Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårseksamen Institution VUC Hvidovre - Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Steffen Auring og Henriette Madsen 2daA Dansk 0-A 1-årigt Pædagog- og politipakke Steffen Auring: Undervisningsforløb 1 3 Henriette Madsen: 1 samt 4-8 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Introduktion og argumentation Retorik Stilistik Eventyr Nedslag i litteraturhistorien I: Middelalder til romantik Medier Nedslag i litteraturhistorien II: Det moderne gennembrud Nedslag i litteraturhistorien III: Fra modernisme til selvbiografi og selviscenesættelse Titel 1 Introduktion og argumentation Introduktion til danskfaget Faglig oversigt + Intro til grundlæggende genrer: Tre små tekster om fugle (sagprosa, lyrik, epik) Introduktion til tekstanalyse: Komposition, fortællerforhold og fremstillingsmåder (med litteratureksempler og øvelser) i Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, 2015 Introduktion til individuel værklæsning Læseteknik

2 Argumentation Line Knutzon, (indledning til) Og først bli r man jo født (drama) Argumentationsanalyse en model + Toulmins argumentationsmodel WulffMorgenthaler, En mus.. Bo Weinreich, På de rigtige præmisser (indl.) Øvelse i lighed/ulighed (Politiken 2005) Fire ledere: Privatlivets fred truet (BT, 2003) + Hver mand sit boldtræ (Berlingske Tidende, 2011), Hvorfor straffer vi? (Information, 2005), Nå (Politiken, 2013) Små skriveøvelser i argumentation. Særlige fokuspunkter Læsning og modulafleveringer svarende til 35 timers uddannelsestid Intro: At åbne danskfaget for kursisterne (faglig oversigt) og introducere til forskellige tekstformer og grundlæggende genrer. Class building øvelser (fx interview med kollega) skriftlighed igangsættes. Introduktion til kursets IT-platform. Screening (i samarbejde med kursets læse-skrivecenter) Introduktion til forskellige læseteknikker (herunder fagspecifik læsning) Argumentation: At lære en række væsentlige begreber til argumentation At iagttage og analysere hvordan tekster argumenterer Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde. Titel 2 Retorik K. Elmose, Retorik (I: Sproget, 2005) Peter Dyreborg, Salt (YouTube) Morten Messerschmidt taler til Kommissionen og EU-parlamentet om Helle Thorning Schmidt (2011) -YouTube Retoriske grundbegreber (skriftligt oplæg) Øvelse i eksperttaler (pædagog/politibetjent) til definerede målgrupper. Retorisk analyse: Dronning Margrethe 2. nytårstale 2004 Lars Løkke Rasmussen, Nytårstale 2011 Jesper Uhrup Jensen, Hul høflighed (Samvirke 2001) Niels Pedersen, Slanger i logoparadiset (Politiken 2014) Jag är Arla (svensk) - Øvelser i retorik/branding: Heidi Hansen, Branding (2012) Brandingens sekskant

3 Undersøgelse af forskellige organisationer/virksomheders branding: Coca Cola, Cult, Apple, HKH. Kronprinsen gruppe + klassefremlæggelser + skriftlig opgave (miniprojekt) Særlige fokuspunkter Læsning og modulafleveringer svarende til 20 timers uddannelsestid At lære en række væsentlige begreber til retorisk analyse Selv at skrive og holde tale ud fra retorikkens grundprincipper. Gennem analyse af taler at se retorikken anvendt i praksis. Retorik i reklamer Indledningsvis øve kompetence i projektarbejde og fremlæggelse foran klassen Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde/kursist oplæg. Titel 3 Særlige fokuspunkter Stilistik Jan Sørensen, Stilistisk analyse, kap 1,2,5 (2010) + diverse øvelser fra denne bog Kontaktannoncer Niels Ivar Larsen (Information) Så taler vi ikke NEGER om det (2012) Ole Svarrer, Frys voldspsykopaterne ud (2001) Maja Lee Langvad, Bag tonede ruder (2009) Sebastian Dorset 2 artikler DR2 Dagligdagens mange sprog (2011) Jytte Borberg, Frøer (1983) Sidsel F. Pedersen, Heavy Metal (2006) Anders Bodelsen, Harlekins millioner (1973) Antony Grey, Den gamle mand og bladene (1971) Læsning og modulafleveringer svarende til 30 timers uddannelsestid At lære en række begreber til stilistisk analyse og kommunikationsanalyse. At styrke evnen til sprogiagttagelse: At undersøge hvordan såvel professionelle skribenter og almindelige sprogbrugere træffer sproglige valg, som stilistikken kan beskrive og har begreber for. I dette forløb endvidere introduktion til grammatik og syntaktisk analyse. Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde Projektarbejde projektuge med afsluttende rapport og mundtlig fremlæggelse

4 Titel 4 Eventyr Kernestof Eventyr, Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, 2015 Om folkeeventyr og kunsteventyret i henholdsvis middelalderen og romantikken i Knud Michelsen og Berit Riis Langdahl, Litteraturens Perioder, Gyldendals gymnasiale opslagsbøger, 2011 Hovedpunkter til analyse og fortolkning af eventyr. Noter. Slangen og den lille pige Rødhætte H.C. Andersen: Klods Hans H.C. Andersen: Svinedrengen Charlotte Weitze: Flammer Supplerende stof: Esben askepuster Syndefaldsmyten, 1. Mosebog, 3 Peter Værum, Trolden og ulven i dit eget indre, Samvirke, august 1983 Eventyret om rødhætte i: Introduktion til Eventyr, Litteraturhåndbogen Aktantmodellen Om epik. Genreoversigt. Noter. Særlige fokuspunkter Læsning og modulafleveringer svarende til 20 timers uddannelsestid I forløbet trænes især kursistens evne til at: at gå i dybden med analyse af eventyr: at bruge relevante begreber og fortolke og perspektivere og ikke mindst inddrage sproglige iagttagelser demonstrere viden om samspillet mellem tekst, kultur og samfund og kende træk af den danske og europæiske eventyrs historie udtrykke sig præcist, nuanceret og personligt såvel mundtligt som skriftligt beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk formidlingsmæssig sammenhæng Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde. Titel 5 Nedslag i litteraturhistorien I: Fra middelalder til romantik Kernestof Knud Michelsen og Berit Riis Langdahl, Litteraturens Perioder, Gyldendals gymnasiale opslagsbøger, 2011 Analysevejledning til folkeviser. Analysevejledning til digte og brugslyrik. Edda: Den højes ord

5 Skånske Lov Torbens datter German Gladensvend Harpens kraft Thomas Kingo: Hver har sin skæbne Adam Oehlenschläger: Guldhornene Adam Oehlenschläger: Der er et yndigt land N. S. F. Grundtvig: Langt højere Bjerge H.C. Andersen: I Danmark er jeg født H.C. Andersen: Nattegalen St. St. Blicher: Jyden han er stærk og sej Emil Aarestrup: Angst Fælles værklæsning: Ludvig Holberg: Jeppe På Bjerget Herunder en introduktion til dramatik. Særlige fokuspunkter Supplerende stof: Drengene fra Angora: Ridderproblemer. Stinne Andreasen: Den hvide mands æresdrab, Kristelig Dagblad Om folkeviser, Litteraturhåndbogen Om German Gladensvend i Johannes Fibiger mfl. i Litteraturens Veje, Gads Forlag, 2000, s 40. Kasper Rostrups filmatisering af Jeppe på Bjerget (1981) Klip fra Hans Bülow: Den mangesidige Holberg (2006) Opslag om fædrelandssange fra wikipidia Natasja: Gi mig: Danmark tilbage Gangs: Danmark Restudy.dk: Litteraturhistoriske videoer om middelalder, renæssance og barok Om Oplysningstid og romantik i Liv Thomsen: 1800 tallet på vrangen Om de relevante forfattere i Læsning og modulafleveringer svarende til 40 timers uddannelsestid I dette forløb trænes kursisten i at: dokumentere kendskab til et analytisk begrebsapparat samt kunne analysere, fortolke, perspektivere og vurdere litterære tekster og ikkelitterære tekster, herunder kunne inddrage sproglige iagttagelser demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund analysere et dramatisk værk og dets filmiske fortolkning udtrykke sig præcist, nuanceret og personligt såvel mundtligt som skriftligt beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk formidlingsmæssig sammenhæng Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde/mundtlige fremlæggelser.

6 Titel 6 Medier Avisen: Nyheder, debat og fortællende journalistik Avisjournalistik i Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, Medieanalyse af nyhedsjournalistik og fortællende journalistik i: Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, 2015 Retorisk analyse af meningsjournalistik i Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, 2015 Ritzau: Dansk soldat dræbt i Irak, Bo Elkjær og Sandy French: Jubler over dræbt dansk soldat, Ekstra Bladet, Kim Faber: Frivilligt: Blod mod blod, Politiken, Johanne Pontoppidan Tuxen og Miriam Dalsgaard: Kapitel to: Ambulancen: Gennem larmen kom råbet: Tango 1, han trækker ikke vejret, Politiken, Morten Sabroe: Ondskabens nat. Information Herman Bang: Branden, Nationaltidende, 1884 (uddrag) Kathrine Lilleør: Gør skodjob dig til skod?, blog, Maria Cuculiza: Du er en gammel gris, Ekstra Bladet, Kort- og dokumentarfilm Film X/ Håndbog i filmiske virkemidler Støtteark til filmanalyse og filmforståelse. Dokumentarfilm og Mockumentary i Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, Fakta- og fiktionskoder i Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, Klip fra Phie Ambo & Sami Said: Family (2001) Klip fra Anders Østergaard: Så kort og mærkeligt livet er (2008) Hvad er en kortfilm? Raskins syv parametre Klaus Hjuler: Sort, hvid og grå (2000) Julie Bille: Vildt (2004) Janus Metz: Det korte liv (2014) Fælles medieværk: Anders Riis-Hansen Blekingegadebanden (2009) Sociale medier Ditte Giese: Sociale medier ændrer alt: Vores børn vil aldrig lære at have et privatliv, Politiken, Mikkel Vuerloa: Denne artikel vil ryste dig for altid, Politiken, Peter Beaumont: På jagt efter sandheden om Twitter og Facebook i den arabiske verdens opstande, Information, Særlige fokuspunkter Læsning og modulafleveringer svarende til 55 timers uddannelsestid I tilknytning til dette forløb trænes især kursistens evne til at:

7 aflæse betydningen af så vel journalistiske tekster og genrer som kortog dokumentarfilm og kunne placere disse i en kommunikationssituation opbygge et begrebsapparat og kunne bruge dette til at analysere journalistiske tekster så vel som kort- og dokumentarfilm og herunder kunne inddrage (film-)sproglige iagttagelser kunne analysere en moderne dokumentarfilm (medieværk) med vægt på fakta- og fiktionskoder. kunne forholde sig analytisk og refleksivt til de sociale mediers betydning for privatlivet, og samt til deres potentielle betydning for (for)bruger indflydelse og alternativt politisk engagement udtrykke sig præcist, nuanceret og personligt beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk formidlingsmæssig sammenhæng navigere i skærmbaserede tekster samt kunne indsamle, sortere og anvende materiale i trykt eller elektronisk form. Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde/ mundtlige fremlæggelser. Titel 7 Nedslag i litteraturhistorien II: Det moderne gennembrud Kernestof: Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød Herman Bang: Irene Holm Amalie Skram: Constance Ring (uddrag) Martin Andersen Nexø: Lønningsdag Steffen Auring og Erik Svendsen: Indledningen til Realismer-Modernismer, Systime, 2010 Læsning om det moderne og folkelige gennembrud samt om naturalisme og impressionisme i Knud Michelsen og Berit Riis Langdahl, Litteraturens Perioder, Gyldendals gymnasiale opslagsbøger, 2011 Novelle: klassiske og moderne novelletræk i: Ole Schultz Larsen, Håndbog til dansk, Systime, 2015 PowerPoint oplæg om det moderne gennembrud. Fælles værklæsning: Henrik Ibsens: Et dukkehjem (norsk) Supplerende stof: Portræt af Georg Brandes og andre forfattere i Liv Thomsen: digtere, divaer og dogmebrødre Arild Brinchmanns filmatisering: Et dukkehjem (1973) (norsk) Om sædelighedsfejden i Johannes Fibiger mfl. i Litteraturens Veje, Gads Forlag, 2000, s Læsning og modulafleveringer svarende til 25 timers uddannelsestid

8 Særlige fokuspunkter I tilknytning til dette forløb trænes især kursistens evne til at: gå i dybden med læsningen af en periode og et udvalg af dennes litteratur forstå det moderne gennembrud som perioden, hvor det menneske- og livssyn, vi har i Europa i dag, slår igennem. forstå og genkende de problemer, som periodens litteratur sætter under debat. At demonstrere viden om samspil mellem tekst, kultur og samfund i perioden At forstå og genkende litterære stilarter som realisme, impressionisme og naturalisme. analysere et dramatisk værk og dets filmiske fortolkning beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk formidlingsmæssig sammenhæng Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde. Titel 8 Nedslag i litteraturhistorien III: Fra modernisme til selvbiografi og selviscenesættelse Kernestof: Steffen Auring og Erik Svendsen: Indledningen til Realismer-Modernismer, Systime, 2010 Litteraturhistorisk læsning i Knud Michelsen og Berit Riis Langdahl, Litteraturens Perioder, Gyldendals gymnasiale opslagsbøger, 2011 Kapitlerne: 11. Forbrug og fremmedgørelse, 12. Velfærdskrise, 13. Individ og identitet samt 14. selvbiografi og selviscenesættelse i: Mimi Sørensen og Mads Rangvid i Brug litteraturhistorien, Systime, 2015 Johannes V. Jensen: På Memphis Station Tom Kristensen: Middag Karen Blixen: Blå Øjne Martin A. Hansen: Frederiks Oprør Tove Ditlevsen: Barndommens gade (digt) Klaus Rifbjerg: Livet i badværelset Peter Seeberg: Patienten Vita Andersen: Hvad du tror, jeg tror Michael Strunge: Den hæslige by Søren Ulrik Thomsen: Ode til regnen Helle Helle: Fasaner Jan Sonnergaard: Sex Yahya Hassan: Barndom Hassan Preisler: Brun mands byrde (uddrag) Knud Romer: Den som blinker er bange for døden (uddrag) Fælles værklæsning: Michael Strunge: Popsange: En moderne kærlighedsaffære (1983)

9 Supplerende stof: Klip fra Johan Knattrup Jensen: Verdenssøn (2012) Kamilla Löfström Kristensen, Motorvej til Babylon. Samtaler om lyrik: At læse digte s James Joyce: Ulysses (kort uddrag) Rudolf-Broby-Johnsen: Bordelpige dræber ufødt Det futuristiske manifest (uddrag) Om Eksistentialisme i kap. 10 i: Mimi Sørensen og Mads Rangvid, Brug litteraturhistorien, Systime, 2015 Klip fra Liv Thomsens digtere, divaer og dogmebrødre Klip fra Bazar: Tv-udsendelse fra 1989 med bl.a. Michael Strunge, og Lola Baidel Kilp fra Jørgen Leths: portrætfilm om Søren Ulrik Thomsen: Jeg er levende (1999) Minimalisme (noter). Særlige fokuspunkter Læsning og modulafleveringer svarende til 55 timers uddannelsestid I forløbet trænes kursisten i at: dokumentere kendskab til et analytisk begrebsapparat samt kunne analysere, fortolke, perspektivere og vurdere moderne litterære tekster og ikke-litterære tekster, herunder kunne inddrage sproglige iagttagelser demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie fra år 1900 til nutiden og kendskab til samspillet mellem tekst, kultur og samfund i de forskellige perioder. at forstå og genkende litterære stilarter og retninger som modernisme, ekspressionisme, futurisme, knækprosa, minimalisme, selviscenesættelse og selvbiografi. at kunne analysere og fortolke en digtsamling som værk. beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer i en praktisk formidlingsmæssig sammenhæng Klasseundervisning/gruppearbejde/pararbejde/skriftligt arbejde/kursistfremlæggelser.

10

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August-juni 10-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.c/2.c/3.c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14-15 Horsens

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Hold Lene Friis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2015 Herning HF og VUC HF Dansk A Bettina Bjerg Iversen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle VUC hf dansk, A-niveau - koncentreret forløb med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin maj-juni 2015. Uddannelse

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin maj-juni 2015. Uddannelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF & VUC hfe Dansk A Marie Sognstrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Karina Juhl Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf fagpakke PÆD Dansk A

Læs mere

Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ)

Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ) Undervisningsbeskrivelse Termin Aug-juni 2011-14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Favrskov Gymnasium Stx Dansk A Emilie Hjorth Ingerslev (EH) (og Mie Højfeldt Jørgensen MJ) Hold 3.b Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution VUC Skive Viborg Uddannelse HF enkeltfag Fag og niveau Dansk A Lærer Peter Pedersen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Dansk A Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2013 VUC Vest, Grindsted afd. Hfe Dansk niveau

Læs mere

Uge Emne Indhold Materialer/tekster Læringsmål Slutmål

Uge Emne Indhold Materialer/tekster Læringsmål Slutmål Årsplan for dansk Ak10vet 10. D og 10. P skoleåret 2013/14 Uge Emne Indhold Materialer/tekster Læringsmål Slutmål 33 Introuge Præsentation af klasser, lærere og fag. Introtur med overnatning. Få nogle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Danske forfatterskaber 1-1660-1870 Fra barok til romantik 1. udgave, 2005

Danske forfatterskaber 1-1660-1870 Fra barok til romantik 1. udgave, 2005 FVU Danske forfatterskaber 1-1660-1870 Fra barok til romantik 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761606631 Forfatter(e) Ole Ravn, Susan Mose, Peter Nyord Dansk litteraturantologi med tekster fra 1600-tallets

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver

DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver LEKTIONSKATALOG DANSK 2013 2014 med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver Danskafdelingen Institut for Fremmedsprog, Litteratur og Lingvistik Islands Universitet Indholdsfortegnelse BA

Læs mere

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen

Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen Indholdsfortegnelse: Læsning på hvert klassetrin....3 Læsning i børnehaveklassen..3 Læsning i 1. - 2. klasse 4 Læsning i 3. - 6. klasse 5 Læsning

Læs mere

Inspirationshæfte Videre efter HF

Inspirationshæfte Videre efter HF Inspirationshæfte Inspirationshæfte Videre efter HF Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre

Læs mere

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Indhold DANSK side 1 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 1 Pædagogiske overvejelser og indhold side 2 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere