Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst"

Transkript

1 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016

2 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data for, hvordan det går på indikatorer, der er afgørende for, at målsætningerne med hver enkelt reform opfyldes. Sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrager notatet til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR. Notatet kan med fordel læses sammen med oversigtsnotatet over situationen på arbejdsmarkedet, hvor der er fokus på bl.a. beskæftigelses- og ledighedsudvikling, samt rekrutteringsudfordringer. Alle målingerne i rapporten er baseret på data fra I alle målinger anvendes data med én måneds forsinkelse, så den opgjorte udvikling i målingerne kun i mindre grad påvirkes af den regelmæssige justering, der sker af data på jobindsats.dk på grund af efterregistreringer. Målingerne i hver reform er tidsmæssigt synkroniseret, så alle målinger er fra samme måned. Desuden kan man via star.dk og jobindsats.dk løbende følge bl.a. implementering af de forskellige større reformer på beskæftigelsesområdet. På jobindsats.dk under Benchmark kan man for hvert jobcenter hente en rapport med sammenligning (benchmark) med andre jobcentre og udviklingen i hele landet. Indholdsfortegnelse Side 3-4: Borgere på offentlig forsørgelse Side 5-8: Status på førtidspensions- og fleksjobreformen Side 9-12: Status på kontanthjælpsreformen Side 13-16: Status på sygedagpengereformen Side 17-20: Status på beskæftigelsesreformen Side 21-23: Ministerens beskæftigelsespolitiske mål Side 24-25: Bilag 2

3 Borgere på offentlig forsørgelse Forsørgerbyrden i kommunerne (Figur 1) Når man betragter kommunernes udvikling i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, er det vigtigt også at have for øje, at der er stor forskel på forsørgerbyrden kommunerne imellem. Andelen af befolkningen i RAR Sjælland, der er på offentlig forsørgelse var i juni 2016 på 20,3 pct., hvilket er mere end gennemsnittet på landsplan. Det svarer til, at knap fuldtidspersoner var på offentlig forsørgelse i kommunerne i RAR Sjælland. Der er dog stor variation ift. hvor stor en andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse i kommunerne. Andelen spænder fra 13,2 pct. i Solrød til 29,2 pct. på Lolland. Af bilag 1 fremgår det hvor mange fuldtidspersoner, der er på hver af de enkelte ydelser, samt hvor stor en andel de udgør af befolkningen. Bemærk at data i bilag 1 er fra maj 2016 og derfor ikke kan sammenlignes direkte med andelene i figur 1. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse (Figur 2) Ses der på udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, er der sket et fald i RAR Sjælland på 3,8 pct. fra juni 2015 til juni 2016, svarende til et fald på godt fuldtidspersoner. Dette fald er lidt mindre end det gennemsnitlige fald på landsplan. Også her er der stor variation mellem kommunerne. Det største procentvise fald i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse er sket i Solrød med 8 pct. (154 fuldtidspersoner), mens faldet i Roskilde kun har været på 2,5 pct. (212 fuldtidspersoner). Begge kommuner har en relativ lav andel på offentlig forsørgelse. Andelen af borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni 2016 Anm.: Der indgår ikke SU eller folkepension i opgørelsen, samt kontantydelse og integrationsydelse 3

4 Andelen af borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 2. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, juni juni 2016 Anm.: Der indgår ikke SU eller folkepension i opgørelsen, samt kontantydelse og integrationsydelse 4

5 Status på førtidspensions- og fleksjobreformen Den 1. januar 2013 trådte førtidspensions- og fleksjobreformen i kraft. Med reformen skal unge under 40 år som udgangspunkt ikke have førtidspension, men en tværfaglig og helhedsorienteret indsats i ressourceforløb. Samtidig målrettes fleksjobordningen i forhold til personer med mindst arbejdsevne, og tilskuddet tilskynder i højere grad til at øge timetallet. Andel af udsatte borgere på offentlig forsørgelse (Figur 3) Reformen skal medvirke til, at andelen af udsatte borgere på offentlig forsørgelse reduceres. Udsatte borgere på offentlig forsørgelse er i denne sammenhæng defineret som personer på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse samt personer, der har været i ressourceforløb i over ½ år, på sygedagpenge i over 1 år eller på kontant- eller uddannelseshjælp i over 3 år. I maj 2016 var 11 pct. af befolkningen i RAR Sjælland udsatte borgere på offentlig forsørgelse svarende til godt personer. Andelen er lidt højere end på landsplan. I kommunerne i RAR Sjælland varierer andelen fra 5,8 pct. i Solrød til 17,3 pct. på Lolland. Stigning i antallet af udsatte borgere på offentlig forsørgelse i RAR Sjælland (Figur 4) På trods af at målet er, at antallet af udsatte borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres, har der i gennemsnit i RAR Sjælland været en stigning på 1,8 pct. fra maj 2015 til maj 2016 svarende til knap personer. Stigningen er dog lavere end på landsplan. De fleste kommuner i RAR Sjælland har haft en stigning i antallet af udsatte borgere på offentlig forsørgelse, men i Odsherred, Lolland og Vordingborg, har der været et fald. I Odsherred var faldet på 1,4 pct. (41 personer), mens der på Stevns har været en stigning på 7,8 pct. (98 personer). Få borgere i ressourceforløb er i virksomhedsrettet aktivering (Figur 5) I ressourceforløbene skal borgerne have en individuel og helhedsorienteret indsats med inddragelse af både beskæftigelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige tilbud. En virksomhedsrettet indsats er en af de mest effektive måder at få svage borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at borgere i ressourceforløb kommer i virksomhedsrettede tilbud, eventuelt i kombination med andre tilbud. Andelen af borgere i ressourceforløb, der er i virksomhedsrettet aktivering i form af virksomhedspraktik eller løntilskud var i maj pct. i RAR Sjælland. Dette er stort set på niveau med landsgennemsnittet, og der er stor variation kommunerne imellem. Andelen spænder fra 5,4 pct. i Ringsted til 28,9 pct. i Stevns. Ses der på udviklingen ift. maj 2015 har der i RAR Sjælland været en stigning på 3 pct.point., og de fleste kommuner har også haft en stigning i andelen af borgere i ressourceforløb, der er i virksomhedsrettet aktivering, jf. jobindsats.dk. På trods af at udviklingen de fleste steder går i den rigtige retning, er der dog stadig et uudnyttet potentiale i de fleste kommuner ift. at få borgere i ressourceforløb ud i virksomhedsrettede tilbud. Stor variation i brugen af mentor til borgere i ressourceforløb i kommunerne (Figur 6) Godt en fjerdedel af borgere i ressourceforløb i RAR Sjælland i maj 2016 fik mentorstøtte, hvilket er det samme som på landsplan. Der er dog stor variation kommunerne imellem, hvor Guldborgsund med 8,3 pct. har den laveste andel, mens Roskilde med 39,8 pct. har den højeste andel. Næsten en femtedel af borgerne i fleksjobordningen er ledige (Figur 7) I RAR Sjælland er 19,1 pct. af borgerne i fleksjobordningen på ledighedsydelse i maj 2016, hvilket er lidt mere end på landsplan. Ift. maj 2015 er ledigheden blandt personer i fleksjobordningen dog faldet med 1,6 pct.point i RAR Sjælland, jf. jobindsats.dk. Ledigheden for personer i fleksjobordningen varierer fra 14,8 pct. i Slagelse til 24,8 pct. i Ringsted. 5

6 Andelen af udsatte borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 3: Andel af befolkningen (16-66 år) på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år, maj 2016 Andelen af udsatte borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 4: Udvikling i antal personer på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år, maj maj

7 Den virksomhedsrettede indsats for personer i ressourceforløb skal styrkes Fig. 5. Andel personer i ressourceforløb, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud, maj 2016 Brugen af mentorstøtte til personer i ressourceforløb skal styrkes Fig. 6. Andel personer i ressourceforløb, der får mentorstøtte, maj

8 Andelen af ledige fleksjobvisiterede skal nedbringes Fig. 7. Andel fuldtidspersoner i fleksjobordningen (fleksjob og ledighedsydelse), der får ledighedsydelse, maj

9 Status på kontanthjælpsreformen Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Reformen styrker den uddannelsesrettede indsats for de ufaglærte unge, der i stedet for at få kontanthjælp får uddannelseshjælp. Reformen bygger samtidig på et princip om, at de jobparate skal gøre nytte og arbejde for deres kontanthjælp, og at de aktivitetsparate skal bringes tættere på arbejdsmarkedet gennem en tværgående og helhedsorienteret indsats. Andel af befolkningen på kontant- og uddannelseshjælp (Figur 8) 4,5 pct. af befolkningen i RAR Sjælland var på kontant- eller uddannelseshjælp i juni Dette er over gennemsnittet i hele landet. Andelen i kommunerne i RAR Sjælland varierer fra 2,4 pct. i Lejre til 6,4 pct. i Lolland. Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere falder (Figur 9) Antallet af fuldtidspersoner på kontant- og uddannelseshjælp er fra juni 2015 til juni 2016 faldet med 0,8 pct., hvilket svarer til knap 190 fuldtidspersoner og er et mindre fald end på landsplan. Det er dog ikke alle kommuner, der har oplevet et fald i antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Mens der i Solrød har været et fald på hele 12,4 pct. (47 fuldtidspersoner), har der på Lolland været en stigning på 5 pct. (85 fuldtidspersoner). Der er ikke en entydig sammenhæng mellem andelen af befolkningen på kontant- og uddannelseshjælp og udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på disse ydelser. Mens Lolland har både den højeste andel af befolkningen på ydelserne og den største stigning i antallet, så har Kalundborg også en høj andel af befolkningen på ydelserne, mens de har opnået det næsthøjeste procentvise fald i antallet af fuldtidspersoner på ydelserne. Relativit få uddannelseshjælpsmodtagere få mentorstøtte (Figur 10) Et af reformens fokusområder er, at styrke brugen af mentor til uddannelseshjælpsmodtagere. Brugen af mentor har nemlig vist sig at være effektivt ift. at fastholde unge i uddannelse. Samtidig skal alle uddannelseshjælpsmodtagere, der ikke kan deltage i andre aktive tilbud, have tilknyttet en mentor. I RAR Sjælland var andelen af uddannelsesmodtagere, der fik mentor i juni 2016 på 13,7 pct., hvilket er et godt stykke under andelen på landsplan. Samtidig er der sket et fald i andelen, der får mentorstøtte med 2 pct.point ift. juni 2015, jf. jobindsats.dk. På kommuneniveau svinger brugen af mentor fra 4,8 pct. i Holbæk til 28,7 pct. i Faxe. Virksomhedsrettet aktivering til aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere (Figur 11) Vejen til uddannelse for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere kan med fordel gå gennem en virksomhedsrettet indsats i form af virksomhedspraktik eller løntilskud. I RAR Sjælland var andelen af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der i juni 2016 var i virksomhedsrettet aktivering 10,9 pct., hvilket er lavere end på landsplan. Der er stor variation mellem kommunerne. I Vordingborg var andelen 3,9 pct. mens den i Sorø var 15,1 pct. Virksomhedsrettet aktivering til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (Figur 12) Virksomhedsrettet aktivering er et af de redskaber, der har vist sig at være mest effektive til at hjælpe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere tilbage på arbejdsmarkedet. Der er i reformen derfor fokus på, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kommer ud i virksomhederne. I RAR Sjælland var 20 pct. af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet aktivering i juni Dette er mere end gennemsnittet på landsplan. Også her er der stor variation kommunerne imellem. I Guldborgsund er andelen 10,9 pct. mens den i Greve er på 29,5 pct. Generelt bruger kommunerne i højre grad virksomhedsrettet indsats til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere end til de aktivitetspa- 9

10 rate uddannelseshjælpsmodtagere. Der har været en positiv udviklingen i brugen af virksomhedsrettet aktivering til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i alle kommuner i RAR Sjælland fra juni 2015 til juni I gennemsnit er andelen i RAR Sjælland steget med 5,8 pct.point., jf. jobindsats.dk Antallet af personer på kontant- og uddannelseshjælp skal reduceres Fig. 8. Andel af befolkningen (16-66 år) på kontant- eller uddannelseshjælp, juni

11 Antallet af personer på kontant- og uddannelseshjælp skal reduceres Fig. 9. Udvikling i antal fuldtidspersoner på kontant- eller uddannelseshjælp, juni juni 2016 Udvikling (Hele landet) Mentorindsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere skal styrkes Fig. 10. Andel uddannelseshjælpsmodtagere, der får mentorstøtte, juni

12 Den virksomhedsrettede indsats for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere skal styrkes (under 30 årige) Fig. 11. Andel aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud, juni 2016 Den virksomhedsrettede indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal styrkes Fig. 12. Andel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud, juni

13 Status på sygedagpengereformen Sygedagpengereformen er trådt i kraft i flere omgange, og den 1. januar 2015 trådte de sidste dele af sygedagpengereformen i kraft. Reformen indebærer, at tidspunktet for revurdering af retten til sygedagpenge fremrykkes fra 12 til 5 måneder, og at borgere, der ikke kan blive forlænget på sygedagpenge, fortsætter i et jobafklaringsforløb. Med reformen kommer der desuden fokus på tidlig indsats og opfølgning, styrket brug af delvise raskmeldinger og virksomhedsrettede tilbud, samt at indsats og ressourcer prioriteres ift. sygemeldte i risiko for langvarige forløb. Andel af befolkningen på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb (Figur 13) Andelen af befolkningen, der enten er på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb var i juni ,3 pct. i RAR Sjælland, svarende til knap fuldtidspersoner. Andelen er lidt højere i RAR Sjælland end på landsplan. Andelen i kommunerne i RAR Sjælland varierer fra 1,9 pct. i Slagelse til 2,7 pct. i Guldborgsund. Stigning i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb (Figur 14) Fra juni 2015 til juni 2016 har der været en stigning i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb i RAR Sjælland på 4,9 pct., svarende til 560 fuldtidspersoner. På landsplan har der også været en stigning i perioden, men denne har været mindre. Kun 4 kommuner har oplevet et fald i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb. Det største procentvise fald er på Stevns med 3,4 pct., hvilket dog kun svarer til 9 fuldtidspersoner, men i Roskilde har faldet været på 3,3 pct. svarende til 35 fuldtidspersoner. Den største procentvise stigning på 14 pct. (77 fuldtidspersoner) har fundet sted på Lolland. Tidlig virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere (Figur 15) Med sygedagpengereformen skal kommunerne sikre, at de sygemeldte borgere får en tidlig virksomhedsrettet indsats, da dette kan hjælpe dem hurtigere tilbage i job. Godt 3 ud af 10 sygedagpengemodtagere i RAR Sjælland var inden udgangen af 13. sygefraværs uge i juni 2016 enten delvist raskmeldt eller havde været i virksomhedspraktik eller løntilskud. Dette er mindre end på landsplan. Andelen af sygedagpengemodtagere, der får en tidlig virksomhedsrettet indsats i kommunerne varierer en del. I Guldborgsund er andelen 18,7 pct. mens den i Lejre er 53,8 pct. Der er dog i begge tilfælde kun tale om 14 personer. Tidlig opfølgning for sygedagpengemodtagere (Figur 16) For at der kan iværksættes en tidlig virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagerne, er det vigtigt, at jobcentrene har samtaler med de sygemeldte tidligt i forløbet. I juni 2016 var andelen af sygedagpengemodtagere med et forløb på en varighed af 1-2 måneder, der havde fået mindst én samtale 43,7 pct. i RAR Sjælland, hvilket er lidt under landsgennemsnittet. I kommunerne i RAR Sjælland spænder andelen fra 30,5 pct. i Holbæk til 60,7 pct. i Greve. Få peroner i jobafklaringsforløb får en virksomhedsrettet indsats (Figur 17) Det er ikke kun vigtigt at sygedagpengemodtagere får en tidlig virksomhedsrettet indsats, det er også vigtigt, at der for personer, der efter 5 måneder overgår til jobafklaringsforløb, fortsat er fokus på en virksomhedsrettet indsats. I RAR Sjælland var der i juni 2016 kun 13,8 pct. af borgerne i jobafklaringsforløb, der var i virksomhedsrettet aktivering i form af enten virksomhedspraktik eller løntilskud. Dette er væsentlig lavere end landsgennemsnittet, der er over 20 pct. Der er dog sket en positiv udvikling i andelen ift. juni Andelen af borgerne i jobafklaringsforløb, der er i virksomhedsrettet aktivering er således steget med 3,5 pct.point. i RAR Sjælland, jf. jobindsats.dk. Andelen i kommunerne varierer meget fra 5,3 pct. i Kalundborg til 21,4 pct. i Lejre. Når disse andele sam- 13

14 menlignes på tværs af kommuner bør man være opmærksom på, at der i flere kommuner antalsmæssigt er tale om få personer. I Solrød og Stevns således kun 3 personer. Det samlede sygefravær skal nedbringes varigt Fig. 13. Andel af befolkningen (16-66 år) på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb, juni

15 Det samlede sygefravær skal nedbringes varigt Fig. 14. Udvikling i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb, juni juni 2016 Der skal iværksættes en tidlig virksomhedsrettet indsats for sygemeldte Fig. 15. Andel sygedagpengemodtagere der er delvist raskmeldt, i virksomhedspraktik eller i løntilskud inden udgangen af 13. sygefraværsuge, juni

16 Der skal ske en tidlig opfølgning for sygemeldte Fig. 16. Andel sygedagpengemodtagere med et forløb på en varighed af 1-2 måneder, der har fået mindst én samtale, juni 2016 Personer i jobafklaringsforløb skal have en virksomhedsrettet indsats Fig. 17. Andel personer i jobafklaringsforløb der er i virksomhedspraktik eller løntilskud, juni

17 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar 2015, 1. juli 2015 samt 1. juli Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere kommer i varig beskæftigelse gennem en individuel og målrettet indsats og gennem en målretning af uddannelsesindsatsen. Andel af arbejdsstyrken på dagpenge (Figur 18) Andelen af arbejdsstyrken, der er på dagpenge var i juni ,4 pct. i RAR Sjælland, hvilket er lavere end på landsplan. I alle kommuner i RAR Sjælland er andelen lavere end landsgennemsnittet. Der er dog alligevel en del variation kommunerne imellem. Andelen af arbejdsstyrken på dagpenge var 1,9 pct. i Lejre, mens den var 2,7 pct. i Ringsted og Slagelse. Antallet af fuldtidspersoner på dagpenge falder (Figur 19) Samtidig med at andelen af arbejdsstyrken på dagpenge er lavere i RAR Sjælland end på landsplan er antallet af fuldtidspersoner på dagpenge også faldet mere i RAR Sjælland end gennemsnittet i hele landet i perioden juni 2015 til juni Faldet i RAR Sjælland har været på 12,7 pct. Faldet i antallet af fuldtidspersoner på dagpenge i kommunerne i RAR Sjælland varierer fra 27 pct. (79 fuldtidspersoner) i Stevns til 2,5 pct. (26 fuldtidspersoner) i Roskilde. De fleste nyledige kommer hurtigt i gang med samtaleforløbet (Figur 20) Med reformen skal dagpengemodtagere have 6 samtaler inden for de første 6 måneder. Samtidig har det vist sig, at et tidligt og intensivt samtaleforløb er effektivt til at få dagpengemodtagere hurtigt tilbage i job. Det er derfor vigtigt, at jobcentrene kommer hurtigt i gang med samtalerne med de ledige dagpengemodtagere. Andelen af dagpengemodtagere med 1½-3 måneders ledighed, der havde fået mindst én samtale var i juni ,9 pct. i RAR Sjælland, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet. I Faxe var andelen helt oppe på 95,3 pct., mens den i Guldborgsund var på 76 pct. Nyledige får de fleste steder et tidligt og intensivt samtaleforløb (Figur 21) I juni 2016 havde 74,8 pct. af dagpengemodtagerene med en ledighedsperiode på 3 til 6 måneder fået mindst 2 samtaler indenfor de seneste 3 måneder. Dette er mere end på landsplan. Der er dog meget stor variation kommunerne imellem. I Køge var det 44 pct., mens det på Lolland var 91 pct. Virksomhedsrettet aktivering for dagpengemodtagere (Figur 22) Virksomhedsrettet aktivering, særligt i det private er effektiv ift. at få dagpengemodtagere tilbage i job. Det er derfor vigtigt, at jobcentrene aktiverer dagpengemodtagere i virksomhedspraktik og privat løntilskud. I juni 2016 var 10,8 pct. af dagpengemodtagerne i RAR Sjælland aktiveret i enten virksomhedspraktik eller privat løntilskud. Dette er på niveau med landsgennemsnittet og en stigning på 1,8 pct.point ift. juni 2015, jf. jobindsats.dk. I kommunerne i RAR Sjælland varierer andel fra 5,7 pct. i Køge til 16,1 pct. i Slagelse. 17

18 Antallet af dagpengemodtagere skal reduceres varigt Fig. 18. Andel af arbejdsstyrken (16-66 år) på dagpenge, juni 2016 Antallet af dagpengemodtagere skal reduceres varigt Fig. 19. Udvikling i antal fuldtidspersoner på dagpenge, juni 2015 juni

19 Nyledige dagpengemodtagere skal hurtigt i gang med et samtaleforløb Fig. 20. Andel dagpengemodtagere med 1½-3 måneders ledighed, der har fået i mindst én samtale, juni 2016 Nyledige dagpengemodtagere skal have et tidligt og intensivt samtaleforløb Fig. 21. Andel dagpengemodtagere med 3-6 måneder ledighed, der har fået i mindst 2 samtaler inden for de seneste 3 måneder, juni

20 Flere dagpengemodtagere skal have et virksomhedsrettet tilbud Fig. 22. Andel dagpengemodtagere, der er i virksomhedspraktik eller privat løntilskud i en måned, juni

21 Ministerens beskæftigelsespolitiske mål Med 4 beskæftigelsespolitiske mål udpeger beskæftigelsesministeren de vigtigste indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen. Langtidsledigheden skal reduceres (Figur 23) Andelen af langtidsledige dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i RAR Sjælland var i juni pct., hvilket svarer til knap personer. Andelen af langtidsledige er højere i RAR Sjælland end på landsplan, og der har været en stigning i andelen af langtidsledige i RAR Sjælland på 2,3 pct.point fra juni 2015 til juni 2016, jf. jobindsats.dk. I kommunerne i RAR Sjælland spænder langtidsledigheden i juni 2016 fra 21,4 pct. (61 personer) i Solrød til 35,8 pct. (232 personer) i Odsherred. Samarbejdet med virksomhederne skal øges (Figur 24) For at jobcentrene kan få deres målgrupper i virksomhedsrettet aktivering, er det vigtigt, at de samarbejder med virksomhederne. I maj 2016 samarbejdede 27 pct. af virksomhederne i RAR Sjælland med et eller flere jobcentre, hvilket er lidt mere end på landsplan. Samarbejdsgraden med virksomhederne i RAR Sjælland er steget med 1,6 pct.point ift. maj 2015, jf. jobindsats.dk. Samarbejdsgraden med virksomhederne varierer i kommunerne i RAR Sjælland i maj 2016 fra 18,2 pct. i Solrød til 32,7 på Lolland. Offentligt forsørged unge, der påbegynder en uddannelse skal øges(figur 25) Uddannelse er en vigtig faktor ift. at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at unge får en kompetencegivende uddannelse. Andelen af unge under 30 år på enten dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller ydelser efter opbrugt dagpengeret i RAR Sjælland, der i april 2016 er påbegyndt en uddannelse var 2,4 pct., hvilket er mere end på landsplan. I kommunerne i RAR Sjælland spænder andelen fra 1,3 pct. i Sorø til 4,9 pct. i Solrød. Langtidsforsørgede i virksomhedsrettet tilbud skal øges(figur 25) I RAR Sjælland var andel på offentlig forsørgelse (eksklusiv førtidspension, fleksjob og seniorjob) med en sammenhængende offentlig ydelse i min. 3 år, der har fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder i maj 2016 på 29,3 pct. Dette er mere end på landsplan og en stigning på 1,5 pct.point ift. maj Andelen varierer fra 22,4 pct. i Guldborgsund til 36,1 i Faxe. 21

22 Langtidsledigheden skal reduceres Fig. 23. Andel dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der inden for de seneste 52 uger har været ledige i mindst 80 pct. af tiden, juni 2016 Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne skal øges Fig. 24. Andel virksomheder, der har et samarbejde (løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotationsvikar, skånejob, fleksjob, mentor eller nyttejob) med et jobcenter, maj

23 Flere unge skal have en uddannelse Fig. 25. Andel personer under 30 år på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller ydelser efter opbrugt dagpengeret, der er påbegyndt en uddannelse (inkl. lærlingeforløb, SU-støttet uddannelse og uddannelsesaktivering), april 2016 Flere langtidsforsørgede skal have en virksomhedsrettet indsats Fig. 26. Andel på offentlig forsørgelse (eksklusiv førtidspension, fleksjob og seniorjob) med en sammenhængende offentlig ydelse i min. 3 år, der har fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder, maj

24 Bilag Tabel 1. Antal og andel offentlig forsørgede fordelt på ydelser og RAR Sjælland, maj Ydelsesgrupper A. A-dagpenge B. Arbejdsmarkedsydelse Andel af Andel af RAR befolkningen befolk- område Område Antal Antal ningen fuldtidsper- (16-66 fuldtidsper- (16-66 soner år) soner år) Faxe D. Kontanthjælp E. Uddannelseshjælp F. Revalidering G. Forrevalidering Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) 436 1,9% 18 0,1% 674 3,0% 276 1,2% 109 0,5% 1 0,0% RAR Sjælland Greve 563 1,8% 23 0,1% 566 1,8% 275 0,9% 25 0,1%.. Guldborgsund 681 1,7% 36 0,1% ,0% 657 1,7% 83 0,2% 3 0,0% Hele landet ,0% ,1% ,9% ,2% ,2% 928 0,0% Holbæk 776 1,7% 35 0,1% ,2% 558 1,2% 79 0,2% 17 0,0% Kalundborg 496 1,6% 21 0,1% ,3% 530 1,7% 59 0,2% 7 0,0% Køge Lejre Lolland 683 1,8% 36 0,1% ,1% 441 1,2% 81 0,2% 2 0,0% 261 1,5% 10 0,1% 285 1,7% 105 0,6% 12 0,1% 14 0,1% 496 1,8% 22 0,1% ,7% 472 1,7% 190 0,7% 4 0,0% Næstved ,0% 60 0,1% ,0% 654 1,2% 80 0,1% 36 0,1% Odsherred 350 1,7% 17 0,1% 676 3,3% 354 1,7% 16 0,1%.. RAR Sjælland ,8% 467 0,1% ,1% ,3% 993 0,2% 96 0,0% Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø 456 2,1% 24 0,1% 619 2,8% 276 1,3% 11 0,1% 3 0,0% ,9% 50 0,1% ,4% 655 1,2% 26 0,0% ,0% 61 0,1% ,1% 939 1,9% 95 0,2% 5 0,0% 218 1,6% 7 0,1% 254 1,9% 98 0,7% 13 0,1% 4 0,0% 352 1,9% 10 0,1% 500 2,6% 218 1,2% 27 0,1%.. Stevns 215 1,5% 10 0,1% 424 3,0% 162 1,2% 43 0,3%.. Vordingborg 518 1,8% 28 0,1% ,8% 422 1,5% 45 0,2% 1 0,0% 1 Integrationsydelse og kontantydelse indgår ikke pga. datamæssige udfordringer, men de vil blive tilføjet i kommende versioner. 24

