Repræsentant for lærerstuderende Gitte Storgaard Jensen Skovvej Kjellerup Tlf.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentant for lærerstuderende Gitte Storgaard Jensen Skovvej 13 8620 Kjellerup Tlf.: 8685 6892 gitte.storgaard.jensen@skolekom."

Transkript

1 Bestyrelsen: Formand Jens Raahauge Ribegade 6, 4. tv København Ø Tlf.: Næstformand og redaktør af DANSK Thorkild Ruby Tryggevældevej Brønshøj Tlf.: (privat): Tlf.: (arbejde): Kasserer Jørgen Larsen Simmerstedvej Haderslev Tlf.: (privat): Tlf.: (arbejde): Medlem af redaktionen for Fællestidsskrift Henny Stouby Stationsgade Risskov Tlf.: Repræsentant for lærerstuderende Gitte Storgaard Jensen Skovvej Kjellerup Tlf.: Repræsentant for voksenundervisere Marianne Schou Laksevej 19, Frisenvold 8900 Randers Tlf.: (privat): Tlf.: (arbejde): Fax: Pia Christensen Baltorpvej 152, st. tv Ballerup Tlf.: (privat): Tlf.: (arbejde): Medlem af redaktionsudvalget og repræsentant i nordisk udvalg Kurt Thybo Museumsgade Herning Tlf.: Formand for Dansklærerforeningen Thomas Frandsen Skovridervænget Tisvildeleje TIf.: Medlem af redaktionsudvalget og repræsentant i nordisk udvalg Mette Teglers Lindenovsgade 4, 5. sal 2100 København Ø Tlf.: Redaktør af DANSK Ann-Kathrin Aulkær Andersen Skt. Pauls Gade 7A, 3. tv Århus C Tlf.: Dansklærerforeningen Rathsacksvej Frederiksberg C Magasinpost IDNR 42414

2 DANSK FOLKESKOLESEKTIONENS MEDLEMSBLAD # 4 december Tema: Retorik

3 Indhold Forside foto: Rikke Albrechtsen Illustrationer: Rikke Albrechtsen Foto side 26 og 28: Jan Würdemann & Louise Bønneland Andersen 4 Elevens oplæsning 6 Fem spørgsmål til Mads Th. Haugsted 10 Retorik øvelse gør ikke mester 14 Når ordene får ben at gå på 20 Vores livs lever endnu 22 Mundtlig afgangsprøve i dansk Det gode sprog 30 Det faglige løft 34 Få så tændt den mobil 38 Lad ikke debatten om læseprøven uddø med 9. klassernes afgang fra folkeskolen! 42 Danskfaget i den nye læreruddannelse 46 Ivan Olsen 50 Kompleks børnelitteratur er ikke sort og hvidt 54 The world is moving 56 Annoncer DANSK FOLKESKOLENFRAKTIONENS MEDLEMSBLAD # 4 december 2007 Dansklærerforeningens folkeskolesektion ISSN NR Redaktion: Ann-Kathrin Aulkaer Andersen Louise Bønneland Andersen & Thorkild Ruby (ansv.) w w w.dansklf.dk Redaktion og administration: Rathsacksvej Frederiksberg C Tlf.: Fax: CVR: Salg og distribution Hvidsværmervej Rødovre Tlf.: Fax: Sekretariatet: Dansklærerforeningen, Rathsacksvej 7, DK 1862 Frb.C, tlf Fax: Henvendelse til: Hanne Albrechtsen om medlemsskab, kontingent, bogpakker, adresseændringer mv. Ditte Nielsen om kurser Manuskripter og indlæg sendes til Ann-Kathrin Aulkaer Andersen. Institutioner kan tegne årsabonnement på DANSK pris 150,- kr. Løssalg 50,- kr. Webmaster: Tlf.: Oplag: Grafisk tilrettelæggelse og design: Quote Grafik Tryk: Nørrebros Bogtryk & Grafisk Center Kbh. ApS.

4 Kære dansklærer Dræbersneglen har sat dagsorden i sommerferien Den har levet godt af mediernes sommeragurker og politikernes trang til at være enhver sommeragurks salt. Dræbersneglen får nu følgeskab af andre indslæbte trusler i den danske fauna som for eksempel den asiatiske østers der er en trussel mod Vadehavet, og den altfortærende kæmpekrabbe som er på vej fra Murmansk via Norge. Moralen må være at vi må vogte os for det som materialistiske bundlinjetænkere flytter rundt på i faunaen. Det har det nemlig med at slippe ukontrollabelt løs. Derfor er der også grund til at være på vagt over for de pædagogiske dræbersnegle som vores undervisningsminister har sat i skolens fauna, som fx nationale test der skal styrke det lokale arbejde i klasserummet, og elevplaner der skal øge elevernes udbytte af dagene i den demokratisk dannende skole ved at sætte børn på kontrakt. Være på vagt, ja. Men for alt i verden ikke forfalde til blind bekæmpelse. Vi ved fra sommerens dræbersneglebekæmpelse at der ryger en god portion af de oprindelige skovsnegle med i massegravene. Vi ved at Bertel Haarder har et ønske om at gøre folkeskolen bedre. Hans problem er måske at han mener at kende sandheden, og den der kender sandheden, har det med at sprede mørke, som en ukendt norsk aforisme siger. Men kritikken som ligger til grund for hans gøren og laden, kan da nok inspirere. Inden for danskfaget er det store dyr i åbenbaringen stadig læsningen, at en for stor del af eleverne kommer ud af folkeskolen uden at kunne klare en ungdomsuddannelse. Dette må føre til to overvejelser. For det første: Er der noget galt med ungdomsuddannelsestilbuddene? Har vi i globaliseringens navn taget hele området som gidsel? Skal alle uddannes på et så højt abstraktionsniveau som tilfældet er? Eller er der stadig erhvervsområder hvor gedigne personlige egenskaber er væsentligere end evnen til at abstrahere? For det andet: Kan vi forbedre undervisningen i skriftsproget fx ved at iagttage en ændret adfærd blandt børnene? De skriver før de kan læse på mobil og på pc. Og kan vi ikke brede forpligtelsen til faglig læsning ud på alle fag? Og kan vi ikke gøre lidt mere for at sikre vedligeholdelsen og progressionen i læseundervisningen? Vi har i Dansklærerforeningen for få år siden udgivet materialer til dette formål; måtte de blive anvendt endnu mere. Oven i disse overvejelser som nok begge rummer sandheder, er det værd at notere sig det som Peter Heller Lützen gjorde opmærksom på i en sommerartikel i Politiken: Det er en trussel imod demokratiet hvis en stor del af befolkningen reelt er funktionelle analfabeter. Men perspektivet i at beherske de basale færdigheder er at de skal i meningsfuld brug. Derfor må vi også i højere grad interessere os for de dele af det sproglige arbejde som sætter sproget i både fokus og spil. Hvis det er rigtigt at moderne børns og unges udgangspunkt er ændret fra at få indtryk til at give udtryk, så skylder vi dem i endnu højere grad at vægte fx udviklingen af deres ordforråd og af deres udtryksevne. Dette kan vi blandt andet gøre gennem en revitalisering af retorikken. Der er muligheder nok for kvalitativ fornyelse. Så lad os glæde os over den kritik som Bertel Haarder går i u- grundtvigsk koma over. Hurtigt! Hurtigt! Hurtigt! Hurtigt! Sneglen kommer. Det skrev Louis Jensen i 1995, otte år før dræbersneglens indtog. Det var ikke depressiv spåmandskunst. Det er livgivende kunst. Jens Raahauge t december 2007 DANSK 3

5 Elevens munikationskløft; altså: den oplæsende er den eneste der kender teksten, de andre får kun noget ud af oplæsningen hvis de hører efter, og det gør de også kun hvis oplæseren har noget på hjerte. Den ideelle situation: Eleven har fundet en tekst med et indhold som han tror de andre kan have glæde af, og så forbereder han en oplæsning som gengiver indholdet med netop hans egen/oplæserens ide om hvad der er vigtigt de andre hører. Jeg har afprøvet det i en 4. klasse hvor jeg var på praktikbesøg. Alle havde tekster med, nogle havde valgt tekster fra læsebogen, andre fra friaf Claus Tilling Oplæsning bla laaa bla a a bla bla laaa a a a a a bla a a bla bla bla a a a a a a bla a aaa bla a a bla a a a a la laaa a a a a bla a la a bla a la a a a laaa a a a la a a a a bla a a a bla a a a a bla a a a a aa bla a a a a a a bla bla a a a a a a bla a a bla a a a bla a a bla bla a bla a a a a a bla a bla a a bla a bla a bla a bla a bla a a a la a bla a bla a aa a a a bla a bla a bla a bla a bla a a bla a a a a a a bla a a a a a a a a a a a a a aaa a laaa bla aa a a a laaa bla a bla a a bla a bla aaa a a laa a bla a a aaa a a a bla a a bla a a a a a a a alaaa bla a bla a a a bla a a aaa bla a a a a a a a aaa a a a la laaa a a bla a laaa a bla bla a a laa a a a a bla a aa aaa a laaa a a a a a aaa a laaa laaa aa Lad mig skelne mellem højtlæsning og oplæsning med det samme. Højtlæsning betyder i min sammenhæng at den læsende siger hvad der står, altså viser at han kan afkode teksten uden at han nødvendigvis forstår det. Højtlæsningen sker ofte som led i læsetræningen, i klassen, gruppen eller som parlæsning: én læser højt hvad der står, de andre følger med i teksten og kontrollerer om det er korrekt. Det er en god træning i sikker afkodning, ingen tvivl om det. Ved oplæsning forstår jeg at den læsende har en bevidsthed om hvad der står, at der er et indhold, en mening, en hensigt med teksten. Oplæserens opgave er at formidle det der står så tilhørerne ganske enkelt forstår budskabet. Oplæseren skal kunne sige hvad der står i teksten således at tekstens iboende mundtlighed kan høres. Lærere kan altid fornemme om eleven har forstået indholdet i en sætning, og her tænker jeg ikke på dybsindige fortolkninger, blot elementær forståelse af sammenhængen i en sætning som i almindelig tale. De fleste af os kender det også fra tv eller radio: speakeren siger hvad der står i manuskriptet eller på teleprompteren, men er ukoncentreret og ved ikke hvad han selv siger; det kan 4 DANSK december 2007 laa a bla a høres, og nogle gange siger han så: Jeg tager det lige igen, og siger så præcis de samme ord med forståelse bag. Når man er elev der skal læse op, er det ikke morsomt hvis resten af klassen kun følger med i bogen en for at udøve kontrol. Det letter noget hvis eleven har fået et særligt stykke til forberedelse og man får de andre til at se på oplæseren; men det er mest udviklende hvis man bruger ideen om kommunikativ sprogundervisning som den kendes fra fremmedsprogsundervisning eller undervisning i dansk som andetsprog: man udnytter en kom- bla a la aa bla a a a a a a a a a a a a a bla b a b laaa a bla bla

6 bla a bla a bla a tema bla a læsningsbøger, enkelte fra aviser. Overraskende stor *lydhørhed. Jeg har gennemprøvet det på retorikkurser for gymnasieelever hvor det naturligt skulle følges op af gode oplæsningsråd lige på stedet, og hvor man så *gik fra elevens forberedte oplæsning til en regulær øvelse med vægt på en enkelt, højst to, elementer der trængte til forbedring, og som lige skulle afprøves på et enkelt lille afsnit, ofte med forbavsende forbedring til følge. Tilhørerne er som regel ganske enige i vurderingen af om en oplæsning er blevet bedre eller dårligere. Endelig har jeg prøvet det med lærerstuderende der har skullet præsentere en børnebog og som en del af præsentationen har skullet læse et udvalgt stykke af teksten op. Der er indlysende fordele ved at dyrke oplæsningen som disciplin, både lærerens og elevernes. Man tvinges til at blive bevidst om hvad det står i teksten; man kan ikke snyde sig uden om vanskelige ord; det er en god metode til udvidelse af ordforrådet, ikke mindst når eleverne skal gennem dele af den ældre, kanoniske litteratur. Man træner sit udtryksregister: forskellige tekster kalder på forskellige tolkninger både med hensyn til styrke, a bla laa bla a a bla a a a a a a a a a a laaa laaa a laa bla a a a a a a a a a a a a aaa laaa a a a laaa a la a a bla a a a aa aa a a a a a bla a a a a a a bla a bla laaa a a bla a bla bla a a a a a a a a a a a a a bla a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a laaa a laaa la a bla laa a a a a a bla a a a a aa a laa a a bla bla a a a a a bla a bla bla a a a a bla a a a a a a a a a a bla a laaa bla a a la bla a a bla laaa bla a a aaa a a laa a a a a a a a a bla bla a bla a bla a a a a a a a a a a bla bla a a a aa a a a a a a a a a bla bla a a a a a laaa a a la a a bla a a a a a laaa bla a a a a a a a a a bla a bla a aaa bla bla a a a a laaa a a a a a bla a aa a a a a a a a a a a a a a bla a a bla a la a a a a a la bla a a a a a aa a bla a a a a a a a a a a bla a a a a a bla a a a a a a a a a a a a a a a a a bla a a a a bla a a a a a a a a a a a a a aa a bla a laaa a a a a a a a bla aa a a a a a a a bla bla bla a a a a bla a bla a a a aa bla a a a a a a a a a bla a bla a bla a a a a a bla a a a bla a a a bla a a bla bla bla a a a bla a a bla a laaa bla a bla a bla a a tempo, pauser, toneleje og frasering. Ikke mindst øver man sig i at henvende sig mundtligt til nogen, udtrykslysten styrkes. Det er øvelse i at skabe kontakt med de andre, øjenkontakt, personlig kontakt. Den får man bedst hvis man står foran sine tilhørere med teksten i hånden og en rank holdning der giver de bedste muligheder for det dybe åndedræt der støtter stemmens funktion. I 2003 satte H.C. Andersen-Samfundet i København og Dansklærerforeningen gang i en oplæsningskonkurrence for 7. klasser i H.C. Andersen tekster. De meget flotte oplæsninger eleverne præsterede, har givet Dansklærerforeningen lyst til at fortsætte arbejdet, og man kan læse nærmere om konkurrencen på De børn vi har mødt i den sammenhæng, har vist hvor langt de kan nå ved at arbejde målrettet med tolkende oplæsning af værdifulde tekster heldigvis også støttet af lærere der kan se en god mening med den form for træning i mundtligt udtryk og tekstforståelse, og som vil bruge tid og kræfter på det. bla a bla a bla a december 2007 DANSK 5 bla a b

7 Fem spørgsmål til Mads tema Th. Haugsted Ved Ann-Kathrin Aulkær Andersen, lærerstuderende og bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningens Folkeskolefraktion. Artiklen er en sammenskrivning af et telefoninterview foretaget den 31.oktober Mads Th. Haugsted har i en årrække beskæftiget sig med forholdet mundtlighed og undervisning. Som underviser på Danmarks Pædagogiske Universitet og som forfatter til en række bøger har han sat mundtligheden på dagsordenen både i skolen, på læreruddannelserne og som forskningsområde. Jeg stiller Mads Th. Haugsted fem spørgsmål til temaet retorik. 6 DANSK december 2007

8 1 Hvilken plads har retorik i den typiske danskundervisning i folkeskolen? MH: Det korte svar er jo: stort set ingen, hvis man skal se på retorik som fag. Der undervises ikke eksplicit i retorik og implicit har faget en meget lille plads i danskundervisningen, som del af undervisningen i mundtlighed. I virkeligheden er det jo et stort paradoks i forhold til at rammerne bestemt giver mulighed for det. Ser man på målene for Det talte sprog i Fælles Mål for dansk, så lægger de klart op til at arbejde med retorik, ikke som et fag for sig, men som en vigtig del af undervisningen. Tag fx bare det allerførste slutmål, som lyder, at man skal tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen. Man kan jo i en eller anden forstand sige at retorik er pædagogisk, fordi retorik netop beskæftiger sig med, hvordan man skaber en tekst som passer til situationen og det er en lære som giver gode redskaber til at analysere forholdet tekst kontekst. Derfor er der jo også en diskrepans i det at undervisning i retorik er nærmest ikke eksisterende i folkeskolen. Det hænger til dels sammen med en kulturel opfattelse af retorik til dels med lærernes uddannelse. I Danmark har vi haft en berøringsangst over for retorikken, fordi vi har forstået den som en manipulerende talekunst. Således har retorik været et skældsord man forbandt med det at udsmykke sprog for at opnå noget. I læreruddannelsen har undervisning i retorik været lig med talelære eller stemmeplejelære. Således har retorik altså hverken haft en plads som samtalelære eller kommunikationslære. Retorik har været en mærkelig appendiks på seminarierne. På nogle seminarier er den blevet dyrket meget og på andre slet ikke. Hvilke forslag har du til tilrettelæggelsen af undervisning i retorik? Der er jo en række oplagte muligheder, når det gælder visse dele af undervisning i mundtlighed fx oplæsning og mundtlig fremlæggelse, men hvis retorik skal have en virkelig plads i danskundervisningen, så må begrebet fortolkes bredere. Bredt defineret er retorik læren om hensigtsmæssig tekstproduktion, altså: hvordan man skaber en tekst der passer til situation og kontekst. Denne definition omfatter mange forskellige teksttyper, såvel mundtlige som skriftlige. I undervisningen kan man arbejde med det retoriske pentagram. Pentagrammets fem hjørner: emne, tekstproducent, tilhørere, omstændigheder og sprog, synliggør at alle elementer er gensidigt afhængige af hinanden; en retorisk set god tekst er den, hvor alle elementer er i optimalt samspil med hinanden. Om en tekst er hensigtsmæssig bestemmes i høj grad af konteksten. Ligeledes mener jeg at man kan have god glæde af at beskæftige sig med mange af de klassisk retoriske begreber fx topik og argumentation. Topik (topoi) betyder de steder man spørger ud fra. Ved at spørge til hvordan man spørger, kan man kvalificere sin undren og spørge mere systematisk. Det kan man have god glæde af i arbejdet med egne og andres tekster og i undervisningen generelt. Det er vigtigt at man lærer noget om hvad et spørgsmål er og hvordan det kan stilles, fx for at kvalificere en problemformulering. Argumentation kan man naturligvis arbejde med i tale, men det bliver først rigtig interessant, når eleverne også beskæftiger sig med samtale. 2 december 2007 DANSK 7

9 3 Vil du uddybe det udsagn du kom med i juli-nummeret af Dansk Noter, hvor du skriver at udtryks- og erkendelsespotentiale hænger sammen? Det jeg lægger op til er at jeg ser retorik som en hermeneutisk disciplin. Retorik er lidt af en gople, som defineres forskelligt i forskellige sammenhænge. Jeg vil gerne fastholde at retorik ikke blot handler om at besmykke sine ord. Det må aldrig udelukkende blive en teknik, noget udvendigt. Når jeg skriver at udtrykspotentiale og erkendelsespotentiale hænger sammen er det ud fra den betragtning at jo mere præcist og nuanceret man lærer at udtrykke sig, jo mere forstår man og omvendt. I virkeligheden gælder det jo om hvordan man bliver rigere som menneske. 4 Hvilke konsekvenser ser du for retorikundervisningen i forhold til samfundets øgede fokus på kommunikation? Det er mig ubegribeligt, at man i en skole, der har opdragelse til demokrati som sin målsætning, ikke beskæftiger sig mere eksplicit med mundtligheden. Mundtligheden i form af samtale og tale er jo det der bærer hele vores demokrati igennem. Hvorfor findes der fx ikke en mundtlig kanon. Der findes jo masser af nedskrivninger af berømte taler, som er helt grundlæggende vigtige for vores samfund. Så både, når man taler om den klassiske demokratiske dannelse og så sandelig også når man taler om et nyere dannelsesbegreb med identitetsdannelsen i fokus, er hele den mundtlige del, herunder retorikken, voldsomt overset. Det er besynderligt at man ikke fx beskæftiger sig med hvad en god samtale eller en god argumentation er. Der er et skrigende misforhold mellem hvordan man prioriterer de litterære tekster i danskundervisningen og så hvor lidt man beskæftiger sig med alle de mundtlige genrer som omgiver eleverne. Men man skal heller ikke være blind for at der er en lang række mundtlige genrer i skolen, som er vigtige for at kunne klare sig godt. Eksamen er jo fx en mundtlig form, som man lige så godt kan undervise eleverne i, hvis man vil give dem mulighed for at kunne klare sig godt. Den mundtlige fremstilling fylder jo lige så meget i bedømmelseskriterierne til eksamen, som resten af det faglige indhold. 5 Hvordan kan lærerne kvalificeres til undervisning i retorik? Der må være en faglig bevidsthed, hvis det skal lade sig gøre at undervise i retorik. I den forbindelse er det en katastrofe at den tidligere kursusvirksomhed på Danmarks Lærerhøjskole blev afskaffet, da den gik over til at blive DPU. Men en kvalifikation kræver ikke blot at der udbydes kurser, det kræver også en holdningsændring hos lærerne. Det er mit indtryk at de tænker Ahr, det er nok ikke så vigtigt. Jeg gør meget ud af at skelne mellem undervisning i mundtlighed og mundtlighed i undervisningen. Undervisning i mundtlighed er jo i sig selv vigtig, men den kvalificerer også mundtlighed i undervisningen. Ser man på det sidste er samtalen jo lærerens fornemste redskab. Et redskab som man kan raffinere. Det er ikke nødvendigt med masser af kurser (selv om det er godt) det er jo oplagt, at man fx får en kollega til at observere sin undervisning og give feedback. Man kan også bruge video til at blive opmærksom på hvordan man taler med eleverne. 8 DANSK december 2007

10 Mads Th. Haugsted: Mads Th. Haugsted er lektor på DPU under enheden for tekstpædagogik. Han har gennemført udviklingsarbejder i mundtlighed i folkeskolen og er forfatter til en række bøger til både folkeskolen og læreruddannelsen bl.a. de af Dansklærerforeningen udgivne materialer Sprog på spil. Handlende mundtlighed og drama og Dansk i dialog. Litteraturhenvisninger: Haugsted, M. Th. (1996): Sprog på spil. Handlende mundtlighed og drama, (Lærebogsmateriale til mellemtrinnet) Dansklærerforeningen. Haugsted, M. Th. (2000): Talte tekster mundtlighed og undervisning, (I: Dansk i dialog, artiklesamling) Dansklærerforeningen. Haugsted, M. Th. (2002): Mund dog (Lærebogsmateriale til folkeskolens ældste klasser) Alinea. Haugsted, M. Th. (2007): Taler Mundtlighed, kommunikation og undervisning, Dansk Noter, nr.2, Emner Tilhørere Haugsted, Mads Th.(2004): Taletid mundtlighed, kommunikation og undervisning (inspiration til danskundervisningen i folkeskolen og gymnasiet), Alinea. Omstændigheder Sprog december 2007 DANSK 9

11 Retorik øvelse gør tema ikke mester Retoriker Helle Hvass Elever bliver ikke nødvendigvis bedre til at formidle mundtligt, bare fordi de fremlægger projekter, holder oplæg, læser op osv. I det danske uddannelsessystem har vi tradition for at sætte lighedstegn mellem øvelser i mundtlig formidling og undervisning i mundtlig formidling. Men eleverne kan ikke nøjes med at øve sig, når de skal udvikle sig mundtligt. Hvis de skal blive bedre i løbet af deres skolegang, skal det ifølge retorikkens opskrift ske ved, at de får en undervisning, som bygger på et samspil mellem: deres egne medfødte evner (natura) arbejde med retorisk teori (ars) analyse af andres mundtlige formidling (imitatio) øvelser i at formidle i forskellige autentiske situationer (usus) Naturtalenterne får for meget taletid For et lille fåtal af eleverne gør øvelse dog mester. Disse elever har naturtalent. De holder gerne oplæg, de svarer altid beredvilligt på lærerens spørgsmål, og de vil helst være den, der fremlægger resultaterne af et gruppearbejde. De elever har dagligt mulighed for at udvikle deres naturtalent i undervisningen, hvilket egentlig ikke er helt fair. Jeg underviste for nogle år siden en 10. klasse i retorik. Retoriktimerne var blevet bevilliget til et forsøg, der havde som mål, at eleverne skulle blive bedre til at kunne og turde tage ordet i undervisningen. I denne 10. klasse var der fire naturtalenter det fandt jeg ud af efter en screening, hvor alle elever holdt et-minuts-tale. Da vi evaluerede et-minuts-talerne ved at fremhæve, hvad de forskellige elever havde gjort godt, blev det tydeligt for enhver, at de fire naturtalenter kunne meget mere end de andre. Det talte vi helt åbent om i klassen, og det lykkedes, at få de fire naturtalenter til at forstå, at de ville være nødt til at holde lav profil i retoriktimerne. Hvis alle de andre elever skulle have mulighed for at udvikle sig mundtligt, havde vi brug for, at naturtalenterne brugte tiden på at udvikle deres evne til at lytte. Retorisk teori det giver systematik Naturtalent eller ej. Alle elever har brug for at blive bevidste om, hvad mundtlig formidling er, og hvordan den bliver til. Retorik er læren om at kommunikere hensigtsmæssigt i skrift og i tale. Et meget centralt forskningsfelt for faget handler om, hvilke arbejdsprincipper og strategier man skal bruge, når man skal producere hensigtsmæssig mundtlig formidling. Det er her retorikkens fem forarbejdningsfaser kommer ind, og dem kan eleverne sagtens lære også i fjerde klasse. I begyndelsen studser de over, at det hedder noget, men ret hurtigt bliver de glade for at få styr på retorikkens deldiscipliner. De fem forarbejdningsfaser hjælper eleverne igennem processen med at planlægge og fremføre et mundtligt budskab. De fem faser hedder: Inventio, hvor formidleren finder og fokuserer sit stof Dispositio, hvor formidleren ordner sit stof Elocutio, hvor formidleren giver det ordnede stof et passende sprogligt udtryk 10 DANSK december 2007

12 e a k i æ M p Memoria, hvor formidleren øver sig på at fremføre sit manuskript/sine stikord/sine talekort Actio, hvor formidleren fremfører med passende stemmeføring og kropssprog Det er oplagt at arbejde systematisk med de fem forarbejdningsfaser i forbindelse med at klassen skal fremlægge projekter, debattere o.l. I inventiofasen skal eleverne blive bevidste om, at deres emne rummer uanede muligheder for fordybelse. Arbejdet i inventiofasen skal derfor hjælpe dem med at kortlægge emnets muligheder, så de kan beslutte, hvilken del af deres emne de vil gå i dybden med, og hvilke dele de må udelade. Eleverne skal først udvide deres emne ved f.eks. at skrive hurtigskrivning, lave mind-maps, svare på hv-spørgsmålene e.l. Deres emne skal virkelig have vokseværk, og alle idéer skal med. Når så alle idéerne er kortlagt, skal eleverne svare på fokusspørgsmålet: Hvad vil du fortælle til hvem og hvorfor? Et godt svar, hvis emnet f.eks. er mediernes påvirkning, kunne lyde: Jeg vil fortælle mine klassekammerater om, hvordan nyhedsudsendelser forvrænger vores opfattelse af, hvor meget kriminalitet der er i Danmark. For jeg mener, at det er vigtigt, at vi er kritiske over for mediernes påvirkning. En sådan fokussætning er lettere at arbejde med end emnesætningen mediernes påvirkning. Fokussætningen kan til hver en tid skrives om, hvis eleven undervejs i sit arbejde med fremlæggelsen, finder ud af, at fokus i virkeligheden skal være et andet. Men fokussætningen skal være der helt fra begyndelsen, så eleven arbejder målrettet med sit budskab. Efter inventio kommer dispositio. Her skal eleverne blive opmærksomme på, at der er mange måder at disponere et stof på. Den dispositionsmodel, eleverne oftest kender, er berettermodellen modellen som f.eks. følger. Berettermodellen egner sig meget dårligt som dispositionsmodel for en fremlæggelse, fordi den er for længe om at nå frem til budskabet. Her er der snarere brug for den klassiske dispositionsmodel, som har 1) en begyndelse, der skal fange modtagernes opmærksomhed, 2) en redegørelse for det problem, man vil tale om, 3) et forslag til løsning på problemet, 4) en gendrivelse, hvor man tilbageviser mulige argumenter mod ens løsning og 5) en slutning hvor man slår fast, hvorfor ens løsning er den bedst tænkelige. Hvis eleverne har svært ved at forstå forskellen, kan man bede dem sammenligne et om Hans og Grete med følgende: 1) Forleden aften gik jeg en tur i skoven. Foran et træ, langt inde i skoven sad en lille pige og en lille dreng og græd. De kunne ikke finde deres far og mor, som var forsvundet fra dem ude i skoven for tre dage siden. 2) Det er et problem, at der er små børn i Danmark, som kan havne i den slags situationer uden at nogen i princippet opdager det. 3) Vi skal stramme lovgivningen og ansætte socialarbejdere til opsøgende arbejde ude i de dårligt fungerende hjem. 4) Nu er der selvfølgelig nogle der mener, at det bliver for ø december 2007 DANSK 11

13 O dyrt for samfundet, hvis vi skal ansætte flere socialarbejdere. 5) Men jeg mener nu alligevel, at vi skal betale, hvad det koster at hjælpe børn i nød. Også for samfundets skyld. I den tredje fase, elocutio, skal eleverne arbejde med deres sprog. Sproget skal passe til dem selv de skal kunne udtale de ord, de bruger, og i det hele taget skal de bruge et sprog, som ikke er for opstyltet eller hyperkorrekt. Sproget skal passe til modtager det nytter ikke at bruge indforstået slang, hvis læreren og måske også forældrene skal kunne følge med. Sproget skal passe til emnet man skal bruge de fagudtryk og vendinger, som passer til emnet. Dog skal man huske at definere ord og vendinger, som modtager måske ikke kender eller er vant til at bruge i en helt bestemt betydning. Og endelig skal sproget passe til den mundtlige situation det nytter ikke noget med lange sætninger, som kun egner sig til at blive læst op. Et mundtligt sprog er kendetegnet ved mange korte sætninger, gentagelser, billedsprog, konkrete eksempler, mange hovedsætninger, historier, fremhævelser, spørgsmål osv. I memoriafasen øver eleverne sig på fremførelsen. Målet er, at de bliver så uafhængige af deres manuskript, stikord eller talekort, at de kan tale frit og holde øjenkontakt med deres modtagere. En del elever er klar over, at det er vigtigt at øve sig på manuskriptet, og de bruger meget tid på memoria. Alligevel går det galt for dem under selve fremførelsen, fordi mødet med modtagernes mange blikke virker alt for forvirrende. Egentlig har disse elever styr på, hvad de vil sige, men de kigger alligevel ned i papirerne for at finde ro. Det kan derfor være en god idé at træne øjenkontakt. Lad eleverne på skift stå foran klassen og fortælle om deres morgen eller noget andet, som de har let ved at huske. Så længe de skal fortælle om, hvornår de blev vækket, hvad de spiste til morgenmad osv., har de overskud til at øve sig i at få øjenkontakt med alle i klassen. Endelig kommer selve actio, hvor eleverne skal fremføre med passende stemmeføring og kropssprog. Stemmeføringen må man træne løbende, f.eks. i forbindelse med, at eleverne læser op. Det er vigtigt, at eleverne bliver klar over, at deres stemmer kan alt muligt og har nogle forskellige udtryksmuligheder: tempo, pause, tryk, styrke, tonegang, stemmeleje, artikulation og klang. I forbindelse med oplæsning kan man gøre udtryksmulighederne tydelige ved, at eleverne f.eks. læser meget hurtigt op og derved fornemmer, hvor meget der går tabt i det hurtige tempo. Man kan også sætte dem til at hviske et mindre stykke tekst højt dette styrker artikulationen. Eller man kan øve stemmestyrke ved at eleverne parvis tæller til tyve. Den ene skal begynde helt svagt og sige: en. Den anden fortsætter så lidt mindre svagt og svarer: to. Sådan fortsætter de op til tyve, hvor der er rigtig meget styrke på. Dernæst tæller de ned igen fra den meget kraftige stemmestyrke til den helt svage. Den del af actio, der har med kropssproget at gøre, er vanskeligere at træne. Kropssproget er så tæt forbundet med sindstilstanden, at man ikke kan få en elev til at stå mere roligt bare ved at sige, at eleven skal stå roligt. Vejrtræknings- og afspændingsøvelser kan hjælpe mange elever til at få et mere naturligt kropssprog, når de fremfører. En talerpult, som hænderne kan hvile på, er en stor hjælp for mange. Andres mundtlige formidling lærer man også af Det er vigtigt, at eleverne lærer at åbne øjne og ører for andres mundtlige formidling. For at blive dygtige mundtlige formidlere skal de opbygge et forrådskammer fyldt med eksempler på gode fokussætninger, billedskabende eksempler, opmærksomhedsvækkende begyndelser, behagelig stemmeføring osv. De kan hente stof til forrådskammeret ved at studere mundtlig formidling i Folketinget, i kirken, i radioudsendelser, i tv-debatter osv. De 12 DANSK december 2007

14 a e p i kan også studere manuskripter til mundtlig formidling, som er blevet fremført af dygtige formidlere som John F. Kennedy, Martin Luther King, Johannes Møllehave eller Erhard Jakobsen. Og endelig kan de studere hinandens mundtlige formidling ved at arbejde systematisk med kvalitetskriterier. Kvalitetskriterierne er noget klassen skaber sammen, når den arbejder med mundtlig formidling. F.eks. kan alle i klassen forberede og fremføre en et-minuts-tale med emnet: engang jeg kom til skade. Når alle har fremført, fokuserer klassen på det, som nogen gjorde godt, og omformulerer det til kriterier. F.eks.: Fokus skal være afgrænset og interessant. Afsender skal være saglig. Afsender skal være troværdig. Der skal helst være humor. Begyndelsen skal vække opmærksomhed. Slutningen skal give overblik. Sproget skal være mundtligt. Afsender skal have øjenkontakt med publikum. Stemmen skal være tydelig. Håndbevægelserne skal understrege det vigtige. Næste gang Helle Hvass er cand.mag. med hovedfag i retorik og med speciale i retorisk didaktik. Har undervist i mundtlig retorik på mange niveauer: klasse, gymnasiet og universitetet. Har siden 1999 fungeret som kommunikationsrådgiver og underviser i sin virksomhed OM TALE. Er forfatter til bøgerne Retorik at lære mundtlig formidling (Gyldendal seminarieserie 2003) og Retorik (Gyldendal 2004) og Mundtlig dansk (Gyldendals sprogbøger 2007). klassen skal holde oplæg eller fremlægge, giver eleverne hinanden feedback ud fra disse fælles og dermed kendte kriterier. Måske bliver nogle af kriterierne sprogligt redigeret, måske kommer der nye kriterier til. Øvelser er med til at gøre mester Selvom man ikke kan sætte lighedstegn mellem øvelser og undervisning i mundtlig formidling, så er øvelser naturligvis et helt centralt element. Og jo mere autentiske øvelserne er, jo mere lærer eleverne. Der skal være et mål med øvelserne, der motiverer eleverne til at gøre sig umage: klassekammeraterne skal påvirkes til handling, klassen skal stemme om noget, klassen skal kunne svare på spørgsmål efter et fagligt indlæg el.lign. Når man som lærer designer mundtlige øvelser, er det med andre ord vigtigt, at man udtænker kommunikationssituationer, som er så autentiske som muligt. Som en hjælp til dette kan man bruge det retoriske pentagram: Eleverne skal formidle i situationer, hvor de har mulighed for at fremstå som troværdige afsendere. De skal helst ikke forstille sig og spille statsminister eller dronning. Eleverne skal formidle om emner, som de ved eller mener noget om. Eleverne skal vide, hvem deres modtagere er. Er læreren f.eks. en del af modtagergruppen eller er læreren observatør? Eleverne skal kende omstændighederne for deres formidling: Er målet, at de hovedsageligt skal informere, overbevise eller underholde? Hvor og hvornår skal de formidle? Hvor længe skal de formidle og hvad sker der, hvis de overskrider tiden? Og endelig skal eleverne have viden om, hvilke krav kommuni-kationssituationen stiller til deres sprog. Øvelser alene gør ikke mester. Men mestre bliver de elever, som arbejder med øvelser, der giver dem en reel mulighed for at opfylde et mål, som kender de kvalitetskriterier deres mundtlige formidling skal leve op til, og som er bevidste om, hvilke delelementer mundtlig formidling består af. december 2007 DANSK 13

15 tema Når ordene får ben at gå på om at arbejde med retorik i dansk Vibeke Boelt, uddannelsesleder i VIA Ude på landet var der en gammel gård, og i den var der en gammel herremand, som havde to sønner, der var så vittige, at det halve var nok; de ville fri til kongens datter og det turde de, for hun havde ladet kundgøre at hun ville tage til mand, den, hun fandt bedst kunne tale for sig. 14 DANSK december 2007

16 Vi er i H.C. Andersens Klods-Hans, og kongedatteren vil have en mand, der mestrer talens kunst, ord, der går direkte til hendes hjerte. De to lærde brødre har forkundskaber, den ene kan hele det latinske leksikon og byens aviser for tre år, den anden har gjort sig bekendt med alle lovartiklerne, så han kan tale med om staten. Trods det, at de har smurt mundvigene med levertran, for at de kan blive mere smidige, kan den ene kun sige Bæ! og den anden sige Hvad be-hvad?, da de endelig står over for kongedatteren. Da Klods-Hans kommer til, kan han bruge sin medbragte krage, træsko og pludder på bedste måde, ja så meget at kongedatteren udbryder: Du kan da svare! Og du kan tale, og dig vil jeg have til mand! Klods-Hans har gå-på-mod, han er impulsiv og fantasifuld, han handler og overrasker. Vi ønsker at være som Klods-Hans, og ikke som de to brødre, der får stemplet Duer ikke! Væk!. At kunne tale, svare og fortælle, så det virker, er målet i en pædagogik, der handler om retorik, mundtlighed og fortælling en pædagogik, jeg vil give idéer til undervejs. Retorik er en hjertesag, der betyder, at du først og fremmest må have noget på hjerte, som du ønsker at delagtiggøre andre i. Vi siger Har du noget på hjerte? og ved, at det er andet end at have forstand på noget. Brødrene i Klods-Hans er forstandige, men mangler forbindelsen til hjertet. I enhver mundtlig formidling må vi kunne mærke en sammenhæng mellem de klassiske retoriske begreber, logos, ethos og pathos. Logos som appellerende til forstanden, det logiske, ethos, som udtryk for troværdigheden, det etiske og pathos er vejen til følelserne. Brødrene i Klods-Hans mangler pathos og måske også ethos, de klarer sig ikke på logos alene. Der skal være en samklang mellem de tre begreber, vi skal på én gang kunne belære, holde i ånde og bevæge. En formidling, der både oplyser og opliver. Det er i sig selv et paradoks at skrive om retorik uden at praktisere det, og derfor vil jeg vise en række eksempler på, hvordan arbejdet med retorik kan udfolde sig i praksis. december 2007 DANSK 15

17 Rim og remser Næh, goddag min far, sikken hat du har! Sikke ben, sikke fødder, sikke skridt han ta` er. Sikken næse sikken nar! 1 Det kan være en god idé at varme op med rim og remser i et indledende arbejde med retorik. Den lille remse Goddag min far læres i en kreds på gulvet. Remsen kan siges på en masse forskellige måder: hviskende, råbende, med bas og diskant i stemmen, ved at lave rytme med fødderne, på lårene osv. Remsen kan siges i rolle som en lille pige, en voksen dreng. Remsen kan gå en tur i rummet i en bestemt rytme, og den kan ageres. Lad hver elev finde frem til et rim eller en remse, som de kender eller gå på jagt efter rim og remser. Hver i- sær øver sig på at fremføre remsen og måden at sige den på med krop og stemme. Det er sjovt at finde en grotesk måde at sige remsen på eller måden, den fremføres på som en kontrast til selve teksten. Lyrik og stemme Træerne vokser ikke ind i himlen men de vokser ud i luften, som vi ånder, og ned i jorden til de døde, som vi savner. Og det er alt nok. (Søren Ulrik Thomsen) 2 Et kort digt som dette eller et udsnit af et digt kan fungere som indledning til et retorisk arbejde i dansk. Alle elever står i en cirkel på gulvet. Læreren kan digtet by heart og siger en linje ad gangen, som alle siger efter som et ekko. Der eksperimenteres med mange forskellige måder at sige hver linje på, og efterhånden lærer hele gruppen digtet. Der kan eksperimenteres med tempo, pause, styrke, tryk, melodi, leje, artikulation, klang. Jeg bruger ofte det engelske udtryk at kunne det by heart. Når vi kan noget by heart, betyder det, at det er noget, der kommer fra hjertet, det er ikke tom udenadslære, som er udvendig. På dansk siger vi, at vi kan noget udenad, det skulle snarere hedde, at vi kan noget indenad. Til slut samles op med en kort samtale om, hvordan digtet kan forstås og hvilken betydning det har i måden vi bruger stemmen på. Oplæsning Oplæsning er ikke noget, vi bare er gode til, selvom vi kan læse. Det kræver forberedelse og træning. Det drejer sig om at gøre teksten levende og spændende at lytte til. Når en tekst læses op, er det fortolkningen af teksten, vi hører. Teksten skal så at sige gøres til ens egen. Hver elev skal forberede en oplæsning på ca. 5 minutter. De skal vælge en tekst, de godt kan lide, og som, de tror, vil fange deres tilhørere. De kan vælge at læse op i mindre grupper eller for hele klassen. 1 Rimet er fra Rim og remser i udvalg ved Vibeke Stybe. Forlaget Sesam Digtet er fra samlingen Nye digte (1987) 16 DANSK december 2007

18 Efter hver oplæsning skal de give hinanden respons. Her er stikord til, hvad de kan lægge mærke til: a) Hvordan var samspillet mellem teksten, oplæseren og tilhørerne? b) Hvordan var tempoet blev der holdt passende pauser? c) Hvordan var udtalen/stemmeføringen? Var det til at forstå? d) Hvad ville oplæseren med sin tekst hvad fik vi ud af det? Mundtlighed og fortælling Forløbet giver idéer til, at styrke mundtlighed og fortælling i skolen, at bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel, at lære at lytte og forholde sig til andres mundtlige fremstilling, at få fortalt og at fortælle selv. Forløbene kan bruges på alle klassetrin og tilpasses målgruppen. Fortællinger hjælper os med at forstå verdens mangfoldighed. Vi kan blive klogere på, hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvor vi skal hen. I mødet med fortællingerne kan vi forestille os, hvordan det er at leve livet på en anden måde end vores egen. Derfor er det vigtigt både selv at fortælle og få fortalt historier. Retorik og fortælling er tæt forbundne. Den gode historie skal fortælles, og det skal gøres spændende og værd at lytte til og se på. Derfor er det vigtigt at øve sig i at fortælle på mange forskellige måder og gøre brug af, at vi har en krop og stemme, der kan gøres levende. Det er muligt at øve sig i at blive en god fortæller. Begynd i det små med nogle improviserede fortællinger. Det er fortællinger, som ikke er planlagt på forhånd, men som opstår i det øjeblik, vi går i gang. Fortællingen foregår her og nu, og det kræver spontanitet, nærvær, parathed og selvtillid. Alt dette kan øves. Man skal lære at tro på den første tanke, og ikke censurere sig selv for meget og ikke for enhver pris tænke på at være original. Shakespeare siger i Macbeth: Fra i dag skal hjertets første indfald være håndens handling. Fortælling og improvisation Liv i sjæl og krop Det er en god idé at have et stort repertoire af små øvelser, der kan bruges som en form for opvarmning og igangsætning. De kan tilpasses alle klassetrin. 1. Impuls parathed. I en cirkel sendes et klap rundt som en impuls. Gentag, indtil alle er i en form for fælles flow. Send forskellige impulser rundt i form af klap med ord (hej, så, ja osv.). 2. Stemme og krop. Lav en fælles rytme med fødderne med skiftevis vægt på højre og venstre fod. I den rytme kan der leges med elevernes navne, og cirklen gentager i kor navnene. Hver elev siger et ord, og cirklen gentager ordet. Måden at sige ordene på varieres og bruges som en slags stemmeopvarmning. Derefter kan ord og bevægelse kobles sammen, og cirklen gentager udtrykket. 3. Sang. Vælg en sang, du godt kan lide, og lær eleverne at synge den. Vælg et vers, som I lærer by heart. december 2007 DANSK 17

19 Fortælleøvelser 1. Et ord ad gangen (parvis fortælling). Eleverne går parvis en tur med hinanden om livet. Tilsammen skal de fortælle en historie, må kun fortælle ét ord ad gangen. De har fem minutter til at få lavet en historie med begyndelse, midte og afslutning. Bagefter hører vi et par af historierne. Det spændende ved denne lille øvelse er ikke historierne, men det, der sker imellem de to fortællere. En improvisation, der hele tiden tvinger fortællerne til at opgive deres eget projekt. 2. Fortællekreds. Eleverne står i en kreds, og på skift går de ind i midten af kredsen og fortæller om det bedste sted at holde ferie. Den, der fortæller, skal prøve at beskrive stedet så godt som muligt med inddragelse af sanserne. Enhver i kredsen kan gå ind og afbryde fortælleren og selv fortælle om det bedste sted at holde ferie. Det gælder om at fortælle levende og overbevisende, og bliver fortælleren ikke afbrudt, må denne selvfølgelig fortælle videre. Alle emner kan tages op i denne fortællekreds. Fx den bedste bog, den bedste film, det bedste mad osv. 3. En sætning som impuls. Hver deltager skriver en sætning ned på et stykke papir. Alle sedlerne samles i en hat el.lign. Hver deltager trækker nu en seddel fra hatten. Opgaven lyder på, at der skal fortælles en historie på 1-2 minutter. Sætningen fra hatten skal forekomme midt i fortællingen. Fortællingen skal have en begyndelse, midte og slutning. Sætningen må ikke være hverken for let eller for svær (fx Vi måtte se i øjnene, at vi først måtte underrette politiet eller Langsomt gik han hen ad stien og holdt skoletasken tæt ind til kroppen.). Øvelsen kan laves parvis, med fire eller med alle deltagere som lyttere. For elever, der ikke har prøvet at fortælle for hele klassen, kan det være mere trygt at fortælle i par. Det træner også evnen til at lytte. 4. Fælles fortælling. Alle går rundt i rummet. Når én standser, standser alle. Den, der standser (A), begynder på en fortælling. Når A ikke ønsker at fortælle mere, går A, og alle går. Den næste, der standser (B), fortsætter der, hvor A slap fortællingen, og sådan går det videre, indtil fortællingen når en form for slutning. Det træner evnen til at lytte godt til hinanden og til at improvisere. Desuden skærper det fornemmelsen for en fortællings komposition. Der kan efterfølgende gives korte kommentarer til indholdet og kvaliteten af den fælles fortælling. Selvvalgte fortællinger Det vil være naturligt at afslutte et fortælleforløb med, at alle fortæller en selvvalgt historie. Det kan være et, sagn, myte, fabel osv. Hver elev forbereder en mundtlig fortælling af ca. ti minutters varighed, alt afhængig af klassetrin. Fortælleren skal forsøge at være så tro over for fortællingen som muligt med hensyn til genre, sprog og stil. Fortællingen kan fortælles for hele klassen eller i mindre grupper. Det er vigtigt at give respons til fortælleren efterfølgende. Følgende kan være stikord, der kan bruges i en respons: a) Tilhørernes umiddelbare indtryk af fortællingen b) Hvad ville fortælleren med sin fortælling? c) Hvordan var kontakten til tilhørerne? d) Hvordan brugte fortælleren kropssproget? e) Hvordan blev sproget og stemmen brugt? f) Hvilke gode råd kan I give fortælleren? Klods Hans fik prinsessen, han kunne tale for sig og omsætte ord til handling. God tale og fortællelyst og lad ordene få ben at gå på! Til videre læsning Boelt, Vibeke (2005) : Drama Gyldendal se Ideer til dansk og drama ældste trin Boelt, Vibeke ( 2007) : Drama- kunst og pædagogik Gyldendal Seminarieserien Asmussen, Jørgen og Clausen, Lisbet Hastrup (red.) (2006): Mosaikker til danskstudiet En grundbog. Academica 18 DANSK december 2007

20

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 2011-2012 Institution GYMNASIET HTX SKJERN Uddannelse HTX Fag og niveau RETORIK C, - VALGFAG,

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

L Æ R E R V E J L E D N I N G. Kom til orde. Kørekort til mundtlighed. Hanne Brixtofte Petersen. medborgerskab i skolen. Alinea

L Æ R E R V E J L E D N I N G. Kom til orde. Kørekort til mundtlighed. Hanne Brixtofte Petersen. medborgerskab i skolen. Alinea L Æ R E R V E J L E D N I N G Kom til orde Kørekort til mundtlighed Hanne Brixtofte Petersen medborgerskab i skolen Alinea Medborgerskab og mundtlighed I artiklen Muntlighet i norskfaget af Liv Marit Aksnes

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM KEVINS HUS I litteratursamtalen får eleverne mulighed for at fortælle om deres oplevelse af bogen samtidig med at de hører om deres klassekammeraters. Samtalen

Læs mere

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Fælles mål: Store Claus og Lille Claus: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig

Læs mere

2 Fra idé Ud med sproget

2 Fra idé Ud med sproget 2 Fra idé Ud m Helle Borup med sproget Grundbog i retorik for gymnasiet og hf Frydenlund Ud med sproget Grundbog i retorik for gymnasiet og hf Forfatteren og Frydenlund, 2007 2. udgave, 1. oplag, 2011

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august Kompetenceområdet kommunikation Tirsdag den 4. august Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet kommunikation I har viden om kompetenceområdet kommunikation

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Dansklærerens dag. Professionshøjskolen Absalon Pernille Hargbøl Madsen

Dansklærerens dag. Professionshøjskolen Absalon Pernille Hargbøl Madsen Dansklærerens dag Professionshøjskolen Absalon 2017 Pernille Hargbøl Madsen Mundtlighed i danskfaget Hvordan kan vi undervise i talesprog? Hvilke genrer, tekster og metoder skal vi undervise i? Hvordan

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Hvad ønsker vi at evaluere i den skriftlige prøve? Hvordan skruer vi et opgavesæt sammen? Kort opsummering

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Underviser: Undervisningen varetages af konsulenter fra kursus- og konsulenthuset Rhetorica. Alle kursusledere og rådgivere har en cand.mag. i retorik og

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan.

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Kommunikation At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Hvis du har været til en vild fest, er det sikkert

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Fordybelsesprøve Dansk

Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige aktiviteter Romantikken H.C. Andersen Den lille pige med svovlstikkerne H.C. Andersen Skyggen H.C. Andersen Det utroligste Litteraturhistorie

Læs mere

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Introduktion KÆRE FORÆLDRE Denne folder I nu sidder med, håber vi kan give jer inspiration mange år frem i forhold til jeres

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d.

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Fælles Mål som udgangspunkt for elevernes medbestemmelse for kollegialt samarbejde for vurdering af undervisningsmidler

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Dansk 1960erne-70erne

Dansk 1960erne-70erne Dansk 1960erne-70erne Introduktion Dansk bliver i 1900-tallets midte lige så stille grundskolens vigtigste fag. I Den Blå betænkning er faget det første, der beskrives, og det sker med de indledende ord:

Læs mere

Husk alle bevægelserne

Husk alle bevægelserne Husk alle bevægelserne Dette er en huskeleg, hvor hver elev introducerer en bevægelse. Eleverne skal stå i en cirkel, så alle kan se hinanden. Den voksne markerer cirklens start- og slutpunkt. Klassetrin:

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark D. 07/07-2008 Rasmus Schjermer Nørholm kollegiet Afd. A1 2. lønnede praktik Ikast Seminariet Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark Praktikvejleder Ikast Seminariet Karsten Johansen ! "# $ %&

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Mundtlighedens genrer

Mundtlighedens genrer Mundtlighedens genrer Debat Diskussion Samtale Fortælling Foredrag Tale Tydelige indlæg,... At have forskellige synspunkter,... Få personer, spontanitet,... Mundtlig fremstilling af fx et eventyr eller

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Årsplan for 8. klasse i dansk

Årsplan for 8. klasse i dansk Årsplan for 8. klasse i dansk Formål: Formålet er at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Herunder styrkes elevernes skriftlighed,

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

mundtlig fremstill ing

mundtlig fremstill ing FORÅR 2014 MUNDTLIG AKADEMISK FREMSTILLING HELLE HVASS, CAND.MAG. mundtlig fremstill ing TILBUD OG AKTIVITETER Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende. Vejledning

Læs mere

MUNDTLIG AKADEMISK FREMSTILLING

MUNDTLIG AKADEMISK FREMSTILLING EFTERÅR 2015 MUNDTLIG AKADEMISK FREMSTILLING HELLE HVASS, CAND.MAG. fremstilling mundtlig VI TILBYDER Undervisning - vi afholder workshops for kandidat- og masterstuderende. Vejledning - vi tilbyder individuel

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Lov om gymnasiale uddannelser Generelt Særlige fokusområder ( 29): Håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet i et studie- og karriereperspektiv og personligt

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Retorik som ledelsesværktøj. Tag ordet i din magt. Pernille Steensbech Lemée Fokus Kommunikation www.retorikskolen.dk

Retorik som ledelsesværktøj. Tag ordet i din magt. Pernille Steensbech Lemée Fokus Kommunikation www.retorikskolen.dk Retorik som ledelsesværktøj. Tag ordet i din magt Pernille Steensbech Lemée Fokus Kommunikation www.retorikskolen.dk Far: For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Hvordan I som forældre kan bruge Sprogpakken s indhold derhjemme?

Hvordan I som forældre kan bruge Sprogpakken s indhold derhjemme? I Kaskelotten arbejder vi med sprogudvikling ud fra metoder fra sprogpakken. Denne folder viser: Hvordan I som forældre kan bruge Sprogpakken s indhold derhjemme? Samtaler i hverdagen Dialogisk læsning

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Læserbrev om lærerkritikken af Birgit Karmark Tjalve: http://politiken.dk/debat/laeserbreve/ece1833482/hvem-lytter-tillaererne---de-uddannede-laerere/

Læserbrev om lærerkritikken af Birgit Karmark Tjalve: http://politiken.dk/debat/laeserbreve/ece1833482/hvem-lytter-tillaererne---de-uddannede-laerere/ Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin, hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 Herning

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Lynkursus i problemformulering

Lynkursus i problemformulering Lynkursus i problemformulering TORSTEN BØGH THOMSEN, MAG. ART. HELLE HVASS, CAND.MAG. kursus lyn OM AKADEMISK SKRIVECENTER DE TRE SØJLER Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

Præsentationsteknik. Lille guide. Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk

Præsentationsteknik. Lille guide. Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk Præsentationsteknik Lille guide Bearbejdet uddrag af materiale om præsentationsteknik fra www.lederne.dk Raymond Kolbæk raymond.kolbaek@sygeplejeskolen.com Temadag om præsentationsteknik november 2006

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Formål Overordnet er formålet med undervisningen at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Jeg

Læs mere