Datakunst. Jesper Bruun Reinholdt Cand.stud.it, Digital Design og Kommunikation Abstract

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datakunst. Jesper Bruun Reinholdt Cand.stud.it, Digital Design og Kommunikation jbrr@itu.dk. Abstract"

Transkript

1 Datakunst Jesper Bruun Reinholdt Cand.stud.it, Digital Design og Kommunikation Abstract Datakunsten er kunstværker, der organisere data og visualisere det i en kontekst der tildeler det mening. På baggrund af én type målinger, bliver nye meninger dannet i mødet med beskueren. Men hvordan skal vi forstå disse værker? Ved at betragte datakunsten ud fra kunstnerens intentioner med værket, opstiller jeg en retorisk og æstetisk forståelse af datakunsten som genre. På baggrund af en retorisk og æstetisk tilgang til værkerne, opstiller jeg fire forførelseskriterier, som datakunstnere gør brug af. 1. Hvad er datakunst? Digitale medier bliver ikke længere anset som kanaler, som den rigtige kunst kan strømme igennem. Digital kunstværker har vundet indpas på alverdens førerende museer og lever sit eget liv på internettet, der allerede har lagt grobund for en uendelig række digitale kunstgenre. En af de genrer, der har vundet indpas i den digitale kunstverden, beskæftiger sig med data og hvordan data kan repræsenteres. Datakunst er den brede betegnelse for disse kunstværker, der desuden har en række subgenrer, der hver i sær angriber data ud fra forskellige perspektiver. I det følgende vil jeg redegøre for en retorisk tilgang til at forstå datakunsten, for dernæst, på baggrund af en analyse af udvalgte datakunstværker, at præsentere fire forskellige strategier, som datakunstnere bruger til at forføre beskueren. 1

2 1.1. Hvad er data? Netop afgrænsningen af, hvad datakunst er, og hvad det ikke er kan være svær at definere, da digital datakunst kan synes som en cirkelslutning. Ordet digital stammer fra det latinske digit, som betyder finger, som følge af fingrenes funktion til at tælle diskrete elementer i antikken. Digital medier kan altså oversættes til medier der kan beskrives som diskrete elementer. (Manovich, 2001) Den anden del af betegnelsen digital datakunst er data. som Whitelaw præsenterer som: ( ) a set of measurements extracted from the flux of the real. In themselves, such measurements are abstract, blank, meaningless. Only when organized and contextualised by an observer does this data yield information, a message or meaning. The concepts are converse, two sides of the same thing: data is the raw material of information, its substrate; information is the meaning derived from data in a particular context. (Whitelaw, 2008) Data er således målinger fra den flygtige virkelighed. Det er målinger, der ikke i sig selv er meningsfuld, men som kan organiseres og kontekstualiseres, så information kan uddrages af målingerne. Den diskrete natur af digitale medier, det at digitale medier kan reduceres til nuller og et-taller, betyder, at al digital kommunikation samtidig kan reduceres til målbare enheder og dermed data. Derfor kan al digital kommunikation potentielt set fungere som grundlag for datakunst, men det kræver at reduceringen finder sted. Så længe den digitale kommunikation ikke er reduceret til et stadie, hvor det er fjernet fra den kontekst og sammenhæng, hvor den giver mening, kan det ikke betegnes som data. Et eksempel på digital kommunikation, der reduceres til data for at kunne danne grundlag for datakunst, fra MIT Media er Megan O Rourkes visualisering af impressionistiske malere, hvor deres samlede værker er digitaliseret, indsamlet, analyseret af et stykke software, der har beregnet middelværdier for farvemætning og lysstyrke, for derefter at plotte hvert enkelt maleri efter kunstner samt gennemsnitlig farvemætning og lysstyrke. (O Rourke, 2012) Fordi værkerne er reduceret til værdier for henholdsvis farvemætning og lysstyrke, er malerierne reduceret til målinger, der er meningsløse når de ikke er 2

3 organiserede og sat i en kontekst. Datakunst i det følgende er således defineret som: Værker der organisere data og visualisere det i en kontekst der tildeler det mening Hvorfor visualisere data? Formålet med datakunst har traditionelt set været at se mønstre i verden omkring os. Siden René Descartes præsenterede sin systematiske forståelse af rummelighed, senere kendt som det kartesiske koordinatsystem, har forskere og forretningsmænd visualiserer datasæt for at kunne finde mønstre, der kunne give indsigt. Ved at tildele ubehandlede data en kontekst i to dimension, var det muligt at se mønstre, der hidtil havde været usynlige. Som da William Playfairs visualiserede Englands samhandel med bl.a. skandinaviske lande, for at skabe overblik over landets import/eksport balance. (Kosera, 2007) Det fokus er stadig gældende for mange forskere i dag, som kæmper med at skabe indsigt fra informationen for at få konkurrencefordele og profit. Tilgangen til datavisualiseringer hos disse forskere er, på baggrund af viden om menneskets aflæsning af grafiske elementer, at skabe så klare og tydelige visualiseringer som muligt. (Few, 2002) Sideløbende med de kognitive og sociologiske studier i, hvordan data visualiseres mest effektivt, har også datakunsten i de senere år modtaget stor opmærksomhed. En af de første forskere til at forsøge at beskrive datakunst, var Lev Manovich, der tilbage i 2002 pegede på, at datakunst har det anti-sublime som ideal. Om forholdet mellem det sublime og datavisualiseringer, skriver han: If Romantic artists thought of certain phenomena and effects as un-represantable, as something which goes beyond the limits of human senses and reason, data visualization artists aim at precisely the opposite: to map such phenomena into a representation whose scale is comparable to the scales of human perception and cognition. (Manovich, 2002) Manovich peger her på interessante aspekter. For det første, betragter han i sin 3

4 behandling af datakunst ud fra en forståelse af kunst som noget sublimt og dermed overvældende og uforklarligt. Manovich s forståelse af det sublime er hentet fra Kant, det sublime som: Sublime is the name given to what is absolutely great. But to be great and to be a magnitude are entirely different concepts (magnitudo and quantitas). In the same way, to assert without qualification (simpliciter) that something is great is quite a different thing from saying that it is absolutely great (absolute, non comparative magnum). The latter is what is beyond all comparison great. (Kant, 1790) Det er svært at være uenig i, at datakunst i vidt omfang er beskæftiget med at gøre de fænomener, der er ufattelige, fatteligt. Det synes derfor rimeligt at antage, at datakunst er jagten på det anti-sublime Hvad vil kunstneren? En anden vinkel, Manovich præsenterer, er kunstnerens intentionalitet. Manovich antager i sin tekst, at datakunstnerens sigter efter at repræsenterer fænomener på en skala, der er mulig for mennesket at sanse. Synet på datakunst ud fra kunstnerens intentioner, er Viégas & Wattenberg ligeledes optagede af i deres artikel Data Visualization: Beyond Visual Analytics. Ud fra en analyse af fire datavisualiseringer, peger de på, at datavisualiseringer først og fremmet skal forstås som et artistisk middel til at promovere et bestemt verdenssyn og overtale andre til at dele det verdenssyn: The information visualization community has a long interdisciplinary tradition, and it is worth asking what might be learned from the current artistic explorations. We suggest that one answer to this question might lie in the artistic use of a particular point of view or persuasive goal. Should data visualization researchers investigate ways to support making a point, as well as disinterested analysis? (Viégas & Wattenberg, 2004) Ved at foreslå en forståelse af datakunst, ud fra en overtalelsesvinkel, bevæger Viégas og Wattenberg sig ind på en forståelse af datakunst, der kan benytte retoriske teorier, til at forklare datakunsten. Retorikken beskrives af Aristoteles således: Retorikken er nyttig ved at hjælpe sandheden til dens ret og ved at argumentere i 4

5 alment-forståelig form. Dens opgave er ikke (som hævdet) at overbevise, men at finde de overbevisende momenter frem i enhver sag (Aristoteles, 1996) Selvom Aristoteles s beskrivelse af retorikken er skabt på baggrund af det talte og skrevne ord, kan den etablerende præmis for retorikken stadig accepteres. Det er dog nødvendigt at inddrage udtryksformer, som ikke var tilgængelige i Aristoteles s tid, for at forstå de retoriske strategier, kunstnere og kommunikatorer kommunikerer igennem i dag. Særligt den visuelle retorik kan bidrage til at forstå de strategier, datakunstneren benytter. Det effektive retoriske billede kan beskrives som: en æstetisk og argumentativ fortætning ( ) Argumentativ fortætning betyder, at et billede eller visse træk i et billede kan udløse en omfattende rationel eller argumentativ respons, (Kjeldsen, 2006) Beskueren mødes altså delvist af en rationel og en æstetisk argumentation i billedet. Æstetikken beskæftiger sig med, hvordan mennesket bedømmer og vurderer det skønne ( beauty ) i verden. (Graham, 2005) I en retorisk forståelse, vil det æstetiske møde med et datakunstværk kunne beskrives som en kombination af kunstnerens intentioner om rationelt at overtale beskueren og beskuerens oplevelse af værket artistiske skønhed. I modsætning til det skønne objekt, som individet må tænke alle andre individer finder skønne, er den artistiske skønhed bestemt af individets individuelle smag: If we wish to discern whether anything is beautiful or not, we do not refer the representation of it to the object by means of understanding with a view to cognition, but by means of the imagination (acting perhaps in conjunction with understanding) we refer the representation to the subject and its feeling of pleasure or displeasure. (Kant, 1790) Datakunst skal altså forstås ud fra et møde med kunstnerens rationelle og æstetiske argumenter, der tilsammen former et retorisk argument. Forudsætningen for dette argument er forankret i diskrete målinger i verden, der er reduceret til et punkt, hvor de i sig selv ikke længere er meningsfulde. Kunstnerens intentionalitet bliver således synlig i den måde målingerne bliver kontekstualiseret på. Hvor det æstetiske argument er sværere at definere endeligt, da det er i konstant forhandling med beskuerens 5

6 individuelle smag. 2. Fire forførelsesstrategier I det følgende vil jeg præsentere fire strategier, for hvordan datakunstværker og datakunstnere forsøger at forføre og overbevise beskueren. Værkerne er udvalgt på baggrund af definitionen af datakunst som Værker der organisere data og visualisere det i en kontekst der tildeler det mening.. Jeg har valgt at præsentere strategierne som forførelsesstrategier, da der i forførelsen både ligger en intentionalitet fra kunstnerens side, men også en grad af personlig smag, da ikke alle bliver forført af de samme kneb Forførelse gennem simplificering Et eksempel på datakunst, der søger at opstille et rationelt argument, ved at simplificere de underliggende komplekse strukturer, er værket Balance of Power. Værket er en visualisering af den politiske magt i USA fra 1856 frem til nu, som bygger på tre farvekoder, der henholdsvis repræsenterer det demokratiske parti, det republikanske parti og andre, som typisk vil være løsgængere. Ud fra en algoritme, der indregner præsidentembede, sæder i kongressen og vælgertilslutning baseret på afstemninger eller meningsmålinger, anslår værket magtfordelingen i amerikansk politik fra 1856 og frem til i dag. (Balance of Power, 2012) 6

7 ( Balance of Power ) Værket forfører beskueren ved at opstille et tilsyneladende rationelt argument, ved at simplificere et komplekst emne som politiske magtforhold som må antages at være mere nuanceret end at kunne reduceres til tre variabler. Forførelsen i værket består desuden i den visuelle æstetik, som kunstneren har valgt, der yderligere forstærker simplificeringen ved en klar opdeling i blå og rød. En visuel repræsentation, der naturligvis er velkendt, men som yderligere synes at forstærke forståelse af os imod dem, og som negligerer de komplekse underliggende mekanismer, der findes i den amerikansk lovgivningsproces. Når værket alligevel er dragende og forførende skyldes det at værket formår at opstille et argument der både er rationelt og æstetisk. Værkets rationelle argumentation i kraft af en klar og transparent forklaring af variablerne, der ligger til grund for visualiseringen, 7

8 hvilket styrker kunstnerens troværdighed. (Lund & Petersen, YYYY) 2.2. Forførelse gennem formgivning Aaron Koblins værk Flight Patterns er et eksempel på værker, der er forførende i kraft af at data bliver organiseret og kontekstualiseret, så det giver information, der ikke tidligere var tilgængeligt. Værket er en illustration af et døgns flytrafik over USA baseret på flytider fra U.S. Federal Aviation Administration. Hver afgang og ankomst er visualiseret af en streg, der illustrerer ruten fra oprindelsessted til destination. Værket giver beskueren en fornemmelse af hvordan flytrafikken varierer i løbet af et døgn, gennem en opfattelse af flyruternes, retning, længde og intensitet, som er bestemt af, hvor mange fly der benytter det samme luftrum. Visualiseringen af rytmen i flytrafikken er forførende fordi den kropsliggør oplevelsen af fænomenet. Det er svært at begribe flytrafikken over USA uden at kunne sanse det. Enten ved at sidde i kontrolrummet i en lufthavn i USA, hvor rytmen i flytrafikken ville indlejres ved praktisk at interagere med piloter fra hele verden, eller ved at give fænomenet en form. ( Flight Patterns ) Da argumentationen for kunstnere der benytter formgivningen som strategi, er båret af beskuerens internalisering af rytme og forståelse af en form, er den æstetiske retorik afgørende, hvis strategien skal lykkedes. Der er nødt til at være en klar æstetisk appel, som falder i beskuerens smag, samtidig med, at indtrykket, som værket giver, skal have 8

9 en plausibel relation til det visualiserede fænomen. Flight Patterns er et af indtil videre få datakunstværker, der formår at opfylde begge kriterier. Flyenes ruter skaber et dragende udtryk der leder tankerne hen på naturens komplekse og organiske strukturer som edderkoppespind og snefnug. Formgivningen har derfor en æstetisk appel i sig selv. Samtidig er værket tro i mod sin oprindelse i den forstand at formgivningen ikke er arbitrær, men tværtimod tæt knyttet til det faktiske fænomen, nemlig flytrafik. Et andet eksempel på formgivningen som strategi er Aaron Koblins værk ecloud, der er opført i San Jose Airport. Værket indsamler vejrdata fra stationer fra hele verden, som bliver vist på en stor monitor med variabler som temperatur, vindstyrke og andre begreber, der er kendte fra vejrudsigter i tv, aviser og andre medier. Monitoren skifter hvert femte sekund by. Visualiseringen af værket består af hundredevis af skærme der skal fungere som en repræsentation af vejrforholdene i den by, monitoren viser. Fordi vejrudsigterne skifter hvert femte sekund, kommer værket til at fremstå som et dynamisk, skylignende objekt, der alligevel tydeligvis er noget andet end en sky. Værket er formgivende netop i kraft af den konstante ændring i skyens form og udtryk. I naturen kan skyformationer nydes i kraft en æstetisk oplevelse, men oplevelsen af himlen kan ikke sammenlignes med andet end erindringen om en tidligere himmel. Det er aldrig muligt at opleve to vejrsystemer på samme tid. Værket tilbyder naturligvis ikke en sådan oplevelse, men det skalerer dele af oplevelsen, for at kunne erfare forskelle på skyer indenfor en tidsramme, hvor det er muligt for individet at erfare forskelle. Skaleringen af tid peger således på et karakteristika ved fænomenet, som ikke var synlig i vejrudsigtens data. ( ecloud ) 9

10 Umiddelbart, kan strategierne simplicitet og formgivning ved første øjekast synes at have store ligheder, da begge er optagede af at gøre strukturer synlige. Forskellen ligger i beskuerens forforståelse, hvor simplificeringen tilbyder beskueren en alternativ visualisering af et fænomen, hvor de formgivende datakunstværker formår at synliggøre, hvad der ikke tidligere er i bevidstheden hos beskueren Forførelse gennem kreativitet Recurring Developments er en samling af jokes fra tv-serien Arrested Developments, hvor kunstneren har kategoriseret jokesene efter type joke, såsom Awkwardness between George Michael and Maeby og Gob screws up a magic trick og efter hvilke afsnit joken optræder i. Kategoriseringen er opstillet i en kolonne til venstre og episoderne i en kolonne til højre, hvorfra brugeren kan klikke på hver enkelt joke eller episode. Når brugeren klikker, trækkes der streger enten til de jokes, der optræder i et bestemt afsnit, eller til de afsnit hvor en bestemt joke optræder. ( Recurring Developments ) Værkets data er indsamlet af kunstneren selv og et par medhjælpere, der noterede hver eneste joke i serien. Havde joken været brugt før blev episoden blot tilføjet, havde den ikke blev der oprettet en ny joke i venstre kolonne. Reduceringen af seriens jokes, der 10

11 oprindeligt har form af replikudvekslinger og gestikker, til en enkelt sætningen, gør at sætningen i sig selv ikke er sjov. Jokes er en konceptuel sammensmeltning af to forskellige begreber, der netop i mødes skaber et nyt koncept afledt af karakteristika fra de to. (Boden, 2004) Ved at fjerne replikken eller situationen fra sin konceptuelle modpart, der potentielt gjorde joken sjov i serien, er replikken reduceret til at være meningsløs i sig selv, hvilket kvalificerer værket som datakunst. Værket søger at tilbyde beskueren en ny og kreativ måde at anskue jokesene tv-serien på. I stedet for at sammensmelte to koncepter i form af replikker og skuespil introducerer kunstneren en anden konceptuel modpart til jokesene ved at præsentere systematik om simplicitet i forhold til tidsligheden og gentagelsen af jokesene. Joken Gob screw up a magic trick formes i kunstværket som en idé hos beskueren, der forestiller sig, at karakteren Gob ofte ødelægger sine tryllekunster. Idéen opstår i kraft af kunstnerens æstetiske fremstilling af tv-seriens jokes tidslighed som en konceptuel ramme Forførelse af mediet En sidste strategi datakunstnere bruger til at forfører beskueren er ved at appellere til beskuerens æstetiske smag ved at demonstrere, teknologiens muligheder. Fra et retorisk perspektiv kan forførelsen forstås ud fra B. J. Foggs begreb captology, som dækker over teknologiers evne til at forfører mennesket. Efter at have defineret persuasion som et forsøg på at ændre attitude, handlinger eller begge, skriver Fogg om teknologi, som forførende ( persuasive ) medie: ( ) true persuasion whether brought about by human or computers requires intentionality. Captology focuses on the planned persuasive effects of computer technologies. (Fogg, 2002) Datakunst kan, ud fra Foggs captology begreb, forfører beskueren ved at stille præsentere værkets teknologiske kvaliteter. Hastigheden som internettet og interaktionen med andre mennesker udvikler sig på i dag, er overvældende og ufatteligt 11

12 i ordets egentlige forstand. Hatnote er et værk, der monitorerer ændringer i- og oprettelser af Wikipedia-artikler. Værket er præsenteret som et verdenskort, hvor ændringerne bliver visualiseret af prikker, der indikerer hvor i verden artiklen er ændret, samt en liste over Recent Changes, der viser hvilke artikler på Wikipedia, der er ændret i den tid, beskueren har været på siden. ( Hatnote ) Et andet eksempel, der forfører beskueren på samme premisser som ovenstående er Web Tracer fra Googles Chrome Web Lab. Værket viser et dynamisk verdenskort i 3D, hvor beskueren har mulighed for at indtaste en søgestreng i søgefeltet. Værket søger derefter efter billedresultater, der matcher indtastningen og giver mulighed for at vælge et. Når et billede bliver valgt, ændres perspektivet og beskueren flyver ind over kortet, og zoomer ind på positionen. Imens skaber siden kontakt til den server, billedet bliver hostet fra, og beskueren flyver i en rute der illustrerer filens rejse fra land til land og et kontinent til kontinent. 12

13 Web Tracer Forførelsen igennem værker som begge de ovenstående, kan forstås ud fra en forståelse af kunstens funktion, som et kognitivt instrument, som bl.a. Hegel har beskrevet. (Graham, 2005) Hvis det er igennem kunsten, individer skaber mening i verden omkring sig, stiller digitale datakunstværker nye eksistentielle spørgsmål til, hvad det vil sige at være menneske i verden. De fleste mennesker i den vestlige civilisation benytter sig af både Wikipedia og søgemaskiner, men er ikke opmærksomme på, og kan ikke begribe, den egentlige dataudveksling der foregår, fordi skalaen for erkendelse er fremmedgørende for dem. Derfor er værker som ovenstående forførende i kraft af evnen til at stille et spejl op foran individernes digitale eksistens. Værkerne har potentialet til at få individet til at stille spørgsmål til deres (online) væren i verden, hvilket er en forførende egenskab for et kunstværk. På baggrund af netop værkernes potentiale til at provokere eksistentiel refleksion hos beskueren, synes det rimeligt at genoverveje, om der i denne forførelsesstrategi, ligger et uforløst potentiale, der kan nærme sig det sublime ideal, som Lev Manovich mente var en modsætning til datakunsten. (Manovich, 2002) Den sublime oplevelse er forbundet med en følelse som er uncanny. Den bedste oversættelse af begrebet er ikke tilstrækkelig, men begrebet dækker over noget uhyggeligt og mystisk, der samtidig er dragene på trods af uhyggen. Det er fænomener som man instinktivt er bange for fordi intellektet ikke forstår det, men som man alligevel bliver nysgerrig på. 13

14 Det potentiale mener jeg, at datakunsten, der benytter denne forførelsesstrategi, indeholder. Fordi udvikling i den teknologiske formåen konstant skubber til grænserne for hvad den kan og er, præsenterer den for hver eneste fremskridt også nye spørgsmål til de individer, der er afhængige af den. Jeg mener ikke vi er der endnu, hvor datakunsten kan beskrives ud fra begreber om det sublime, men efterhånden som computerens og individet krop smelter mere og mere sammen, og computeren bliver mere og mere usynlig, synes kimen at være lagt til datakunst, der kan være tæt på at være menneskelig uden at være det. Meget af den data, der indsamles i dag, er relateret til individers færden i den fysiske og virtuelle verden, og netop et møde med sig selv i den rette originale kontekst, kunne opleves som uncanny og sublim. 3. Konklusion Jeg har præsenteret en teoretisk ramme til at forstå datakunstværker igennem. Ved dels at afgrænse datakunst til at omhandle værker der organisere data og visualisere det i en kontekst der tildeler det mening., dels ved at se datakunst ud fra et retorisk og æstetisk perspektiv, har jeg præsenteret fire strategier for, hvordan datakunst kan forføre beskueren. Strategierne nævnt i teksten er repræsentative for hvor datakunsten befinder sig i dag, og som sådan er kategorierne udtømmende for de forførelsesstrategier, der er at finde i datakunsten. Det er dog, en forståelsesramme, der kan vise sig utilstrækkelig som genren udvikler sig, og som derfor skal efterprøves i takt med dette. 14

15 Referencer Aristoteles (1996): Retorik. Museum Tusculanums Forlag, KU, oversat af Thure Hastrup (pp , ) Boden (2004): The Creative Mind: Myth and Mechanism. Psychology Press. pp Balance of Power. Tilgået d. 21. maj 2013 fra ecloud. Tilgået d. 21. maj 2013 fra Few (2009): Now You See It: Simple Visualizations Techniques for Quantitative Analysis. Analytics Press, pp Flight Patterns. Tilgået d. 21. maj 2013 fra Fogg (2002): Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think And Do. Magazine Ubiquity. Graham (2005): The Philosophy of the Arts. Kant (1790): The Critique of Justice. Web edition published by the University of Aladaire Kjeldsen (2009): "Billeders Retorik" i Retorikkens aktualitet. Hans Reitzels forlag Kosara (2007): Visualization Critisism - The Missing Link Between Information Visualizations and Art. Information Visualization, th International Conference 15

16 Manovich (2001): The Language of New Media. MIT Press, Cambridge Massachusetts. pp Manovich, L. (2002) The anti-sublime ideal in data art. First Monday (Special issue number 7). O'Rourke, Megan (2012): Tilgået d. 21. maj 2013 fra Recurring Developments. Tilgået d. 21. maj 2013 fra Viégas & Wattenberg (2007): Artistic Data Visualization: Beyond Visual Analytics. Online Communities and Social Computing Whitelaw (2008): Art Against Information: Case Studies in Data Practice. Fibrecultural Journal,

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION SEARCH ENGINE OPTIMIZATION Søgeord og online marketing v. Kristian Stoffregen Tørning, Lektor (MPL) / Maj 2013 Program 1. Hvordan søger brugerne? 2. Hvordan ved søgemaskinen, hvad der er relevant? 3. Praktisk

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Hvordan genererer vi viden i projektet?

Hvordan genererer vi viden i projektet? #TEORIER Dagens program Hvad skal vi med teori? Hvad er teori ift. design? Hvordan genererer vi viden i projektet? Latour (online) Fallman 2003 Kimbell 2009 Zimmerman et al. 2007 Spørgsmål Hvad er en bruger?

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Hvilke genstande kan man forvente at finde i et tankens museum? En kortlægning af store tænkeres bedrifter? Eller objektet selv, Lenins hjerne, fx? Ikke hos Jytte Høy.

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Ledelse og kompleksitet. Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015

Ledelse og kompleksitet. Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015 Ledelse og kompleksitet Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015 Gert G. Nygaard lærereksamen 1979 skoleleder 1995, herefter højskolelærer/ - forstander, efterskolelærer/-forstander cand. mag.

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Vejledning til brug for udrulning med Group Policy (fra Windows Server 2003)

Vejledning til brug for udrulning med Group Policy (fra Windows Server 2003) Vejledning til brug for udrulning med Group Policy (fra Windows Server 2003) Vær opmærksom på, at distribution med Group Policy fra Windows Server 2003 kræver klienter med Windows 2000 eller nyere. Tips

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Google Pagerank Hvordan man finder en nål i en høstak

Google Pagerank Hvordan man finder en nål i en høstak Google Pagerank Hvordan man finder en nål i en høstak Georg Mohr, 4. marts 2008 Kim Knudsen kim@math.aau.dk Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet http://www.math.aau.dk/ kim/georgmohr2008.pdf

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AKADEMIET FOR WWW.VlSUEL-lNNOVATlON.DK børnenes design INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest kreative og inspirerende

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Multiple Choice Prøver

Multiple Choice Prøver Teori og Praksis for Multiple Choice Prøver Michael I. Schwartzbach Multiple Choice ved Datalogi Anvendt i mange datalogikurser siden 2006: Oversættelse Databaser Webteknologi Programmingssprog Dynamiske

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder...

Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder... Hørt i dag... Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder... Rigets tilstand CC BY-NC-SA 2.0 camknows

Læs mere

Forenklede eller blot nye Fælles Mål?

Forenklede eller blot nye Fælles Mål? Forenklede eller blot nye Fælles Mål? 23/10-2014 Forenklede forskningsresultater 1) Matematiske beregninger 2) Begrebslige observationer 3) Sproglige iagttagelser 4) Paradoksale problemer 5) Formål retur

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015 DIGITAL HUMANIORA CAFE 20. April 2015 CLARIN ERIC Conference 2012 DIGHUMLAB Clarin.dk Stand vedr: Semantisk opmærkning af dansk Bolette S. Pedersen og Sussi Olsen KU-HUM Styregruppen for forskningsinfrastruktur

Læs mere

Kom i gang med. Find på Programmér Del

Kom i gang med. Find på Programmér Del Kom i gang med Find på Programmér Del version 1.3 SCRATCH er et nyt programmeringssprog. Med Scratch kan du lave dine egne interaktive animationer, spil og musik. Scratch er gratis og "open source". Du

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere