Gymnasiernes regnskaber 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gymnasiernes regnskaber 2010"

Transkript

1 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser VUC Erhvervsskolerne De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene gymnasier og hf-kurser... 8 Bilag 2: Forbrugsopdelt regnskab for de almene gymnasier og hf-kurser Bilag 3: Resultater for VUC Bilag 4: Resultater for udbydere af erhvervsgymnasiale uddannelser GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING September 2011

2 Indledning Nedenstående indeholder en samlet oversigt over de gymnasiale regnskaber for 2010 samt en gennemgang af økonomien for henholdsvis de almene gymnasier, VUC og Erhvervsskolerne. Da der har været flere sammenlægninger og etablering af campus, er tallene ikke helt sammenlignelige med sidste år der hvor sammenlægningerne har fundet sted. Der er en del skoler, som har et forholdsvist stort overskud, hvor der med fordel kunne bruges flere midler til at skabe endnu bedre uddannelser, nye udviklingsinitiativer, mere efteruddannelse, en fornuftig lønudvikling, attraktive arbejdspladser mm. Når det er sagt, så skal man også være opmærksom på, at dette er regnskabet for 2010, og at der i finansloven for 2011 er skåret i taxameterne. En besparelse på kr. pr. elev i Dermed ikke sagt, at der ikke er penge til at kvalitetssikre og udvikle uddannelserne, lærernes efteruddannelse samt til den lokalløn, der er forudsat ved OK11-forhandlingerne. Skolerne har nemlig gennemført en række besparelser, og klassekvotienterne er steget igen i år. Det gør, at der fortsat er penge til den vigtige udvikling af skolerne, som også indebærer, at de gymnasiale uddannelser er attraktive arbejdspladser. Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser I 2010 havde gymnasierne og hf et samlet overskud på 281,7 mio. kr. Erhvervsskolerne havde et samlet overskud på 196,3 mio. kr. mens VUC skolerne har et samlet overskud på 236,8 mio. kr. Det er midler som med fordel kunne være brugt til uddannelse. Skolerne deler sig i tre typer. Dem med underskud, dem med en overskudsgrad på op til 2,5 pct. af omsætningen (ca kr. pr. elev) og så de skoler med meget store overskud. Tabel 1: Samlet opgørelse udbyder af gymnasial uddannelse VUC Erhvervsskoler Gymnasier/hf I alt Årselever Årets resultat Resultat i pct. af omsætningen ,1 3,3 Resultat pr. årselev Egenkapital Egenkapital i pct. af omsætning De enkelte uddannelsesområder vil blive gennemgået enkeltvis i de efterfølgende afsnit. 1. VUC Aktiviteten er steget med årskursister fra i 2009 til årskursister i Samtidig er overskuddet steget fra 193,8 1 mio. kr. i 2009 til 236,8 mio. kr. i En stigning på 43 mio. kr. Målt i forhold til omsætningen udgør overskuddet i gennemsnit for hele 1 Omregnet til 2010-prisniveau 2

3 sektoren 10 pct. af omsætningen i 2010, svarende til kr. pr. årskursist. Dvs. det samlede overskud af omsætningen er steget fra 9,8 pct. i 2009 til 10 pct. i 2010, og overskuddet pr. årskursist er steget fra kr. til kr. i Der er dog store variationer mellem de enkelte VUC institutioner. VUC i Nordjylland havde det største overskud på 41,6 mio. kr., svarende til kr. pr. årskursist. VUC Sønderjylland have et overskud på 35,7 mio. kr., svarende til et overskud på lidt over kr. pr. årskursist. VUC Djursland havde det laveste overskud på 1,1 mio. kr., svarende til kr. pr årskursist. Der var ingen VUC institutioner som kom ud med underskud sidste år. VUC s samlede egenkapital er vokset kraftigt da den er mere end fordoblet fra 2009 til Den samlede egenkapital er vokset fra 209,9 mio. kr. i 2009 til 449,3 mio. kr. i Egenkapitalen udgør nu 19 pct. af den samlede omsætning. Tabel 2. Fordeling af over- /underskud for VUC VUC Underskud Overskud I alt Resultat mio. kr Min -8,1-3,8 0,5 1,1 Max 19,9 19,9 35,6 41,6 Gns 3,7 2,9 7,6 18,7 Tabel 3 indeholder en oversigt over udgiftsdisponeringen og det samlede resultat for VUC Tabellen viser også udviklingen fra 2009 til 2010 omregnet til 2010 kr. Tabel 3. Udgiftsdisponering og resultat for VUC prisniveau Omsætning i mio. kr , ,7 Kr. pr. årselev Uddannelse mio. kr , ,1 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 68,2 66,2 Administration mio. kr. 256,4 263,5 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 13,0 11,2 Bygningsdrift mio. kr. 146,6 230,9 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 7,4 9,8 Andre udgifter 34,4 33,9 Kr. pr. årselev

4 I pct. af omsætningen 1,7 1,4 Markedsføring mio. kr. 23,1 22,7 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 1,1 1,0 Resultat drift mio. kr. 193,8 236,8 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 9,8 10,1 I år udgjorde deltagerbetalingen lidt over 148,0 mio. kr., svarende til kr. pr. årskursist. Det er stigning på 48 mio. kr. samlet set og lidt over 1000 kr. pr. årskursist i forhold til Som det ses er andelen af midler som bruges på bygningsdriften steget kraftigt fra 2009 til Udgiften for bygningsdrift udgør nu 230,9 mio. kr. mod 146,6 mio. kr. i Selv om der er sket en stigning på 216,2 mio. kr. på uddannelsesdelen, så udgør den andelsmæssigt mindre i 2010 end i Erhvervsskolerne Aktiviteten på de skoler som udbyder erhvervsgymnasiale uddannelser er steget med årselever fra årselever i 2009 til årselever i Samlet er skolernes overskud faldet fra 250,6 3 mio. kr. i 2009 til 196,3 mio. kr. i Det er dog stadigvæk et stort overskud. Målt i forhold til omsætningen udgør overskuddet 1,6 pct. af den samlede omsætning og kr. pr. årselev i Tabel 4. for deling af over- / underskud på erhvervsskolerne Underskud Overskud I alt Resultat i mio. kr. Min -24,3-20,2-18,0 Max 22,1 33,2 17,6 Gns 1,1 4,1 3,4 Tabel 4 viser fordelingen af overskud og underskud på erhvervsskolerne. Der er i 2010 otte skoler som har underskud; et fald på to skoler i forhold til Det gennemsnitlige overskud er faldet fra 2009 til Det største overskud findes hos Herningsholm Erhvervsskole på 17,5 mio. kr., svarende til kr. pr. årselev eller 6 pct. af omsætningen. Som for VUC er det vanskeligt at anvende resultaterne fra erhvervsskolerne på samme måde som for det almene gymnasium da resultaterne er en sammensætning af flere uddannelsestyper. 2 Bl.a. pga. at Campus Bornholm er placeret her selv om tallet også indeholder elever fra VUC og stx. Det har dog ikke været muligt at dele tallene op og placere dem under VUC- og atx-opgørelserne. 3 Omregnet til 2010-prisniveau. 4

5 Tabel 5 er en oversigt over erhvervsskolernes udgiftsdisponering og det samlede resultat for henholdsvis 2009 og Tabel 5. Udgiftsdisponering og resultat for erhvervsskolerne prisniveau Omsætning i mio. kr , ,1 Kr. pr. årselev Uddannelse mio. kr , ,3 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 62 61,5 Administration mio. kr , ,6 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 10,5 10,0 Bygningsdrift mio. kr , ,3 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 14,7 14,4 Andre udgifter 833,1 834,3 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 7,2 6,9 Markedsføring mio. kr. 147,7 143,9 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 1,3 1,2 Resultat drift mio. kr. 250,6 196,3 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 2,2 1,6 5

6 3. De almene gymnasier Aktiviteten på de almene gymnasier er steget med årselever fra 2009 til Samtidig er overskuddet steget med 71,9 mio. kr. Målt i forhold til omsætningen udgør overskuddet 4,1 pct. af omsætningen i 2010 mod 3,3 pct. i Det gennemsnitlige overskud pr. årselev var kr. i 2010 mod kr. i Siden gymnasierne blev selvejende med negativ egenkapital, er der sket en kraftig udvikling i egenkapitalen. I dag er der kun 21 skoler med negativ egenkapital ud af 123. Den samlede egenkapitalen, for alle stx uddannelserne, er dog lidt mere end fordoblet fra 2009 til 2010 da den er steget fra 277,5 mio. kr. til 561,6 mio. kr. i Tabel 6 viser en oversigt over overskud og underskud efter institutionsstørrelse samt det maksimale underskud/overskud. I 2010 havde syv gymnasier ud af 123 underskud hvilket gjaldt for ni i 2009, 14 i 2008 og seks i Det er vanskeligt entydigt at konkludere om det er størrelsen eller øvrige faktorer som har betydning for om et gymnasium har overskud eller underskud. Tabel 6. Fordeling af over-/underskud for gymnasier og hf-kurser Årselever I alt underskud Overskud I alt Resultat mio. kr. Min ,8-2,1-2,5-2 -2,0 0,1-3, ,1-3,1-2 2,0 Max 5,9 4,9 3,1 4,9 8,6 4,4 7 5,5 8,1 4,5 6,4 13,2 8,6 4,9 7 13,5 Gns. 2 1,1 0,9 1,2 2,9 1,3 1,6 2,1 3,7 1,5 2,2 3,2 2,8 1,1 1,7 2,3 Af bilag 1 kan det ses at Hasseris Gymnasium havde det største underskud på lidt over 2 mio. kr., eller kr. pr. årselev. Underskuddet svarer til 3,3 pct. af omsætningen. Hf Efterslægten havde igen i 2010 det største overskud som var på 13,2 mio. kr., svarende til kr. pr. årselev eller 18,2 pct. af omsætningen. Tabel 7 viser forskellene på udgiftsfordelingen for gymnasier og hf-kurser i 2009 og

7 Tabel 7. Anvendelse af omsætningen for gymnasier og hf-kurser 2010-prisniveau Omsætning i mio. kr , ,8 Kr. pr. årselev Uddannelse mio. kr , ,7 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 74,8 70,7 Administration mio. kr. 676,8 681,0 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 10,7 9,8 Bygningsdrift mio. kr. 624,4 868,0 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 9,9 12,5 Andre udgifter 47,1 56,6 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 0,7 0,8 Markedsføring mio. kr. 19,6 22,6 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 0,3 0,3 Kostafdeling mio. kr. 40,3 47,4 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 0,6 0,7 Resultat mio. kr. 209,9 281,8 Kr. pr. årselev I pct. af omsætningen 3,3 4,1 Bag ovenstående tal er der store variationer mellem skolerne. Nogle af de skoler med de procentvise største overskud er dem der bruger mindst på undervisningsdelen. Flere af de skoler som ligger i top ti i forhold til at bruge den største andel af omsætningen på undervisning, har underskud eller små overskud. 7

8 Bilag 1: Resultater for almene gymnasier og hf-kurser 4 Resultater for almene gymnasier og HF-kurser Årets resultat Egenkapital i alt Institutionsnavn Omsætning Årselever I kr. I pct. af omsætningen pr. årselev I kr. I pct. af omsætningen pr. Årselev Rysensteen Gymnasium , Christianshavns Gymnasium , Nørre Gymnasium , Københavns åbne Gymnasium , HF-Centret Efterslægten , Ørestad Gymnasium , Gefion Gymnasium , Falkonergårdens Gymnasium og HF- Kursus , Frederiksberg Gymnasium , Frederiksberg HF- Kursus , Borupgaard Gymnasium , Aurehøj gymnasium , Gentofte HF , Gammel Hellerup Gymnasium , Ordrup Gymnasium , Øregård Gymnasium , Gladsaxe Gymnasium , Herlev Gymnasium og HF , Kongsholm Gymnasium & HF , Avedøre Gymnasium , Høje-Taastrup Gymnasium , Virum Gymnasium , Rødovre Gymnasium , Nærum Gymnasium , Tårnby Gymnasium , Allerød Gymnasium , De skoler, som er markeret med fed skrift, har et overskud på over 2,5 pct. af omsætningen. Skoler markeret med kursiv har underskud.. 8

9 Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole , Frederikssund Gymnasium , Frederiksværk Gymnasium og HF , Gribskov Gymnasium , Espergærde Gymnasium og HF , Helsingør Gymnasium , Frederiksborg Gymnasium og HF , Rungsted Gymnasium , Egedal Gymnasium & HF , Greve Gymnasium , Køge Gymnasium , Roskilde Katedralskole , Roskilde Gymnasium , Himmelev Gymnasium , Solrød Gymnasium , Rønde Gymnasium , Odsherreds Gymnasium , Stenhus Gymnasium og HF , Høng Gymnasium og HF , Midtsjællands Gymnasieskoler , Kalundborg Gymnasium og HF , Slagelse Gymnasium , Maribo Gymnasium , Nakskov Gymnasium og HF , Nykøbing Katedralskole , Næstved Gymnasium og HF , Vordingborg Gymnasium & HF , Faaborg Gymnasium , Vestfyns Gymnasium , Middelfart Gymnasium og HF-Kursus , Nyborg Gymnasium , Odense Katedralskole ,

10 Sct. Knuds Gymnasium , Mulernes Legatskole , Tornbjerg Gymnasium , Midtfyns Gymnasium , Svendborg Gymnasium og HF , Nordfyns Gymnasium , Haderslev Katedralskole , Sønderborg Statsskole , Alssundgymnasiet Sønderborg , Tønder Gymnasium , Aabenraa Statsskole , Esbjerg Gymnasium og HF Kursus , Rybners Gymnasium STX , Grindsted Gymnasium & HF , Ribe Katedralskole , Varde Gymnasium , Vejen Gymnasium og HF , Fredericia Gymnasium , Horsens Statsskole - Gymnasium og HF- Kursus , Horsens Gymnasium , Kolding Gymnasium HF-Kursus og IB School , Munkensdam Gymnasium , Tørring Gymnasium , Rødkilde Gymnasium , Rosborg Gymnasium & HF , Herning Gymnasium , Holstebro Gymnasium og HF , Ikast-Brande Gymnasium , Lemvig Gymnasium , Ringkjøbing Gymnasium , Struer Statsgymnasium , Grenaa Gymnasium , Favrskov Gymnasium ,

11 Odder Gymnasium , Randers Statsskole , Paderup gymnasium , Silkeborg Gymnasium , Skanderborg Gymnasium , Århus Akademi , Aarhus Katedralskole , Århus Statsgymnasium , Marselisborg Gymnasium , Risskov gymnasium , Viby Gymnasium og HF , Langkær Gymnasium og HF , Egå Gymnasium , Vestjysk Gymnasium Tarm , Bjerringbro Gymnasium , Morsø Gymnasium , Skive Gymnasium og HF , Thisted Gymnasium og HF-Kursus , Viborg Katedralskole , Viborg Gymnasium og HF , Brønderslev Gymnasium og HF , Dronninglund Gymnasium , Fjerritslev Gymnasium , Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus , Hjørring Gymnasium og HF-Kursus , Mariagerfjord Gymnasium , Støvring Gymnasium , Aalborghus Gymnasium , Aalborg Katedralskole , Nørresundby Gymnasium og HF , Hasseris Gymnasium ,

12 Vesthimmerlands Gymnasium og HF , I alt ,

13 Bilag 2: Forbrugsopdelt regnskab for de almene gymnasier og hf-kurser Forbrugsopdelt regnskab for de almene gymnasier og hf kurser Andel af omsætningen Institution Undervisningen 13 Administration og markedsføring Omkostninger til bygningsdrift i alt Overskud/underskud Silkeborg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium Nordfyns Gymnasium Odsherreds Gymnasium Virum Gymnasium Rybners Gymnasium STX Gribskov Gymnasium Grenaa Gymnasium Hasseris Gymnasium Odense Katedralskole Gladsaxe Gymnasium Frederiksborg Gymnasium og HF Herlev Gymnasium og HF Frederiksberg Gymnasium Mariagerfjord Gymnasium Ørestad Gymnasium Skive Gymnasium og HF Næstved Gymnasium og HF Slagelse Gymnasium Nyborg Gymnasium Thisted Gymnasium og HF-Kursus Nykøbing Katedralskole Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Skanderborg Gymnasium Rødovre Gymnasium Aabenraa Statsskole Køge Gymnasium Stenhus Gymnasium og HF Vestfyns Gymnasium Nørresundby Gymnasium og HF Aalborghus Gymnasium Viby Gymnasium og HF Nakskov Gymnasium og HF Frederiksværk Gymnasium og HF Favrskov Gymnasium Gefion Gymnasium Marselisborg Gymnasium

14 Egedal Gymnasium & HF Struer Statsgymnasium Holstebro Gymnasium og HF Langkær Gymnasium og HF Horsens Gymnasium Maribo Gymnasium Århus Statsgymnasium Rosborg Gymnasium & HF Aarhus Katedralskole Aalborg Katedralskole Brønderslev Gymnasium og HF Espergærde Gymnasium og HF Nørre Gymnasium Gammel Hellerup Gymnasium Fredericia Gymnasium Ikast-Brande Gymnasium Odder Gymnasium Tønder Gymnasium Viborg Katedralskole Høje-Taastrup Gymnasium Fjerritslev Gymnasium Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus Vordingborg Gymnasium & HF Rødkilde Gymnasium Rungsted Gymnasium Tårnby Gymnasium Solrød Gymnasium Sct. Knuds Gymnasium Christianshavns Gymnasium Paderup Gymnasium Helsingør Gymnasium Kolding Gymnasium HF-Kursus og IB School Roskilde Gymnasium Morsø Gymnasium Dronninglund Gymnasium Munkensdam Gymnasium Mulernes Legatskole Københavns åbne Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Himmelev Gymnasium Støvring Gymnasium Vestjysk Gymnasium Tarm Rysensteen Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg

15 Haderslev Katedralskole Bjerringbro Gymnasium Varde Gymnasium Risskov gymnasium Århus Akademi Avedøre Gymnasium Ribe Katedralskole Randers Statsskole Nærum Gymnasium Midtfyns Gymnasium Aurehøj gymnasium Midtsjællands Gymnasieskoler Sønderborg Statsskole Viborg Gymnasium og HF Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Herning Gymnasium Rønde Gymnasium Kalundborg Gymnasium og HF Høng Gymnasium og HF Svendborg Gymnasium og HF Frederikssund Gymnasium Borupgaard Gymnasium Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole Ringkjøbing Gymnasium Frederiksberg HF-Kursus Grindsted Gymnasium & HF Roskilde Katedralskole Allerød Gymnasium Øregård Gymnasium Ordrup Gymnasium Tørring Gymnasium Lemvig Gymnasium Faaborg Gymnasium Egå Gymnasium Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus Greve Gymnasium Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus Vesthimmerlands Gymnasium og HF HF-Centret Efterslægten Gentofte HF Kongsholm Gymnasium & HF

16 Bilag 3: Resultater for VUC Resultat Egenkapital Institutionsnavn Kursister Deltager Betaling i kr. Omsætning i kr. Resultat i kr. I pct. af omsætning Pr. årskursist Egenkapital i kr. I pct. af omsætning KVUC Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg VUC Vestegnen VUC Hvidovre-Amager VUC Lyngby HF & VUC Nordsjælland VUC Roskilde VUC Vestsjælland Nord VUC Vestsjælland Syd VUC Storstrøm VUC FYN og FYNs HF- Kursus VUC Sønderjylland VUC Vest Horsens HF & VUC Kolding HF og VUC Herning HF og VUC VUC Holstebro-Lemvig-Struer VUC Djursland Randers HF og VUC Th. Langs HF og VUC VUC Århus VUC Thy-Mors VUC Skive-Viborg VUC Nordjylland I alt De skoler, som er markeret med fed skrift, har et overskud på over 2,5 pct. af omsætningen. Skoler markeret med kursiv har underskud. 16

17 Bilag 4: Resultater for udbydere af erhvervsgymnasiale uddannelser 6 Erhvervsskoler Resultat Egenkapital I pct. af omsætningen Pr. årselev Egenkapital I pct. af omsætningen Institutionsnavn Årselever Omsætning Årets resultat Københavns Tekniske Skole Niels Brock - Copenhagen Business College TEC Teknisk Erhvervsskole Center Handelsskolen København Nord Køge Handelsskole Roskilde Handelsskole Roskilde Tekniske Skole EUC Sjælland Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium Kold college Tietgen Skolen Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Haderslev Handelsskole EUC Syd Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS Tønder Handelsskole EUC Vest Ribe Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole EUC Lillebælt HANSENBERG IBC International Business College Vejle Handelsskole og VUC Lemvig Handelsskole Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Handelsfagskolen Silkeborg Tekniske Skole Handelsskolen Silkeborg De skoler, som er markeret med fed skrift, har et overskud på over 2,5 pct. af omsætningen. Skoler markeret med kursiv har underskud. 17

18 Skanderborg-Odder Center for uddannelse AARHUS TECH Århus Købmandsskole Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Skive Tekniske Skole Skive Handelsskole Frederikshavn Handelsskole Tech College Aalborg Aalborg Handelsskole CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest Erhvervsskolen Nordsjælland EUC Nordvestsjælland Selandia - CEU CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falst Svendborg Erhvervsskole Erhvervsgymnasiet Grindsted Herningsholm Erhvervsskole Viden Djurs EUC Nordvest Mercantec EUC Nord Erhvervsskolerne Aars Zealand Business College Tradium Uddannelsescenter Holstebro Rybners HHx og HG Campus Bornholm Learnmark Horsens I alt Campus Bornholm består af stx, htx, hhx og VUC. Er her slået sammen som en enhed. 8 Består af to skoler som her er slået sammen. 18

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk ANTAL: FAKULTET: SKOLE: I ALT: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk Studenterkursus 2 JUR Akademisk Studenterkursus 18 13 SAMF

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Bilag 1 Oversigt over zone 4 rejser fordelt på samt lærernes andel af zone 4 rejser fordelt på Tabel 1 Oversigt over

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Skolerne har tilpasset økonomien før tid

Skolerne har tilpasset økonomien før tid http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/sider/skoleregnskaber2011.aspx Skolerne har tilpasset økonomien før tid Ved finanslovsforhandlingerne i henholdsvis 2010 og 2011 er det besluttet,

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2009 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC se VUC Hvidovre-Amager - Aurehøj Gymnasium 4

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC se VUC Hvidovre-Amager - Aurehøj Gymnasium 4 Skolerne/kurser råder over nedenstående antal pladser på SIP-kurserne. Har skolen/kurset ønsker om yderligere deltagelse, så send deres navn, email og skolenavn pr. mail til gl-e@gl.org, så kommer vedkommende

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet Folketinget Udenrigsministeriet Ombudsmanden Rigsrevisionen IMR DIIS Danida Fellowship Centre The Danish Institute for Parties and Democracy Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Dignity

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail:

Læs mere

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER Analysen er udarbejdet af og for Studenters overgang til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt, hvor mange studenter,

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelse... 3 2.1 Overordnet... 3 2.2 Uddybning af stx (jf. bilag 1)...

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Bilagstabel 1 i alt på stx der har ligget til grund for tilskudsudbetalingen til den enkelte institution. For 2. halvår

Læs mere

Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk

Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk Tal der er registreret for B-Niveau, C-Niveau og NF Institutionsnr. Institutionsnavn 101108 Akademisk Studenterkursus 51 201007 Allerød Gymnasium

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

Skoleregnskaber 2012. - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Skoleregnskaber 2012 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser Juni 2013 Indhold Skoleregnskaber 2012... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 3 De almene gymnasier og hf-kurser...

Læs mere

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx)

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) N OTAT Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) I dette analysenotat analyseres forskellene på eksamens- og årskarakterer på de almene gymnasier (Stx) for de elever, der blev studenter i årene 2012-2014.

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Afdelingen for Stabsfunktioner og Internationale forhold Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392

Læs mere

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark Bilagsoversigt Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark... 2 Bilag 2. Nøgletal for ungdomsuddannelsesinstitutionerne... 3 Almene gymnasier og hf-centre... 3 Erhvervsskoler...

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser

Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt overgangen til tekniske og naturvidenskabelige mellemlange eller lange videregående uddannelser blandt studenter med

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Svar på spørgsmål 182. Bilag 1. Andel elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 7 i bundne prøvefag fordelt

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har.

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har. Kære deltager, Velkommen til spørgeskemaet! Tusind tak, fordi du tager dig tid til at besvare spørgsmålene. Det betyder meget for mig og mit speciale. Jeg vil i spørgeskemaet spørge ind til din oplevelse

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser Kære censor Censorkorpset spiller en helt central rolle i det danske eksamenssystem. Derfor vil jeg indledningsvis benytte lejligheden

Læs mere

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet

Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet Monitorering Projekt Frivillig 2014 samlet SBM/BSN: 19.03.2015 Hermed den samlede monitorering af Projekt Frivillig for hele 2014, fra d. 1. januar 2014 til og med d. 31. december 2014. Monitoreringen

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser September 2014 Skoleregnskaber 2013... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 4 Gymnasialt undervisningsresultat...

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 380 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 380 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 380 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2013 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2013 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2013 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Februar 2014 Indhold 1. Sammenfatning... 3 1.1 Undersøgelsen... 3 1.2

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2012 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2012 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2012 for 1g (stx, hhx og htx) samt 1hf GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING November 2012 Indhold 1. Sammenfatning 3 1.1 Undersøgelsen... 3 1.2 Undersøgelsens

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

Hvem stemte ved OK13 uraftsemningen?

Hvem stemte ved OK13 uraftsemningen? Hvem stemte ved OK13 uraftsemningen? Skoler med 5 eller færre stemmeberettigede er fjernet fra listen af anonymitetshensyn. Det samme gælder medlemmer under 24 og over 71. Arbejdssted Stemmeberettigede

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Gennemførelsesvejledningen. Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser, maj 2009

Gennemførelsesvejledningen. Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser, maj 2009 Gennemførelsesvejledningen Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser, maj 2009 UNI C september 2009 Gennemførelsesvejledningen Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC 4 Aurehøj Gymnasium 4

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC 4 Aurehøj Gymnasium 4 Skoler i alfabetisk rækkefølge kan umiddelbart deltage med følgende antal i alt A Akademisk Studenterkursus Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Amager VUC Aurehøj Gymnasium B Bagsværd Gymnasium

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 faglig udvikling i praksis (FIP16) biologi Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 FIP-kursets

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere