TRYK Svend Åge Tolstrup Frihedsvej 60 IXQYC REDAKTION TEKSTBEHANDLING: LAY-OUT OG SATS: ADRESSE DEADLINE Århus N. 1. august 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRYK Svend Åge Tolstrup Frihedsvej 60 IXQYC REDAKTION TEKSTBEHANDLING: LAY-OUT OG SATS: ADRESSE DEADLINE. 8200 Århus N. 1. august 1."

Transkript

1

2 IXQYC Menighedsfakultetets Studenterblad Udgives af Studenterrådet ved MF REDAKTION Stud. theal. Per Pedersen (ansv. red.) Stud. theol. Steen Rughave Sørensen Cand. phil. Carsten Selch Jensen Stud. theot. Peter Kiil Nielsen Stud, theoi. Frank Risbjerg Kristensen TEKSTBEHANDLING: Lise Larsen. LAY-OUT OG SATS: Frank R. Kristensen og Carsten S. Jensen ADRESSE IXQYC, Menighedsfakultetet Katrinebjergvej Århus N. 11f TRYK Svend Åge Tolstrup Frihedsvej Esbjerg DEADLINE 1. januar 1. marts 1. august 1. oktober De i artiklerne fremførte synspunkter er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens mening. OMSLAG: Lisbeth Lyn;trand (Billedkunstner) COPYRIGHT: IXQYC 1991

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1991

4 INDHOLDSFORTEGNELSE: Ledere: Pedersen, Per Damgaard: Svagheden ligger i styrken. Pedersen, Per Damgaard: I al beskedenhed. Pedersen, Per Damgaard: Det fonetiske fællesskab. Pedersen, Per Damgaard Andagte.': Christensen, Ove Eskedal, Anders: Sluk alle byens lys en nal. Kingo, Thomas: O Jesu Præst i Evighed Artikler: Adamsen, Georg S.: Lingvistik og nytestamentlig græsk - en introducerende i ndholdsoversigl. Adamsen, Georg S.: Kristendomsundervisning af psykisk handicappede, - en studiedag i København. Andersen, Jesper Steen: Kampen mellem okkullisme og kristendom. Frøkjær-Jensen, Nikolaj: Kristendom og zen. Hansen, Jes R.: Om brugbar teologi. Kolnes, Ralph Ditler: Mennesket - mellom angst, skyld og håp. Kvalbein, Hans: Dommen og rortapel,en i Matlæusevangeliel. Larsen, Ole: En akademisk bibellime. Luther, Martin: Om forholdet mellem teologi og mosofi. Nieisen, Peter Kiel: New Age. Rasmussen, Tage: Kirkens/præstens situation i sogne uden missionsforeningsarbejde. Uisdal, Poul: MF-præsters ansvarlighed i forkekirken. West, Michael R.: Mål og midler i den kristne oplæring. Wierød, Ole: Retorikken som exegetisk og analytisk redskab l 23 Bog. nmeidelser: Bartholdy, Henrik: Lov og evangelium hos Luther. Brødremenighedens Danske Mission: Husandagtskalender. Eistad, Gunnar: Myg og kameler. Gud, min næste og mig selv. Enevoldsen, Thyge: Jehovas Vidners rreisesforståeise. - en kritisk analyse. Eskedal, Anders: Ud ar livets mørke. - salmer og digte. Hvalvik, Reidar: Drømmen om det tabte Paradis. Kirkefondet: Cellegruppen en arbejdsrorm i kirken. Nordie Institute for Missionary and &umenical Research: Missio nordiea. Petersen, J. Allan: Myten om det grønnere græs

5 Pleijel, Bengt: Lyl til vinden, Nikodemus. Senkbeil, Harold L.: Sanctifjealion: ChrisI in AClion. Valen-Sendstad, Aksel: Israel - Profetien og landløftet. Wagner, Harlvig: Paulus' første og andet brev til tessalonikerne. Wiwe, Viggo F.: I de første kristnes fodspor. Young, E. J.: LiveIs morgen. \ \ Nedenstående liste over emnekredse fra MF-studenter 199\ er med frimodighed udarbejdel uden indhentel aocept fra Sludenterne! Der gives ingen garanti for lisiens fuldstændighed, da komplet kartotek ikke føres over godkendte emnekredse. Listen er udarbejdet af Frank R. Kristensen. Emnekredse fra MF studenter Kalloft, Jens: Vilhelm Becks leologi. Kalloft, Jens: Lulhers skriftsyn med særlig henblik på skriftens aularitelog kanonkritikken. Madsen, Poul Ivan: En analyse af begreberne "san<" og "pneuma" hos Paulus med særlig henblik på modsætningen mellem disse i Gal. 5, Astrup, Henning: Læren om Helligånden og Åndsgaverne i oenlrale dokumenter fra den karis maliske fornyelse. Christensen, Benl Filip: Luthers forsoningsforståelse. Kruse, Lars: Livssynsdeballen i Ronald Fangens forfallerskab - herunder behandlingen af kristne maliver. Larsen, Jelle Rosendal: Sjælesorg over for ægteskabs- og parkonflikter. ØSlerkjærhus, Lars: Søren Kierkegaards soterialogi. Mikkelsen, Samuel F.: Med udgangspunkt i Morten Pontoppidan og Henry Ussing diskuleres den nulidige debat om et Menighedskirkeligl/sognekirkeligt syn i den danske folkekirke i dag. Thaml, Mogens: Parusiens plads i Paulus' frelsesforståelie pa grundlag af 1.Thcss. 4,13-5,11 og 1. Kor. 15. Ingemansen, Anelle Maria: En undersøgelse af Paulus' syn pa de dødes opslandelse. Østerkjærhus, Lars: En undersøgelse af lignelsesforskningen med hovedvægl pa Jillicher, Jeremias og Crossan og med applicering af resullalerne på lignelserne i Markus 4. Larsen, Krista Rosenlund: En undersøgelse af Barlholdys virke i Indre Mission i Perioden 1934-\959 og af hans leologi. Holmgaard, Heine: Luthers leologi som korsteologi fra de tidlige forelæsninger Iii \521. Larsen, Ole: AI være lulhersk kirke idag. En overvejelse af et luthersk kirkesyn med udgangspunkl i to lyske diskussionsbidrag fra VELKO og EKU med inddragelse af Barmen III. Jakobsen, Ole W.: Ontologi og åbenbaring eller åbenbaring og anlalogi. Paul Til Iich versus Aksel Valen-Sendstad.

6 Grinderslev, Anders M,: Det konniktramte par - psykologiske og sjælesørgeriske perspektiver, Nielsen, Birgitte Graakjær: Menneskets forhold til rigdom i Jesus-efterfølgelsen, belyst udfra Lukasevangeliet. Larsen, Jens Christian: Kinesiske jøder, Det jødiske samfund i Kaifeng historisk og religiøst belyst. Petersen, Erling: Maria, Jesu moders rolle i tekster udenfor kanon, Baggrunden for teksterne og Marias rolle i dem, Jakobsen, Ole W,: En undersøgelse af kristologien i Actas missionstaler m,s,h,p, spørgsmålet om en 'pais kristologi', Hansen, Anders Michael: En fremstilling af David Spanglers kosmologi, antropologi og en teologisk evaluering og kritik af spørgsmålet om menneskets guddommeliggørelse, Rasmussen, Per: En undersøgelse af Paulus 's forståelse af det nye liv på grundlag af Rom, 6,1-8,17, Christensen, Bent Filip: En makrostrukturel undersøgelse af prologen i Acta-skriftet m,s,h,p, skriftets eskatologi, Madsen, Poul Ivan: Soningstanken i GT, En undersøgelse af soningsrirualerne i Leviticus m,s,h,p, blodets kultiske funktion, Mikkelsen, Henning Bjerg: Luthersk Missionsforenings tilblivelse og udvikling med henblik på foreningens teologiske og organisatoriske egenart. Nielsen, Knud Erik: Paulus' forståelse af de kristne som delagtige i Kristi legeme. Nielsen, Birgitte Graakjær: Begrundelserne for paranæsen hos Paulus. Hansen, Jes Rønn: Fænomenet 'udbrændthed" i terapeutisk og sjælesørgerisk belysning, med særligt henblik på en diskussion af spørgsmålet om menneskesyn, Kristiansen, Jens Henrik O.: Kristendom og jødedøm - debatten om mission eller dialog efter Skoven, Henrik Nielsen: Samvittighedserfaringen hos Jakob Knudsen, Eskedal, Anders: Om Grundtvigs Helligåndsteologi og kirkesyn, Mærsk-Kristensen, Gregers: HeIllggørelsesforståelsen hos Martin Luther og John Westley, Hvid, Bjarne: Opstandeslen i l. Kor 15 og i 'Afhandling om opstandelsen', Nag Hammadi Codex 1,4. Lund, Anette S. Fiseher: Psykiatri og sjælesorg, Kritik af psykiatrisk praksis, Larsen, Ole: De dødes opstandelse in, paulinsk litteratur, Mikkelsen, Samuel F,: Konfirmationen - historie og nutidig praksis, Richard, Erik: Lødderup sogn - en gennemgang af sognets og kirkens historie og det kirkelige liv i Lødderup sogn fra middelalder til nutid, Holmgaard, Heine: Luthers teologi som kors teologi fra de tidligere forelæsninger til Christensen, Ove M,: En redegørelse for forskellige aspekter ved nogle psykologiske/terapeutiske skoler med særlig henblik på sjælesorg overfor neurotikere.

7 ANDAGT. Vi har en samvittighed, det kan vi bl.a. se udfra Bibelen (Rom. 2,14-15) og det har vi vel også erfaret. Samvittighedens tale i det enkelte menneske kan være ret så forskellig. Det ene menneske kan have en følsom samvittighed og det andet memleske en tilsyneladende uberørt samvittighed. Samvittighedsproblematikken bliver vi konfronteret med, om vi kan lide det eller ej, så jeg vil udfolde noget herom i det følgende. Samvittigheden er et særdeles væsentligt område, når vi taler om ansvar og tro overfor Gud og mennesker. Her vil vi se på det i forhold til Gud. Hvordan får Gud et menneske i tale? Eller hvordan undgår et menneske Guds tiltale, hvis det ikke ønsker, at have med ham at gøre? I begge tilfælde spiller samvittighedens stemme ind. Enten kan vi gøre mest muligt for at dulme vores dårlige samvittighed, eller vi kan give Gud ret og erkende og bekende, at vi alle til hobe er fordærvet og er straf skyldig. Vi vil ende i fortvivlet,e og mørke, hvis vi ikke går i os selv og vender om til Kristus. I Det gamle Testamente hører vi Prædikeren, der taler om, at evigheden er nedlagt i menneskers hjerte (samvittighed) og at mennesket ikke fatter dette (Præd. 3,11). At der er en evighedslængsel i vores hjerte (samvittighed) er svært at rumme, langt mindre kan vi med fornuften fatte nåden i Kristus. Ja det er helt ufatteligt, at vi mennesker, der er fjender af Gud skulle få del i hans nåde i Kristus Jesus, ved at Helligånden har givet os troen i vore hjerter (samvittigheder). Samvittigheden udtrykker det personlige i et menneske og nåden udtrykker det, som vi får del i Kristus. Samvittigheden kan dømme et menneske til Helvede og samvittigheden kan frikende et menneske for Kristi skyld. Målet for vores liver at have en god samvittighed og fred med Gud i nåden i Kristus Jesus. Dette er ingen enkelt sag, af flere grunde, bl.a. fordi vores samvittighed kan være en subjektiv påvirket størrelse. Den er påvirket af forældre, samfundet og af forkyndelsen. Samvittigheden er altså en flertydig størrelse. Så hvadenten den er lidet følsom eller den er overføt,om kan det være godt, at blive mindet om, at der er noget, der er større end vores samvittighed. Selvom vores hjerte (samvittighed) fordømmer os må vi have lov at komme til Jesus. "Gud er større end vort hjerte og kender alt" (1.Jol". 3, 20). Hebræerbrevet kan lære os hvordan vi kan få bragt vores samvittigheder til ro på rette vis. Hebræerbrevet tager udgangspunkt i hvordan israelitterne i Den gamle Pagt igen og igen bragte blodige og ublodige ofre for deres synders skyld (kapitel 6-7). Men hele denne offertjeneste, der dybest set var foreløbig og pegede frem mod ham som skulle komme, blev afløst af Jesu fuldkomne offer, idet kun hans fuldbragte værk en gang for alle kunne gøre fyldest for alle. Kun Kristi blod kan for alvor rense vore samvittigheder fra alskens urenheder og "døde gerninger". Så vi må vende os til Kristus og nåden i ham, hvis vi vil have fred i vores samvittighed. Ove Christensen.

8 Leder SVAGHEDEN LIGGER I STYRKEN Vil man øge sin styrke, må man indkredse sine svage sider. Det er god managementfilosofi. Jeg vil hævde, at det kun er næsten sandt. Egentlig er det blot at begynde to skridt fra det, som burde være udgangspunktet. For hvad er det nemlig, som bestandig truer med at forvrænge vor forståelse af bibelens budskab og de mennesker, det skal forkyndes for... Det er ikke i første omgang vor manglende kundskab. Det er netop den viden vi faktisk har. Herved foeuseres øjnene før de skal undersøge. Hermed udelukkes visse aspekter på forhånd. Vil vi udbedre vore svagheder, må vi indkredse vor styrke. Styrken er udgangspunktet. For svagheden ligger i styrken. Luther og os Luther er af stor betydning for vor sammenhæng. Det lader sig ikke skjule, at hos os er hans popularitet stor. Granskning af hans skrifter danner udgangspunkt for megen konstruktiv tænkning. Imod paven og sværmeriet hævdede han med kraft og drønende bulder Krisl1ls alene, Bibelen alene, Ndden alene, Troen alene. Disse bibelske og for en sand theologi uopgivelige principper har vi arvet. Herfra har vi vor styrke. Den består i intellektuel afklarethed og en stærk dogmatisk struktur, som kan bære tekstforståelse og udlægning. Imidlertid er heller ikke vi forskånet for angreb, og værst er det naturligvis, når det er udækkede områder, der står for skud. Menneskeforståelse På sin vej kan man møde forskellige følelsesladede indvendinger. For eksempel er 'livsfornægtende hårdhed' og 'mangel på hensyn" nogle af gengangerne. 'Kold dogmatisme" er blandt de mere hårdtslående. Sådanne reaktioner er ofte på forhånd mistænkeliggjorte. Enhver kan jo camouflere sin mangel på saglige argumenter under et følelsesudbrud. Indsigelsen afvises derfor og samtalen standser. På denne måde fastlåses positionerne, når man ikke overvejer hvem det er, der kan afgøre om reaktionen er sand - det kan, når alt kommer til alt, kun afgøres af den, der reagerer. Og når man ikke indser hvilken karakter af sandhed en følelsesmæssig reaktion har - den er nemlig altid sand, netop som

9 IXGYC nr. 1,1991 følelsesudbrud (uden nødvendigvis samtidig at være intellektuelt vandtæt. Men det er noget ganske andet i denne sammenhæng). Mon ikke afvisningen af den følelsesfarvede reaktion ofte sker p grund af dens intellektuelle umndterlighed? Uagtet den kan være en ledetrm til de dybere lag i mennesket, som er andet og mere end fornuft. Og uagtet de bibelske forbilleders handlen i situationer, der var lige s forskellige som mennesker er det. Som livet i troen er en proces, er forstklsen af troslivet og dets normer en proces. Ulmodig tid er forudsætning for forst else, og processen kræver plads til gennemtænkning under diskussion og skriftlæsning. Abrakadabra-argumentet "Jo, sman er detl For ellers ruller det hele" bruges sjældent under hensyn hertil. Tekstforståelse Det er ikke noget specielt nyt at vove at p pege en tilbøjelighed til dogmatiseren i udlæggelsen, og at p pege at dette finder sted p trods af det mangfoldige tekstindhold i Bibelen: Lignelser, ofringer, undere, rejser, fortællinger, krig, etc. Selv n r intentionen er helt klar, for eksempel ved udlæggelse af en underberetning: at udlægge underet som tegn, kan konsekvensen af utidig og overdreven dogmatiseren i værste fald blive, at underets betydning i sig selv svækkes, og at det reelt kommer til at fremst som et billede eller symbol p en højere dogmatisk sandhed. Tendensen fmdes i vore kredse, mener jeg. Ogs hvor man ikke kan beskylde prædikanten for blot at bruge teksten leder 3 som springbrædt til, eller illustration på en videre dogmatisk sandhed. Nuvel, i hvor høj grad man p baggrund af en given tekst skal eller m dogmatisere, kan ikke afgøres entydigt. Det kan kun prædikanten ved indlevelse i teksten og tilllørernes situation. Blot m man stille spørgsm let, om dogmatisk styrke for ofte hindrer at tilhørerne bliver konfronteret med den nøgne tekst og opn r indsigt heri. Noget specielt nyt er vel heller ikke det, at vove at p pege en sproglig ensformighed i forkyndelsen, der kan grænse til armod. Og det p trods af de mangfoldige bibelske sprogformer: Lovstil, missionsprædiken, hymne, fortælling, klage, formaning, poesi, etc. Der er blændende visioner i stilrent apnkalyptisk sprog og eksempler p, at der fra et hedensk sprogunivers tages begreber, der dirrer ved deres nye sammenhæng. Er det mon den dogmatiske klarhed, der hindrer at bibelens sproglige mangfoldighed kommer lige s mangfoldigt til udtryk, kan man spørge. Styrke skaber svaghed Der str lede et klart lys fra Luther. Skyggerne falder, som altid, i samme retning som lyset. Vil man opdage sine svagheder, m man indse sin styrke. For styrken skaber svagheden. Per Pedersen, Red.

10 Mennesket m v. Ralph Ditlef Kolnes mellom angst, skyld og båp De rolige hjørner i var voldelige virkelighet. De fleste vil nikke forståelsesfullt når du klynger deg til et rolig hjørne av vår voldelige virkelighet. For å la vare på deg selv, fordype deg i faglige spørs mål eller for å hvile i troen. Likevel hender det at du blir innhentet av det forferdelige. Hvor vanviddet hvisker om det ufattelige, om råskap og pine. Dette språket merker deg med sting av smerte. Fremmede, voldelige verdener krysser dine personlige gren ser og sår sin galskap. Hos noen gror den høyt og sterkt. Som uutholdelig smerte, som anarki. Hos andre bur en maltraktert verden studert og analysert fra utsiktspunkter som gir klart over blikk. Samfunnsanalytikere, teologer, de intellektuelle etablerer seg i faglige nisjer, sikret mat desperasjanen, kval men, opprøret. Her blir det forferdelige satt på en felles formel: Det ondes problem. IIlnsjonens nødvendige timer. Allmenngjøringen av tilværelsens kan krete ondskap gir oss små øyeblikk av håp. Vi skaffer oss illusjonens nødven dige timer hvor det bur mulig å puste, arbeide og be uten desperasjon. Vi søker forklaringer og mener vi finner dem. Vi løfter dem som skjold mat pinen. Til et v!sst punkt makter vi å overleve med et intakt bilde av oss selv som normale mennesker, stødige kristne, trygge kristne. Så lenge vi er istand til å vende det døve øre til lyden av ma skingeværene... så lenge vi klarer å lukke øynene for sylskarpe bilder av tortur, død...så lenge er vi enda norma le. I den forstand at vi makter å skjel ne mellom vår egen livssituasjon og ofrenes. Vår profesjanelle identitet forlanger distanse. Å se klart innebærer objekti vitet. Men det akademiske perspektiv vil uungåelig utviske de individuelle ansikter, menneskeansikter som por tretterer ondskapens hemmelighetsfulle språk. Akademikere vantrives i ansiktsvarmen fra det forferdelige. Den forstyrrer arbejdsroen og truer helhetsanskuelser.. Alt kan skje, hvisker vanviddet.. Vakt deg for øyekontakten med af feret, se aldri inn i den dødes øyne. Det som kalles faglighet danner en skjør skanse mat det uutholdelige. Hvor lenge holder den? Så lenge vi har mistet gehøret for skuddsalvene. Så lenge lemlestelser, un dertrykkelse og all den djevelskap som står i menneskelig makt ikke innebærer alvorlige synsforstyrrelser for vårt virke lighetsbilde.

11 IXQYC nt. 1,1991 En underliggende anelse håner vår logiske fatteevne. Det begrensede lysfelt av innsikt, fag skaper sterke kontraster til de mørke områder av livet. Et mørke vi hater fordi det håner aue forstllelsesmllter og ler av aue oversiktlige heulctssyn. Her, fra disse dunkle omrlider hvor ingen har kartskisser i hendene, hvor det ikke finnes handlingsforskrifter som sikrer oss rett prosedyre - her kjenner vi umulige spørsm1l1 bryte ned de siste rester av logisk tenkning. I visse øyeblikk som er gitt oss, ikke fra oss selv og vel heuer ikke fra Gud, men fra vanviddet. I Slike øyebhkk flir vi en type innsikt som ikke kan skjelnes fra pine: Å være medmenneske innebærer 11 tape evnen til rasjonalitet. Å erfare hvordan orienteringsevne, trygghet, helliet blir revet i riller. Å være medmenneske krever av oss det vllr vestlige smmunn bekjemper med aue midler: Evnen til 11 føle smerte. Om vanviddet kommer og henter oss ut fra tilværelsens rolige hjørner, blir vi drevet ut i et kaos av ukontrouerbart, pulserende liv. På disse enernerker, beskrevet av Paul Tillich som "the shaking af the foundations", stllr vi overfor svære tapsopplevelser: Den logiske fatteevne gllr tapt, sammen med det vi trodde var tro. Det står mer pli spill: Teologiske lærebygninger hvor vi har vært hjemmekjent i lirevis kan rase sammen. Det knaker i formler og prinsipper, i de indre og ytre sammenføyninger som holdt oss fast og ga oss identitet. Den irske poet, W. B. Yeats har sett en slikt situasjon: Mennesket mellem... 5!l17lings fall apart; the centre cannat hold; Mere anarchy is loosed "pon the world, The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere 17le ceremony of innocence is drow ned...!l Denne dunkle tidevannsbølgen, denne syndfloden med blod i skavlene er ikke bare fortid. Den ruuer over oss nll - i dag. I Angola, Naimibia, Chile, Nicaragua - og i de mange ukjente torturkamre hvor vanvittig ondskap er i fuu utfoldelse for vllre blinde øyne. NlIr vil vi innse at vllre uskyldsseremanier er druknet? Smerte en forbindelseslinje til medmennesket. I konfrontasjon med vanviddet, slik det kan manifestere seg i en torturert kropp. EUer i en voldtatt jentunge, stille i støvet fordi tunge støvler har sparket ansiktet henne., og bajonetten har kuttet strupen... i slike og lignende situasjoner konfronteres vi med det uutholdelige. Og det uutholdelige fører oss hinsides de fornuftige overveielsers begrensede enernerker. Det liutholdelige sprenger ogsll de grenser som gjelder vllr teologiske kompetanse, ethvert fags kompetanse. Å stille opp overfor medmennesket med kompetanse i blikket, kan i noen situasjoner være det matsatte av medmenneskelighet. Kompetansen, fagligheten fungerer ofte til vllr egen trøst. Sven Kærup Bjørneboe har insett dette nllr han skriver: "Er det jkjæ j tilrette1eggemes

12 6 Ralph Ditlef Kolnes interesse al livel IKKE gdr for slerkt inn pj oss? At vi ikjæ forvandles av den l/lykjæ som rammer oss og denned kan bmke vdr nye innsfkt mot dem? vdr kampelanse't' Vi blir tvunget til A se oss selv - se, ikke forsta- se oss selv fra nye og avslørende vinkler. Ved terskler av personlig skyld, feighet, fluk!. Om du vager Avære nær disse tersklene lenge nok, jages du ut av tilværelsens rolige hjørner og inn i en smertefølelse. Og smertefølelsen knytter deg inn i et nettverk av solidaritet, medmenneskelighe!. Dette nettverk er usynlig for enhver som forbeholder seg retten til de ba lanserte synspunkter, retten til A se saken fra aue sider, retten til det veloverveide. Slike rettigheter har autid en innebygd retningssans - de fører oss uvegerlig inn i tilskuerrollen. Om smerten er din forbindelseslinje til medmennesket, drives du ut av observatørrollen. Smerten gjør oss seende, levende, medmenneskelige. Å klippe av smerten som den viktigste forbindelseslinje til medmennesket betyr umenneskeliggjøring. Pine kjærllghetens tragiske tolk. Fra mange scener, okkupert avet trendy samtidsorakel, hører vi deres geskjeftige bud: - Elsk deg selv. Realiser dine muligheter. Tilfredsstill dine personlige behov. Slike høyrøstede bud gjør oss døve for visse dimensjoner i lidelsen: At dette hemmelighetsfulle som kaues kjærlighet kler seg i pasjonen. At kjærlighetens gave er en fmkt som modnes gjennom LXGYC nr. 1,1991 stadier av lidelse til medlidelse. Lidelsen er kjærlighetens tragiske tolk som kjenner desperasjonen fra naken realisme uten A løpe mot gjernmesteder. Jeg ønsker ikke trøst jeg vii ha Gud. Aldous Huxiey sa og beskrev slike gjemmesteder. I Tile Brave New World var menneskene lykkelige i betydningen smertefrie. Ved hjelp av Standardpillen som fjernet au følelsesmessig uro. Mot makthaverne i dette samfunnet star Villmannen, den siste overlevning fra fortiden. Han sier: ". Jeg ønsker ikjæ trøsl. Jeg vil ha Gl/d, jeg vil ha poes~ jeg vil ila virkelig fare. Jeg vil ila friilel, jeg vil ha godhet, jeg vil ha synd. - I virkeligheten, sa Ml/Slapha Mond, forlanger dl/ re/len til d være l/iykkelig. - For ikke d snakke om re/len til d bli gammel og slygg og impolent... re/len Iii d leve i siadig frykt for det som kan kamme Iii d ilende i morgen; rellen Iii d fd Iyfl/s; rellen Iii d bli plagel av l/beskrivelige smerler av al/e slag. Del ble en lang pal/se. - Jeg krever dem al/e, sa Vil/mannen omsider. ti Det vestlige samfunn drives i stort tempo mot Huxleys Vidunderlige Nye Verden. De kristne kirker følger for en stor del med i samme retning hvor malet er en lykkedrøm om helse for alie. En helse Verdens Helseorganisasjon definerer slik: "En tilsland av fl/llslendig fysisk og psykisk velvære - og ikke bare fravær av sykdom."

13 lxgyc nr. 1,1991 Deue velvære er et siste skritt mat apati. En følelsesløshet som gir ondskapen fritt spillerom. Vi er normalisert Tilpasset til Il fungere innen en livssyklus uten opprør, frarøvet lidelse, lidenskap. Ekvilibrium eller sammenbrudd? Hva er forklaringen pil vllr vedvarende evne til Il tille konfrontasjoen med vanviddet, ondskapen i et uberørt ekvilibrium? - Uro ikke vllr uskyld, sier Normaliteten, - det skader folkehelsen. Hva kommer det av, at vi ikke blir uroet nllr folkemengden blir beskutt? Vi ser det alt i en pervertert normalitet som har drept vllr reaksjonsevne. Hvor mye folkehelse i form av fysisk og psykisk velvære har vi utvilde!? Hvor er denne kjerne av autentisk medmenneskelighet som skulle fil oss til Il reagere pil disse brutale advarsiene om at noe grunnleggende er galt, om at yj er pil sammenbruddets rand - når medmennesker er det. De fmnes ennll, noen fil som er på sammenbruddets rand, og skriker ut om dette. Slike folk står ofte ensomme, pasientdefmert. Som rens Bjørneboe når han i diktet Mea Maxima Culpa bekjenner: "Spør meg om skyld. Del er el grusoml ord Enhver er skyld i alt som skjer på denne jord. I blygsel skal du snu ditt ansild bon: Hva en har syndel, har vi aue gion." Enhver som fremdeles klynger seg til tilværelsens rolige hjørner vil kjenne en Mennesket - melie lu. 7 slik anklagende pekefinger dypt urettferdig. Om en ikke straks bryter brodden i anklagen ved å pasientdefinere dikteren: Slike ord er galskap. Ulfra hvilket lowerk kan normale mennesker gjøres ansvarlige for det som måtte skje i fjerne torturkamre? Eller på fremmede slagmarker? Eller på alle de andre synlige og usynlige livsområder der volden regjerer? Utfra hvilken eodex kan denne og lignende forfattere herse og herje med normale folks hardt tilkjempede virkelighetsoppfat Iling? Når opprørere, refsere, profeter rører ved våre hemmelige mistanker - at vi ikke fullt ut har vært istand til å temme en voldsom verden - blir vi raskt aggressive. Har Rene Char reu i at vi alle "reagerer rildigsi på pinebenken" Kan det være slik, at først den som har vært underkastet sjokkbehandling fra en maltraktert verden har skaffet seg en ny form for kompetanse som gjør at de nekter å la seg trøste av generelle forklaringer? Galskap u!fordre! av en annen galskap Som prester, akademikere, normale folk har vi faglig kompetanse. Er dens viktigste funksjon dette - å begrense synsfeltet til det som er akseptabelt? Gradvis, umerkelig har vi utviklet en evne til å forvise det uakseptable. Oftest blir slikt forvist til vanviddets verden hvor vi mener det er trygt forvart. I møte med personer som har vært i for mye nærkontakt med det ufattelige, er det fristende å sende dem over gren-

14 8 Ralph Ditlef Kolnes selinjen til den pasientverden hvor vi mener de hører hjemme. Dostojevski advarer oss mot dette, når han fastslår at "Man kan ikke overbevise seg om sin egen sunne fornuft ved å sperre inne sin nabo. n Pasientene med sine forstyrrede sinn er bestandig våre naboer. Fordi deres plagede sjelsliv er fylt av det vanvidd vi selv undertrykker - hva vi er tvunget til å undertrykke som den pris vi betaler for vår normalitet. Det er bestandig hemmelighetsfulle forbindelseslinjer mellom normalitet og galskap, kommunikasjonslinjer som oftest er usynlige. Men, om du direkte blir konfrontert med en pinefull virkelighet - i deg og omkring deg - blir disse linjer overveldende tydelige. Det avsløres at det absurde ikke er avskaffet. At det stadig vekk skjer en forskyvning i tilværelsens grunn, som dette: "Slillel oveifor del neslen banall apokalypliske i liden... el lelt trykk på knappen, og ftlll apokalypse... Tilværelse, samfilll1a kommer ravende mol oss og griper lak i stmpene, og spør og spør: Hvoifor ulllolder dll delte liv? Hva er meningen? liva er virkeligiielen?" Når Sven Kærup Bjørneboe ser dette bilde, bur avstanden mellom det banaltvirkelige og det apokalyptisk-uvirkelige minimal. Om slike bilder av virkeligheten blir tydelige nok, kan det fil oss til å tumle inn i en psykotisk verden. Som er [ryktelig. Og hvor en trenger hjelp av fagfolk, medikamenter. Det skal ikke un- IXQYC nr. 1,1991 derslils, at vi alle trenger å flykte, trenger å lukke øynene hardt igjen, trenger å vende ryggen til dem som lider mest. Fordi vi ikke holder ut.. Samtidig kjenner historien mange eksempler pil mennesker som delte sine pinefulle bilder fra vanviddets verden med dem som er normalitetens innvånere. Det er nok å nevne navn som Niet=he, van Gogh eller Artaud - alle ble de konfrontert med vanviddet, og alle gled de til sist inn i det absolutte mørke. Men før de n1ldde denne siste stasjon kastet de lysbundter inn i normale folks motvillige hjerter og hjerner. For å gjøre dem opplyst. Slike opplysrunger gjør oss nakne og redde. Og vi skjønner nde av Jung når han påst1lr: "Wlw says IlIalilIe evil in IlIe world we live in, Ihal is rigiii in front af lis, is nol rea/... I personally fmd il liard Io believe IlIal IlIe idea af IlIe pr/vatio boni slill holds water... n Vanviddet er virkelig. Selv om det er uakseptabelt. Om det er slik, vil mange av de sikkerhetslinjer som forankrer oss til en forkiarbar virkelighet brytes. Hva gjenstår da? Har Paul Eluard relt i at: "Når vi møler del abslirde i lilværelsen kan vi ikke bli IIjulpel av fornuften. Hva vi trenger - er en annen form for galskap." Troens paradoks - kvalifisert galskap? Kan det tenkes (eller tros), at den kristen kirke representerer denne andre

15 lxgyc nr. 1,1991 form for galskap? En galskap kvaliflsert av troens paradokser? I skarp kontrast til velferdssamfunnets overordnede filosofi, har kirken aldri lovet sine tilhengere en tilstand av fullstendig fysisk og psykisk velvære. Den har heller aldri gitt noen garantier mat lidelse, smerte og personlig sammenbrudd. Logos ble kjøtt og blod i en barsk og ubarmhjertig verden. Verden har ikke forandret seg til det svært mye bedre siden da. Og kirken som Kristi kropp kjenner ingen andre livsbetingelser i dagens samfunn enn den gang. Det guddommelige er vevet inn l en kaotisk verden, inn l et nettverk av mermeskelig lidelse. Bekjennelsen, Credo, er ullrykk for innlemmelse. Den troende er på sakramentalt vis gjort til elt med Kristi forslå Ile kropp, med hans lidelse og død. Hva kirken gir, er et levende håp om utfrielse fra erfart kaos og om delaktighet også l Kristi himmelske liv. Delte håp manifester seg i det åpenbarte ordet, men også visuelt, konkret i nattverdens sakrament. Det kristne eredo er en utfordring om total identifikasjon med en person som proklamerer det ufallelige: Å være ett med Faderen, å være den eneste inns.angsport til Gudsfellesskap. A stige lnn gjennom denne porten, åpner for svære tapsopplevelser: Å miste seg selv l paradoksal samtidighet med å finne seg selv. I Ham. I alle andre medtroende. Delle er et risikabelt foretagende som strider imot det meste en ellers orienterer seg etter i livet: Fornuftsmessige overveielser, sikkerhetsmarginer, garantier for et gitt resultat. Kirken garan- Mennesket mellem... 9 terer ikke annet enn dødsfellesskap, lidelsesfellesskap og livsfellesskap med Kristus. De troende må nøye seg med delte - å risikere seg selv uten annet enn guddommelige paradokser. Donald Winnicot understreker at: "TIIe paradoxes sllall be aecepled, tolerated - and they are not Io be solved. By IIsing intel/eell/a/ imp/emenls, one ean possibly solve Ihe the paradox, bw Ihe pr/ce for slicl, a so/lilion, is Ihe loss o[ the vables lviihin the paradox itsel[." Troens rike er fyllt av paradokser som gjør oss til troende til tross for - og samtidig med tvil, frykt, desperasjon. Å være inkorporert i Kristi kropp, innebærer å forlate de livsområder der det var mulig å begrense innsyn og utsyn til det forståelige, akseptable. Kirken har en sakramental realisme som gjør den i stand til å møte vanviddet, ondskapen - og overvinne det, også i situasjoner som viser alle tegn på et fullbyrdet nederlag. Det var i en slik situasjon kirken ble til. Paul TilIieh viser til "TItat great cosmie paradox that there is vietory over death lviiilin the world o[ death itsel[. We mllst not itnpose Ihe heavy bllrden o[ IVrong slllmb/ing-bloeks llpan those IVIJO asks 'l"estions. Bllt neitber mllst lve emply Ihe tnle paradox o[its palver. For Inie Iheologieal emlence is the witnessing to Him ll'hose yoke is easy and Whose bllrden is light, to Him WIJO is the Inie paradox."

16 10 Ralph Dillef Kolnes Som troende forholder vi oss ikke til paradoksene - vi lever i dem, lovpriser dem, eksisterer gjennom deres guddommelige kraft. Ved vann, vin og brød gjøres vi p sakramentalt vis til ett med Kristus. Styrket, nyskapt til g troens vei uten lokalbedøvelse, uten formildende omstendigheter, uten sentimentalitet. Å leve i en velferdsstat i ett av tilværelsens roligste hjørner er ingen formildende omstendighet. At vi, m lt med normalitetens standardm 1 ikke kan identiftseres med undertrykkerne (om vi ser bort fra v r rolle i verdensøkonomien og den kulturelle undertrykking) m ikke virke som en lokalbedøvelse for nordmenn. Kirken er Kristi universelle legeme. Å være i Ham sprenger alle nasjonale, psykologiske og kulturelle grenser - i medlidende pasjon. Veimerker i en maitrakteri virkelighel Troens vei m ryddes for falske snublestener, hvor vi hindres i dette konkrete: Å g. Å handle. Den teologi som vil spinne lidelsens paradoks inn i et usynlighetsnett av forklaringer er en slik falsk snublesten. Vi blir sittende fast i tilværelsens rolige hjørne. Herfra ser vi det ikke: Panserbilene, stridsvognene, t regassen, gummikulene, piskene, fengselscellene, eksekusjonene. Og stednavnene: Auswitseh, Soweto, Chile plnss mange andre - de har alle forbindelse med Hodeskallestedet. Vi må ut av en fromhetstradisjon der handlingslammelse blir omskapt til kristelig dyd. Hvor tro forveksles med guddommelig sanksjonert apati. La oss lxqyc nr. 1,1991 ikke bli så stille for Gud at vi ikke hører redselsropene. Det er her, gjennom skrik og ståk og ynk og stønn du hører Guds kall. Nå. I dag. Våre u skyldsseremonier holder ikke lenger: Den uskyldige skandinav. Den uskyldige tilhenger av en toregimentslære. Solidaritetsproklamasjonene på seminarene. Korset er det sikreste veimerke. Det peker mat et absolutt nederlag. Der hang han, smertens mann. Som en synlig innsikt om vår delaktighet i det onde. Willy Abildsnes tyder korset slik: "Et drap har Herren sti/t til s/ale i husets høye kor for dette tegn må jorden gnu Kain sia ihjel sin bror Forbilledlig blir Kristus myrdet i alle offerlam som i en skygge, ufyllbyrdet til vi korsfestet Ham" Korset bærer innskrifter om syndsforlatelse, men ogs om delaktighet. Fadervårbønnen - forlat oss v r skyld bærer oss ikke inn i en uskyld der vi nekter se og handle der uretten rår i v r egen voldelige virkelighet. Del glade vanvidd Evangeliet er en virkelighetsskapende proklamasjon om det store, kosmiske paradoks: Det er seier over lidelse, vold, død - midt i en dødelig verden. Ennå er korset reist. Som et vitnesbyrd om at åket er let! og byrdene er lette for dem som henter styrke fra Kristi istykkerslåtte kropp. Utdelt til våre herjede liv, til vår oppstandelse med Ham.

17 IXGYC nr. 1,1991 Mennesket mellem Evangeliet er det gladeste vanvidd i den verste lidelse - et guddommelig gjennombrudd i menneskers endelige sammenbrudd. Der alt blir brutt ned skjer nyskapelsen. Som helhet i Ham. Som helhet med alle andre troende. I Kristi kropp som er kirken, strømmer det himmelske liv ion i vil re dødelig silrede kropper. Vilrt nye liv har en drivkraft mot medmennesket: Hva vi har gjort mot en av disse millste, gjør vi mot Ham.Som det heter i Kairosdokumentet: 'Kir""n!lar et blldsknp om Iwrset som inspirerer oss til å gjøre offer for rettferdig!let og frigjøring. Den!lar et blldsknp om llåp, som litfordrer oss til å våklle opp og!landle...' Konklusjon Nilr skal vi erfare et lykkelig øyeblikk av personlig sammenbrudd - som gjør oss seende, lidende, medlidende? Og erfare at vilr styrke er vilr svakhet? En svakhet som åpner for tilbedel.ens ufattelige hemmelighet. En svakhet hvorfra saligprisningene stiger mol Gud.

18 Dommen og fortapeisen i Matteusevangeliet Hvad sier tekstene, og. hva sier de ikke? av Hans Kvalbein Pd Teolkllrsel mdtle vi desværre undvære Hans Kvalbein. Mange havde sel frem Iii al overvære hans forelæsninger. Del er derfor med glæde vi præsetllerer delle foredrag for læserne. Per Pedersen, Red. Domstanken har en mer fremtredende plass i Matteusevangeliet enn i de andre evangeliene. Døperen Johannes er i alle de synoptiske evangeliene den siste store domsprofeten, som med stor tyngde forkynner dommen over det utvalgte folk. I Guds dom slipper ingen unna, og det gis bare to muligheter. Kornet skal samles i låven, men agnene skal brennes opp med ild som aldri slokner. Denne domsforkynnelsen aktualiseres i Matteusevangeliet på en spesiell måte for kirken i evangelistens tid ved at Døperen ses på som en direkte forløper for Jesus. De forkynner det sam me budskap: Vend om, for Himmeriket er nær! (3,2; 4,17) For begge er henvisningen til Guds dom en forutsetning for forkynnelsen av Guds rike og en motivering for kallet til omvendelse. Alle de fem store talene hos Matt munner ut i bilder av dommen og advarsler mat fortapelsens mulighel. I Bergprekenen inniedes sluttdelen med en oppfordring til å gå inn gjennom den trange port som fører til livet og å holde seg unna den brede vei som fører til fortapelsen. Deretter følger tre advarsler mat den "dårlige fmkt", mat profeti og mirakler uten lydighet, og mat å bygge huset på sand. For dommen kommer, og den blir en katastrofe for dem som ikke hører Jesu ord og gjør etter dem. I Ulsendelseslalen tales det ikke bare om den dom som vil komme over dem som avviser disiplene og deres budskap (10,14), men også om dommen over den disippel som velger fornektelse framfor bekjennelse. Domstrusselen gjelder altså kirken selv. Hele den siste delen av talen er en oppfordring til disiplene om å stå fast i de prøvelser og forfølgelser som tjenesten for Jesus vil bringe. Det er viktigere å bli stående i Guds dom enn å

19 IXQYC nr. 1,1991 unngå menneskers dom. Tanken på Guds dom skal hjelpe disiplene til å overvinne menneskefrykten (10,15-39). I Liknelseskapil/et munner flere av liknelsene ut i domsscener hvor de to muligheter stilles opp mat hverandre (13, ). Den som hører ordet, må se til at det får vokse og at det får bære frukt i tro og tjeneste. Men dommen skal heller ikke foregripes. Det er Guds egen sak å luke bort ugresset og å sortere fiskene i noten. Liknelsene advarer mat en selotisk iver etter Il ta Guds dom i egne hender. Det er ikke mennesker, men Gud selv som til slutt skal avsløre hvem som i sannhet tilhører Guds utvalgte folk. Disippeltalen understreker disiplenes afisvar for hverandre. Den avsluttende liknelsen om den ubarmhjertige medtjeneren viser hvordan det i dommen vil gå med den som "ikke helhjertet tilgir sin bror" (18,35). KirkefIS lemmer skal i dommen prøves på om de har tatt koflsekvnesene av den overveldende barmhjertighet de selv har fått av Gud. I domstalen mot de skriftlærde og[ariseeme tar Jesus selv opp uttrykk fra Døperen Johannes domsforkynnelse: "Slanger og ormeyngel, Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete? (23,33,sml 3,7). Og den store, avsluttende talen om de siste tider og om Jesll gjenkamst er hos Matt utvidet med seks liknelser som handler om dommen, først tre små liknelser som også Lukas gjengir, men i en annen sammenheng, og så de tre store danislikneisene i Matt 25. Dommen og fortapelsen i Når en i tillegg til dette vet at en rekke enkeltutsagn og lignelser ellers i Matt har dommen som tema, kan en trygt si at Jesu kall til omvendelse hos Matt mer enn hos de andre evangelistene begruniles med den konunende dom. Og det er slående at dommen slett ikke bare forkynnes for dem som avviste Jesu budskap. Donunen forkynnes like mye mat disiplene selv som kimen til det messiaflske Guds folk. De advares mat falsk selvtillit. Selv ikke den som har profetert og gjort under i Jesu navn, slipper inn i Guds rike dersom han samtidig har gjort urett (7,21 23). Mellom kirken og Guds fullendte rike står dommen. Den er den avgjørende prøve på om livet stemte med læren. Mange moderne lesere viker tilbake for den harde tale om dommen som Matt er så full av. Man føler at den er vanskelig å forene med budskapet om Guds uendelige kjærlighet og med Paulus evangelium om frelse ved tro alene. Flere teologer i vår tid ankiager Matt for å være "lovisk" på en slik måte at det kommer i konflikt med Jesu budskap. Tre ting må sies til dette. For det første: Dette er en spenning som dypest sett fmnes i hele NT. Den er der i alle evangeliene, både hos synoptikerne og hos Johannes. Ikke minst Paulus forkynner med stort alvor Guds kommende dom og motiverer både sin misjoflsforkynnelse for hedninger og sine formaninger til de troende med dommen. Selv om Matt gjengir kvantitativt mer domsforkynnelse enn de andre skriftene i NT og enda sterkere enn dem betoner at heller ikke kirken slipper un-

20 14 Hans Kvalbein na, er han også med dette stoffet i samsvar med det heuletsbilde vi /lir av Jesu og urkirkens budskap. For det andre: Det er viktig å fastholde at dommen ligger i Guds hånd alene. Det er ikke sikkert at vi verken skal forstå den eller akseptere den ut fra våre forutsetninger. Spenningen mellom Guds dom og vrede på den ene siden og Guds grenseløse kjærlighet på den andre siden møtes i Jesu egen person. Han er ikke bare den Menneskesønnen som har levd på jorden og som hle kalt tolleres og synderes venn. Han er også den Menneskesønnen som skal fullbyrde dommen og skille bukkene fra fllrene. Men han tak også selv Guds dom på seg da han gav sitt liv til en løsepenge for mange (20,28) Derfor vet vi at dommen ikke er noen hevnakt, men at den springer ut av hans kjærlighet og nåde. Matt understreker stadig at nåden ikke fritar oss fra kaliet til etterfølgelse og konkret nestekjærlighet. Det kaliet skal kirken føre videre. Den skal både stilles til regnskap for og dømmes etter sin Iydighet mat dette kaliet. For det tredje: Kanskje bakgrunnen for denne betoningen av dommens og etterfølgelsens alvor hos Matt kan ha vært en kirke som sto i fare for å "sove på nåden". De vil nøye seg med sin bekjennelse til Jesus som Herre, uten å ta Guds lov og vilje alvorlig. En slik "antinomisme" eller misforstått paulinisme aner vi at allerede Paulus selv måtte kjempe med, og Jakobs brev kan leses som en korrektur til en slik misforståelse av den kristne tro. En kristendom som ikke tar kauet til nytt liv på alvor og ikke vil konfrontere seg lxqyc nr. 1,1991 selv og andre med den store oppgjørsdagen, mister sin moralske integritet. Kirken skal ikke bare være en forening for velvære og velvilje, men Guds folk på jorden. Den skal både formidle Guds grenseløse innbydelse til Guds rike og kalle til absolutt ansvarlighet i møte med Gud. ER DOMMEN OG FORTAPELSEN ET FORTRENGT TEMA? Det er ikke lett å tale om dommen og fortapeisen. Både logisk og følelsesmessig er det et tema som det er vanskelig å komme til rette med og som kan skape store konflikter. Jeg har inntrykk av at de auer fleste predikanter og lærere omgås dette temaet slik som katten omgås den varme grøten. I Norge har den store helvetesdebatten i 1953 skapt et traume som fremdeles er merkbart hos eldre kristne. Jeg har hørt mange advarsler mat såkalte svovelpredikanter og deres skadevirkninger. Men jeg har for min del aldri hørt nocn svovelpreken i den forstand at bildet av fortapeisen eller av helvetes gru har vært noc hovedtema. Derimot har jeg hørt adskillige prekener over tekster som taler om frelse og fortapelse, hvor fortapeisens mulighet enten er forbigått i taushet euer er ufarliggjort på en slik måte at utfordringen, og anfektelsen, i dette budskapet er blitt horte. Men ingen kan være tjent med at en viktig side ved det bibelske budskap forties euer fortrenges. For selv om teologene er aldri så forsiktige og unnvikende til dette emnet, er dette et viktig tema i NT, og mitt inntrykk er at det spiller en større rolle i vanlige

Nummer2 Juni 2000 27. årgang

Nummer2 Juni 2000 27. årgang Nummer2 Juni 2000 27. årgang --------------------- >c:>- IXey~ MCllighedsfukultctels studcnterblo.d. Udgive.s afstudenterrådet ved MF Redaktionen Stud.theol. Morten Horning-Jensen (.ms\'. red.), Skejby

Læs mere

Amtmandens Døttre. Camilla Collett. (førsteutgavens versjon, først utgitt 1854/55)

Amtmandens Døttre. Camilla Collett. (førsteutgavens versjon, først utgitt 1854/55) Camilla Collett: Amtmandens Døttre (1. utgave, 1854/55). Utgave ved Ellen Nessheim Wiger og Kristin Ørjasæter, Det norske språk- og litteraturselskap, 2013 (digital utgave, bokselskap.no) Utgitt med støtte

Læs mere

GUD ER DIN FAR! DU ER HANS!

GUD ER DIN FAR! DU ER HANS! pv54 SCAND 1/11/09 10:21 Page 1 David Hathaway Nr. 54 Vinter 2009 GUD ER DIN FAR! DU ER HANS! pv54 SCAND 1/11/09 10:23 Page 2 David Hathaway Når vi skriver denne artikel og dette tidsskrift, ønsker vi

Læs mere

Om evangelisk-luthersk nadverforvaltning

Om evangelisk-luthersk nadverforvaltning Om evangelisk-luthersk nadverforvaltning Om evangelisk-luthersk nadverforvaltning Af stud. theol. Hans-Ole Bækgaard Resumé:»Spørgsmålet om nadverforvaltningen har i de sidste tre årtier atter været genstand

Læs mere

Lovens Ophør. Af Jesper Veiby. Kristent Institut

Lovens Ophør. Af Jesper Veiby. Kristent Institut Lovens Ophør Af Jesper Veiby Kristent Institut Udgivet af Kristent Institut Copyright 2003, 2011, Jesper Veiby Denne bog er en online ebog af bogen af samme titel. Bogen er udgivet som ebog og må frit

Læs mere

DIAKON. 2009 > 46. årg > nr. 1. GUD næsten og grønne skove

DIAKON. 2009 > 46. årg > nr. 1. GUD næsten og grønne skove DIAKON Februar 2009 > 46. årg > nr. 1 GUD næsten og grønne skove 2 Grøn diakoni findes det? Dette nummer er inspireret af temaet fra Nordisk Diakonimøde 2008 Varmere vejr koldere samfund og af klimadebatten.

Læs mere

Kirkevækstbevægelsen og New Age.

Kirkevækstbevægelsen og New Age. Kirkevækstbevægelsen og New Age. Endetidens tegn i kristenheden eller blot en tilfældighed? Udarbejdet af Poul Erik Haahr december 2006. 1 Indhold Kirkevækstbevægelsen og New Age 1) Den lovløses komme

Læs mere

Ægteskab er fællesskab. Ikke et tilfældigt fællesskab, men en afspejling af det mest grundlæggende fællesskab, der findes: fællesskabet i den

Ægteskab er fællesskab. Ikke et tilfældigt fællesskab, men en afspejling af det mest grundlæggende fællesskab, der findes: fællesskabet i den OPBYGGELIGE BØGER A004 Ahrendtsen, Alex: Indsigt eller fordom. Missionen i litteraturen fra Åkjær til Høeg. Lohse 1997. 5 t. 24 min. - Læst af Niels Zeuthen. En kortfattet, men tankevækkende gennemgang

Læs mere

Skandinaviens eneste sandhedssøgende avis. Den Ukorrekte Avis. Avisen der stikker ud, når andre stikker af Nr. 37. April 2008/2

Skandinaviens eneste sandhedssøgende avis. Den Ukorrekte Avis. Avisen der stikker ud, når andre stikker af Nr. 37. April 2008/2 1 Skandinaviens eneste sandhedssøgende avis Den Ukorrekte Avis Avisen der stikker ud, når andre stikker af Nr. 37 April 2008/2 No-Kays Forlag ISSN 1601-6653 S a t i r e I r o n i H u m o r A l v o r Vi

Læs mere

FRYGT ER DET VÅBEN DE BRUGER MOD OS! TRO ER DET SKJOLD GUD HAR GIVET OS!

FRYGT ER DET VÅBEN DE BRUGER MOD OS! TRO ER DET SKJOLD GUD HAR GIVET OS! pv53 Scand 24/7/09 09:33 Page 1 David Hathaway Nr. 53 Efterår 2009 FRYGT ER DET VÅBEN DE BRUGER MOD OS! TRO ER DET SKJOLD GUD HAR GIVET OS! pv53 Scand 24/7/09 09:35 Page 2 David Hathaway Konspirationsteori

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER 2001 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER ISSN 1399-7734 Det enkelte individ på vej Kulturskabende Bæredygtig udvikling ISSN 1399-7734 Pengevirke 3-2001 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank,

Læs mere

Tema Kampe i tro og sind

Tema Kampe i tro og sind 04 Juli 2007 Årgang 143 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Kampe i tro og sind Unge under pres Udbrændt og stresset en synder under Guds nåde Store navne; Anselm indhold; leder 02 Den

Læs mere

Tema Liv og lære om Dansk Oase

Tema Liv og lære om Dansk Oase 03 Maj 2008 Årgang 144 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Liv og lære om Dansk Oase Rummelighed Hvad kan vi lære af Dansk Oase? PREP for menigheder indhold; leder 02 Rummelighed tema

Læs mere

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs Perspektiv K R I S T E N T 15. ÅRG. NR. 2, 2012 Kan en kristen miste troen? Dette spørgsmål dukker jævnligt op, og mange af os slås med det fra tid til anden. Når vi gør noget, der bedrøver Gud - og vi

Læs mere

NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47

NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47 NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47 Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer: Peder Hovgaard

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

NORDEN HAR NOE Å BIDRA MED

NORDEN HAR NOE Å BIDRA MED NORDEN HAR NOE Å BIDRA MED Norden har noe å bidra med Nord 2004:3 ISBN 92-893-1020-0 2004 Nordisk Ministerråd, København Grafisk projektledelse og design: Kjell Olsson NMR/PUB Foto: Beate Nøsterud Oversættere:

Læs mere

NIKOLI HELLIGE. n 1 2012 MENIGHETS BLD HAN ER IKKE HER, KRISTUS ER OPPSTANDEN! Berit Torbjørnsrud: Kun på museum?

NIKOLI HELLIGE. n 1 2012 MENIGHETS BLD HAN ER IKKE HER, KRISTUS ER OPPSTANDEN! Berit Torbjørnsrud: Kun på museum? HL NI KOLAI HELLIGE NIKOLI MENIGHETS BLD Berit Torbjørnsrud: HAN ER IKKE HER, KRISTUS ER OPPSTANDEN! Kun på museum? Hvilken fremtid har DE KRISTNE I MIDTØSTEN? Sted: Hl. Nikolai ortodokse kirke Tvetenvn.

Læs mere

HERREN ER DEN, DER BESTEMMER.

HERREN ER DEN, DER BESTEMMER. / / II.WN SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 8 15. APRIL 1935 84. AARGANG HERREN ER DEN, DER BESTEMMER. Af Ældste Joseph F. Merrill af de Tolvs Raad. Det var ved Titiden en Mandag Morgen i Slutningen

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER 2001 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR DECEMBER ISSN 1399-7734 Frihedens kultur Kreativitet & motivation ISSN 1399-7734 Pengevirke 4-2001 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge E-mail: merkurbank@merkurbank.dk

Læs mere

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg.

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Henrik Nebelong MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Bogens forfatter Henrik Nebelong (f.1944) er født i København, hvor han praktiserede som advokat 1974-2005. I 1999-2000

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

Troen & Ingen. Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Troen & Ingen. Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Troen & Ingen Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti 2011 Indhold Indledning Søren Huss: Troen & Ingen Hvad er Sorg? Døden i Bibelen Trøst

Læs mere

Barnetro og voksentro

Barnetro og voksentro Carsten Hjorth Pedersen Barnetro og voksentro Hvilken forskel er der på barnets og den voksnes tro - og hvad betyder det for forkyndelse og oplæring? Kristent Pædagogisk Institut 2007 barn-voksen-tro.indd

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. 1 Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. En Palma-bog udgivet af Løbner Communications 1994, nu cbooks. Forside: Tegning af Line Jørgensen

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

NUMMER 9 1. MAJ 1936 85. AARGANG

NUMMER 9 1. MAJ 1936 85. AARGANG 1 1 \ww SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 9 1. MAJ 1936 85. AARGANG - "* ' *"V" ~ JPP* En lykkelig Moders Dag. 186 MODERS DAG 10. MAJ 1936 Mel:»O, min Fader, du, som troner«eller:»hist bag Vestens

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere