Hvor bliver omsorgen af? Borgerinvolvering som den nye samfundsdiagnose. 28. landskursus Fagligt selskab for Diabetessygeplejersker 7.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor bliver omsorgen af? Borgerinvolvering som den nye samfundsdiagnose. 28. landskursus Fagligt selskab for Diabetessygeplejersker 7."

Transkript

1 Hvor bliver omsorgen af? Borgerinvolvering som den nye samfundsdiagnose 28. landskursus Fagligt selskab for Diabetessygeplejersker 7. november 2014

2 Velfærdsstaten Tre idealtyper Den klassiske demokratiske borger Den forbrugeristiske Den innovative (New Public Governance) (Johannes Andersen, Sanne Lund Clement & Niels Mølgaard Kunder i politikken)

3 Den klassiske demokratiske borger Den kollektive beslutning Repræsentativitet Kollektive problemstillinger Retorikken: Argumenter og forsøg på at overbevise Målet: Omsorg (Johannes Andersen, Sanne Lund Clement & Niels Mølgaard Kunder i politikken)

4 Den forbrugeristiske borger Det individuelle valg Direkte deltagelse, handlingsorienteret voice and exit Vil gøre en forskel (for sig selv) Retorikken: Personlige oplevelser og gode fortællinger (følelser) Målet: Optimere service (Johannes Andersen, Sanne Lund Clement & Niels Mølgaard Kunder i politikken)

5 Den innovative borger Medproducent Afprøve ideer Personlig udvikling og oplevelsen af medejerskab Retorikken: Dynamik og innovation i foranderlige institutioner gode fortællinger og kritik af stive systemer Målet: Etablere partnerskab og skabe individuel ansvarlighed (Johannes Andersen, Sanne Lund Clement & Niels Mølgaard Kunder i politikken) (Karin Dahlberg, Les Todres & Kate Galvin Lifeworld-led healthcare is more then patient-led care. Medicine, Health Care and Philosophy)

6 Formålet med studiet At beskrive implikationerne for den betydning, som autonomi (synonym med selv-forvaltning) har for patienter, hvis sygdom/lidelse placerer dem i en sårbar situation. Samspillet mellem autonomi og personlig værdighed i mødet med helseprofessionelle er centrale nøgelord. Delmar C, Alenius-Karlsson N, Mikkelsen AH. The implications of autonomy viewed in the light of efforts to uphold dignity and integrity. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being; 2011; 6 (2): Open acess

7 Selvforvaltning (autonomi) og værdighed Autonomi anvendes gerne i den etiske litteratur som synonym for selvforvaltning (van Thiel & van Delden, 2001) Græsk: autos (selv) nomos (lov) Kant som faderen Værdighed drejer sig om at blive respekteret som menneske med et liv der skal leves og valg der skal foretages (Chochinov, 2002, 2007, Jacobson 2009) Siden Kant; også forbundet med menneskets evne til at magte sit liv; altså forbundet med autonomi

8 Hvad ved vi allerede om temaet? Selv-forvaltende værdier (kontrol, uafhængighed, frihed til at vælge, egen omsorg) lægger vægt på at patienterne respekteres som herrer over eget liv. Værdighed er forbundet med at være i stand til at magte sit liv og være uafhængig af andres hjælp Det er en veldokumenteret kendsgerning at angsten for at blive afhængig af andres hjælp er rodfæstet i de selvforvaltende værdier - en individualistisk og liberalistisk filosofi.

9 Metode Studiet er baseret på interviews med otte danske patienter To patienter er diagnosticeret med livstruende cancer og kontaktet inden for få dage efter diagnosen. To patienter med kroniske lidelser. Patienterne blev identificeret og kontaktet via patienorganisationer. To patienter som skulle gennemgå en operation. To patietner i et medicinsk udredningsforløb.

10 Måder hvorpå autonomi kan håndteres Den initiativtagende patient ansvar og skyld Den afviste patient initiativ og værdighed Den kyndige patient ressourcer og selvforvaltning

11 Den initiativtagende patient ansvar og skyld der er ikke nogen, der sådan samler op, for her i sommer, så var der kommet svar på en af de der ting, jeg havde været til. Jeg spurgte ikke, fordi nu var det sommerferie og jeg tænkte, der er ikke kommet svar, det tager nok lang tid. Så efter ferien, begyndte jeg at spørge, ah men nu skulle de nok se, og det blev næste gang, nej der var ikke nogen, der havde set efter noget og jeg spurgte igen og det gjorde jeg nok 3 gange Det havde så ligget der i en måned, det svar. Så er det jeg tænker, hvem er det, der skal sørge for det. Og det spurgte jeg så også om, jeg fik faktisk ikke rigtig noget ordentlig svar. [jeg skal] selv huske på det, og nogen gange hvis der sker lidt meget [kan jeg] lige glemme, hov hvad var det nu lige, det har jeg da ikke fået svar på det der. Det er da ikke mig, der skal huske på det altid, synes jeg ikke (48 årig kvinde)

12 Den afviste patient initiativ og værdighed Da jeg kom ind til [vagtlægen], så siger han. NAA [forvrænger stemmen], Sara du kommer vel for at få afgjort om det er blindtarmen eller ej. Så sagde jeg, nej det ved jeg såmænd ikke lige om jeg gør, jeg kommer bare fordi jeg har rigtig ondt i maven, altså. Jeg ved jo ikke om det er det ene eller det andet, altså. [pause.] Og så sagde han, at han var i tvivl om jeg havde ondt nok til, at de ville gøre noget eller om jeg skulle sendes hjem igen [pause]. I:..men du havde ondt? R: Jeg havde rigtig ondt, især når han trykkede og holder du ik snart op, det gjorde rigtig ondt

13 Den afviste patient initiativ og værdighed Jeg tænkte godt nok sådan lidt at deet, altså for det første så det ikke sån at jeg kommer rendende hele tiden. Altså, jeg ved ikke hvornår jeg sidst har været på sygehus, jeg ringer da ikke for sjov altså, jeg ringer fordi jeg gerne vil have noget hjælp, fordi jeg havde virkelig ondt., og så bliver man bare afvist fordi man ikke har noget termometer, altså. [pause] Ja, det kunne vi få på den nærmeste tankstation. Men sagde jeg, jeg havde ikke mulighed for at komme ud af døren. Jeg bor på 2. sal, så hvis jeg skulle vælte mig ud af sengen, det kunne jeg altså ikke jeg tænkte, at han gad ikke tage mig alvorligt, sån [pause] Altså man kan da også godt forstå at han [vagtlægen] ikke lukker alle ind, der ringer, men jeg synes bare at når man ikke ringer ret tit, så ringer man altså ikke bare for sjov skyld for at have nogen at snakke med, vel? (24 årig kvinde)

14 Den kyndige patient ressourcer og selvforvaltning jeg er selv en fagperson ikke, jeg har jo selv mødt nogen skræktilfælde, nogen der har ligget meget i sengen og fået en blodprop i benet og på den foranledning har jeg selv bedt om at få blandt andet fragmin altså, blodfortyndende I:..og der har ikke været nogen diskussioner i den sammenhæng, du har fået lov til..? Ah vi har da diskuteret lidt om det blodfortyndende og om det nu også var nødvendigt og sådan noget, men øh et eller andet sted så kan de jo godt se det. Der var så også det med at jeg havde egentlig muligheden for at blive opereret fredag af en kollega, som jeg har været sammen med før ret ny i faget. Og der blev jeg faktisk enig med ham om at jeg gerne ville opereres af en speciallæge, vi snakkede fornuftigt om det, der var ikke noget der, det kunne han jo også godt forstå, han havde egentlig heller ikke særlig lyst til at operere mig de lytter meget til mig, hvad jeg har at sige, og vi snakker om tingene og bliver enige.. (34- årig mandlig læge)

15 Hvad dette studie bidrager med Sammenhængen mellem de tre typer af måder: Patienter er aktive og villige til at tage ansvar for egen situation på samme tid er de forcerede til at gøre det Risikoen ved at gøre værdier som selvforvaltning og uafhængighed til ideal i sygepleje kan medvirke til en opfattelse af patienten som værende altid aktiv og selv-forvaltende. Værdighed kan blive så autonomi-søgende at patientens værdighed bliver berørt uværdigt med risiko for at undlade at hjælpe patienten

16 Den danske kvalitetsmodel for sygehuse Nye standarder Ledelse: Inddragelse af borgerne i udvikling og tilrettelæggelse af sygehusets ydelser Kvalitets- og risikostyring Inddragelse af borgernes erfaringer og forventninger Gældende fra 1. januar 2013

17 Den danske kvalitetsmodel for sygehuse Ledelse Inddragelse af borgerne i udvikling og tilrettelæggelse af sygehusets ydelser Indhente synspunkter, brugerråd, patienter, pårørende samt andre personer med interesse i sygehusets ydelser og kvalitet Politik, som beskriver hospitalets overordnede mål, med konkrete metoder som sygehuset vil anvende

18 Den danske kvalitetsmodel for sygehuse Kvalitets- og risikostyring Inddragelse af borgernes erfaringer og forventninger Inddragelse af patienter og pårørendes oplevelser og erfaringer, ønsker, forventninger og behov kan vedrøre udbuddet af ydelser, måden hvorpå ydelserne leveres og kvaliteten i de leverede ydelser

19 Spørgsmål Kan tilsyneladende selvforvaltende patienter føle sig usikre og påvirker usikkerheden patientens værdighed? Er patienter altid i stand til at træffe de rigtige valg og beslutninger, hvis de præsenteres for en række muligheder? Kan den sundhedsprofessionelle komme til at overse de lette patienter? hvad er en passende patient? (aktive, passive patienter) Kan krav om mestring af selvansvar og selvkontrol forstærke selvforskyldte aspekter- og derfor være en trussel mod patientens værdighed? Kender den sundhedsprofessionelle patienten eller kan der være uoverensstemmelse mellem forventninger og værdier patient og sundhedsprofessionel imellem? Hvordan kan den sundhedsprofessionelle hjælpe patienten med følelser af afhængighed, tab af kontrol og begrænsninger af aktiviteter Hvordan kan sundhedsprofessionelle blive mere proaktive i interaktionen med patienten hen imod værdige møder?

20 Referencer Den Danske Kvalitetsmodel, gældende fra januar 2013 Johannes Andersen, Sanne Lund Clement & Niels Mølgaard Kunder i politikken. Aarhus: Hovedland. Delmar C, Bøje T, Dylmer D, Forup L, Jakobsen C, Møller M, Sønder H, Pedersen BD. Independence/Dependence A Contradictory Relationship: Life with a Chronic Illness. Scandinavian Journal of Caring Sciences; 2006; 20 (3): Delmar C, Alenius-Karlsson N, Mikkelsen AH. The implications of autonomy viewed in the light of efforts to uphold dignity and integrity. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being; 2011; 6 (2): Open acess Delmar C. The interplay between autonomy and dignity summarizing patients` voices. Medicine, Health Care and Philosophy. E-pub ahead 20 April Lykkesgaard K, Delmar C. A threat to the understanding of oneself. Intensive patients`experience of dependency. International Journal of Qualitative of Studies on Health and Well-being; 2013; 8: Open access Dahlberg K, Todres L. Galvin K. Lifeworld-led care is more thanpatietnledcare; an existentiel view of well-being. Medicine, Helath Care and Philosophy; 2008; 12(3), Lindberg E. Tid för vårdande möten. Att vidmakthålla och utveckla vårdandet med patietnperspektivet i fokus. Linnaeus University press. Dissertation no 184/2014 Piredda M. Nursing care dependency in cancer patients. Universitetet i Rom. Dissertation november 2014

Tiltrædelsesforelæsning: Professionel omsorg for patient og pårørende hvor svært kan det være?

Tiltrædelsesforelæsning: Professionel omsorg for patient og pårørende hvor svært kan det være? 8 Klinisk Sygepleje 27. årgang Nr. 2 2013 tiltrædelsesforelæsning Tiltrædelsesforelæsning: Professionel omsorg for patient og pårørende hvor svært kan det være? Charlotte Delmar Tiltrædelsesforelæsning

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Pårørendes oplevelse af afdeling 4141 - en spørgeskemaundersøgelse

Pårørendes oplevelse af afdeling 4141 - en spørgeskemaundersøgelse Pårørendes oplevelse af afdeling 4141 en spørgeskemaundersøgelse Resumé Mål At undersøge, i hvor høj grad de pårørendes behov og ønsker bliver imødekommet på afdeling RT 4141. Baggrund Fra politisk side

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Bachelorprojekt Modul 14 Antal tegn: 71.154 Michelle Barner Lentz Studienummer:

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Helle Max Martin, Anja Elkjær Rahbek og Louise Borst Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Delundersøgelse i evaluering af forløbsprogrammernes implementering i Region Hovedstaden Publikationen

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Antropolog Inge Wittrup Læring og mestring patientuddannelse på deltagernes præmisser Oversigt Formål med evalueringen Kerneværdier i L&M De sundhedsprofessionelle

Læs mere

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport 1. Forord: Kan man spørge børn om skilsmisser? Hvad mener børn om forældres skilsmisse? Hvor meget vil børn selv være med til at bestemme, når mor og far går

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Den overvægtige type-2 diabetes patient

Den overvægtige type-2 diabetes patient Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Den overvægtige type-2 diabetes patient Motivation til livsstilsændring Bachelorprojekt af Hold: S2007A Vejleder: Hanne Mette Sørensen Afleveret 05. Januar 2011 Antal

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift.

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Bilag 1 Interview med KEJ i eget hjem i en mindre by i Vejle Kommune. KEJ er 93 år gammel og bor i egen

Læs mere

ALS og seksualitet. Hvordan påvirker ALS min seksualitet

ALS og seksualitet. Hvordan påvirker ALS min seksualitet ALS og seksualitet Hvis du har ALS, kan du her finde svar på nogle af de spørgsmål eller bekymringer, du måske har om, hvordan du kan udtrykke din seksualitet, uanset om du er i et forhold eller ej Hvordan

Læs mere

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag?

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Bilag 1 Transskription af interview med Ramus Paludan Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Ja,

Læs mere

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.) Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Bibi Hølge-Hazelton (red.) 1 2 Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt på Onkologisk Afdeling D 1 Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Læs mere