25 Ydelsesgrupper H. Sygedagpenge I. Jobafklaringsforløb Andel Andel af af RAR befolkningen Antal ningen befolk- område Område Antal fuldtidspersoner (16-66 fuldtids- (16-66 år) personer år) Faxe J. Ressourceforløb K. Ledighedsydelse L. Fleksjob M. Førtidspension N. Efterløn Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) 444 2,0% 98 0,4% 106 0,5% 115 0,5% 489 2,1% ,0% 508 2,2% RAR Sjælland Greve 734 2,4% 48 0,2% 129 0,4% 115 0,4% 489 1,6% ,6% 536 1,7% Guldborgsund 785 2,0% 259 0,7% 106 0,3% 152 0,4% 743 1,9% ,3% ,8% Hele landet ,8% ,4% ,4% ,4% ,7% ,8% ,9% Holbæk 942 2,1% 133 0,3% 252 0,6% 238 0,5% 732 1,6% ,4% 921 2,0% Kalundborg 592 1,9% 127 0,4% 220 0,7% 175 0,6% 553 1,8% ,1% 755 2,4% Køge Lejre 734 2,0% 191 0,5% 144 0,4% 170 0,5% 688 1,8% ,0% 596 1,6% 302 1,8% 21 0,1% 88 0,5% 54 0,3% 307 1,8% 727 4,3% 345 2,0% Lolland 526 1,9% 97 0,3% 181 0,6% 133 0,5% 600 2,1% ,0% 836 3,0% Næstved 979 1,8% 312 0,6% 331 0,6% 194 0,4% ,0% ,8% ,2% Odsherred 328 1,6% 93 0,5% 116 0,6% 100 0,5% 514 2,5% ,3% 602 3,0% RAR Sjælland ,9% ,4% ,5% ,4% ,7% ,7% ,2% Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø 413 1,9% 96 0,4% 92 0,4% 115 0,5% 346 1,6% ,2% 399 1,8% 896 1,6% 178 0,3% 82 0,1% 195 0,4% 645 1,2% ,2% 862 1,6% 783 1,5% 171 0,3% 446 0,9% 113 0,2% 649 1,3% ,8% ,3% 294 2,2% 23 0,2% 65 0,5% 34 0,3% 150 1,1% 401 3,0% 259 1,9% 380 2,0% 106 0,6% 121 0,6% 69 0,4% 350 1,9% ,8% 356 1,9% Stevns 227 1,6% 41 0,3% 124 0,9% 68 0,5% 296 2,1% 729 5,2% 325 2,3% Vordingdingborg 525 1,8% 90 0,3% 122 0,4% 118 0,4% 560 2,0% ,6% 821 2,9% 25

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland December 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 17-11-2015 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats - afrapportering september 2016

Udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats - afrapportering september 2016 Udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats - afrapportering september 2016 23. september 2016 Indledning Arbejdsmarked orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Bestand 1 Effekt Ministeren Ministerens smål 2009 mål Indsatsstatus Økonomistatus Aktiverings -grad Forsørgertr yk Kontanthjælp: Visitationskategori -

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Maj 2015

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Maj 2015 Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nord jylland Maj 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 April 2014 De 6 jobcenternetværk Bilagsoversigt 1. STRUKTURELLE KENDETEGN FOR RAMMERNE FOR INDSATSEN I JOBCENTRENE... 3 2. UDVIKLING

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 25.2.2016 Benchmark mål for 2016 - Status i på mål opgjort for året 2015 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat

Læs mere

Beskæftigelsesreform. Langtidsledighed. Aktivering. Kontakt. Andel i job 3 mdr. efter nyledighed. 1. samtale inden for 1 mdr.

Beskæftigelsesreform. Langtidsledighed. Aktivering. Kontakt. Andel i job 3 mdr. efter nyledighed. 1. samtale inden for 1 mdr. Beskæftigelsesreform Andel i job 3 mdr. efter nyledighed Langtidsledighed Udvikling Kontakt 1. samtale inden for 1 mdr. 1. tilbud inden for 3/6 mdr. Aktivering I % af arbejdsstyrken Aktiveringsberørte

Læs mere

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre.

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre. Bilag til beskæftigelsesplan 2016 Hermed fremlægges det statistiske udgangspunkt (juli 2015) for beskæftigelsesplanen 2016, der opgør ledighedsprocenten, antal forsørgede samt de beskæftigelsesrettede

Læs mere

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet... Beskæftigelsesplan 2017 Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...5 Beskrivelse af principper bag indsatser...6

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 26.10.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 - Opdatering til Udvalg for Beskæftigelse november 2015. - Opdaterede

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Indsatsstatus Økonomistatus Bestand Effekt Ministerens Ministerens mål 2009 mål Aktiveringsgrad Forsørgertryk 1 16-11-2016 Kontanthjælp: Visitationskategori

Læs mere

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk Nr. 20, 12. september 2014 Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling vedr. arbejdsmarkedsydelser, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal, side 7 Målinger om uddannelseshjælp

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere