Gymnasiernes regnskaber 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gymnasiernes regnskaber 2010"

Transkript

1 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser VUC Erhvervsskolerne De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene gymnasier og hf-kurser... 8 Bilag 2: Forbrugsopdelt regnskab for de almene gymnasier og hf-kurser Bilag 3: Resultater for VUC Bilag 4: Resultater for udbydere af erhvervsgymnasiale uddannelser GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING September 2011

2 Indledning Nedenstående indeholder en samlet oversigt over de gymnasiale regnskaber for 2010 samt en gennemgang af økonomien for henholdsvis de almene gymnasier, VUC og Erhvervsskolerne. Da der har været flere sammenlægninger og etablering af campus, er tallene ikke helt sammenlignelige med sidste år der hvor sammenlægningerne har fundet sted. Der er en del skoler, som har et forholdsvist stort overskud, hvor der med fordel kunne bruges flere midler til at skabe endnu bedre uddannelser, nye udviklingsinitiativer, mere efteruddannelse, en fornuftig lønudvikling, attraktive arbejdspladser mm. Når det er sagt, så skal man også være opmærksom på, at dette er regnskabet for 2010, og at der i finansloven for 2011 er skåret i taxameterne. En besparelse på kr. pr. elev i Dermed ikke sagt, at der ikke er penge til at kvalitetssikre og udvikle uddannelserne, lærernes efteruddannelse samt til den lokalløn, der er forudsat ved OK11-forhandlingerne. Skolerne har nemlig gennemført en række besparelser, og klassekvotienterne er steget igen i år. Det gør, at der fortsat er penge til den vigtige udvikling af skolerne, som også indebærer, at de gymnasiale uddannelser er attraktive arbejdspladser. Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser I 2010 havde gymnasierne og hf et samlet overskud på 281,7 mio. kr. Erhvervsskolerne havde et samlet overskud på 196,3 mio. kr. mens VUC skolerne har et samlet overskud på 236,8 mio. kr. Det er midler som med fordel kunne være brugt til uddannelse. Skolerne deler sig i tre typer. Dem med underskud, dem med en overskudsgrad på op til 2,5 pct. af omsætningen (ca kr. pr. elev) og så de skoler med meget store overskud. Tabel 1: Samlet opgørelse udbyder af gymnasial uddannelse VUC Erhvervsskoler Gymnasier/hf I alt Årselever Årets resultat Resultat i pct. af omsætningen ,1 3,3 Resultat pr. årselev Egenkapital Egenkapital i pct. af omsætning De enkelte uddannelsesområder vil blive gennemgået enkeltvis i de efterfølgende afsnit. 1. VUC Aktiviteten er steget med årskursister fra i 2009 til årskursister i Samtidig er overskuddet steget fra 193,8 1 mio. kr. i 2009 til 236,8 mio. kr. i En stigning på 43 mio. kr. Målt i forhold til omsætningen udgør overskuddet i gennemsnit for hele 1 Omregnet til 2010-prisniveau 2

