Arbejde med mundtlighed i det ny humaniora. Dadiseminar Karin Esmann Knudsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejde med mundtlighed i det ny humaniora. Dadiseminar 20.06.11 Karin Esmann Knudsen"

Transkript

1 Arbejde med mundtlighed i det ny humaniora Dadiseminar Karin Esmann Knudsen

2 Dispositio Rammen: Skrivekunst/Creative Writing tilvalg og åben uddannelse fra 2005 på SDU Erfaringer fra arbejdet med produktivt/æstetisk arbejde i undervisningen Arbejde med mundtligheden i retorikdisciplinen Udbytte af arbejdet med mundtlighed Perspektiver i forhold til fremtidens humanistiske uddannelser

3 Fremtidens humanistiske uddannelser konference Århus 11. marts 2011 Over de seneste ti-femten år har beskæftigelsesmønstret for humanistiske kandidater ændret sig væsentligt. Fra tidligere primært at være beskæftiget i undervisnings- og formidlingsfunktioner, udfylder humanistiske kandidater i dag en lang række forskelligartede erhverv på arbejdsmarkedet. Omtrent halvdelen af de humanistiske kandidater er nu ansat i den private sektor, og andelen af selvstændige iværksættere er større blandt humanistiske kandidater end blandt kandidater fra andre hovedområder. De humanistiske uddannelser har tilsvarende gennemgået væsentlige forandringer i samme periode. Indholdet i de mere traditionelle fag reformeres, og nye uddannelser udvikles. Tværfaglighed, innovation, entreprenørskab, erhvervssamarbejde og erhvervsparathed er nogle af nøgleordene for den udvikling, som humaniora i disse år undergår. Humaniora og de humanistiske uddannelser er med andre ord et felt i rivende udvikling. (fra konferencepublikationen, forordet)

4 Tab? Aktuelt synes humaniora at dele sig op i et paradigme, der arbejder med 1) filologiske metoder i en 2) grundlæggende historisk dimension, er orienteret i forhold til 3) den individuelle forskers specialisering, retter sig mod en 4) endelig fremlæggelse af forskningsresultater (ofte med lang horisont) samt har 5) grundforskningskarakter, og så et paradigme, der anlægger 1) tværvidenskabelige metoder i en dimension, der anvender 2) det historiske ad hoc efter det specifikke formål, 3) arbejder i regi af forskergrupper, med fokus på forskningsprocessen, hvilket betyder 4) løbende afkast af forskningsresultater (kort horisont) samt har karakter af 5) anvendt/strategisk forskning. (Lars Ole Sauerberg, institutstormøde ILKM 6. april 11)

5 Udfordring? Ordet entreprenør er en form af det franske verbum entreprendre: at påtage sig arbejde. En entreprenør er en driftig, initiativrig og foretagsom person (Den Europæiske Socialfond, Undervisningsministeriet, Selvstændighedsfonden) Kan se omverdenens muligheder: iværksætteri, innovation, kreativitet Fremtiden tilhører den, der får øje på den (citat, Innovation Lab, Århus) Hvordan skaber vi hos de studerende et entreprenørialt mindset uden at dette bliver på bekostning af fagligheden? (Lotte Nyboe, institutstormøde ILKM 6. april 2011)

6 Grundspørgsmål i Creative Writing * + we must ask what are the theoretical underpinnings of the practical writing workshop, what are the assumptions about literature which allow writing instruction to take place * + we must ask what constitutes knowledge in Creative Writing, and how does work produced by teachers and students in Creative Writing (i.e. their research ) contribute to knowledge in Literary Studies * + We must ask what position of literary authority can the writer assume in the academy, not as an artistic practitioner, but as an intellectual? (Paul Dawson: Creative Writing and the New Humanities, 2005, p. 6)

7 Spørgsmålet om teoretisk grundlag og litteraturopfattelse Spørgsmålet om hvilken viden der produceres i Creative Writing og hvordan den kan overføres til viden om litteratur Spørgsmålet om deltagernes litterære autoritet som intellektuel

8 Muligheder i Creative Writing Within the workshop the literary work can be conceptualised as a zone of social contestation not by dismantling the desire to craft an individual work of art, or by policing the literary representation of identity in the service of social justice, but by exploring how the compositional process is a mode of social intervention at the level of discourse. By doing this writers can be seen as public intellectuals, not in the nostalgic sense of independent freelance thinkers, but as participants in the intellectual work of the New Humanities. (Dawson 2005, p. 214)

9 Entrepenørskab? Skriveværkstedet ramme for produktion og refleksion i et socialt rum Nytænkning, processuel Intellektuel, teoretisk ramme Fælles praksis og refleksion Anvendelsesorienteret, offentligt rum

10 Skrivekunst - Formål - at give den studerende praktiske og teoretiske kvalifikationer inden for tekstproduktion på dansk sprog i fiktive og non-fiktive genrer. - at give den studerende mulighed for at bruge faglige kompetencer optimalt i skriftlig og mundtlig formidling i forskellige medier. Fokus: Det praktisk-produktive arbejde med tekstproduktion og den teoretisk-analytiske refleksion over praksis

11 Discipliner Undervisningsfag Undervisningen s placering Eksamens placering Titel på undervisningsfag 5. semester 6. semester Efter periode ECT S- vægt Skriftkulturens mediehistorie Retorik Tekstproduktion Tekstanalyse med henblik på sprogkvalitet og æstetisk vurdering Narratologi og 2 1 og 2 1 og

12 Sammenhæng i uddannelsen Jeg ved ikke om jeg oplevede det i starten, jeg tror måske jeg oplevede det til sidst, hvordan det hele hang sammen.... Alle fag hænger jo sammen, og det er utrolig lærerigt faktisk. vi kunne bruge det hele, også vores eksamensopgaver * + faktisk rimeligt frit i forhold til alle fagene.

13 Det produktive aspekt det sammenbindende Jo.. det der hænger bedst sammen er tekstproduktion, retorik og tekstanalyse med henblik på sprogkvalitet og æstetisk vurdering. De tre fag synes jeg hænger rigtig godt sammen. Fordi de meget drejer sig om det samme, og der blev også fokuseret på det produktive i retorikken, vi lavede sådan en talestafet og forskellige ting hvor vi skulle sidde og skrive taler og give stikord til hinanden og sådan noget..

14 Praksisfællesskaber Det er det fag jeg har oplevet hvor de studerende har været allermest aktive - og hvor jeg også selv har været det *.+ i et fag hvor det ligesom er præmissen at man byder ind, så er jeg også bedre til at gøre det. De første gange skal man jo lige vænne sig til tonen, hvordan giver man kritik til hinanden, så det stadigvæk er konstruktivt og positivt. Selve installationen, den fordrer også at man byder mere ind. Vi skubber bordene sammen, så vi sidder rundt om en stor firkant, og alle kan se hinanden og kigger på hinanden og taler til hinanden

15 Dialog og netværk Men det jeg oplever når jeg finder ud af, jamen her er nogle ligesindede, og de er jo lige så interesserede i at tale sammen, fordi altså en ting er, at vi når nogle ting på tekstlæsning, men vi bliver jo også opfordret til at lave netværk. Og det er jo helt naturligt at hvis der er nogen hvor man ser han eller hun kan et eller andet: vil du se på min tekst? Så begynder vi at få dialoger, så på den måde bruger vi hinanden meget

16 Perspektiver på danskstudiet 1 - tekstlæsning Når man går til teksten på den måde, så er det jo også, kunne den have været anderledes, burde den have været anderledes, det giver nogle helt andre perspektiver, *.+ man skal selvfølgelig også tage teksten som det, den nu er. Men det udvider mulighederne, synes jeg. Det at se på teksten som et produkt af et arbejde, snarere end som et urørligt kunstværk * + det har givet nogle rigtig sjove perspektiver på danskstudiet.

17 Perspektiver på danskstudiet 2 - begrebsindlæring Hvis jeg tænker tilbage på et fag som narratologi, så fortælleteorien, den sidder bedre fast i mit hoved fordi jeg selv har skrevet en skønlitterær tekst hvor jeg har arbejdet med at få den til at fungere. Og man husker det også bedre bagefter, fordi når man tænker, hvordan var det nu med fx en første persons fortæller, nå jo, jeg skrev en tekst, hvad var det jeg gjorde der, og det var sådan og sådan. Så det vil jeg mene, at det kan man lære noget af i dansk også.

18 Perspektiver på danskstudiet 3 akademisk skrivning * + jeg ville skrive mig frem til mening i forhold til min tekst * + Så samtidig med at jeg arbejdede med det, så reflekterede jeg også over min opgave og mine problemer i forhold til skrivningen [...] og så kunne jeg simpelthen gå ind og tage tingene fra mine refleksioner og jo selvfølgelig skrive om i et akademisk sprog. Jeg kunne bruge skrivningen til at tænke med.

19 Mulighederne i æstetisk skrivning * +der var mange der var der for at blive bedre til at skrive en universitetsopgave *.+ Og de blev chokeret da de opdagede at det kun var skønlitteratur * + jeg kan mærke at jeg er blevet bedre til at skrive akademiske opgaver, jeg har fået et større overblik i mine tekster, og jeg er blevet meget bedre til at formulere mig, altså også alle mulige andre steder. Så jeg synes jo, det er lidt ærgerligt, at der er nogen der måske vælger det fra, fordi de skal arbejde med skønlitteraturen

20 Produktivt æstetisk arbejde i uddannelsen Opløser dikotomier mellem fx: Litteratur og sprog Produktion og analyse Oplevelse og videnskabelig tilgang Identifikation og refleksion Individ og gruppe

21 Retorik - studieordning 2 semestre Eksamen efter hvert semester Mundtlig prøve med forberedelse Bunden 7-dages opgave Krav (fagets mål): 1: Karakterisere forskellige moderne mundtlige og skriftlige teksttyper ud fra retoriske begreber 2: Det samme på niveau svarende til 2 semestres undervisning + Anvende den klassiske og moderne retorisk grundbegreber for god sprogbrug i skrift og tale Praktisk, analytisk og teoretisk arbejde med grundproblemer i mundtlig og skriftlig fremstilling

22 1. semesters undervisning: at blive fortrolig med begreberne, at kunne reflektere over retorikken som videnskab, at få kendskab til dens historie og anvendelsesområder, opnå færdighed i at karakterisere tekster (skrift og tale) 2. semesters undervisning Retorikkens aktualitet og moderne områder: Retorik i bredere perspektiv (skriveforskning) Genrer, litteraturvidenskab, visuel retorik, argumentation Afsender- og modtagerproblemer Hvordan får vi mere interaktivitet: oplæg, analyser, skriveøvelser, praktisk-produktivt arbejde? Organisering af det

23 Arbejde med mundtlighed Oplæsning: at fremføre, lytte (også til forfatterstemmer), give kritik Krops- og stemmeøvelser At skrive og fremføre taler Analysere mundtlige træk i tekster Teoretisk indføring i mundtlighed Refleksion over mundtlighed og skriftlighed, arbejde med actio Dialog i timerne Studenteroplæg

24 Hvilke aspekter af undervisningen vil du karakterisere som arbejde med mundtlighed? Næsten alle, fx * + * + en stor del af det materiale vi har været igennem Det blev hurtigt et overordnet projekt /emne at beskæftige sig med det mundtlige i retorikundervisningen Både undervisningsgangene med teori om mundtlighed, men også den mundtlighed der sker når vi italesætter det retoriske stof i samtlige lektioner, er for mig arbejde med mundtlighed. Jeg ser generelt vores undervisning som teori om såvel mundtlighed som skriftlighed

25 Hvilket udbytte har du fået af arbejdet med mundtlighed? LÆRING I FAGET: Træning i fremtræden, stemmeføring, formulering, disponering af stof; hukommelsen styrkes. Giver erfaring og øvelse samt anledning til refleksion. LÆRING I FAGET: Undervisningsform: dialogen i undervisningen giver altid større udbytte. Man får mulighed for at få svar på spørgsmål og give respons. SAMMENHÆNG I UDDANNELSEN: Smitter af på det skriftlige. Jeg er blevet mere bevidst om, hvordan mine tekster fungerer, når de læses højt i stedet for kun at skulle fungere som intern læsning. Jeg har fået mere fokus på at lave forskel mellem fortællestemme og dialog i egne tekster. PERSONLIGT: En større forståelse for de muligheder man har. En markant øget selvsikkerhed, når jeg stiller mig frem og læser højt for andre eller i det hele taget performer. PERSONLIGT: Arbejdet med mundtligheden har givet mig briller til at se hvor meget mundtlighed, der rent faktisk omgiver os i hverdagen. Det er blevet nemmere at gennemskue andre mundtlige virkemidler & særegenheder hos andre og bruge dem selv.

26 Hvad ville du gerne have arbejdet videre med? INDDRAGELSE AF KROP: Jeg ville gerne have arbejdet videre med selve øvelserne i mundtlighed. Altså vejrtrækningsøvelser. Hvordan man evt. kan stå foran et hold eller forsamling. INDDRAGELSE AF STEMME: Mere mundtlighed; gerne via øvelser med rim og remser i fællesskab. Måske endda sang/musik. Kunne forestille mig at rytmeøvelser og det at synge ville være godt. ISOLERING AF UDTRYKKET: Den overdrevne mundtlighed måske og det at læse op på en bestemt måde (i forhold til hvordan det virker). Vi har arbejdet med det og set det på nettet, men det kunne være sjovt selv at prøve at gøre brug af nogen af de ting/virkemidler vi har set og afprøve forskellige mundtlige virkemidler selv. SAMMENHÆNG MELLEM UDTRYK OG INDHOLD: Jeg ville bestemt gerne have arbejdet videre med mundtligheden, især arbejdet med talerne har været interessant for mig. Jeg vil gerne arbejde videre med forståelsen af appelformerne og hvordan vi bruger dem i det daglige liv.

27 Er der blevet arbejdet med mundtlighed i andre dele af din uddannelse? DEN UNIVERSITÆRE SKRIFT- OG HENVISNINGSKULTUR: Vi arbejder med oplæg i stort set alle fag på uni. Men den individuelle oplæsning og konkrete øvelser er der ikke blevet arbejdet med. * + universitetet koncentrerer sig vel mest om det skriftlig. ALLE skal jo kunne henvise til noget nogen andre har sagt, ellers er der ingen egentlig gyldighed (oplever jeg) og det besværliggøres jo væsentligt hvis påstandene ikke findes på skrift. LÆRERUDDANNELSEN: Jeg kommer jo ikke her med en universitetsbaggrund, men i min uddannelse til lærer har jeg arbejdet en del med det i danskfaget. Men også i pædagogik og psykologi. Dog slet ikke på samme niveau som dette fag med dig. Det har virkelig været spændende. ISOLERING AF UDTRYKKET: Nej og det har faktisk været rart at kunne fokusere på måden tingene bliver sagt på, i stedet for hvad der bliver sagt. Fordi det er redskaber man kan tage med videre i andre situationer eks. eksamen og taler. SAMMENHÆNG MELLEM UDTRYK OG INDHOLD: Ved oplæg på klassen i andre fag, har jeg arbejdet med min egen mundtlighed, men retorikfaget har især lært mig at prioritere stoffet og være bevidst om topoi og hensigtsmæssige appelformer.

28 Arbejde med mundtlighed skaber Sammenhæng Fællesskab Faglig erkendelse Identitet Æstetisk fornemmelse Analytisk sans Metarefleksion Omverdensforståelse

29 Jeg ville ønske jeg havde vidst det her for 20 år siden. Det ville simpelthen have hjulpet mig så meget.

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Afsluttende rapport på et udviklingsprojekt med fokus på lærerstuderendes og skoleelevers oplevelser, tanker og refleksioner vedrørende anvendelse

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Hvem skal tage teten?

Hvem skal tage teten? Hvem skal tage teten? et inkluderende forældresamarbejde udvikles Af Doris Overgaard Larsen og Ole Steen Nielsen august 2013 NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION UC Syddanmark Kopiering af

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Når skriftlighed drukner i ord

Når skriftlighed drukner i ord Når skriftlighed drukner i ord De skriver og skriver, og alligevel ser gymnasieelever ofte først meningen med skolernes udbredte skriftlighed kort før studentereksamen. Lav en overordnet plan for skrivearbejdet

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende D E T S U N D H E D S V I D EN S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Viden, DER skaber Værdi

Viden, DER skaber Værdi Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse).

Læs mere

DIDAKTISK INNOVATION PÅ VUC 24 ideer til undervisningsudvikling

DIDAKTISK INNOVATION PÅ VUC 24 ideer til undervisningsudvikling DIDAKTISK INNOVATION PÅ VUC 24 ideer til undervisningsudvikling En brugsbog skrevet af lærere på VUC Vest, HF & VUC FYN, Nordvestsjællands HF & VUC og Skive-Viborg HF & VUC Redigeret af Helle Winum, Steen

Læs mere

4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner

4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner 4 rapporter om 4 interventioner i 4 professioner - Ingeniører, lærere, sygeplejesker & pædagoger Forbløffende Praksisser: Interventionsrapport II, III, IV & V Anne Katrine Kamstrup Per Fibæk Laursen Merete

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

At-vide-i-handling 3 Refleksion og handling 4 Framing 5. At designe teknologi til at hjælpe læring 6 Problemet med den situerede oversættelse 7

At-vide-i-handling 3 Refleksion og handling 4 Framing 5. At designe teknologi til at hjælpe læring 6 Problemet med den situerede oversættelse 7 Indhold Indledning... 1 Læringsteori på to niveauer 1 Fremgangsmåde 2 Refleksion-i-handling... 2 At-vide-i-handling 3 Refleksion og handling 4 Framing 5 italk og at-vide-i-handling... 5 At designe teknologi

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Har du et problem? En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer

Har du et problem? En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer Har du et problem? En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer Sanne Knudsen, ph.d., lektor ved Institut for Kommunikation,

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

Naturfaglig praksis og spillignende

Naturfaglig praksis og spillignende MONA 2006 2 7 Naturfaglig praksis og spillignende læring Rikke Magnussen Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet Carsten Jessen Institut for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

LÆSEGRUPPER. Julie Marie Isager, cand. mag. & Christina Juul Jensen, cand. mag. Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet Maj 2009

LÆSEGRUPPER. Julie Marie Isager, cand. mag. & Christina Juul Jensen, cand. mag. Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet Maj 2009 LÆSEGRUPPER - brug dine medstuderende Julie Marie Isager, cand. mag. & Christina Juul Jensen, cand. mag. Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Københavns Universitet Maj 2009 Denne pjece er skrevet til samfundsvidenskabelige

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Deltagerorienteringen i undervisningen af MPA studerende refleksioner og praksis

Deltagerorienteringen i undervisningen af MPA studerende refleksioner og praksis Deltagerorienteringen i undervisningen af MPA studerende refleksioner og praksis J.C. Ry Nielsen, ekstern lektor, Copenhagen Business School J. C. Ry Nielsen var i mange år lektor i organisationsteori

Læs mere

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet - eksemplificeret ved samarbejde med fysik Udarbejdet af Dan Eriksen og Knud Krogsgaard Jensen Vejleder Jesper Larsen Juni 2006 Professionsprojekt udført

Læs mere