Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. . Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:"

Transkript

1 Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej Næstved ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej Næstved Underskriftprøve: : Underskriftprøve: : : Underskriftprøve: Underskriftprøve:

2 Kære elev Køreskolen har udfærdiget denne lektionsplan for din undervisning. Et eksemplar skal udleveres til dig senest ved køreundervisningens første lektion. På hjemmesiden kkort.nu kan du finde en PDF-fil med dit eksemplar. Dit eksemplar skal du bruge som orientering til dig og eventuelt din familie. Kørelærens eksemplar skal straks efter undervisning, i teoretiske emner såvel som praktisk kørsel, underskrives af dig og din kørelærer (dette gælder også på køreteknisk anlæg). Systemet er indført for at sikre dig den rigtige undervisning, til gavn for færdselssikkerheden. Lektionsplanen er opdelt efter lovens dstekrav med. 29 lektioner af dst 45 utter i teoretiske emner og. 24 lektioner af dst 45 utter i praktisk kørsel. Heraf 4 lektioner af dst 45 utter på lukket øvelsesplads og til sidst, lige inden køreprøven, 4 lektioner af dst 45 utter på køreteknisk anlæg. Undervisningen skal strække sig over dst 14 undervisningsdage. Det er elevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for, hvor mange lektioner - udover lovens obligatoriske dste antal lektioner - eleven skal have, inden den teoretiske/praktiske prøve kan aflægges. Efter nærmere regler, kan indtil 4 lektioner gennemføres som selvstudium. Din kørelærer skal efterfølgende sikre at du har indlært uddannelsesmålene i tilstrækkeligt omfang. Husk at kørelærerens eksemplar skal medbringes til såvel teoriprøven som køreprøven. Det betyder, at hvis du f.eks. ikke har kørelærerens eksemplar med til teoriprøven, bliver prøven ikke afviklet, og du skal betale nyt gebyr. Du skal også huske, at det i henhold til straffelovens 163 er strafbart for både elev og kørelærer, at afgive urigtig erklæring, til brug for offentlig myndighed, og straffen herfor er bøde, hæfte eller fængsel i op til 4 måneder. Juni

3 Der kan ikke bestilles teoretisk prøve til dig, før du har afleveret lægeerklæring og trafikrelateret førstehjælpsbevis til køreskolen Gebyrer SKAL være indbetalt før end der kan bestilles prøve til dig Det er dit eget ansvar at meddele, hvornår du ønsker en teoriprøve Hvis du melder afbud til en prøve, skal dette ske imum 5 hverdage før, inden kl. 12. Ved manglende afbud skal du betale nyt gebyr. Afbud til manøvrebane skal ske imum 5 hverdage før, inden kl. 12, ellers hæfter du selv fornyt manøvrebanegebyr (se prisliste på Afbud til glatbane skal ske 7 hverdage før, inden kl. 12, ellers hæfter du selv for nyt glatbanegebyr (se prisliste på Afbud til en kørelektion skal ske. 24 timer før aftalt tid, ellers risikerer du at hæfte for lektionen alligevel Det er DIT ansvar at du medbringer de rigtige dokumenter samt gyldigt legitimation til dine prøver og dine lektioner på manøvrebane og køreteknisk anlæg. Spørg evt. din kørelærer, hvad du skal have med Har du ikke din lektionsplan med til dine kørelektioner, vil kørelektionen ikke blive afholdt, og denne vil blive registreret som aflyst. Du hæfter selv for afvikling af ny kørelektion Du skal selv holde styr på evt. pause i din kørekortuddannelse. Ved for lang pause kan du risikere at skulle starte forfra med uddannelsen. Du kan i lektionsplanen læse mere om konsekvenserne ved pause i kørekortuddannelsen Afregning af ekstra lektioner/leje af bil til køreprøve betales kontant ved hver lektion, med dre andet er aftalt. Du kan også betale med Visa/Dankort, men der vil dertil blive tillagt gebyr på 2,75% af beløbet + kr. 1,5 pr. transaktion Hvis du mister din lektionsplan kan den rekonstrueres for et gebyr på kr. 250,- Godt at vide! Du SKAL deltage i SAMTLIGE teoretiske lektioner på køreskolen, hvis du skal gøre brug af køreskolens BESTÅELSESGARANTI. Du skal ligeledes have grønt lys i dit online teoriprogram, samt have deltaget og bestået i imum 5 evaluerende teoriprøver på køreskolen før du går til teoriprøven. Disse skal registreres i din lektionsplan. Se alle betingelserne for beståelsesgarantien på Teoribogen er til låns, den skal afleveres i samme stand som da du lånte den. Hvis du har skrevet i den, eller på anden vis ikke har passet på den, er det din, og du vil blive pålagt et gebyr på kr. 300,- 3

4 Teori 1. TEORI 3 lektioner á 45. Lek. 1, 2, 3 - Uddannelsens formål og indhold - Undervisningens gennemførelse i køreskolen - Sammenhæng mellem teori og praksis - Gennemgang af lektionsplanen 10.1 Betingelser for at få kørekort 10.2 Køreprøvens gennemførelse 1.1 Betjeningsudstyr og instrumenter 1.2 Lovbestemmelser om bilens indretning og udstyr 1.3 Køretøjets dokumenter 2. TEORI 3 lektioner á 45. Lek. 4, 5, Generelt om manøvreegenskaber 3.2 Forskellige køretøjers manøvreegenskaber 4.1 Trafikantadfærd, opfattelse og reaktion 4.2 Syn og bevægelse 4.3 Bedømmelse af hastighed og afstand 4.4 Lovbestemmelser om køreevne og adfærd Alkohol Narkotika Sygdom, medicin, træthed og lign. 4.5 Andre trafikanters adfærd 4.6 Bedømmelse af andre trafikanter 4.7 Egne holdninger og adfærd 5.0 Vejforhold 5.1 Vejens sikkerhedsmæssige udformning 5.2 Risikoforhold ved vejene 3. TEORI 3 lektioner á 45. Lek. 11, 12, Anvisninger for færdslen 6.2 Sikker og uhindret afvikling af færdslen 7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant 7.2 Placering under ligeudkørsel 7.3 Hastighed under ligeudkørsel 7.4 Vognbaneskift og sammenfletning 4

5 Praktik LUKKET ØVELSESPLADS 4 lektioner á 45. Lek. 7, 8, 9, Betjeningsudstyr Instrumenter og kontrollys 2.1 Forberedelse til kørsel 2.2 Igangsætning og standsning 2.3 Kørsel i 8-tal 2.4 Forlæns og baglæns kørsel med målbremsning 2.5 Baglæns kørsel med svingning 2.6 Forlæns og baglæns slalom 2.7 Parkering ved vejkant 2.8 Kørsel i 2. gear, højresving og evt. hård opbremsning uden hjulblokade 2.9 Vending 2.10 Parkering i båse 2 lektioner á 45. Lek. 14, Igangsætning og standsning ved kørebanekant 7.2 Placering under ligeudkørsel 7.3 Hastighed under ligeudkørsel 7.4 Vognbaneskift og sammenfletning 5

6 Teori 4. TEORI 3 lektioner á 45. Lek. 16, 17, Vending 7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer og gående m.v. 7.7 Møde 7.8 Kørsel foran eller efter andre 7.9 Overhaling 5. TEORI 3 lektioner á 45. Lek. 20, 21, Kørsel i trafiksanerede områder 7.11 Fremkørsel mod kryds 7.12 Ligeudkørsel i kryds 7.13 Højresving i kryds 6. TEORI 3 lektioner á 45. Lek. 24, 25, Venstresving i kryds 7.15 Kørsel i rundkørsel 7.16 Kørsel ved siden af andre (tæt trafik) Evaluerende prøve i teori (1). Gennemgang af resultatet af den evaluerende prøve. 7. TEORI 3 lektioner á 45. Lek. 29, 30, Standsning og parkering 7.19 Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt 10.1 Betingelser for at få kørekort 10.2 Køreprøvens gennemførelse 10.3 Lovbestemmelser om kørekort Evaluerende prøve i teori (2). Gennemgang af resultatet af den evaluerende prøve. 6

7 Praktik 1 lektioner á 45. Lek Vending 7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer og gående m.v. 7.7 Møde 7.8 Kørsel foran eller efter andre 7.9 Overhaling (hvis forholdene tillader det) 1 lektioner á 45. Lek Kørsel i trafiksanerede områder 7.11 Fremkørsel mod kryds 7.12 Ligeudkørsel i kryds 7.13 Højresving i kryds 2 lektioner á 45. Lek. 27, Venstresving i kryds 7.15 Kørsel i rundkørsel 7.16 Kørsel ved siden af andre (tæt trafik) 2 lektioner á 45. Lek. 32, Standsning og parkering 7.19 Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt 7

8 Teori 8. TEORI 3 lektioner á 45. Lek. 34, 35, Overhaling (repetition) 7.16 Kørsel på motorvej 7.20 Kørsel i tunnel 9. TEORI 3 lektioner á 45. Lek. 39, 40, Alkohol som ulykkes- og skadesfaktor Narkotika som ulykkes- og skadesfaktor Hastighed som ulykkes- og skadesfaktor Manglende brug af sikkerhedssele som skadesfaktor Evaluerende prøve i teori (3). Gennemgang af resultatet af den evaluerende prøve. TEORI TIL KØRETEKNIK 2 lektioner á 45. Lek. 42, Vejgreb og belægning 9.2 Hastighed, bremselængde og vejgrebets udnyttelse 9.3 Hindringer på kørebanen 9.4 Genvindelse af vejgreb efter udskridelse 9.5 Bevare herredømmet efter kørsel ud over høj vejkant 8

9 Praktik 2 lektioner á 45. Lek. 37, Overhaling (repetition) 7.16 Kørsel på motorvej 7.20 Kørsel i tunnel Lek.# Dato Anvendt tid Underskrift - Underskrift - KØRETEKNIK 4 lektioner á 45. Lek. 44, 45, 46, Vejgreb og belægning 9.2 Hastighed, bremselængde og vejgrebets udnyttelse 9.3 Hindringer på kørebanen 9.4 Genvindelse af vejgreb efter udskridelse 9.5 Bevare herredømmet efter kørsel ud over høj vejkant 2 lektioner á 45. Lek. 48, 49 Repetition af foregående manøvrer efter elevens individuelle behov 9

10 Teori Supplerende undervisning Evaluerende prøver Lek.# Dato Anvendt tid Underskrift - Underskrift - Eva. prøve Eva. prøve Eva. prøve Eva. prøve Eva. prøve Konsekvens af pauser i køreundervisningen: A. Afbrudt i mere end 3 mdr. før afsnit 7 -> helt forfra. B. Afbrudt mellem 3 og 4 mdr. i afsnit 7 -> starte forfra med afsnit 7. C. Afbrudt i mere end 4 mdr. inden bestået teoriprøve -> starte forfra. D. Afbrudt mellem 3 og 5 mdr. efter bestået teoriprøve -> gennemføre 4 lektioner af 45 i afsnit 7. E. Afbrudt 5 mdr. eller mere -> starte helt forfra og ny teoriprøve. Manøvrebane skal ikke gennemføres ved start forfra hvis: 1. en har haft imum 2 lektioner af imum 45 i afsnit 7 praktik og afbrydelsen er under 7 mdr. 2. Afbrydelsen er mere end 5 mdr. men dre end 7 mdr. efter bestået teoriprøve 10

11 Supplerende undervisning Lektioner Praktik Lek.# Dato Anvendt tid Underskrift - Underskrift - 11

12 KKORT.NU tilbyder nu trailerkort til alm. personbil (B+ og B/E). Den 19/ kom der ny kørekortbekendtgørelse og samtidig nye regler vedrørende påhængskøretøj til alm. bil kører du stadig lovligt? KKORT.NU gør det nemt og bekvemt for dig at anskaffe dig B+ eller det store B/E kørekort til alm. bil. Vi gør dig klar til praktisk prøve på kun 2 weekender. Samtidig er vi meget konkurrencedygtige på prisen se mere på Vi starter 2 hold op HVER måned så der er også et

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 3. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 2. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI B 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.... 1-3 1.1 Styreapparatet.... 1-4

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. marts 2015. Bekendtgørelse om kørekort 1) 25. marts 2015. Nr. 312. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 25. marts 2015. Nr. 312. Bekendtgørelse om kørekort 1) I medfør af 56-57, 59-61, 63, stk. 5, 64, stk. 5, 66, stk. 6, 88 a, stk. 1, 118, stk. 8, 124 q, 130,

Læs mere

Når du skal til at tage kørekort, dukker der sikkert en masse spørgsmål op. På denne side finder du svar på de mest typiske.

Når du skal til at tage kørekort, dukker der sikkert en masse spørgsmål op. På denne side finder du svar på de mest typiske. Når du skal til at tage kørekort, dukker der sikkert en masse spørgsmål op. På denne side finder du svar på de mest typiske. Kom godt i gang med dit kørekort Hvad skal du have med? 1. Lægeerklæring med

Læs mere

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013

HJULER s. Kørebog. Personbil. november 2013 HJULER s Kørebog november 2013 Personbil 1 Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B Det overordnede mål for køreuddannelsen til kat. B 1. at give dig indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder,

Læs mere

Marlene Rishøj Kjær og Jette Ravn Håndbog for erfarne bilister

Marlene Rishøj Kjær og Jette Ravn Håndbog for erfarne bilister Marlene Rishøj Kjær og Jette Ravn Håndbog for erfarne bilister Håndbog for erfarne bilister 3 Indledning I de seneste år har der været en del debat om ældre bilister, og myten om den trafikfarlige mand

Læs mere

Undervisningsplan for A/T-kursus.

Undervisningsplan for A/T-kursus. Rigspolitichefen Undervisningsplan for A/T-Kursus 24. januar 2002 0-1 B I L A G INDHOLDSFORTEGNELSE 0. INDLEDNING... 0-4 0.1 Undervisningsplanens indhold...0-5 0.2 Præstationskrav...0-6 0.3 Undervisningens

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 7. juni 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol og trafik (A/Tkursus) 1. juni 2012. Nr. 520.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 7. juni 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol og trafik (A/Tkursus) 1. juni 2012. Nr. 520. Lovtidende A 2012 Udgivet den 7. juni 2012 1. juni 2012. Nr. 520. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol og trafik (A/Tkursus) I medfør af 60, stk. 4, og efter bemyndigelse i henhold

Læs mere

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL FRA 2015 ER DER INDFØRT EN ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER FOR SPIRITUSKØRSEL Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1087. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter bemyndigelse

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5,

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lastbil (kategori C) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

MOTORCYKLER. Hvad skal du være opmærksom på som køber?

MOTORCYKLER. Hvad skal du være opmærksom på som køber? Klik for at gå til emne... Forberedelse Teknik - det SKAL du tjekke Forsikring Finansiering Generelt - bl.a. tjekliste Slutseddel BilBasens købsguide til køb af en brugt motorcykel Det er lige så stor

Læs mere

Fornyelse af kørekortet

Fornyelse af kørekortet Fornyelse af kørekortet 7 1 Fornyelse af kørekortet Man skal huske at forny sit kørekort, hvis man vil fortsætte med at køre bil. Der er desværre flere kvinder end mænd, der ikke fornyer deres kørekort,

Læs mere

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte A B C D E F Risiko og konsekvens Side 4 Knallertens udstyr Side 12 Køreteknik Side 15 Placering, orientering og tegngivning Side 18 Kryds og rundkørsler Side 21 Andre trafikanter

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Køretekniske kurser for alle FDM Jyllands-Ringen. Kørekurser i person- og varevogne samt med campingvogn og trailer

Køretekniske kurser for alle FDM Jyllands-Ringen. Kørekurser i person- og varevogne samt med campingvogn og trailer Køretekniske kurser for alle FDM Jyllands-Ringen Kørekurser i person- og varevogne samt med campingvogn og trailer Lær din bil bedre at kende På trods af stadig sikrere biler med blokeringsfri bremser,

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf.

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf. VELKOMMEN TIL Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31 Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk 2 VELKOMMEN TIL HIMMELBJERG GOLF CLUB Vi vil med dette

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver.

Læs mere