Den polske handelsbalance i bedring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den polske handelsbalance i bedring"

Transkript

1 SIGN UP CANCEL SUBSCRIPTION WEBSITE FORWARD PRINT Den polske handelsbalance i bedring Den nationale statistik i Polen Central Statistic Office (GUS) annoncerer, at den polske eksport i 2012 steg til EUR 143,5 mia. hvilket er en stigning på 4,9 pct. i forhold til Samtidig steg importen til EUR 154 mia. hvilket er stigning på 1 pct. i forhold til Tidligere estimerede GUS en stigning i eksporten på 3,8 pct. og et fald i importen på 0,6 pct. Underskuddet på handelsbalancen blev derfor på EUR 10,5 mia. mod et underskud på 15,9 mia. i Tysklands andel i den polske eksport faldt i 2012 med 1 pct. point til 25,1 pct. af den samlede eksport. Også importen fra Tyskland faldt med 1 pct. point til 21,1 pct. af den samlede import. Det samlede overskud på handelsbalancen med Tyskland udgør EUR 3,2 mia. i 2012 mod EUR 1,6 mia. i 2011 De største modtagere af den polske eksport er Rusland, Ukraine, Slovakiet, Storbritannien, Holland, Tjekkiet og Tyskland. PNB, Faldende arbejdsløshed Ifølge beregninger fra Eurostat er arbejdsløsheden i Polen faldet fra 10,7 pct. i maj måned til 10,6 pct. i juni måned. Det er første gang arbejdsløshedsprocenten falder siden marts 2012, hvilket kan betragtes som et gennembrud for genskabelsen af jobmarkedet i Polen. På trods af, at faldet i arbejdsløshedsraten er forholdsvis insignifikant håber eksperter, at reduceringen vil udvikle sig til en trend. Optimismen affødt af tallene fra Eurostat bakkes yderligere op af jobcentrene i Polen der genkender en lignende tendens. Arbejdsløshedsraten i Polen er 0,4 pct. lavere end den gennemsnitlige arbejdsløshed i EU og 1,5 pct. lavere end i eurozonen. Nemmere at opnå momsrefusion i fremtiden Ifølge tre resolutioner udstedt af den polske højesteret er virksomheder nu berettiget til at appellere mod beslutninger der forlænger refunderingen af skat og moms betalinger. Tidligere kunne skattemyndighederne uden begrænsning forlænge perioden for udbetalingen af moms og skattebetalinger der typisk forløber sig til mellem 25 og 60 dage. Det nye tiltag forventes at mindske antallet af forsinkelser i refunderingen af skat of moms til virksomheder. PNB lovtillæg, PNB,

2 Forventet opsving i Eurozonen er gode nyheder for Polen EU Kommissionen afslører, at det økonomiske sentiment index i eurozonen steg med 1,2 procentpoint fra juni til juli måned til i alt 92,5(sentiment indekset fungerer som måleenhed for forbrugernes samlede opfattelse og forventninger til økonomien). Samtidig steg EU indekset med 2,4 procentpoint til i alt 95 point(eu indekset fungerer som måleenhed for graden af økonomisk integration mellem EU s medlemslande). I polen steg det økonomiske sentiment index med 0,9 procentpoint til 87,7 point i juli måned. Resultatet var påvirket dels af en forringet økonomisk stemning i detailsektoren og dels af en forbedret stemning i forædlingsindustrien, servicesektoren, blandt forbrugere og i bygge- og anlægssektoren. Ifølge eksperter fra arbejdsgiversammenslutningen Pracodawcy RP, betyder estimaterne fra EU Kommissionen, at eurozonen er på vej ud af recession, hvilket vil have positiv indflydelse på den økonomiske situation i Polen. Det forventes at PMI indekset for den polske industri vil overstige 50 point i juli eller august måned(pmi indekset er en indikator for den samlede præstation i den industrielle sektor baseret på forskellige økonomiske parametre). PNB, Morgan Stanley: Rentestigninger i 2014 Den toneangivende rente fra den polske nationalbank National Bank of Poland (PNB) forventes at stige i andet halvår af 2014, udtaler analytikere fra det amerikanske finanshus Morgan Stanley der baserer sine forventninger på signalerne fra centralbanken, den nylige beslutning om at suspendere det nationale gældsloft på 50 pct. i forhold til BNP samt forbedrede økonomiske nøgletal. Disse ændringer betyder, at den nuværende ekspansive monetære politik i mindre omfang bliver et problem. Rentestigningerne forventes at indbefatte en stigning på 75 basispoint(0,75 procentpoint). I øjeblikket er den nationale toneangivne rente på 2,5 pct. efter en række sænkninger. Ifølge Morgan Stanley er den polske nationalbankdirektør Marek Belka bange for, at yderligere rentesænkninger vil føre til spekulative opkøb af polske obligationer, hvilket han vil undgå. Morgan Stanley forventer yderligere, at den økonomiske vækst i Polen vil stige i andet kvartal af 2014, mens GUS forudser lavere økonomisk vækst i andet kvartal af 2014 sammenlignet med første kvartal. PNB,

3 Konsekvenser af forbuddet mod rituelle slagtninger til debat Ifølge beregninger fra den polske sammenslutning af kødproducenter udføres rituelle slagtninger af cirka 40 fjerkræslagterier og 40 slagterier der behandler rødt kød, hvilket giver beskæftigelse til 4000 mennesker. Den årlige indtægt fra eksporten af kød fra rituelle slagtninger estimeres til at være PLN 1,5 mia. (DKK 2,65 mia.). Landbrugsminister Stanislaw Kalemba varslede, at forbuddet mod rituelle slagtninger ville medføre fyringer af op mod 5000 ansatte i kødbranchen. Nyhedsmediet The Daily afviser, at forbuddet mod rituelle slagtninger vil føre til en eliminering af antallet af slagterier der tidligere benyttede sig af rituelle slagtninger, da de fleste slagterier ikke udelukkende har anvendt denne form for slagtninger. Ikke desto mindre overvejer polske slagterier der har udført rituelle slagtninger, at indgive et fælles søgsmål mod de resolutioner der har gjort rituelle slagtninger ulovlige. PNB lovtillæg, Polens oppositionsleder opfordrer til kompensation for lave rapspriser Rapspriserne er i indeværende år faldet markant i forhold til 2012, da mange landmænd har øget produktionen af raps på grund af sidste års attraktive indtjening. I år er rapspriserne faldet til cirka PLN 1350 pr. ton (DKK 2385) fra cirka PLN 2000 pr. ton (DKK 3534) i Polske landmænd kalder dette fald for et ulovligt og aftalt sammenspil mellem de store forarbejdningsvirksomheder. Oppositionsleder Jaroslaw Kaczynski udtaler, at prisudviklingen tilsidesætter de polske landmænds interesser og anklager regeringen for manglende vilje til at reagere på problemet. Premierminister Donald Tusk udtaler, at problematikken omkring rapspriserne ikke kun har ramt Polen. Rapspriserne var usædvanligt høje i 2012 og derfor øgede mange landmænd produktionen, hvilket presser priserne. Tusk udtaler, at han har bedt landbrugsminister Stanislaw Kalemba undersøge hvad der kan gøres for at hjælpe polske landmænd, hvis situation bliver dramatisk. PAP,

4 Vejret giver tab til polske landmænd Ifølge landbrugsminister Stanislaw Kalemba forårsagede det regnfulde og turbulente vejr i foråret ødelæggelse af op imod landbrugsbedrifter og cirka hektar landbrugsjord over hele landet. Provinserne Lodzkie, Swietokrzyskie, Malopolskie, Mazowieckie og Podkarpackie anses som hårdest ramt. (Sydøst Polen) Ifølge Kalemba har den polske regering lanceret et hjælpeprogram for skadesramte landmænd. Disse landmænd vil blandt andet kunne modtage attraktive lån og annullering af forsikrings og forpagtningsudgifter. Hjælpeprogrammet målrettes landmænd med tab overstigende 30 pct. af deres samlede areal eller besætning som den enkelte landmand har haft til rådighed de seneste tre år forud for det tidspunkt skaderne er indtruffet. Landmænd vil også kunne opnå godtgørelse på PLN 100 (DKK 179) pr. hektar på skadeslidte arealer samt PLN 100 for hver skadet kvadratmeter i drivhuse. Landmænd der har lidt skader på under 30 pct. i forhold til areal eller besætning kan se frem til muligheden for at opnå op imod EUR 7500 pr. bedrift over en tre årig periode, hvilket ikke vil kræve koordinering med EU s arealtilskud. Hjælpeprogrammet antages at koste PLN 89 mio. (DKK 157 mio.). I juni måned vurderede Stanislaw Kalemba, at de samlede tab hos polske landmænd som følge af vejret beløber sig til PLN 150 mio. (DKK 265 mio.). PAP, Faldende kornpriser Ifølge nyhedsmediet Rzeczpospolita er kornpriserne faldet stødt siden februar måned med cirka PLN 200 pr. ton (DKK 353). Prisen på hvede er på nuværende tidspunkt faldet med 14 pct. til PLN 792 pr. ton (DKK 1399) i forhold til sidste års priser. Det forventes, at det gennemsnitlige prisfald på korn i 2013 vil overstige 10 pct. i forhold til sidste år. Ligeledes noteres der markante prisfald på raps der er faldet fra EUR 520 til EUR 375 pr. ton. siden sidste høstår. De faldende kornpriser skyldes primært en stor global avl og en god vækstsæson. Polske landmænd ser med bekymring på de faldende kornpriser, hvilket får en negativ effekt på deres indtjening. Protester imod de lavere priser er blevet fremført af flere virksomheder i opkøbs og forarbejdningsindustrien, da de faldende kornpriser vil medføre faldende priser for visse varegrupper. Prisniveauet for frugt og grøntsager forventes at forblive højt, da stigende efterspørgsel vil fastholde priserne på et højt niveau. Wyborcza.biz,

5 Svinepest under kontrol Myndighederne i regionen Lublin Voivodship har påbegyndt implementeringen af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger imod afrikansk svinepest (ASF). Tiltagene skal udelukkende ses som præventive, da der ikke er blevet registreret nogle sygdomsudbrud i Polen endnu. Ikke desto mindre er risikoen stadig tilstede i grænseregionen ved Hviderusland, hvor der siden juni måned er blevet registreret to sygdomsudbrud. Uofficielt kan der dog være tale om op imod 55 tilfælde af sygdomsudbrud ifølge det statslige veterinære institut i Pulawy. Ved alle grænseovergange til Hviderusland er der er installeret desinfektionsanlæg, og samtidig er der indført importforbud mod fødevarer fra Hviderusland. PAP,

6 Historisk efterspørgsel på polsk fjerkræ Imens forbruget af fjerkræ er stigende fastholder Polen sin position som EU s største producent af kyllingekød. Samtidig kan den nationale produktion i år nå 2,1 mio. tons og forbruget estimeres til at blive 27,5 kilo pr. indbygger, hvilket er rekord. Samtidig falder forbruget af svinekød løbende. I 2011 var forbruget af svinekød på 42,5 kilo pr. indbygger, mens det knap forventes at nå 38 kilo i år. Indtjeningen er fortsat beskeden i sektoren, men forventes at stige på grund af lavere afgrødepriser afledt af en stor høst og et stort udbud på de internationale markeder. Yderligere udgør prisniveauet for foderkorn mellem pct. af kødprisen i detailhandelen. I midten af juli var den gennemsnitlige pris for foderhvede i EU EUR 176 pr. ton med afvigelser på EUR pr. ton. Rzeczpospolita, Udenlandske rygter om polsk ægproduktion Rygter om ulovlige polske æg florerer over hele Europa. Ifølge flere britiske og hollandske medier er der blevet importeret en stor mængde æg til det britiske marked uden godkendelser eller påkrævede kontrolstempler på selve skallen. Samtidig gør Holland opmærksom på Polens problemer med møde EU kravene til æglæggende høns og deres bure. Hverken de polske myndigheder eller ægproducenter finder disse oplysninger retvisende. Ikke desto mindre ser den generelle situation for de polske ægproducenter noget miserabel ud, da priserne er faldet kontinuerligt siden de sidste par måneder med lavpunkt i juni måned. Siden da har priserne været i bero, men detailpriserne er faldet med 28 pct. og engrospriserne er faldet med 48 pct. i løbet af et år. Rzeczpospolita, Redaktion Poul Jacob Erikstrup - Statskonsulent for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i Warszawa Marzena Dabrowska-Olewniczak - Senior Handelsrådgiver - Fødevarer & Detail, Landbrug og Fiskeri Maciej Nowicki - Research Assistant - Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jens Krogh Mikkelsen - Praktikant - Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Se nyhedsoversigten som PDF Royal Danish Embassy Ul. Marszalkowska Warsaw Poland Phone: Fax:

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt

MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt Foderkorn stiger på mellemlang sigt I går kom der signal om køb af foderkorn. Vi er ganske vist dækket af frem til høst næste år, men for de, som ikke har fået købt ind, er det nu, der skal ageres. Vejret

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

USA: - Kvartalsrapport (landbrug/fødevarer) 3. Kvartal 2011.

USA: - Kvartalsrapport (landbrug/fødevarer) 3. Kvartal 2011. USA: - Kvartalsrapport (landbrug/fødevarer) 3. Kvartal 2011. Indhold Resumé Kort om indenrigssituationen. Superkomiteen og Farm Bill Landbrugs- og fødevaremarkedet. Den amerikanske landbrugseksport Den

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Kvartalsoversigt 4. kvartal

Kvartalsoversigt 4. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1999 99 4 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 1 9 9 9 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal 1999

Læs mere

ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE

ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE juli 2010 2 4 6 7 ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE TENDENSER PÅ MARKEDET FOR SALE & LEASE BACK TRANSAKTIONER UDLEJNINGSMARKEDET

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2013-2015 December 2013 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Resultatopgørelse... 3 Alle heltidsplanteavlsbedrifter... 4 Planteavlsbedrifter inddelt efter

Læs mere

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E.

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. university of copenhagen Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. Publication date: 2001 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2012 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 2 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2012 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI

AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I 1 voksede færøsk økonomi efter et par år præget af stilstand. Det nominelle bruttonationalprodukt,

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 53 August 2013

Nyhedsbrev nr. 53 August 2013 , Nyhedsbrev nr. 53 August 2013 Den landbrugsskeptiske presse kom på banen lige før sommerferien I sidste nummer omtalte vi den megen og positive presseomtale, som danske landbrugsselskaber i udlandet

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2008 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2008 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 11 Kapitel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 1 Økonomisk Redegørelse December 11 Økonomisk

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør 1 Forord Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem den senere årrække. Detailhandelen har i høj grad høstet frugterne af den gunstige udvikling, der blandt andet har betydet, at de danske

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere