Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51"

Transkript

1 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere og fortolke enten i mindre grupper eller i en klassesamtale. Problemet er, som Mads Haugsted er inde på (kap. 14 i mosaikker ), at der ofte mangler en italesættelse af de kriterier, der må være for en god mundtlighedsdidaktik. Det er min erfaring, at det faktisk er noget af det sværeste overhovedet at skabe det dialogiske og frugtbare mundtlige fællesskab, der gør, at alle i en klasse får en stemme, der bliver hørt og værdsat. Olga Dysthe har igennem sin forskning vist, hvordan et flerstemmigt og dialogisk klasserum fremmer læring og engagement, samtidig peger hun på nogle redskaber, læreren kan bruge for at skabe dialogisk undervisning. Vi skal i forløbet forsøge at få et overblik over teoretiske begreber som retorik, pragmatik og dramatik, der ligger til grund for mundtlighedsdidaktikken. Samtidig skal vi anvende og afprøve mundtlighedsdidaktikkens metoder, samt tænke dem ind i relevante undervisningssituationer, som de kan opstå i danskundervisningen i folkeskolen. Praktik Praktikfaget og de gældende centrale kundskabs- og færdighedsområder vil indgå i undervisningen som en integreret del. Vi vil løbende drøfte, hvilke overvejelser og hvilke fokuspunkter undervisningens stof og organisering giver anledning til at inddrage i observationspraktikken i uge 49. Mål At de studerende: Opnår en forståelse for og en indsigt i mundtlighedsdidaktikkens udfordringer generelt. Opnår kompetencer i at analysere og fortolke mundtlige tekster på et reflekteret metodegrundlag. Opnår kompetencer i at kommunikere sikkert, hensigtsmæssigt og kreativt på korrekt dansk i forskellige mundtlige genrer. Lærer at anvende fagdidaktiske kundskaber og færdigheder med henblik på at håndtere undervisning i og med mundtlighed i dansk samt forholde sig analytisk og reflekterende til denne praksis. Uge/ dato Indhold og tiltag Litteratur/ forberedelse Undervisningsmål Introduktion til mundtlighedsdidaktikken Læs Kap. 14 i Mosaikker Læs s i Mundtlighed

2 Gennemgang af mundtlighedsdidaktikken med udgangspunkt i kap. 14 i Mosaikker Teori og OBS. Onsdag d er den store Mundtlige genrer teori og praksis De studerende (og Raffaele) fortæller om dengang jeg fandt ud af, at Struktur: Raffaele starter og de studerende fortæller for hinanden i 2-3 grupper, hvor de arbejder med at give respons til hinanden. Opsamling i plenum vi inddrager teorien og drøfter fagdidaktiske undervisningen i folkeskolen Genfortælling og oplæsning De studerende fortæller de forberedte genfortællinger til hinanden i grupper + respons til hinanden Opsamling i plenum vi inddrager teorien og drøfter fagdidaktiske undervisningen i folkeskolen Mundtlighed i undervisningen det dialogiske, flerstemmige klasserum Introduktion til det dialogiske klasserum ved RABO Forbered kort mundtlig fortælling, hvor i begynder med: Jeg vil fortælle om dengang jeg fandt ud af, at Læs Livets fortællinger af Marianne Horsdal og Børn og unges fortællinger om barndommen af Søren Smidt (begge fra Kvan 58) Forbered en genfortælling af selvvalgt historie. Brug gerne teksten Fortæl igen af Peter Hagberg m.fl. Læs s og i Læs kap. 3 (erindring og fantasi) fra Fortæl igen (i kopi Læs Genfortælling kopi eller proces? af Svend Erik Larsen (Kvan 58) Læs Kap. 5 i Det flerstemmige klasserum af Olga Dysthe (kopi) Læs essayet Lad os sætte os ned af Anne Knudsen (kopi) At få et reflekteret metodegrundlag til at analysere og fortolke mundtlige tekster At afprøve den korte mundtlige og personlige fortælling som genre At lære at anvende fagdidaktiske kundskaber og færdigheder med henblik på at håndtere undervisning i dansk samt forholde sig analytisk og reflekterende til denne praksis At opleve det potentiale, der ligger i den mundtlige genfortælling som genre det mundtlige potentiale i skriftlige tekster

3 fortælledag Hurtigskrivning til essayet Lad os sætte os ned af Anne Knudsen Det dialogiske klasserum i praksis Eksemplarisk dialogisk undervisning med udgangspunkt i Anne Knudsens essay Med afsæt i en samarbejdsstruktur (CL) arbejdes der hen imod en dialogisk og flerstemmig undervisning Læs kap. 1+2 i Cooperative Learning At opleve dialogisk undervisning i praksis, samt reflektere over muligheder for at tilrettelægge undervisning i skolen. At forstå princippet om dialogisk undervisning OBS. Uge 49 - Praktik Implikationer for danskundervisningen i skolen inddrages Argumentation og den gode debat Opfølgning på torsdagens øvelse Læs s i Teorien omkring argumentationen og argumentationsmodellen gennemgås og eksemplificeres Drama, læseteater og de æstetiske læreprocesser i dansk Oplæg ved Raffaele om Drama i dansk og de æstetiske læreprocesser Arbejde med drama omkring Karen Blixens Skibsdrengens fortælling (jf. kap. 15 i mosaikker ) Mundtlighed i udvalgte Læs: Kap. 15 i Mosaikker (supplerende) læs s i Mundtlighed Teori og Læs: Skibsdrengens fortælling af Karen Blixen Læs: Kap. 3 fra Drama Kunst og pædagogik af Vibeke Boelt Læs At vurdere læremidler i dansk, Dorthe Carlsen og Jens Jørgen Hansen At erhverve kundskaber i drama og æstetiske læreprocessers fortolkningsarbejdet i dansk

4 kort gennemgang af teorien med udgangspunkt i dagens tekst udvalgte med særlig fokus på mundtlighed i grupper Mundtlighed i udvalgte udvalgte i grupper (fortsat) Læs s i Teorien omkring retorikken inddrages i planlægningen af præsentationen (se nedenfor) Mundtlighed i undervisningen Grupperne præsenterer analyse og vurdering af undervisningsmateriale Der arbejdes med respons En kanontekst og mundtlighed RABO giver eksempel på et undervisningsforløb med fokus på mundtlighed med udgangspunkt i Tom Kristensens Lirekassen Repetition og afrunding Team/gruppediskussioner omkring refleksionsspørgsmål med udgangspunkt i en CLstruktur Fælles opsamling Præsentationerne forberedes færdigt Læs Lirekassen af Tom Kristensen Repetér stoffet om mundtlighed Læs: fælles mål 2009 for dansk om det talte sprog i undervisningsvejledningen s At de studerende anvender fagdidaktiske kundskaber og færdigheder med henblik på at håndtere undervisning i og med mundtlighed i dansk samt forholder sig analytisk og reflekterende til denne praksis.

5 Litteratur til forløbet (Køb bogen) Boelt, Vibeke og Jørgensen, Martin: Mundtlighed teori og, Kvan 2009 (køb bogen) At vurdere læremidler i dansk, Dorthe Carlsen og Jens Jørgen Hansen, Dansklærerforeningens forlag 2009 (køb bogen) Kvan 58 Det Narrative, forlaget Kvan, 2000 Haugsted Mads Th.: Mundtlighed og Retorik i Dansk, i: Mosaikker til danskstudiet, Academica. Boelt, Vibeke: Drama i dansk, i: Mosaikker til danskstudiet, Academica. Fælles mål 2009 for dansk om det talte sprog i undervisningsvejledningen s (hent selv) (resten kommer i kopi) Boelt, Vibeke: Drama kunst og pædagogik (kap. 3), Gyldendal. Dysthe, Olga: Det flerstemmige klasserum, (Kap. 5), Forlaget Klim. Kagan, Spencer og Stenlev, Jette: Cooperative learning (i uddrag), forlag Malling Beck 2006 Hagberg, Peter m.fl.(1995): Erindring og fantasi i: Fortæl - igen!, Dansklærerforeningen Krabek, Mogens: Fortælleværkstedet i: Fortællelege, upublicerede noter Kristensen, Tom: Lirekassen fra Kanon på mellemtrinet, Alinea 2006 Blixen, Karen: Skibsdrengens fortælling, opr. fra Vintereventyr Knudsen, Anne: Lad os sætte os ned, fra Danske tilstande en antologi af danske essays, Det Schønbergske forlag, 2000 Supplerende Litteratur: (til selvstudium) Haugsted, Mads Th. (2004): Taletid Mundtlighed, kommunikation og undervisning, Alinea Kristiansen, Tore m.fl.(1998): Dansk sproglære, kap. 4 og 5, Dansklærerforeningen. Esmann, Karin m.fl.: Dansk i Dialog, Dansklærerforeningen. Fafner, Jørgen: Retorik Klassisk og moderne, Akademisk forlag Hvass Helle: retorik at lære mundtlig formidling, Gyldendal 2003.

Udvikling af ordforråd og ordkendskab ved hjælp af Cooperative Learning

Udvikling af ordforråd og ordkendskab ved hjælp af Cooperative Learning Udvikling af ordforråd og ordkendskab ved hjælp af Cooperative Learning Af Dorit kjær hedegaard, lærer, læsevejleder, pd i læsning og skrivning, AnsAt i børne- ungerådgivningen i helsingør i et såkaldt

Læs mere

Treklang i læreruddannelsen - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik

Treklang i læreruddannelsen - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik AF THOMAS THORNING (red.) METTE MOLBÆK, KRISTIAN HORSLUND, BIRGIT MADSEN, JESPER HUST 2 - Et udviklingsarbejde

Læs mere

Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland

Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland Afsluttende rapport University College Sjælland Juni 2011

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Læring gennem dialog og samarbejde

Læring gennem dialog og samarbejde 9/30/09 side 1 Læring gennem dialog og samarbejde Det flerstemmige og dialogiske klasserum Cooperative Learning Lisbeth Pedersen - konsulent ved UC Lillebælt, konsulent ved IFPR Lektor ved IBC Kolding

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel

Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen Helene Bang Appel Programmet for i dag: 8.30: Præsentation 8.35: Mål for de 2 dage 8.40: Minioplæg: Hvad er læringsmålstyret undervisning?

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

REFLEKsIONsværktøj. til team. Inspiration til teammøder, når I ønsker at drøfte og udvikle inkluderende læringsmiljøer

REFLEKsIONsværktøj. til team. Inspiration til teammøder, når I ønsker at drøfte og udvikle inkluderende læringsmiljøer REFLEKsIONsværktøj til team Inspiration til teammøder, når I ønsker at drøfte og udvikle inkluderende læringsmiljøer Refleksionsværktøj til team Mappen indeholder en mødeguide og procesbeskrivelse, som

Læs mere

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Side 1 Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Af Trine Krogh, Skolekonsulent, Glostrup Kommune Hans Månsson, Lektor, Kompetenceenheden

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder

Læs mere

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering.

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Artikel som afslutning på FoU: Niveaudeling og undervisningsdifferentiering, 2011. Baggrunden er et udviklingsprojekt under Ministeriet

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du

Læs mere

Bilag 5: Frivillige kurser

Bilag 5: Frivillige kurser Bilag 5: Frivillige kurser Kursusbeskrivelse Skrivning og retorik... 2 Kursusbeskrivelse Færdselslære, inklusive førstehjælp... 4 Kursusbeskrivelse Sundheds- og seksualundervisning... 6 Kursusbeskrivelse

Læs mere

Klasseledelse og fag. at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg

Klasseledelse og fag. at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg Klasseledelse og fag at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg Maria-Christina Secher Schmidt (red.) Klasseledelse og fag at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg Thomas Binderup, Morten

Læs mere

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser TUP UNDERVISNINGSMINISTERIETS TVÆRGÅENDE UDVIKLINGSPULJE Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddybning af begreber der anvendes i håndbogen...

Læs mere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere 2010 Evaluering af MetodeLab 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

Det kreative skub til dannelse og innovation

Det kreative skub til dannelse og innovation 2013 Det kreative skub til dannelse og innovation Professionsbachelorprojekt. Læreruddannelsen på Fyn University College Lillebælt 02-04-2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

EN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN

EN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRA- TION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UDVIKLING VIDEN INSPIRATION UD- VIKLING VIDEN INSPIRATION

Læs mere

Guide. til skoleledelse og PPR. Inspiration til at understøtte en skolekultur, der styrker inkluderende læringsmiljøer

Guide. til skoleledelse og PPR. Inspiration til at understøtte en skolekultur, der styrker inkluderende læringsmiljøer Guide til skoleledelse og PPR Inspiration til at understøtte en skolekultur, der styrker inkluderende læringsmiljøer Forord Formål Formålet med denne guide er, at give skoleledelser, PPR og skoleforvaltninger

Læs mere

En matematikundervisning der udfordrer alle elever!

En matematikundervisning der udfordrer alle elever! En matematikundervisning der udfordrer alle elever! Ugekursus: CFU i Hjørring fra den 15. til den 19. november 2010 Fokus mandag: Fælles Mål 2009 hedegaard.carsten@gmail.com 1 Præsentation Carsten Hedegaard,

Læs mere

Mundtlig fortolkning - kreativ praksis i litteratur- og sprogundervisning

Mundtlig fortolkning - kreativ praksis i litteratur- og sprogundervisning Tina Høegh Ph.d. Postdoc. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet Mundtlig fortolkning - kreativ praksis i litteratur- og sprogundervisning Sammendrag Artiklen forklarer

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning. Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot

Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning. Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot Indholdsfortegnelse Forord 6 Læremidler er røvtriste! 6 Fra tjekliste til tjekmodel 6 Læremiddeltjek

Læs mere