Anstændighed, personligt ansvar og blinde vinkler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anstændighed, personligt ansvar og blinde vinkler"

Transkript

1 Anstændighed, personligt ansvar og blinde vinkler - af Christian Thorup Lund I disse liberale tider kommer det næppe som en overraskelse, at det skaber ubalance i et marked, når forbruget af en vare ikke alene er omkostningsfri, men også forøger ens moralske status. Det skal derfor anbefales, at der indføres brugerbetaling for de afledte omkostninger ved udlændingepolitikken, gerne med tilbagevirkende kraft, for at bringe ligevægt i efterspørgslen og dermed danne basis for en bæredygtig udlændingepolitik. Forbruget af en stueren, human, anstændig, retfærdig og fair flygtningepolitik har i mange år været betydeligt i Danmark, og efterspørgslen er øjensynligt ikke svækket. Der indsamles med jævne mellemrum underskrifter til fordel for en liberalisering af flygtningepolitikken, og det argumentatoriske krudt hentes ofte i en personlig moralsk indignation. Desuden ønsker arbejdsgiverorganisationer igen i disse år en yderligere åbning for import af»hænder«(arbejdskraft), hvilket bakkes op af en bred vifte af politiske partier. Som det er alle bekendt, er intet i denne verden gratis, og de fordelingspolitiske konsekvenser af udlændingepolitikken harmonerer ualmindeligt dårligt med opfattelsen af Danmark som et velfærdssamfund, hvor de bredeste skuldre angiveligt burde bære de tungeste byrder. De kumulative økonomiske omkostninger ved udlændingepolitikken er uden diskussion massive, men omkostningerne kan ikke alene udregnes i kroner og ører. Den ovennævnte brugerbetaling er derfor heller ikke i første omgang tænkt som en økonomisk afgift. Der tænkes i stedet på fordelingen af en række afledte omkostninger ved udlændingepolitikken. F.eks., som det ikke overraskende er blevet påvist i Rockwoolfondens Pisa Etnisk-undersøgelse fra maj, en negativ

2 Christian Thorup Lund indflydelse på danske elevers faglige udbytte af undervisningen i folkeskolen, når over 50 pct. i en klasse er af ikke-vestlig oprindelse. Reaktionerne på Rockwoolfondens undersøgelse er symptomatiske og viser tydeligt, at de politiske partier og deres allierede hverken har ønske, vilje eller evne til at ændre på fordelingsbyrden. Der er ingen reel bekymring for de danske børn, der i går, i dag og i morgen har afholdt nogle af de afledte omkostninger ved deres udlændingepolitik. Undervisningsminister Bertel Haarder (V), der repræsenterer en regering, der i juli nedsatte Ministerudvalget om Det Personlige Ansvar,»finder det overordentligt bekymrende, at godt 50 pct. af alle tosprogede elever stadig har funktionelle læsevanskeligheder«, men ministeren spilder ikke ord på de danske elever. Hos uddannelsesordfører Christine Antorini (A) finder man ligeledes en bekymring:»hvis tosprogede børn skal have lige chancer som danske børn i livet, kræver det en meget bred politisk indsats«, men man finder dog lidt trøst hos socialdemokraten:»det er først, når mere end halvdelen af børnene i en klasse er tosprogede, at det påvirker de danske børns læsefærdighed«. Det er således»afgørende, at de nye tiltag med at fordele tosprogede børn bedre på skoler med mange danske børn fortsætter, hvor der er klasser med langt mere end 50 pct. tosprogede børn.«1 De tiltag, Antorini hentyder til, er geografisk afgrænsede, vage og uden reel effekt. Den socialdemokratiske tålmodighed afspejler en generel tendens hos dem, der bærer ansvaret for den førte udlændingepolitik. Den personlige indignation udløser ikke en vilje til selv at levere kanonføden til integrationens frontlinje og kampen for det multikulturelle samfund. Der er således grænser for anstændigheden. Desuden er det ikke blevet undersøgt, om koncentrationen af ikke-vestlige elever også indvirker uheldigt på f.eks. det sociale liv, kønsidentiteten og undervisningskulturen, men bekymringen i de små hjem går ikke kun på læsefærdigheder, som man foranlediges til at tro af Antorinis kommentar. Det er dog ganske sikkert, at problemet ifølge undersøgelsen ikke kan løses i København, for de ikke-vestlige elevers faglige udbytte af 1 88

3 Anstændighed, personligt ansvar og blinde vinkler undervisningen forringes allerede ved en koncentration på 10 %. Man kan derfor ikke fordele sig ud af problemet i København. Desuden mangler Antorini at bekymre sig for de lige chancer i livet for danske børn, der er så uheldige, at deres forældre ikke fravælger de ramte skoler. Den mangel deler hun øjensynligt med sin partikammerat, Københavns Overborgmester, der har luftet tanken om at øge forældrebetalingen i privatskolerne, hvor formålet kun kunne være at bremse de mindre privilegerede danske elevers flugt fra hovedstadens folkeskoler. 2 Reaktionen fra Det Radikale Venstre overrasker naturligvis heller ikke:»det kan ikke nytte, at vi tror, at den eneste løsning er spredning af de to-sprogede elever. Frivillig spredning hvor det er hensigtsmæssigt, og hvor det sker i tæt samarbejde med forældrene er fin «. 3 Man finder ikke et eneste trøstende ord til eller om de danske børn, der har afholdt nogle af de afledte omkostninger for de seneste 25 års højspændte»cafe latte«-anstændighed. Hvis de radikale lader det ene ben hvile på deres retorik og det andet på deres praksis, så er bukserne ikke alene revnet: de radikales anstændighed er i frit fald, for de ønsker ikke at høste frugterne og konsekvenserne af deres praksis. Et passende slogan til næste valg kunne være:»de radikale har råd til anstændighed fordi andre betaler prisen.«i Politikens leder den 14. maj leveres et skoleeksempel på intellektuel ansvarsforflygtigelse: Tidsskriftet NOMOS 5:2 (dec. 2007) Det har med rette vakt bestyrtelse, at en ny undersøgelse viser, at halvdelen af de tosprogede børn herhjemme forlader folkeskolen uden at have ordentlige læsekundskaber ( ) Det er tidstypisk, at skandalen er afdækket med en indvandrervinkel. Det kunne også være dokumenteret ved at tage udgangspunkt i elevernes sociale og boligmæssige forhold ( ) Der er heller ikke nogen grund til at forandre hverdagen dramatisk for det store flertal af elever og skoler, der ikke har problemet. Resultatet af undersøgelsen kommer åbenbart som en overraskelse for Politiken (»bestyrtelse«), men det hindrer ikke avisen i at jonglere med konklusionen

4 Christian Thorup Lund (»Det kunne også være dokumenteret «). Som det er de fleste bekendt, er problemet importeret og meget sjældent alene socialt og boligmæssigt. Det påfaldende er dog ansvarsforflygtigelsen. Problemet kan ifølge Politiken isoleres og eventuelt afhjælpes ad frivillighedens vej. Det er et bekvemt håb, uden hold i den virkelighed, vi befinder os i. Problemet er ikke nyt, og de mange, der har luftet deres moralske retorik ved festlige lejligheder, står stadig ikke i kø, når deres egne børn skal indmeldes i ghetto-skolerne. Derimod ønsker de forsat at indkassere en komparativ fordel til deres egen efterkommere, på bekostning af de ringest stillede børn i vort samfund. De, der alene forholder sig til udlændingepolitikken som værdipolitik, er enten naive eller dybt kyniske. Således kunne det dokumenteres, at de ringest stillede grupper i vort samfund nærmest har monopol på afholdelse af de afledte omkostninger af udlændingepolitikken. Der er plads til en række undersøgelser med flere forudsigelige resultater. Hidtil har strukturel tvang afstedkommet, at primært de ringest stillede danske børn har afholdt omkostningerne på skoleområdet. Det kan ikke karakteriseres som anstændigt eller solidarisk, og personer af borgerlig observans kan ikke under de nuværende tilstande hævde, at enhver skal svare sit, i det omfang de har forbrugt og videresendt regningen for den nævnte vare: en stueren, human, anstændig, retfærdig og fair udlændingepolitik som moralske gratister. Den foreslåede brugerbetaling eller konsekvenspædagogik kunne indledes på folkeskoleområdet, og hér er svaret simpelt: De, der har stået i spidsen for udlændingepolitikken, må melde deres egne efterkommere ind i de skoler med over 50 pct. indvandrere af ikke-vestlig oprindelse, som de nu i årtier har ment har været acceptable for andre folks børn. Identifikationen af disse mennesker kan ske ved en gennemgang af de seneste 25 års debat i medierne og stemmeafgivningen i Folketinget. Desuden er der præcedens for særlovgivning på udlændingeområdet i vort politiske system i almindelighed og hos partierne bag udlændingepolitikken i særdeleshed, tillige med en skærpet generel appetit for adfærdsregulerende lovgivning. 90

5 Anstændighed, personligt ansvar og blinde vinkler Det er næppe denne løsning, der er tænkt på, men i lederen i Berlingske den 12. maj kan man som reaktion på undersøgelsen læse:»uanset hvor meget vi sværger til det frie valg, må det stå klart, at tvangsflytninger af elever fra et skoledistrikt til et andet kan blive nødvendige, hvis ingen andre løsninger viser sig mulige«. Indførelsen af brugerbetaling på dette område vil med stor sandsynlighed øge den sociale mobilitet, hvilket der er bredt politisk teoretisk ønske om. Samtidig er der mulighed for at bringe overensstemmelse imellem retorik og praksis: forbrugerne af udlændingepolitikken kan på tætteste hold høste nogle af de fordele, de har hævdet, følger af indvandringen. Det vil dog vække modstand blandt magtfulde grupper i vort samfund, og tonen vil uden tvivl blive skinger, og de dumsmarte bemærkninger vil stå i kø. Udlændingepolitikken har jo drejet sig om at høste fordele og lade andre betale regningen, mens retorikken har haft til opgave at tilsløre dette forhold. Vi kan derfor ikke forvente, at initiativet skal komme fra de etablerede partier, der har stået bag den hidtidige fordelingspolitik på området. Der er således plads til både nye partier og bevægelser i Danmark. Alt afhængig af politisk ståsted kunne grundholdningerne bag disse partier bygge på idéer såsom: de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder, enhver skal svare sit, brugerbetaling, solidaritet eller personligt ansvar. Samtidig kunne der måske ændres på tendensen til indførelsen af royalt inspireret arvefølge i de gamle danske partier. Disse nye partier ville kunne danne søsterpartier i en række europæiske lande, hvor fordelingsbyrden på udlændingeområdet har været identisk med den danske, og dermed skabe rammerne for en fælles-europæisk løsning af de fordelingsmæssige problemer og konsekvenser, udlændingepolitikken har afstedkommet. De nye partier burde ligeledes forholde sig mere ædrueligt til forudsigelserne om den økonomiske udvikling og behovet for importeret arbejdskraft. De gamle partiers evne til at skue ind i den økonomiske fremtid var ualmindelig ringe, da de i 1960 erne i selskab med arbejdsgivere importerede ufaglært arbejdskraft til 91

6 Christian Thorup Lund Danmark. Den blev få år efter ankomsten uanvendelig, ikke alene på grund af den økonomiske krise i starten af 1970 erne og udflytning af arbejdspladser til lande med lavere lønomkostninger, men i høj grad på grund af den teknologiske udvikling og de deraf følgende strukturændringer på arbejdsmarkedet. Den samme fejl forsøges gentaget i dag, styret af kortsigtede individuelle økonomiske interesser, der, når de langsigtede omkostninger indfinder sig, formodentlig igen har tænkt sig at overlade de kollektive omkostninger til de mest udsatte i vort samfund. For ingen tror vel i fuld alvor, at den nuværende økonomiske situation med kraftig vækst og fuld beskæftigelse vil vare evigt? Desuden vil import af»hænder«lavtlønnet arbejdskraft ikke forøge det danske BNP pr. indbygger, men store dele af det danske erhvervsliv har øjensynligt kun øje for én af produktionsfaktorerne, hvilket ikke tegner godt for Danmarks fremtid i en globaliseret økonomi. De kortsigtede individuelle økonomiske interesser er i fuld gang med kampagnen. Den konservative integrationsordfører, Henriette Kjær, udtaler således:»når vi mangler arbejdskraft i Danmark, så skal det også være muligt for virksomhederne at skaffe den uden et stort bureaukrati, hvor man skal være på en bestemt liste eller tjene et bestemt beløb«. 4 Indtil der er indført brugerbetaling for de afledte omkostninger ved udlændingepolitikken, kunne man ønske sig, at medierne var mindre optaget af, hvad der bliver sagt om udlændingepolitik, og i stedet fokuserede på, hvad forbrugerne, herunder de, der ynder at samle underskrifter og fortalerne for import af arbejdskraft, bidrog og bidrager med, når hverdagens problemer og udlændingepolitikkens reelle omkostninger indfinder sig. I det hele taget kunne man mene, at udlændingepolitikken skulle behandles som andre politik-områder: hvem høster fordele og hvilke, hvem betaler hvordan. Spørgsmålet er naturligvis, om der også er behov for nye medier og nye journalister, for at denne indlysende behandling af et politikområde skal se dagens lys? 4 Borsen.dk: 'Politiske krav om åbne grænser' lagt på siden 3/ kl. 07:09 af JESPER THOBO CARLSEN. 92

7 Anstændighed, personligt ansvar og blinde vinkler Når pressen heller ikke har sat fokus på konsekvenserne for de danske børn, der går i en klasse med over 50 pct. elever af ikke-vestlig oprindelse, er det måske udtryk for en mangel på social empati, eller en udbredt strukturel»social racisme«? Da Al Gore bekymrede sig for konsekvenserne af det globale energiforbrug, var der i Danmark ingen journalistiske kriterier, der hindrede, at Al Gores umådeholdne private energiforbrug blev omtalt og taget under behandling. Når danske politikere anvender personlig moral i deres retorik, ser de danske medier det dog ikke som en kærkommen invitation til at gå moralen efter i sømmene. Pisa Etnisk-undersøgelsen er konsekvent glemt i efterårets valgkamp. Og det i øvrigt i en valgkamp, hvor velfærd og anstændighed er højt på dagsordenen hos alle de gamle partier. Socialistisk Folkeparti bekymrer sig således om folkeskolen: Højst 22 elever i klassen, 2 lærere pr. klasse i de første 3 år og nye fysiklokaler og toiletter. Sammensætningen af klassen skal ifølge SF overlades til markedskræfterne:»der skal være større frivillighed og flere valgmuligheder i forbindelse med skolevalg i stedet for tvangsspredningspolitik.«i SF ønsker man således ej heller at høste, som man har sået. 5 Hvem sagde: frivillig tvang? De, der kan huske en tidligere socialdemokratisk statsminister fra 1990 erne, genkalder sig sikkert også hans tale om menneskesyn. Ikke et eneste medie i landet konfronterede hans udlændingepolitiks fordelingspolitiske konsekvenser med det traditionelle socialdemokratiske samfundssyn. En manøvre, der i øvrigt ville udhule værdien af hans menneskesyn. Det er ikke smukt at overlade omkostningerne for sit menneskesyn til de ringest stillede. Slet ikke for en socialdemokrat. Med jævne mellemrum refererer pressen til undersøgelser, der viser, at jo bedre uddannet danskerne er, jo mere tolerante er de. Det er jo fint, men hvor er analysen? Hvor stor kontakt har veluddannede danskere og udlændinge i Danmark? Konkurrerer de på boligmarkedet og arbejdsmarkedet? Har det indvirkning på lønudviklingen i deres fag? Sender de veluddannede deres børn i 5 93

8 Christian Thorup Lund ghetto-skolerne? Konfronteres de med de problemer og dilemmaer, dette medfører i dagligdagen? Rammes de og deres efterkommere i samme omfang som de ringest stillede af den kriminalitet, hvor udlændinge er overrepræsenteret i statistikken? Forsæt selv rækken af spørgsmål, der ligger lige for og fokusér ikke kun på, hvem der taber, husk at der også er danske grupper, der vinder fordele i dette spil. Selv må min familie og jeg betale en høj pris for at undgå ghetto-skolerne. Hvis udgifterne hertil bliver betragtet som skat, vil selv ikke Henning Dyremose ønske at bytte skatteprocent med os. Bortset fra kristendommen eksisterer der næppe nogen møntfod, der er gået så stærk inflation i, som moralen hos netop dem, der efterspørger og har ført en stueren, human, anstændig, retfærdig og fair udlændingepolitik i de seneste 25 år. Deres moral er i den grad faldet i værdi, udhulet og miskrediteret, at end ikke den europæiske centralbank vil kunne give den sin gamle købekraft tilbage. For selv med en kommende indførelse af brugerbetaling har de pågældende pålagt de dårligst stillede i vort samfund omkostningerne for deres amoralske praksis i et kvart århundrede og det med en moralsk cigar-føring, der får selv nihilister til at rødme. 94

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 7. møde Tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 3: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om svangreomsorg.

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032.

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032. Prioriteringer på velfærdsområdet Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Indledning. Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet. Af Carsten Fenger-Grøn, Kamal Qureshi og

Indledning. Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet. Af Carsten Fenger-Grøn, Kamal Qureshi og Indledning Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet Af Carsten Fenger-Grøn, Kamal Qureshi og Tøger Seidenfaden Det er en udbredt opfattelse, at det er gået fremad i integrations- og indvandrerdebatten

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10

RADIKAL POLITIK 25. marts 2004. Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 RADIKAL POLITIK 25. marts 2004 Hvilket Danmark vil vi? Læs om Danmark, EU og udlændige side 6 10 INDHOLD DET MENER JEG Af landsformand Søren Bald, Det Radikale Venstre DET MENER JEG Det mener jeg 2 Det

Læs mere

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 85. møde Torsdag den 30. april 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 40: Forespørgsel til fødevareministeren og ministeren for børn, ligestilling,

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning?

Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Februar 2011 Søren Geckler og Henning Hansen CASA Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Februar 2011 Søren Geckler

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013).

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013). Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1 (Fremsættelse 09.10.2013). 7. møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

80. møde. Onsdag den 13. april 2011 (D) 1. dagtilbudslovens bestemmelser om klubtilbud ind i folkeskoleloven? (Spm. nr. S 1555).

80. møde. Onsdag den 13. april 2011 (D) 1. dagtilbudslovens bestemmelser om klubtilbud ind i folkeskoleloven? (Spm. nr. S 1555). Onsdag den 13. april 2011 (D) 1 80. møde Onsdag den 13. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10 RADIKAL 7 POLITIK 30. sept. 2004 Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3 Stort landsmødetema SIDE 4 10 FORMANDEN SKRIVER En stærk dagsorden Af Søren Bald, landsformand I EFTERÅRET 2001 passerede Det Radikale

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1 (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 105. møde Torsdag den 30. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 184: Forslag

Læs mere

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 33. møde Onsdag den 16. december 2009 kl. 9.00 Dagsorden 1) 1. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1: Forslag til finanslov for finansåret 2010. Af finansministeren

Læs mere

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND?

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND? [Nummer 298. 2. juni, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE WWW.SOCIALISTER.DK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK Hvis ikke man er indstillet på at betale for kapitalismens

Læs mere

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012 Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Side 2 Indholdsfortegnelse DKP side 4 Rød kommunalpolitik under nutidens vilkår side 5 Fagligt

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

Mundtlig beretning 2012. På vej.

Mundtlig beretning 2012. På vej. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Mundtlig beretning 2012. På vej. Vejlegården blev i løbet af sommeren det bedst kendte danske spisested

Læs mere