Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side 7 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk På Jobindsats.dk er der nu nye tal, der belyser konjunktursituationen. Fremover er det muligt at følge udviklingen i antallet af personer, der er på arbejdsfordeling altså beskæftigede, der er gået midlertidigt ned i arbejdstid. Arbejdsfordelinger bliver brugt for at undgå afskedigelser i dårlige tider. Virksomheder og medarbejdere kan indgå en aftale om, at medarbejderne midlertidigt kan gå ned i tid og få supplerende dagpenge i stedet for de manglende arbejdstimer. Fordelen for virksomhederne er, at de kan holde på medarbejderne, så de ikke skal oplære helt nye medarbejdere, når tiderne bliver bedre, og der igen er brug for flere folk. Fordelen for medarbejderne er, at de bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet frem for at blive afskediget. Brugen af arbejdsfordelinger er steget i takt med, at den internationale krise skyllede ind over Danmark i sidste halvdel af Hvor der i første del af 2008 var 500 personer eller færre, der påbegyndte en arbejdsfordeling hver måned, steg antallet til over personer i marts De seneste måneder er antallet dog faldet igen. I maj måned påbegyndte knap personer en arbejdsfordeling. Antal personer med påbegyndt eller forlænget arbejdsfordeling jan-08 mar-08 Påbegyndt maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 Forlænget jan-09 mar-09 maj-09 Kilde: Jobindsats.dk Metode: 1) Vælg Ledighedsindikatorer i venstremenuen på forsiden, 2) vælg Antal arbejdsfordelinger (nytilgang og forlængelse af eksisterende forløb), 3) Vælg målingen Arbejdsfordelinger, antal personer (nytilgang og forlængelse af eksisterende forløb) og vælg område, periode og forløbstype. Der kan i udgangspunktet udbetales supplerende dagpenge i op til 13 uger i forbindelse med en arbejdsfordeling. Hvis arbejdsfordelingen strækker sig ud over de 13 uger, skal den forlænges af Det Regionale Beskæftigelsesråd. Udviklingen i antallet af personer, der får forlænget deres arbejdsfordeling er næsten selvklart forsinket i forhold til udviklingen i påbegyndte sager. Antallet af forlængelser steg markant i april 2009 flere måneder efter stigningen i Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Redaktør: Klaus Langager Side 1/7

2 påbegyndte sager. Antallet af forlængelser er dog faldet i maj, hvilket er udtryk for at langt fra alle arbejdsfordelinger bliver forlænget. Data for antallet af arbejdsfordelinger er baseret på manuelle indberetninger fra beskæftigelsesregionerne til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Indberetningerne er månedlige og indeholder oplysninger om antallet af nye virksomheder og nye personer på arbejdsfordeling. Desuden indeholder indberetningerne oplysninger om varigheden af arbejdsfordelingerne. Det betyder at det for et givet tidspunkt er muligt at opgøre antallet af sager og berørte personer omfattende dels tilgangen af nye arbejdsfordelinger i den valgte periode og dels arbejdsfordelinger igangsat i tidligere måneder og som stadig er i gang i den valgte periode. Det samlede antal personer, der i maj 2009 var berørt af arbejdsfordeling med under 13 ugers supplerende dagpenge, var godt personer. Knap af disse personer påbegyndte en arbejdsfordeling i maj, og godt af disse personer havde påbegyndt en arbejdsfordeling i en tidligere måned. Bliver brugt i industrien Udover tilgang og samlet antal berørte er det muligt at se på Jobindsats.dk, i hvilke beskæftigelsesregioner og brancher, der er indgået aftaler om arbejdsfordelinger. Netop oplysningerne om branche giver et meget tydeligt billede af, at arbejdsfordelinger er noget, der bliver brugt i industrien og til gengæld sjældent i andre brancher. Godt personer var i maj 2009 berørt af arbejdsfordeling med op til 13 ugers supplerende dagpenge. Af dem arbejdede knap personer i industrien. Det er en andel på 86 procent. Personer berørt af arbejdsfordeling, maj 2009 opdelt på brancher personer personer Industrien Andre brancher Note: Arbejdsfordelinger med supplerende dagpenge i op til 13 uger. Kilde: Jobindsats.dk Metode: 1) Vælg Ledighedsindikatorer i venstremenuen på forsiden, 2) vælg Antal arbejdsfordelinger (berørte), 3) Vælg målingen Arbejdsfordelinger, antal personer (berørte) og vælg område, periode, forløbstype og branche. Reglerne for arbejdsfordeling Virksomheder kan aftale arbejdsfordeling med sine medarbejdere. Aftalen skal anmeldes til jobcentret i den kommune, hvor virksomheden ligger. Der kan udbetales supplerende dagpenge i op til 13 uger. De 13 uger kan være fordelt på en kalenderperiode på maksimalt 26 kalenderuger. Supplerende dagpenge ud over 13 uger skal godkendes af beskæftigelsesregionen. Forlængelser kan vare i op til 13 uger og strække sig over maksimalt 26 kalenderuger. En sag inkl. forlængelse kan således vare i op til Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Redaktør: Klaus Langager Side 2/7 Nr. 5, 17. juli 2009

3 52 kalenderuger. I jobindsats indgår samtlige kalenderuger omfattet af arbejdsfordeling uanset om der er udbetalt supplerende dagpenge eller ej i den konkrete ude. Da personer kan indgå i både sager godkendt af jobcentret henholdsvis beskæftigelsesregionen indenfor samme periode, kan antallet af personer og sager med supplerede dagpenge under henholdsvis over 13 uger ikke lægges sammen, da der dermed er risiko for dobbelttælling. Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Redaktør: Klaus Langager Side 3/7 Nr. 5, 17. juli 2009

4 Nyt på Jobindsats.dk Nye målinger siden sidste nyhedsbrev Siden sidste nummer af nyhedsbrevet i marts 2009 er Jobindsats.dk udvidet med flere nye målinger mv.: 1. Arbejdskraftreserven et ministermål - bliver nu opdateret hurtigere, Arbejdskraftreserven følger opgørelsesfrekvensen for ledighedsstatistikken for a- dagpengemodtagere. Perioderne i ledighedsstatistikken går typisk fra den 20. til den 20. i måneden efter (disse datoer kan forskyde sig lidt fra måned til måned). Tidligere fulgte opdateringen af Arbejdskraftreserven kalendermånederne, hvilket bevirkede, at opdateringen af Arbejdskraftreserven måtte afvente data fra ledighedsstatistikken måneden efter for at hele kalendermåneden (fra den 1. til den 30.) kunne opgøres. Læs mere i nyheden af 6. marts Der er kommet en ny måling under venstremenuen "Ministerens mål". Målingen Antal sygedagpengeforløb over 26 uger viser data på området frem til og med december 2008 og erstatter Ny Chance -målet. Den nye måling viser Antal sygedagpengeforløb over 26 uger. Denne måling viser antal sygedagpengeforløb der når en varighed på over 26 uger i en valgt periode. Varigheden regnes fra 1. fraværsdag. Opgørelsen af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger er forskellig fra målingerne, der findes under venstremenuen "Sygedagpenge". Målingen under Sygedagpenge opgør nemlig varigheden af sygedagpengeforløbene ud fra 1. dag der udbetales penge for, mens målingen i ministerens mål bliver opgjort ud fra 1. sygedag. Læs mere i nyheden af 12. marts På baggrund af en brugerevaluering af resultatrevisionen er resultatrevisionskonceptet justeret. Den justerede resultatrevision består af følgende fire dele: a) Resultatoversigten, der - på tværs af ydelsesområder samler de nyeste data for de vigtigste målinger af indsats og resultater på beskæftigelsesområdet. b) Besparelsespotentialet, der sætter fokus på den økonomiske del af beskæftigelsesindsatsen. c) Scorecard, ministermål viser udvikling indenfor de tre ministermål det seneste år. d) Scorecard, rettidighed viser hvor store andele af indsatsen i et jobcenter, der gives til tiden i et kvartal. Læs mere i nyheden af 13. marts Nyt venstremenupunkt, Ledighedsindikatorer, hvor man finde målinger for Antal varslinger, Stilling på Jobnet.dk samt arbejdsfordelingsordninger. Læs mere i nyheden af 6. juli Venstremenupunktet vil senere blive udvidet til også at vise tilmeldinger som arbejdssøgende. Alle målinger kan bruges som indikatorer på hvordan ledigheden kan forventes at udvikle sig. Endvidere udvides venstremenupunktet med målinger for Antal ledige opgjort efter samme metode Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Redaktør: Klaus Langager Side 4/7 Nr. 5, 17. juli 2009

5 som Danmarks Statistik. 5. Under venstremenuen Ledighedsindikatorer er det nu muligt at trække data om ledige stillinger, således som disse er annonceret på Arbejdsmarkedsstyrelsens jobportal Udviklingen i antal ledige stillinger på Jobnet kan anvendes som mulig indikator på udviklingen i ledigheden og efterspørgslen efter arbejdskraft. Læs mere i nyheden af 31. marts Det er nu muligt at følge med i andre aktørers indsats under Hurtig i gang udbuddet. Den nye indgang omfatter beskæftigelsesregionernes Hurtigt i Gangudbud fra Der er ensartede vilkår, herunder betalingsmodel, for rammeaftalerne under Hurtigt i Gang-udbuddet. Læs mere i nyheden af 20. maj På Jobindsats kan der under venstremenupunktet Ledighedsindikatorer nu trækkes data om antallet af arbejdsfordelingssager. En arbejdsfordeling er en ordning i en virksomhed, hvor arbejdstiden i en midlertidig periode er nedsat for at undgå afskedigelser på virksomheden. Udviklingen i antal arbejdsfordelinger kan anvendes som indikator på udviklingen i ledigheden og efterspørgslen efter arbejdskraft. Læs mere i nyheden af 12. juni Målinger på vej Inden for de nærmeste måneder forventes flere nye målinger mv. i Jobindsats.dk, nemlig: 1. Nye målinger vedr. andre aktører. Det vil blive muligt at se tal for, hvor mange personer og fuldtidspersoner der er henvist til andre aktører (august 2009). 2. Det vil under det nye venstremenupunkt Ledighedsindikatorer, være muligt at se målinger for ledigheden, således at det nu er muligt at genfinde tallene for den faktiske ledighed på Jobindsats.dk. Ledigheds målingerne på Jobindsats, vil kunne fordeles på Antal personer, Antal fuldtidspersoner, Påbegyndte og afsluttede forløb, Varighed af afsluttede forløb og meget andet. Pt. er det muligt at se ledighedsindikatorer for den kommende udvikling i ledighed og efterspørgsel. Målingerne vedrører varslingssager, ledige tilmeldte i jobcentret samt ledige stillinger på jobnet. Ledighedsmålingerne forventes på Jobindsats.dk ultimo august Arbejdsmarkedsstyrelsen er ved at udvikle en måling, der understøtter jobcentrenes virksomhedsrettede indsats og fungerer som indikatorer for, hvordan jobcentrene løser deres kerneopgaver. Målingen "Antal stillinger og arbejdskraftreserve inden for mangelområder" viser antal ledige job i Jobnet inden for de stillingsbetegnelser, hvor der er flest forgæves rekrutteringer. Målingen viser også, hvor mange ledige der har jobmål inden for disse stillingsbetegnelser. Det er muligt at se om arbejdsgiverne slår deres ubesatte stillinger op på jobnet, samt antal ledige i arbejdskraftreserven som har jobmål inden for mangelområderne. 4. Målingen forventes på jobindsats.dk primo august Endvidere arbejder Arbejdsmarkedsstyrelsen på at udvikle yderligere 3 målinger der understøtter jobcentrenes virksomhedsrettede indsats. Målingen Indsatsmålingen forventes offentliggjort medio september 2009, mens Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Redaktør: Klaus Langager Side 5/7 Nr. 5, 17. juli 2009

6 Pladsmålingen og Synlighedsmålingen forventes offentliggjort ultimo Målingerne vil blive beskrevet her i nyhedsbrevet efterhånden som de er klar til offentliggørelse. 5. Venstremenupunktet Udenlandsk arbejdskraft, bliver udvidet med endnu en måling om udenlandsk arbejdskraft. Den nye måling vil vise bestandstal for hvor mange person med arbejdstilladelse som er i beskæftigelse og som betaler skat i Danmark. Målingen forventes på Jobindsats.dk primo september Der bliver lagt en nyhed på Jobindsats.dk, når de nye målinger er tilgængelige. Nyt a-kasseformat A-kassestrukturen ændrer sig løbende. Nye a-kasser opstår, mens andre lægger sig sammen eller bliver nedlagt. Arbejdsmarkedsstyrelsen ændrer derfor ind imellem a-kasseformatet. Den seneste opdatering er sket ultimo juni 2009 alle de steder, hvor data kan fordeles på a- kasser. Ændringen skyldes at Fødevareforbundet NNF s a-kasse har skiftet navn fra Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdernes a-kasse. Klynge ændrer sig som følge af nye befolkningstal I Jobindsats.dk kan man sammenligne en given kommune/jobcenter med Kommuner/Jobcentre med samme indbyggertal. To kommuner/jobcentre er defineret til at have samme indbyggertal, hvis deres befolkningstal ikke afviger mere end +/- 10 pct. fra hinanden. Med befolkningstallet for 1. januar 2009, jf. Danmarks Statistik, er der sket visse ændringer af, hvilke kommer/jobcentre der har samme indbyggertal. Ændringerne er indarbejdet i Jobindsats.dk primo juli Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Redaktør: Klaus Langager Side 6/7 Nr. 5, 17. juli 2009

7 Nøgletal 1. kvartal kvartal 2008 Procentvis ændring 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009 Antal fuldtidspersoner - a-dagpenge ,7% - kontanthjælp mv ,1% - sygedagpenge ,0% - ledighedsydelse ,2% - fleksjob ,6% - førtidspension ,9% Forsørgelsesudgifter i alt 3 (mio. kr.) ,1% Aktiveringstilbud til tiden 4 - a-dagpenge 85,9 88,7 4,8% - kontanthjælp 62,7 62,2 5,2% Jobsamtaler til tiden 5 - a-dagpenge 91,5 96,1 4,0% - kontanthjælp 79,4 79,6 13,6% 1) Tallene omfatter kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse, forrevalidering og revalidering. 2) Pr. 1. juni 2008 er arbejdsgiverperioden øget fra dage. Dette vil isoleret set medføre færre og kortere sygedagpengeforløb. 3) Målingen viser forsørgelsesudgifter opgjort i faste priser for a-dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse, forrevalidering, revalidering, ledighedsydelse og førtidspension. 4) Målingen viser andelen af ydelsesmodtagere, der får første aktiveringstilbud til tiden, jf. lovens krav. 5) Målingen viser andelen af ydelsesmodtagere, der får jobsamtalen til tiden, jf. lovens krav. Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Redaktør: Klaus Langager Side 7/7 Nr. 5, 17. juli 2009

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Kenneth Lykke Sørensen og Jacob Nielsen Arendt. Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar

Kenneth Lykke Sørensen og Jacob Nielsen Arendt. Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar Kenneth Lykke Sørensen og Jacob Nielsen Arendt Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar Effekter af ansættelse som jobrotationsvikar kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere