Datakunst. Jesper Bruun Reinholdt Cand.stud.it, Digital Design og Kommunikation Abstract

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datakunst. Jesper Bruun Reinholdt Cand.stud.it, Digital Design og Kommunikation jbrr@itu.dk. Abstract"

Transkript

1 Datakunst Jesper Bruun Reinholdt Cand.stud.it, Digital Design og Kommunikation Abstract Datakunsten er kunstværker, der organisere data og visualisere det i en kontekst der tildeler det mening. På baggrund af én type målinger, bliver nye meninger dannet i mødet med beskueren. Men hvordan skal vi forstå disse værker? Ved at betragte datakunsten ud fra kunstnerens intentioner med værket, opstiller jeg en retorisk og æstetisk forståelse af datakunsten som genre. På baggrund af en retorisk og æstetisk tilgang til værkerne, opstiller jeg fire forførelseskriterier, som datakunstnere gør brug af. 1. Hvad er datakunst? Digitale medier bliver ikke længere anset som kanaler, som den rigtige kunst kan strømme igennem. Digital kunstværker har vundet indpas på alverdens førerende museer og lever sit eget liv på internettet, der allerede har lagt grobund for en uendelig række digitale kunstgenre. En af de genrer, der har vundet indpas i den digitale kunstverden, beskæftiger sig med data og hvordan data kan repræsenteres. Datakunst er den brede betegnelse for disse kunstværker, der desuden har en række subgenrer, der hver i sær angriber data ud fra forskellige perspektiver. I det følgende vil jeg redegøre for en retorisk tilgang til at forstå datakunsten, for dernæst, på baggrund af en analyse af udvalgte datakunstværker, at præsentere fire forskellige strategier, som datakunstnere bruger til at forføre beskueren. 1

2 1.1. Hvad er data? Netop afgrænsningen af, hvad datakunst er, og hvad det ikke er kan være svær at definere, da digital datakunst kan synes som en cirkelslutning. Ordet digital stammer fra det latinske digit, som betyder finger, som følge af fingrenes funktion til at tælle diskrete elementer i antikken. Digital medier kan altså oversættes til medier der kan beskrives som diskrete elementer. (Manovich, 2001) Den anden del af betegnelsen digital datakunst er data. som Whitelaw præsenterer som: ( ) a set of measurements extracted from the flux of the real. In themselves, such measurements are abstract, blank, meaningless. Only when organized and contextualised by an observer does this data yield information, a message or meaning. The concepts are converse, two sides of the same thing: data is the raw material of information, its substrate; information is the meaning derived from data in a particular context. (Whitelaw, 2008) Data er således målinger fra den flygtige virkelighed. Det er målinger, der ikke i sig selv er meningsfuld, men som kan organiseres og kontekstualiseres, så information kan uddrages af målingerne. Den diskrete natur af digitale medier, det at digitale medier kan reduceres til nuller og et-taller, betyder, at al digital kommunikation samtidig kan reduceres til målbare enheder og dermed data. Derfor kan al digital kommunikation potentielt set fungere som grundlag for datakunst, men det kræver at reduceringen finder sted. Så længe den digitale kommunikation ikke er reduceret til et stadie, hvor det er fjernet fra den kontekst og sammenhæng, hvor den giver mening, kan det ikke betegnes som data. Et eksempel på digital kommunikation, der reduceres til data for at kunne danne grundlag for datakunst, fra MIT Media er Megan O Rourkes visualisering af impressionistiske malere, hvor deres samlede værker er digitaliseret, indsamlet, analyseret af et stykke software, der har beregnet middelværdier for farvemætning og lysstyrke, for derefter at plotte hvert enkelt maleri efter kunstner samt gennemsnitlig farvemætning og lysstyrke. (O Rourke, 2012) Fordi værkerne er reduceret til værdier for henholdsvis farvemætning og lysstyrke, er malerierne reduceret til målinger, der er meningsløse når de ikke er 2

3 organiserede og sat i en kontekst. Datakunst i det følgende er således defineret som: Værker der organisere data og visualisere det i en kontekst der tildeler det mening Hvorfor visualisere data? Formålet med datakunst har traditionelt set været at se mønstre i verden omkring os. Siden René Descartes præsenterede sin systematiske forståelse af rummelighed, senere kendt som det kartesiske koordinatsystem, har forskere og forretningsmænd visualiserer datasæt for at kunne finde mønstre, der kunne give indsigt. Ved at tildele ubehandlede data en kontekst i to dimension, var det muligt at se mønstre, der hidtil havde været usynlige. Som da William Playfairs visualiserede Englands samhandel med bl.a. skandinaviske lande, for at skabe overblik over landets import/eksport balance. (Kosera, 2007) Det fokus er stadig gældende for mange forskere i dag, som kæmper med at skabe indsigt fra informationen for at få konkurrencefordele og profit. Tilgangen til datavisualiseringer hos disse forskere er, på baggrund af viden om menneskets aflæsning af grafiske elementer, at skabe så klare og tydelige visualiseringer som muligt. (Few, 2002) Sideløbende med de kognitive og sociologiske studier i, hvordan data visualiseres mest effektivt, har også datakunsten i de senere år modtaget stor opmærksomhed. En af de første forskere til at forsøge at beskrive datakunst, var Lev Manovich, der tilbage i 2002 pegede på, at datakunst har det anti-sublime som ideal. Om forholdet mellem det sublime og datavisualiseringer, skriver han: If Romantic artists thought of certain phenomena and effects as un-represantable, as something which goes beyond the limits of human senses and reason, data visualization artists aim at precisely the opposite: to map such phenomena into a representation whose scale is comparable to the scales of human perception and cognition. (Manovich, 2002) Manovich peger her på interessante aspekter. For det første, betragter han i sin 3

4 behandling af datakunst ud fra en forståelse af kunst som noget sublimt og dermed overvældende og uforklarligt. Manovich s forståelse af det sublime er hentet fra Kant, det sublime som: Sublime is the name given to what is absolutely great. But to be great and to be a magnitude are entirely different concepts (magnitudo and quantitas). In the same way, to assert without qualification (simpliciter) that something is great is quite a different thing from saying that it is absolutely great (absolute, non comparative magnum). The latter is what is beyond all comparison great. (Kant, 1790) Det er svært at være uenig i, at datakunst i vidt omfang er beskæftiget med at gøre de fænomener, der er ufattelige, fatteligt. Det synes derfor rimeligt at antage, at datakunst er jagten på det anti-sublime Hvad vil kunstneren? En anden vinkel, Manovich præsenterer, er kunstnerens intentionalitet. Manovich antager i sin tekst, at datakunstnerens sigter efter at repræsenterer fænomener på en skala, der er mulig for mennesket at sanse. Synet på datakunst ud fra kunstnerens intentioner, er Viégas & Wattenberg ligeledes optagede af i deres artikel Data Visualization: Beyond Visual Analytics. Ud fra en analyse af fire datavisualiseringer, peger de på, at datavisualiseringer først og fremmet skal forstås som et artistisk middel til at promovere et bestemt verdenssyn og overtale andre til at dele det verdenssyn: The information visualization community has a long interdisciplinary tradition, and it is worth asking what might be learned from the current artistic explorations. We suggest that one answer to this question might lie in the artistic use of a particular point of view or persuasive goal. Should data visualization researchers investigate ways to support making a point, as well as disinterested analysis? (Viégas & Wattenberg, 2004) Ved at foreslå en forståelse af datakunst, ud fra en overtalelsesvinkel, bevæger Viégas og Wattenberg sig ind på en forståelse af datakunst, der kan benytte retoriske teorier, til at forklare datakunsten. Retorikken beskrives af Aristoteles således: Retorikken er nyttig ved at hjælpe sandheden til dens ret og ved at argumentere i 4

5 alment-forståelig form. Dens opgave er ikke (som hævdet) at overbevise, men at finde de overbevisende momenter frem i enhver sag (Aristoteles, 1996) Selvom Aristoteles s beskrivelse af retorikken er skabt på baggrund af det talte og skrevne ord, kan den etablerende præmis for retorikken stadig accepteres. Det er dog nødvendigt at inddrage udtryksformer, som ikke var tilgængelige i Aristoteles s tid, for at forstå de retoriske strategier, kunstnere og kommunikatorer kommunikerer igennem i dag. Særligt den visuelle retorik kan bidrage til at forstå de strategier, datakunstneren benytter. Det effektive retoriske billede kan beskrives som: en æstetisk og argumentativ fortætning ( ) Argumentativ fortætning betyder, at et billede eller visse træk i et billede kan udløse en omfattende rationel eller argumentativ respons, (Kjeldsen, 2006) Beskueren mødes altså delvist af en rationel og en æstetisk argumentation i billedet. Æstetikken beskæftiger sig med, hvordan mennesket bedømmer og vurderer det skønne ( beauty ) i verden. (Graham, 2005) I en retorisk forståelse, vil det æstetiske møde med et datakunstværk kunne beskrives som en kombination af kunstnerens intentioner om rationelt at overtale beskueren og beskuerens oplevelse af værket artistiske skønhed. I modsætning til det skønne objekt, som individet må tænke alle andre individer finder skønne, er den artistiske skønhed bestemt af individets individuelle smag: If we wish to discern whether anything is beautiful or not, we do not refer the representation of it to the object by means of understanding with a view to cognition, but by means of the imagination (acting perhaps in conjunction with understanding) we refer the representation to the subject and its feeling of pleasure or displeasure. (Kant, 1790) Datakunst skal altså forstås ud fra et møde med kunstnerens rationelle og æstetiske argumenter, der tilsammen former et retorisk argument. Forudsætningen for dette argument er forankret i diskrete målinger i verden, der er reduceret til et punkt, hvor de i sig selv ikke længere er meningsfulde. Kunstnerens intentionalitet bliver således synlig i den måde målingerne bliver kontekstualiseret på. Hvor det æstetiske argument er sværere at definere endeligt, da det er i konstant forhandling med beskuerens 5

6 individuelle smag. 2. Fire forførelsesstrategier I det følgende vil jeg præsentere fire strategier, for hvordan datakunstværker og datakunstnere forsøger at forføre og overbevise beskueren. Værkerne er udvalgt på baggrund af definitionen af datakunst som Værker der organisere data og visualisere det i en kontekst der tildeler det mening.. Jeg har valgt at præsentere strategierne som forførelsesstrategier, da der i forførelsen både ligger en intentionalitet fra kunstnerens side, men også en grad af personlig smag, da ikke alle bliver forført af de samme kneb Forførelse gennem simplificering Et eksempel på datakunst, der søger at opstille et rationelt argument, ved at simplificere de underliggende komplekse strukturer, er værket Balance of Power. Værket er en visualisering af den politiske magt i USA fra 1856 frem til nu, som bygger på tre farvekoder, der henholdsvis repræsenterer det demokratiske parti, det republikanske parti og andre, som typisk vil være løsgængere. Ud fra en algoritme, der indregner præsidentembede, sæder i kongressen og vælgertilslutning baseret på afstemninger eller meningsmålinger, anslår værket magtfordelingen i amerikansk politik fra 1856 og frem til i dag. (Balance of Power, 2012) 6

7 ( Balance of Power ) Værket forfører beskueren ved at opstille et tilsyneladende rationelt argument, ved at simplificere et komplekst emne som politiske magtforhold som må antages at være mere nuanceret end at kunne reduceres til tre variabler. Forførelsen i værket består desuden i den visuelle æstetik, som kunstneren har valgt, der yderligere forstærker simplificeringen ved en klar opdeling i blå og rød. En visuel repræsentation, der naturligvis er velkendt, men som yderligere synes at forstærke forståelse af os imod dem, og som negligerer de komplekse underliggende mekanismer, der findes i den amerikansk lovgivningsproces. Når værket alligevel er dragende og forførende skyldes det at værket formår at opstille et argument der både er rationelt og æstetisk. Værkets rationelle argumentation i kraft af en klar og transparent forklaring af variablerne, der ligger til grund for visualiseringen, 7

8 hvilket styrker kunstnerens troværdighed. (Lund & Petersen, YYYY) 2.2. Forførelse gennem formgivning Aaron Koblins værk Flight Patterns er et eksempel på værker, der er forførende i kraft af at data bliver organiseret og kontekstualiseret, så det giver information, der ikke tidligere var tilgængeligt. Værket er en illustration af et døgns flytrafik over USA baseret på flytider fra U.S. Federal Aviation Administration. Hver afgang og ankomst er visualiseret af en streg, der illustrerer ruten fra oprindelsessted til destination. Værket giver beskueren en fornemmelse af hvordan flytrafikken varierer i løbet af et døgn, gennem en opfattelse af flyruternes, retning, længde og intensitet, som er bestemt af, hvor mange fly der benytter det samme luftrum. Visualiseringen af rytmen i flytrafikken er forførende fordi den kropsliggør oplevelsen af fænomenet. Det er svært at begribe flytrafikken over USA uden at kunne sanse det. Enten ved at sidde i kontrolrummet i en lufthavn i USA, hvor rytmen i flytrafikken ville indlejres ved praktisk at interagere med piloter fra hele verden, eller ved at give fænomenet en form. ( Flight Patterns ) Da argumentationen for kunstnere der benytter formgivningen som strategi, er båret af beskuerens internalisering af rytme og forståelse af en form, er den æstetiske retorik afgørende, hvis strategien skal lykkedes. Der er nødt til at være en klar æstetisk appel, som falder i beskuerens smag, samtidig med, at indtrykket, som værket giver, skal have 8

9 en plausibel relation til det visualiserede fænomen. Flight Patterns er et af indtil videre få datakunstværker, der formår at opfylde begge kriterier. Flyenes ruter skaber et dragende udtryk der leder tankerne hen på naturens komplekse og organiske strukturer som edderkoppespind og snefnug. Formgivningen har derfor en æstetisk appel i sig selv. Samtidig er værket tro i mod sin oprindelse i den forstand at formgivningen ikke er arbitrær, men tværtimod tæt knyttet til det faktiske fænomen, nemlig flytrafik. Et andet eksempel på formgivningen som strategi er Aaron Koblins værk ecloud, der er opført i San Jose Airport. Værket indsamler vejrdata fra stationer fra hele verden, som bliver vist på en stor monitor med variabler som temperatur, vindstyrke og andre begreber, der er kendte fra vejrudsigter i tv, aviser og andre medier. Monitoren skifter hvert femte sekund by. Visualiseringen af værket består af hundredevis af skærme der skal fungere som en repræsentation af vejrforholdene i den by, monitoren viser. Fordi vejrudsigterne skifter hvert femte sekund, kommer værket til at fremstå som et dynamisk, skylignende objekt, der alligevel tydeligvis er noget andet end en sky. Værket er formgivende netop i kraft af den konstante ændring i skyens form og udtryk. I naturen kan skyformationer nydes i kraft en æstetisk oplevelse, men oplevelsen af himlen kan ikke sammenlignes med andet end erindringen om en tidligere himmel. Det er aldrig muligt at opleve to vejrsystemer på samme tid. Værket tilbyder naturligvis ikke en sådan oplevelse, men det skalerer dele af oplevelsen, for at kunne erfare forskelle på skyer indenfor en tidsramme, hvor det er muligt for individet at erfare forskelle. Skaleringen af tid peger således på et karakteristika ved fænomenet, som ikke var synlig i vejrudsigtens data. ( ecloud ) 9

10 Umiddelbart, kan strategierne simplicitet og formgivning ved første øjekast synes at have store ligheder, da begge er optagede af at gøre strukturer synlige. Forskellen ligger i beskuerens forforståelse, hvor simplificeringen tilbyder beskueren en alternativ visualisering af et fænomen, hvor de formgivende datakunstværker formår at synliggøre, hvad der ikke tidligere er i bevidstheden hos beskueren Forførelse gennem kreativitet Recurring Developments er en samling af jokes fra tv-serien Arrested Developments, hvor kunstneren har kategoriseret jokesene efter type joke, såsom Awkwardness between George Michael and Maeby og Gob screws up a magic trick og efter hvilke afsnit joken optræder i. Kategoriseringen er opstillet i en kolonne til venstre og episoderne i en kolonne til højre, hvorfra brugeren kan klikke på hver enkelt joke eller episode. Når brugeren klikker, trækkes der streger enten til de jokes, der optræder i et bestemt afsnit, eller til de afsnit hvor en bestemt joke optræder. ( Recurring Developments ) Værkets data er indsamlet af kunstneren selv og et par medhjælpere, der noterede hver eneste joke i serien. Havde joken været brugt før blev episoden blot tilføjet, havde den ikke blev der oprettet en ny joke i venstre kolonne. Reduceringen af seriens jokes, der 10

11 oprindeligt har form af replikudvekslinger og gestikker, til en enkelt sætningen, gør at sætningen i sig selv ikke er sjov. Jokes er en konceptuel sammensmeltning af to forskellige begreber, der netop i mødes skaber et nyt koncept afledt af karakteristika fra de to. (Boden, 2004) Ved at fjerne replikken eller situationen fra sin konceptuelle modpart, der potentielt gjorde joken sjov i serien, er replikken reduceret til at være meningsløs i sig selv, hvilket kvalificerer værket som datakunst. Værket søger at tilbyde beskueren en ny og kreativ måde at anskue jokesene tv-serien på. I stedet for at sammensmelte to koncepter i form af replikker og skuespil introducerer kunstneren en anden konceptuel modpart til jokesene ved at præsentere systematik om simplicitet i forhold til tidsligheden og gentagelsen af jokesene. Joken Gob screw up a magic trick formes i kunstværket som en idé hos beskueren, der forestiller sig, at karakteren Gob ofte ødelægger sine tryllekunster. Idéen opstår i kraft af kunstnerens æstetiske fremstilling af tv-seriens jokes tidslighed som en konceptuel ramme Forførelse af mediet En sidste strategi datakunstnere bruger til at forfører beskueren er ved at appellere til beskuerens æstetiske smag ved at demonstrere, teknologiens muligheder. Fra et retorisk perspektiv kan forførelsen forstås ud fra B. J. Foggs begreb captology, som dækker over teknologiers evne til at forfører mennesket. Efter at have defineret persuasion som et forsøg på at ændre attitude, handlinger eller begge, skriver Fogg om teknologi, som forførende ( persuasive ) medie: ( ) true persuasion whether brought about by human or computers requires intentionality. Captology focuses on the planned persuasive effects of computer technologies. (Fogg, 2002) Datakunst kan, ud fra Foggs captology begreb, forfører beskueren ved at stille præsentere værkets teknologiske kvaliteter. Hastigheden som internettet og interaktionen med andre mennesker udvikler sig på i dag, er overvældende og ufatteligt 11

12 i ordets egentlige forstand. Hatnote er et værk, der monitorerer ændringer i- og oprettelser af Wikipedia-artikler. Værket er præsenteret som et verdenskort, hvor ændringerne bliver visualiseret af prikker, der indikerer hvor i verden artiklen er ændret, samt en liste over Recent Changes, der viser hvilke artikler på Wikipedia, der er ændret i den tid, beskueren har været på siden. ( Hatnote ) Et andet eksempel, der forfører beskueren på samme premisser som ovenstående er Web Tracer fra Googles Chrome Web Lab. Værket viser et dynamisk verdenskort i 3D, hvor beskueren har mulighed for at indtaste en søgestreng i søgefeltet. Værket søger derefter efter billedresultater, der matcher indtastningen og giver mulighed for at vælge et. Når et billede bliver valgt, ændres perspektivet og beskueren flyver ind over kortet, og zoomer ind på positionen. Imens skaber siden kontakt til den server, billedet bliver hostet fra, og beskueren flyver i en rute der illustrerer filens rejse fra land til land og et kontinent til kontinent. 12

13 Web Tracer Forførelsen igennem værker som begge de ovenstående, kan forstås ud fra en forståelse af kunstens funktion, som et kognitivt instrument, som bl.a. Hegel har beskrevet. (Graham, 2005) Hvis det er igennem kunsten, individer skaber mening i verden omkring sig, stiller digitale datakunstværker nye eksistentielle spørgsmål til, hvad det vil sige at være menneske i verden. De fleste mennesker i den vestlige civilisation benytter sig af både Wikipedia og søgemaskiner, men er ikke opmærksomme på, og kan ikke begribe, den egentlige dataudveksling der foregår, fordi skalaen for erkendelse er fremmedgørende for dem. Derfor er værker som ovenstående forførende i kraft af evnen til at stille et spejl op foran individernes digitale eksistens. Værkerne har potentialet til at få individet til at stille spørgsmål til deres (online) væren i verden, hvilket er en forførende egenskab for et kunstværk. På baggrund af netop værkernes potentiale til at provokere eksistentiel refleksion hos beskueren, synes det rimeligt at genoverveje, om der i denne forførelsesstrategi, ligger et uforløst potentiale, der kan nærme sig det sublime ideal, som Lev Manovich mente var en modsætning til datakunsten. (Manovich, 2002) Den sublime oplevelse er forbundet med en følelse som er uncanny. Den bedste oversættelse af begrebet er ikke tilstrækkelig, men begrebet dækker over noget uhyggeligt og mystisk, der samtidig er dragene på trods af uhyggen. Det er fænomener som man instinktivt er bange for fordi intellektet ikke forstår det, men som man alligevel bliver nysgerrig på. 13

14 Det potentiale mener jeg, at datakunsten, der benytter denne forførelsesstrategi, indeholder. Fordi udvikling i den teknologiske formåen konstant skubber til grænserne for hvad den kan og er, præsenterer den for hver eneste fremskridt også nye spørgsmål til de individer, der er afhængige af den. Jeg mener ikke vi er der endnu, hvor datakunsten kan beskrives ud fra begreber om det sublime, men efterhånden som computerens og individet krop smelter mere og mere sammen, og computeren bliver mere og mere usynlig, synes kimen at være lagt til datakunst, der kan være tæt på at være menneskelig uden at være det. Meget af den data, der indsamles i dag, er relateret til individers færden i den fysiske og virtuelle verden, og netop et møde med sig selv i den rette originale kontekst, kunne opleves som uncanny og sublim. 3. Konklusion Jeg har præsenteret en teoretisk ramme til at forstå datakunstværker igennem. Ved dels at afgrænse datakunst til at omhandle værker der organisere data og visualisere det i en kontekst der tildeler det mening., dels ved at se datakunst ud fra et retorisk og æstetisk perspektiv, har jeg præsenteret fire strategier for, hvordan datakunst kan forføre beskueren. Strategierne nævnt i teksten er repræsentative for hvor datakunsten befinder sig i dag, og som sådan er kategorierne udtømmende for de forførelsesstrategier, der er at finde i datakunsten. Det er dog, en forståelsesramme, der kan vise sig utilstrækkelig som genren udvikler sig, og som derfor skal efterprøves i takt med dette. 14

15 Referencer Aristoteles (1996): Retorik. Museum Tusculanums Forlag, KU, oversat af Thure Hastrup (pp , ) Boden (2004): The Creative Mind: Myth and Mechanism. Psychology Press. pp Balance of Power. Tilgået d. 21. maj 2013 fra ecloud. Tilgået d. 21. maj 2013 fra Few (2009): Now You See It: Simple Visualizations Techniques for Quantitative Analysis. Analytics Press, pp Flight Patterns. Tilgået d. 21. maj 2013 fra Fogg (2002): Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think And Do. Magazine Ubiquity. Graham (2005): The Philosophy of the Arts. Kant (1790): The Critique of Justice. Web edition published by the University of Aladaire Kjeldsen (2009): "Billeders Retorik" i Retorikkens aktualitet. Hans Reitzels forlag Kosara (2007): Visualization Critisism - The Missing Link Between Information Visualizations and Art. Information Visualization, th International Conference 15

16 Manovich (2001): The Language of New Media. MIT Press, Cambridge Massachusetts. pp Manovich, L. (2002) The anti-sublime ideal in data art. First Monday (Special issue number 7). O'Rourke, Megan (2012): Tilgået d. 21. maj 2013 fra Recurring Developments. Tilgået d. 21. maj 2013 fra Viégas & Wattenberg (2007): Artistic Data Visualization: Beyond Visual Analytics. Online Communities and Social Computing Whitelaw (2008): Art Against Information: Case Studies in Data Practice. Fibrecultural Journal,

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Marie Louise Juul Søndergaard, DD2010 Studienr. 20104622 Anslag: 11.917 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 AUTO ILLUSTRATOR 2 METAFORER OG METONYMIER

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Mogens Jacobsen http://mj.artnode.org www.artnode.org

Mogens Jacobsen http://mj.artnode.org www.artnode.org www.artnode.org Jeg har ikke børn! Jeg kommer ikke med en konklusion. Ej heller et check-liste eller lign. Og jeg kommer heller ikke med et stort teoretisk indlæg her. Jeg kommer med personlig tvist. Ideer

Læs mere

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KSZ 100/70-11, 2016, Ball point on paper, 100 x 70 cm. PATTERN RECOGNITION MAGNUS PETTERSEN MIE OLISE KJÆRGAARD CAROLINE KRYZECKI CLAY KETTER 20. AUGUST

Læs mere

Gaffelbomben i Processortærten. Tobias Stenberg Christensen Gruppe 4 - [placeholder] Studienummer: Antal anslag:

Gaffelbomben i Processortærten. Tobias Stenberg Christensen Gruppe 4 - [placeholder] Studienummer: Antal anslag: Gaffelbomben i Processortærten Tobias Stenberg Christensen Gruppe 4 - [placeholder] Studienummer: 201403769 Antal anslag: 12.617 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Analyse 3 Diskussion 6 Konklusion 6 Litteraturliste

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Minikommunikationsopgave - ITU - Digital Retorik - F2012 - Jannike Kristine Mogensen - jkrm@itu.dk. Alle har brug for en bedste ven Kampagne

Minikommunikationsopgave - ITU - Digital Retorik - F2012 - Jannike Kristine Mogensen - jkrm@itu.dk. Alle har brug for en bedste ven Kampagne Minikommunikationsopgave - ITU - Digital Retorik - F2012 - Jannike Kristine Mogensen - jkrm@itu.dk Alle har brug for en bedste ven Kampagne Bannere Eksempel bannere på udvalgte sites Landingpage Facebook

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways. Ribergård & Munk communication design Marts 2012

Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways. Ribergård & Munk communication design Marts 2012 Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways Ribergård & Munk communication design Marts 2012 TEXT VISUAL TEXT VISUAL TEXT VISUAL TEXT TEXT VISUAL VISUAL

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

BIID10 Lektion 12 Interaktionens æstetik

BIID10 Lektion 12 Interaktionens æstetik BIID10 Lektion 12 Interaktionens æstetik Lone Malmborg / malmborg@itu.dk Læringsmål 2 Kunne redegøre for hvad æstetisk interaktion betyder i en interaktionsdesignkontekst Kunne anvende designgreb og -

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Tegnet kommunikerer REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK

Tegnet kommunikerer REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK REPRÆSENTATION, KODER & SEMIOTIK Introduktion til værktøjet 1. Tegnet og repræsentationen: Tegn som repræsentative via semiotik 2. Den rigtige verden og tegnet: Repræsentation og mening 3. Tegnets natur:

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Analyse af aktiviteter. Uge 8

Analyse af aktiviteter. Uge 8 Analyse af aktiviteter Uge 8 Modeldrevet design Lav en model af problemområdet Definer funktioner på modellen der Fremfinder informationer i modellen Ændrer modellen Sugerør ind i modellen Definer en grænseflade

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Skriveøvelse 1. Digital Æstetik: Analyse. Indholdsfortegnelse. Martin Nøhr Martin Nøhr Antal anslag: Redegørelse...

Skriveøvelse 1. Digital Æstetik: Analyse. Indholdsfortegnelse. Martin Nøhr Martin Nøhr Antal anslag: Redegørelse... Skriveøvelse 1. Digital Æstetik: Analyse Martin Nøhr 20104799 Antal anslag: 9.485 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Analyse... 3 Konklusion... 6 Litteraturliste... 7 1 Problemformulering I forbindelse

Læs mere

Hvad får jeg for det?

Hvad får jeg for det? Hvor mange mennesker mon der kommer i dag? Hvordan er de placeret? Er der stole nok eller alt for mange stole? Hvordan finder jeg derud? Hvad tid skal jeg være der? Hvor lang tid er jeg om at cykle derud?

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN. v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg

STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN. v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg STEDSANS I EN DIGITAL VERDEN v. direktør Thomas Martinsen og projektchef Mette Mechlenborg STEDSANS - EN NY MÅDE AT FORANDRE STEDER PÅ Vi tror stedsans kan bruges til at skabe bedre steder. Også i en digital

Læs mere

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk.

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk. Back to basics - systemic virtues for social work and clinical practise in future society Maturana: 100% of human existence is about love, all pain and suffering for which people search for help is of

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Digitale medier i dansk

Digitale medier i dansk Digitale medier i dansk Hvorfor og hvordan? DPU, AU 11.01.13 Sune Weile, Sct. Knuds Gymnasium suneweile.wordpress.com Digital dannelse Hvordan underviser vi digitalt indfødte i anvendelsen af digitale

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Visualisering af data

Visualisering af data Visualisering af data For at se flashanimationen der knytter sig til projektet skal man åbne vis_print.html Interaktiv infografik til Tænks Mærkebank Tænk er forbrugerrådets blad og website, som med udgangspunkt

Læs mere

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NETVÆRKSMEDIER Lisbeth Klastrup STRATEGISK KOMMUNIKATION

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Nordjyske Bank Hotline 9870 3930 Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Arbejdshukommelse og sprogforståelse hos børn med høretab - et ph.d.-projekt.

Arbejdshukommelse og sprogforståelse hos børn med høretab - et ph.d.-projekt. Arbejdshukommelse og sprogforståelse hos børn med høretab - et ph.d.-projekt. Annette Esbensen Forskergruppen for Børneaudiologopædi, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet 5. Nordiske

Læs mere

DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8

DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8 INTERAKTIONSDESIGN KURSUS Q3 2013 DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Tavs viden er Det brugerne ikke kan fortælle

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Handlingens rum versus det sociale rum

Handlingens rum versus det sociale rum Handlingens rum versus det sociale rum Marie Louise Bjørn & Pernille Clausen Nymand Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Formålet med

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest

VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest Michael Blume, november 2013 At indsamle ny viden om på hvilken måde digitale medier kan bidrage til at fremme børns visuelle og auditive sensibilitet over for kroppen

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8. 2011 L&R Uddannelse A/S Vognmagergade 11 DK-1148 København K Tlf: 43503030 Email: info@lru.

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8. 2011 L&R Uddannelse A/S Vognmagergade 11 DK-1148 København K Tlf: 43503030 Email: info@lru. 1.1 Introduktion: Euklids algoritme er berømt af mange årsager: Det er en af de første effektive algoritmer man kender i matematikhistorien og den er uløseligt forbundet med problemerne omkring de inkommensurable

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Story Telling Fortæl historien bag dine data. Anders Spur Hansen Business Intelligence Architect, SEAS-NVE

Story Telling Fortæl historien bag dine data. Anders Spur Hansen Business Intelligence Architect, SEAS-NVE Story Telling Fortæl historien bag dine data Anders Spur Hansen Business Intelligence Architect, SEAS-NVE 2 21. april 2014 3 Danmarks største andelsejede energi- og fiberselskab 400.000 kunder får i dag

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Eleverne skal nu tilpasse sig mellemtrinsniveauet i engelsk. for engelsk foreskriver at eleverne efter 4. klassetrin kan: - Deltage i korte og enkle samtaler om konkrete

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools

Modul 5. Practice. PositivitiES. On-line-kursus. Engagement og mening. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools ES Positive European Schools On-line-kursus Modul 5 Practice Engagement og mening This project has been funded with support from the European

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch Scratch 2 Fang Prikkerne All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

City by space. City by place.

City by space. City by place. City by space. City by place. Baggrund Der findes ikke noget kort over det offentlige rum. Det findes ikke på Google Maps. Det findes ikke. Det findes. Hvordan kan det offentlige rum angribes og begribes

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

At bygge praksisfællesskaber i skolen

At bygge praksisfællesskaber i skolen Søgeord PracSIP Interaktiv læring Interaktiv platform Læringsplatform Praksisfællesskaber Abstract: PracSIP At bygge praksisfællesskaber i skolen En PracSIP er en webbaseret tjeneste, som understøtter

Læs mere