Vil du udvikle dit talent?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vil du udvikle dit talent?"

Transkript

1 Region Nordjylland støtter gennem projektet Innovation og Talent en række talentforløb på de Nordjyske gymnasier. Her finder du en oversigt over talentforløb på gymnasier i Aalborg og Nørresundby. Talentforløbene er for dig der har lysten og viljen til at yde en ekstra indsats inden for et eller flere faglige områder. Vil du udvikle dit talent?

2 TILBUD TIL MOTIVEREDE OG TALENTFULDE GYMNASIEELEVER Klarer du dig godt i mange fag så har du mulighed for at være en af de heldige, der deltager i tre talentcamps. Kontakt dit gymnasiums talentkoordinator for mere information. TALENTCAMPS Kvantefysik, lasere og filosofi Klassisk og politisk retorik, argumentationsanalyse og fejlslutninger Politik og økonomi eller Politisk Økonomi? Fysikken bag flyvning TALENTFORLØB Robotværksted med deltagelse i World Robot Olympiade 2013 Biologisk og bioteknologisk viden som redskab til at sikre bæredygtig udvikling Litteraturnørd Tværæstetiske workshops Der er begrænset antal pladser. Har du lysten og evnerne til at deltage i en talentcamp eller et talentforløb, så kontakt din lærer eller din skoles talentkoordinator. DELTAGELSE Tilmelding til talentforløb sker via dit gymnasiums lokale talentkoordinator. Hasseris Gymnasium: Ronni Sejren Hansen Nørresundby gymnasium og HF: Allan Andersen Aalborghus Gymnasium og HF: Susanne Munksgaard Aalborg Katedralskole: Maria Søndergaard Gjerløff HUSK TILMELDINGEN ER BINDENDE OG DU SKAL DELTAGE I HELE TALENTFORLØBET! Har du generelle spørgsmål? Kontakt: Projektkoordinator: Mathilde Johanne Heiberg, PRAKTISKE INFORMATIONER Deltagelse i talentforløbene er gratis, og du forventes at deltage aktivt. På en talentcamp bliver du indkvarteret på en skole og medbringer sovepose og liggeunderlag. Din skole kan dække transportudgifter til talentforløb. Du får godskrevet fravær fra din normale undervisning.

3 A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E TALENTCAMP: KVANTEFYSIK, LASER OG FILOSOFI Formål At få indsigt i kvantefysikkens forunderlige verden ved søge svar på følgende spørgsmål Kvantefysikkens verden er tilsyneladende styret af tilfældigheder, men er disse tilfældigheder fuldstændig tilfældige, og hvilken filosofisk konsekvens har det for vores forståelse af verden? Hvordan beskrives denne tilfældighed? Hvordan observeres kvantefænomener? Hvilken forskning foregår der på området? Indhold Vi får besøg af forskere fra Århus universitet som vil fortælle om deres opdagelser indenfor kvantefysik. Vi skal hjælpe forskerne ved at spille et kvantecomputer spil Vi besøger AAU for at se kvantefysiske eksperimenter Vi skal arbejde både eksperimentelt og teoretisk på skolen Hyggeaften med film og popcorn Omfang Målgruppe Sted Økonomi: En opstartseftermiddag + en camp fra fredag middag til lørdag eftermiddag med overnatning på skolen. Fravær fra egen undervisning godskrives. 2. og 3.g ere med særlig interesse og talent for fysik Hele forløbet foregår på Aalborg Katedralskole, men campen indeholder også et besøg på Institut for fysik og nanoteknologi, AAU Deltagelse er gratis. Datoer Opstartseftermiddag: mandag d. 23. september kl Campen: fredag d. 4. oktober kl. 13 til lørdag d. 5. oktober kl. 13. Tilmelding Til din faglærer eller dit gymnasiums talentkoordinator (se oversigt s. 2). Tilmeldingsfrist: fredag d. 6. september 2013 Spørgsmål Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold: Jacob Broe, og Uffe Pedersen,

4 TALENTCAMP: KLASSISK OG POLITISK RETORIK, ARGUMENTATIONS-ANALYSE OG FEJLSLUTNINGER Formål At diskutere og reflektere over følgende problemstillinger: Hvordan anvendes retoriske virkemidler i den moderne politiske diskurs? Hvordan identificeres fejlargumentation og fejlslutninger i såvel den hverdagslige som den politiske debat? Gennem cases og konkrete eksempler vil vi belyse den praktiske anvendelse af retorikken og dens anvendelse både i hverdagen og det politiske liv Indhold Eksempler på emner/spørgsmål som vil blive diskuteret: Hvad er et argument? Og hvornår er det hhv. godt eller dårligt? Hvilke retoriske virkemidler anvendes i den politiske diskurs? Hvordan analyseres den politiske argumentation? Hvilke retoriske greb og virkemidler kan anvendes til at overbevise andre om at man har ret? Dato Målgruppe Udvælgelse Diplom Lørdag- den 12. oktober - Søndag d.-13. oktober 2013 på Hasseris gymnasium 2g-3g ere med særlig interesse og talent på det humanistiske og samfundsvidenskabelige område. De deltagende gymnasier bedes udvælge op til 6 elever: Interesse samt et vist fagligt niveau forudsættes. De deltagende elever vil få bevis på deltagelse Sted Hasseris Gymnasium. Hasseris gymnasium og IB, Hasserisvej 300, 9000 Aalborg Tilmelding Til din skoles talentkoordinator. Se oversigt s. 2. Tilmeldingsfrist Spørgsmål Fredag d. 27. september Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold Casper Døssing, og Ronni Sejrsen,

5 Aalborghus Gymnasium TALENTCAMP: FYSIKKEN BAG FLYVNING Et døgns camp om flyvning på Aalborghus Gymnasium er en camp om flyvningens teoretiske principper såvel som nogle af flyvningens mere praktiske sider. Vi kommer også en smule ind på flyvningens historie. På den teoretiske side skal vi ved at studere Bernoullis princip prøve at forstå hvordan en vingeprofil egentligt kan skabe opdrift. Bernoullis princip er en fysisk lov ligesom Newtons anden lov. Loven skal bruges med forsigtighed og for at sikre os at vi har helt styr på hvad der foregår, vil vi udlede Bernoullis princip fra nogle basale fysiske lovmæssigheder, nemlig energibevarelse og massebevarelse. Vi skal desuden se på Archimedes lov for opdrift, og bruge denne til at forstå hvordan luftballoner fungerer. På den praktiske side, skal vi prøve at bygge både luftballoner og svævefly. Vi skal prøve at bruge nogle af principperne fra den teoretiske del og på den måde forhåbentligt sætte os selv i stand til, at bygge både nogle gode luftballoner og nogle gode svævefly. Afslutningsvis vil vi kåre det bedste svævefly målt på flyvedistance og flyvetid. Vi skal beskæftige os med følgende emner: Fysikken bag luftballoner Opdrift og Archimedes lov Udledning af Archimedes lov Konstruktion af luftballoner Vingeprofiler og opdrift på vingeprofiler Bernoullis princip Anvendelser af Bernoullis princip i andre sammenhænge Anvendelse af Bernoullis princip på vingeprofiler Udledning af Bernoullis princip Konstruktion af svævefly Luftmodstand Forsøg med luftmodstand Sammenligning af teori og praksis

6 Datoer Fredag d. 1. november kl til lørdag d. 2. november kl Målgruppe Diplom Sted Overnatning 1.g ere, 2.g ere og 3.g ere med særlig interesse for fysik og matematik. Deltagerne får et diplom for deres deltagelse Aalborghus Gymnasium, Sohngårdsholmsvej 60, 9000 Aalborg I klasseværelser. Medbring sovepose og liggeunderlag. Tilmeldning Til din skoles talentkoordinator. Se oversigt s. 2. Tilmelding Spørgsmål Eventuelle spørgsmål kan rettes til René Petersen

7 TALENTCAMP: POLITIK OG ØKONOMI ELLER ØKONOMISK POLITIK Med udgangspunkt i vækstpakken undersøges om de to samfundsfaglige discipliner kan adskilles. Formål Indhold Eksternt oplæg Omfang Målgruppe Diplom Sted At undersøge og diskutere feltet mellem økonomi og politik. Arbejde med politiske analyseredskaber Hvad siger de ideologiske/politiske fløje til den aktuelle vækstplan og hvorfor? Arbejde med de økonomiske skoler Hvad siger den økonomiske sagkundskab til vækstplanen? Politisk debat om vækstplanens elementer ved ungdomsrepræsentanter for de politiske partier, efterfulgt af spredt diskussion Gennemgang af vækstplanen Kan/skal man styre økonomien? Om de økonomiske skoler Politik visioner for Danmarks fremtid eller taktik og spin? Forelæsning om Danmarks økonomiske situation Oplæg ved ekstern oplægsholder Camp af et døgns varighed Samfundsfaglige talenter i gymnasiet. Væsentligste forudsætning er interesse og engagement i samfundsforhold. De deltagende elever vil få bevis på deres deltagelse Nørresundby Gymnasium og HF, Studievej 14, 9400 Nørresundby Datoer Fredag d. 22. nov. kl til lørdag d.23. nov. kl Tilmelding Til din skoles talentkoordinator. Se oversigt s. 2. Tilmeldingsfrist Spørgsmål Fredag d. 1. november Eventuelle spørgsmål til det konkrete forløb Jacob Houkær Jensen,

8 A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E ROBOTVÆRKSTED MED DELTAGELSE I World Robot Olympiade 2013 Formål At bygge en LEGO NXT robot der kan deltage i den danske finale i World Robot Olympiade. At lære at arbejde struktureret i et udviklingsprojekt. At have det sjovt. Det er en hel del (alvorlig) leg mens man lærer. Muligvis: at vinde finalebilletten til Jakarta i Indonesien, og få sig en anderledes gymnasieoplevelse. Der er to kategorier man kan stille op i: Regular henholdsvis Open. Find mere information om kategorierne på Indhold For at kunne bygge en robot skal du lære at Programmere i NXT-G (grafisk programmering) eller Java (tekstbaseret programmering) Håndtere små skridt i udviklingsprocessen Læg dertil en portion vedholdenhed så kommer ideerne snigende, og det bliver muligt at forbedre den standardrobot du får udleveret hvis du vil deltage i Regular konkurrencen. Hvis man vil deltage i Open konkurrencen, forløber idéudviklingen lidt anderledes, men udviklingen af robotten ligner det som er beskrevet for Regular. Omfang Målgruppe Skemalagt hver torsdag eftermiddag om ugen (undtaget 12/9) i perioden fra torsdag den 22/8 til DK finalen lørdag den 5/10. Elever der synes at en teknisk udfordring er spændende. Ingeniørtyper.

9 Udvælgelse Sted Økonomi Et hold fra hvert gymnasium. Der kan være 3 elever på et hold, og de skal af hensyn til konkurrencereglerne være født i et af årene Hvis der kun er en enkelt elev fra en skole, finder vi et hold til vedkommende. Aalborg Katedralskole, Sankt Jørgensgade 5, 9000 Aalborg, D-bygning, glasburet i stueetagen (lokale: D135) Deltagelse er gratis for eleverne. De deltagende skoler skal dog betale for transportudgiften for egne elever til finalen i Aarhus. Der plejer at være forplejning med denne dag. Aalborg Katedralskole afholder udgifter til robotter. Datoer Torsdagene 22/8, 29/8, 5/9, 19/9, 26/9, 3/10 Lørdag den 5/10 kl Hver torsdag kl. 15: Men værkstedet åbnes allerede klokken for de som har tidligere fri. Man skal regne med at bruge yderligere tid på at udvikle sin robot, også uden for værkstedet hvis man vil gøre sig håb om at komme i betragtning til finalerejsen til Jakarta i Indonesien november. Tilmelding Ved tilmelding oplyses elevernes fulde navne samt mailadresser. Tilmeldingsfrist: tirsdag den 20/8 til din skoles lokale koordinator. Se oversigt s. 2. Spørgsmål Eventuelle spørgsmål kan rettes til projektansvarlig Lars Gaub

10 BIOLOGISK OG BIOTEKNOLOGISK VIDEN SOM REDSKAB TIL AT SIKRE BÆREDYGTIG UDVIKLING Formål Indhold Omfang Målgruppe Udvælgelse Diplom Sted Økonomi: Datoer Tilmelding - at forklare, forstå og reflektere over hvordan biologisk og bioteknologisk viden og metoder udnyttes til at sikre forsvarlig produktion og ressource udnyttelse på lokalt og globalt plan. Relevant biologisk baggrundsviden/teori i forhold til at forstå problematikken/konsekvenserne ved hidtidige produktionsformer indenfor landbrug og miljøtenik, samt hvorledes relevante bioteknologiske løsningsmetoder kan afhjælpe/reducere problemer med disse produktionsformer. Eksperimentelt arbejde, der kan vurdere og visualisere effekten af de nye produktionsformer. To eftermiddage + en dagsudflugt til Forskningsstation Foulum. 2g-3g ere med særlig interesse og talent i Biologi og Bioteknologi. De deltagende gymnasier udvælger op til 6 elever: Interesse samt et vist fagligt niveau forudsættes. De deltagende elever vil få bevis på deltagelse De to eftermiddage foregår på Hasseris gymnasium og IB, Hasserisvej 300, 9000 Aalborg. Den hele dag foregår på Forskningsstation Foulum, Århus universitet. Deltagelse er gratis for eleverne. Januar. Kontakt Mathilde Heiberg: for datoen. Kontakt din skoles talentkoordinator (se oversigt side 1), hvis du er interesseret i flere informationer om dette forløb. Tilmeldingsfrist: 2. januar 2014 Spørgsmål Eventuelle spørgsmål til det konkrete forløb:. Tore Rubak,

11 Aalborghus Gymnasium LITTERATURAKTIVITETER FOR TALENTER 2013/2014 Efterår 2013 STRUKTUR Under planlægning I efteråret planlægges der 6-8 møder af ca. 1½ times varighed. Møderne kommer til at ligge i skameblokke i undervisningstiden, og fraværet godskrives. Møderne lægges så vidt muligt i 4. blok på forskellige dage for ikke at ramme de samme fag hos deltagerne. Deltagerne kommer fra alle tre årgange, og nogle er gengangere. Det betyder, at indholdet tilpasses efter hvem der møder op. Og der er plads til alle. Vi plejer at deles om at medbringe kage og kaffe FORMÅL Det er vigtigt at arbejdet udspringer af deltagernes egen glæde ved og oplevelse af teksterne og deres ønske om at få dem til at give mening, ikke bare i faget, men også for deltagerne selv. Teksterne på den måde med til at udvide horisonter og udsyn. Samtidig skal arbejdet også styrke elevernes arbejde med teksterne i det daglige. INDHOLD Indholdet i blokkene er tænkt som en overbygning på undervisningen i litteratur i dansk og engelskfaget. Udgangspunktet er deltagernes interesse for og lyst til at grave lidt dybere i teksterne end der er mulighed for i den daglige undervisning. Det lærer vi gennem konkrete øvelser, fælles læsninger og en indføring i de basale litteraturteorier, der i niveau svarer ca. til universitets første år. I løbet af efteråret vil vi sammen indlære forskellige arbejdsmetoder ud fra en række tekster i forskellige genrer, der alle kredser om et fælles tema. Som afslutning på semesteret vil deltagerne få til opgave at udarbejde tekstanalytiske arbejdsark til brug af andre af skolens elever. Undervejs vil vi forsøge at komme ud af huset til oplæsninger, foredrag mm, hvis det er relevant.

12 Undervisningen er bygget op som delvis lærerbaseret introduktion, gruppearbejde, individuelle øvelser og coaching-baseret vejledning. Deltagere får ALTID respons på deres arbejde, og forventes også at deltage i respons på andre deltageres arbejde. FORLØBIGE EMNER Introduktion til litteraturteori og tekstanalyse Fortællertyper Det levende sprog billedsprog og metaforteori Ismer Romantisme, modernisme og minimalisme Intertekstualitet og metafiktion Nye genrer TVÆRÆSTETISKE WORKSHOPS Forår 2014 Foråret kommer til at se anderledes ud end efteråret. Vi skal samarbejde om 4 workshops med de kreative fag og dansk (Musik, billedkunst og drama) om at producere originale produktioner, der overskrider grænserne mellem kunstarterne. Det er målet, at produkterne skal fremvises på skolen i forskellige sammenhænge. Forhåbentlig får vi kreative indspark fra etablerede kunstnere udefra undervejs i processen. I disse workshops er der rig mulighed for at bygge videre på projekter fra undervisningen eller de frivillige aktiviteter skolen byder på, og samtidig få vejledning til bedre produkter og en bedre kreativ arbejdsproces. Der kan blive tale om at skrive følgende i samarbejde og vejledning: Lyrik til musiknumre Spoken word digte Poetryslam Billedessays og ekfraser Mindre skuespil Performances m. levende ord/levende rum Og meget andet TILMELDING Kontakt din skoles talentkoordinator (se oversigt side 2) eller Mathilde Heiberg: hvis du er interesseret i flere informationer om dette forløb.

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B...

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B... Studieretninger 15 Indhold Velkommen til SG Velkommen til SG... SG åbner verden... En verden af muligheder... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab... Sprog... Udsyn mod verden... De kunstneriske

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg-

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Talentudvikling Samfundsvidenskab og matematik på stx, hhx og htx. 15-09-2011 UVM hjklzxcvbnmrtyuiopasdfg- 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Definition

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER INDHOLD Rektors velkomst 1 Elevinitiativer 2 Den overordnede struktur i gymnasiet 4 Studieretninger 6 Naturvidenskabelig studieretning: 1. - Naturvidenskab

Læs mere

PROGRAM EFTERÅR 2012 ÅRGANG 4. SEMESTER MØRKHØJVEJ 78 2700 BRØNSHØJ TLF: 4454 4736 INFO@UNGETALENTER.DK WWW.UNGETALENTER.DK

PROGRAM EFTERÅR 2012 ÅRGANG 4. SEMESTER MØRKHØJVEJ 78 2700 BRØNSHØJ TLF: 4454 4736 INFO@UNGETALENTER.DK WWW.UNGETALENTER.DK PROGRAM EFTERÅR 2012 ÅRGANG 4. SEMESTER 10 MØRKHØJVEJ 78 2700 BRØNSHØJ TLF: 4454 4736 INFO@UNGETALENTER.DK WWW.UNGETALENTER.DK AKADEMISK ARBEJDE Så er tiden kommet til afviklingen af jeres sidste semester

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2014 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2014 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 21.-23. feb.

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Talentskolen. - en drejebog til et innovativt talentforløb

Talentskolen. - en drejebog til et innovativt talentforløb Talentskolen - en drejebog til et innovativt talentforløb Talentskolen en drejebog 2 Talentskolen er et forløb, der udvikler elevernes faglige og personlige kompetencer og giver dem mulighed for at opbygge

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Har du talent? Tilbud til elever med særlige talenter eller særlige interesser

Har du talent? Tilbud til elever med særlige talenter eller særlige interesser Har du talent? Tilbud til elever med særlige talenter eller særlige interesser 2013-2014 Har du talent? Eller en særlig interesse? Som elev/kursist på Fredericia Gymnasium har du mange muligheder for at

Læs mere

Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze

Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter Kompetenceudvikling 2014-2015 Redaktion Hanne Birkum Judy Weisel Grafisk tilrettelæggelse/dtp Britta Aamand Hanne Birkum Illustrationer Børnetegninger fra institutioner

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium 2015-2016 Tradium Teknisk Gymnasium htx er for dig, der vil videre! Hvad mener vi nu med det? Vil alle ikke gerne videre? Jo, men htx er dén gymnasiale uddannelse, der giver adgang til flest videregående

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

Orientering om skolen og stx

Orientering om skolen og stx Orientering om skolen og stx 2015 Stx er dit springbræt videre i livet Studentereksamen (stx) på det almene gymnasium åbner dørene til alle videregående uddannelser. Den giver dig et solidt fundament af

Læs mere