Tv-reklamer en introduktion til retorik og genre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tv-reklamer en introduktion til retorik og genre"

Transkript

1 Tema: Fag: Målgruppe: Tv-reklamer Dansk klassetrin Reklamefilm er et væsentligt medie, bl.a. fordi reklamerne har til hensigt at påvirke forbrugerens købsadfærd i forhold til et bestemt produkt. Det må således være en naturlig opgave som lærer i fx Dansk at belyse og give værktøjer til at forstå, hvordan reklamerne forsøger at påvirke os gennem form, stil, henvendelsesmåde (retorik) m.m. Denne pædagogiske vejledning præsenterer let tilgængelige værktøjer til at analysere en tv-reklames retoriske virkemidler og til at beskrive dens genre. Det er hensigten, at værktøjerne introduceres for eleverne sideløbende med, at de arbejder med tv-reklamerne, der er knyttet til den pædagogiske vejledning. Den pædagogiske vejledning indeholder desuden forslag til elevøvelser, hvor eleverne inddrager tv-reklamer fra den aktuelle sendefladen. Den pædagogiske vejledning knytter sig til 7 tv-reklamer, der alle har været sendt på TV2 og/eller TV3 i perioden december 2014 til januar Tv-reklamerne er: Arla, Oral-B, PFA pension, Interflora, H&M Sendt på TV3, Og Netto, Louis Nielsen Sendt på TV2, Tv-reklamerne er samlet i et materialesæt på mitcfu med titlen Tv-reklamer en introduktion til retorik og genre. Herfra kan de ses online fx på den interaktive tavle i klasseværelset. Faglig relevans/kompetenceområder Den pædagogiske vejledning vedrører især kompetenceområdet Fortolkning, hvor alle målparene under områderne Oplevelse og indlevelse, Undersøgelse, Fortolkning, Vurdering og Perspektivering kan komme i spil. Desuden lægger den pædagogiske vejledning op til, at der under kompetenceområdet Kommunikation arbejdes med alle målpar under området Dialog. Ideer til undervisningen Introduktion til retorikkens grundbegreber og afsenderens tre måder at overtale på Et af de vigtigste værktøjer til at analysere, hvordan en afsender skaber troværdighed, er retorikken. Den græske filosof Aristoteles, født i år 384 f.kr. argumenterede for, at man ved hjælp af tre appelformer kunne gøre sine argumenter mere troværdige og på den måde overbevise andre om sine synspunkters værdi. Aristoteles så vigtigheden i at tale både til fornuften, følelserne og logikken og skabte ud fra denne forestilling tre grundlæggende forskellige metoder i retorik, som kan bruges til at påvirke den man kommunikerer med. De tre appelformer etos, logos og patos er tre forskellige kommunikative virkemidler, som også kan fremanalyseres i reklamer. Vi kan bruge retorikken til reklameanalyse for at finde ud af, hvad det er i reklamen, der skal række ud og nå modtageren: hvorledes argumenterer reklamen. Patos (=følelser, bl.a. gennem brug af fortællinger, musik og billedmontager), etos (= henvisning til autoritet især eksperter og kendisser), logos (=etik, moral og sund fornuft, fx gennem henvisning til statistik). Retorikken kan således bruges til at afdække såkaldte Side 1 af 7

2 reklamekneb fx at omgærde produktet med autoritet ved at lade en person i hvid kittel anbefale produktet eller at omgærde produktet med følelser, fx at forbinde det at drikke cola med fest og farve. Vi kan kort opsummere de tre appelformer i reklamer på følgende måde: Logos: Vægten i de tidligste reklamer lå på appellen til køberens fornuft. Man beskrev produktets funktioner i alle detaljer og håbede dermed at overbevise den økonomisk bevidste forbruger om at handle. Logos i reklame for Netto-produkter. Der lægges vægt på pris og faktainformationer (vægt, tid, sted). Billedet er taget fra Netto tv-reklame, TV2, Patos: I patos-retorik forbindes varen med følelser. Dette kan fx ske ved metaforisk brug af billeder, dvs. at egenskaber fra et objekt overføres til et andet. Vi kender det fra reklamer, der gennem simple billedanalogier fx forsøger at fortælle os, at en sportsvogn er lige så hurtig og elegant som en panter, eller at en særlig benzin er at sammenligne med en tiger i tanken. Patos: Reklame for benzin. Brændstof sammenlignes metaforisk med en tigers kræfter. Illustration: Stig Høybye-Olsen Side 2 af 7

3 Billedet er taget fra Arla tv-reklame, TV3, Patos i reklame for Arla Mælk. Logos præger ofte reklamer for dagligdagsprodukter, hvor vi går meget op i pris og kvalitet. Men også i reklamer for sådanne produkter, fx mælk, kan reklamefolkene anvende følelser (patos). Dette oplever vi fx i Arla-reklamen, hvor mælk gennem farver, stilfuld fotografering og en køn pige forbindes med sundhed, renhed og en feel goodstemning. Etos: Inspireret af tidens videnskabelige landvindinger, begyndte flere reklamer i 50 erne at vække køberens tillid gennem henvisning til videnskabens dokumenterende udsagn om produktet. Det var således ikke op til forbrugeren selv at vurdere, hvorvidt vaskepulveret eller tandpastaen efterlod et skinnende hvidt og pletfrit resultat; man opfordrede dem til at lytte til de hvidkitlede autoriteter. Produktet var i disse reklamer stadig i centrum, men det blev det ikke ved med at være. Etos-appel i reklame for Oral-B. Der skabes autoritet gennem henvisningen til videnskab og teknik. Billedet er taget fra Oral-B tv-reklame, TV3, En variation af etos-reklamen er celebrity-reklamen hvor troværdigheden ikke skabes gennem henvisning til videnskab, men til en person (celebrity), som vi har tiltro til, eller som omgærdes af en særlig glamour. Det ser vi eksempelvis i PFA-reklamen, hvor fodbold-ikonet Michael Laudrup er i centrum for reklamen og bruges til at skabe troværdighed og nysgerrighed. Sådanne reklamer er selvfølgelig helt afhængig af, om vi bryder os om personen, og om personen virker troværdig i forhold til produktet: Laudrup nærmer sig langsomt pensionsalderen og kan fungere som fin ambassadør for emnet mens han næppe ville fungere som frontfigur for en reklame for spiritus eller computerspil. Den sidste variant af etos reklamer, vi skal præsentere her, er humoristiske reklamer. Humor fungerer kun, hvis vi føler, vi er i øjenhøjde og på bølgelængde med fortælleren (vi griner sjældent sammen med en person vi ikke bryder os om) og at bygge reklamens budskab på humor kan være med til at skabe samhørighed og troværdighed omkring produktet. Side 3 af 7

4 Billedet er taget fra Louis Nielsen tvreklame, TV2, Reklame for Louis Nielsen briller: Skabelsen af etos og troværdighed gennem humor. Hvor Oral-B reklamen forsøger at overbevise os om nytten ved deres produkt gennem autoritet (de hvide kitler m.m.), forsøger Louis Nielsen reklamen at skabe humor omkring noget som egentlig godt kan være forbundet med irritation og svækkelse af helbred (dårligt syn). Måske sælger dette bedre? Forslag til elevøvelse Find tre tv-reklamer fra tidens reklameblokke, som på forskellig måde illustrerer etos, logos og patos Retorik og reklamer afspejler nationalitet og kultur Reklamer er ikke universelle, men er i meget høj grad bundet til den kultur og det land de skabes i. Danskere finder således ofte de tyskversionerede tv-reklamer pompøse og klæbrige, ikke kun pga. dårlig synkronisering, men fordi indholdet og retorikken ligger langt fra vores egen virkelighed. Vi kan da også overordnet pege på nogle særlige måder (retorikker), som er karakteristiske for forskellige lande i nedenstående model: Billede fra: Rose & Christiansen: Analyse af billedmedier det digitale perspektiv Reklameanalyse (Forlaget Samfundslitteratur, 2015) Illustration: Stig Høybye-Olsen Reklamekulturer forbundet med nationaliteter. Tyske tv-reklamer er ofte logos-prægede og inkluderer fakta og demonstrationer af, hvordan produktet virker. I USA er etos-formen stadig meget populær (fx gennem brug af celebrities), mens etos i danske reklamer ofte etableres gennem fx humor (Polle fra Snave, Kims, Gunner & Minna etc.). Også i andre lande anvendes humor i stigende grad i celebrity-reklamer og Side 4 af 7

5 når George Clooney reklamerer for Nespresso, sker det med ironisk distance til hans egen celebrity-status (de kønne piger vil hellere drikke kaffe end tilbringe tid sammen med ham). Man kan se brug af patos i reklamer i alle lande men der er forskel på, i hvor høj grad strategien rendyrkes. Der er således større drama og følelsesmæssigt engagement knyttet til reklamer i fx Italien og Spanien (fx gennem de kontroversielle Benneton-reklamer) end i Danmark. Forslag til elevøvelse Prøv at sammenligne reklamer fra forskellige lande og vurder eventuelle variationer i retorikken. De tre tv-reklamegenrer I analysen af reklamefilm kan det også være en god idé foruden reklamens retorik også at beskrive reklamens genre. Genren fortæller således noget om, hvordan reklamen helt overordnet formidler sit budskab: lyrisk, dramatisk, belærende etc. Reklamefilm kan inddeles i tre kategorier: den didaktiske, som er film der belærer modtageren omkring produktet, den lyriske, som er en montage uden nogen egentlig handling, og den narrative, som indeholder en fortælling. Den didaktiske (belærende) reklame er karakteriseret ved at fortælleren direkte henvender sig til seerne. Afsenderen i den didaktiske reklame er ofte en ekspert (som baserer sin anbefaling på, at han har særlig indsigt i, det område han taler om), manden fra gaden (som vi kan identificere os med) eller en stjerne som Michael Laudrup. Reklame for PFA. Didaktisk reklame, hvor den direkte tale fra stjernen Michael Laudrup, er med til at skabe nysgerrighed og troværdighed omkring produktet. Alle danskere kender Laudrup og forbinder ham med seriøsitet og på den måde passer han godt i en etos-reklame for et seriøst og lidt tungt produkt: pension. Billedet er taget fra PFA tv-reklame, TV3, Den fortællende reklame fortæller en historie med begyndelse, midte og slutning. Reklamen kommer ikke med oplysninger om varen, men får den omgærdet med positiv merværdi. Det er f.eks. reklamer om DSB (Harry og Bahnsen) eller Sonofon (Polle fra Snave). Firmaerne vælger her at suspendere den klassiske reklameform, hvor man argumenterer for sit gode produkt. Seeren får selv lov til at opleve pointen igennem filmen og får selv lov til at digte med. Seeren bliver ikke belært, men skal i højere grad selv danne sig en forestilling om produktets fortræffeligheder ved at bruge sin indlevelses- og forestillingsevne. Side 5 af 7

6 Billedet er taget fra Interflora tv-reklame, TV3, Fortællende reklame for Interflora: Mange reklamer indarbejder minifortællinger i deres forløb, som er med til at fastholde seerens opmærksomhed. I tv-reklamen for Interflora skabes en lille fortælling som leder frem til kampagnens pay off (pointe) Der er mange måder at sige det på. Dette lille fortællende forløb er selvfølgelig ikke vildt kompliceret, men kan bruges til undervisning i fortællingens grundelementer. Bl.a. kan man inddrage aktantmodellen i belysningen af, hvordan produktet (blomster, vin og chokolade) kommer til at fremstå som hjælper og løsning i forhold til at nå slutmålet i fortællingen (at vise sin hengivenhed til modtageren), og også løsning på det, som kan være modstanderen og forhindringen i dette: at det kan være svært at erklære sin kærlighed til de mennesker, man holder af. Aktantmodellen (1966) udviklet af A.J. Greimas. Modellen er udviklet til analyse af primært eventyr, men kan anvendes til analyse af indholdsforløb og personrelationer i en række forskellige teksttyper, herunder også fortællende reklamer. Aktantmodellen kan bruges til at analysere personernes og produkternes rolle i den historie, som skal fortælles i en reklame: i en ganske almindelig reklame for vaskepulver vil subjektet (og modtageren) typisk være en husmor/kvinde, pletter vil være modstander, målet/objektet vil være rent tøj (og måske derved en gladere familie?) og giveren kunne være firmaet, der producerer vaskepulver, mens hjælperen selvfølgelig er produktet (vaskepulveret). Den lyriske reklame giver ikke oplysninger om varen, men viser et miljø og en livsstil, som hænger sammen med varen. Denne type reklamefilm sammenlignes ofte med digtet, og som digtet kendetegnes denne type reklamefilm ved, at der lægges vægt på sanser og følelser. Reklamefilmens plot konstrueres gennem de enkelte indstillinger og sammensætningen af indstillingerne. Med dette menes, at den lyriske reklamefilm, modsat den fortællende, ikke knytter sig til personer, der handler ud fra ønsker og mål. Man ser f.eks. unge mennesker, der fester og morer sig som reklame for bestemt slags slik eller sodavand og ofte knyttes særlige egenskaber til varen, som ikke direkte har med dens brugsfunktion at gøre, fx skønhed, samvær og glamour som i reklamen for H & M. Side 6 af 7

7 Billedet er taget fra H&M tv-reklame,tv3, Lyrisk reklame. Lady Gaga og crooneren Tony Bennett medvirker sammen i en reklamefilm for den internationale tøjkæde H & M. Der skabes ikke en egentlig fortælling, men en lyrisk og swingende stemning af farver, kulør og glamour (bundet til de to stjerner). Litteratur Hans-Christian Christiansen: Reklameanalyse. I Rose og Christiansen (red.): Analyse af billedmedier det digitale perspektiv (Samfundslitteratur, 2014). Asger Liebst: Reklamedrøm i det 21. århundrede (Informations Forlag, 2003) Supplerende materialer Tv-udsendelser, der er tilgængelige på mitcfu: TV!TV!TV! - tv-reklamer, nr. 46 i serien TV!TV!TV!, DR2, 2012 Forførende reklamer danske reklamefilm gennem 100 år 1 + 2, TV2, 2007 Reklamefilm - billeder der sælger, DR2, 2011, Tv-udsendelse med pædagogisk vejledning Følgende er forslag til supplerende materialer, der evt. kan lånes på dit lokale CFU: Reklamen i virkeligheden Tid til dansk i overbygningen, Alinea, 2007 Reklamedrøm i det 21. århundrede, Asger Liebst, Informations Forlag 2003 Reklamer Udtryk, Hanne Petersen, Gyldendal 2002 Hvad vil du sige? Bogen om at tale, Søren Marquard Frederiksen, Alinea, 2009 Side 7 af 7

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

Blå øjne - et gratis undervisningsmateriale. af Kevin Japsen. 1. udgave 2012. Forside: Peter Nielsen, pncreate.com ISBN-13: 978-87-92879-15-8

Blå øjne - et gratis undervisningsmateriale. af Kevin Japsen. 1. udgave 2012. Forside: Peter Nielsen, pncreate.com ISBN-13: 978-87-92879-15-8 Blå øjne - et gratis undervisningsmateriale af Kevin Japsen 1. udgave 2012 Forside: Peter Nielsen, pncreate.com ISBN-13: 978-87-92879-15-8 Materialet er udviklet og designet til undervisningsforløb i forbindelse

Læs mere

Motivation og læring i det digitale rum

Motivation og læring i det digitale rum Motivation og læring i det digitale rum - gennem det potentielle rum og et æstetisk udtryk AF: ELSE MARIE OKKELS OG VINNIE LERCHE CHRISTENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Legen er et forbindelsesled

Læs mere

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING...7 PROJEKTDESIGN... 10 METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 KIM FUPZ AAKESON... 21 TEORI...

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering Skolens Sociale Liv Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering 1 Indhold: Isbjergsmodellen...3 Isbjergets enkelte lag og kompetenceområder...5

Læs mere

NETTET ER ET MULTIMEDIUM

NETTET ER ET MULTIMEDIUM At læse og skrive på nettet Af Jesper Hansen Nettet Du er højst sandsynligt vant til at bruge internettet i din dagligdag. Når du omtaler det som nettet, ved alle, at det er det net, som vi det meste af

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Kortfilm. Indhold Teori. Kuppet. Livets vand.. Gråvejr. Stil.. Dennis. Pin-up.. Kortfilm til prøven.. Analyse af film KortfilmFixer

Kortfilm. Indhold Teori. Kuppet. Livets vand.. Gråvejr. Stil.. Dennis. Pin-up.. Kortfilm til prøven.. Analyse af film KortfilmFixer Kortfilm Indhold Teori. Kuppet. Livets vand.. Gråvejr. Stil.. Dennis. Pin-up.. Kortfilm til prøven.. Analyse af film KortfilmFixer s. 2 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 19 s. 20 s. 21 s. 22 Stort set alle

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

En introduktion til og analyse ring

En introduktion til og analyse ring Daniel Vedsted, cand. mag. komm. Speciale i Medieret Kommunikation MÆND spiser MARS, KVINDER bruger VENUS En introduktion til og analyse af kønsbestemt k markedsføring ring Mænd spiser Mars, kvinder bruger

Læs mere

Børnelitteratur PS10EBACH-17

Børnelitteratur PS10EBACH-17 Pædagoguddannelsen VIA University College Peter Sabroe Aarhus Studerende: Karin Heller Hallas, studienummer: 116 138 og Peter Hegelund Fosgerau, studienummer: 142 073 Bachelorrapport efterår/vinter 2013-2014

Læs mere

Sprog II Institut for Nordisk Sprog og Litteratur

Sprog II Institut for Nordisk Sprog og Litteratur Argumentationsanalyse af kuponkataloget Bonnier Eksklusiv - easy shopping, april 2005 Sprog II Institut for Nordisk Sprog og Litteratur Jan Christensen, 19993369 Afleveret hos Richard Madsen den 6. maj

Læs mere

IMAGE, FORANDRINGER OG NYE STANDARDER

IMAGE, FORANDRINGER OG NYE STANDARDER 1 IMAGE, FORANDRINGER OG NYE STANDARDER - en analyse af Danske Banks tv-reklame Fahrudin Avdibegović 2 Indledning Ved brug af en reklame ønsker en virksomhed altid at sætte fokus på noget nyt. Reklamer

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER 1 INTRODUKTION: Dengang Vi Blev Væk er en fysisk og poetisk teaterforestilling der handler om at blive voksen før tid. Det

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Kim B. Kragh DDK-I E2012 kbkr@itu.dk Marc E. Petersen DDK-I E2012 mepe@itu.dk Abstract This paper deals with Call Me and their campaign "Tal Ordentligt" from a rhetorical

Læs mere

Køn og seksualitet i det senmoderne samfund

Køn og seksualitet i det senmoderne samfund Køn og seksualitet i det senmoderne samfund Undervisningsmateriale til stx, hf, hhx og htx Samfundsfag, Samtidshistorie, Dansk, Historie, Mediefag, Psykologi oversigt indledning s.4 s. 5 S. 6 S. 7 Hvordan

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Kritisk it-læsning på internettet

Kritisk it-læsning på internettet Kritisk it-læsning på internettet Trin: Fag: Tid: 8.-9. klasse Kristendomskundskab Samfundsfag Projektopgaven 4 lektioner Dette forløb er tænkt som et kort input, der viser eleverne, hvor meget det kan

Læs mere