V estfyns G ymnasium 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V estfyns G ymnasium 1"

Transkript

1 Vestfyns Gymnasium 1

2 VidensGuider Elev- til- elev Projekt VidensGuide bygger på elev- til- elev under- visning. Dvs. ideen er, at dygtige VG- elever (Videns- Guiderne) lånes ud til interesserede folke- skoleklasser i nogle få moduler, og står for under- visningen i et aftalt emne, som har været gennem- gået i timer på gymnasiet. VidensGuiderne forbere- der undervisningen med hjælp og sparring fra deres lærer i faget. Generelle spørgsmål til projektet - inkl. ideer til supplerende emner - kan stilles til: Anne Kirsten Pettitt gym.dk Tel.: Mobil: Hvad er meningen? Tanken med projektet er at etablere et samarbejde mellem Vestfyns Gymnasium og oplandsskolerne - til gavn for begge parter. For folkeskoleeleverne giver besøget fra VG s elever et indtryk af, hvad en gymnasieelev er og kan - og kan derved forhåbentlig medvirke til at afdramati- sere mødet med gymnasiets undervisning. For VGs elever betyder projektet, at de får lejlighed til at formidle fagligt stof til et ægte publikum. Det giver dem både øvelse i formidling og også den øge- de faglige forståelse dette giver. Samtidig får VG s lærere mulighed for en bedre forståelse af elevernes kvalifikationer, når de starter i 1.g, mens folkeskolelærerne kan få et mere direkte indtryk af gymnasiets krav gennem mødet med gymnasieeleverne. Hvordan foregår det? Læs om de udbudte moduler på de følgende sider. Kontaktperson er angivet for hvert emne. Bemærk at kontakt for alle de naturvidenskabelige emner er Kasper Solbjerg Hansen, hvis kontaktoplysninger står på s. 4. Alle praktiske forhold om tid, sted, materialer osv. aftales direkte mellem modulets kontaktperson og folkeskoleklassens lærer. For de fleste emner vil det være muligt at tilpasse modulets indhold til faglige mål og ønsker fra skolerne. Det er vigtigt, at henvendelsen fra folkeskolerne sker i god tid inden modulet skal foregå, så der er tid til at finde de helt rigtige VG- elever og sørge for, de er godt forberedt til besøget. 2 Læs videre om emner indenfor flg. fag: MATEMATIK FYSIK BIOLOGI OLDTIDSKUNDSKAB HISTORIE DANSK SPANSK TYSK ENGELSK PSYKOLOGI SAMFUNDSFAG

3 Naturvidenskab MATEMATIK Matematik Hvad kan computeren bruges til i matematik. Med udgangspunkt i konkrete problemstillinger og dataopsamling, lærer eleverne hvordan simple sam- menhænge kan spottes ved at plotte data i regne- ark. Udover modellering, anvendes Excels statistik egenskaber til f.eks. let at tegne pindediagram, regne gennemsnit mm. FYSIK / KEMI Fysik- og kemishow. Aktivitet: Et decideret show hvor fysiske - og kemiske fænomener demonstreres og forklares på under- holdende vis. Publikum deltager ikke aktivt, men inddrages via spørgsmål og gæt på udfald af forsøg. Målgruppe: klasse. Krav: Et naturfagslokale med vask og udsugning. Varighed: min. Målgruppe: Klassetrin Krav: Klasse med computere, med regneark og evt. Maple eller wordmat. FYSIK Byg selv fysiksjov. Selvkørende koste, byg din egen højttaler, køl ting ned med flydende kvælstof.... Der medbringes forskellige materialer så eleverne selv kan konstruere selvkørende koste, højttalere, raketter eller hvad der nu måtte aftales at være pas- sende for målgruppen. Dertil kommer en række mere eller mindre showlignende forsøg indenfor emnet. Det være sig hvordan et bord kan spille som højttaler, hvordan volumen ændres drastisk ved overgang fra væske til gas, eksemplificeret ved at en sodavands- flaske springer i luften når den opvarmes med fly- dende nitrogen i. Osv. Krav: God plads, evt. i en aula eller lign. MATEMATIK OG FYSIK Legorobotter og avanceret dataopsamling. Eleverne inddeles i grupper, evt. med 1 guide i hver gruppe. Herefter skal en given problemstilling løses. Det kun- ne være at robotten skal fjernstyres inde i et andet rum, vha. en påmonteret smartphone der via skype sender et billede ud til at navigere efter. Herefter skal robotten finde et givet objekt og evt. måle temperatur ell. Lign. Vha. dataopsamlingsudstyr der trådløst kan sende det ud til en tablet el.lign. Alternativt laves matematikopgaver med robotterne, eller. Krav: 10 stk. tablets eller smartphones. eller mere BIOLOGI Biologi- 1: Dissektion af dyr. Aktivitet: Et demonstrationsdyr medbringes og disse- keres. Der tales om indre organers funktioner fokus på fordøjelsessystemet eller åndedrætssystemet. Lun- gernes millioner af små luftsække (alveoler) fyldes v.h.a. luft fra en kompressor, hvilket giver dem en samlet overflade på størrelse med en tennisbane. Herefter går hver guide ud i en gruppe med 3-4 elever og sammen dissekeres et medbragt dyr. Pattegris ell. Lign. Krav: Naturfagslokale, med vask mm. Biologi- 2: Nervesystemet, hjernen og hukom- melse. Aktivitet: Fælles øvelse, hvor alle i klassen danner en rundkreds med hinanden i hånden, hvorved vi finder nerveledningshastigheden i elevernes arme. Vi snak- ker om nervecellens forskellighed i forhold til andre celler i kroppen. Dernæst laves et eksperiment, hvor målet er at forbedre elevernes evne til at huske, og derved træne deres hukommelse. Eleverne lærer om hjernens opbygning, og prøver at forstå de mekanis- mer og centre i hjernen, der er vigtige for om ting kan lagres i vores langtidshukommelse. Målgruppe: Klassetrin Krav: Naturfagslokale 3

4 Oldtidskundskab- 2: Demokrati (f.eks. sammen med samfundsfag) Hvad er demokrati egentlig for noget? Uden at vi måske tænker over det, er det faktisk en styreform, der blev etableret for mere end 2500 år siden. Men hvordan så demokratiet ud dengang, og hvordan adskiller det sig fra det repræsentative demokrati, vi har i Danmark i dag? Efter en introduktion til det græske demokrati deles eleverne i grupper af fire, som hver får en guide. De får at vide, at Danmark i 2015 går over til at være et direkte demokrati, og hver gruppe skal nu komme med et kreativt forslag hvordan dette kunne implementeres i DK. Biologi- 3: Cellegift og celletyper i mikro- skop Aktivitet: Der medbringes mikroskoper til en hel klas- se, og eleverne ser på forskelle mellem dyre- og plan- teceller (cellevæg, grønkorn mm.). Eleverne tilsætter farve, så de kan se cellekernerne, og de vil tilsætte cellegift (forskellige saltopløsninger), der enten for cellerne til at skrumpe eller sprænges. Målgruppe: Klassetrin Krav: Naturfagslokale, med vask mm. Kontakt for alle naturvidenskabelige tilbud: Kasper Solbjerg Hansen gym.dk) Humanistiske fag OLDTIDSKUNDSKAB Oldtidskundskab- 1: Homer (f.eks. sammen med dansk) Mange mennesker er glade for at læse eventyr, og de fleste kender deres Grimm og H.C. Andersen. Men mere end 2000 år før disse eventyr blev til, fortalte de gamle grækere fantastiske historier om guder, helte og monstre. I dette forløb bliver eleverne introduceret til Homer, og de kommer til at høre nogle spændende fortællinger. Endelig skal eleverne i små grupper selv opføre scener fra Iliaden eller Odysseen som skuespil. I de store klasser kan eleverne få redskaber til at analysere de mytiske fortællinger, f.eks. vha. aktant- modellen, som de også bruger i forbindelse med ana- lyse af eventyr. eller mere Målgruppe: Klassetrin eller mere (eventuelt med en gennemgang af det danske demokrati på forhånd) Oldtidskundskab- 3: Græske myter gennem va- semalerier (formning/billedkunst) De gamle grækere var vilde med at fortælle historier både som fortællinger, der gik fra mund til mund, men også som billeder på deres vaser. I dette forløb bliver eleverne fortalt nogle af de mest spændende græske myter, og de ser billeder fra græske vaser, som viser myterne. I grupper af fem, som hver får en guide, skal eleverne høre en bestemt græsk myte, og mens de lytter til fortællingen, skal de tegne et vase- maleri til. Til dette får de udleveret en skabelon, som forestiller en græsk vase med et tomt billedfelt. Til sidst skal eleverne fremvise deres billeder til nogle af de andre elever, mens de fortæller deres myte. Målgruppe: klasse Oldtidskundskab- 4: Græske og romerske guder og helte (religion) De fleste har nok hørt om Zeus og sikkert også Herak- les, eller Herkules, som han mere populært bliver kaldt. Vi hører gang på gang om de græske guder og helte i alle mulige sammenhænge, selv når en lille prinsesse bliver døbt Athene. I dette kursus bliver eleverne introduceret til græsk mytologi, og i små grupper af tre- fire skal de med hjælp fra en guide tegne et billede og lave en kort gruppepræsentation af en enkelt gud eller helt. Vi kan eventuelt slutte timen af med at se Herkules, hvor vi får et muntert gensyn med de største græske guder og helte. Målgruppe: 8. klasse Varighed: minutter Kontakt for alle tilbud fra oldtidskundskab: Merle Westergaard gym.dk) 4

5 HISTORIE Historie- 1: Holocaust. Et par vidensguider laver et lille oplæg om hvad Holo- caust er for noget. Oplægget skal få eleverne til at reflektere over hvordan vi bør mindes fænomenet og forhåbentlig kan lære af det. Oplægget vil fokusere på Holocaust som et generelt europæisk fænomen, men vil også i mindre omfang komme ind på de danske jøders skæbne. Målgruppe: 7. til 10. klassetrin. Krav: Klasselokale med projektor. At klassen er ved - eller i forvejen har arbejdet med mellemkrigs- tiden. Varighed: ca. 90 min.. Kontakt: Poul Dalgaard gym.dk) VidensGuiderne giver en kort introduktion til Hassan, og derefter arbejder eleverne i grupper med nogle af digtene. Desuden læser eleverne et par artikler, der afspejler debatten i de kulturbærende danske medier og de rystelser Hassans digte har udsat synet på indvandre- kulturen for - fra venstrefløjens romantiske omklam- ring af den til højrefløjens problematisering af ind- vandrernes (økonomiske) motiver til at slå sig ned i DK. Målgruppe: klassetrin Varighed: minutter Kontakt: Karl Pedersen gym.dk ) eller Marie- Louise Seerup gym.dk ) Historie- 2: Cubakrisen i et koldkrigsperspektiv. Et par udvalgte VidensGuider fra 3.g kommer og laver et foredrag om baggrunden og optakten til Den Kolde Krig. Ideen er, at forelæsningen evt. kan bruges som indledning til et undervisningsforløb om Cuba- krisen eller i forbindelse med en klasseekskursion til Langelandsfortet, og dermed en forståelse i et kold- krigsperspektiv. Målgruppe: 7. til 10. klassetrin. Krav: Klasselokale med projektor. Varighed: 45 min.. Kontakt: Lars Ohlsen gym.dk) Historie- 4: Kampen om gymnastiksystemer i tallet. Ny skolereform + fokus på mere bevægelse i skolen = kampen om gymnastiksystemer i tallet (idræt som skolefag i tallet, bondens bevidst- gørelse/bonden rettet ryggen, demokratiet i spil mm). Kan kombineres med en tur i hallen for at af- prøve de forskellige gymnastiksystemer. Målgruppe: Varighed: 2-3 moduler. Kontakt: Lone Hollmann gym.dk) DANSK Dansk- 1: Yahya Hassan Med sin digtsamling om livet i Gellerupparken har Yahya Hassan skabt en del debat i DK - og desuden skrevet den bedst sælgende digtsamling siden Vita Andersens Tryghedsnarkomaner fra Selv siger han, at digtene handler om hans eget liv (biografiske), men også at de er rigtige digte, dvs. fiktion om hvordan livet er eller kunne være. Dansk- 2: Dokumentaren/reality Dokumentarer som Paradise Hotel, Station 2, De unge mødre, Operation X og Armadillo fylder mere og mere i fjernsynet, og unge som gamle sluger flere og flere af disse programmer, men forholder de sig kri- tisk til dem? Dette forløb giver eleverne de værktøjer, som de skal bruge for at kunne gennemskue både retorikken og de filmiske virkemidler i forskellige dokumentargenrer. Timens forløb: Læreren vælger på forhånd en af flg. genrer som grundlag for timen: den observerende dokumentar, den dybdeborende eller docu- soap (reality). I får et eksempel tilsendt, som skal være set, når vi kommer ud. Der arbejdes med de filmiske virkemidler gennem et lille klip på ca. 10 minutter og retorikken behandles. Eleverne skulle derefter kunne forholde sig det, de ser på skærmen og stille spørgsmålet hvad vil de ove- rbevise mig om?, når de ser en dokumentar. Målgruppe: klassetrin Varighed: minutter til at se dokumentaren, inden vi kommer. Ca. 90 minutter til gennemgangen. Kontakt: Karin Hansen gym.dk) 5

6 Sprog SPANSK Spansk Spansk i gymnasiet Hvad lærer man? Spansk er et verdenssprog og forløbet her giver ele- verne mulighed for at høre om sproget og spansk- sproget kultur og samfund. VidensGuiderne giver eksempler på grammatiske emner og hvordan de bruges i daglig tale, dvs. jeres elever prøver selv spro- get. De lærer små sætninger og hører om kulturelle emner som dans, mad, regionale samfundsemner i form at katalansk regionalisme f.eks. udtrykt i fod- boldkultur. VidensGuiderne vil desuden give eksem- pler på musik fra de spansktalende lande. Målgruppe: klassetrin Kontakt: Helen Dyrst gym.dk) Vores VidensGuider er ansvarlige for, at de opgave- baserede aktiviteter munder ud i en formidling på tysk. Målgruppe: klassetrin Kontakt: Kristian Bahr gym.dk Tysk- 3: Grammatik Gennemgang af udvalgte, relevante emner med hen- blik på større sikkerhed og bedre kommunikation Målgruppe: klassetrin Kontakt: Kristian Bahr gym.dk ENGELSK Engelsk- 1: Grammatik I dette forløb får folkeskoleeleverne en smagsprøve på de grammatiske emner, vi arbejder med i gymna- siet. I workshops, der hver styres af én gymnasieelev, bliver eleverne introduceret til nogle af de gramma- tiske emner, vi arbejder med i engelsk i 1g, som f.eks. kongruens, genitiv og ordstilling. Til de forskellige workshops skal eleverne lave små øvelser og vil af- prøve husketeknikker, der både involverer kreative opgaver, som f.eks. rim/remser og tegninger, men også fysiske øvelser og boldlege. eller mere Kontakt: Merle Westergaard gym.dk) TYSK Tysk- 1: Landeskunde. Kender du Tyskland? Aktivitet: Eleverne bliver på en række stationer præsenteret for Tysklands og tysksprogede landes kultur. Der bliver arbejdet med mad, traditioner, musik, filmklip, og udgangspunktet kan f.eks. være en by eller et Bundesland. Arbejdsformen er interaktiv med fokus både på pro- ces og på produkt og med vores VidensGuider som igangsættere. Målgruppe: klassetrin Kontakt: Kristian Bahr gym.dk ) Engelsk- 2: Hate Crimes Hatecrime er betegnelsen for en forbrydelse, hvor gerningsmanden begår overfald på grund af offerets farve, religion, eller seksuelle orientering. Dette er ikke dog langt fra noget nyt fænomen, og man be- høver ikke kigge længere tilbage end til Hitlers jøde- forfølgelse under 2.verdenskrig for at finde et skræm- mende eksempel på denne forbrydelse. Men hvorfor opstår Hatecrimes, og hvad man kan gøre for at be- kæmpe denne stadigt eksisterende tendens i sam- fundet? Målgruppe: klasse Varighed: 90 min Kontakt: Christina Vinter- Thomsen gym.dk) Tysk- 2: Vi taler tysk hele tiden! Aktivitet: Eleverne bliver på en række stationer bedt om at løse primært mundtlige, men også skrift- lige opgaver. Der er tale om sproglige opgaver og kreative opgaver, hvor arbejdsformen er interaktiv med fokus både på proces og på produkt. 6

7 Engelsk- 3: Identity in Literature Hvem er jeg? er et spørgsmål, som mange har stillet sig selv og som ofte er omdrejningspunkt i en novelle eller en film. Svaret på dette er dog ikke enkelt, og vi ændrer tøjstil, vaner, interesser, social omgangskreds og værdier mange gange i løbet af livet, men hvad er det, der er med til at bestemme, hvem vi er? Målgruppe: klasse Varighed: 90 min Kontakt: Christina Vinter- Thomsen gym.dk) Engelsk- 4: Documentary Dokumentargenren er i opbrud, og vi forventes at kunne forholde os til mange meget forskellige former for formidling, når vi tænder for fjernsynet. Men er vi klædt på til dette? Dette forløb giver eleverne værk- tøjerne til at kunne gennemskue hvilke virkemidler, programmerne bruger for at overbevise os. Eleverne ser et klip på ca 10 minutter af en doku- mentar (i stil med Jamie Oliver's Food Revolution eller Supersize Me, men dokumentaren kan ændres efter behov og emne). Hernæst arbejdes der med de filmiske virkemidler og retorikken bag. Der bliver altså set på følgende: Hvad er dokumentarens formål? Hvilke virkemidler bruger dokumentaren til at over- bevise os? Både filmiske og retoriske. Formålet er, at skærpe elevens analytiske evner og kritiske stillingstagen til dokumentarfilm. Målgruppe: klassetrin Varighed: ca. 90 minutter Kontakt: Karin Hansen gym.dk Samfundsfaglige fag Psykologi Kommunikation og konflikthåndtering Et par vidensguider laver et lille oplæg om hvad kommunikation og konflikthåndtering er for noget psykologisk set. Oplægget skal få eleverne til at re- flektere over hvordan vi på mange måder og ofte ubevidst kommunikerer og virker overfor hinanden. Der vil blive fokuseret på vigtigheden af egne kom- munikationsmåder i forhold til håndtering af konflik- ter. Oplæggene kan fint tænkes i samspil med klas- sers/skolens arbejde med konflikthåndtering. Samfundsfag Samfundsfag- 1: Ungdomskriminalitet og fler- talsmisforståelser Vi tror, vi gør som flertallet. Forskning viser, at vi forsøger at leve op til det, vi tror, er andres forvent- ninger til os. Det gælder også risikoadfærd i forbin- delse med udviklingen af kriminalitet. Vores to Vi- densguider holder et kort oplæg om ungdoms- kriminalitet og flertalsmisforståelser. Oplægget dan- ner udgangspunkt for en kort kvantitativ under- søgelse af klassens typiske flertalsmisforståelser og en efterfølgende diskussion af, hvordan vi undgår disse. Målgruppe: 8. til 10. klassetrin. Varighed: ca. 4 timer. (Estimerede) Kontakt: Jakob Kildehave gym.dk) Samfundsfag- 2: Unges seksualitet i det sen- moderne samfund Et par VidensGuider laver et kort oplæg om seksuali- tet i det senmoderne samfund. Oplægget skal være udgangspunkt til, at man i grupper kan udarbejde spørgsmål til en kvantitativ undersøgelse på skolen. Efterfølgende, evt. i en pause, samles data og efter- følgende fremlægges i plenum. Målgruppe: 8. til 10. klassetrin. Krav: Klasselokale med projektor. At klassen i for- vejen har arbejdet med det senmoderne samfund. Varighed: ca. 4 timer. (Estimerede) Kontakt: Lars Ohlsen gym.dk) Målgruppe: 6. til 7. klassetrin. Varighed: ca. 90 min. Kontakt: Poul Dalgaard gym.dk ) 7

