Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårseksamen Institution VUC Hvidovre - Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Steffen Auring og Henriette Madsen 2daA Dansk 0-A 1-årigt Pædagog- og politipakke Steffen Auring: Undervisningsforløb 1 3 Henriette Madsen: 1 samt 4-8 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Introduktion og argumentation Retorik Stilistik Eventyr Nedslag i litteraturhistorien I: Middelalder til romantik Medier Nedslag i litteraturhistorien II: Det moderne gennembrud Nedslag i litteraturhistorien III: Fra modernisme til selvbiografi og selviscenesættelse Titel 1 Introduktion og argumentation Introduktion til danskfaget Faglig oversigt + Intro til grundlæggende genrer: Tre små tekster om fugle (sagprosa, lyrik, epik) Introduktion til tekstanalyse: Komposition, fortællerforhold og fremstillingsmåder (med litteratureksempler og øvelser) i Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, 2015 Introduktion til individuel værklæsning Læseteknik

2 Argumentation Line Knutzon, (indledning til) Og først bli r man jo født (drama) Argumentationsanalyse en model + Toulmins argumentationsmodel WulffMorgenthaler, En mus.. Bo Weinreich, På de rigtige præmisser (indl.) Øvelse i lighed/ulighed (Politiken 2005) Fire ledere: Privatlivets fred truet (BT, 2003) + Hver mand sit boldtræ (Berlingske Tidende, 2011), Hvorfor straffer vi? (Information, 2005), Nå (Politiken, 2013) Små skriveøvelser i argumentation. Særlige fokuspunkter Læsning og modulafleveringer svarende til 35 timers uddannelsestid Intro: At åbne danskfaget for kursisterne (faglig oversigt) og introducere til forskellige tekstformer og grundlæggende genrer. Class building øvelser (fx interview med kollega) skriftlighed igangsættes. Introduktion til kursets IT-platform. Screening (i samarbejde med kursets læse-skrivecenter) Introduktion til forskellige læseteknikker (herunder fagspecifik læsning) Argumentation: At lære en række væsentlige begreber til argumentation At iagttage og analysere hvordan tekster argumenterer Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde. Titel 2 Retorik K. Elmose, Retorik (I: Sproget, 2005) Peter Dyreborg, Salt (YouTube) Morten Messerschmidt taler til Kommissionen og EU-parlamentet om Helle Thorning Schmidt (2011) -YouTube Retoriske grundbegreber (skriftligt oplæg) Øvelse i eksperttaler (pædagog/politibetjent) til definerede målgrupper. Retorisk analyse: Dronning Margrethe 2. nytårstale 2004 Lars Løkke Rasmussen, Nytårstale 2011 Jesper Uhrup Jensen, Hul høflighed (Samvirke 2001) Niels Pedersen, Slanger i logoparadiset (Politiken 2014) Jag är Arla (svensk) - Øvelser i retorik/branding: Heidi Hansen, Branding (2012) Brandingens sekskant

3 Undersøgelse af forskellige organisationer/virksomheders branding: Coca Cola, Cult, Apple, HKH. Kronprinsen gruppe + klassefremlæggelser + skriftlig opgave (miniprojekt) Særlige fokuspunkter Læsning og modulafleveringer svarende til 20 timers uddannelsestid At lære en række væsentlige begreber til retorisk analyse Selv at skrive og holde tale ud fra retorikkens grundprincipper. Gennem analyse af taler at se retorikken anvendt i praksis. Retorik i reklamer Indledningsvis øve kompetence i projektarbejde og fremlæggelse foran klassen Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde/kursist oplæg. Titel 3 Særlige fokuspunkter Stilistik Jan Sørensen, Stilistisk analyse, kap 1,2,5 (2010) + diverse øvelser fra denne bog Kontaktannoncer Niels Ivar Larsen (Information) Så taler vi ikke NEGER om det (2012) Ole Svarrer, Frys voldspsykopaterne ud (2001) Maja Lee Langvad, Bag tonede ruder (2009) Sebastian Dorset 2 artikler DR2 Dagligdagens mange sprog (2011) Jytte Borberg, Frøer (1983) Sidsel F. Pedersen, Heavy Metal (2006) Anders Bodelsen, Harlekins millioner (1973) Antony Grey, Den gamle mand og bladene (1971) Læsning og modulafleveringer svarende til 30 timers uddannelsestid At lære en række begreber til stilistisk analyse og kommunikationsanalyse. At styrke evnen til sprogiagttagelse: At undersøge hvordan såvel professionelle skribenter og almindelige sprogbrugere træffer sproglige valg, som stilistikken kan beskrive og har begreber for. I dette forløb endvidere introduktion til grammatik og syntaktisk analyse. Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde Projektarbejde projektuge med afsluttende rapport og mundtlig fremlæggelse

4 Titel 4 Eventyr Kernestof Eventyr, Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, 2015 Om folkeeventyr og kunsteventyret i henholdsvis middelalderen og romantikken i Knud Michelsen og Berit Riis Langdahl, Litteraturens Perioder, Gyldendals gymnasiale opslagsbøger, 2011 Hovedpunkter til analyse og fortolkning af eventyr. Noter. Slangen og den lille pige Rødhætte H.C. Andersen: Klods Hans H.C. Andersen: Svinedrengen Charlotte Weitze: Flammer Supplerende stof: Esben askepuster Syndefaldsmyten, 1. Mosebog, 3 Peter Værum, Trolden og ulven i dit eget indre, Samvirke, august 1983 Eventyret om rødhætte i: Introduktion til Eventyr, Litteraturhåndbogen Aktantmodellen Om epik. Genreoversigt. Noter. Særlige fokuspunkter Læsning og modulafleveringer svarende til 20 timers uddannelsestid I forløbet trænes især kursistens evne til at: at gå i dybden med analyse af eventyr: at bruge relevante begreber og fortolke og perspektivere og ikke mindst inddrage sproglige iagttagelser demonstrere viden om samspillet mellem tekst, kultur og samfund og kende træk af den danske og europæiske eventyrs historie udtrykke sig præcist, nuanceret og personligt såvel mundtligt som skriftligt beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk formidlingsmæssig sammenhæng Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde. Titel 5 Nedslag i litteraturhistorien I: Fra middelalder til romantik Kernestof Knud Michelsen og Berit Riis Langdahl, Litteraturens Perioder, Gyldendals gymnasiale opslagsbøger, 2011 Analysevejledning til folkeviser. Analysevejledning til digte og brugslyrik. Edda: Den højes ord

5 Skånske Lov Torbens datter German Gladensvend Harpens kraft Thomas Kingo: Hver har sin skæbne Adam Oehlenschläger: Guldhornene Adam Oehlenschläger: Der er et yndigt land N. S. F. Grundtvig: Langt højere Bjerge H.C. Andersen: I Danmark er jeg født H.C. Andersen: Nattegalen St. St. Blicher: Jyden han er stærk og sej Emil Aarestrup: Angst Fælles værklæsning: Ludvig Holberg: Jeppe På Bjerget Herunder en introduktion til dramatik. Særlige fokuspunkter Supplerende stof: Drengene fra Angora: Ridderproblemer. Stinne Andreasen: Den hvide mands æresdrab, Kristelig Dagblad Om folkeviser, Litteraturhåndbogen Om German Gladensvend i Johannes Fibiger mfl. i Litteraturens Veje, Gads Forlag, 2000, s 40. Kasper Rostrups filmatisering af Jeppe på Bjerget (1981) Klip fra Hans Bülow: Den mangesidige Holberg (2006) Opslag om fædrelandssange fra wikipidia Natasja: Gi mig: Danmark tilbage Gangs: Danmark Restudy.dk: Litteraturhistoriske videoer om middelalder, renæssance og barok Om Oplysningstid og romantik i Liv Thomsen: 1800 tallet på vrangen Om de relevante forfattere i Læsning og modulafleveringer svarende til 40 timers uddannelsestid I dette forløb trænes kursisten i at: dokumentere kendskab til et analytisk begrebsapparat samt kunne analysere, fortolke, perspektivere og vurdere litterære tekster og ikkelitterære tekster, herunder kunne inddrage sproglige iagttagelser demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund analysere et dramatisk værk og dets filmiske fortolkning udtrykke sig præcist, nuanceret og personligt såvel mundtligt som skriftligt beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk formidlingsmæssig sammenhæng Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde/mundtlige fremlæggelser.

6 Titel 6 Medier Avisen: Nyheder, debat og fortællende journalistik Avisjournalistik i Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, Medieanalyse af nyhedsjournalistik og fortællende journalistik i: Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, 2015 Retorisk analyse af meningsjournalistik i Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, 2015 Ritzau: Dansk soldat dræbt i Irak, Bo Elkjær og Sandy French: Jubler over dræbt dansk soldat, Ekstra Bladet, Kim Faber: Frivilligt: Blod mod blod, Politiken, Johanne Pontoppidan Tuxen og Miriam Dalsgaard: Kapitel to: Ambulancen: Gennem larmen kom råbet: Tango 1, han trækker ikke vejret, Politiken, Morten Sabroe: Ondskabens nat. Information Herman Bang: Branden, Nationaltidende, 1884 (uddrag) Kathrine Lilleør: Gør skodjob dig til skod?, blog, Maria Cuculiza: Du er en gammel gris, Ekstra Bladet, Kort- og dokumentarfilm Film X/ Håndbog i filmiske virkemidler Støtteark til filmanalyse og filmforståelse. Dokumentarfilm og Mockumentary i Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, Fakta- og fiktionskoder i Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, Klip fra Phie Ambo & Sami Said: Family (2001) Klip fra Anders Østergaard: Så kort og mærkeligt livet er (2008) Hvad er en kortfilm? Raskins syv parametre Klaus Hjuler: Sort, hvid og grå (2000) Julie Bille: Vildt (2004) Janus Metz: Det korte liv (2014) Fælles medieværk: Anders Riis-Hansen Blekingegadebanden (2009) Sociale medier Ditte Giese: Sociale medier ændrer alt: Vores børn vil aldrig lære at have et privatliv, Politiken, Mikkel Vuerloa: Denne artikel vil ryste dig for altid, Politiken, Peter Beaumont: På jagt efter sandheden om Twitter og Facebook i den arabiske verdens opstande, Information, Særlige fokuspunkter Læsning og modulafleveringer svarende til 55 timers uddannelsestid I tilknytning til dette forløb trænes især kursistens evne til at:

7 aflæse betydningen af så vel journalistiske tekster og genrer som kortog dokumentarfilm og kunne placere disse i en kommunikationssituation opbygge et begrebsapparat og kunne bruge dette til at analysere journalistiske tekster så vel som kort- og dokumentarfilm og herunder kunne inddrage (film-)sproglige iagttagelser kunne analysere en moderne dokumentarfilm (medieværk) med vægt på fakta- og fiktionskoder. kunne forholde sig analytisk og refleksivt til de sociale mediers betydning for privatlivet, og samt til deres potentielle betydning for (for)bruger indflydelse og alternativt politisk engagement udtrykke sig præcist, nuanceret og personligt beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk formidlingsmæssig sammenhæng navigere i skærmbaserede tekster samt kunne indsamle, sortere og anvende materiale i trykt eller elektronisk form. Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde/ mundtlige fremlæggelser. Titel 7 Nedslag i litteraturhistorien II: Det moderne gennembrud Kernestof: Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød Herman Bang: Irene Holm Amalie Skram: Constance Ring (uddrag) Martin Andersen Nexø: Lønningsdag Steffen Auring og Erik Svendsen: Indledningen til Realismer-Modernismer, Systime, 2010 Læsning om det moderne og folkelige gennembrud samt om naturalisme og impressionisme i Knud Michelsen og Berit Riis Langdahl, Litteraturens Perioder, Gyldendals gymnasiale opslagsbøger, 2011 Novelle: klassiske og moderne novelletræk i: Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, 2015 PowerPoint oplæg om det moderne gennembrud. Fælles værklæsning: Henrik Ibsens: Et dukkehjem (norsk) Supplerende stof: Portræt af Georg Brandes og andre forfattere i Liv Thomsen: digtere, divaer og dogmebrødre Arild Brinchmanns filmatisering: Et dukkehjem (1973) (norsk) Om sædelighedsfejden i Johannes Fibiger mfl. i Litteraturens Veje, Gads Forlag, 2000, s Læsning og modulafleveringer svarende til 25 timers uddannelsestid

8 Særlige fokuspunkter I tilknytning til dette forløb trænes især kursistens evne til at: gå i dybden med læsningen af en periode og et udvalg af dennes litteratur forstå det moderne gennembrud som perioden, hvor det menneske- og livssyn, vi har i Europa i dag, slår igennem. forstå og genkende de problemer, som periodens litteratur sætter under debat. At demonstrere viden om samspil mellem tekst, kultur og samfund i perioden At forstå og genkende litterære stilarter som realisme, impressionisme og naturalisme. analysere et dramatisk værk og dets filmiske fortolkning beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk formidlingsmæssig sammenhæng Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde. Titel 8 Nedslag i litteraturhistorien III: Fra modernisme til selvbiografi og selviscenesættelse Kernestof: Steffen Auring og Erik Svendsen: Indledningen til Realismer-Modernismer, Systime, 2010 Litteraturhistorisk læsning i Knud Michelsen og Berit Riis Langdahl, Litteraturens Perioder, Gyldendals gymnasiale opslagsbøger, 2011 Kapitlerne: 11. Forbrug og fremmedgørelse, 12. Velfærdskrise, 13. Individ og identitet samt 14. selvbiografi og selviscenesættelse i: Mimi Sørensen og Mads Rangvid i Brug litteraturhistorien, Systime, 2015 Johannes V. Jensen: På Memphis Station Tom Kristensen: Middag Karen Blixen: Blå Øjne Martin A. Hansen: Frederiks Oprør Tove Ditlevsen: Barndommens gade (digt) Klaus Rifbjerg: Livet i badværelset Peter Seeberg: Patienten Vita Andersen: Hvad du tror, jeg tror Michael Strunge: Den hæslige by Søren Ulrik Thomsen: Ode til regnen Helle Helle: Fasaner Jan Sonnergaard: Sex Yahya Hassan: Barndom Hassan Preisler: Brun mands byrde (uddrag) Knud Romer: Den som blinker er bange for døden (uddrag) Fælles værklæsning: Michael Strunge: Popsange: En moderne kærlighedsaffære (1983)

9 Supplerende stof: Klip fra Johan Knattrup Jensen: Verdenssøn (2012) Kamilla Löfström Kristensen, Motorvej til Babylon. Samtaler om lyrik: At læse digte s James Joyce: Ulysses (kort uddrag) Rudolf-Broby-Johnsen: Bordelpige dræber ufødt Det futuristiske manifest (uddrag) Om Eksistentialisme i kap. 10 i: Mimi Sørensen og Mads Rangvid, Brug litteraturhistorien, Systime, 2015 Klip fra Liv Thomsens digtere, divaer og dogmebrødre Klip fra Bazar: Tv-udsendelse fra 1989 med bl.a. Michael Strunge, og Lola Baidel Kilp fra Jørgen Leths: portrætfilm om Søren Ulrik Thomsen: Jeg er levende (1999) Minimalisme (noter). Særlige fokuspunkter Læsning og modulafleveringer svarende til 55 timers uddannelsestid I forløbet trænes kursisten i at: dokumentere kendskab til et analytisk begrebsapparat samt kunne analysere, fortolke, perspektivere og vurdere moderne litterære tekster og ikke-litterære tekster, herunder kunne inddrage sproglige iagttagelser demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie fra år 1900 til nutiden og kendskab til samspillet mellem tekst, kultur og samfund i de forskellige perioder. at forstå og genkende litterære stilarter og retninger som modernisme, ekspressionisme, futurisme, knækprosa, minimalisme, selviscenesættelse og selvbiografi. at kunne analysere og fortolke en digtsamling som værk. beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk formidlingsmæssig sammenhæng Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde/kursistfremlæggelser.

10

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Kathrine Kragelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-jun 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Anne Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg - Skive HF og VUC VUC HF enkeltfag Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- Juni 2014 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Dansk A Flemming Jarlsvig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse HF enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Skolestart kl. 16-18 34 Tirsdag Gennemgang af årsplan Guldalder og romantik A. Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2013 Institution IBC - Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DANSK A SWB hh3b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1 Sprog og kommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk A Benedikte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC Hfe Dansk A Esther Mosholt

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC Hfe Dansk A Annemette Fabricius(AM),

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Anne

Læs mere

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4)

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Fag Dansk FS10 hold B Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Ejg Jarbøl Årgang 2014/15 Uge Emne Indhold Litteratur/film Fælles mål 34 Identitet og Læse novelle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Perioden august 2013 - maj 2014 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Dansk A, Lærer(e)

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 13/14 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014. Roskilde Handelsgymnasium. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Roskilde Handelsgymnasium HHX Dansk A Heidi Bengtson

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2014 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf-e Dansk A Rikke Gade Andersen Hold

Læs mere

,Undervisningsbeskrivelse

,Undervisningsbeskrivelse ,Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Knud Skaarup Jensen Hh3e Oversigt

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2009 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014-15 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Dansk A Peter Rohde Jensen 2bv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Dansk A Benny Rysz 14dana21 (e-learning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Uger 32-33 Fag: Dansk Hold:25 Lærer:RB Undervisnings-mål 9/10 klasse Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

Læs mere

Jan Horn Petersen. Tekst - analyse. Genrer, begreber og eksempler. Frydenlund

Jan Horn Petersen. Tekst - analyse. Genrer, begreber og eksempler. Frydenlund Jan Horn Petersen Tekst - analyse Genrer, begreber og eksempler Frydenlund Tekstanalyse genrer, begreber og eksempler Jan Horn Petersen Tekstanalyse genrer, begreber og eksempler Frydenlund Tekstanalyse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle Handelsskole HHX Dansk A Nils Schrøder/

Læs mere

Introduktion til litteraturens genrer krimi, mord og anden tidlig død. Litteraturhistorie I: Fra middelalder til og med romantisme

Introduktion til litteraturens genrer krimi, mord og anden tidlig død. Litteraturhistorie I: Fra middelalder til og med romantisme Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager, Hvidovre-afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2-årigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse HF 2 Fag og niveau Lærer(e) Hold Mediefag niveau C Simon

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommereksamen 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC Hfe Dansk A Helle Kallager (HKA) Hold Hfe-A (13-14) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf fagpakke PÆD Dansk A

Læs mere

Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007

Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007 Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007 Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige 1. Det moderne gennembrud Pernille Ørneflugt Rotter Nådsensbrød Titanens kamp Sproglige virkemidler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vejle Hf Dansk a-niveau Lærer(e) Henrik B. Thomsen (forløb 1-9) Hold

Læs mere

Middelalder, barok, oplysningstiden (rationalisme), romantik, biedermeier, romantisme

Middelalder, barok, oplysningstiden (rationalisme), romantik, biedermeier, romantisme Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin skoleår august 14 (dec./jan.) maj 15. Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009/2012 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Anne Frøkiær Rb09hhxb1

Læs mere

Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen

Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen Termin juni 2012 Institution ZBC Uddannelse HHX Fag og niveau Kulturforståelse, B Lærere Ewa Schlunssen Hold Kulturforståelse hh2f Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Inger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012. Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012. Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Termin Maj juni 2012 Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse HF-e (soc.syg-fagpakken) Fag og niveau Dansk A-niveau Lærer(e) Lisbet Michelsen (LMI) Hold dansk,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2009 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre/Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Maria Larsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Fag: Dansk A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Mirian Due Steffensen (MDS) og Grith Henriksen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere

Forløbsvejledning, tema: Fandenivoldsk

Forløbsvejledning, tema: Fandenivoldsk Af Simon Skov Fougt Niveau 8.-10.klasse Varighed 14-18 lektioner Faglige mål I dette forløb er fokus på det fandenivoldske i litteraturen det vil sige en række fra perioder, s er kendetegnet ved at være

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 Silkeborg

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Helle Borup. Eksaminationsgrundlag i retorik. Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau

Helle Borup. Eksaminationsgrundlag i retorik. Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau Eksaminationsgrundlag i retorik Kære selvstuderende i retorik, valgfag c-niveau Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. For at gå til eksamen skal du aflevere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution Silkeborg Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2011 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.s/2.s/3.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf(2) Dansk A-niveau Eskild

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 14-15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse O-12

Undervisningsbeskrivelse O-12 Undervisningsbeskrivelse O-12 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer August 12/maj 15 Nørre Nissum Seminarium og HF Hf/ Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk niveau A

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintertermin 2013/14 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole (Handelsgymnasium Grenaa og Handelsgymnasium

Læs mere

Kanon i dansk litteratur

Kanon i dansk litteratur Kanon i dansk litteratur Litteraturhistorien inddelt i perioder Vikingetiden (750 1075) Middelalderen (1100 1500) Renæssancen (1500 1700) Oplysning (1700 1800) Romantik (1800 1870) Det Moderne Gennembrud

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Lærer Hold Dansk A Anne Hjølund Hoffmann daaz5 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Forløb

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Nina Holst Nielsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Samfundsfag C Stina Nissen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VID gymnasier - Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin Maj / juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF enkeltfag Fag Dansk A, HF-bekendtgørelsen af 2010 Lærer Nicklas Freisleben Lund (NFL), 1.

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Campus Vejle, VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk A Lotte Ødegaard

Læs mere

Undervisningsplan dansk 10.klasse

Undervisningsplan dansk 10.klasse Undervisningsplan dansk 10.klasse (Underviser: Liliane Dahl Nielsen og Thomas Karlsen) Formål Formålet er undervisningen i dansk 10. klasse på Gribskov Efterskole er at opøve elevernes færdigheder indenfor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VUC Vest Esbjerg Afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Retorik C Valgfag Lea

Læs mere