den 5. november 1952, administrerende direktør, AarhusKarlshamn AB (Sverige). Jerker Hartwall begyndte hos Bofors i 1976 som produktionschef. I 1979 fik han ansvaret for Bofors Fine Chemicals Division. Han var ansat hos Perstorp fra 1982 til 2000 først som chef for Technical Laminate Division i Brasilien, og fra 1985 som chef for Binding Materials Division. Jerker Hartwall blev administrerende direktør for Perstorp Chemicals i England i Samtidig fik han ansvaret for Compounds Business Unit og blev medlem af Perstorps ledelse. I 1991 fik han desuden ansvar for Chemitec Business Unit med produktionsenheder over hele verden. Jerker Hartwall blev i 1995 udnævnt til direktør for Pernovo, som var Perstorps Life Science and Analytical Division. Fra 1997 var han Executive Vice President og President for Perstorp Chemicals. I 2000 blev han administrerende direktør for Karlshamns AB, Sverige. I 2005 fusionerede Karlshamns AB med Aarhus United A/S, og Jerker Hartwall blev udnævnt til administrerende direktør for det nye selskab AarhusKarlshamn AB. Jerker Hartwall er uddannet kemiingeniør fra universitet i Lund, Sverige (1975). Jerker Hartwall er formand for Aarhus United A/S. Bestyrelsen foreslår genvalg af Jerker Hartwall primært på baggrund af hans internationale erfaring samt indsigt i procesindustri. Kurt Anker Nielsen Født den 8. august Kurt Anker Nielsen startede sin karriere hos Novo Industri A/S i 1974 som økonom i selskabets finansafdeling. I 1977 blev han udnævnt til afdelingsleder for Økonomisk Planlægning og i 1984 til direktør for Økonomisk Planlægning og Kommunikation. I 1985 blev han udnævnt til områdedirektør for Koncernøkonomi. Kurt Anker Nielsen blev koncernøkonomidirektør for Novo Nordisk A/S i forbindelse med fusionen af Novo Industri A/S og Nordisk Gentofte A/S i I 1996 blev han desuden udnævnt til viceadministrerende direktør. Efter virksomhedsspaltningen i 2000, hvor Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S blev selvstændigt børsnoterede virksomheder, blev Kurt Anker Nielsen administrerende direktør i holding- og investeringsselskabet Novo A/S. Han fratrådte denne stilling med udgangen af september 2003, og indtrådte i Novo A/S bestyrelse indtil april Før sin ansættelse i Novo Gruppen var Kurt Anker Nielsen management konsulent hos Booz, Allen and Hamilton of Scandinavia, og han har desuden arbejdet som økonom for Carlsberg A/S i Danmark. Kurt Anker Nielsen fik sin cand.merc.-uddannelse på Handelshøjskolen i København (1972). Kurt Anker Nielsen er formand for bestyrelsen i Reliance A/S og i Collstrops Mindelegat. Desuden er han næstformand for Dako A/S og medlem af bestyrelserne for Novo Nordisk Fonden, Novo Nordisk A/S, Norsk Hydro ASA, Vestas Wind Systems A/S, ZymoGenetics, Inc. samt LifeCycle Pharma A/S. Kurt Anker Nielsen er desuden formand for revisionskomiteerne i Dako A/S, Novo Nordisk A/S, Norsk Hydro ASA, Vestas Wind Systems A/S, ZymoGenetics, Inc. og medlem af revisionskomiteen i LifeCycle Pharma A/S. Bestyrelsen foreslår genvalg af Kurt Anker Nielsen på baggrund af hans indgående kendskab til Novozymes forretning, ledelseserfaring fra international, bioteknologisk og biofarmaceutisk virksomhed samt økonomisk og regnskabsmæssig ekspertise. Walther Thygesen Født den 18. maj 1950, administrerende direktør og Vice President, Hewlett-Packard. Walther Thygesen var ansat hos B. Højlund Rasmussen som ingeniør og senere hos Handelsbanken som systemkonsulent. Fra arbejdede han i Hewlett Packard Denmark; først som salgsrepræsentant og senere salgschef, og endelig som salgs- og marketingdirektør. I 1987 blev Walther Thygesen udnævnt som administrerende direktør for Apple Computer Denmark. I 1992 kom han til Apples europæiske hovedkvarter i Paris som direktør for Consumer Division med 2

3 overordnet ansvar for salg og marketing inden for private og mindre selskaber. Han blev forfremmet til direktør for Apples nordlige region i 1993 med ansvar for de nordiske lande og Beneluxlandene. I 1995 blev Walther Thygesen marketingdirektør hos Apple Europe med ansvar for de overordnede marketingaktiviteter i Europa samt visse R&D-funktioner. Fra var han administrerende direktør for Compaq Denmark og regionaldirektør for de nordiske lande og Beneluxlandene. Walther Thygesen er i dag administrerende direktør og Vice President i Hewlett-Packard. Walther Thygesen er uddannet ingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (1975) og har en MBA fra Stanford University (1982). Walther Thygesen er formand for The Copenhagen Centre og bestyrelsesmedlem i A/S Ejendomsvækst, Niras A/S og Thrane & Thrane A/S. Bestyrelsen foreslår genvalg af Walther Thygesen på grund af hans it-erfaring og international ledelse inden for high-tech-området. Hans Werdelin Født den 26. oktober 1938, direktør. I perioden var Hans Werdelin ansat hos General Electric i USA. Fra ansat som teknisk direktør og senere administrerende direktør for Nyborg Jern A/S og dets datterselskab Dansk Svejsemaskine Fabrik A/S. Fra var han direktør i Vølund A/S. Fra Chief Operating Officer hos Sophus Berendsen A/S, og fra var Hans Werdelin koncernchef for Sophus Berendsen Gruppen. Hans Werdelin er bestyrelsesformand i C.W. Obel A/S, Fritz Hansen A/S, NKB Private Equity III DK A/S og NKB Private Equity III Euro A/S. Han er næstformand for Skandinavisk Holding A/S og Skandinavisk Tobakskompagni A/S. Endvidere er han bestyrelsesmedlem i Novo A/S, Lomax A/S og BTX Group Holding A/S. Desuden er han formand for revisionskomiteen i BTX Group Holding A/S. Hans Werdelin er uddannet maskiningeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (1963) og graduate fra General Electrics management-program (1966). Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Werdelin primært på baggrund af hans industrierfaring, hans mangeårige kendskab til Novo Gruppen samt hans kendskab til akkvisitionsaktiviteter. Bestyrelsen foreslår endvidere nyvalg af: Mathias Uhlén Født den 23. maj 1954, professor, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm (Sverige). Efter civilingeniøreksamen i 1979 og doktorgrad i bioteknologi i 1984 fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm tiltrådte Mathias Uhlén et professorat i mikrobiologi ved samme lærested i Han har siden ledet en forskergruppe med sigte på tilpasset bioteknik, har medvirket i 65 doktoreksaminationer, og 8 opstartsvirksomheder er udsprunget af hans forskning. Foruden sit professorat på Kungliga Tekniske Högskolan leder Mathias Uhlén kortlægningen af menneskets proteiner i projektet Human Protein Resource. Mathias Uhlén er medlem af følgende organisationer: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungliga Vetenskapsakademien, Human Genome Organization, European Molecular Biology Organization og Human Proteome Organization. Han er desuden bestyrelsesmedlem i KTH Holding AB, Atlas Antibodies AB, Biotage AB, Affibody AB, SweTree Genomics AB, Magnetic Biosolutions AB, Skanditek Industriförvaltning AB. Bestyrelsen foreslår nyvalg af professor Mathias Uhlén primært på baggrund af hans kompetencer inden for forskning og bioteknologi. 5. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers. 6.a Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægternes 8.2: Fra Generalforsamlinger afholdes i Københavns amt, Københavns kommune eller Frederiksberg kommune efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til Generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. 3

4 6.b Bemyndigelse for bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10 % af aktiekapitalen og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10 %, jf. Aktieselskabslovens Eventuelt. Dagsordenens pkt. 6.a kan kun vedtages, hvis aktionærer repræsenterende mindst 2/3 af det samlede antal stemmer i selskabet er repræsenteret på generalforsamlingen, og hvis mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget, jf. vedtægternes Rekvirering af adgangskort Bestyrelsen håber, at du har mulighed for at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på følgende måder: - ved elektronisk tilmelding via selskabets hjemmeside - her kan du også downloade årsrapporten - senest den 5. marts 2007, kl (husk du skal bruge dit VP-depotnummer), eller - ved at returnere vedlagte rekvisition i udfyldt og underskrevet stand i vedlagte portofri kuvert, således at den er VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Tåstrup i hænde senest den 5. marts 2007, kl , eller - ved personlig eller skriftlig henvendelse til Novozymes A/S, Legal Affairs eller Investor Relations, Krogshøjvej 36, Bygning 8X, 2880 Bagsværd, senest den 5. marts 2007, kl , eller - ved at ringe til VP Investor Services A/S (VP Services A/S) senest den 5. marts 2007, kl på telefon (husk at have dit VP-depotnummer parat, inden du ringer). Rekvirerede adgangskort vil blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i selskabets aktiebog. På adgangskortet vil være anført det antal stemmer, der ifølge aktiebogen tilkommer dig, jf. vedtægternes 11. Skriftligt rekvirerede adgangskort og stemmesedler, du ikke ønsker tilsendt, kan afhentes fra kl på selve generalforsamlingsstedet. Fuldmagter Hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du vælge - at give fuldmagt til bestyrelsen ved hjælp af vedlagte fuldmagtsblanket. Så vil dine stemmer blive anvendt, som bestyrelsen ønsker det; eller - at give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved selv at afkrydse på vedlagte begrænsede fuldmagtsblanket, hvordan du ønsker at afgive dine stemmer. Så vil dine stemmer blive anvendt, som du selv ønsker det; eller - at give fuldmagt til navngiven tredjemand, såfremt du selv er forhindret i at deltage, ved hjælp af vedlagte fuldmagtsblanket. Den, du giver fuldmagten til, vil så fra VP Investor Services A/S få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen. Særligt af hensyn til selskabets udenlandske aktionærer gør vi opmærksom på kravet i vedtægternes 11.4 om, at retten til fremmøde og afgivelse af stemmer ved fuldmægtig skal godtgøres behørigt; det vil sige i alle led tilbage til den, der er noteret i Værdipapircentralen A/S eller i aktiebogen. Hvis behørig dokumentation ikke kan fremlægges på selve generalforsamlingen, vil adgang og/eller stemmeret efter omstændighederne kunne nægtes. Fuldmagt ved rekvisition Hvis du ønsker at anvende fuldmagt, skal du udfylde vedlagte rekvisition (se punktet Fuldmagt) og returnere den til VP Investor Services A/S (VP Services A/S) i den vedlagte, portofri kuvert, således at den er VP Investor Services A/S (VP Services A/S) i hænde senest den 5. marts 2007, kl

5 Elektronisk fuldmagt Hvis du ønsker at afgive fuldmagt elektronisk, skal du være opmærksom på, at det kræver, at du i forvejen har adgang til en netbank. Du kan afgive elektronisk fuldmagt ved at gå ind på selskabets hjemmeside (herfra kan du også rekvirere adgangskort og downloade årsrapporten). Praktiske oplysninger Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil blive udbetalt via Værdipapircentralen A/S. Dagsordenen med de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Krogshøjvej 36, Bygning 8X, 2880 Bagsværd, alle hverdage i tidsrummet kl fra torsdag den 22. februar til torsdag den 8. marts Novozymes rapporten 2006 kan downloades på vores hjemmeside Transport Du kan tage toget til generalforsamlingen via linje H til Ballerup Station: - hvis du kommer fra København med retning mod Frederikssund (fra Hovedbanegården ca. 20 minutter til Ballerup) - hvis du kommer fra Frederikssund med retning mod Farum (fra Frederikssund ca. 25 minutter til Ballerup) Fra Ballerup station skal du tage bus 156 og stå af ved Tapeten/Ballerup Superarena (ca. 10 minutter), og derefter er der ca. 6 minutters gang til selve generalforsamlingsstedet. Hvis du er i bil, kan du gå ind på internettet og skrive klik så på Kontakt og dernæst på Find rute: så får du den nemmeste vej dertil hjemme fra dig selv. Generalforsamlingsstedet Vi gør opmærksom på, at der er en del trapper på stedet, men at der forefindes handicaplift. Efter generalforsamlingen Vi serverer et let traktement efter generalforsamlingen. Med venlig hilsen Bestyrelsen Novozymes A/S 5

Til Novo Nordisk A/S aktionærer

Til Novo Nordisk A/S aktionærer Til Novo Nordisk A/S aktionærer Februar 2008 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 12. marts 2008 kl. 16.30 på Radisson SAS, Falkoner Centret, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg. Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Meddelelse nr. 02 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 02 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 02 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVR-nr.: 54879415 Side 1/3 13.

Læs mere

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVRnr.: 54879415 Side 1/3 19. marts 2015 INDKALDELSE

Læs mere

Bestyrelsen foreslår den reviderede årsrapport godkendt og at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

Bestyrelsen foreslår den reviderede årsrapport godkendt og at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion. Til OMX Den Nordiske Børs København 2008 Hørsholm, den 14. april Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LifeCycle Pharma A/S Hørsholm, den 14. april 2008; Bestyrelsen for LifeCycle Pharma A/S (OMX:

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 70 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Generalforsamling i Novo Nordisk A/S

Generalforsamling i Novo Nordisk A/S Generalforsamling i Novo Nordisk A/S Scan QR-koden med din smartphone for at komme direkte til tilmeldingssiden Til Novo Nordisk A/S aktionærer Februar 2015 Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

fredag, den 26. januar 2007 kl. 15:00

fredag, den 26. januar 2007 kl. 15:00 Keops Indkaldelse til generalforsamling i Indberettet via StockWise til Københavns Fondsbørs den 12. januar 2007 København, den 12. januar 2007 Ordinær generalforsamling i Selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling i IT InterGroup A/S

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling i IT InterGroup A/S FIRST NORTH MEDDELELSE NR 9/2008 Lyngby, den 6. november 2008 Til IT InterGroup A/S aktionærer Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling i IT InterGroup A/S torsdag,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone No. [45] 9684 1122, CVR-NR 4125 7911, www.bang-olufsen.com Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Langebrogade 1 Postboks 17 1001 København K Tlf. 3266 2000 Fax 3266 2175 www.danisco.com info@danisco.com 19. maj 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 27. marts 2014 Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic

Læs mere

onsdag, den 30. april 2008, kl. 13.00

onsdag, den 30. april 2008, kl. 13.00 DSV A/S Kornmarksvej 1 P.O. Box 318 DK-2605 Brøndby Telefon +45 43 20 30 40 Fax +45 43 20 30 41 CVR/VAT No.: DK-58233528 www.dsv.com Indbydelse til generalforsamling De indbydes herved til selskabets ordinære

Læs mere

Danske Bank koncernen. ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013

Danske Bank koncernen. ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013 Danske Bank koncernen ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013 2 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSKE BANK A/S DANSKE BANK A/S AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 19. marts 2013 Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S. onsdag den 2. april 2008 kl. 14.

I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S. onsdag den 2. april 2008 kl. 14. Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S onsdag den 2. april 2008 kl. 14.00 i Musikhuset

Læs mere