3 sektoren 10 pct. af omsætningen i 2010, svarende til kr. pr. årskursist. Dvs. det samlede overskud af omsætningen er steget fra 9,8 pct. i 2009 til 10 pct. i 2010, og overskuddet pr. årskursist er steget fra kr. til kr. i Der er dog store variationer mellem de enkelte VUC institutioner. VUC i Nordjylland havde det største overskud på 41,6 mio. kr., svarende til kr. pr. årskursist. VUC Sønderjylland have et overskud på 35,7 mio. kr., svarende til et overskud på lidt over kr. pr. årskursist. VUC Djursland havde det laveste overskud på 1,1 mio. kr., svarende til kr. pr årskursist. Der var ingen VUC institutioner som kom ud med underskud sidste år. VUC s samlede egenkapital er vokset kraftigt da den er mere end fordoblet fra 2009 til Den samlede egenkapital er vokset fra 209,9 mio. kr. i 2009 til 449,3 mio. kr. i Egenkapitalen udgør nu 19 pct. af den samlede omsætning. Tabel 2. Fordeling af over- /underskud for VUC VUC Underskud Overskud I alt Resultat mio. kr Min -8,1-3,8 0,5 1,1 Max 19,9 19,9 35,6 41,6 Gns 3,7 2,9 7,6 18,7 Tabel 3 indeholder en oversigt over udgiftsdisponeringen og det samlede resultat for VUC Tabellen viser også udviklingen fra 2009 til 2010 omregnet til 2010 kr. Tabel 3. Udgiftsdisponering og resultat for VUC prisniveau Omsætning i mio. kr , ,7 Kr. pr. årselev Uddannelse mio. kr , ,1 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 68,2 66,2 Administration mio. kr. 256,4 263,5 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 13,0 11,2 Bygningsdrift mio. kr. 146,6 230,9 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 7,4 9,8 Andre udgifter 34,4 33,9 Kr. pr. årselev

4 I pct. af omsætningen 1,7 1,4 Markedsføring mio. kr. 23,1 22,7 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 1,1 1,0 Resultat drift mio. kr. 193,8 236,8 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 9,8 10,1 I år udgjorde deltagerbetalingen lidt over 148,0 mio. kr., svarende til kr. pr. årskursist. Det er stigning på 48 mio. kr. samlet set og lidt over 1000 kr. pr. årskursist i forhold til Som det ses er andelen af midler som bruges på bygningsdriften steget kraftigt fra 2009 til Udgiften for bygningsdrift udgør nu 230,9 mio. kr. mod 146,6 mio. kr. i Selv om der er sket en stigning på 216,2 mio. kr. på uddannelsesdelen, så udgør den andelsmæssigt mindre i 2010 end i Erhvervsskolerne Aktiviteten på de skoler som udbyder erhvervsgymnasiale uddannelser er steget med årselever fra årselever i 2009 til årselever i Samlet er skolernes overskud faldet fra 250,6 3 mio. kr. i 2009 til 196,3 mio. kr. i Det er dog stadigvæk et stort overskud. Målt i forhold til omsætningen udgør overskuddet 1,6 pct. af den samlede omsætning og kr. pr. årselev i Tabel 4. for deling af over- / underskud på erhvervsskolerne Underskud Overskud I alt Resultat i mio. kr. Min -24,3-20,2-18,0 Max 22,1 33,2 17,6 Gns 1,1 4,1 3,4 Tabel 4 viser fordelingen af overskud og underskud på erhvervsskolerne. Der er i 2010 otte skoler som har underskud; et fald på to skoler i forhold til Det gennemsnitlige overskud er faldet fra 2009 til Det største overskud findes hos Herningsholm Erhvervsskole på 17,5 mio. kr., svarende til kr. pr. årselev eller 6 pct. af omsætningen. Som for VUC er det vanskeligt at anvende resultaterne fra erhvervsskolerne på samme måde som for det almene gymnasium da resultaterne er en sammensætning af flere uddannelsestyper. 2 Bl.a. pga. at Campus Bornholm er placeret her selv om tallet også indeholder elever fra VUC og stx. Det har dog ikke været muligt at dele tallene op og placere dem under VUC- og atx-opgørelserne. 3 Omregnet til 2010-prisniveau. 4

5 Tabel 5 er en oversigt over erhvervsskolernes udgiftsdisponering og det samlede resultat for henholdsvis 2009 og Tabel 5. Udgiftsdisponering og resultat for erhvervsskolerne prisniveau Omsætning i mio. kr , ,1 Kr. pr. årselev Uddannelse mio. kr , ,3 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 62 61,5 Administration mio. kr , ,6 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 10,5 10,0 Bygningsdrift mio. kr , ,3 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 14,7 14,4 Andre udgifter 833,1 834,3 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 7,2 6,9 Markedsføring mio. kr. 147,7 143,9 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 1,3 1,2 Resultat drift mio. kr. 250,6 196,3 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 2,2 1,6 5

6 3. De almene gymnasier Aktiviteten på de almene gymnasier er steget med årselever fra 2009 til Samtidig er overskuddet steget med 71,9 mio. kr. Målt i forhold til omsætningen udgør overskuddet 4,1 pct. af omsætningen i 2010 mod 3,3 pct. i Det gennemsnitlige overskud pr. årselev var kr. i 2010 mod kr. i Siden gymnasierne blev selvejende med negativ egenkapital, er der sket en kraftig udvikling i egenkapitalen. I dag er der kun 21 skoler med negativ egenkapital ud af 123. Den samlede egenkapitalen, for alle stx uddannelserne, er dog lidt mere end fordoblet fra 2009 til 2010 da den er steget fra 277,5 mio. kr. til 561,6 mio. kr. i Tabel 6 viser en oversigt over overskud og underskud efter institutionsstørrelse samt det maksimale underskud/overskud. I 2010 havde syv gymnasier ud af 123 underskud hvilket gjaldt for ni i 2009, 14 i 2008 og seks i Det er vanskeligt entydigt at konkludere om det er størrelsen eller øvrige faktorer som har betydning for om et gymnasium har overskud eller underskud. Tabel 6. Fordeling af over-/underskud for gymnasier og hf-kurser Årselever I alt underskud Overskud I alt Resultat mio. kr. Min ,8-2,1-2,5-2 -2,0 0,1-3, ,1-3,1-2 2,0 Max 5,9 4,9 3,1 4,9 8,6 4,4 7 5,5 8,1 4,5 6,4 13,2 8,6 4,9 7 13,5 Gns. 2 1,1 0,9 1,2 2,9 1,3 1,6 2,1 3,7 1,5 2,2 3,2 2,8 1,1 1,7 2,3 Af bilag 1 kan det ses at Hasseris Gymnasium havde det største underskud på lidt over 2 mio. kr., eller kr. pr. årselev. Underskuddet svarer til 3,3 pct. af omsætningen. Hf Efterslægten havde igen i 2010 det største overskud som var på 13,2 mio. kr., svarende til kr. pr. årselev eller 18,2 pct. af omsætningen. Tabel 7 viser forskellene på udgiftsfordelingen for gymnasier og hf-kurser i 2009 og

7 Tabel 7. Anvendelse af omsætningen for gymnasier og hf-kurser 2010-prisniveau Omsætning i mio. kr , ,8 Kr. pr. årselev Uddannelse mio. kr , ,7 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 74,8 70,7 Administration mio. kr. 676,8 681,0 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 10,7 9,8 Bygningsdrift mio. kr. 624,4 868,0 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 9,9 12,5 Andre udgifter 47,1 56,6 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 0,7 0,8 Markedsføring mio. kr. 19,6 22,6 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 0,3 0,3 Kostafdeling mio. kr. 40,3 47,4 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 0,6 0,7 Resultat mio. kr. 209,9 281,8 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 3,3 4,1 Bag ovenstående tal er der store variationer mellem skolerne. Nogle af de skoler med de procentvise største overskud er dem der bruger mindst på undervisningsdelen. Flere af de skoler som ligger i top ti i forhold til at bruge den største andel af omsætningen på undervisning, har underskud eller små overskud. 7

8 Bilag 1: Resultater for almene gymnasier og hf-kurser 4 Resultater for almene gymnasier og HF-kurser Årets resultat Egenkapital i alt Institutionsnavn Omsætning Årselever I kr. I pct. af omsætningen pr. årselev I kr. I pct. af omsætningen pr. Årselev Rysensteen Gymnasium , Christianshavns Gymnasium , Nørre Gymnasium , Københavns åbne Gymnasium , HF-Centret Efterslægten , Ørestad Gymnasium , Gefion Gymnasium , Falkonergårdens Gymnasium og HF- Kursus , Frederiksberg Gymnasium , Frederiksberg HF- Kursus , Borupgaard Gymnasium , Aurehøj gymnasium , Gentofte HF , Gammel Hellerup Gymnasium , Ordrup Gymnasium , Øregård Gymnasium , Gladsaxe Gymnasium , Herlev Gymnasium og HF , Kongsholm Gymnasium & HF , Avedøre Gymnasium , Høje-Taastrup Gymnasium , Virum Gymnasium , Rødovre Gymnasium , Nærum Gymnasium , Tårnby Gymnasium , Allerød Gymnasium , De skoler, som er markeret med fed skrift, har et overskud på over 2,5 pct. af omsætningen. Skoler markeret med kursiv har underskud.. 8

9 Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole , Frederikssund Gymnasium , Frederiksværk Gymnasium og HF , Gribskov Gymnasium , Espergærde Gymnasium og HF , Helsingør Gymnasium , Frederiksborg Gymnasium og HF , Rungsted Gymnasium , Egedal Gymnasium & HF , Greve Gymnasium , Køge Gymnasium , Roskilde Katedralskole , Roskilde Gymnasium , Himmelev Gymnasium , Solrød Gymnasium , Rønde Gymnasium , Odsherreds Gymnasium , Stenhus Gymnasium og HF , Høng Gymnasium og HF , Midtsjællands Gymnasieskoler , Kalundborg Gymnasium og HF , Slagelse Gymnasium , Maribo Gymnasium , Nakskov Gymnasium og HF , Nykøbing Katedralskole , Næstved Gymnasium og HF , Vordingborg Gymnasium & HF , Faaborg Gymnasium , Vestfyns Gymnasium , Middelfart Gymnasium og HF-Kursus , Nyborg Gymnasium , Odense Katedralskole ,

10 Sct. Knuds Gymnasium , Mulernes Legatskole , Tornbjerg Gymnasium , Midtfyns Gymnasium , Svendborg Gymnasium og HF , Nordfyns Gymnasium , Haderslev Katedralskole , Sønderborg Statsskole , Alssundgymnasiet Sønderborg , Tønder Gymnasium , Aabenraa Statsskole , Esbjerg Gymnasium og HF Kursus , Rybners Gymnasium STX , Grindsted Gymnasium & HF , Ribe Katedralskole , Varde Gymnasium , Vejen Gymnasium og HF , Fredericia Gymnasium , Horsens Statsskole - Gymnasium og HF- Kursus , Horsens Gymnasium , Kolding Gymnasium HF-Kursus og IB School , Munkensdam Gymnasium , Tørring Gymnasium , Rødkilde Gymnasium , Rosborg Gymnasium & HF , Herning Gymnasium , Holstebro Gymnasium og HF , Ikast-Brande Gymnasium , Lemvig Gymnasium , Ringkjøbing Gymnasium , Struer Statsgymnasium , Grenaa Gymnasium , Favrskov Gymnasium ,

11 Odder Gymnasium , Randers Statsskole , Paderup gymnasium , Silkeborg Gymnasium , Skanderborg Gymnasium , Århus Akademi , Aarhus Katedralskole , Århus Statsgymnasium , Marselisborg Gymnasium , Risskov gymnasium , Viby Gymnasium og HF , Langkær Gymnasium og HF , Egå Gymnasium , Vestjysk Gymnasium Tarm , Bjerringbro Gymnasium , Morsø Gymnasium , Skive Gymnasium og HF , Thisted Gymnasium og HF-Kursus , Viborg Katedralskole , Viborg Gymnasium og HF , Brønderslev Gymnasium og HF , Dronninglund Gymnasium , Fjerritslev Gymnasium , Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus , Hjørring Gymnasium og HF-Kursus , Mariagerfjord Gymnasium , Støvring Gymnasium , Aalborghus Gymnasium , Aalborg Katedralskole , Nørresundby Gymnasium og HF , Hasseris Gymnasium ,

12 Vesthimmerlands Gymnasium og HF , I alt ,

13 Bilag 2: Forbrugsopdelt regnskab for de almene gymnasier og hf-kurser Forbrugsopdelt regnskab for de almene gymnasier og hf kurser Andel af omsætningen Institution Undervisningen 13 Administration og markedsføring Omkostninger til bygningsdrift i alt Overskud/underskud Silkeborg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium Nordfyns Gymnasium Odsherreds Gymnasium Virum Gymnasium Rybners Gymnasium STX Gribskov Gymnasium Grenaa Gymnasium Hasseris Gymnasium Odense Katedralskole Gladsaxe Gymnasium Frederiksborg Gymnasium og HF Herlev Gymnasium og HF Frederiksberg Gymnasium Mariagerfjord Gymnasium Ørestad Gymnasium Skive Gymnasium og HF Næstved Gymnasium og HF Slagelse Gymnasium Nyborg Gymnasium Thisted Gymnasium og HF-Kursus Nykøbing Katedralskole Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Skanderborg Gymnasium Rødovre Gymnasium Aabenraa Statsskole Køge Gymnasium Stenhus Gymnasium og HF Vestfyns Gymnasium Nørresundby Gymnasium og HF Aalborghus Gymnasium Viby Gymnasium og HF Nakskov Gymnasium og HF Frederiksværk Gymnasium og HF Favrskov Gymnasium Gefion Gymnasium Marselisborg Gymnasium

14 Egedal Gymnasium & HF Struer Statsgymnasium Holstebro Gymnasium og HF Langkær Gymnasium og HF Horsens Gymnasium Maribo Gymnasium Århus Statsgymnasium Rosborg Gymnasium & HF Aarhus Katedralskole Aalborg Katedralskole Brønderslev Gymnasium og HF Espergærde Gymnasium og HF Nørre Gymnasium Gammel Hellerup Gymnasium Fredericia Gymnasium Ikast-Brande Gymnasium Odder Gymnasium Tønder Gymnasium Viborg Katedralskole Høje-Taastrup Gymnasium Fjerritslev Gymnasium Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus Vordingborg Gymnasium & HF Rødkilde Gymnasium Rungsted Gymnasium Tårnby Gymnasium Solrød Gymnasium Sct. Knuds Gymnasium Christianshavns Gymnasium Paderup Gymnasium Helsingør Gymnasium Kolding Gymnasium HF-Kursus og IB School Roskilde Gymnasium Morsø Gymnasium Dronninglund Gymnasium Munkensdam Gymnasium Mulernes Legatskole Københavns åbne Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Himmelev Gymnasium Støvring Gymnasium Vestjysk Gymnasium Tarm Rysensteen Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg

15 Haderslev Katedralskole Bjerringbro Gymnasium Varde Gymnasium Risskov gymnasium Århus Akademi Avedøre Gymnasium Ribe Katedralskole Randers Statsskole Nærum Gymnasium Midtfyns Gymnasium Aurehøj gymnasium Midtsjællands Gymnasieskoler Sønderborg Statsskole Viborg Gymnasium og HF Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Herning Gymnasium Rønde Gymnasium Kalundborg Gymnasium og HF Høng Gymnasium og HF Svendborg Gymnasium og HF Frederikssund Gymnasium Borupgaard Gymnasium Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole Ringkjøbing Gymnasium Frederiksberg HF-Kursus Grindsted Gymnasium & HF Roskilde Katedralskole Allerød Gymnasium Øregård Gymnasium Ordrup Gymnasium Tørring Gymnasium Lemvig Gymnasium Faaborg Gymnasium Egå Gymnasium Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus Greve Gymnasium Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus Vesthimmerlands Gymnasium og HF HF-Centret Efterslægten Gentofte HF Kongsholm Gymnasium & HF

16 Bilag 3: Resultater for VUC Resultat Egenkapital Institutionsnavn Kursister Deltager Betaling i kr. Omsætning i kr. Resultat i kr. I pct. af omsætning Pr. årskursist Egenkapital i kr. I pct. af omsætning KVUC Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg VUC Vestegnen VUC Hvidovre-Amager VUC Lyngby HF & VUC Nordsjælland VUC Roskilde VUC Vestsjælland Nord VUC Vestsjælland Syd VUC Storstrøm VUC FYN og FYNs HF- Kursus VUC Sønderjylland VUC Vest Horsens HF & VUC Kolding HF og VUC Herning HF og VUC VUC Holstebro-Lemvig-Struer VUC Djursland Randers HF og VUC Th. Langs HF og VUC VUC Århus VUC Thy-Mors VUC Skive-Viborg VUC Nordjylland I alt De skoler, som er markeret med fed skrift, har et overskud på over 2,5 pct. af omsætningen. Skoler markeret med kursiv har underskud. 16

17 Bilag 4: Resultater for udbydere af erhvervsgymnasiale uddannelser 6 Erhvervsskoler Resultat Egenkapital I pct. af omsætningen Pr. årselev Egenkapital I pct. af omsætningen Institutionsnavn Årselever Omsætning Årets resultat Københavns Tekniske Skole Niels Brock - Copenhagen Business College TEC Teknisk Erhvervsskole Center Handelsskolen København Nord Køge Handelsskole Roskilde Handelsskole Roskilde Tekniske Skole EUC Sjælland Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium Kold college Tietgen Skolen Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Haderslev Handelsskole EUC Syd Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS Tønder Handelsskole EUC Vest Ribe Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole EUC Lillebælt HANSENBERG IBC International Business College Vejle Handelsskole og VUC Lemvig Handelsskole Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Handelsfagskolen Silkeborg Tekniske Skole Handelsskolen Silkeborg De skoler, som er markeret med fed skrift, har et overskud på over 2,5 pct. af omsætningen. Skoler markeret med kursiv har underskud. 17

18 Skanderborg-Odder Center for uddannelse AARHUS TECH Århus Købmandsskole Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Skive Tekniske Skole Skive Handelsskole Frederikshavn Handelsskole Tech College Aalborg Aalborg Handelsskole CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest Erhvervsskolen Nordsjælland EUC Nordvestsjælland Selandia - CEU CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falst Svendborg Erhvervsskole Erhvervsgymnasiet Grindsted Herningsholm Erhvervsskole Viden Djurs EUC Nordvest Mercantec EUC Nord Erhvervsskolerne Aars Zealand Business College Tradium Uddannelsescenter Holstebro Rybners HHx og HG Campus Bornholm Learnmark Horsens I alt Campus Bornholm består af stx, htx, hhx og VUC. Er her slået sammen som en enhed. 8 Består af to skoler som her er slået sammen. 18

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Skolerne har tilpasset økonomien før tid

Skolerne har tilpasset økonomien før tid http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/sider/skoleregnskaber2011.aspx Skolerne har tilpasset økonomien før tid Ved finanslovsforhandlingerne i henholdsvis 2010 og 2011 er det besluttet,

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Skoleregnskaber 2012 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Juni 2013 Indhold Skoleregnskaber 2012... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 3 De almene gymnasier og hf-kurser...

Læs mere

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark Bilagsoversigt Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark... 2 Bilag 2. Nøgletal for ungdomsuddannelsesinstitutionerne... 3 Almene gymnasier og hf-centre... 3 Erhvervsskoler...

Læs mere

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet SBM/BSN: 19.03.2015 Hermed den samlede monitorering af Projekt Frivillig for hele 2014, fra d. 1. januar 2014 til og med d. 31. december 2014. Monitoreringen

Læs mere

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser September 2014 Skoleregnskaber 2013... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 4 Gymnasialt undervisningsresultat...

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 13 Emne: 4. Økonomirapport 2008 Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for HTX/HHX Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 25.845 HTX og HHX elever Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Overordnede

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Vi ved i dag, at der er en meget tydelig sammenhæng mellem frafaldsprocenter og forældres uddannelsesbaggrund: Jo længere en uddannelse forældrene

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere