Den globale *lygtningekrise Hvad er Danmarks ansvar? Juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den globale *lygtningekrise Hvad er Danmarks ansvar? Juni 2015"

Transkript

1 Den globale *lygtningekrise Hvad er Danmarks ansvar? Juni 2015

2 Policyforum Dette policy paper er udarbejdet af Policyforum på baggrund af et studieforløb om den globale 9lygtningekrise og Danmarks ansvar i denne Policyforum har i forløbet inddraget en række eksperter med akademisk og praktisk viden om den globale 9lygtningekrise, men ansvaret for anbefalingerne i nærværende policy paper bæres alene af Policyforum. Det er tilladt at citere og videreformidle indholdet så længe retmæssig kilde angives. * Policyforum er en tværfaglig studenterforening for de samfundsvidenskabelige studier ved Københavns Universitet. Formålet med foreningen er at bygge bro mellem studerende, akademikere, praktikere og skabe tværfagligt engagement samt praktisk problemløsning. Policyforum arrangerer studieforløb af et semesters varighed, hvor studerende fordyber sig i konkrete problemstillinger i embedsværk, erhvervsliv, interesseorganisationer og i de politiske fora. Vi vil udfordre vores faglige kassetænkning og undersøge, hvordan verden virkelig ser ud bag universitetets trygge rammer. Vi kalder det studieture til virkeligheden. * Tak Vi vil gerne give en stor tak til alle eksperter, som tog sig tid til at se os. Disse var Bjørn Møller, professor ved Aalborg Universitet og medlem af Flygtningenævnet; Christian Hagelin, souschef på den danske ambassade i Stockholm; Ulrik Åshuvud, verkamhetsexpert ved Migrationsverket; Cecilie Becker- Christensen Saenz Guerrero, Regional legal of9icer ved UNHCR; Johan Svanberg, forsker ved Historisk institut på Stockholm Universitet; Christina Höj Larsen, 9lygtningeordfører for Vänsterpartiet; Rasmus Kieffer, kontorchef for Asyl og Visum ved Justitsministeriet og Henrik Ankerstjerne, komitteret afdelingschef for Udlændingeafdelingen ved Justitsministeriet. Desuden en stor tak til Røde Kors Konferencen: Danmark og den globale 9lygtningekrise. * Forløbsdeltagere Camilla Presutti Witt - Stine Øritsland - Viktor Madsen - Natasha Andersen - Johanna Brogård - Philip Bokelund - Ingrid Jensen - Lea Kofoed - Clara Bendtsen - Gry Thorsen - Emilie Christoffersen - Liva Sylvester - Amanda Andersen - Anna Winther - Katrine Gerdes - Signe Agnild - Mikala Messerschmidt - Nina Svendsen - Christine Brinkmann - Suzan Yavuz - Michelle Adrian - Fanny Sørensen - Marina Janell *

3 Den globale 9lygtningekrise Hvad er Danmarks ansvar? Flygtningestrømme er en konsekvens af kriser, som har deres ophav i andre dele af Verden end Danmark. Dette gør ikke vores ansvar mindre. Tværtimod bliver 9lygtningestrømmene til Europa, som resultat af de borgerkrige, der udspiller sig under diktatoriske regimers undertrykkelse, mere pres- serende for hver dag der går. Den globale 9lygtningekrise og debatten herom er uendelig svær at få greb om. Den har rod i mange forskelligartede problemer, som alle kræver forskelligt fokus og heraf handling fra forskellige aktører. Skal vi arbejde på at 9jerne årsagen til, at personer tvinges til at 9lygte fra deres hjemland, bliver vi nødt til at fokusere på skellet mellem rig og fattig, på internationale kon9likter og på borgerkrige. Hvis vi ønsker at forbedre forholdene for 9lygtninge, når de krydser Middel- havet, skal vi aktivere de europæiske politikere. Mens et fokus på bedre forhold for 9lygtninge i Danmark kræver, at vi retter opmærksomheden på det nationale plan. I forløbet har vi været interesserede i det brede perspektiv, og dette har gjort diversiteten i de diskuterede problemstillinger stor. Indledningsvist beskriver vi her, hvilke rammer følgende anbefalinger formuleres ud fra. Danmark skal være med til at sikre alle menneskers rettigheder, og derfor diskuterer vi i dette policypaper, hvordan denne sikring skal foregå. Vi diskuterer ikke de økonomiske omkostninger, da vi ikke mener, at asyl- og 9lygtningepolitikken kan eller skal acceptere nødvendighedens politik det handler om moral og om menneskerettigheder. Vi mener ikke, at ansøgninger om 9lygtningestatus skal underlægges politisk kontrol og herved være et magtmiddel, men derimod at den skal foretages af juridiske myndigheder ua9hængigt af Justitsministeriet, med Flygtningekonventionen som minimumsstandard. Dermed gør vi op med de rammer som 9lygtningepolitikken ellers diskuteres ud fra. Vi køber ikke argumentet om øget hjælp i nærområderne som en løsning. Og vi køber ikke det øgede pres på den danske velfærdsstat som et argument imod at tage 9lere 9lygtninge. Af dette policypaper følger tre delproblemstillinger med tilhørende anbefalinger. Delproblemstillinger Hvad er Danmarks ansvar i den politiske debat? Hvad er Danmarks ansvar som en del af EU? Hvad er Danmarks ansvar overfor asylansøgere og anerkendte Alygtninge inden for landets grænser?

4 Fakta og analyse I Den globale *lygtningekrise Verden be9inder sig i en 9lygtningekrise. Mere end 50 mio. mennesker på 9lugt det er første gang siden 2. verdenskrig, at antallet har været så højt. De mange mennesker på 9lugt er en konsekvens krige og borgerkrige i fattige og fejlslagende stater. I Danmark kom 9lygtningene eksempelvis fra Syrien (49%), Eritrea (15%), Somalia (5%), Afghanistan (4%), Iran (1%) og Irak (1%) i Desuden var 13% af asylansøgerne statsløse, dvs. at de intet statsborgerskab har. Hvad er en *lygtning? FN s Flygtningekonvention beskriver, hvornår man kan karak- teriseres som 9lygtning og opnå de tilhørende rettigheder. Det er ikke nok at være 9lygtet over en grænse, man skal nære velbegrundet frygt for personlig forfølgelse på grundlag af ens religiøse, etniske identitet eller politiske overbevisning eller som følge af ens tilhørsforhold til en speciel social gruppe (UN 1951, UN 1967, Udlændingeloven 2013). Inden for denne de9inition kan hvert medlemsland af FN tolke, hvad en speciel gruppe er eller, hvornår noget er velbegrundet. På den måde implementeres lovgivningen forskelligt imellem lande, eksempelvis anerkender vi i Danmark ikke enker i Afghanistan som en speciel gruppe, modsat andre lande. Ovennævnte de9inition drejer sig om personer, der krydser grænser. Langt de 9leste 9lygter indenfor deres hjemlands grænser. Disse er internt fordrevne. Når vi taler om 9lygtninge i Europa og Danmark taler vi kun om de meget få procent af Verdens 9lygtninge, der krydser grænser, og af disse søger kun en lille del til Europa, mens resten bosætter sig i 9lygtningelejre eller hos familie i nærområderne. Sweden Hungary Malta Denmark Germany Luxembourg Belgium Cyprus Netherlands Bulgaria EU- total Italy France Greece Finland United Kingdom Ireland Poland Latvia Slovenia Lithuania Spain Estonia Czech Republic Croatia Romania Slovakia Portugal Kilde: Marlene Wind, EU: Antal asylansøgere pr indbyggere (2014) Totale antal asylansøgere i EU EU Kilde: Marlene Wind, 2015

5 Fakta og analyse II Danmarks asyl- og *lygtningepolitik Som følge af krigen i Syrien har Danmark åbnet op for, at syrer kan få midlertidig opholdstilladelse (1 år ad gangen), selvom de ikke er personligt forfulgte. Denne lov blev i starten af 2015 opfulgt af, at disse først kan søge om familiesammenføring efter 1 år. En stramning der netop er blevet kritiseret af FN s Racediskrimminationskomité (15/5 2015). Således hævdes det igen og igen, at Danmark kun opfylder deres forpligtelser overfor 9lygtninge til et minimum. Omvendt anerkendes Danmark internationalt for vores fokus på god integration. Asylansøgere og opholdstilladelser i Danmark Danske *lygtninges oprindelse i 2014 Syria Eritrea Stateless Somalia Russia Afghanistan Iran Morocco Iraq Other Kilde: Marlene Wind, 2015 Kilde: Ugebrevet A4, Gitte Rider, 2014 Danmark i tal Danmark tager imod 500 kvote9lygtnige om året, som dækker over 9lygtninge Danmark frivilligt forpligter sig til at modtage i samarbejde med UNHCR og på baggrund af Udlændingelovens 8. Antal asylansøgere i 2014: personer. Antal opholdstilladelser i 2014: personer. (Bemærk: Disse to tal ikke kan sammenlignes, eftersom mennesker, der 9ik ophold i 2014 godt kan have søgt asyl i 2013)

6 Anbefaling 1: Danmarks ansvar i den politiske debat Den diskursive tilgang til *lygtningedebatten bør nuanceres Som vi nærmer os et Folketingsvalg med hastige skridt, viser meningsmåling efter meningsmåling at udlændingepolitik ligger blandt danskernes højest prioriterede politiske emner. I overensstemmelse hermed er der både i offentligheden, blandt politikere og i medierne stort fokus på netop dette emne. Retorikken omkring udlændinge er imidlertid blevet både kendt og kritiseret for at være ganske barsk. Bramfrie udtalelser i indvandrer- og 9lygtningedebatten synes at gå hånd i hånd med en alment accepteret forkastelse af politisk korrekthed. Denne negative italesættelse af udlændinge kan regnes for udslagsgivende i forhold til asylpolitikken og den generelle offentlige holdning til området. I tråd hermed skal Dansk Folkepartis forvandling fra udskældt outsider til stuerent parti fremhæves som skelsættende for den måde, hvorpå vi italesætter emnet i Danmark. I dag synes den politiske debat at være præget af en hård tone overfor udlændinge på tværs af hele det politiske spektrum - senest kom dette til udtryk i Socialdemokratiets 2015 kampagne med budskabet Kommer du til Danmark, skal du arbejde. Vi mener imidlertid, at diskurserne og italesættelsen af asylområdet kan udfordres på 9lere punkter. For det første mener vi, at selve vægtningen og problematiseringen af indvandring kan udfordres. Det er gavnligt at spørge sig selv, hvorvidt indvandring gøres til en syndebuk, der 9jerner fokus fra de egentlige strukturelle problemer såsom boligmangel, fordelingspolitik og arbejdsløshed. Vi mener derfor, at både politikere, medier og borgere bør tage ansvar for den måde, hvorpå der tales om 9lygtninge og indvandrere, og hvad det faktiske problem er. Er der tale om arbejdsløshedsproblemer, så handler det om at skabe job og vi behøver ikke at acceptere, at rammen skal være hverken indvandrere tager vores job eller 9lygtninge bør arbejde. På den måde bliver det muligt at forstå og måske afværge den underliggende strukturelle racisme, der ligger i vores måde at italesætte og anskue problemer på. For det andet mener vi, at det er problematisk, at der hersker en begrebsuklarhed i debatten. Således anvendes begrebet indvandrere til at dække over en meget divers gruppe af mennesker, hvis bevæggrunde for at komme til Danmark ligeledes er meget forskellige. Det er vores opfattelse, at det bør huskes, at 9lygtninge er kommet til Danmark på grund af særligt problematiske forhold i deres hjemlande. Det vil således være gavnligt, hvis indvandringsdebatten nuanceres, herunder at 9lygtninge betragtes og italesættes separat fra andre grupper. Heraf følger en række anbefalinger: Anbefalinger: Der bør være fokus på at blive bedre til at skelne og anvende de korrekte begreber i stedet for brugen af indvandring som paraplybegreb. Simultant, brug af 9lygtninge- indvandring kan være problematisk og føre til uheldige generaliseringer. Rammen for debatten skal udfordres. Det bør diskuteres, hvad de egentlige problemer er, så 9lygtninge ikke gøres til syndebukke. Konkret opfordrer vi til at man sætter fokus på oplysnings- arbejdet, igennem kampagner eller curriculum i folkeskolen, hvor man giver plads til at diskutere ords betydning og eventuelle historiske kontekst blandt andet for begreber som ytringsfrihed, ghetto og racisme.

7 Anbefaling 2: Danmarks ansvar som en del af EU: En solidarisk europæisk *lygtningepolitik For at skabe en mere solidarisk, europæisk 9lygtningepolitik, bør man revidere Dublin- forordningen. Denne indebærer, at det første land en asylansøger ankommer til er ansvarlig for at tage imod og behandle asylansøgningen. Ydermere forhindrer Dublin- forordningen, at man som 9lygtning ikke kan søge asyl i mere end ét europæisk land. Idet 9lygtningestrømmene i dag kommer sydfra, er det de Syd- og Øst- europæiske lande, der modtager 9lest 9lygtninge jf. Dublin- forordningen. Det betyder, at især Italien og Grækenlands asyl- systemer oplever store kapacitetsmæssige problemer. Dette fører til, at de ofte undlader at tage 9ingeraftryk og dermed undlader at registrere 9lygtninge i Eurodac- databasen. Det har medført større 9lygtninge- strømme op gennem Europa, hvilket har fået de europæiske lande til at stramme deres asylpolitik for at gøre det mindre attraktivt for 9lygtninge at søge asyl i netop deres land. Flere af de europæiske lande frygter nemlig en stigning i asylansøgere, hvis det er for nemt at opnå asyl i deres land. Det har ført til en såkaldt spill- over - effekt, hvor det ene EU- lands stramning af asylregler, får det næste EU- land til at stramme deres asylregler og så videre. Derfor er Dublin- forordningen lige nu skyld i et såkaldt race to the bottom, hvor EU- landenes asyl- regler bliver strammere og strammere. Dermed er Dublinforordningen ikke i overensstemmelse med de solidariske grundværdier, som EU bygger på. Anbefalinger: For at skabe en mere solidarisk europæisk 9lygtningepolitik følger en række anbefalinger: En fælles solidarisk fordelingsnøgle, hvor der tages udgangs- punkt i en ligelig pr. capita- fordeling af asylansøgere mellem EU- landene, som desuden tager hensyn til faktorer som BNP, arbejdsløshedsprocent, integrationskapacitet, areal og landenes speci9ikke situation. Fælles standard for asylsystemers modtagelse og behandling på tværs af medlemslande. Dette kan gøres igennem et styrket mandat til EASO (Det Europæiske Asylkontor).

8 Anbefaling 3: Danmarks ansvar overfor asylansøgere og anerkendte Alygtninge inden for landets grænser Flygtninge som en ressource og bedre vilkår for integrationsprocessen Afsættet for anbefalingerne til dansk praksis og asylmodtagelse går på ønsket om en bedre integrationsproces. Indledningsvist skal det dog bemærkes, at Danmark er et foregangsland på integrationsområdet. Et middel til at forbedre integrationsprocessen er afskaffelse af længerevarende ophold i asylcentre. Dette fordi asylcentre hurtigt bliver en ventestation før det nye liv begynder. Asylcentre er dog også en positiv overgang fra en ofte traumatiserende og farefuld 9lugt op igennem Europa, da et asylcenter kan give tryghed samt være et mødested for kulturelt ligesindede. På samme måde kan asylcentre være en god overgang til den nye danske kultur, da ansatte i asylcentret kan hjælpe med at forklare de nye kulturer og væremåder. Asylcentre er derfor ikke som udgangspunkt dårlige, men det er vigtigt at pointere, at asylcentre kun er fordelagtige som modtagelsesinstitutioner. Lejligheder er at foretrække efter den første honeymoon periode er forbi, da de giver muligheder for mere humane og individuelle livsformer på længere sigt. Livsformerne betinges i høj grad af bestemmelserne for opholdstilladelse og familiesammenføring. Derfor er et andet middel til at forbedre integrationsprocessen afskaffelsen af midlertidige opholdstilladelser. Alle 9lygtninge fra Syrien, der er ankommet til Danmark indenfor det sidste år, har kun fået midlertidig opholdstilladelse. Midlertidig opholdstilladelse giver først ret til familiesammenføring efter et år, hvis opholdstilladelsen forlænges. Det kan alt andet lige ikke gavne integrationsprocessen, at det enkelte 9lygtede familiemedlem skal sidde langt væk fra borgerkrige og være bekymret for de resterende familiemedlemmer. Endvidere går der ofte mere end fem år, før 9lygtninge får permanent opholdstilladelse, hvilket ikke giver grundlag for en god integrations- proces, da den enkelte 9lygtning ikke ved om han/hun kan få lov at blive i det forjættede land. FN s Racediskriminationskomité har kritiseret Danmark for netop disse bestemmelser samt udtrykt bekymring overfor de strenge og restriktive betingelser for familiesammenføring, som er sket trods gentagne anbefalinger. Et tredje middel til at skabe en bedre integrationsproces er at give 9lygtninge muligheder for hurtigere at få foden indenfor på arbejdsmarkedet, og herigennem også hurtigere lære sproget. En måde at opnå dette er anerkendelse af uddannelser fra hjemlandet, hvilket i dag er nærmest umuligt uden en meget stor opkvali9icering. Realkompetencevurderinger skal ske på asylcentre og i højere grad anerkende viden og færdigheder opnået i udlandet. Denne tilgang taler også ind i en diskursiv ændring, hvor 9lygtninge bliver set som ressourcer for det danske samfund. For at skabe en en bedre integrationsproces for de 9lygtning der er ankommet til Danmark, følger heraf en række anbefalinger: Anbefalinger: Asylcentre skal kun være modtagelsescentre for asylansøgere. Efterfølgende skal 9lygtninge bo i lejligheder med henblik på at skabe mere individuelle livsformer Midlertidig opholdstilladelse skal afskaffes og reglerne for familiesammenføring skal lempes Udenlandsk uddannelse skal i højere grad anerkendes i det danske uddannelsessystem, så 9lygtninge hurtigere kan komme i arbejde og herigennem starte integrationsprocessen.

9 Afsluttende bemærkning Motivationen for dette forløb var en underen over den hårde 9lygtningedebat og den hårde tolkning af FN s konvention, vi oplever i Danmark. Vi ville forstå baggrunden og berettigelsen af denne tilgang, og dermed spurgte vi: Hvad er Danmarks ansvar? Vores anbefalinger ligger ikke skjul på, at vi mener, at Danmark som sin nabo Sverige bør søge at være en humanitær stormagt. Således har anbefalingerne bygget på inspiration fra vores studietur til Stockholm, hvor svenskernes gæstfrihed, stolthed og værdighed i retorik såvel som praksis imponerede os. Vi håber, at dette stille opråb kan være med til at udrydde misforståelser i befolkningen og blandt politikere, og at det kan bidrage til at nuancere og anstændiggøre retorikken. Sidst men ikke mindst er vores ønske og håb, at det en dag skal være politisk populært at kæmpe for den 9lygtningepolitik, der har den højeste moral, frem for den, der er mest afskrækkende. For os handler det ikke om at begrænse et problem det handler om, hvordan vi indretter et samfund, hvor vi udnytter alles ressourcer. Juni 2015

10 Kontakt vedrørende forløbet om den globale *lygtningekrise Marina Janell (forløbskoordinator): Michelle Adrian (forløbskoordinator): Fanny B. Sørensen (forløbskoordinator): Policyforum Københavns Universitet

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed Både den registrerede og den stikprøvebaserede arbejdsløshed bekræfter, at de unge er hårdest ramt af arbejdsløshed. Ifølge Eurostat skal vi 17 år tilbage

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

DFUNKs grundholdninger

DFUNKs grundholdninger DFUNKs grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys

Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys Komparativ metode Hvad er det? Sammenligninger på systemniveau (lande,organisationer,lokalsamfund etc. ) Hvorfor skal man

Læs mere

EUs mål for vedvarende energi. Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association

EUs mål for vedvarende energi. Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association EUs mål for vedvarende energi Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association Danmarks Vindmølleforening Vindtræf 2010 November 2010 EUs mål for vedvarende energi Hvilken rolle er planlagt

Læs mere

Flygtningene kommer fra fra hele verden

Flygtningene kommer fra fra hele verden Nyankomne flygtninge forudsætninger og baggrund Konference: Traumer og overgreb i sårbare familier og hos flygtninge Tirsdag d. 5 september 17 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

D I R E K T Ø R P H. D. T H O R K I L D Æ R Ø. tka@sbi.aau.dk

D I R E K T Ø R P H. D. T H O R K I L D Æ R Ø. tka@sbi.aau.dk URBANISERING OG YDEROMRÅDER I DANMARK D I R E K T Ø R P H. D. T H O R K I L D Æ R Ø tka@sbi.aau.dk Menu Urbanisering Mobilitet Boligmarkedet Udfordringer og løsninger 2 Urbanisering byerne vokser Aktiviteter

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK 25. ausgust 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og socialt Arbejde Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Nils Holtug Centre for Advanced Migration Studies Afdeling for filosofi Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Dias 1 Hvilke etiske

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik?

Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik? Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik? Lone Saaby Direktør, Landbrug & Fødevarer Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Fødevareøkonomisk Institut Konference, onsdag den

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge

HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling 17-11-2016 DFH Integration 17-11-2016 Side 2 Når ligestilling bliver et spørgsmål om integration Når integration bliver

Læs mere

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE?

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? Danish Online Gambling Association CEO, Morten Rønde FOKUS OG FREMGANGSMÅDE HVOR BLIVER RESULTATERNE SKABT? I. I EU (ved harmonisering) II. Lokalt (i den

Læs mere

European Social Survey. Introduktion til ESS

European Social Survey. Introduktion til ESS European Social Survey Den europæiske samfundsundersøgelse Introduktion til ESS Torben Fridberg National Coordinator tf@sfi.dk 1 Formål med ESS 1. At følge ændringer i de europæiske befolkningers holdninger,

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Udarbejdet oktober 2007, Asylafdelingen Baggrund I en årrække har det været umuligt at tilbagesende afviste asylansøgere fra Irak.

Læs mere

Kort og godt om de vigtige ressourcer Kvælstof, Fosfor og organisk stof

Kort og godt om de vigtige ressourcer Kvælstof, Fosfor og organisk stof Institut for Plante- og Miljøvidenskab Kort og godt om de vigtige ressourcer Kvælstof, Fosfor og organisk stof Konference 4.-5. marts 2013 Lars Stoumann Jensen Professor lsj@life.ku.dk Vi er alle afhængige

Læs mere

Arbejdsmarkedet og de udsatte unge

Arbejdsmarkedet og de udsatte unge Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Arbejdsmarkedet og de udsatte unge Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet EGU Årsmøde 2016 12.-13. januar

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland Det russiske rejsemarked Fakta om Rusland Befolkning 142,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 2,3 pct. (5,6 pct.) Samlet forbrug på udlandsrejser

Læs mere

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN Kontakt: Analytiker, Sarah Vormsby +4 21 81 6 sav@thinkeuropa.dk RESUME Danske gymnasieelever ønsker fælles, europæiske løsninger på flygtningesituationen,

Læs mere

Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme

Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme Drikkevandsdirektivet, Byggevaredirektivet & European Acceptance Scheme Katrina Sonne Einhorn, Ph.D. Koordinator for drikkevandsgodkendelser Grundfos Management A/S 22. maj 2007 Rådets direktiv 98/83/EF

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære læser,

Nyhedsbrev. Kære læser, Nyhedsbrev Kære læser, Tingene går hurtigt i disse dage. Det er kun et par uger siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, men på den korte tid er der både kommet nye regler for dansk statsborgerskab og

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Arbejdsindvandringen udgør derimod kun en mindre del af stigningen i perioden.

Arbejdsindvandringen udgør derimod kun en mindre del af stigningen i perioden. Indvandring. Sveriges befolkning runder 9,5 millioner. Det er kun otte år siden, tallet nåede 9 millioner. En stor del af stigningen skyldes familiesammenføringer til flygtninge, der har opnået asyl. Befolkningstallet

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v. 2013/1 BSF 88 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 2. april 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Christian

Læs mere

Akademikernes arbejdsmarked

Akademikernes arbejdsmarked Akademikernes arbejdsmarked 2 3 Indhold Forord 1. Forord 3 2. Krisen kradser 4 3. Arbejdsmarkedets forandring 5 3.1 Stor stigning i udbuddet af akademikere på arbejdsmarkedet 6 4. I lavkonjunkturens skygge

Læs mere

Peter Starup. nedværdigende behandling eller straf.

Peter Starup. nedværdigende behandling eller straf. Er dansk asylret vedrørende»krigsflygtninge«i strid med EU-retten? En kommentar til EF-domstolens afgørelse af 17. februar 2009 i sag C-465/07, Elgafaji af Peter Starup 1. Problemstillingen I forbindelse

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk amnesty@amnesty.dk 7. november 2014 Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatistik

Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Opgørelser af løn og arbejdsomkostninger Maria Boye LØN 0-264.99 kr. 265-274.99 kr. 275-284.99 kr. 285-294.99 kr. 295 - kr. Geodatastyrelsen Lønstatistikkerne Lønstruktur Årlig

Læs mere

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering?

Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? Hvorfor er DI glade for EU s klimaregulering? DI Confederation of Danish Industry DI is a private employer and business organisation, representing 10,000 companies. DI works to create the best possible

Læs mere

DANMARK I TAL. september 2014

DANMARK I TAL. september 2014 DANMARK I TAL september 2014 DANMARK I TAL 1. Demografi Europa og Danmark 2. Det politiske system 3. Det politiske perspektiv 4. Økonomiske nøgletal 5. Pris og mængdeindeks 6. Europa fødevareandel 7. Europa

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger (Opdateret, december 2009) 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende

Læs mere

Åbent brev Onsdag, 25. december 2013 11:15 - Åbent brev. til regeringen, Folketingets partier og medierne. fra 1 / 10

Åbent brev Onsdag, 25. december 2013 11:15 - Åbent brev. til regeringen, Folketingets partier og medierne. fra 1 / 10 Åbent brev til regeringen, Folketingets partier og medierne fra 1 / 10 SOS mod Racisme, Bedsteforældre for Asyl og Et anstændigt Danmark vedr. den danske asyl- og udlændingepolitik. Ovenstående 3 foreninger

Læs mere

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom Politisk strategi Dansk Flygtningehjælp Ungdom Indhold Introduktion grundværdier Målsætninger Fremgangsmåde rammer og tidsplan [Forsidefoto: Pil Christoffersen] Introduktion DFUNK - Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE Arbejdet i Røde Kors Børnesamdriften RØDE 1 UMA EN DEFINITION Når udlændinge under 18 år kommer til Danmark og søger asyl uden deres forældre eller andre voksne, som

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

DANSKERE KLAR TIL MERE EU I UDLÆNDINGEPOLITIKKEN

DANSKERE KLAR TIL MERE EU I UDLÆNDINGEPOLITIKKEN NOTAT DANSKERE KLAR TIL MERE EU I UDLÆNDINGEPOLITIKKEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Indvandring og integration var et af valgkampens store temaer, og en afklaring

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Flygtningehjælp Dagens program > Flygtninges ankomst til Danmark

Læs mere

Bliv erhvervspartner OG STØT FLYGTNINGE I VERDENS BRÆNDPUNKTER

Bliv erhvervspartner OG STØT FLYGTNINGE I VERDENS BRÆNDPUNKTER Bliv erhvervspartner 2 HVORFOR BLIVE ERHVERVSPARTNER I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP? Som erhvervspartner i Dansk Flygtningehjælp er jeres virksomhed med til at hjælpe børn og voksne, der er tvunget på flugt på

Læs mere

Vindkraftens rolle i et CO 2 -frit europæisk elsystem

Vindkraftens rolle i et CO 2 -frit europæisk elsystem Vindkraftens rolle i et CO 2 -frit europæisk elsystem Vindtræf 2011 Christian Kjaer Adm. direktør European Wind Energy Association Vestas technology R&D, Århus 5. November 2011 Outline Vindkraft ift. anden

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder 2010/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 15. marts 2011 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Vedvarende energi - rollefordelinger

Vedvarende energi - rollefordelinger Vedvarende energi - rollefordelinger Stine Grenaa Jensen, Dansk Energi Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller 18. april 2012 Dansk Energi Dansk Energi Net - 69 net- og transmissionsselskaber

Læs mere

Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret

Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Asyl.visumkontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

Danmark det EU-land, hvor ledige kommer hurtigst i arbejde

Danmark det EU-land, hvor ledige kommer hurtigst i arbejde 31,0 30,3 28,8 27,4 27,1 26,8 25,9 24,1 23,1 21,1 21,0 20,5 20,4 19,2 19,0 18,1 16,7 15,8 15,6 14,5 13,6 13,3 13,1 37,4 Danmark det EU-land, hvor ledige kommer hurtigst i arbejde 23. marts 2017 Michel

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg

Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg Orientering om den aktuelle ungdomsboligsituation januar 2015. Aktuelle tal: (Ajourført d. 28. januar 2015). Kollegie-/ungdomsboliger: Antal boliger: 6.111 pt. Ledige ungdomsboliger 0 stk. Ledige kollegieværelser

Læs mere

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig Kære frivillig Vi er glade for, at du har valgt at blive frivillig på vores asylcenter. Vi har samlet dette materiale for at klæde dig på til at indgå i hverdagen på asylcentret, for som frivillig er det

Læs mere

Om denne undersøgelse

Om denne undersøgelse Om denne undersøgelse I hele EU er der organisationer, der giver borgere adgang til og undervisning i informationsteknologi og evt. yder andre services til støtte for udsatte grupper. Disse organisationer

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

BfA demonstration Sandholm Søndag den 8.november 2015 Referat. Vi var mødt omkring 30 bedsteforældre op i det skønneste senefterårsvejr.

BfA demonstration Sandholm Søndag den 8.november 2015 Referat. Vi var mødt omkring 30 bedsteforældre op i det skønneste senefterårsvejr. Referent: Karin Majgaard Ordstyrer: Per Husfeldt BfA demonstration Sandholm Søndag den 8.november 2015 Referat Vi var mødt omkring 30 bedsteforældre op i det skønneste senefterårsvejr. 1. Flygtningekonventionens

Læs mere

Den danske ulandsbistand

Den danske ulandsbistand Den danske ulandsbistand - Hvilken vej vil vi gå? 1 Dette policy paper er udarbejdet af Policyforum pa baggrund af et studieforløb om den danske ulandsbistand. Policyforum har i forløbet inddraget en række

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at genindføre starthjælp og introduktionsydelse

Forslag til folketingsbeslutning om at genindføre starthjælp og introduktionsydelse 2012/1 BSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 14. november 2012 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

FRIVILLIGHED I DANMARK

FRIVILLIGHED I DANMARK FRIVILLIGHED I DANMARK Hvem er de frivillige og hvorfor er de det? Torben Fridberg Frivilligrådets formiddagsseminar Fredag den 8. marts 2013. 01/10/13 1 Frivillighedsundersøgelsen 2004 Befolkningsundersøgelse,

Læs mere

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen CLM Temadag d. 10/03 2015 Velkommen Program 1. Måletekniske udfordringer ved måling af fjernkøling med fjernvarmemålere 2. Hvilken vej går udviklingen for varmeenergimålere? 3. Hvilken vej går udviklingen

Læs mere

STÅR LEDIGE I DIN KOMMUNE TIL RÅDIGHED?

STÅR LEDIGE I DIN KOMMUNE TIL RÅDIGHED? SESSION 1 jobcamp 17 STÅR LEDIGE I DIN KOMMUNE TIL RÅDIGHED? Professor Torben M. Andersen, Århus Universitet Arbejdsmarkedschef Dorthe Hamrum, Skive Kommune Jobcenterchef Jakob Gudbrand, Kolding Kommune

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Mange åbne ender Bedre integration mellem el-, gas-

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp?

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp? Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 354 Offentligt Talepapir Arrangement: Ministerens tale til samråd om beskæftigelse Hvornår: den 27. april 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser September 2015

Ægteskab Uden Grænser September 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Sommeren har især stået i flygtningedebattens tegn. Da diverse tiltag på det område også i et vist omfang berører familiesammenførte, har vi valgt at lade det fylde en del i dette

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning).

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning). Til Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 09.10.2017 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,3 millioner mennesker. Over en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET

DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET NOTAT DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere