Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårseksamen Institution VUC Hvidovre - Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Steffen Auring og Henriette Madsen 2daA Dansk 0-A 1-årigt Pædagog- og politipakke Steffen Auring: Undervisningsforløb 1 3 Henriette Madsen: 1 samt 4-8 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Introduktion og argumentation Retorik Stilistik Eventyr Nedslag i litteraturhistorien I: Middelalder til romantik Medier Nedslag i litteraturhistorien II: Det moderne gennembrud Nedslag i litteraturhistorien III: Fra modernisme til selvbiografi og selviscenesættelse Titel 1 Introduktion og argumentation Introduktion til danskfaget Faglig oversigt + Intro til grundlæggende genrer: Tre små tekster om fugle (sagprosa, lyrik, epik) Introduktion til tekstanalyse: Komposition, fortællerforhold og fremstillingsmåder (med litteratureksempler og øvelser) i Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, 2015 Introduktion til individuel værklæsning Læseteknik

2 Argumentation Line Knutzon, (indledning til) Og først bli r man jo født (drama) Argumentationsanalyse en model + Toulmins argumentationsmodel WulffMorgenthaler, En mus.. Bo Weinreich, På de rigtige præmisser (indl.) Øvelse i lighed/ulighed (Politiken 2005) Fire ledere: Privatlivets fred truet (BT, 2003) + Hver mand sit boldtræ (Berlingske Tidende, 2011), Hvorfor straffer vi? (Information, 2005), Nå (Politiken, 2013) Små skriveøvelser i argumentation. Særlige fokuspunkter Læsning og modulafleveringer svarende til 35 timers uddannelsestid Intro: At åbne danskfaget for kursisterne (faglig oversigt) og introducere til forskellige tekstformer og grundlæggende genrer. Class building øvelser (fx interview med kollega) skriftlighed igangsættes. Introduktion til kursets IT-platform. Screening (i samarbejde med kursets læse-skrivecenter) Introduktion til forskellige læseteknikker (herunder fagspecifik læsning) Argumentation: At lære en række væsentlige begreber til argumentation At iagttage og analysere hvordan tekster argumenterer Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde. Titel 2 Retorik K. Elmose, Retorik (I: Sproget, 2005) Peter Dyreborg, Salt (YouTube) Morten Messerschmidt taler til Kommissionen og EU-parlamentet om Helle Thorning Schmidt (2011) -YouTube Retoriske grundbegreber (skriftligt oplæg) Øvelse i eksperttaler (pædagog/politibetjent) til definerede målgrupper. Retorisk analyse: Dronning Margrethe 2. nytårstale 2004 Lars Løkke Rasmussen, Nytårstale 2011 Jesper Uhrup Jensen, Hul høflighed (Samvirke 2001) Niels Pedersen, Slanger i logoparadiset (Politiken 2014) Jag är Arla (svensk) - Øvelser i retorik/branding: Heidi Hansen, Branding (2012) Brandingens sekskant

3 Undersøgelse af forskellige organisationer/virksomheders branding: Coca Cola, Cult, Apple, HKH. Kronprinsen gruppe + klassefremlæggelser + skriftlig opgave (miniprojekt) Særlige fokuspunkter Læsning og modulafleveringer svarende til 20 timers uddannelsestid At lære en række væsentlige begreber til retorisk analyse Selv at skrive og holde tale ud fra retorikkens grundprincipper. Gennem analyse af taler at se retorikken anvendt i praksis. Retorik i reklamer Indledningsvis øve kompetence i projektarbejde og fremlæggelse foran klassen Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde/kursist oplæg. Titel 3 Særlige fokuspunkter Stilistik Jan Sørensen, Stilistisk analyse, kap 1,2,5 (2010) + diverse øvelser fra denne bog Kontaktannoncer Niels Ivar Larsen (Information) Så taler vi ikke NEGER om det (2012) Ole Svarrer, Frys voldspsykopaterne ud (2001) Maja Lee Langvad, Bag tonede ruder (2009) Sebastian Dorset 2 artikler DR2 Dagligdagens mange sprog (2011) Jytte Borberg, Frøer (1983) Sidsel F. Pedersen, Heavy Metal (2006) Anders Bodelsen, Harlekins millioner (1973) Antony Grey, Den gamle mand og bladene (1971) Læsning og modulafleveringer svarende til 30 timers uddannelsestid At lære en række begreber til stilistisk analyse og kommunikationsanalyse. At styrke evnen til sprogiagttagelse: At undersøge hvordan såvel professionelle skribenter og almindelige sprogbrugere træffer sproglige valg, som stilistikken kan beskrive og har begreber for. I dette forløb endvidere introduktion til grammatik og syntaktisk analyse. Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde Projektarbejde projektuge med afsluttende rapport og mundtlig fremlæggelse

4 Titel 4 Eventyr Kernestof Eventyr, Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, 2015 Om folkeeventyr og kunsteventyret i henholdsvis middelalderen og romantikken i Knud Michelsen og Berit Riis Langdahl, Litteraturens Perioder, Gyldendals gymnasiale opslagsbøger, 2011 Hovedpunkter til analyse og fortolkning af eventyr. Noter. Slangen og den lille pige Rødhætte H.C. Andersen: Klods Hans H.C. Andersen: Svinedrengen Charlotte Weitze: Flammer Supplerende stof: Esben askepuster Syndefaldsmyten, 1. Mosebog, 3 Peter Værum, Trolden og ulven i dit eget indre, Samvirke, august 1983 Eventyret om rødhætte i: Introduktion til Eventyr, Litteraturhåndbogen Aktantmodellen Om epik. Genreoversigt. Noter. Særlige fokuspunkter Læsning og modulafleveringer svarende til 20 timers uddannelsestid I forløbet trænes især kursistens evne til at: at gå i dybden med analyse af eventyr: at bruge relevante begreber og fortolke og perspektivere og ikke mindst inddrage sproglige iagttagelser demonstrere viden om samspillet mellem tekst, kultur og samfund og kende træk af den danske og europæiske eventyrs historie udtrykke sig præcist, nuanceret og personligt såvel mundtligt som skriftligt beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk formidlingsmæssig sammenhæng Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde. Titel 5 Nedslag i litteraturhistorien I: Fra middelalder til romantik Kernestof Knud Michelsen og Berit Riis Langdahl, Litteraturens Perioder, Gyldendals gymnasiale opslagsbøger, 2011 Analysevejledning til folkeviser. Analysevejledning til digte og brugslyrik. Edda: Den højes ord

5 Skånske Lov Torbens datter German Gladensvend Harpens kraft Thomas Kingo: Hver har sin skæbne Adam Oehlenschläger: Guldhornene Adam Oehlenschläger: Der er et yndigt land N. S. F. Grundtvig: Langt højere Bjerge H.C. Andersen: I Danmark er jeg født H.C. Andersen: Nattegalen St. St. Blicher: Jyden han er stærk og sej Emil Aarestrup: Angst Fælles værklæsning: Ludvig Holberg: Jeppe På Bjerget Herunder en introduktion til dramatik. Særlige fokuspunkter Supplerende stof: Drengene fra Angora: Ridderproblemer. Stinne Andreasen: Den hvide mands æresdrab, Kristelig Dagblad Om folkeviser, Litteraturhåndbogen Om German Gladensvend i Johannes Fibiger mfl. i Litteraturens Veje, Gads Forlag, 2000, s 40. Kasper Rostrups filmatisering af Jeppe på Bjerget (1981) Klip fra Hans Bülow: Den mangesidige Holberg (2006) Opslag om fædrelandssange fra wikipidia Natasja: Gi mig: Danmark tilbage Gangs: Danmark Restudy.dk: Litteraturhistoriske videoer om middelalder, renæssance og barok Om Oplysningstid og romantik i Liv Thomsen: 1800 tallet på vrangen Om de relevante forfattere i Læsning og modulafleveringer svarende til 40 timers uddannelsestid I dette forløb trænes kursisten i at: dokumentere kendskab til et analytisk begrebsapparat samt kunne analysere, fortolke, perspektivere og vurdere litterære tekster og ikkelitterære tekster, herunder kunne inddrage sproglige iagttagelser demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund analysere et dramatisk værk og dets filmiske fortolkning udtrykke sig præcist, nuanceret og personligt såvel mundtligt som skriftligt beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk formidlingsmæssig sammenhæng Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde/mundtlige fremlæggelser.

6 Titel 6 Medier Avisen: Nyheder, debat og fortællende journalistik Avisjournalistik i Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, Medieanalyse af nyhedsjournalistik og fortællende journalistik i: Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, 2015 Retorisk analyse af meningsjournalistik i Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, 2015 Ritzau: Dansk soldat dræbt i Irak, Bo Elkjær og Sandy French: Jubler over dræbt dansk soldat, Ekstra Bladet, Kim Faber: Frivilligt: Blod mod blod, Politiken, Johanne Pontoppidan Tuxen og Miriam Dalsgaard: Kapitel to: Ambulancen: Gennem larmen kom råbet: Tango 1, han trækker ikke vejret, Politiken, Morten Sabroe: Ondskabens nat. Information Herman Bang: Branden, Nationaltidende, 1884 (uddrag) Kathrine Lilleør: Gør skodjob dig til skod?, blog, Maria Cuculiza: Du er en gammel gris, Ekstra Bladet, Kort- og dokumentarfilm Film X/ Håndbog i filmiske virkemidler Støtteark til filmanalyse og filmforståelse. Dokumentarfilm og Mockumentary i Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, Fakta- og fiktionskoder i Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, Klip fra Phie Ambo & Sami Said: Family (2001) Klip fra Anders Østergaard: Så kort og mærkeligt livet er (2008) Hvad er en kortfilm? Raskins syv parametre Klaus Hjuler: Sort, hvid og grå (2000) Julie Bille: Vildt (2004) Janus Metz: Det korte liv (2014) Fælles medieværk: Anders Riis-Hansen Blekingegadebanden (2009) Sociale medier Ditte Giese: Sociale medier ændrer alt: Vores børn vil aldrig lære at have et privatliv, Politiken, Mikkel Vuerloa: Denne artikel vil ryste dig for altid, Politiken, Peter Beaumont: På jagt efter sandheden om Twitter og Facebook i den arabiske verdens opstande, Information, Særlige fokuspunkter Læsning og modulafleveringer svarende til 55 timers uddannelsestid I tilknytning til dette forløb trænes især kursistens evne til at:

7 aflæse betydningen af så vel journalistiske tekster og genrer som kortog dokumentarfilm og kunne placere disse i en kommunikationssituation opbygge et begrebsapparat og kunne bruge dette til at analysere journalistiske tekster så vel som kort- og dokumentarfilm og herunder kunne inddrage (film-)sproglige iagttagelser kunne analysere en moderne dokumentarfilm (medieværk) med vægt på fakta- og fiktionskoder. kunne forholde sig analytisk og refleksivt til de sociale mediers betydning for privatlivet, og samt til deres potentielle betydning for (for)bruger indflydelse og alternativt politisk engagement udtrykke sig præcist, nuanceret og personligt beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk formidlingsmæssig sammenhæng navigere i skærmbaserede tekster samt kunne indsamle, sortere og anvende materiale i trykt eller elektronisk form. Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde/ mundtlige fremlæggelser. Titel 7 Nedslag i litteraturhistorien II: Det moderne gennembrud Kernestof: Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød Herman Bang: Irene Holm Amalie Skram: Constance Ring (uddrag) Martin Andersen Nexø: Lønningsdag Steffen Auring og Erik Svendsen: Indledningen til Realismer-Modernismer, Systime, 2010 Læsning om det moderne og folkelige gennembrud samt om naturalisme og impressionisme i Knud Michelsen og Berit Riis Langdahl, Litteraturens Perioder, Gyldendals gymnasiale opslagsbøger, 2011 Novelle: klassiske og moderne novelletræk i: Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, 2015 PowerPoint oplæg om det moderne gennembrud. Fælles værklæsning: Henrik Ibsens: Et dukkehjem (norsk) Supplerende stof: Portræt af Georg Brandes og andre forfattere i Liv Thomsen: digtere, divaer og dogmebrødre Arild Brinchmanns filmatisering: Et dukkehjem (1973) (norsk) Om sædelighedsfejden i Johannes Fibiger mfl. i Litteraturens Veje, Gads Forlag, 2000, s Læsning og modulafleveringer svarende til 25 timers uddannelsestid

8 Særlige fokuspunkter I tilknytning til dette forløb trænes især kursistens evne til at: gå i dybden med læsningen af en periode og et udvalg af dennes litteratur forstå det moderne gennembrud som perioden, hvor det menneske- og livssyn, vi har i Europa i dag, slår igennem. forstå og genkende de problemer, som periodens litteratur sætter under debat. At demonstrere viden om samspil mellem tekst, kultur og samfund i perioden At forstå og genkende litterære stilarter som realisme, impressionisme og naturalisme. analysere et dramatisk værk og dets filmiske fortolkning beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk formidlingsmæssig sammenhæng Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde. Titel 8 Nedslag i litteraturhistorien III: Fra modernisme til selvbiografi og selviscenesættelse Kernestof: Steffen Auring og Erik Svendsen: Indledningen til Realismer-Modernismer, Systime, 2010 Litteraturhistorisk læsning i Knud Michelsen og Berit Riis Langdahl, Litteraturens Perioder, Gyldendals gymnasiale opslagsbøger, 2011 Kapitlerne: 11. Forbrug og fremmedgørelse, 12. Velfærdskrise, 13. Individ og identitet samt 14. selvbiografi og selviscenesættelse i: Mimi Sørensen og Mads Rangvid i Brug litteraturhistorien, Systime, 2015 Johannes V. Jensen: På Memphis Station Tom Kristensen: Middag Karen Blixen: Blå Øjne Martin A. Hansen: Frederiks Oprør Tove Ditlevsen: Barndommens gade (digt) Klaus Rifbjerg: Livet i badværelset Peter Seeberg: Patienten Vita Andersen: Hvad du tror, jeg tror Michael Strunge: Den hæslige by Søren Ulrik Thomsen: Ode til regnen Helle Helle: Fasaner Jan Sonnergaard: Sex Yahya Hassan: Barndom Hassan Preisler: Brun mands byrde (uddrag) Knud Romer: Den som blinker er bange for døden (uddrag) Fælles værklæsning: Michael Strunge: Popsange: En moderne kærlighedsaffære (1983)

9 Supplerende stof: Klip fra Johan Knattrup Jensen: Verdenssøn (2012) Kamilla Löfström Kristensen, Motorvej til Babylon. Samtaler om lyrik: At læse digte s James Joyce: Ulysses (kort uddrag) Rudolf-Broby-Johnsen: Bordelpige dræber ufødt Det futuristiske manifest (uddrag) Om Eksistentialisme i kap. 10 i: Mimi Sørensen og Mads Rangvid, Brug litteraturhistorien, Systime, 2015 Klip fra Liv Thomsens digtere, divaer og dogmebrødre Klip fra Bazar: Tv-udsendelse fra 1989 med bl.a. Michael Strunge, og Lola Baidel Kilp fra Jørgen Leths: portrætfilm om Søren Ulrik Thomsen: Jeg er levende (1999) Minimalisme (noter). Særlige fokuspunkter Læsning og modulafleveringer svarende til 55 timers uddannelsestid I forløbet trænes kursisten i at: dokumentere kendskab til et analytisk begrebsapparat samt kunne analysere, fortolke, perspektivere og vurdere moderne litterære tekster og ikke-litterære tekster, herunder kunne inddrage sproglige iagttagelser demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie fra år 1900 til nutiden og kendskab til samspillet mellem tekst, kultur og samfund i de forskellige perioder. at forstå og genkende litterære stilarter og retninger som modernisme, ekspressionisme, futurisme, knækprosa, minimalisme, selviscenesættelse og selvbiografi. at kunne analysere og fortolke en digtsamling som værk. beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk formidlingsmæssig sammenhæng Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde/kursistfremlæggelser.

10

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Sine Lanng

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 VUC Vest

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016/17 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2015cla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Herning HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby Hold 1.V

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Nordvestsjællands HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Adam

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Dansk A LKS Vdh1DaA14

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC-Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf A Jens Søren Thorkil Bundgård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk-A Jørgen Klærke STU-DanskAhh1213-F16-MAR Oversigt over planlagte

Læs mere

Hh1312-Virksomhedsøkonomi

Hh1312-Virksomhedsøkonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Dansk A Martin Selmer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Sidsel Maria Friborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Holstebro /hfe/ Dansk A Ulrich Vestergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-Juni 2015 Institution VUC Hvidovre - Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk A René

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2016 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A KKB t2014c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Charlotte Degn Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Vestegnens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Skive-Viborg HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Dansk A Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg HF-e Dansk A Lars Kjær Sørensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUF VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution ZBC-Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Irving Eist rlhhx21

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Karen Mejer Overby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016/2017 Institution EUC Nordvest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Business Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Start august 2015, afslut juni 2016 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2016 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Thy-Mors HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Emil Fuglsang

Læs mere

Nina Esper (ne@vucv.dk) og Brian Stevn Hansen (bsh@vucv.dk) 3daA01 15-16 - HF Dansk A 1-årigt. Middelalderens litteratur: folkevise og eventyr

Nina Esper (ne@vucv.dk) og Brian Stevn Hansen (bsh@vucv.dk) 3daA01 15-16 - HF Dansk A 1-årigt. Middelalderens litteratur: folkevise og eventyr Undervisningsbeskrivelse Nina rettet 10.5. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ Juni 2016 Institution Vestegnens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby vdh6da132013/14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Dansk A Anitta Bodil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-maj, 2013 Institution Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A-niveau Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Martin

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2016 Vejen Business

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Ingeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte Fundrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Sune Østergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 /

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017.

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016 / 2017 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby vdh6da152015/16

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution VUC Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Dansk A Hold 121-0024 Jonas Hindsholm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF og VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold December 2015 VUC Lyngby Hf Dansk A Niels Jespersen, NJE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016/17 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Holstebro /hfe/ Dansk A Ulrich Vestergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-16 Institution Tønder Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Dansk A/ Lærer(e) Hold Finn Hedegaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-januar 2015 Institution HTX Lillebælt Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Janne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Horsens HF og VUC Det to-årige HF Dansk A Tina Dunø

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

Side 1 af 5. Studieplan. Stamoplysninger. Periode August 2015 juni 2016. Vejen Business College. Institution. Hhx. Uddannelse. Fag og niveau.

Side 1 af 5. Studieplan. Stamoplysninger. Periode August 2015 juni 2016. Vejen Business College. Institution. Hhx. Uddannelse. Fag og niveau. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College Hhx Dansk-A Karina Rud STU-DanskAhh1313-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium HTX Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Januar 2018 HF og VUC København Syd HFE Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Kathrine Kragelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: 2012 / 2014 VUC Vest

Læs mere

Iscenesættelse Selviscenesættelse

Iscenesættelse Selviscenesættelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Dansk A Karen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2015 KVUC hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010- juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-jun 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Anne Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014/2016 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Karen Skøtt

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Dansk A Mari-Ann Drengsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg - Skive HF og VUC VUC HF enkeltfag Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution Tønder Tekniske Gymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Dansk A/ Lærer(e) Finn Hedegaard)

Læs mere

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 15/ 16

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 15/ 16 De ugentlige dansktimer vil bestå af: - Diktater / skriveøvelser (selvstændigt arbejde) - Grammatikøvelser (både selvstændigt arbejde og læreroplæg). - Frilæsning-læseøvelser - Den resterende tid anvendes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin 2014-2016 KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse. René Staustrup (RST) ps14 14-15 Dansk A

Undervisningsbeskrivelse. Termin 2014-2016 KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse. René Staustrup (RST) ps14 14-15 Dansk A Undervisningsbeskrivelse Termin 2014-2016 Institution KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A René Staustrup (RST) ps14 14-15 Dansk A Oversigt over gennemførte

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 1c

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2016 HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd. HF enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Martin

Læs mere

1.1. Danskfagets formål og indhold

1.1. Danskfagets formål og indhold 1.1. Danskfagets formål og indhold Præsentation Denne opgave har til formål at skabe større bevidsthed om, hvorfor man skal have dansk i gymnasiet, og større viden om, hvad man arbejder med i faget dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2014 juni 2015 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Hhx Dansk

Læs mere