Regnskab Bind II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2013. Bind II"

Transkript

1 Regnskab 2013 Bind II

2 Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter Konto 00 Byudvikling Konto 01 Forsyningen Konto 02 Transport og infrastruktur Konto 03 Skoler m.v Konto 04 Sundhed Konto 05 Socialområdet Konto 06 Administration Konto 07 Renter, tilskud m.v Konto 08 Balanceforskydninger SWAP-aftaler Anlægsarbejder komplet Igangværende anlægsarbejder Afsluttede anlægsregnskaber Anlægsregnskaber (i kr.) Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom Fysiske aktiver Overførsel af bevillinger fra 2013 til Regnskaber for selvejende institutioner Dragebakken Holbæk Fritidscenter

3 1 Regnskabsoversigter 1.1 Konto 00 Byudvikling 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Boligformål Anlæg Byomdannelse Holbæk Havn - etape II Byomdannelse Holbæk Havn - etape II, sag 07/ Byomdannelse Holbæk Havn - vejanlæg etape II Diverse byggemodningsarbejder Byggemodning, Øst for Stenhusvej, entreprise Boligområde øst for Stenhusvej, byggemodning entreprise Øst for Stenhusvej - ej momsregistreret Øst for Stenhusvej - momsregistreret (Skat) Gislinge Vest etape Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - ej momsregistreret Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - momsregistreret (Skat) 2

4 "Byggemodningsrelaterede udgifter" 03 Erhvervsformål Anlæg Erhvervsområde ved Virkelyst, Jernløse Virkelyst - salg, omkostninger m.v. efter 2012 (Skat) 05 Ubestemte formål Drift Fællesudgifter og indtægter Ladegårdsjordene Wegenersminde Arealer i Vipperød Arealer på Tuse Næs Arealer i Tuse Arealer, Tv Merløse (Omfartsvejen) Arealer i Holbæk by Tjebberupvej matr.nr. 9 æ Undløse (Søgård) Søgård, bolig Nr Jernløse/Regstrup matr.nr. 6 a Kvarmløse, Lidtgodtgård samt matr.nr. 5 a 3

5 Matr.nr. 4 an og ao Tølløse matr.nr. 2 d Nr Eskilstrup, Skovbakkegård matr.nr. 4 a Kvarmløse, Tølløse Lindegård matr.nr. 1 ap 1 aq Tølløse Hovedgård og 10 a Tølløse matr.nr. 5 f Stestrup by, Kr. Eskilstrup matr.nr. 5 az Kr Eskilstrup, grønt område matr.nr. 7 d St Merløse matr.nr. 15 s St Merløse, butikscenterområde matr.nr. 2 a St Tåstrup Arealer i Gl Tølløse Kommune Arealer i Gl Tornved Kommune Arealer i Gl Svinninge Kommune 3 Anlæg Overtagelse mv. af diverse arealer Køb af diverse arealer 4

6 Salg af diverse arealer Salg af diverse arealer - ej momsregistreret Salg af diverse arealer - momsregistreret (Skat) 25 Faste ejendomme Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter Drift af diverse småarealer, ejendomme, herunder ikke solgte grunde Erstatninger vedr gravearbejde/afgrødetab, diverse jorder Varmecentral, Hjortholmvej 13, Tølløse Pulje til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer Andre faste ejendomme Grønne områder og legepladser Redningsberedskab Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Kommunale specialskoler jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Specialpædagogisk bistand til voksne Musikarrangementer

7 Daginstitutioner m.v. - Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Forebyggende indsats for ældre og handicappede Bosted for personer med særlige sociale problemer ( ) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud Revalidering Administrationsbygninger Teknisk servicemedarbejdere Fælles omkostninger Løn til teknisk servicemedarbejdere Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Udkontering på enhederne Offentlige toiletter

8 3 Anlæg Renoveringspulje mindre anlægsarbejder Energirenovering diverse 11 Beboelse Drift Fællesudgifter og indtægter Vestervangen Damvej 29, Hagested Platanvej 4 a-b Dådyrvej 2 og 2 a, Vipperød Bygaden 58, Orø Hovedgaden 15, Nr Jernløse Hovedgaden 113, Regstrup (integration) Lejlighed i Ugerløse Fritidscenter Boliger til midlertid placering af flygtninge (Gl. Tølløse Kommune) Holbækvej 30a, St Merløse (flygtningebolig) Elmegården 156, Jyderup 7

9 Aldersrovej 11, Jyderup Thorvej 12, Holbæk Ejd. som adm. af VAB, Hovedgaden 2, Ugerløse, Jernbanevej 32 og Sønderstrupvej 30, Tølløse Ejd. som adm. af VAB, Platanvej Tølløse (afd. 589) Ejd. som adm. af VAB, Falkevej 2-10, St. Merløse (afd. 590) Ejd. som adm. af VAB, Jernbanevej 18 Tølløse (afd. 591) 13 Andre faste ejendomme Drift Fællesudgifter og indtægter Kalundborgvej Hanerupvej 4, Regstrup Kasernevej 6, Kasernebygning Wegenersmindevej, Sofiesminde Allé 7, Dragerupvej 9 A-B Asmindrupvej Militærdepotet Vipperød Hovedgaden 55, Regstrup 8

10 Tølløsevej 41, Produktionsskolen Maglehøj Industrivej 12, DLG-bygning, 14 aa Tølløse Eskilhus, Kr Eskilstrup Holbækvej 10 b, St. Merløse, tidligere olieværk Sølyst, Sølystvej, Jyderup Stokkebjergvej 54, Spejdergården Rådbjergvej 4, Jyderup Oldvejen (udlejning) Brøndevej 18a, Orø Borgmestergårdsvej C - Radioklubben Surina Rævebjerg Spejderhus DDS Alexandra gruppe Starkhallerne Blegstræde 23Y Anlæg Energirenovering

11 Renoveringspulje Rokade Vækstfabrikken Salg af diverse ejendomme 15 Byfornyelse Drift Fællesudgifter og indtægter 3 Anlæg Kirkestræde Områdefornyelse 18 Driftsikring af boligbyggeri 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 3 Anlæg Fritidsområder Grønne områder og naturpladser 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Parker og legepladser Grøn ordning - energitilskud Jyderup Kolonihaver - alle i Holbæk 10

12 Holbæk Fælled Strandområder blå flag Diverse grønne områder Oldvejen Hangar på Fælleden 3 Anlæg Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Fælles udgifter og indtægter Foreningshuse vedr. idrætsfaciliteter Multihus på Fælleden Strandjagt klubhus på Fælleden Holbæk Golfbane Tuse Skovvej Holbæk Motorcykel klub 35 Andre fritidsfaciliteter Drift Fællesudgifter og indtægter Transportabel scene Munkholmskoven Ugerløse Fritidscenter 11

13 KFUK-spejderene og FDF/Vipperød Vipperød Mark FDF Borgmestergårdsvej Jyderup Campingplads Foreningen Sidesporet 38 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojek ter 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Bjørneklo bekæmpelse ' Naturpleje/naturgenopretning Fælles udgifter/indtægter Beskyttet natur Naturpark Åmosen "Rekreative stier i det åbne land" 52 Fredningserstatninger Drift Fællesudgifter og indtægter 53 Skove Drift "Rekreative stier i byen" Holbæk kommunes skove

14 Ladegårdsskoven Tølløse skov (momsreg.) 48 Vandløbsvæsen Fælles formål Drift Vandhandleplaner Fællesudgifter og indtægter Vedligeholdelse af vandløb 1 Drift Vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter 81 Jordforurening Drift Fællesudgifter og indtægter 83 Råstoffer Drift Fællesudgifter og indtægter 85 Bærbare batterier Drift Miljøtilsyn virksomheder 1 Drift Miljøregulering landbrug 13

15 Miljøregulering virksomheder 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Affald Grundvandsbeskyttelse Badevand Badevand Svømmebade Vandindvinding Diverse udgifter og indtægter 90 Fælles Formål Drift Skimmelsvamp Skadedyrsbekæmpelse Drift Fællesudgifter og indtægter Foranstaltninger i øvrigt 1 Drift Skorstensfejerarbejde 58 Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

16 1.2 Konto 01 Forsyningen 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Drift Fælles formål/administrationsomkostninger, St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Vandforsyning Drift Fællesudgifter og indtægter 35 Spildevandsanlæg Fælles formål Drift Administrationsomkostninger på Kalvemosevej 44 Tømningsordninger Drift Fællesudgifter og indtægter 38 Affaldshåndtering Generel administration Drift Fællesudgifter og indtægter - Affaldshåndtering Holbæk Affald's driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) Generel Administration, husholdning Generel Administration, erhverv 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 15

17 1 Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 63 Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 64 Ordninger for farligt affald 1 Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 3 Anlæg Genbrugsstationer Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) Genbrugspladser, husholdning Genbrugspladser, erhverv 16

18 3 Anlæg Holbæk Affald's anlægsudgifter (i kommunens regnskab fra 2012) Genbrugspladser, husholdning Genbrugspladser, erhverv Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

19 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Fælles udgifter og indtægter Vej og Park Anlæg Etablering af nye parkeringspladser ved Brostræde 03 Arbejder for fremmed regning 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 05 Driftsbygninger og pladser 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Stoppesteder og læskure Materielplads, Holbæk Materielplads, Svinninge Materielplads, Tølløse Materielplads, Tornved 07 Parkering Drift Parkeringskontrol P-kælder Ahlgade, betalingsparkering 18

20 28 Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift Teknik Broer Funktionskontrakter, asfaltbelægninger Bænke, cykelstativer m.v Mindre asfaltarbejder Fortove, kantsten m.v Reparation af belægninger Færdselstavler og andre afmærkninger Græsslåning Afvandingsforanstaltninger, vejbrønde, dræn Parkerings- og rastepladser Mindre forbedringer Serviceydelser uden beregning Fejning Signal- og torontoanlæg Stadepladser Gadelukninger på Ahlgade Vejbelysning Afmærkning på kørebaner, striber Vejtræer og beplantning Vejafvandingsbidrag til forsyningen Areal og pladser Gadelys på privat fællesvej (skat-moms) 19

21 14 Vintertjeneste Drift Fællesudgifter og indtægter Vintertjeneste Ikke vejrafhængige udgifter Vejrafhængige udgifter 22 Vejanlæg Anlæg Anlæg af gadelys på privat fællesvej (skat-moms) Lokalplan Industrivej, Tølløse - Etablering af trafikanlæg Fællesudgifter/-indtægter Trafikstyring Trafikrevision Entreprise II Vejbelysning Veje - anlæg (rammebeløb) 20

22 Borgmester N. E Hansensvej Diverse lokalfora Jyderup lokalforum Tilgængelighed busstoppesteder Renovering og særligt eftersyn af broer Bro nr (Ringstedvej) Kollektiv trafik Busdrift Drift Fællesudgifter og indtægter 33 Færgedrift Drift Færgefarten Orø-Holbæk 3 Anlæg Orø Færgen - nye motorer Orø Færgen - moms (Skat) 35 Havne Havne Drift Holbæk Ny Havn, Orø Havn og Ophalingsplads, Arnakke (TOLD-moms) 3 Anlæg Energirenovering

23 Paralellvej Lystbådehavne m.v Drift Dragerup Marina og Hørby Lystbådehavn (IM-moms) Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

24 1.4 Konto 03 Skoler m.v. 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Fælles udgifter og indtægter Skoleområdets fælles udgifter og indtægter Inklusion i indskolingen - efteruddannelse Rengøringsprojekt på intitutionsområdet Frit skolevalg Gennemførelse af børne- og ungepolitiken Sundhedsfremme Projekt Fravær Fremtidens Folkeskole Skole-IT Kompetenceudvikling Mellemtrin Central udviklingsunderstøttelse Undervisningstilbud i Ungdomsskolen Heltidsundervisning Plus Ungdomsklassen og 10. klasse Heltidsundervisning Støttetimer i folkeskolen u/12 timer IT-rygsæk

25 Støttetimer u/ timer Efterskole for Ordblinde H-Klassen E-klassen Pusterummet Dysleksi(ordblinde)projekt Betaling til og fra andre kommuner Absalonskolen A-afdelingen Bjergmarkskolen Østre skole klassecentret klassecentret Pæd Servicecenter Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Katrinedalskolen (fra ) Fælles Svinninge Gislinge Kundby Svinninge I-klassen Skolen ved Tuse Næs Fælles Tuse Udby Hagested Sprogklassen Vipperød skole Ågerup skole

26 Engskovskolen Fælles Jernløse Undløse Knabstrup Tuse skole Orø skole Ungdomsklassen Udby skole Børnehuset i Hagested Kildevangens skole Fælles Vipperød Ågerup Naturskole og Dyrepark Naturskole og Dyrepark Naturformidling Jyderup skole Elverdamsskolen Fælles Tølløse Ugerløse Stestrup Store Merløse Knabstrup skole Kildebjergskolen Tornvedskolen Fælles Jyderup Kildebjerg Tølløse Skole

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48

Regnskabssammendrag 4. Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Regnskab Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt til regnskabet 3 Regnskabssammendrag 4 Balancen 7 Tværgående artsoversigt 9 Nettoregnskab 11 Saldobalance 25 Personaleoversigt 45 Bevillingsoversigt 48 Diverse

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

Regnskab 2008. Side 1 af 287

Regnskab 2008. Side 1 af 287 Regnskab 2008 Side 1 af 287 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. Regnskabsprincipper 3. Udgiftsregnskabet med tilhørende bemærkninger 4. Diverse regnskabsoversigter (udgiftsregnskabet, omkostningsregnskabet,

Læs mere

Regnskabsoversigter Indhold:

Regnskabsoversigter Indhold: Regnskabsoversigter Indhold: Tillægsbevillinger Hovedoversigt Regnskabssammendrag Tværgående hovedartsoversigt Driftsregnskab Anlægsregnskab Konto 7 og 8 Status Personaleudgifter Garanti- og eventuelforpligtelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 A. Regnskabsopgørelse... 5 B. Hovedoversigt... 11 C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget... 21 Skole- og Uddannelsesudvalget... 23 Kultur-

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Regnskab 2011 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2011 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 48 Regnskabsoversigt konto 07 og 08 49 50 Regnskabsoversigt

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-12. Takstbilag 13-24

Generelle bemærkninger 1-12. Takstbilag 13-24 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-12 Takstbilag 13-24 Hovedoversigt 1-4 Sammendrag af budget 5-8 Bevillingsoversigt: Grønne sider Direktørområde Børn, Unge og Borgerservice

Læs mere