Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden"

Transkript

1 Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

2 Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget Vildbjerg Tilbuddets målgruppe Familiecentret Nordlys er oprettet efter Lov om Social service 67, stk. 1 og 101. Der tilbyder familiebehandling til småbørnsfamilier, hvor forældrene er præget af store sociale og psykiske vanskeligheder og/eller misbrugs-og psykiatriproblemer. Familier med anden etnisk baggrund og familier med behov for et alternativ til fængselsafsoning samt familier i krise kan også være indenfor målgruppen. Målgruppen af børn er 0-6-årige og eventuelle søskende, hvor problematikken er tilknytnings-og relationsforstyrrelser, eller hvor risikoen herfor er til stede. Nordlys tilbyder døgnophold med familiebehandlings-og undersøgelsesforløb af 6-16 ugers varighed. Endvidere tilbydes 14 dages akutophold. Nordlys har 10 døgnpladser, svarende til 4-6 familier. Nordlys tilbyder derudover massive ambulante behandlingsforløb til småbørnsfamilier samt ambulante afdæknings-og undersøgelsesforløb. Nordlys har som det primære mål at støtte ressourcesvage småbørnsfamilier gennem undersøgelse og behandling til sikring af børnenes udvikling og trivsel. Tilbuddets leder Helle Blomhøj Souschef og afdelingsleder Åse Mandøe Tilsynsførende Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Dato for tilsyn Tilsyn 2012 gennemføres som uanmeldte besøg der har til formål er at undersøge at borgere i Herning kommune modtager en professionel ydelse. Hvert ledelsesområde vil modtage minimum et tilsyn. Det er tilsynets forventning at de henstillinger der evt. gives på en afdeling giver anledning til læring på områdets øvrige tilbud. Metode: Forberedelse til individuelle tilrettelagte tilsynsbesøg: Årets fokusområder. Politiske målsætninger Tilbuddets kontrakter/samarbejdsaftaler med Herning kommune Tidligere rapporter Henvendelser omkring tilbuddet Magtanvendelser Områder der kan have offentlighedens opmærksomhed

3 Udarbejdelse af kvalitetsmål Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang

4 Tilsynsenheden Samtalen opklarende, uddybende og reflekterende spørgsmål: Tilstedeværende på tilbuddet. Dette kan være ledelse, personale, borgere, pårørende m.fl. Personer med relation til tilbuddet. Samtalen tager udgangspunkt i årets fokusområder for at belyse om kvalitetsmålene opfyldes. Der kan være opklarende og uddybende spørgsmål til praksis. Observation: Tilsynet er observerende under hele tilsynsbesøget, fra ankomst til stedet forlades igen. Tilsynet tager som udgangspunkt 4 timer, og med 2 tilsynsførende. Nedenstående kvalitetsmål er, defineret af Tilsynsenheden ud fra følgende: Regler og retningslinjer, der er fastsat i loven. Det er blandt andet i Serviceloven, Forvaltningsloven, Retssikkerhedsloven, Sundhedsstyrelsens vejledninger, m.fl. De politiske mål i kommunen for de forskellige driftsområder Driftsafdelingernes mål, kvalitetsstandarder, politikker, retningslinjer og værdier Faglige standarder, retningslinjer og værdier Tilsynet er også opmærksomt på andre faktorer, der kan have indflydelse på kvaliteten af tilbuddet, hvis det giver anledning til bemærkninger vil det fremgå af skemaet øvrige observationer. Tilsynsmanual 2012 på Kvalitetsmål: Den professionelle indsats X Ja Et par mødre forstod ikke, hvordan personalet kunne komme frem til en konklusion omkring dem og deres børn, når de selv oplevede noget andet. De oplevede uenighed og syntes ikke at de fik nogen forklaring de kunne bruge. Personalet kunne redegøre for, hvordan der kunne opstå forskelligt syn på det der

5 blev observeret. At miljøet er tilpasset målgruppens behov således at der opstår et anerkendende, positivt, omsorgsfuldt samvær X Ja Et par mødre mente ikke at de altid blev inddraget og hørt i forbindelse med bl.a. deres individuelle samtaler. De syntes, at personalets mundtlige retorik til tider var afkortet og hård. Eks. var der sagt, sådan bliver det. Ligeledes syntes de ikke, at de bestemte over deres eget barn. Mødrene oplevede, at alle observationerne af dem og deres barn forgik i fælles rummene. De mente også at observationerne burde forgå i deres lejlighed. Personalet kunne på tilfredsstillende vis redegøre for tilgangen til forældrene og At borgeren inddrages ligeværdigt og er medbestemmende. At forventninger afstemmes.

6 Tilsynsenheden børnene og hvorfor netop denne tilgang var valgt. Personalet forsøger altid, at fortælle og forklarer forældrene hvad der sker og hvorfor man gør som man gør. Til tider er myndighedens handlingsplan/beslutninger og forældrenes ønsker modsatrettede. Personalet kunne oplyse, at de også laver observationer i forældrenes lejlighed, men at de samtidig også forsøger at give forældrene et sted hvor de kan have privatliv, så de ikke føler sig overvåget. Institutionen har i samarbejde med forældrene udarbejdet en forældrefolder. Folderen er fra forælder til forælder, om det der er godt at vide om Nordlys. At støtten, omsorgen og den praktisk hjælp ses som værdig, nærværende og meningsfuld. Og er tilrettelagt ud fra borgerens evne til at forvalte egen tilværelse. X Ja Et par mødre syntes ikke, at de fik en god behandling, hvilket de kunne oplyse forskellige årsager til. Se ovenstående. Institutionen bør fortsætte arbejdet med forventningsafstemning, da der er divergens mellem mødrenes oplevelser og det personalet kan redegøre for. Ligeledes bør man blive mere klar i at i talesætte, de handlinger og observationer der gøres. Institution kan med fordel lave en underoverskrift på folderens forside, således at det synliggøres fra starten hvad formålet med folderen er. At den er fra forældre til forældre. Dette vil være med til forhindre eventuelle misforståelser. Lederens bemærkninger Kvalitetsmål: samarbejde med pårørende At de pårørende/værgen inddrages i henhold til lovgivningen X Ja Hvis forældrene ønsker, at inddrage deres pårørende bliver de inviteret med til eks. møder. Ofte er det forældrene selv som står for dette. At forventninger til gensidig information afstemmes Ja Ikke gennemgået.

7 At forventninger til serviceydelser afklares Ja Ikke gennemgået. At pårørende tiltales med respekt, åbenhed og ærlighed Ja Ikke gennemgået.

8 Tilsynsenheden Kvalitetsmål: Aktivitet udvikling og træning At aktiviteterne understøtter borgerens kognitive, emotionelle og sociale færdigheder. X Ja Institutionen har eks. individuelle samtaler, forældreundervisning, relationsarbejde og gruppemøder. Disse kan eks. indeholde undervisning og arbejdspunkter. En forælder oplyser, at hun ikke får noget ud af gruppemøderne, men at hun skal deltage. Afdelingslederen oplyser, at det ikke er alle forældrene ikke skal deltage. Det eneste forældrene skal deltage i er relationsarbejdet. At aktiviteterne er med til, at udvikle, opretholde/genoprette det funktions og færdighedsniveau, borgeren har behov for. X Ja Kvalitetsmål: Faglig kvalitet og metode X Ja Institutionen er begyndt at benytte sig af FIT Scott Miller. Metoden bruges til måling af behandlingseffekten. Personalet kunne på tilfredsstillende vis redegøre for metoden. Herudover benyttes bl.a. Marte Meo og video analyser. At personalet viser professionalisme og faglig dygtighed og anvender evidensbaseret tilgang. At dokumentationen for den professionelle indsats er ajourført og tilgængelig. X Ja Institutionen bør være opmærksom på retorikken i dokumentationen, da den nogle steder kan virke meget direkte og afkort. Jf. Offentlighedsloven kan borgerne få aktindsigt i deres sag.

9 At der kan redegøres for de faglige mål og metoder der anvendes for at imødekomme borgerens behov X Ja Personalet kan på fin vis redegøre for de tilgange og metoder der benyttes. De kan redegøre for de ting/oplevelser mødrene har. Se den professionelle indsats.

10 Tilsynsenheden At eksterne samarbejdspartnere inddrages i nødvendigt omfang X Ja At de fornødne kompetencer er tilstede X Ja Flere af personalerne har været på efteruddannelse omkring alkohol-og stofmisbrug. Efterfølgende skal de undervise på institutionen. At institutionen er opmærksom på retorikken i dokumentation og at man er opmærksom på at der i nogle sætninger kunne være behov for en uddybning af det som der skrives og på hvilken baggrund personalet handler. Kvalitetsmål: Håndtering af personfølsomme oplysninger At tavshedspligten overholdes X Ja Institutionen har hver dag morgenmøde sammen med borgerne. Her gennemgås dagen aktiviteter og møder for de enkelte. Eks. skal en til psykolog, en anden skal snakke med sagsbehandleren. Institutionen bør være opmærksom på om alle borgere ønsker, at deres gøremål skal siges i offentligt rum. At regler om videregivelse af oplysninger overholdes, og der handles uden borgerens samtykke Ja Ikke gennemgået. At følsomme oplysninger opbevares korrekt X Ja Institutionen bør sikre sig, at alle borgerne ved indflytningen er orienteret om at personlige oplysninger kan komme frem på morgenmødet. Ligeledes at sikre, at forældrene giver samtykke til dette. Kvalitetsmål: Sundhedsfremme

11 og forebyggelse At der arbejdes med sundhedsfremme X Ja Dette gøres gennem de forskellige aktiviteter, såsom forældreundervisning og gruppemøder. og forebyggelse At hygiejnestandarden er af en kvalitet, X Ja Hver forælder har rengøringsansvars områder. der kan forebygge at borgeren udsæt- tes for risiko. Det gælder personlig hy-

12 Tilsynsenheden giejne, fysiske rammer og udstyr Kvalitetsmål: Værdier og serviceniveau At der er sammenhæng mellem leverede ydelser og serviceniveau eller kontrakter X Ja Henstillinger Øvrige observationer Observation: Institutionen har tilknyttet en akut plejefamilie. Ligeledes er institutionen for et år blevet godkendt til stofmisbrugsbehandling 101 jf. Serviceloven, Opfølgning på henstillinger fra forrige tilsyn Ja Ja Ja

13 Tilsynsenheden Tilsynsrapporten er gennemgået den med Åse Mandøe.

14

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution Tilsyn Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2014 Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1 Leder Birgit Simonsen Konst. Leder Linna Mosegaard Hansen Bestyrelsesformand Knud Haaning Andersen Tilsynsførende Afd. leder:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys 2015-16 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandarden

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen)

Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Kommunale eksempler vedr. godkendelse og tilsyn for opholdssteder (del af værktøjskassen) Godkendelse Kommuner Ballerup Kommune Kontakt: Linda Korthsen, 4477 2946, lik@balk.dk Billund Kommune Kontakt:

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101

Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101 Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101 Familiebehandlingen ønsker godkendelse som behandlingstilbud for misbrugende forældre til

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Den Gamle Dyrlægegård

Den Gamle Dyrlægegård Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Misbrugsbehandling. - Rådgivningscentret - Ungeliv. Uanmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Misbrugsbehandling - Rådgivningscentret - Ungeliv Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere