Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning"

Transkript

1 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29

2 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

3 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -3 af 29

4 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -4 af 29

5 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -5 af 29

6 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -6 af 29

7 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -7 af 29

8 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -8 af 29

9 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -9 af 29

10 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -10 af 29

11 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -11 af 29

12 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -12 af 29

13 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -13 af 29

14 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -14 af 29

15 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -15 af 29

16 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -16 af 29

17 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -17 af 29

18 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -18 af 29

19 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -19 af 29

20 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -20 af 29

21 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -21 af 29

22 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -22 af 29

23 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -23 af 29

24 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -24 af 29

25 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -25 af 29

26 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -26 af 29

27 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -27 af 29

28 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -28 af 29

29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -29 af 29

30 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Center for Økonomi Bilag 2 - Side -1 af 53 Finans Kongens Vænge 2 DK Hillerød Opgang Blok A Afsnit Stuen Til: Møde i forretningsudvalget 16. september 2014 Telefon Mail Web CVR/SE-nr: Dato: 4. september 2014 Investeringsregnskaber 16 investeringsregnskaber forelægges til godkendelse: 1. På regionsrådsmødet den 21. juni 2011 blev Amager Hospital bevilget 30 mio. kr. til ombygninger for at samle alle funktioner på samme adresse på Italiensvej. Regnskabet viser et forbrug på 30,3 mio. kr. altså et merforbrug på 0,3 mio. kr. eller 1 pct. Revisionen har ingen forbehold. 2. På regionsrådsmødet den 25. oktober 2011 godkendte regionsrådet, at der blev meddelt en investeringsbevilling på i alt 13,1 mio. kr. til etablering af søvandskøling på Borholms Hospital. Regnskabet viser et merforbrug i forhold til bevillingen på ,15 kr. svarende til et merforbrug på 4,3 pct. Revisionen har ingen bemærkninger. 3. På regionsrådets møde den 6. marts 2012 godkendte regionsrådet, at der blev meddelt en investeringsbevilling på i alt 16,8 mio. kr. til anskaffelse og installation af en MR-scanner på Borholms Hospital. Det samlede regnskab blev 16,9 mio. kr. eller svarende til et merforbrug på 0,6 pct. Revisionen har ingen bemærkninger. 4. Den 20. september 2011 godkendte regionsrådet en anlægsbevilling på 23,9 mio. kr. til renovering/ombygning af Gentofte Hospital til indflytning af ny HRU-virksomhed. Det samlede regnskab endte på i alt 23,450 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,45 mio. kr. eller 1,9 pct. Revisionen har ingen forbehold 5. Regionsrådet meddelte på mødet den 28. april 2009 en anlægsbevilling til Gentofte Hospital på i alt 17,8 mio. kr. til følgeudgifter til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1. Det samlede regnskab blev på 17,8 mio. kr. og overholdt derfor bevillingen. 6. Glostrup Hospital blev den 22. juni 2010 bevilget 34,2 mio. kr. af Regionsrådet til indretning af Respirationscenter Øst. Den 24. maj 2011 blev denne anlægsbevilling ændret grundet sammenfald med en række andre byggeprojekter. Investeringsregnskabet blev på 33,410 mio. kr. og viste et mindreforbrug

31 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -2 af 53 på 0,59 mio. kr. eller 1,7 pct. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 7. På regionsrådets møde den 28. april 2009 godkendte regionsrådet, at der blev meddelt en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til optageområderokader. Bevillingen blev forhøjet med yderligere 4,4 mio. kr. af regionsrådet den 24. maj Af den samlede bevilling blev der aflagt et samlet regnskab på 18,8 mio. kr. eller et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. svarende til 3 pct. Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet. 8. På regionsrådsmødet den 25. oktober 2011 godkendte regionsrådet, at der blev meddelt investeringsbevilling på 15,6 mio. kr. til asbestsanering i bygning 05 på Glostrup. Det samlede regnskab blev på 15,54 mio. kr. og viser at bevillingen blev overholdt med et mindreforbrug på kr. eller 0,4 pct. Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet. 9. På regionsrådets møde den 26. maj 2009 godkendte regionsrådet, at der blev meddelt anlægsbevilling på i alt 5,0 mio. kr. til indledende arbejder (undersøgelse og projektering) til etablering af skopiafsnit og ambulatorium i Gastroenheden. På et efterfølgende regionsrådsmøde den 17. august 2010 meddelte regionsrådet en forøgelse af den tidligere meddelte bevilling med i alt 57,0 mio. kr. til byggeriet. Regionsrådet meddelte yderligere en tillægsbevilling på mødet den 22. marts 2011 på i alt 18,8 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr og inventar. De oprindelige mødesager vedlægges. Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet. 10. På regionsrådsmødet den 20. september 2011, sag nr. 17 fik Hvidovre Hospital meddelt en bevilling på 59 mio. kr. til aptering af lysgårde. Det samlede regnskab blev aflagt på 60,9 mio. kr. Det betød et merforbrug på 1,9 mio. kr. eller 3,2 pct. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 11. Den 22. maj 2012 blev det meddelt Hvidovre Hospital, at regionsrådet havde godkendt en bevilling på 12,5 mio. kr. til omlægning af patologiservice. Den var delt i 6,5 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer og 6 mio. kr. til installationsudgifter. Regnskabet blev samlet 12,7 mio. kr. og derfor var der et merforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til 1,8 pct. Denne bevilling fremgår i regnskab som to forskellige bevillinger, men hænger unægtelig sammen, hvorfor der er lavet et samlet regnskab. Revisionen har ingen bemærkninger til, at regnskabet er aflagt samlet. 12. Nordsjællands Hospital blev af regionsrådet bevilget 68,2 mio. kr. til ombygning og rokader. Den samlede bevilling blev givet over tre gange den 26. oktober 2010 med 50 mio. kr., den 21. januar 2011 med 15 mio. kr. og den 11. december med 3,2 mio. kr. Det samlede regnskab blev på 69 mio. kr., og Side 2

32 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -3 af 53 viste derfor et merforbrug på 0,8 mio.kr. eller 1,2 pct. Revisionen har ingen bemærkninger oktober 2010 fik Rigshospitalet godkendt en anlægsbevilling af regionsrådet på i alt 72 mio. kr. Formålet var ombygning og rokader i.f.m. Hospitalsplanen Af det samlede budget var der et merforbrug på 0,73 mio. kr. og regnskabet endte derfor på 72,73 mio. kr. Merforbruget udgjorde 1 pct. Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet. 14. Den 22. marts 2011 godkendte Regionsrådet en bevilling til Rigshospitalet på 16,7 mio. kr. til udvidelse af intensivkapaciteten. Det samlede regnskab blev på 16,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,1 pct. 15. Regionsrådet meddelte Rigshospitalet, at de havde godkendt en anlægsbevilling på deres møde den 9. april. Bevillingen skulle bruges til indretning af lejemål Rockefeller. Der blev bevilget 16 mio. kr. Slutteligt blev der aflagt regnskab på 16,6 mio. kr. svarende til et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. eller 3,8 pct. Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet. 16. Regionsrådet godkendte på mødet den 1. februar 2011 en bevilling på 17,3 mio. kr. til etablering af nye retspsykiatriske sengepladser på BUC Glostrup. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,38 mio. kr. eller 2,2 pct. Det samlede regnskab lød på 16,9 mio. kr. Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet. Side 3

33 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -4 af 53

34 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -5 af 53

35 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -6 af 53

36 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -7 af 53

37 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -8 af 53

38 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -9 af 53

39 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -10 af 53

40 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -11 af 53

41 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -12 af 53

42 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -13 af 53

43 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -14 af 53

44 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -15 af 53

45 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -16 af 53

46 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -17 af 53

47 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -18 af 53

48 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -19 af 53

49 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -20 af 53

50 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -21 af 53

51 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -22 af 53

52 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -23 af 53

53 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -24 af 53

54 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -25 af 53

55 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -26 af 53

56 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -27 af 53

57 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -28 af 53

58 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -29 af 53

59 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -30 af 53

60 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -31 af 53

61 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -32 af 53

62 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -33 af 53

63 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -34 af 53

64 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -35 af 53

65 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -36 af 53

66 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -37 af 53

67 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -38 af 53

68 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -39 af 53

69 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -40 af 53

70 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -41 af 53

71 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -42 af 53

72 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -43 af 53

73 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -44 af 53

74 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -45 af 53

75 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -46 af 53

76 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -47 af 53

77 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -48 af 53

78 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -49 af 53

79 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -50 af 53

80 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -51 af 53

81 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -52 af 53

82 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 2 - Side -53 af 53

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 December 2013 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden

Læs mere

Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier

Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 21 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -2 af 21 Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Baggrund

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 24. november 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 24.

Læs mere

5. Administrationen bedes oplyse, hvor store besparelser regionen har opnået ved at udbyde vaske- og linnedopgaver.

5. Administrationen bedes oplyse, hvor store besparelser regionen har opnået ved at udbyde vaske- og linnedopgaver. Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 44 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 25. september 2012. Sag nr. 1. Emne: 3. økonomirapport 2012. bilag 3-6

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 25. september 2012. Sag nr. 1. Emne: 3. økonomirapport 2012. bilag 3-6 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 25. september 2012 Sag nr. 1 Emne: 3. økonomirapport 2012 bilag 3-6 Koncern Økonomi Budgetenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte 38 66 59 10 Web www.regionh.dk

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 17.

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. august 2015 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 08-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.37 Tilstede: Marie-Louise Andreassen, Anne

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Bilag 4 Koncern Økonomi

Bilag 4 Koncern Økonomi Bilag 4 Koncern Økonomi Finans og Support Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte 48205023 BILAG 4 Journal nr.: 08000305 Dato: 6. september 2011 Notat vedrørende revisionsberetningen 2010 Regionsrådet

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, i lokale AB2 på 2. sal, afsnit 5222, opgang 52D Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Økonomirapport december 2007 samt regulering budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 44 Regionshuset Viborg Økonomirapport december 2007 Regionsøkonomi

Læs mere

10. ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET 83

10. ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET 83 Punkt nr. 14 - Udtalelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet i anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 18/2012 om revision af statsregnskabet for 2012 Bilag 1 - Side -1 af 2 10. ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Fredag den 10. november 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 17

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 17 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 17 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere