Dato for debitering af beløb fra klagerens konto til betaling af Hyper- Card

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato for debitering af beløb fra klagerens konto til betaling af Hyper- Card"

Transkript

1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: Klageren: X på vegne sine to børn 7182 Bredsten Indklagede: Sydtrafik Banegårdspladsen Vejen CVRnummer: Klagen vedrører: Dato for debitering af beløb fra klagerens konto til betaling af Hyper- Card Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Ingrid Dissing Torben Steenberg SAGSFREMSTILLING: Klageren reklameret til indklagede: 14. december 2012 Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 4. januar 2013 Sagens omstændigheder: Klagerens børn er tilmeldt HyperCard-ordningen hos Sydtrafik, som indebærer, at køb og fornyelse af kortet foregår online, og at kunden laver en betalingsaftale med Sydtrafik, som trækker beløbet fra kundens konto. Klagernes HyperCards udløb den og skulle fornyes pr. den Den blev betalingen for begge HyperCard trukket fra klagerens konto, og den anmodede hun Sydtrafik om en forklaring på, hvorfor beløbet var trukket så tidligt, samt om der var andre betalingsmuligheder vedrørende HyperCard, som ikke indebar en automatisk trækning fra hendes konto. Sydtrafik svarede den 17. december 2012, at det beløb, som var trukket, dækkede det kommende kvartal, og at beløbet blev trukket 2-3 uger inden næste kvartal, da kortet skulle udstedes, pakkes og sendes. Sydtrafik oplyste videre, at der ikke var andre betalingsmuligheder. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

2 Klageren: Ønsker at Sydtrafik ophører med at trække beløbet til det kommende HyperCard fra kontoen 18 dage før, det gældende HyperCard udløber. Til støtte herfor har klageren gjort gældende, at som noget nyt trækkes betaling til HyperCard automatisk, men det kan da ikke passe, at Sydtrafik allerede hæver pengene på kontoen d , når buskortet først skal fornyes d Hun forstår ikke Sydtrafiks forklaring og argument om, at det er fordi, Sydtrafik skal pakke og sende de nye kort. Dette har aldrig været et problem før. Da klageren selv stod for betalingen, betalte hun måske to dage før sidste frist og havde stadig det nye kort med posten til tiden. Så hun køber ikke Sydtrafiks forklaring om, at tiden bruges til at pakke og sende kortene. Desuden har kunderne intet valg med hensyn til betalingen. De har efterlyst, om de så ikke kan få et girokort på beløbet, men det kan kun lade sig gøre at få HyperCard, hvis man accepterer Sydtrafiks handelsbetingelser, hvorefter de trækker pengene fra kontoen. Dette kan klageren sagtens tilslutte sig, men ikke at Sydtrafik trækker pengene så lang tid før. Indklagede: Har gjort gældende, at efter en fornyet gennemgang af sagen finder Sydtrafik, at den påklagede betaling blev håndteret i overensstemmelse med reglerne. I december 2012 fornyede Sydtrafik to Hypercard for klagerens børn med virkning for det kommende kvartal. Betalingen foregik via en abonnementsordning, hvor forældrene havde tilmeldt et betalingskort. I det konkrete tilfælde blev beløbet hævet den 12. december 2012 i forbindelse med Hypercardenes afsendelse hos Sydtrafik. Ved indgåelse af en online-betalingsaftale accepterer Sydtrafiks kunder de vedlagte handelsbetingelser, som fastsætter følgende regel om betalingstidspunktet: Betalingsmåder: I forbindelse med bestillingen af Uddannelseskort/HyperCard, vil betalingen først blive trukket på din konto, når kortet afsendes. Reglen specificerer ikke tidspunktet for kortets afsendelse, men Sydtrafik tilstræber, at dette sker ca. 5 arbejdsdage inden den nye gyldighedsperiodes ikrafttræden. Dette er også gjort kendeligt for kunderne i handelsbetingelserne, hvor det på et senere sted hedder: Abonnementsordning: Ved tilmelding af betalingskort ved køb af Udannelseskort/HyperCard accepterer du, at Sydtrafik hver måned/kvartal hæver betalingen for den kommende periode på det betalingskort, som du har tilmeldt.

3 Betalingen for dit Uddannelseskort/HyperCard hæves ca. 5 dage før hver ny periodes ikrafttræden. I december 2012 var Sydtrafik som i tidligere år lukket mellem jul og nytår, således at der kun var bemandet enkelte funktioner, der sikrer trafikafviklingen mv. Dette var annonceret på Sydtrafiks hjemmeside Sidste regulære arbejdsdag for kortekspeditionen var derfor fredag den 21. december For at sikre alle kort ekspederet til tiden blev pakning og forsendelse påbegyndt nogle dage tidligere end normalt. Denne beslutning beroede på et skøn over den forventede arbejdsbyrde sammenholdt med personaleressourcerne. På den beskrevne baggrund finder Sydtrafik, at betalingsreglen i handelsbetingelserne blev overholdt, idet betalingen som foreskrevet først blev trukket på kundens konto, da kortet blev afsendt. Sydtrafik vil dog i anledning af klagesagen genoverveje den formulering i handelsbetingelserne, der oplyser kunden om en forventet betalingshævning ca. 5 dage før hver periodes ikrafttræden. I den pågældende situation skete hævningen 8 reelle arbejdsdage, svarende til 19 kalenderdage, inden den nye periodes ikrafttræden. Da denne situation er almindeligt forekommende hos Sydtrafik ved et kalenderårs afslutning, kan den nuværende formulering ikke siges at være dækkende for alle situationer, der typisk vil opstå. Sydtrafik vil derfor gerne benytte denne lejlighed til at beklage de forventninger, som den nuværende formulering måtte have afstedkommet hos klageren. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Retsgrundlaget: Handelsbetingelser for HyperCard i Sydtrafik: Handelsbetingelser for Udannelseskort og HyperCard UddannelsesKort/HyperCard er et kort, med oplysning om rejsestrækning, periode samt personlige oplysninger (navn, billede, fødselsdato). Online køb og fornyelse af Uddannelses- Kort/HyperCard forudsætter, at du laver en betalingsaftale med Sydtrafik. Herefter leveres kortet via postforsendelse. Uddannelseskort/HyperCard ejes af Sydtrafik, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen. Betalingsmåder: I forbindelse med bestillingen af Uddannelseskort/HyperCard, vil betalingen først blive trukket på din konto, når kortet afsendes. Under abonnementsordningen modtager Sydtrafik betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA og MasterCard m.fl.

4 Sydtrafik anvender DIBS Payment Services, hvilket sikrer, at din betaling med kreditkort er sikker og certificeret af PBS. På kan du læse om sikker betaling. Abonnementsordning: Ved tilmelding af betalingskort ved køb af Udannelseskort/HyperCard accepterer du, at Sydtrafik hver måned/kvartal hæver betalingen for den kommende periode på det betalingskort, som du har tilmeldt. Betalingen for dit Uddannelseskort/HyperCard hæves ca. 5 dage før hver ny periodes ikrafttræden. Såfremt du ønsker at opsige din abonnementsordning kan dette ske ved at gå ind på og annullere betalingsaftalen. Leveringsbetingelser: Udannelseskort/HyperCard leveres via postforsendelse. Der leveres kun til Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland). Leveringstid i Danmark ved postforsendelse er indenfor 3 arbejdsdage. Sydtrafik påtager sig ikke ansvar for forsinkelse fra postvæsnets side. Refundering af UddannelsesKort/HyperCard: Kort refunderes hvis der er minimum 30 dages gyldighed tilbage. Priser: Prisen for UddannelsesKort er fastsat i Lov om Befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og reguleres én gang årligt, normalt i januar. Information om pris findes på under Paragraffer Prisen for HyperCard er fastsat i Lov om Befordringsrabat til elever indskrevet på en ungdoms uddannelse og reguleres én gang årligt, normalt i januar. Information om prisberegning findes på under Lovgrundlag Der tages forbehold for: Force majeure samt trykfejl. En aftale om abonnementsordning skal ikke fornyes ved ændringer i priser og afgifter. Med mindre du annullerer dine bestillinger, er du forpligtet til at betale den forhøjede pris. Forsendelsesgebyr: Der er intet gebyr for denne ordning. Bortkomst: Såfremt du mister dit kort har du mulighed for at få udstedt et Erstatningskort. Anmodning om Erstatningskort sker via mituddannelseskort. Ændringer af oplysninger: Hvis du ønsker at ændre strækning, kontaktoplysninger eller betalingskort for dit Uddannelses- Kort/HyperCard skal du benytte mituddannelseskort.

5 Henvendelse til Sydtrafik: Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet via tlf. til: Sydtrafik Banegårdspladsen Vejen Tlf.: Den konkrete sag: I 2012 var Sydtrafik lukket mellem jul og nytår, hvilket betød, at sidste reelle arbejdsdag var den 21. december Det fremgår af handelsbetingelserne for HyperCard, at betalingen for kortet hæves fra kundens konto, når kortet sendes af sted, og at betalingen hæves ca. 5 dage før kortet ikrafttræden. I klagernes tilfælde var de nye HyperCard gyldige pr. den Under normale forhold ville kortene være blevet udsendt, og beløbene ville blive trukket omkring den 26. december Der er mange postforsendelser op til jul, som kan medføre forsinkelser hos postvæsenet, og det er derfor ankenævnets opfattelse, at en arbejdstilrettelæggelse op til jul, hvor man påregner at afsende HyperCard af sted i god tid, er en fin tilrettelæggelse. Imidlertid finder ankenævnet, at en udsendelse af HyperCard 19 kalenderdage og 8 reelle arbejdsdag før 1. januar 2013 med en samtidig trækning af beløbet fra klagerens konto, er et brud på de betingelser, som kunderne er stillet i udsigt i Handelsbetingelserne ved indgåelse af aftalen om HyperCard, som kun kan betales på den anførte måde. Det er ankenævnets opfattelse, at Sydtrafik kunne have pakket kortene i god tid men ventet med selve afsendelsen til fx medio uge 51, hvorved der ville have været minimum 4-6 hverdage til postforsendelsen/postuddeling inden den 1. januar Hvis der har været et dokumenteret tab, som klageren måtte have lidt ved trækningen af beløbet den 12. december 2012 fremfor den 19. december 2012, skal Sydtrafik godtgøre klageren dette. Fremover opfordres Sydtrafik til at indføre en bestemmelse i Handelsbetingelserne om, at der kan være ændrede forhold op til jul/nytår, der gør, at beløbet trækkes lidt tidligere end i de øvrige måneder, men Sydtrafik må i øvrigt tilrettelægge selve udsendelsen af kortene således, at beløbet trækkes senest muligt på kundens konto. Ankenævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE: Da klageren har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret, jf. 26, stk. 4.

6 Ankenævnet finder i den konkrete sag ikke grundlag for at opkræve kr. i gebyr hos Sydtrafik for sagens behandling. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på og /eller eget forsikringsselskab om eventuel forsikringsretshjælp. På ankenævnets vegne, den 23. april 2013 Tine Vuust Nævnsformand

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0159 Klageren: XX som pendlerrepræsentant for ARRIVA-passagerer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører:

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0049 Klageren: Indklagede: XX DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone?

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone? 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0212 Klageren: Indklagede: XX 2610 Rødovre Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert

Læs mere

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr.

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0327 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0374 Klageren: XX 3200 Helsinge Indklagede: CVRnummer: Movia v/lokalbanen Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0059 Klageren: Indklagede: Klagen vedrører: XX på vegne af YY 6950 Ringkøbing Midttrafik 29 94 31 76 Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0273 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 6710 Esbjerg V ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet.

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0122 Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0264 Klageren: XX 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0275 Klageren: Indklagede: XX 8240 Riiskov Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden

Læs mere

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20.

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0242 Klageren: XX på egne vegne og på vegne sin svigersøn YY 9000 Ålborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører:

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0064 Klageren: XX 8260 Viby J Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende straksbillettering. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0173 Klageren: Århus Retshjælp på vegne XX 2100 København Ø Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere