STARKs Leverandør manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STARKs Leverandør manual"

Transkript

1 STARKs Leverandør manual Logistik samarbejde mellem STARK og leverandør 2 A. IT 3 1. Elektronisk dokumenthåndtering 3 2. STARK forventer EDI samarbejde på følgende områder 3 B. Administration 4 1. Levetid 4 2. Varenummer & EAN nummer 4 3. Krav til dokumenter & informationer 4 4. Erstatningsvarer og reservedele 6 5. Kampagner og specialtilbud 6 6. Ukurante varer 7 7. Returnering af varer 7 8. Etableringer, reetableringer, ombygninger og sortimentsændringer 7 9. Salgsopbakning 7 C. Logistik Parametre 8 1. Leveringer 8 2. Fragtgrænser 8 3. Colli størrelser 8 D. Leverancer 9 1. Leverancer til STARKs forretninger 9 2. Direkte leverancer til STARKs kunder 9 3. Leverancer til STARKs Fælleslager 9 E. Paller og pakning af gods Generelle oplysninger vedrørende paller Pallegebyrer EUR-palle Engangspaller Levering på lægter Pakning af paller Pallens højde Pallebånd 13 F. Fælleslageret Pakkeliste Pakkeinstruktioner Levering i containere eller i hele vognlæs 15 Bilag 1 - Emballeringsniveauer 16 Bilag 2 - Afvigelser i åbningstider i varemodtagelsen 17 Bilag 3 - Information til brug for returneringer 18 1

2 Logistik samarbejde mellem STARK og leverandør Opdateret Formålet med dette informationsmateriale er at fastsætte retningslinjer for levering af varer til STARKs forretninger og til STARKs Fælleslager til glæde og gavn for alle. STARK sætter Kunden i centrum og derfor skal disponering af varer være så effektivt som muligt. Retningslinjerne i denne leverandørmanual sikrer, at vi kan optimere vores varedisponeringer og sikrer, at vi kan levere varen til kunden til tiden. STARK har et automatisk disponeringssystem som disponerer i forhold til de parametre, vi aftaler med vores leverandør. Derfor skal disse parametre være korrekte og vedligeholdes løbende. Med denne leverandør manual vil vi sammen nå i mål med den opgave. Det er vigtigt, at materialet er kendt af alle de grene af leverandørens virksomhed, som er i berøring med og kan påvirke logistikken. Hvis der er spørgsmål til de beskrevne retningslinjer, kontakt logistik afdelingen. Ruddi Vestergaard Nielsen TLF : MAIL: Venlig hilsen STARK Lars Nielsen Jepsen Alexander Ritter von Weinzierl Ruddi Vestergaard Nielsen Indkøbsdirektør Supply Chain Director Supply Chain Manager 2

3 A. IT 1. Elektronisk dokumenthåndtering Det er Leverandørens ansvar at sikre, at al dokumentation udveksles elektronisk. Alle leverandører skal bruge EDI over for STARK. Kontakt STARKs EDI afdeling på: Telefon: STARK forventer EDI samarbejde på følgende områder Rekvisitioner fra STARK Ordrebekræftelser Følgesedler Faktura 3

4 B. Administration 1. Levetid Hvis der er aftalt et fast sortiment med leverandøren, forventer STARK at leverandøren kan levere det aftalte sortiment i mindst 6 måneder, efter det er implementeret i STARKs sortiment. Såfremt leverandøren ikke kan overholde dette, har STARK ret til at returnere sit restlager, mod at leverandøren betaler hele købsprisen samt eventuelle tilknyttede udgifter. Hvis en vare udmeldes fra sortiment af leverandøren og STARKs lager ikke dækker frem til næste sortimentsskift, der fortages ca. hvert halvår, forpligter leverandør sig til at betale hele købsprisen samt evt. tilknyttet udgifter i forbindelse med genkøb af anden vare. 2. Varenummer & EAN-nummer Alle varer skal mærkes med et DB-nummer og registreres i DB-systemet. Hvert enkelt varenummer skal mærkes med EAN-nummer og eventuelt STARKs varenummer. STARK kræver 100 % EAN-mærkning på salgsenheden, se bilag 1. Der kan aftales afvigelse omkring EANnummer på udvalgte varegrupper, hvor mærkningen er svær at udføre. Enhver ændring af et EANeller varenummer skal meddeles, så snart leverandøren bliver opmærksom på det og senest én måned før, en sådan ændring træder i kraft. Hvis salgsenheden ikke er EAN-mærket med læsbar stregkode, eller er mærket med en ikke-aftalt EAN-kode, forbeholder STARK sig ret til at opkræve et gebyr på DKK 1.000,- pr. forkert mærket varenummer samt opkræve omkostningen til ommærkning hos leverandøren. Leverandøren skal overholde de nedenstående mål for at gøre det muligt at aflæse stregkoderne. 3. Krav til dokumenter & informationer Samhandlen mellem STARK og vore leverandører baseres i høj grad på anvendelse af struktureret information om varen og dens logistiske egenskaber. Dette sker i såvel varebestilling som i forbindelse med modtagelse af varerne i vores butikker og på Fælleslagret. Derfor er det meget vigtigt, at informationen fra leverandøren er fuldstændig korrekt og komplet på de ønskede områder. Alle detaljerede oplysninger på alle dokumenter, der hører til en ordre, skal stemme overens med købsordren og være opstillet i samme rækkefølge. Hvis Leverandøren ikke er i stand til at levere en vare, skal varen markeres med et 0, varelinjen må ikke slettes. Alle produktinformationer skal tilpasses til DT Group PIM standard. 4

5 3.1 Krav til ordrebekræftelse. Sendes som EDI Parterne er blevet enige om, at følgende oplysninger skal medtages i ordrebekræftelsen. Ordrebehandler, adresse, hvis muligt (ref. hos leverandøren) inkl. moms-nr. hvis relevant Ordrebehandler, adresse hvis muligt (ref. hos STARK) inkl. moms-nr. hvis relevant Ordrenummer + slutbrugers ordrenummer Dato Beskrivelse af de bestilte varer Produkt (EAN- & DB varenummer) Enheder i henhold til ordren Mængde Enhedspris og valuta Leveringstid Leveringssted Incoterms 2015 Rabat Fragt og forsikring, hvis det er aftalt med STARK Samlet købspris Henvisning til aftalen, hvis relevant Varerne skal være listet i samme rækkefølge som modtaget ordre. Leverandør med træ baserede varer skal derudover medsende COC nr. og certificeringsstatus. Ordrebekræftelsen skal klart angive alt, hvad leverandøren har til hensigt at fakturere med nøjagtig mængdeangivelse. Varerne skal være listet i samme rækkefølge som modtaget ordre. Ordrebekræftelsen skal være STARK i hænde inden for 24 timer efter afgivelse af ordren, hvis den er afgivet elektronisk. I tilfælde af ændringer, skal der sendes en ny ordrebekræftelse til STARK. 3.2 Krav til følgeseddel Sendes som EDI følgeseddel. Ved levering til forretning eller fælleslager, skal der fremlægges følgeseddel og specifikation. Parterne er blevet enige om, at følgende oplysninger skal medtages på følgesedlen: Ordrebehandler, adresse, hvis muligt (ref. hos leverandøren) inkl. moms-nr. hvis relevant Ordrebehandler, adresse hvis muligt (ref. hos STARK) inkl. moms-nr. hvis relevant Ordrenummer + slutbrugers ordrenummer Dato Beskrivelse af de bestilte varer Produkt (EAN- & DB varenummer) Enheder i henhold til ordren Mængde Fragt og forsikring, hvis det er aftalt med STARK 5

6 Henvisning til aftalen, hvis relevant Varerne skal være listet i samme rækkefølge som modtaget ordre. Leverandør med træ baserede varer skal derudover medsende COC nr. og certificeringsstatus. 3.3 Krav til faktura Sendes som EDI til Shared Service Center. Et ordrenummer = en faktura Den fakturerede pris skal svare til prisen angivet på ordren. Enhver afvigelse i indholdet af ordren og leverandørens faktura skal afklares mellem leverandør og STARK, inden der sendes en faktura til STARK. Det er ikke tilladt at pålægge STARK et faktureringsgebyr eller lignende gebyrer. Fakturaen må ikke dateres, før vareleveringen har fundet sted. Det er kun tilladt at udstede én faktura pr. købsordre. Parterne er blevet enige om, at følgende oplysninger skal medtages i fakturaen: Ordrebehandler, adresse, hvis muligt (ref. hos leverandøren) inkl. moms-nr. hvis relevant Ordrebehandler, adresse hvis muligt (ref. hos STARK) inkl. moms-nr. hvis relevant Ordrenummer + slutbrugers ordrenummer Dato Beskrivelse af de bestilte varer Produkt (EAN- & DB varenummer) Enheder i henhold til ordren Mængde Enhedspriser og valuta Leveringstid Leveringssted Incoterms 2015 Rabat Fragt og forsikring, hvis det er aftalt med STARK Samlet købspris Henvisning til aftalen, hvis relevant Varerne skal være listet i samme rækkefølge som modtaget ordre. Leverandør med træ baserede varer skal derudover medsende COC nr. og certificeringsstatus. 4. Erstatningsvarer og reservedele Leverandøren skal fortsætte med at tilbyde vedligeholdelse og reservedele i 36 måneder efter varsel om produkter, der udgår. 5. Kampagner og specialtilbud Leverandøren skal skriftligt bekræfte kampagnepriser via den kampagnebekræftelse, der sendes fra STARK til leverandør. Kampagnevarer over STARKs fælleslager skal leveres 3 uger inden kampagnestart. Kampagnevarer leveret direkte til forretningerne skal leveres 1 uge inden kampagnestart. 6

7 Leverandøren skal sende en ordrebekræftelse for alle ordrer. 6. Overlager varer I henhold til samhandelsaftalens punkt 7.2 defineres ukurante varer som et overlager af produkter, hvor lageret til rådighed i styk er større end det årlige salg i styk. 7. Returneringsaftale Med henblik på at undgå nedskrivninger af varelageret, så er STARK berettiget til over for leverandøren mindst en gang pr. halvår at konkretisere overlager og at returnere disse til leverandøren. Specialfremstillede og sæsonvarer kan ikke sendes retur, medmindre andet aftales. Returvarer skal være klar til videre salg, og salgsenheden skal så vidt muligt være i original emballage (Den emballage varen transporters hjem til kunden i), medmindre andet aftales. Returfragten betales af STARK, medmindre andet aftales. Udfyld Bilag 3 8. Etableringer, reetableringer, butiksombygninger og sortimentsændringer Leverandøren er forpligtet til at stille personale til rådighed til etablering, reetablering, butiksombygning og ændringer i sortimentet eller til at afholde udgifterne hertil. STARK må bruge en ekstern virksomhed hertil og lade sidstnævnte fakturere leverandøren i henhold til forudgående aftale. Med hensyn til ombygning og reetablering af eksisterende STARK forretninger samt etablering af nye STARK forretninger, skal leverandøren udstille produkterne i henhold til tegninger og planogrammer specificeret af STARK. I tilfælde af afvigelser, skal leverandøren afhjælpe situationen for egen regning. Leverandøren er forpligtet til aktivt at deltage i produktrelateret træning af STARKs medarbejdere. 9. Salgsopbakning STARK ser gerne leverandøren i forretningen. Besøget skal være koncentreret omkring etablering af et flot varespejl, ved at fylde varer op og rykke frem. Det er ikke tilladt at hjælpe med at lægge ordre eller på anden måde påvirke basisdisponeringerne. STARK opfordre til at leverandøren følger de samme sikkerhedsregler som STARKs ansatte. Der bæres synlighedsvest, hvor der er kørende trafik, og der anvendes sikkerhedssko ved tunge løft, og ved anvendelse at hjælpemidler, som palleløfter. Leverandøren skal overholde reglerne omkring ingen varer i gangarealer og ingen varer foran nødudgange. 7

8 C. Logistik Parametre 1. Leveringer 1.1. Leveringstid Leverandør skal fremsende en oversigt over antal dage det tager fra ordre modtagelse til levering i STARKs forretning per forretning til STARKs logistikafdeling. 1.2 Leveringsdato Den leveringsdato STARK angiver på rekvisitionen, er den dato, varen skal leveres i forretningen. 1.3 Restordrer, leveringer til lager. STARK arbejder ikke med restordrer, med mindre der ligger en skriftlig aftale med STARK STARK skal have besked om delleverancer umiddelbart efter, at leverandøren bliver bekendt hermed. Forretningen kontaktes telefonisk og informeres om produktdetaljer, mængde og forventet leveringsdato. Dette skal kunne dokumenteres. 1.4 Midlertidigt udsolgte varer Varer, der i en periode (mere end 5 dage) ikke kan leveres, skal STARK informeres herom via til STARKs ansvarlige produktchef. 2. Fragtgrænser 2.1 Basis varer Varer til lager skal levers på en af følgende måder: 1. Fragtfri levering / fast uge levering 2. Ved minimumsordre, skal grænserne differentieres i forhold til STARKs aftræk i forretningerne Skaffevarer (Varer købt specielt hjem til en kunde) Varer udenfor STARKs forretningens faste sortiment ved leverandøren, skal kunne leveres med levering af basis varer uden ekstra omkostninger. Leveringer udenfor aftalt leveringssetup, kan pålægges fragt. 3. Colli størrelser / bestillings minimum STARK har en ambition om at øge omsætningshastigheden i STARKs forretninger, bestillings minimum må som udgangspunkt ikke være større end det gennemsnitlige årlige salg i STARKs 15 mindste enheder. Det skal sikre, at bestillings minimum ikke er med til at give overlager, og sænke omsætningshastigheden. 8

9 D. Leverancer 1. Leverancer til STARKs forretninger Hvis de leverede varer eller mængder ikke er i overensstemmelse med de fakturerede varer eller mængder, skal STARK sende en faktura til leverandøren og automatisk trække beløbet fra betalingen. En ordre skal pakkes, så den kan adskilles fra eventuelle andre ordre på en levering. I tilfælde af forsinkelse skal STARKs forretning informeres, så snart leverandøren får kendskab herom. Hvis forsinkelsen rammer alle forretninger, skal STARKs ansvarlige produktchef informeres via , så snart leverandøren bliver bekendt med forsinkelsen. Hvis forsinkelsen ikke kan accepteres af STARK, har STARK ret til at annullere ordren. Ved levering til STARK forretninger skal der fremlægges følgeseddel og specifikation. STARK forbeholder sig ret til at afvise leverancer, hvor lasten ikke kan håndteres forsvarligt med truck. Enhver levering til forretningerne skal være i overensstemmelse med følgende åbningstider: Mandag - torsdag: til Fredag: til Afvigelser findes i bilag 2. Alle forretninger er lukkede for levering på nationale offentlige helligdage. STARK kan afvise levering, hvis den finder sted uden for ovennævnte tidsramme. Leverandøren skal have en skriftlig aftale med STARK, hvis levering skal finde sted på tidspunkter, der ikke er angivet ovenfor. 2. Direkte leverancer til STARKs kunder Ved levering af varer direkte til STARKs kunder ifølge aftale med STARK, skal følgesedlen fremsendes til den forretning, som afgav ordren. Ved levering skal leverandøren advisere STARK en dag i forvejen. Hvis leveringstiden ikke kan opgives, skal STARKs kunde informeres herom efterfølgende pr. telefon eller sms. I tilfælde af forsinkelser skal leverandøren advisere STARKs kunde pr. telefon, og hvis det ikke er muligt at få fat i STARKs kunde, skal leverandøren advisere den forretning, som afgav ordren. 3. Leverancer til STARKs Fælleslager Hvis de leverede varer eller mængder ikke er i overensstemmelse med de fakturerede varer eller mængder, skal STARK sende en faktura til leverandøren og automatisk trække beløbet fra betalingen. I tilfælde af forsinkelse skal STARKs Fælleslager informeres, så snart leverandøren får kendskab herom. Hvis forsinkelsen rammer alle forretninger, skal STARKs ansvarlige produktchef informeres via , så snart leverandøren bliver bekendt med forsinkelsen. Hvis forsinkelsen ikke kan accepteres af STARK, har STARK ret til at annullere ordren. 9

10 Ved levering til Fælleslageret skal der fremlægges følgeseddel og specifikation. 3.1 Leveringsadresse til fælleslager STARK FÆLLESLAGER HEDENSTED LØSNINGVEJ 30 DK-8722 HEDENSTED DANMARK Kontakt: Kontakt: Ketil Lindskjold Linus Andreasen Telefon: Telefon: STARK FÆLLESLAGER HORSENS THORSVEJ 12 DK-8700 HORSENS DANMARK Kontakt: Kontakt: Torben Rindom Hans Ole Olsen Telefon: Telefon: Enhver levering til Fælleslageret skal være i overensstemmelse med følgende åbningstider: STARK Horsens Fælleslager Mandag torsdag Fredag Hedensted Fælleslager Mandag torsdag Fredag Der er lukket på alle nationale helligdage. Leveringer udenfor åbningstiden har STARK ret til at afvise, medmindre leverandøren kan fremvise en skriftlig aftale med STARK omkring leveringer udenfor åbningstiden. Alle leveringer skal adviseres via mail senest 24 timer før levering. Adviseringen skal indeholde købsrekvisitionsnummer, lastbil eller container nummer. I tillæg til ovenstående skal alt Sø- & Luftfragt bekendtgøres 4 uger før ETA. Hvis følgesedlen ikke stemmer overens med ordrer / ordrebekræftelsen, skal STARK informeres pr seneste 24 timer før om købs-rekvisitionsnummer, lastbil eller container nummer. 10

11 E. Paller og pakning af gods STARK ønsker at minimere emballage forbruget, og deltager gerne i et samarbejde omkring returnering af emballage m.m. 1. Generelle oplysninger vedrørende paller Leverandøren skal sikre, at pallerne er stærke nok til at kunne bære varelasten og, at pallerne kan holde til transporten og den derefter følgende håndtering i logistikkæden. Hvis varerne er pakket på en måde, der ikke overholder dette, har STARK ret til at fakturere Leverandøren for eventuelle beskadigede varer som følge heraf. Produkter, der pakkes på paller, skal være pakket på en måde, så de ikke bliver beskadiget under transport. 2. Pallegebyrer STARK skal ikke faktureres for paller af Leverandøren. Hvis Leverandøren anmoder om det, vil denne kunne få udvekslet EUR-paller. 3. EUR-palle Bredde: 800 mm. Dybde: 1200 mm. 4. Engangspaller Det er tilladt at anvende engangspaller, når der importeres varer fra lande uden for Europa, så længe de overholder følgende mål: 1. Pallens mål skal være mindre end EUR-pallens, således at engangspallen kan anbringes oven på en EUR-palle ved ankomst til lageret. 2. Pallen skal have et mellemrum fra gulvniveau og op til bunden af pallen på mindst 100 mm, og hullerne til gaffelstableren skal være mindst 200 mm brede. 3. Pallerne skal være lavet af pap, plastik eller træ. Træpaller skal opfylde IPPCs standarder. Læs mere på 11

12 5. Levering på lægter Kravene til levering af varer, der er pakket på lægter, er specificeret nedenfor. 6. Pakning af paller Alle varer, der skal pakkes på paller, skal pakkes således, at de holder sig inden for pallen. Pallen skal pakkes på en måde, så vægten er jævnt fordelt på pallen i både vandret og lodret retning. For at give en optimal lagring og transport af varerne, bør pakkestørrelsen tilpasses følgende mål, når det er muligt: 200 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm og 1200 mm. Alle paller skal pakkes ind i pallefilm for at stabilisere pallen under transport og for at beskytte den mod støv. Etiketten på den yderste emballage skal være synlig. Hvis der pakkes flere paller med kun én slags vare, skal der være det samme antal varer på hver palle. Rigtigt Forkert 12

13 7. Pallens højde Yderkasser, der vejer mere en 11 kg, må ikke anbringes på en palle i en højde over 1500 mm. Pallens maksimale højde er 1800 mm (se billede 1). Hvis der anbringes en palle imellem to lag kasser (se billede 2), er den maksimale højde 2600 mm. Billede 1 Billede 2 8. Pallebånd Alle paller skal forsynes med pallebånd for at gøre dem stabile under transport. Når der anvendes pallebånd, skal der også benyttes kantbeskyttere, så pallebåndet ikke skærer sig ind i kasserne. Pallebåndene skal være lavet af plastik. 13

14 F. Fælleslageret 1. Pakliste Paklisten skal indeholde: Købsordrenummer EAN-nummer Varenummer Enheder (stk.) i henhold til købsordren Antal yderkasser for hver vare Indhold i hver yderkasse Indhold i hver inderkasse Yder- og inderkassernes mål Lastvognens eller containerens nummer Vægt pr. yder- og inderkasse Samlet vægt pr. lastvogn eller container Leverandør med træ baserede varer skal derudover medsende COC nr. og certificeringsstatus. 2. Pakkeinstruktioner, 2.1 Pakkemærkning og krav til pakning Hvis Leverandøren ikke overholder de angivne pakkekrav og den angivne pakkemærkning, har STARK ret til at afkræve betaling af Leverandøren for udgifterne til ommærkning og ompakning. EAN- og varenummer Hver enkelt inder- og yderkasse skal være tydeligt mærket med EAN-nummer og eventuelt STARK varenummer. EAN-nummeret skal placeres på inderkassen således, at det er let at se og let at scanne. Alle varer skal leveres således, at der kun er ét varenummer pr. modtaget enhed (hhv. hel-, halv- eller kvartpalle). Hver enkelt købsordre skal være pakket særskilt. 2.2 Krav til kasserne Yder- og inderkasserne skal til tilpasses varens størrelse, for at forhindre, at varen bliver beskadiget, når den transporteres eller lægges på lager. Alt efter behov skal der benyttes et fyldmateriale, således at yderkassen, inderkassen og varen ikke bliver beskadiget. Pappet skal være af en sådan kvalitet, at kasserne kan holde til at blive stablet under transport og oplagring, så varen beskyttes optimalt. Yderkasserne skal kunne holde til at blive stablet op til 1,5 m højde på hylder, og skal kunne holde til at blive stablet i blokke på gulvet op til 5 m højde, pallen medregnet, uden at varen eller yderkassen tager skade. 14

15 2.3 Vægt Hvis en enhed vejer mere end 12 kg eller fylder mere end 1m 3, skal enheden være udstyret med løftehuller. Løftehullerne skal måle 100 x 30 mm. Hvis enheden vejer mere end 20 kg, må den ikke løftes af en enkelt person, og den skal derfor have flere løftehuller langs med kassens sider. Vægten skal fremgå tydeligt på emballagen eller varen. 2.4 Etiketten på yder- og inderkasserne 3. Levering i containere eller i hele vognlæs Varerne skal være stablet og ordentligt sikret/spændt fast, samtidig med, at der tages hensyn til varernes og emballagens art. Hvis en lastbil/container indeholder flere varenumre, skal hvert enkelt varenummer være pakket sammen, og det skal være tydeligt markeret, hvor det næste varenummer begynder. Varer, der leveres i lastbil, skal være pakket på paller eller lægter, således at varerne kan læsses af med en gaffelstabler eller en palleløfter. Varer, der leveres i en container, skal helst være pakket på slip-sheet s, paller eller lægter for at gøre det let at læsse varerne af. Hvis containeren er blevet gasset eller udsat for en lignende behandling, skal dette være tydeligt angivet på konnossementet eller containerdørene. Dato: På vegne af leverandøren Dato: På vegne af STARK 15

16 Bilag 1 Emballeringsniveauer Emballeringsniveau Salgsenhed Definition En salgsenhed er den enhed, der gennem en udgangskasse scannes og sælges til forbrugeren. Eksempel: Ét dørgreb Inner-kolli En inner-kolli indeholder et antal forbrugerenheder og udgør normalt det emballeringsniveau, hvorpå samhandelen mellem STARK, butikkerne og leverandøren finder sted. Eksempel: 12 dørgreb pakket i én kasse. Salgsklare displays er i princippet også inner-kolli, der kan indeholde én eller flere typer salgsenheder. Det samme gælder for salgsklare kvart-, halv- og helpaller. STARK bestiller som hovedregel varer hos leverandørerne på dette niveau. Antal salgsenheder i inner-kolli skal altid ske efter aftale med STARKkæden. Yder-kolli Benyttes kun ved levering til STARK Centrallager Yder-kolli anvendes som regel til at holde sammen på et antal innerkolli, der på grund af størrelse eller sårbarhed ikke kan stables, som de er. Yder-kolli anvendes KUN i forhold til bestillinger til STARK Centrallager 16

17 Bilag 2 Afvigelser i åbningstider i varemodtagelsen Sted Man Tors Fredag Kommentar 913 Århus DC

18 Bilag 3 Information til brug for returnering Angiv adresse for returleveringer Adresse Post nummer 18

INDHOLD. STARK, en del af DT Group A/S, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, CVR 55 82 84 15.

INDHOLD. STARK, en del af DT Group A/S, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, CVR 55 82 84 15. INDHOLD Standard arbejdsprocedure for STARK...1 A. IT...1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering...1 B. Administration......1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Palleudgifter...... 1 B.3. Restordrer....1 B.4. Leverancer

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 1 A. IT 1. B. Administration 1. B.1. Faktura 1. B.2. Pakliste 1. B.3. Bankkonti 1. C. Pakkeinstruktioner 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 1 A. IT 1. B. Administration 1. B.1. Faktura 1. B.2. Pakliste 1. B.3. Bankkonti 1. C. Pakkeinstruktioner 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 1 A. IT 1 B. Administration 1 B.1. Faktura 1 B.2. Pakliste 1 B.3. Bankkonti 1 C. Pakkeinstruktioner 2 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning 2 C.1.1. EAN- og varenummer

Læs mere

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer...

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer... INDHOLD Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1 B. Administration... 1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Pallegebyrer... 1 B.3. Restordrer... 1 B.4. Leveringer til

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

LOGISTIKGUIDE Version 2010-2 Dansk version

LOGISTIKGUIDE Version 2010-2 Dansk version LOGISTIKGUIDE Version 2010-2 Dansk version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Stamdata... 4 2.1 Varens dimensioner... 4 2.2 Vægt... 5 2.3 Pakning og palletering... 5 2.4 Palletype... 5 3. Varens

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Procedurebeskrivelse

Procedurebeskrivelse Procedurebeskrivelse Indholdsfortegnelse Opgavefordeling og ansvarsområder... 2 Procedure for tilbud... 3 Procedure for ordrebehandling... 4 Procedure for ordreændring/efterlevering... 5 Procedure for

Læs mere

LEVERINGSFORSKRIFT 2011. Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00

LEVERINGSFORSKRIFT 2011. Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00 LEVERINGSFORSKRIFT 2011 Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00 11 gyldne regler i forbindelse med leverancer til Saint-Gobain Distribution Denmark A/S 1. LEVERINGSSIKKERHED

Læs mere

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører Logistikbetingelser Til Saniståls leverandører Sanistål har formuleret en række betingelser for mærkning, pakning og levering af varer. Betingelserne skal gøre identifikationen og behandlingen af indkomne

Læs mere

Vejledning til indkøb af møbler

Vejledning til indkøb af møbler Der er indgået nye kontrakter på møbler. Kontrakterne er obligatoriske for alle i. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til at få et overblik over møbelkontrakterne i. Her er de oplysninger du skal bruge

Læs mere

LOGISTIKGUIDE Indeks Retail. Regler og procedurer vedrørende leverancer til Indeks Retail

LOGISTIKGUIDE Indeks Retail. Regler og procedurer vedrørende leverancer til Indeks Retail LOGISTIKGUIDE Indeks Retail Regler og procedurer vedrørende leverancer til Indeks Retail Version: 2.2 Redigeret d.: 20/10-2015 Af: PWI 1. Indledning... 3 2. Generelt... 4 2.1 Vare stamdata.... 4 2.2 Emballeringsniveauer

Læs mere

LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version

LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Stamdata... 4 2.1 Varens dimensioner... 4 2.2 Vægt... 5 2.3 Pakning og palletering... 5 2.4 Palletype... 5 3. Varens

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag Indhold SIMU-Fragt... 1 Fragtbreve kvittering - modtag... 1 Se kvitterede fragtbreve... 4 Håndtering af varer... 5 Egne varer til videresalg... 5 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 6 Hvor og hvordan

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

Vejledning til papiraftalen

Vejledning til papiraftalen Vejledning til papiraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammekontraktens

Læs mere

Badeloft Elegante badeværelser. Serviceguide

Badeloft Elegante badeværelser. Serviceguide Elegante badeværelser Serviceguide Mange tak for din tillid Kære Badeloft-kunde, mange tak, fordi du valgte et eller flere af vores produkter til dit badeværelse. Denne håndbog er en hjælp til transport

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser 1. HP s Trade-In and Save-kampagnestruktur I forbindelse med Trade-In and Save-kampagnen betaler HP International Sarl (HP) en passende indbytningsværdi for brugte produkter, som returneres til HP i forbindelse

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune.

Betaling med EAN følger de betingelser der er lavet sammen med din kommune. Aarhus 12.06.2017 Dansk Supermarked A/S Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser 1. Betaling Betaling af dine dagligvarer kan ske på tre måder. Du kan vælge at betale med

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

SAMHANDELSBETINGELSER

SAMHANDELSBETINGELSER SAMHANDELSBETINGELSER 1. Anvendelse Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samhandel med AYTM, hvis ikke andet er aftalt mellem parterne. 2. Aftaler En aftale er først bindende,

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/ PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 2 - KRAVSPECIFIKATION Indledning Kravspecifikationen indeholder hhv. Informationer (I), Krav (K), Ønsker

Læs mere

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as LOGISTIKHÅNDBOG Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as Version: 2.0 Redigeret d.: 06/8-2010 Af: CUH Indledning... 3 Generelt... 4 Varestamdata... 4 Emballeringsniveauer for handelsenheder

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Forretningsbetingelser & Vilkår

Forretningsbetingelser & Vilkår Forretningsbetingelser & Vilkår Nu kan du helt enkelt finde dine nye solbriller fra Prego. På www.pregoeyewear.dk kan du bestille aktuelle varer fra Prego Eyewear og afhente dem hos en af vores mange forhandlere

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D.

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D. Handelsbetingelser Ved køb hos JB3D Der er ikke indgået en bindende købsaftale med JB3D, før De har modtaget en ordrebekræftelse fra JB3D. Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer,

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

VEJLEDNING Møbler. Kundevejledning - praktisk anvendelse af aftalen

VEJLEDNING Møbler. Kundevejledning - praktisk anvendelse af aftalen VEJLEDNING 50.30 Møbler Kundevejledning - praktisk anvendelse af aftalen 1 05092016 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 iment...3 Hvilken leverandør skal jeg købe ind hos...4 Hvordan køber jeg ind...4

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006 HANDELSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER 8881 Thorsø. Mail: Charlotte@ Telefon 8696 2826 eller 2534 7058 CVR 29 23 05 44 Etableret 2006 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Bestilling Vores handelsvilkår følger

Læs mere

TDC s købsvilkår for privatkunder

TDC s købsvilkår for privatkunder TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 1. Priser Alle vores priser er i danske kroner inkl. 25% moms. Levering er gratis og du betaler ikke kreditkortgebyr.

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 3.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

Vejledning til leverandører i forbindelse med levering til Nettos automatiske højlager

Vejledning til leverandører i forbindelse med levering til Nettos automatiske højlager Vejledning til leverandører i forbindelse med levering til Nettos automatiske højlager Indledning Nettos lager er automatiseret på følgende måde: efter pallen er modtaget, plukker vores automatiske sorteringsmaskiner

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk

Den NYE Sparex hjemmeside. Let at finde, udvælge og bestille online. www.sparex.dk Let at finde, udvælge og bestille online DK Finde 1. Find det hurtigere Optimeret søgning nedbryder dit valg jo flere detaljer du indtaster. Det giver dig mulighed for at søge på Sparex reservedelsnumre,

Læs mere

BESKO ONLINE det helt rigtige valg

BESKO ONLINE det helt rigtige valg BPW THE QUALITY FACTOR BESKO ONLINE det helt rigtige valg Online bestilling døgnet rundt Detaljeret produktkatalog www.beskoonline.dk BESKO ONLINE - DET HELT RIGTIGE VALG FOR DIG www.beskoonline.dk Dine

Læs mere

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune 1 Parterne Ordregiver: Kolding Kommune Akseltorv 1 6000 Kolding CVR-nr.: 29189897 Og Leverandør: Navn Adresse Post.nr. og By Tlf.: CVR-nr.:

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN v/camilla Markfoged Plutonvej 70 9210 Aalborg SØ CVR: 37996394 kontakt@bygug.dk Vi betræber os på, at besvare henvendelser indenfor

Læs mere

Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob

Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob Købsvilkår for mobiltelefoner, tablets og tilbehør hos Bibob Vilkår er gældende fra 24. november 2014. I disse vilkår kan du finde informationer om persondatapolitik, reklamation, fortrydelse, ejerforhold,

Læs mere

Handelsbetingelser. Priser og bestilling Alle vores priser er i danske kroner og er inklusiv 25% moms.

Handelsbetingelser. Priser og bestilling Alle vores priser er i danske kroner og er inklusiv 25% moms. Generelt om os: Urban Cykler Hobrovej 42B 9000 Aalborg Tlf.: 98 15 54 40 CVR-nummer: 61157417 E-mail: mail@urban-cykler Vi svarer på e-mailhenvendelser inden for 1-2 hverdage. Du kan også benytte vores

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

KONTRAKTBILAG 5 SPØRGSMÅL/SVAR DEL 1 (NR. 1-23)

KONTRAKTBILAG 5 SPØRGSMÅL/SVAR DEL 1 (NR. 1-23) Udbud af logistikydelse KONTRAKTBILAG 5 SPØRGSMÅL/SVAR DEL 1 (NR. 1-23) Udbud af logistikydelse Til Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Bilag Mangler der ikke at blive uploadet et bilag ang. de personer,

Læs mere

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN

HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO HANDELSBETINGELSER VED KØB AF DESIGN OG KUNST HOS TINGA TANGO Når du ønsker at handle hos Tinga Tango, foregår det således: 1. Find den ønskede

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages

Læs mere

Handelsbetingelser. Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og

Handelsbetingelser. Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og Handelsbetingelser Alle Handler foretaget via denne web-site foregår mellem dig, som kunde, og Have & Livsstil ApS Ådalen 9 4600 Køge Tlf.: 4616 1551 info@haveoglivsstil.dk CVR. 38023845 Ordrebekræftelse:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? Screwpull proptrækkeren er udviklet af oliemanden Herbert Allen i 1979. I dag er varemærket Screwpull globalt anerkendt, og produkterne sælges i næsten ethvert industrialiseret land. Mange nye produkter

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Handelsbetingelser, gældende for private

Handelsbetingelser, gældende for private Handelsbetingelser, gældende for private Generelle oplysninger Aktieselskab 16731803 info@ep.dk 98137722 1992 Betaling På www.ep.dk kan der betales med: Dankort (ingen gebyrer) Nationalt udstedt kreditkort

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Kontraktbilag 5 Logistik og E-handel

Kontraktbilag 5 Logistik og E-handel Logistik og E-handel 1 Logistik 1.1 Leveringsbetingelser Levering sker i overensstemmelse med afgivet ordre og. Hver ordre skal pakkes for sig. Levering har fundet sted, når de bestilte Produkter stilles

Læs mere

HANDELSBETINGELSER (Oktober 2016)

HANDELSBETINGELSER (Oktober 2016) HANDELSBETINGELSER (Oktober 2016) Baggrund LEDdirekte.dk er Encepa A/S s webshop for private og erhverv. Encepa A/S er en virksomhed, der er specialist i LED-lyskilder og lamper. Vi hjælper virksomheder

Læs mere

QUICK GUIDE BORGERE For borgere med bevilling. Sådan bestiller du hurtigt og nemt dine hjælpemidler på webshoppen. Committed to your care

QUICK GUIDE BORGERE For borgere med bevilling. Sådan bestiller du hurtigt og nemt dine hjælpemidler på webshoppen. Committed to your care QUICK GUIDE BORGERE For borgere med bevilling Sådan bestiller du hurtigt og nemt dine hjælpemidler på webshoppen Committed to your care Mediq Danmark vil fremme borgernes livskvalitet Mediq Danmark vil

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Grafiske- og Office produkter

Salgs- og leveringsbetingelser Grafiske- og Office produkter Generelt Leverings- og reklamationsbestemmelser i henhold til General Trade Rules. Alle tilbud afgives uforbindende og med forbehold for mellemsalg. En ordre kan først betragtes som accepteret og bindende

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015 Tilfredshed med sortimentet Dækker sortimentet størstedelen af dit behov? Tilfredshed med kvaliteten Lever kvaliteten af produkterne op til dine forventninger? Tilfredshed med salgskonsulenten Benytter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER. Juni 2015

VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER. Juni 2015 VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontaktinformation...3 2. Betingelser ved køb af varer...3 3. Ordrebekræftelse...3 4. Sikkerhed...3 5. Leveringstidspunkt

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer Bilag 8 Fakturering Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer 10.02.2017 Filnavn: Bilag 8 Fakturering.docx Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

QUICK GUIDE FOR INDUSTRIKUNDER Sådan bestiller du hurtigt og nemt varer på webshoppen. Committed to your care

QUICK GUIDE FOR INDUSTRIKUNDER Sådan bestiller du hurtigt og nemt varer på webshoppen. Committed to your care QUICK GUIDE FOR INDUSTRIKUNDER Sådan bestiller du hurtigt og nemt varer på webshoppen Committed to your care Bestil via vores webshop Bestil via vores webshop Vi anbefaler dig, at bruge vores webshop www.mediqdanmark.dk

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

Bilag 1 - Prisindhentning til brug for beregning af bevillingsgrundlag ved bevilling af urologihjælpemidler

Bilag 1 - Prisindhentning til brug for beregning af bevillingsgrundlag ved bevilling af urologihjælpemidler Bilag 1 - Prisindhentning til brug for beregning af bevillingsgrundlag ved bevilling af urologihjælpemidler 1 Formål med prisindhentning Formålet med indhentning af priser til beregning af bevillingsgrundlaget

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Februar 2017 Kære samhandelspartner Vi fremsender hermed retningslinjerne for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer, for at

Læs mere

Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer

Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer Flora Danias Vilkår for levering af potteplanter fra gartnerier i Danmark Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer Formål Formålet med dette protokollat er at fastholde

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger HANDELSBETINGELSER Generelle oplysninger Website: lystorvet.dk Virksomhedens juridiske navn: Hanne Purup Organisationsform: Personlig Ejet CVR: 32976336 Virksomhedsadresse:,, Danmark E- mailadresse: kontakt@lystorvet.dk

Læs mere

Vejledning til Rengørings- og forbrugsartikel-aftalen. December 2016

Vejledning til Rengørings- og forbrugsartikel-aftalen. December 2016 Vejledning til Rengørings- og forbrugsartikel-aftalen December 2016 KOM GODT I GANG 2 LEVERANDØR & AFTALENS VARIGHED Leverandør Der er indgået rammeaftale med én leverandør, Stadsing A/S. Aftalens varighed

Læs mere

Handels- og forretningsbetalinger PLAY-TALK.dk

Handels- og forretningsbetalinger PLAY-TALK.dk Handels- og forretningsbetalinger PLAY-TALK.dk Bestemmelser for levering af produkter 1. Produktinformation 1. Varerne, som præsenteres på Play-Talk.dk` hjemmesider, udgør Play-talk.dks almindelige sortiment.

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere