Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller"

Transkript

1 AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1

2 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens fattigste og mest udsatte mennesker bor på landet og er helt afhængige af den jord, de kan dyrke; den skov, de bor i; de dyr, de ejer, og det vand, der mange steder er alt for lidt af. LO PART CARE Danmark har siden sin begyndelse i 1987 fokuseret på netop at styrke fattige mennesker på landet, så deres levevilkår forbedres og deres rettigheder anerkendes og respekteres. har et særligt fokus på ligestilling og en fast holdning til, at udvikling ikke skal ske på bekostning af miljøet. Bæredygtighed er derfor et nøgleord. CARE Danmark har gennem alle årene arbejdet dér, hvor klimaet gør det svært at leve af jorden. I takt med et mere barskt og uforudsigeligt klima, er der blevet hårdt brug for CARE Danmarks ekspertise. Således står CARE Danmark i dag i spidsen for et videnscenter for netop klimaforandringer på vegne af hele CARE International. INFO OG RÅDGIVNING VAND De trusler, klimaet skaber, kræver i endnu højere grad, at vi tænker langsigtet og handler forebyggende. Vi sparer liv, lidelse og penge, hvis vi frem for at vente på katastroferne, kommer dem i forkøbet. I CARE Danmark kalder vi det for rettidig omsorg. Læs om på RETTIGHED FATTI 2

3 KALE NGOer NERSKABER Sådan arbejder CARE Danmark Hvis vi skal passe på miljøet, forebygge klimakatastrofer og skabe udvikling for verdens fattige og udsatte, skal magthavere holdes ansvarlige. Vi skal med andre ord arbejde for, at verdens fattigstes behov og rettigheder anerkendes både i de lande, hvor vi arbejder, og i vores egen del af verden. NYE AFGRØDER SKOV SPARE - LÅNE GRUPPER STATER I ULANDE LOVGIVNING Sat på spidsen er det ikke CAREs ansvar at sikre vand, mad, landbrugsrådgivning og ligestilling til de fattige i ulandene. Det er staternes opgave at tage sig af deres borgere og sikre borgernes rettigheder og et liv i værdighed og sikkerhed. Derfor arbejder CARE for at organisere og styrke lokale interesser og organisationer, så de giver modvægt til magthavere og kan holde deres regeringer ansvarlige. Det giver ofte god mening at støtte lokale folkelige organisationers arbejde med at etablere brønde, kornbanker og spare-låne-grupper. Organisationerne bliver partnere og kan gennem deres arbejde vise stærke eksempler, der er med til at påvirke lovgivning, sprede nye metoder eller ændre vaner, så vi fremmer udvikling, ligestilling og bæredygtighed. ER & UDVIKLING TIL GE MENNESKER PÅ LANDET Der vil fortsat være situationer, hvor CARE udfører opgaverne i landsbyerne. Det kan være i særligt skrøbelige situationer med for få eller for svage lokale organisationer i forbindelse med kriser og katastrofer. CARE skal også løbende teste og udvikle nye løsninger til at bekæmpe fattigdom, dokumentere effekterne og dele erfaringerne. 3

4 CARE Danmark fokus CARE Danmark har siden sin begyndelse i 1987 fokuseret på landbrug, skovbrug og adgang til vand. Således har CARE gennem årene oparbejdet en betydelig viden og erfaring og er blevet en ihærdig forkæmper for bæredygtige løsninger, lokalt ejerskab og globalt ansvar. Landbrug Skovbrug CARE Danmark arbejder for at udvikle og udbrede forbedrede landbrugsteknikker. Alle steder udfordrer et mere barskt og uforudsigeligt klima de traditionelle dyrkningsmetoder og afgrøder. CAREs klimasmarte landbrug har i alle landene ført til betydeligt øget udbytte og mere bæredygtig produktion for fattige småbønder. Flere steder som eksempelvis i Vietnam er CAREs teknikker og måde at involvere de fattige småbønder blevet anerkendt og indarbejdet i myndighedernes planlægning. Det betyder helt konkret, at de gode resultater fra en landsby eller kommune kopieres i andre landsbyer og kommuner. Og at de fattige landbrugere og i særdeleshed kvinderne og de etniske minoriteter får deres rettigheder anerkendt, mere indflydelse og en stærkere stemme. Læs mere om CARE Danmarks landbrugsprojekter i alle otte samarbejdslande på 4 I Ghana er 80 procent af den tropiske skov blevet fældet. Afskovningen er i stor stil gennemført af private tømmervirksomheder, der har ignoreret al lovgivning og er sluppet af sted med det. Hovedparten af det stjålne træ er blevet eksporteret til EU. Afskovningen har både medført et uigenkaldeligt tab af dyre- og planteliv samt større fattigdom. CARE har spillet en hovedrolle i organiseringen af en række lokale NGOer, der arbejder med skovprojekter og fattigdomsbekæmpelse. Det er blevet til en stærk paraplyorganisation, der gennem lobbyarbejde lokalt og i EU er lykkedes med at indføre en certificering af træ. Deres arbejde har tvunget regering og virksomheder til at skabe gennemsigtighed i handlen med træ. Samtidig er lokalsamfundene blevet klar over deres rettigheder, og de er blevet effektive agenter i kontrollen med firmaerne. Læs om CARE Danmarks skovprojekter i Nepal, Vietnam, Tanzania, Ghana og Uganda på

5 Vand I Niger har CARE siden 2006 arbejdet med at sikre vand midt i ørkenen. Tidligere har man set voldelige opgør mellem landbrugere og nomader om adgang til vand. Ved at involvere de stridende parter og give dem medbestemmelse er det lykkedes at skabe fredelige, holdbare aftaler. Det er en succes i sig selv, men den allerstørste succes er, at den måde at sikre adgang til vand på er blevet til national lovgivning i Niger. Her sætter CARE et blivende og afgørende aftryk til gavn for Nigers mest marginaliserede. De har fået vand. Og de har fået ret! Læs om CARE Danmarks arbejde med adgang til vand på Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 5

6 6 Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon

7 care danmark fokus I mange af de lande, CARE arbejder i, er kvinderne ansvarlige for markarbejdet, for madlavningen, for at hente vand og for børnenes sundhed. Kvinderne bærer ofte det tungeste ansvar men har få eller ingen rettigheder. Det arbejder CARE målrettet for, at de får. Ligestilling og investering 70 procent af verdens fattigste er kvinder. Kvinder klarer to tredjedele af verdens arbejdstimer, men tjener kun 10 procent af den løn, der udbetales. Kvinder ejer kun én procent af verdens ejendom. Og to tredjedele af verdens analfabeter er kvinder. Alene derfor er der god grund til at fokusere særligt på kvinders rettigheder, roller og muligheder. Samtidig sætter kvinder, der får en stemme, indflydelse og ret, gang i en positiv spiral for hele sin familie og landsby. CAREs spare-låne-grupper har fået en vigtig rolle for kvinders muligheder for indflydelse. Medlemmerne sparer hver især op og kan tage lån fra den fælles kasse til at skabe små forretninger, investere i nye afgrøder og husdyr eller andre lignende aktiviteter. Grupperne ejes og styres udelukkende af kvinderne selv. CAREs eneste rolle er at introducere principperne og træne medlemmerne i begyndelsen herefter er grupperne selvkørende og selvfinansierende. Spare-låne-grupperne er mere end adgang til lån. De er blevet et socialt sikkerhedsnet og en social bevægelse, der mobiliserer specielt fattige kvinder og kobler dem på beslutningsprocesser i først familien og derefter i landsbyen og vi har set kvinder, for hvem spare-låne-grupperne bliver det første skridt på en vej ind i politik. Læs flere eksempler på hvordan CARE arbejder for at styrke fattige kvinder, så deres rettigheder anerkendes og respekteres på 7

8 CARE Danmark fokus Tørker og oversvømmelser stjæler år efter år høsten og truer verdens fattigste på livet. Derfor skal vi både handle hurtigt og skabe konkrete løsninger, der kan komme katastroferne i forkøbet og vi skal kæmpe for, at ledere og befolkninger i både den fattige og den rige del af verden tager ansvar og ændrer vaner. Klimatilpasning CARE Danmark er på vegne af hele CARE International leder af et videnscenter for klimatilpasning, miljø og fattigdomsbekæmpelse. På den ene side deler netværket konkret viden om innovative og effektive løsninger, der kan styrke verdens mest udsatte over for klimaforandringer, før katastroferne rammer. På den anden side advokerer netværket for en global klimaaftale, der tilgodeser de mennesker, der rammes hårdest af et forandret klima, og for at deres rettigheder til eksempelvis skov respekteres. Videnscentret er det første af sin art i CARE International, men det har allerede opnået anerkendelse for sin evne til at inddrage ekspertise og dele erfaringer fra både Nord og Syd til klimaindsatser, der styrker de mest udsatte mennesker. Læs om CAREs globale klimaarbejde og konkrete klimaløsninger på Fødevaresikkerhed CARE arbejder for at sikre fattige menneskers ret til mad. Forbedrede landbrugsmetoder øger bredt fødevaresikkerheden i de landsbyer, hvor CARE Danmark har projekter. Men nogle gange er det ikke nok særligt der, hvor tørker og oversvømmelser hærger, skal der politiske ændringer til for at sikre fattige menneskers ret til mad. Nogle steder arbejder CARE for at forstørre lokale initiativer omkring advarselssystemer, der forbereder både landsbyboere, myndigheder og donorer på forestående kriser, så katastroferne kan bremses. CARE arbejder målrettet for at gøre disse advarselssystemer og den tidlige indsats til en del af nationale såvel som regionale strategier. Alle har ret til mad nok. Læs om for at sikre fattige menneskers ret til mad på 8

9 Foto: Vietnam / CARE - Catrine Dolleris 9

10 niger ghana uganda Kenya tanzania mozambique CARE INTERNATIONAL MEDLEMMER CARE INTERNATIONAL PROGRAMLANDE CARE DANMARK PROGRAMLANDE 10

11 care international nepal vietnam CARE er politisk og religiøst uafhængig og består i dag af 12 selvstændige organisationer i Australien, Canada, Danmark, Frankrig, Holland, Japan, Norge, Storbritannien, Thailand, Tyskland, USA og Østrig. Organisationerne arbejder selvstændigt med hver deres specialer inden for udvikling og nødhjælp, men ude på CAREs landekontorer koordineres arbejdet tæt. Organiseringen med fælles landekontorer i ulandene giver en stabil tilstedeværelse med omfattende viden og indsigt i lokale forhold. CARE har kontorer i mere end 80 ulande. 97 procent af CAREs ansatte er lokale. CARE deler viden og erfaringer på tværs af sit globale system og kan således sprede succesmetoder og projekter fra et land til andre, der står med samme udfordringer. Den fælles struktur giver nogle robuste systemer til at håndtere penge mellem donorer og lokale partnere og de konkrete projekter. Det betyder også, at vi kan samle penge fra forskellige donorer til fælles større programmer og projekter. På den måde kan CARE arbejde langsigtet og bekæmpe de grundliggende årsager til fattigdom i landene og skabe blivende resultater til gavn for verdens fattigste. Endelig spiller den store internationale familie en vigtig rolle i forhold til at løfte opmærksomheden omkring problemer og løsninger fra lokale landsbyer til nationalt, regionalt og internationalt niveau. Det gælder eksempelvis med katastrofeforebyggelse, fødevaresikkerhed og klimatilpasning. Læs om CARE International på 11

12 12 CARE Danmark Tlf: Web:

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Indholdsfortegnelse: Introduktion side 2 1. Udviklingsmål side 4 1.1 Mission side 4 1.2 Vision side 4 1.3 Overordnet målsætning side 4 1.4 Specifikke målsætninger

Læs mere

Uddannelse ud af konflikt

Uddannelse ud af konflikt UNGE UDEN VÅBEN Uddannelse ud af konflikt Projektidé Formål: At unge i Karamoja kan bygge en god tilværelse og forebygge, at regionen falder tilbage i væbnet konflikt Strategi: At uddanne unge, der står

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

LØFT EN HEL GENERATION

LØFT EN HEL GENERATION LØFT EN HEL GENERATION - det begynder med én pige KONCEPTNOTE TIL OPERATION DAGSVÆRK 2013 TEMA Borgerkrigen i Uganda har betydet, at en hel generation af unge ikke er kommet i skole. Værst er det gået

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

bistandskronen 2009, mio. kr. *

bistandskronen 2009, mio. kr. * Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2009 bistandskronen 2009, mio. kr. * BISTAND I ALT: 15.022 MIO. KR. BILATERAL BISTAND 68 % 10.188 MIO. KR. MULTILATERAL BISTAND 32 % 4.834

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere

Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke Årsberetning 2010-2011 OVERSIGT 3 Popkometen Khani, der donerede sin nye single til MS Østafrika-indsamling, fyrer den af for sine fans, mens solen går ned på Fair Fælled. INDHOLD Politisk beretning 4

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? www.nødhjælp.dk/klima Kampen om klima pengene Forord Finansiering er en af de vigtigste og mest kontroversielle dele af de igangværende

Læs mere

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige Bliv klar til klima-topmødet 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige BLIV EN DEL AF KLIMA-KAMPAGNEN! INFO WWW.MS.DK 10 SVAR PÅ EN FAIR KLIMA-AFTALE FOR DE FATTIGE Indhold: 1. Danmark skylder verdens

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult

SAMMEN. MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult RESUME Uddannelse Organisering Handling SAMMEN MOD SULT - et uddannelsesprojekt hvor unge i 5 Øst- og Vestafrikanske lande uddannes til at bekæmpe sult Indhold Resumé 1 Baggrund 2 Projektbeskrivelse 4

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

UDVIKLING Danmark og u-landene 4/02 november 2002 Nye veje

UDVIKLING Danmark og u-landene 4/02 november 2002 Nye veje UDVIKLING Danmark og u-landene 4/02 november 2002 Nye veje 2 Udvikling 4/02 Nye veje til bekæmpelse af fattigdom i udviklingslandene er temaet for dette nummer af Udvikling. Der er bl.a. artikler med forslag

Læs mere

1Danmark skal markere sig stærkere

1Danmark skal markere sig stærkere FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS BUD PÅ FREMTIDENS DANSKE udviklingspolitik 1Danmark skal markere sig stærkere Mere støtte fra Danmark: hjælpen må atter op på 1% af BNI Mere fattigdomsbistand fra DK: tre fjerdedele

Læs mere

Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2. Klima: Verden må videre uden USA... 3. Kom nu EU grib Kyoto-chancen...

Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2. Klima: Verden må videre uden USA... 3. Kom nu EU grib Kyoto-chancen... Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2 Klima: Verden må videre uden USA... 3 Kom nu EU grib Kyoto-chancen... 4 Hvor er pengene til klima?... 4 Biobrændstof: Mens vi venter på EU Kommissionen...

Læs mere