8 Vestfyns Gymnasium Langbygaardsvej Glamsbjerg

V estfyns G ymnasium 1

V estfyns G ymnasium 1 Vestfyns Gymnasium 1 VidensGuider Elev-til-elev Projekt VidensGuide bygger på elev-til-elev undervisning. Dvs. ideen er, at dygtige VG-elever (Videns- Guiderne) lånes ud til interesserede folkeskoleklasser

Læs mere

V estfyns G ymnasium 1

V estfyns G ymnasium 1 1 Vestfyns Gymnasium VidensGuider Elev-til-elev Projekt VidensGuide bygger på elev-til-elev undervisning. Dvs. ideen er, at dygtige VG-elever (Videns- Guiderne) lånes ud til interesserede folkeskoleklasser

Læs mere

VidensGuider. Generelle spørgsmål til projektet - inkl. ideer til supplerende emner - kan stilles til:

VidensGuider. Generelle spørgsmål til projektet - inkl. ideer til supplerende emner - kan stilles til: 1 VidensGuider Elev-til-elev Projekt VidensGuide bygger på elev-til-elev undervisning. Dvs. ideen er, at dygtige VG-elever (Videns- Guiderne) lånes ud til interesserede folkeskoleklasser i nogle få moduler,

Læs mere

V estfyns G ymnasium 1

V estfyns G ymnasium 1 1 Vestfyns Gymnasium VidensGuider Elev-til-elev Projekt VidensGuide bygger på elev-til-elev undervisning. Dvs. ideen er, at dygtige VG-elever (Videns- Guiderne) lånes ud til interesserede folkeskoleklasser

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B STUDIE- RETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 2 MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 6 ABROAD ENGELSK

Læs mere

4. Bio A, Mat B, Psykologi C

4. Bio A, Mat B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 4. Bio A, Mat B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C MANDAG FYSIK 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D1 9.00 9.30 Ankomst i Fysisk

Læs mere

Karakterstatistik for Januar 2013

Karakterstatistik for Januar 2013 nasievej 10 Januar 2013 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Datalogi, niveau C - Mundtlig Dramatik, niveau C - Mundtlig Engelsk, niveau B - Mundtlig Erhvervsøkonomi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Oldtidskundskab C Religion C. Valgfag A. Biologi C. Kunstnerisk fag C. Samfundsfag C. Valgfag C. Oldtidskundskab C. Religion C.

Oldtidskundskab C Religion C. Valgfag A. Biologi C. Kunstnerisk fag C. Samfundsfag C. Valgfag C. Oldtidskundskab C. Religion C. Verden omkring dig er fyldt med. Tænk på din mobiltelefon, der er proppet med teknologisk udstyr. Tænk på emballage, cremer og kosmetik, der er fyldt med kemiske stoffer. Eller tænk på den moderne genforskning,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2011 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B,

6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, Studieretningsbeskrivelse for 6. Samf A, Mat A, Naturgeografi B, I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere

Læs mere

1b. Mat A, Kemi A, Fys B

1b. Mat A, Kemi A, Fys B Studieretningsbeskrivelse for 1b. Mat A, Kemi A, Fys B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C

8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C Studieretningsbeskrivelse for 8. Engelsk A, Samf B, Psykologi C I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag

Læs mere

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE På Ribe Katedralskole er grundforløbet tilrettelagt ens for alle elever, så eleverne uden problemer kan ændre deres foreløbige ønske om studieretning, når der til

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

Studieretninger

Studieretninger Studieretninger 2017-2020 Studieretninger 2017-2020 Naturvidenskabelige studieretninger: Se lille præsentationsvideo her - Eliteidrætsprofilen: Matematik A Idræt A Fysik B Kemi B - Naturvidenskabsprofilen:

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER AT i 3.g. Med afslutningen af forelæsningerne mangler I nu: To flerfaglige forløb - uge 44 - uge 3 Den afsluttende synopsiseksamen - AT-ressourcerummet

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

Kursus i formidling for ph.d studerende

Kursus i formidling for ph.d studerende Kursus i formidling for ph.d studerende BESKRIVELSE AF KURSUSFORLØBET Dette kursusforløb retter sig specifikt mod naturvidenskabelige og tekniske ph.d.-studerende. Kurset kombinerer faste kursusdage med

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D MANDAG BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Uge Indhold Litteratur Fælles mål

Uge Indhold Litteratur Fælles mål Årsplan 2014/15 sprog Fag Dansk FS10 Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Møller Årgang 2014/15 Uge Indhold Litteratur Fælles mål 34 Introduktion - To sandheder og en løgn - Litteraturquiz - Spørgeskemaer/elevmål

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Oversigt studieretninger

Oversigt studieretninger Oversigt studieretninger 2017-18 Fysik A Matematik A Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Engelsk B Biologi C Historie A Idræt C Samfundsfag C Kunstneriske fag C 2. fremmedsprog B * ** *Frit C- eller

Læs mere

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat 1 Bilag 1a Dansk: den obligatoriske optagelsesprøve Prøvegrundlag: en tekst af max 1 normalsides omfang. Teksttyperne kan være prosa, lyrik eller sagprosa. Læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

S o l r ø d G y m n a s i u m

S o l r ø d G y m n a s i u m S o l r ø d G y m n a s i u m HF Velkommen til HF på Solrød Gymnasium På HF-uddannelsen får du en almen, gymnasial uddannelse, som vi på Solrød Gymnasium har valgt at tone. Det gør vi igennem fagpakker,

Læs mere

Projekt i TYSK AG - FS. Allerød Gymnasium og Folkeskolerne i Allerød

Projekt i TYSK AG - FS. Allerød Gymnasium og Folkeskolerne i Allerød Brobygning Projekt i TYSK AG - FS Allerød Gymnasium og Folkeskolerne i Allerød Hvorfor er brobygning så vigtig? sikre, at eleverne har de nødvendige, faglige kompetencer til det næste trin i uddannelsesforløbet

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Fra elev til studerende 10 +

Fra elev til studerende 10 + Fra elev til studerende 10 + 10+ - fra elev til studerende At gå på 10+ er en ny måde at gå i skole. Du skal lære at studere og ikke kun modtage undervisning. På 10+ kan du udvikle din evne til at bruge

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2017 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Charlotte Degn Schubert Hold 2. MatFys 2015-16 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

STX temadage for 8. og 9. klasse

STX temadage for 8. og 9. klasse Gymnasieklasse for en dag STX temadage for 8. og 9. klasse CPH West, Ishøj Gymnasium Lærerudveksling og Prøv at være gymnasieelev på stx for en dag Læreren er med til velkomst og afslutning Dagen afsluttes

Læs mere

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen

Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Projekt for dygtige elever på Tjørnelyskolen Information til forældre November 2007 Identifikation og indstilling af elever til projektet I nærværende pjece kan læses om, hvordan forældre og lærere kan

Læs mere

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I tegn og ga Et -Ligeva Erd og fa Elleskab T D A O M K E R I Indhold Tegn og gæt øvelse der lægger op til en diskussion om stereotyper. Formål At eleverne opnår en forståelse for, at vi alle er forskellige,

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

FIND DIN RETTE HYLDE. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder.

FIND DIN RETTE HYLDE. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder. Ud af gymnasiet: Spørgsmål om adgangskrav til de videregående uddannelser efter gymnasiet skal

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere

HFElEv 2014 S o l r ø d G y m n a S i u m

HFElEv 2014 S o l r ø d G y m n a S i u m HF Elev 2014 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF på Solrød Gymnasium På HF-uddannelsen får du en almen, gymnasial uddannelse med et bredt udbud af valgfag og en uddannelse, som ud over det teoretiske

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Gymnasiet i 9.klasse. Tag dit valgfag på Herning Gymnasium

Gymnasiet i 9.klasse. Tag dit valgfag på Herning Gymnasium Gymnasiet i 9.klasse Tag dit valgfag på Herning Gymnasium 2017-18 Indledning Som led i skolereformen vil Herning Gymnasium gerne i fremtiden samarbejde med folkeskolerne og friskolerne om afviklingen af

Læs mere

Evolutionsteorien set i et historisk lys med fokus på nåturvidenskåbelige årbejdsformer på Dårwins tid.

Evolutionsteorien set i et historisk lys med fokus på nåturvidenskåbelige årbejdsformer på Dårwins tid. Evolutionsteorien set i et historisk lys med fokus på nåturvidenskåbelige årbejdsformer på Dårwins tid. Skole Deltagende lærer(e) og klasse(r) Emne Indgående fag Niveau Læringsmål Omfang - herunder konkret

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013/2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e) Pernille

Læs mere

INNOVATIONSFABRIKKEN. ved Kirsten Lauta

INNOVATIONSFABRIKKEN. ved Kirsten Lauta INNOVATIONSFABRIKKEN ved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig myndighed.

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 Stx. Hf. Hhx. Htx Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Linjevalg skoleåret 2016/17 en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22 Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov År: 2010/11 Hold: 22 Fagets målsætning: Faget forholder sig selvfølgelig til bekendtgørelsen, som jeg ikke vil uddybe her. Derudover er det målet, at faget bidrager

Læs mere

Koncentration kræver krop. - event for 9. klasse

Koncentration kræver krop. - event for 9. klasse Koncentration kræver krop - event for 9. klasse Introduktion Eventen skal give 9. klasses elever et indblik i og en erfaring med, hvilke gevinster der er ved være fysisk aktiv lige inden en faglig test

Læs mere

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse følg gymnasiet på de sociale medier Invitation Silkeborg Gymnasium inviterer hermed grundskolerne til et samarbejde baseret på

Læs mere

Min historie. Fra 12 år

Min historie. Fra 12 år Min historie Fra 12 år 3. Intro til læreren 4. Video og øvelse 1 Spring i tid og rum 7. Video og øvelse 2 Lav en dokumentar om livet på et asylcenter 10. Video og øvelse 3 Lav din egen livsfortælling Intro

Læs mere

Ung til Ung formidling Til eleverne

Ung til Ung formidling Til eleverne Ung til Ung formidling Til eleverne Nærum Gymnasium Birkerød Gymnasium Folkeskoler RUDERSDAL KOMMUNE 2013-2014 Et samarbejde mellem folkeskoler og gymnasier i Rudersdal geografi, biologi, fysik/kemi og

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

UNDERVISNING I CENTRUM

UNDERVISNING I CENTRUM UNDERVISNING I CENTRUM et tilbud til 8. og 9. klasser 2015-2016 AARHUS KATEDRALSKOLE Giv tekster fysisk form, lær om DNA eller fremmedsprog Aarhus Katedralskole har samlet en række spændende undervisningstilbud,

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

TILMELDING PÅ

TILMELDING PÅ UDSKOLING: SYNOPSIS, INSTRUKTION & SKUESPIL / TIRSDAG DEN 10. JANUAR / RINGE Målgruppe: Dansk- og dramalærere i 7.-10. klasse Undervisere: Skuespiller Lise Ørtved og instruktør og manuskriptforfatter Christian

Læs mere

Programmering i folkeskolen

Programmering i folkeskolen Programmering i folkeskolen Danmark har et mål om at være et af verdens førende it-samfund, men virkeligheden er desværre en anden. Kun ganske få unge mennesker har en tilstrækkelig indsigt i den måde,

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst)

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst) Side 1 af 5 Hold Holdstart Varighed Fag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SU-timer 602 1508 1 år Billedkunst 0 B 12:00-15:55 12:00-15:55 8,89 604e 1508 ½ år Biologi 0 C 8:00-11:25 8:30-11:25 6,67 606

Læs mere

NATURVIDENSKAB NATURVIDENSKAB STUDIE STUDIE RETNING RETNING

NATURVIDENSKAB NATURVIDENSKAB STUDIE STUDIE RETNING RETNING NATURVIDENSKAB A B B 01 NATURVIDENSKAB Bioteknologi A A B 02 A niveau* ** C niveau*** *) Hvis du har tysk, skal du vælge et A-fag i 3.g. Muligheder: A, kemi A, tysk A, engelsk A. **) Hvis du vælger fysik

Læs mere

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Dette forløb er et introduktionsforløb til samfundsfag. Eleverne skal stifte bekendtskab med, hvad samfundsfags indhold og metoder er. I samfundsfag skal eleverne blandt

Læs mere