Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent."

Transkript

1 SF Grethe Referat af generalforsamling Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige beretning. Hun nævner, at nogle medlemmer har stillet spørgsmål ved, om vi fortsat skal holde 1. maj med de øvrige venstrefløjspartier. Diskussion: medlemmerne mener, at årets medlemsmøder har været gode, trods det lave fremmøde. Flere nævner, at oplægsholderne på møderne har været vigtige og spændende og har afspejlet de divergerende politikker, vores parti har lagt frem i årets løb. Vi har i år indledt et samarbejde med partiafdelingen i Høje Tåstrup, hvad der kun har været positivt, også i betragtning af, at vi får et stigende fremmøde på vores medlemsmøder. Partiafdelingen har været godt repræsenteret ved offentlige og medborger arrangementer. Det ville være bedre, hvis vi kunne holde vore møder det samme sted. Den kommende bestyrelse opfordres til at lave en mødeplan, der spænder over et år. Det sociale liv i partiafdelingen bør i højere grad plejes, f.eks. ved at opprioritere Rød cafe. Kan vi eventuelt tænke os et alternativ til socialdemokraternes sildemøder. Et medlem har en ide om, at lave nogle netværksgrupper, for at sætte fokus på udvalgte emner. Hjemmesiden får ros, et medlem efterlyser nogle tal på, hvor mange der bruger den. Inge konkluderer, at det virker som om de tilstedeværende er rimeligt tilfredse med årets aktiviteter samt at 1 maj fortsat holdes med venstrefløjspartierne. Beretningen godkendes. Kommunalbestyrelsens beretning: Leif kommenterer den skriftlige beretning. Arbejdsmarkeds politikken har fyldt meget. Svært at arbejde med beskæftigelses og jobcenterområdet, idet der kommer meget nyt materiale/lovstof på området. Politikken har især været koncentreret om de unge uden arbejde. Kommunalrødderne vil gerne udvide opfattelsen af det rummelige arbejdsmarked, med henblik på at få flere virksomheder til at tage sociale klienter. Samarbejdet og tonen i den øvrige kommunalbestyrelse har til tider været hård, men samtidig er der også en vis åbenhed for vores politik. Der er også en rimelig god tone i udvalgene. De borgerlige er helt passive og venter bare på, at det bliver deres tur til at få flertal. Der nævnes nogle uheldige sager, hvor sf har været med til at afsætte penge til et formål, for så senere at opdage at pengene blev brugt til noget andet. Et eksempel var, da penge afsat til hjemmehjælps området blev givet til teknisk område. Vi har i årets løb været involveret i en ophedet diskussion i AP, nogle medlemmer mener, det er på tide at lægge AP lidt på is, og bruge nogle medier, der når længere ud i befolkningen. Det kommende sundhedshus skal gøres til en folkelig sag. Det skal være sådan, at huset bliver så attraktivt, at folk kommer ind fra gaden. Diskussion af beretningen afbrydes her, og ordet gives til Holger K.

2 Holgers oplæg og diskussion: Vi betaler dyrt for at komme i regering. Nogle har nok haft en optimistisk forestilling om, hvad der kom ud af regerings samarbejdet. Snakken om, at vi skal ud af regering er utopisk, det giver ingen mening at trække os nu. Vores situation vil blive kaotisk. Det drejer sig om, at håndtere de problemer der er,men meningsmålingerne ser ikke gode ud. Det er klart at Enhedslisten tager mange stemmer for tiden. Men vi arbejder fortsat for at trække regeringen i SF retning. Vi har 16 mandater, derfor er der grænser for hvor meget vi kan nå og hvor hurtigt. Holger fremhæver, at vi trods alt har fået markeret os på voksen og efteruddannelse, grønne afgifter, Nordsøaftalen, den kollektive trafik... Vi har været med til besparelser på forsvars området, samt dagpenge/kontanthjælp og SU. Vi er også gået med til at kommunerne skal have o- vækst det kommende år. Lastbilafgiften blev ikke til noget, det er meget bekosteligt at udskifte alle biler. Vi må finde på noget andet til yderområdet. Jernbanenettet er ikke rentabelt her. Diskussion: De fleste synes det er svært at forstå og formidle vores del af indførelse af selskabsskat. Svært for offentligt ansatte, at privatspæren skal prioriteres så højt. Oprindeligt er det ikke SF politik, idet der efter manges opfattelse er mange andre faktorer, der gør det attraktivt for virksomheder at blive i DK. De besparelser der er sket på SU og kontanthjælps området er også næsten uspiselige. Hvad o-væksten i kommunerne angår, er der nogle der opfatter det som en straf for at man har været med på spareiveren de foregående år. Der er enighed blandt medlemmerne om, at SF politik for tiden er meget utydelig, der skal meget mere åbenhed på banen. Endv. Er der skabt en usikkerhed om, hvor langt SF vil gå for at please socialdemokraterne. Det er dog, mener flere medlemmer, vanskeligt at snakke om strategiplaner i det offentlige rum i denne situation, hvad der selvfølgelig gør formidlingen til medlemmer endnu mere vanskelig. Landsledelsen er splittet, nogle vil ud af regerings samarbejdet. Og andre vil længere mod centrum. Holger afslutter: I forhold til andre partier har de radikale fået meget igennem og Helle T. er meget mere interesseret i deres politik frem for vores. Der skal skabes jobs inden Er vi på vej? Måske begynder vi at se lyset i En af de store udfordringer nu er folkeskolereformen. Der er afsat penge til at hjælpe landdistrikterne, f.eks. kystsikring og kollektiv trafik. Når vi ser på egne rækker, skal der afsættes penge til at styrke formidlingen af SF politik. Vi siger tak til Holger. KB beretning fortsat: Flere mener, at venstre har en strategi der er passiv, dog vil de gerne stjæle vores forslag og kalde dem deres. Der er stor mistillid i KB, så måske skal vi i højere grad gå ud fra, at vi kun kan stole på os selv. Det er meget tidsrøvende, at man skal følge sagers afgørelse helt ud i marken, fordi man ikke kan stole på, at det der er politisk besluttet bliver udført. Nogle medlemmer peger på at det også kan 2

3 betyde, at man mister det politiske overblik. Indenfor skolepolitikken burde man måske på et tidligere tidspunkt have overladt visse skolers drift til de fagligt implicerede. 3 Flere medlemmer forslår, at vi kunne profitere af noget professionel hjælp til retorikken, især nu da kommunalvalget er lige om hjørnet. Også internt har vi brug for at hvæsse kløerne og stramme op om socialistiske værdier/retorik, for at fastholde sjælen i SF politik. Beretningen blev godkendt. Valgkampens fokuspunkter: Vi vil ikke gå foran, når det drejer sig om at skabe fri/privatskoler, men heller ikke forhindre andre i at tage initiativ på området. Der er en stor stigning i antallet af friskoler, så vi skal selvfølgelig forholde os til den udvikling. Nogle venter spændt på regeringens udspil på skoleområdet. Der er også initiativer om fribørnehaver i gang i Brøndby, så kommunalbestyrelsen her diskuterer for tiden,om man er interesseret i en institution kun med fremmedsprogede. Valgmaterialet er endnu ikke færdigt. Nogle i valgkamp gruppen mener, der er for mange ord i oplægget, og at vi skal forenkle terminologien med overskrifter som kvalitet og medborger indflydelse. Muligheden af at bruge noget professionel hjælp nævnes igen. Regnskab: Medlemmer der ikke betaler partiskat bør kontaktes personligt, dette kan ikke diskuteres på generalforsamlingen. Regnskabet godkendes. Budget: Kassereren konstaterer, at der er penge til valgaktiviteter, men at vi nok ikke kan undgå at g ud af 2013 med underskud. Budgettet godkendes. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogle rettidige forslag, men vi diskuterer et forslag fra et medlem om, hvorvidt vi skal sende nogle kritikpunkter til Landsledelsen om SF s aktuelle del i regeringsudspillet Det konkluderes at de kritikpunkter ikke vil have nogen effekt på nuværende tidspunkt. Det foreslås at medlemmet overlader punkterne til den kommende bestyrelse, som så kan bevare det som inspiration til politiske diskussioner. Det nævnes, at det kunne have været oplagt at sende en støtte til lærerkonflikten.

4 4 Vedt. af procedure og anmeldelsesform til KB. Bestyrelsesvalg 13: Vi stiller op med partiliste. Anmeldelsesformen er fremlagt som et valg mellem A, B og C. Ved afstemning er der flertal for forslag C. Se i øvrigt vedtægter. Valg af bestyrelse/suppl. Inge blev genvalgt som formand. Else blev genvalgt som kasserer. Søren, Ann og Sami blev valgt som medlemmer af bestyrelsen. Mette blev suppleant. Valg af revisor og suppleant: Carl Christian blev valgt og Leif blev suppleant. Valg af 4 delegerede til landsmødet: Birgit, Rene, Inge/Annette og Else. Repræsentantskabet i SF Hovedstaden: Delegerede er Else, Inge, søren og Ann. Faglig kontakt: Bestyrelsen spørger Hjalte. Evt! Sprog kultur arrangement søndag d i musisk rum på Herstedøster skole kl Husk kryds i kalenderen d. 13 april 50 års jubilæum på Roskilde Kro.

5

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar 2015. Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat for repræsentantskabsmødet

Referat for repræsentantskabsmødet Referat for repræsentantskabsmødet Onsdag d. 4. marts 2015 kl. 19 Glostrup Præstegård (Hovedvejen 134, 2600 Glostrup) Sekretariat v/ Næstformand Gillesager 240, 1. tv 2605 Brøndby Tlf.: 30 60 83 13 Mail:

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt.

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Kredsformand, Finn Ladegaard. Overenskomstforhandlinger / Folkeskolereform For tiden sker der en sammenblanding af 2 ting, nemlig overenskomstforhandlingerne for lærerne

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

Enhedslistens årsmøde 2013. Enhedslistens firetyvende årsmøde. Årsmødehæfte 3

Enhedslistens årsmøde 2013. Enhedslistens firetyvende årsmøde. Årsmødehæfte 3 Enhedslistens årsmøde 2013 Enhedslistens firetyvende årsmøde Årsmødehæfte 3 Kære årsmøde-deltagere Velkommen til Enhedslistens 24. årsmøde. Forude venter 3 spændende dage. Du sidder her med det samlede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

LOKALNYT nr. 107. LokalListens vedtægter. Dagsorden for årsmøde 2012. Bestyrelsens beretning for 2011

LOKALNYT nr. 107. LokalListens vedtægter. Dagsorden for årsmøde 2012. Bestyrelsens beretning for 2011 LOKALNYT nr. 107 LokalListens vedtægter Dagsorden for årsmøde 2012 Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens oplæg til handlingsplan for 2012 1 Vedtægter for LokalListen Rudersdal 1. Foreningens navn

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser.

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser. Skawdyks generalforsamling 2014 Fredag den 28. februar 2014 kl. 19.00 i klubhuset, Chr. X Vej 39, 9990 Skagen. Fremmødte: 29. heraf 21 stemmeberettigede. Grundet at mødet trak ud var der frafald under

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Af Mia Steen Johnsen I de seneste 10 år er sprog, sprogbrug og sprogpolitik for alvor kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og emnerne

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Nordvestjylland. Beretning 2014

Nordvestjylland. Beretning 2014 Beretning 2014 Arbejdsmarkedets situation Endnu et år er gået og i dette år begyndte arbejdsmarkedet at ændre sig positivt. Vi ser en stigning i beskæftigelsen, vi har endda områder, hvor vi ikke kan skaffe

Læs mere

Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende 30.01.1997

Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende 30.01.1997 medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad Horsebækken gav byrådet problemer Kinesisk paragraf fik byråd til at tænke sig om tre gange Aalborg Stiftstidende

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere