Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15"

Transkript

1 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16 Anden strategi: Hvem: Tal til alle og ingen på én gang 17 Tredje strategi: Hvor: Tal overalt 19 De Ti Hvordan-direktiver og Anti-direktivet 20 Første direktiv: Langsomhed: Tal langsomt. Du taler altid hurtigere end du tror 20 Andet direktiv: Plus: Gør minussprog til plussprog 23 Tredje direktiv: Spade: Kald aldrig en spade for en spade 36 Fjerde direktiv: Mangeord: Jo flere ord, jo bedre 41 Femte direktiv: Komplikation: Alting er altid meget mere indviklet end du kan fremstille det 50 Sjette direktiv: Nødvendighed: Tingene sker af sig selv 66 Syvende direktiv: Forbehold: Tal gerne længe, men sig aldrig for meget 72 Ottende direktiv: Målsætning: Du bør altid have de bedst mulige målsætninger 76 7

2 Niende direktiv: Identitet: Vær altid dit eget identiske selv 83 Tiende direktiv: Opløsning: I nødsfald: Opløs begrebet 85 Anti-direktivet: Bryd direktiverne når det er nødvendigt 89 De Fem Stadier 91 Første Stadium: livet i dagligsproget 91 Andet Stadium: koncentration om direktiverne 91 Tredje Stadium: direktiverne indlært 92 Fjerde Stadium: uafhængighed af enhver aktuel anledning 93 Femte Stadium: hinsides sproget 94 De Syv Prøvelser 95 Fra ikke-sproglige problemer til udfordringer på Sprogets Vej 95 Første Prøvelse: manglen på arbejdskraft 97 Anden Prøvelse: arbejdsløsheden 98 Tredje Prøvelse: betalingsbalancen 101 Fjerde Prøvelse: forureningen af miljøet 103 Femte Prøvelse: våbenkapløbet og terrorbalancen 105 Sjette Prøvelse: indvandringen 108 Syvende Prøvelse: ekstremistgruppers terror 110 Hvad har vi lært af dette kapitel? 114 Af- og omveje på Sprogets Vej: Den Offentlige Tales fristelser 114 Værdien af at praktisere Den Offentlige Tale 114 Hvordan man kan komme til at udøve Den Offentlige Tale 117 Mulighederne for almindelige mennesker 122 Hvordan man bliver en kulturpersonlighed 145 Om mulighederne for politisk karriere 173 Genvejen på Sprogets Vej: Den Stille Tale til Dat 179 Den Allyttende Tier eller Dat 179 Anfægtelser 183 Den Kompensatoriske Tale 189 8

3 S T I L H E D E N S BOG 190 E F T E R T A L E MED SVAR PÅ TILTALE 197 Sprogets Vej er ingen konkurrent til andre metoder 197 Sprogets Vej er en altomfattende mulighed, ikke en nødvendighed 198 Kun Sprogets Vej fører ud over Tredje Stadium 199 Sprogets Vejs Akademi 200 Min videns kilde 202 Min uigenkaldelige forening med Stilheden er nært forestående 204 Afsked 205 F Æ R D S E L S R E G L E R PÅ SPROGETS VE J 207 A P P E N D I K S 215 Forfatterforholdet omkring Sprogets Vej til Sindets Fred, 2. reviderede vej nu med Dit og Dat 215 Første udgave og tiden umiddelbart efter 215 Mødet med Kjøller 216 Den Dobbeltsporede Sprogets Vej 217 Den Ensrettede Sprogets Vej 218 Bevægelsens vækst 218 Den Første Fortalers afvisning af gurustatus 219 Honorær forfatter 219 U D F Ø R L I G INDHOLDSOVERSIGT 223 S T I K O R D 239 9

4 10

5 Fortale At påvirke andre Igennem flere tusind år har man vidst hvor vigtigt det er at kunne udtrykke sig godt. Især hvis man indtager en betydningsfuld plads i samfundet, må man kende sit sprog godt. Man må kende ordenes nuancer for at sige hverken for lidt eller for meget. Man må vide hvorledes man taler med vægt og skaber sympati omkring sin sag. Man må kort sagt beherske de sproglige overtalelsesteknikker. Studiet af disse ting kaldes retorik. Men selv om årtusinders beskæftigelse med disse ting har været meget omfattende, så er der dog et meget vigtigt område som er blevet forsømt. Det er denne forsømmelse som Sprogets Vej nu retter op på. At påvirke sig selv Retorikken har især koncentreret sig om hvordan man bedst bærer sig ad med at påvirke andre, altså talens modtagere. Det der var opgaven, var at påvirke andre menneskers følelser, tanker, forestillinger og holdninger, således at de handlede på en ønsket måde. Men man har forsømt at beskæftige sig med hvorledes man med sin egen tale kan påvirke sine egne følelser, tanker osv. Altså hvorledes talen virker tilbage på afsenderen. 11

6 Retorik for alle At der åbnes for at alle tilladte (og forbudte) overtalelses metoder nu kan anvendes af enhver på sig selv, betyder intet mindre end en revolution i retorikken. Fra at være en disciplin som først og fremmest henvendte sig til advokater, ledere, præster, skolelærere, politikere og lignende, så bliver det nu en disciplin med bud til alle: flaskedrengen i supermarkedet, postbuddet, den ensomme gamle, boghandlermedhjælperen og mange flere. For at anvende retorikkens midler meningsfuldt er det nu ikke længere nødvendigt at indtage en særlig position i samfundet. Vi kan alle bruge disse midler til at opnå forbedringer hos os selv. Af tanker, følelser, forestillinger og holdninger. Dette, at enhver sprogbruger med Sprogets Kraft kan påvirke sig selv, kaldes Den Immanente Transcendens, eller kort: DIT. Enhver sprogbruger har sproget i sig. Dette betyder at enhver sprogbruger har evnen til at gennembryde sine grænser ved at bruge sproget målrettet. Det vil sige at enhver sprogbruger er bærer af Den Immanente Transcendens. Det gælder også dig. En historisk parallel Men selv om der som sagt med Sprogets Vej anstiftes en revolution i retorikken, så er der for en bredere betragtning tale om at videreføre og modernisere elementer fra den klassiske romerske retorik. På et tidspunkt var der i romerriget ikke mere så meget brug for at borgerne deltog i den offentlige debat og ytrede sig i politiskretslige processer. Det lykkedes imidlertid at sikre retorikken et nyt arbejdsområde ved i højere grad end tidligere at gøre den til et middel i den personlige udvikling. Retorikken blev så brugt fx til tolkning af litterære værker. Og det gør den stadig i skolen. 12

7 Vandrende riddere Nogle århundreder efter romerrigets fald opstod de vandrende riddere. Den mest berømte er Don Quijote. Disse riddere var folk af høj åndelig og etisk standard som i fuld rustning og til hest drog omkring i verden og søgte udfordringer. De søgte at råde bod på alle typer uretfærdighed og udsatte sig for alle slags farer for at få et udødeligt navn og rygte. Don Quijotes vidt beundrede gerninger var udløst af hans læsning af beretninger om andre vandrende riddere. Han blev især som læser tændt af ridderreplikker som disse: Den fornuftige ufornuft, med hvilken De behandler min fornuft, har bragt et sådant svind i min fornuft, at jeg ikke uden fornuft beklager mig over Deres dejlighed og Den høje himmel, hvis stjerner guddommeligt bekræfter Deres guddommelighed, bevirker, at De fortjener den fortjeneste, som Deres Højhed fortjener. Svimmel af beundring over sådanne sproglige præstationer og den aura af ædelhed, godhed og eventyrlyst som indhyllede dem, forlod han sine teoretiske studier og ændrede radikalt i høj grad med sproglige midler sine uheroiske omgivelser og sit dådløse liv. Han blev vandrende ridder og fandt meningen med sit liv trods betydelig fysisk modstand fra omgivelserne. Det er i respekt for hans eksempel at Sprogets Vej fik sit navn. Ingen kan vandre uden noget at vandre på. Samtidig må det fremhæves at han aldrig nåede de mere avancerede stadier på denne vej. Hertil var han alt for optaget af at kæmpe fysisk. Desuden vandrede han til hest. Men som inspirator for begyndende vandrere er han trods disse særheder selv i dag blandt de bedste. Det filosofiske grundlag Men Sprogets Vej er også en helt logisk videreførelse af to dominerende filosofiske strømninger efter Anden Verdenskrig: den en- 13

8 gelsk-amerikanske sprogfilosofi og den fransk-tyske eksistentialisme. Sprogfilosofi Sprogfilosoffernes begrebsanalyser viser at udtryk som beskriver karaktertræk og personlighed, i virkeligheden er stærkt forkortede beskrivelser af tendenser til at handle på særlige måder. Eksistentialisme Eksistentialismens grundopfattelse er at mennesket ikke er noget andet end hvad det vælger at blive ved at handle på en bestemt måde. Dvs. at det er den enkeltes ansvar at vælge sig selv i total frihed. Begge retninger fremhæver således handlingernes, adfærdens, afgørende betydning for dannelsen, bevaringen og forandringen af identiteten. Men at tale er også at handle. Man er den man taler sig til at være. Og virkeligheden er som man taler den til at være. Takket være Den Immanente Transcendens, DIT. Velkommen på Sprogets Vej. Forretningsudvalget i Forfatternes Vandrelaug på Sprogets Vej på vegne af Den Første Fortaler for Dat 1 1 Forfatterforholdene omkring Sprogets Vej til Sindets Fred, 2. reviderede vej afklares i appendikset s

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV 2 ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV Trettende udgave 2014. Udgivet af: Active Addictions Anonymous World Service Office Gratis Copyright Kunst forside

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO 135 21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO I dag lever vi længere, og mister vi vores ægtefælle som 60-70 årig, kan vi sagtens forvente at have mange år tilbage. Derfor er forestillingen om at møde en ny kæreste

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland Mail interview af Dy Plambeck 2009 Spørgsmål ang. din baggrund 1: Hvor er du vokset op og hvilket slags hjem kommer du fra? (fortæl gerne her om dine forældres arbejde, om du har søskende, om noget i din

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Mariologisk Psykologi

Mariologisk Psykologi Mariologisk Psykologi Jakob Munck - 2 - MARIOLOGISK PSYKOLOGI *** INDLEDNING... - 5 - *** Den mariologiske model... - 8 - *** Marias egenskaber... - 9 - *** Egenskaber og ikoner... - 11 - *** Afslutning

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH

PSYKOTERAPEUT METTE BANG. fra. til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH PSYKOTERAPEUT METTE BANG fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Psykoterapeut Mette Bang fra til TRAUME RECOVERY FORLAGET BRINCH Fra traume til recovery Copyright FORLAGET BRINCH Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich 1 Erindringens tale ERINDRINGENS TALE - Om at se bag illusionerne af Jes Dietrich 2 Copyright 2009 tilhører Jes Dietrich. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich,

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA Narcotics Anonymous Det lille hæfte om Gruppen Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA - 2 - Det lille hæfte om gruppen Indhold Introduktion...3 Hvad er en N.A. gruppe?...3 Hvad er en "hjemmegruppe"?...3

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

unsten Kærlighed og swingerliv Ditte og Michael Lund

unsten Kærlighed og swingerliv Ditte og Michael Lund unsten Kat dele hinanden Kærlighed og swingerliv Ditte og Michael Lund KUNSTEN AT DELE HINANDEN Copyright 2012 Ditte og Michael Lund All rights reserved Udgivet 2012 af Skriveforlaget, København Bogen

Læs mere