PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) / FAX (+299)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12"

Transkript

1 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) / FAX (+299) Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet for Infrastruktur og Miljø Miljøstyrelse Nuuk d. 14. oktober 28 Vedr. Status notat for spættet sæl: Om behov for fredning. Den spættede sæl gik drastisk tilbage i Grønland allerede i 196erne og 197erne, og siden da er den blevet meget sjælden i Grønland. Naturinstituttet har i mange år anbefalet en fredning, og NAMMCO anbefaler også et stop for fangsten, for at sikre at den spættede sæl ikke udryddes i Grønland. Direktorat for Fiskeri, Fangst og Landbrug har da også delvist taget denne anbefaling til sig, idet der har været flere udkast til en ny bekendtgørelse om sæler (tilbage til 21), hvor den spættede sæl er fredet. Processen er dog trukket i langdrag, og der er endnu ikke indført en fredning. GN mener at en fredning p.t. er så presserende, at man bør indfører tiltag hurtigst muligt. Hvis den ny bekendtgørelse ikke kan vedtages hurtigt, da f.eks. ved at ændre den eksisterende bekendtgørelse, eller ved at udpege områder hvor sælfangst er forbudt. Da den spættede sæl er så sjælen i Vestgrønland, at der kun af og til ses enkelte dyr, er det ikke muligt at lave en troværdig optælling i dette kæmpe område. Da vi samtidig ikke tror at en tælling kan ændre vores anbefaling om fredning, vil dette ikke blive forsøgt. I det sydøstligste Grønland er der stadig en lille bestand, men forskellige observationer tyder på at den også er gået stærkt tilbage de sidste år, og derfor er fredningstiltag nu meget påkrævet. I starten af det nye år udkommer der en NAMMCO bog om spættede sæler i Nordatlanten. Her vil der bl.a. være en status for de spættede sæler i Grønland, som opridser situationen, og man kan forestille sig at dette kan skabe en ny negativ opmærksomhed udenfor Grønland omkring den grønlandske sælfangst. Nedenfor gives en kort gennemgang af vores forskning og af observationer på spættet sæl i 28. F:\4-59 PaFu\4 Generelt\\1 Rådgivning\44 Sæler Side 1 af 5

2 Observationer og fangststatistik fra de seneste år: Der fanges af og til spættede sæler, langs Grønlands vestkyst, så der er sandsynligvis små restbestande rundt omkring. Fangstrapporteringen har desværre været så misvisende for spættet sæl, at den har ikke kunne bruges til at give et dækkende billede af denne fangst. Efter at man i Piniarneq 26 oplyste om hvordan man kender den spættede sæl faldt rapporteringen til 77 i 26 og 24 i første 9 mdr. af 27, fra en gennemsnitlig fangst på næsten 7 de tre foregående år. Vi har fået navnene på dem som har meldt fangst af spættet sæl i 26 og 27, og har kontaktet 2 af dem. Tre personer som stod for i alt 8 fangster var fejlmeldinger. Desuden var der flere med høje usandsynlige fangster (op til 16 på en måned), som ikke kunne kontaktes. Af de 17 rapporteringer der var hold i, var 4 fanget i garn, og 4 ud af 13 var skudt i den tro at det var en anden sæl. Så selv om man freder den spættede sæl nu, så vil der stadigvæk fanges en del som bifangst og aktiv fangst grundet forkert artsbestemmelse. Alle de kontaktede personer i denne undersøgelse kom fra området nord for Nanortalik (Qaqortoq til Qeqertarsuaq). I det allersydligste Grønland fanges et mindre antal spættet sæl stadig regelmæssigt. Fra bygden Aapilattoq er der således kommet en kontinuerlig rapportering om få fangster fra flere forskellige fangere gennem årene. Disse fangere har også indhandlet næsten alle indhandlede skind fra spættet sæl, og i et antal der nogenlunde svarer til den rapporterede fangst. I 23 steg fangsterne fra Aapilattoq og fra andre af de sydligste bygder drastisk. Fangsterne i Aapilattoq var pludselig meget højere end skind indhandlingen, og GN fik derfor lavet en mindre interviews-undersøgelse, som viste at stigningen var god nok. En fanger havde eksempelvis fanget 25 spættede sæler, og solgt alle skindene privat. 6 5 rapporterede fangster Skind indhandling Årsagen til de meget store fangster de senere år syntes at være manglende storis. Uden storis kan man komme ud til deres landgangspladser om sommeren, og sælerne søger også oftere Side 2 af 5

3 Index of Storis N Pinngortitalerriffik Grønlands Naturinstitut Greenland Institute of Natural Resources sig ind i fjordene i læ for dønninger. Der er derfor en tæt sammenhæng imellem fangsten i det sydligste Grønland og storis (se nedenstående figurer). Fangsterne foregår normalt i den periode, hvor der ikke er storis ved Kap Farvel (normalt ultimo juli til januar). I 23 var der dog så lidt storis at fangerne kunne fange spættede sæler hele sommeren, også i juni, som er den periode hvor disse sæler menes at have unger (Juni fangster ermærket med i figuren). Fangsterne var også relativt høje hele sommeren i 24 og Fangster Storis Linear ( ) y = x R 2 = Rapporterede fangster Side 3 af 5

4 Fangsterne i Sydgrønland var tæt korreleret med den samlede mængde storis frem til og med 24. Fangsterne var dog ikke usædvanligt høje i 25, selv om dette er året med den laveste mængde storis i den næsten 2 år lange tids-serie. I 26 var storisen atter normal og dette år er fangsten den lavest rapporterede siden indførslen af Piniarneq. Det kan derfor tænkes at sælerne er blevet kraftigt reduceret i 23-4 hvorefter korrelationen med storis forsvinder. Noget tyder altså på at vi har haft status quo, eller med en stigning i antallet af spættet sæl ved Kap Farvel i 198erne og 199erne, hvor der var meget storis. De sidste år er det så nok gået kraftigt tilbage. I sommers fløj GN ved Kap Farvel bl.a. for at prøve at finde ud af hvor disse sæler yngler. Områder der er nævnt i litteraturen som mulige ynglelokaliteter, blev overfløjet, men der blev ikke observeret nogen spættede sæler. Der arbejdes nu på at skaffe ekstern finansiering til satellit-sporing. Området blev derfor besøgt i september 28, bl.a. for at undersøge mulighederne for at fange spættede sæler levende. I alt sås 8 sæler, som sandsynligvis var spættede sæler (kun en på land). Hver sæl optrådte enkeltvis og var meget sky. Forsøget på at fange nogen til satellitsporingsstudiet starter sandsynligvis næste sommer. Derudover søges der midler i det interne budget for 29 til at starte et projekt, hvor fangerne selv skal prøve at bestemme hvor mange sæler der er i Kap Farvel området. De mest aktive fangere i Aapilaatoq skal hver låne et kamera med tele. De vil så få penge for billeder af spættede sæler på land. De spættede sæler har nogle meget markante pletter på bugen, som kan bruges til individuel genkendelse. Hvis man tager tilstrækkeligt mange billeder kan man derfor lave et mærkning-genfangst estimat. I første omgang skal vi dog se hvor mange forskellige spættede sæler de kan finde den første sommer. De vil også få en dusør for at finde deres yngle-område (fotografere diende unger). Vi mener at en sådan jagt med fotografiapparat, er en realistiske måde at finde ud af hvor mange der er tilbage i dette forholdsvis lille afgrænsede område. Samtidigt vil resultatet af undersøgelsen nok også have større chance for at blive accepteret af fangerne, da det jo er dem selv som udfører det. Vi vil dog ikke sætte dette i værk medmindre at de spættede sæler bliver fredede. Ellers betaler vi for at fangerne bruger tid på at opsøge og fotografere dem, for så at kunne skyde dem bagefter. Side 4 af 5

5 Kamera ved Majoqqaq Nord for Kap Farvel området er der ikke længere kendte koncentrationer af spættet sæl, selv om disse sæler er kendt for at samles i yngle- og fælde perioden. I foråret 28 hørte GN for første gang om observationer af spættede sæl ca. 8 km oppe af elven Majoqqaq ved Maniitsoq. Her skulle der være set 6- spættede sæler, og i efteråret 27 skulle der være fanget 5 stykker der. For at følge disse sæler satte GN den 11 juli et kamera op der skal tage 4 billeder af området om dagen i et helt år. Det er muligt at denne gruppe sæler har boet uopdaget i Majoqqaq området i mange år, og en del af de strejfende spættet sæler, som er fanget i det centrale Grønland om vinteren og om foråret de sidste år, stammer sandsynligvis derfra. Udsigten til at kunne fortsætte med at leve beskyttet i Majoqqaq, er dog blevet kraftigt reduceret, nu hvor de er blevet opdaget. Dette er endnu en grund til nu at haste behandle den planlagte fredning af spættet sæl. Med venlig hilsen Aqqalu Rosing-Asvid Afdelingen for Pattedyr og Fugle Side 5 af 5

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - april 2014 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Forvaltningsplan. for. Nationalparken. Nordøstgrønland T U R I S M E. Udarbejdet af arbejdsgruppen for udvikling af turisme i Nationalparken

Forvaltningsplan. for. Nationalparken. Nordøstgrønland T U R I S M E. Udarbejdet af arbejdsgruppen for udvikling af turisme i Nationalparken U d k a s t 16.01.2007 Forvaltningsplan for Nationalparken i Nordøstgrønland T U R I S M E Udarbejdet af arbejdsgruppen for udvikling af turisme i Nationalparken 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 2, marts 2011 13. årgang Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Udstillinger og arrangementer

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004.

Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004. Bestyrelsens beretning generalforsamlingen d. 29/11 2005. Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004. Vi fik nyt navn: Kalenderkvarterets

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

De grønlandske bygder. hvad kan vi stille op med dem?

De grønlandske bygder. hvad kan vi stille op med dem? De grønlandske bygder hvad kan vi stille op med dem? - en diskussion af bygdernes udvikling, set i lyset af selvstyrets og naalakkersuisuts udmeldinger. Og en beskrivelse af et forslag til øget samhandel

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012.

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. LIVSKVALITET SELVHJULPEN SAMARBEJDE ARBEJDSGLÆDE 1 Forord/indledning Formålet med projektet Nye veje til aktivt liv blev defineret af Socialudvalget

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012

Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012 Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012 Handlingsplanen angiver udviklingslinjer og indsatsområder for strategiperioden 2009-2012 for Naturinstituttets basisaktiviteter. Herunder præsenteres

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Nyt kajanlæg i Kangaamiut

Nyt kajanlæg i Kangaamiut Nyt kajanlæg i Kangaamiut FORUNDERSØGELSER, DESIGN, ØKONOMI OG SAMFUNDSKONSEKVENSER (s133725) og Anguteeraq Therkelsen (s133730) 11837 SOMMERPROJEKT ARTEK DTU VEJLEDERE: MORTEN HOLTEGAARD NIELSEN OG KÅRE

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Ungdomsboligsituationen i Århus Kommune

Ungdomsboligsituationen i Århus Kommune Ungdomsboligsituationen i Århus Kommune Århus Kommune Kollegiekontoret i Århus februar 2005 Indhold 1 Indledning...2 2 Boligmarkedet for unge...3 2.1 Beskrivelse af ungdomsboliger udenfor den Fælles Opnotering...5

Læs mere

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4 Lærervejledning - samt svar på spørgsmålene i hæftet De dyrebare dyr Introduktion side 1 Undervisningsmaterialet side 2 Faktakortene side 2 Vedligeholdelse side 3 Kontaktadresser side 4 Svar på spørgsmål

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere