Beretning Familielandbruget VEST-Jylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning Familielandbruget VEST-Jylland 7-3-2011"

Transkript

1 Beretning Familielandbruget VEST-Jylland Det forgangne år 2010 huskes nok, som året, hvor der stadig var økonomisk krise både i det private erhvervsliv, i bankerne i særdeleshed og på mange landbrugsbedrifter var også året, hvor det gik op for nogle, at Danmarks velfærd ikke er en selvfølge, det gik da op for statsministeren at efterlønnen måske ikke behøver at være en selvfølge, for alle i alt evighed. Netop den pressede velfærd og den slunkne statskasse, samtidig med et sand væld af ekstra krav til landbruget, har været en politisk hård nød at knække for den relative nye organisation Landbrug & Fødevarer. Det har bl.a. udmundet i stormøder og traktor demonstrationer på trods af stor flid fra folkevalgte i vores landbrugsorganisationer og på trods af fageksperters statistiske beregninger, som argumenter til fornuftige politiske beslutninger. Og takket være en målrettet politisk strategi fra L&F så er der blevet flyttet noget landbrugspolitisk, men det vender jeg tilbage til huskes også for en meget våd høst, hvor nogle bl.a. fik en særdeles dårlig afregning på raps, der var spiret, men det er jo en sag helt for sig selv. Ca. fem måneders vinter vil 2010 også blive husket for og hård vintervejr giver ofte meget ekstra arbejde i bedrifter med animalsk produktion, og her gør landmænd en meget stor indsats for at sikre de helt basale ting, som vand og foder til dyrene. De flere arbejdstimer er en naturlig del af at have dyr og det skal bare gøres og det bliver gjort, det er nemlig rigtig godt landmandskab og en del af vores erhverv. Jeg vil i beretningen uddybe noget af det jeg lige har nævnt, og derudover vil jeg komme ind på landbrugets indtjening, priser, vand- og miljøplaner, anmeldeordningen, lidt om EU politik, Den Nye Fortælling og noget om vores egen forening Familielandbruget VEST-Jylland. Økonomi Stort set alle landbrugsvarer er steget i pris i 2010, og renterne har været historisk lave, og det giver da helt sikkert gejsten tilbage til dem, som har været ved at miste modet og måske ikke har kunnet låne mere i banken. Men prisstigningerne sker jo fra et meget lavt niveau, samtidig med et stigende omkostningsniveau. Der er stadig en enorm spredning i regnskabsresultaterne, for de forskellige størrelser bedrifter, som peger i retning af at jo flere dyr jo større underskud, især indenfor kvæg og svinebedrifter. 1

2 Men alle driftsresultater står og falder med driftslederen - bondemanden og/eller bondekonen, for det er os selv, der skal tage de store fatale beslutninger, som f.eks. køb/salg af mælkekvote, skal lån være i schweizerfranc, F1-F5 lån, cibor eller fastforentet lån? Skal vi låse elprisen fast, hvornår skal vi købe foder og købe/sælge korn? Skal vi købe 1 eller 7 naboejendomme, skal vi sprede vores risici eller specialisere os, skal der bygges til 100 eller 500 køer? Der er masser af store overordnede spørgsmål, som har kæmpestor betydning for vores nuværende og fremtidige økonomiske situation, og alle disse afgørelser er det i den sidste ende kun vores egen dømmekraft og endelige underskrift, der kan afgøre. Vi omgives af mere eller mindre dygtige rådgivere i banker, kreditforeninger og i vores eget rådgivningssystem, som kan vise en masse muligheder, men alle endelige underskrevne beslutninger peger mod bondemanden selv. ERFA grupper er jeg generel tilhænger af men, op til krisen har stemningen i nogle ERFA grupper været euforisk og man har gejlet hinanden op til vanvittige investeringer, og det har visse banker og rådgivningscentre også. Her i det Vestjyske er både bønder og rådgivere generel mere sindige og heldigvis for det. De overordnede politiske skrappe rammer, og de lave priser på vores produkter kan vi jo ikke hver især gøre det store ved, men når bonden på den enkelte bedrift har besluttet de store linjer, med underskrifter de rigtige steder, så er det den daglige driftsledelse vi er herre over og der er der også en kæmpe forskel på hvor meget vi får ud af det, for den bedste tredjedel af alle bedrifter har næsten altid overskud, så helt sort det altså ikke ud. Økologi Der er stadig stigende afsætning på økologiske varer og det er rigtig godt, men målsætningen om at omlægge ha/ år blev langt fra opnået sidste år og det er nok hovedsagligt på grund af at mejerierne ikke vil aftage mere nyt økomælk. Økologisk fødevareproduktion er en rigtig god niche for landbruget og et godt brand for hele landbruget. Desværre er der den seneste tid opstået en del flimmer i medierne, hvor konventionelle og økologer skyder efter hinanden, og det er rigtig uheldig. Der er flere ting, der har startet den negative tone. For det første en misvisende rapport om smågrisedødeligheden,(økologer kontra konventionel) dernæst sagen om nedfældning af gylle i første slet, som økologer først blev fritaget for, mens konventionelle ikke gjorde. Konventionelle har nu også fået lov til det. 2

3 Blandt andet disse sager og så skarpe skyts fra Økologisk landsforening og dyrenes beskyttelse mod det konventionelle landbrug, har givet anledning til en rigtig negativ og skadelig debat i det offentlige rum i vores egen L&F s familie. Vi er jo en bred organisation med mange forskellige sektioner, som jo netop prøver at lave politik til gavn for os alle, og så er det hamrende træls at mens erhvervet har tårnhøje udfordringer, så bruges der krudt på at slås indbyrdes. Dyretryk Det problematiske begreb dyretryk (se plancher) truer med at stoppe for selv små udvidelser, for hvis der til et vandopland er stigende antal af d.e. i forhold til 2007 d.e. så må der ikke gives flere tilladelser til udvidelser. I vores område ser det ud til at der stadig er plads til udvidelser i Struer, Herning, Ikast-Brande og i Rgk.-Skjern kommuner, men nok ikke i Lemvig og Holstebro kommuner. Det er en særdeles uheldig måde det administreres og måles på og L&F arbejder for at det bliver faglige begrundelser der beregnes ud fra i stedet for d.e. Solidaritet og skævvridning I forlængelse af de forskellige indtjeninger, afspejler der sig en stadig stigende forskelsbehandling af større og mindre besætninger. Det er jo velkendt at levering af få grise koster særdeles mere pr. gris end ved levering af hele læs og det er også velkendt at en kilo mælk fra en producent der levere under 1mill.kg.mælk pr. år får 4,5 ører mindre pr. kilo mælk end en producent, der leverer over 5mill.kg mælk/år på trods af det er samme kvalitet. Det er også de mindre producenter, der betaler mere for foder, gødning og mange andre indkøb, da der gives stigende rabatter ved større køb. Selvom det er velkendt, står det jo ikke i grundloven at de små og mellemstore bedrifter altid skal have mindre for varerne og betale mere, samtidig med at basisomkostningerne konstant hæves. Men jo det fortsætter, for et eksempel er fra kvægavlsforeningen Viking, der nok så flot skriver til medlemmerne Ingen prisstigninger i 2011 men det er direkte løgn, for besætninger med omkring 100 køer og derunder, får en voldsom prisstigning på op til 33%, mens større besætninger ganske rigtig ingen stigninger får, deres omkostninger pr. ko falder nemlig. Besætninger med kødkvæg rammes også hårdt af denne stigning. Ryk laver også en prisstigning på basis omkostningen, da grundbeløbet pr. besætning stiger med 14% altså uanset om du har 50 køer eller 500 køer, så betaler du samme grundbeløb. (91 % af malkekvægsbesætninger er med i RYK). 3

4 Når vi generel snakker gode rammebetingelser, samarbejde og solidaritet, så kniber det gevaldig inden for egne rækker og jeg ved ikke om der ikke er ytringsfrihed i diverse besluttende organer under bl.a. Dansk Kvæg eller dem, der repræsenterer de små og mellemstore besætninger blot ikke bliver hørt? Man kunne for eksempel afregne mere efter tidsforbrug, da det kan give en adfærdsregulering på de enkelte bedrifter og hænger nøje sammen med aflønning af f.eks.inseminørerne. Jeg synes i hvert fald det kan gøres meget bedre! Handyrpræmier Et sted hvor det er lykkedes at stå sammen inden for Dansk kvæg, sammen med Familielandbrugssektionen og deltidssektionen, er omkring handyrpræmier, hvor der blev lagt op til at man ikke kunne få til under 5 handyr pr. besætning, men det er lykkedes at tage af bordet, da der i forvejen er 2 minimumsgrænser for EU støtte. Der betales nemlig ikke støtte til bedrifter under 2 ha og under 300 EURO. (Planche EU) Krondyr Der har det seneste år været arbejdet en del med problematikken omkring krondyr og markskader, og der er i 2010 skudt flere krondyr i vores område end i 2009,men om det er nok, vil sikkert vise sig i løbet af de næste uger hvor markerne grønnes. Hjortevildtgruppen afholder et møde d.24. marts for alle interesserede og emnet bliver markskader, så har nogle af jer eller jeres naboer stadig problemer så mød endelig op til det møde. Den nye fortælling Og det er ikke så sort som det har været, og der er en vej selv om der alt for tit kommer trælse historier( gødningssagen,mink, aflivede kalve) vi må blot hjælpe med at formidle det ordentlig og selvfølgelig tage helt afstand fra ulovligheder. GMO Gmo er igen på dagsordenen og vi havde et arrangement i efteråret sammen med DN, som højnede vores vidensniveau om vi skal have GMO i Danmark eller ej. Der er meget delte meninger, men jeg tror ikke vi vil vinde meget i DK ved at indføre det men vinde mere ved at holde os helt fri for GMO. Men det er vigtig at vi deltager aktiv i debatten. 4

5 Deltidslandmænd Kører stadig med et samarbejde mellem landboforeninger og Familielandbruget i: "Danske Deltidslandmænd i VEST- Jylland" Laver arrangementer i samarbejde med vores rådgivningscentre. Sidste møde i Nupark omkring husstandsvindmøller og biobrændsel i form af pil, poppel o. lign - trak ca. 175 deltagere. Der er altid stor opbakning til disse arrangementer. Praktikpladser Godkendelser af praktikpladser til landbrugene i det gamle Ringkøbing amts område sker i Praktikpladsudvalget Midt Vest. Udvalget er sammensat af folkevalgte fra landboorganisationerne, Landboungdom, områdets landbrugsskoler og repræsentanter for 3F. Arbejdet fungerer faktisk rigtig fint, men grunden til at jeg lige nævner det er at Landboungdomskontoret har et rigtig stort underskud ved at administrere godkendelserne uden at få betaling for det. Det samme gælder for de øvrige landboungdomskontorer i landet. Det er et rigtig stort problem, som der straks bør findes en løsning på, da godkendelser ellers måske fremover skal udføres af folk fra 3F. Ikke fordi der er noget galt med 3 F, men den nuværende sammensætning af udvalget er fint, og når der er besigtigelser for at godkende en bedrift, som praktikplads deltager både en fra organisationerne og en fra 3F og det fungerer godt. Jeg vil derfor stærkt opfordre til at man finder en holdbar løsning på problemet i Fællesudvalget for landmandsuddannelser, som består af GLS, 3F og L&F. Ministermøder m landboorganisationer i reg.midtjylland Der har i årets løb været afholdt flere møder med ministre og andre toppolitikere (Miljøminister, Fødevareminister, Kristian Jensen) i samarbejde med alle øvrige landboorganisationer i Region Midtjylland. Det har været en god måde at snakke med dem på i en forholdsvis lille gruppe. Fagpolitisk udvalg Som nogle af jer nok har set i Impulsen, så er der blevet nedsat et fagpolitisk udvalg som består af formændene fra de 4 landboorganisationer, der står bagved HFLC (Hedens, Ikast-Brande og Holstebro Struer Lanboforeninger og Familielandbruget VEST-Jylland) Der sidder også fagkonsulenter og direktør i udvalget. I udvalget skal der arbejdes med at styrke medlemmernes interesser indenfor de indviklede fagområder som bl.a. udfordringerne om vand- og natura 2000 planerne. Udvalget er også nedsat for at klæde os folkevalgte bedre på til at kunne sende de fagpolitiske 5

6 budskaber videre i systemet om hvordan forskellige politiske tiltag virker lokalt til bl.a. L&F, hvor jo både Kristian Gade og jeg sidder i bestyrelsen. Et sådant udvalg er ganske dyr i drift, men også vigtig for vores medlemmer, at vi som politikere er klædt ordentligt på til at ytre os de rigtige steder på det rigtige tidspunkt, og med de rette argumenter Regelforenkling Afslutningsvis vil jeg lige nævne regelforenkling for det kan jo ikke nævnes for tit, men det bliver åbenbart mest ved snakken, for forenklingen er total fraværende, når f.eks. antal smågrise i farestalden skal føres til protokol hver eneste dag og når en minimal difference på et markkort medvirker til at der skal betales 52 kroner og 50 ører tilbage til fødevareministeriet. Den stigende administrative bøvl sikrer embedsmænds beskæftigelse, for embedsmændene er jo ved at overtage hele landbruget og samfundet generel og vil det blive bedre ved et regeringsskifte, så lad os da få et skift hurtigst muligt. Jeg tror på vi stadig har et mangfoldigt landbrug i DK mange år frem, hvis vi sørger for at konsolidere os og udvikle os så vi kan følge med både mentalt og økonomisk. For i vores erhverv får man både motion, frisk luft, har meget afvekslende dage alt efter årstiden, og er med til at skabe og fastholde mange arbejdspladser ( ), men der skal også være en vilje til at ville landbrugserhvervet i det øvrige samfund. Og det skal den nye fortælling bidrage med samtidig med at vi på tværs af og med respekt for L&F s sektioner, alle bakker op om L&F s strategi og arbejder sammen, også med det øvrige samfund. Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for samarbejdet i årets løb og tak til vores sekretær Gitte Mejdahl for hendes nøjagtighed og tålmodighed. Jeg vil også takke vores samarbejdspartnere. Tak! Lone Andersen

Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009.

Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009. Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009. Vojens, den 9. marts 2009 Indledning Ser man tilbage på året der er gået, kan man i lighed med alle de år, jeg har

Læs mere

Oktober 2007. I år har jeg faktisk været både irriteret og temmelig ærgerlig flere gange.

Oktober 2007. I år har jeg faktisk været både irriteret og temmelig ærgerlig flere gange. Dansk Landbrug. Oktober 2007 BERETNING Danske Deltidslandmænds årsmøde Lørdag den 27. oktober på Munkebjerg i Vejle. Indledning: I år har jeg faktisk været både irriteret og temmelig ærgerlig flere gange.

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014

Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014 Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014 Det er en fornøjelse at byde velkommen til Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014. Velkommen til Selskabets medlemmer og velkommen til ansatte,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 Har du en personalehåndbog? Miljøgodkendelse - udnyttelses frist Regionsmøde om vandplaner Effektivitet må ikke erstatte udvikling INDHOLD Bak op om Det Fynske Dyrskue

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Efter nøje overvejelser, så kunne jeg koge det ned til én sætning, hvad der er det helt essentielle i mit arbejde:

Efter nøje overvejelser, så kunne jeg koge det ned til én sætning, hvad der er det helt essentielle i mit arbejde: 1 Bestyrelsens beretning, Jysk Landbrug den 17. marts 2015. Bjarne Larsen. For et par uger siden var jeg inviteret over på Grindsted Landbrugsskole for at fortælle, hvad en landboforeningsformand arbejder

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden.

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. PP1 Generalforsamling Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange. Jeg håber, I er blevet mætte.

Læs mere

Nyt fra Formanden. Et tilfredsstillende resultat kan jo måles på mange måder

Nyt fra Formanden. Et tilfredsstillende resultat kan jo måles på mange måder - Nyt fra Formanden Et tilfredsstillende resultat kan jo måles på mange måder Efter en god generalforsamling og et godt årsresultat, så er det jo bare dejligt at vide; bare man hænger i og rigtigt mange

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 17 Juni 2011 1 Invitation Fodermøder 2011 Igen i år afholder LMO en række møder om foder som optakt til sæsonen 2011/2012. Vi har repræsentanter

Læs mere

Beretning 2010. Fyns Familielandbrug

Beretning 2010. Fyns Familielandbrug Beretning 2010 Fyns Familielandbrug Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Beretning om foreningens arbejde i det forløbne år v/formanden... 4 Familieudvalgets beretning v/lilly Jørgensen... 10 Deltidsudvalget

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2010 2011 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN NYE UDFORDRINGER FOR MANGE... 4 VERDENEN OMKRING OS... 9 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG

Læs mere

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Indledning Selvom vi alle hver især nok kan finde meget at glædes over i det forløbne år, har det ikke desto mindre

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 I toppen af Budgetmatchen God hygiejne giver gode grise Solgte du virksomhed i 2012 eller 2013? Invester i dine medarbejdere INDHOLD Alpereglen er blevet lempet Den

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2011 2012 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 8 VERDEN OMKRING OS... 11 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER i 2011/2012... 14

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017. Sag 3: Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere