Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital"

Transkript

1 Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede 57 % af de indlagte patienter. 57 % 63 % % Enheden for Brugerundersøgelser LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 1

2 INDHOLD OVERSIGTSFIGUR INDEN INDLÆGGELSEN OG VED MODTAGELSEN PÅ AFDELINGEN PERSONALE BEHANDLINGSFORLØB INFORMATION UDSKRIVELSE SAMLET INDTRYK DATAMATERIALE OVERSIGTSFIGUR FOR AFSNIT/UNDEROPDELINGER Om rapporten Nationale og regionale spørgsmål: Rapporten indeholder resultater for både nationale og regionale spørgsmål. De regionale spørgsmål kan kendes på, at spørgsmålsnummeret indeholder underscore ( _ ). Omkodninger af spørgsmål: Spørgsmålene er ikke altid opgjort, som de fremstår i spørgeskemaet. Her følger et par eksempler: - Svarene fra ét spørgsmål kan være opgjort på to forskellige måder, hvilket er angivet med en parentes efter spørgsmålsnummeret. - Svar fra flere spørgsmål kan være opsummeret i ét samlet resultat. - Endelig er der spørgsmål, hvor svarkategorier samles i opgørelsen. Det er eksempelvis tilfældet for spørgsmål 7, hvor svarkategorierne "for meget" og "for lidt" opgøres som negative svar, mens "passende" er et positivt svar. Mere detaljeret information om, hvilke spørgsmål der er omkodet og hvordan, kan du finde på: Sammenligning over tid (, eller ): Pilene i figurer og tabeller viser, om afdelingens resultat i år er bedre, dårligere eller ikke signifikant forskelligt fra afdelingens eget resultat i sidste måling. i specialeresultatet (O, U eller G): I figurer og tabeller angiver O, U og G, om afdelingens resultat er over, under eller ikke signifikant forskelligt fra specialeresultatet for Hæmatologi på landsplan. Manglende tal ( - eller blank ) og ( * ): En stjerne ( * ) betyder, at datagrundlaget er for spinkelt til at foretage analysen. En streg ( - eller en blank ) betyder, at analysen ikke giver mening at gennemføre. De to mest almindelige eksempler på det er: - at vi ikke kan tildele O, U eller G i de regionale spørgsmål, da vi ikke har et specialeresultat på landsplan at sammenligne med. - at vi ikke kan sammenligne resultater over tid, hvis spørgsmålet ikke er det samme i og Læsevejledning: Du kan få mere hjælp til at læse figurer og tabeller i læsevejledningen på: Spørgeskemaer: Spørgeskemaet, patienterne har modtaget, kan du finde på: LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 2

3 OVERSIGTSFIGUR 1_1. Patienten ved, hvor han skal henvende sig ved ændringer i tilstanden (3) 20_3. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (89) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (94) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (25) 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (3) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (29) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (93) 20_2. Patienten ved hvilke symptomer, der kræver kontakt efter udskrivelsen (87) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (61) 15. Den skriftlige information er god (57) 8_5. Plejepersonalet er lydhør over for patientens behov (91) 8_3. Patienten får svar på spørgsmål (89) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (89) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (94) 16. Den mundtlige information er god (92) 8_2. Muligheden for at tale med plejepersonalet om behandlingen er god (86) 20_1. Personalet informerer om årsagen til medicinering efter udskrivelsen (82) 8_4. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (81) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (93) 22. Det samlede indtryk er godt (93) 8_7. Smertehåndteringen er god (64) 8_6. Muligheden for at tale fortroligt med personalet er god (63) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (91) 16_1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (90) 8_1. Muligheden for at tale med en læge om behandlingen er god (83) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (92) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (39) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (70) 9. Patienten oplever ikke fejl (92) 16_2. Patienten har en afsluttende samtale ved udskrivelsen (91) 16_3. Personalet tager hensyn til patientens behov ved udskrivelsen (88) 8_8. Patienten er ikke i tvivl om medicin under indlæggelsen (91) 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (73) 22_3. Det samlede indtryk af afdelingens lokaler er godt (89) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (85) 14. Patienten modtager skriftlig information (69) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (67) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (7) * * O * * G * G O G G G * * * G O G G G G G G O G * * % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ svar på det enkelte spørgsmål er vist i en parentes efter spørgsmålsteksten. To stjerner ved siden af hinanden ( * * ) helt til højre i figuren betyder, at hverken sammenligning over tid (første * ) eller placering i specialeresultatet (anden * ) kan foretages, da datagrundlaget er for spinkelt i begge analyser. LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 3

4 INDEN INDLÆGGELSEN OG VED MODTAGELSEN PÅ AFDELINGEN 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (3) 1_1. Patienten ved, hvor han skal henvende sig ved ændringer i tilstanden (3) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (94) * * * G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Patienten har mulighed for at skrive en kommentar til modtagelsen i afdelingen i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 3). De kommentarer, patienterne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 4

5 1. Hvordan vurderer du, at afdelingen informerede dig om ventetiden, fra du blev indkaldt til afdelingen, til du blev indlagt? (Omfatter kun patienter, som var planlagt indlagt) godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Hæmatologi ,1 55,7 3,2 0,0 - Hæmatologisk afdeling 3 33,3 66,7 0,0 0,0 * * 0-59 år 1 0,0,0 0,0 0, år 2 50,0 50,0 0,0 0,0 - - Akut indlagt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 3 33,3 66,7 0,0 0,0 - - Mand 2 50,0 50,0 0,0 0,0 - - Kvinde 1 0,0,0 0,0 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,0,0 0,0 0,0 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,0 50,0 0,0 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 0 0,0 0,0 0,0 0, _1. Vidste du, hvor du skulle henvende dig, hvis der opstod ændringer i din tilstand, mens du ventede? (Omfatter kun patienter, som var planlagt indlagt) Ja Nej i Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling 3,0 0,0 * år 1,0 0, år 2,0 0,0 - - Akut indlagt 0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 3,0 0,0 - - Mand 2,0 0,0 - - Kvinde 1,0 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L121 1,0 0,0 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L124 2,0 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 0 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 5

6 2. Hvordan oplevede du modtagelsen på afdelingen? god God Dårlig dårlig i Specialeresultat for Hæmatologi ,9 44,2 1,9 0,0 - Hæmatologisk afdeling 94 48,9 47,9 3,2 0,0 G 0-59 år 17 35,3 58,8 5,9 0, år 77 51,9 45,5 2,6 0,0 - - Akut indlagt 91 48,4 48,4 3,3 0,0 - - Planlagt indlagt 3 66,7 33,3 0,0 0,0 - - Mand 55 49,1 49,1 1,8 0,0 - - Kvinde 39 48,7 46,2 5,1 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,2 42,6 4,3 0,0 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,9 56,8 2,3 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3,0 0,0 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 6

7 PERSONALE 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (73) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (61) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (92) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (93) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (70) 8_1. Muligheden for at tale med en læge om behandlingen er god (83) 8_2. Muligheden for at tale med plejepersonalet om behandlingen er god (86) 8_3. Patienten får svar på spørgsmål (89) 8_4. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (81) 8_5. Plejepersonalet er lydhør over for patientens behov (91) 8_6. Muligheden for at tale fortroligt med personalet er god (63) G G G 96 4 * * 91 9 G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 4, der handler om patientens oplevelse af at have en kontaktperson med særligt ansvar, er opgjort på to måder. Spørgsmål 4_0 omfatter kun svar fra patienter, som har været indlagt mere end ét døgn. Spørgsmålet er en særlig opgørelse for Region Hovedstaden, som bliver brugt i forbindelse med kvalitetshandlingsplanen. Spørgsmål 4 omfatter kun svar fra patienter, som har været indlagt mere end to døgn. Det er kun spørgsmål 4, der vises i figuren, mens begge spørgsmål kan ses i tabellerne senere i kapitlet. LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 7

8 4_0. Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har været indlagt mere end ét døgn) Ja Nej i Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling 92 89,1 10, år 17 76,5 23, år 75 92,0 8,0 - - Akut indlagt 89 88,8 11,2 - - Planlagt indlagt 3,0 0,0 - - Mand 54 85,2 14,8 - - Kvinde 38 94,7 5,3 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,7 4,3 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,4 18,6 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3,0 0, Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har været indlagt mere end to døgn) Ja Nej i Specialeresultat for Hæmatologi ,0 12,0 - Hæmatologisk afdeling 73 89,0 11,0 G 0-59 år 13 69,2 30, år 60 93,3 6,7 - - Akut indlagt 72 88,9 11,1 - - Planlagt indlagt 1,0 0,0 - - Mand 42 85,7 14,3 - - Kvinde 31 93,5 6,5 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,3 5,7 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,8 16,2 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 1,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 8

9 5. Hvordan vurderer du alt i alt, at din/dine kontaktperson(er) har taget ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har været indlagt mere end to døgn, og som har haft en kontaktperson) godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Hæmatologi ,5 52,3 1,2 0,0 - Hæmatologisk afdeling 61 49,2 49,2 1,6 0,0 G 0-59 år 8 37,5 50,0 12,5 0, år 53 50,9 49,1 0,0 0,0 - - Akut indlagt 60 48,3 50,0 1,7 0,0 - - Planlagt indlagt 1,0 0,0 0,0 0,0 - - Mand 34 47,1 50,0 2,9 0,0 - - Kvinde 27 51,9 48,1 0,0 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,4 48,4 3,2 0,0 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,3 51,7 0,0 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 1,0 0,0 0,0 0, Hvordan vurderer du, at afdelingens personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler? godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Hæmatologi ,9 56,5 3,7 1,0 - Hæmatologisk afdeling 92 43,5 48,9 6,5 1,1 G 0-59 år 17 29,4 58,8 11,8 0, år 75 46,7 46,7 5,3 1,3 - - Akut indlagt 89 43,8 48,3 6,7 1,1 - - Planlagt indlagt 3 33,3 66,7 0,0 0,0 - - Mand 54 37,0 51,9 11,1 0,0 - - Kvinde 38 52,6 44,7 0,0 2,6 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,7 43,5 8,7 2,2 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,5 55,8 4,7 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 66,7 33,3 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 9

10 7. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? For meget Passende For lidt i Specialeresultat for Hæmatologi 549 1,2 93,3 5,5 - Hæmatologisk afdeling 93 0,0 95,7 4,3 * * 0-59 år 17 0,0 94,1 5, år 76 0,0 96,1 3,9 - - Akut indlagt 90 0,0 95,6 4,4 - - Planlagt indlagt 3 0,0,0 0,0 - - Mand 54 0,0 92,6 7,4 - - Kvinde 39 0,0,0 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,0 93,3 6,7 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,0 97,8 2,2 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 0,0,0 0, I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? For meget Passende For lidt i Specialeresultat for Hæmatologi 426 0,9 89,3 9,8 - Hæmatologisk afdeling 70 0,0 91,4 8,6 G 0-59 år 14 0,0 92,9 7, år 56 0,0 91,1 8,9 - - Akut indlagt 68 0,0 91,2 8,8 - - Planlagt indlagt 2 0,0,0 0,0 - - Mand 42 0,0 88,1 11,9 - - Kvinde 28 0,0 96,4 3,6 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,0 88,2 11,8 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,0 93,9 6,1 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 0,0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 10

11 8_1. Hvordan oplevede du muligheden for at tale med en læge om din behandling, når du havde behov for det? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for det) god God Dårlig dårlig i Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling 83 31,3 61,4 6,0 1, år 16 25,0 75,0 0,0 0, år 67 32,8 58,2 7,5 1,5 - - Akut indlagt 81 30,9 61,7 6,2 1,2 - - Planlagt indlagt 2 50,0 50,0 0,0 0,0 - - Mand 48 31,3 58,3 8,3 2,1 - - Kvinde 35 31,4 65,7 2,9 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,7 58,5 7,3 2,4 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,8 64,1 5,1 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 33,3 66,7 0,0 0, _2. Hvordan oplevede du muligheden for at tale med plejepersonalet om din behandling og pleje, når du havde behov for det? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for det) god God Dårlig dårlig i Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling 86 40,7 55,8 2,3 1, år 17 29,4 70,6 0,0 0, år 69 43,5 52,2 2,9 1,4 - - Akut indlagt 83 41,0 55,4 2,4 1,2 - - Planlagt indlagt 3 33,3 66,7 0,0 0,0 - - Mand 48 39,6 54,2 4,2 2,1 - - Kvinde 38 42,1 57,9 0,0 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,5 48,8 2,3 2,3 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,5 65,0 2,5 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 66,7 33,3 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 11

12 8_3. Fik du svar på de spørgsmål, du stillede, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, som har stillet spørgsmål) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling 89 62,9 34,8 1,1 1, år 17 58,8 41,2 0,0 0, år 72 63,9 33,3 1,4 1,4 - - Akut indlagt 86 62,8 34,9 1,2 1,2 - - Planlagt indlagt 3 66,7 33,3 0,0 0,0 - - Mand 51 66,7 29,4 2,0 2,0 - - Kvinde 38 57,9 42,1 0,0 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,1 39,5 0,0 2,3 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,4 30,2 2,3 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 66,7 33,3 0,0 0, _4. Oplevede du, at lægerne lyttede til din egen beskrivelse af din sygdom? (Omfatter kun patienter, som har beskrevet deres sygdom) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling 81 80,2 16,0 2,5 1, år 17 76,5 17,6 5,9 0, år 64 81,3 15,6 1,6 1,6 - - Akut indlagt 79 79,7 16,5 2,5 1,3 - - Planlagt indlagt 2,0 0,0 0,0 0,0 - - Mand 49 73,5 20,4 4,1 2,0 - - Kvinde 32 90,6 9,4 0,0 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,5 17,9 0,0 2,6 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,5 15,4 5,1 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3,0 0,0 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 12

13 8_5. Oplevede du, at plejepersonalet var lydhør over for dine behov? (Omfatter kun patienter, som har fortalt om deres behov) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling 91 71,4 26,4 1,1 1, år 17 70,6 29,4 0,0 0, år 74 71,6 25,7 1,4 1,4 - - Akut indlagt 88 70,5 27,3 1,1 1,1 - - Planlagt indlagt 3,0 0,0 0,0 0,0 - - Mand 52 69,2 26,9 1,9 1,9 - - Kvinde 39 74,4 25,6 0,0 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,7 22,7 2,3 2,3 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,5 29,5 0,0 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 66,7 33,3 0,0 0, _6. Hvordan oplevede du muligheden for at tale fortroligt med personalet på afdelingen, når du havde behov for det? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for det) god God Dårlig dårlig i Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling 63 42,9 50,8 3,2 3, år 12 33,3 58,3 8,3 0, år 51 45,1 49,0 2,0 3,9 - - Akut indlagt 61 41,0 52,5 3,3 3,3 - - Planlagt indlagt 2,0 0,0 0,0 0,0 - - Mand 37 45,9 45,9 2,7 5,4 - - Kvinde 26 38,5 57,7 3,8 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,9 43,8 6,3 3,1 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,3 57,1 0,0 3,6 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 33,3 66,7 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 13

14 BEHANDLINGSFORLØB 8_7. Smertehåndteringen er god (64) 8_8. Patienten er ikke i tvivl om medicin under indlæggelsen (91) 9. Patienten oplever ikke fejl (92) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (7) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (85) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (39) G * * G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Hvis patienten var i tvivl om noget i forbindelse med medicinen under indlæggelsen, kan det uddybes i et åbent kommentarfelt under spørgsmål 8_9. Patienten har også mulighed for at uddybe, hvilke(n) fejl han/hun oplevede i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 10). De kommentarer, patienterne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 14

15 8_7. Hvordan vurderer du, at der blev taget hånd om dine smerter, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for smertelindring) godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling 64 57,8 35,9 4,7 1, år 13 46,2 46,2 0,0 7, år 51 60,8 33,3 5,9 0,0 - - Akut indlagt 62 58,1 35,5 4,8 1,6 - - Planlagt indlagt 2 50,0 50,0 0,0 0,0 - - Mand 38 52,6 39,5 5,3 2,6 - - Kvinde 26 65,4 30,8 3,8 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,9 41,2 5,9 0,0 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,3 33,3 3,7 3,7 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3,0 0,0 0,0 0, _8. Var du i tvivl om noget i forbindelse med den medicin, du modtog, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, som har modtaget medicin) Ja Nej i Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling 91 9,9 90, år 17 17,6 82, år 74 8,1 91,9 - - Akut indlagt 88 9,1 90,9 - - Planlagt indlagt 3 33,3 66,7 - - Mand 53 9,4 90,6 - - Kvinde 38 10,5 89,5 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,6 86,4 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,8 93,2 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 0,0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 15

16 9. Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit indlæggelsesforløb? Ja Nej i Specialeresultat for Hæmatologi ,2 87,8 - Hæmatologisk afdeling 92 8,7 91,3 G 0-59 år 17 23,5 76, år 75 5,3 94,7 - - Akut indlagt 89 9,0 91,0 - - Planlagt indlagt 3 0,0,0 - - Mand 54 7,4 92,6 - - Kvinde 38 10,5 89,5 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,7 91,3 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,3 90,7 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 0,0, Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget? (Omfatter kun patienter, som har oplevet fejl, og hvor personalet har kendt til fejlen(e)) godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Hæmatologi 56 30,2 48,0 14,3 7,5 - Hæmatologisk afdeling 7 14,3 57,1 14,3 14,3 * * 0-59 år 3 0,0,0 0,0 0, år 4 25,0 25,0 25,0 25,0 - - Akut indlagt 7 14,3 57,1 14,3 14,3 - - Planlagt indlagt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Mand 3 0,0 66,7 33,3 0,0 - - Kvinde 4 25,0 50,0 0,0 25,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,0 25,0 25,0 25,0 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,0,0 0,0 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 16

17 12. Oplevede du, at der opstod unødig ventetid på undersøgelser eller behandlinger, der forlængede dit ophold på sygehuset? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Hæmatologi 513 4,5 11,8 21,1 62,7 - Hæmatologisk afdeling 85 4,7 10,6 25,9 58,8 G 0-59 år 16 12,5 18,8 6,3 62, år 69 2,9 8,7 30,4 58,0 - - Akut indlagt 82 3,7 9,8 26,8 59,8 - - Planlagt indlagt 3 33,3 33,3 0,0 33,3 - - Mand 50 6,0 8,0 28,0 58,0 - - Kvinde 35 2,9 14,3 22,9 60,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,2 4,4 35,6 57,8 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,1 16,2 13,5 62,2 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 0,0 33,3 33,3 33, Hvordan vurderer du, at din overflytning mellem forskellige afdelinger var tilrettelagt? (Omfatter kun patienter, som er blevet overflyttet) godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Hæmatologi ,7 69,9 5,6 1,9 - Hæmatologisk afdeling 39 25,6 66,7 7,7 0,0 G 0-59 år 10 20,0 70,0 10,0 0, år 29 27,6 65,5 6,9 0,0 - - Akut indlagt 38 26,3 65,8 7,9 0,0 - - Planlagt indlagt 1 0,0,0 0,0 0,0 - - Mand 23 26,1 65,2 8,7 0,0 - - Kvinde 16 25,0 68,8 6,3 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,3 68,8 0,0 0,0 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,7 65,2 13,0 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 17

18 INFORMATION 14. Patienten modtager skriftlig information (69) 15. Den skriftlige information er god (57) 16. Den mundtlige information er god (92) 16_1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (90) O O G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 18

19 14. Har du i forbindelse med dit indlæggelsesforløb modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? (Omfatter kun patienter, der har haft behov for skriftlig information) Ja, før indlæggelsen Ja, mens jeg var indlagt Ja, før og under indlæggelsen Nej, jeg fik ikke tilbudt det i Specialeresultat for Hæmatologi ,7 37,6 15,0 21,7 - Hæmatologisk afdeling 69 30,4 43,5 10,1 15,9 O 0-59 år 17 29,4 47,1 5,9 17, år 52 30,8 42,3 11,5 15,4 - - Akut indlagt 67 29,9 43,3 10,4 16,4 - - Planlagt indlagt 2 50,0 50,0 0,0 0,0 - - Mand 42 40,5 45,2 9,5 4,8 - - Kvinde 27 14,8 40,7 11,1 33,3 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,5 34,2 15,8 10,5 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,7 56,7 3,3 23,3 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 1,0 0,0 0,0 0, Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik? (Omfatter kun patienter, som har modtaget skriftlig information og læst den) god God Dårlig dårlig i Specialeresultat for Hæmatologi ,8 68,5 0,7 0,0 - Hæmatologisk afdeling 57 38,6 59,6 1,8 0,0 O 0-59 år 14 28,6 71,4 0,0 0, år 43 41,9 55,8 2,3 0,0 - - Akut indlagt 55 40,0 58,2 1,8 0,0 - - Planlagt indlagt 2 0,0,0 0,0 0,0 - - Mand 39 28,2 69,2 2,6 0,0 - - Kvinde 18 61,1 38,9 0,0 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,5 42,4 3,0 0,0 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,0 87,0 0,0 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 1,0 0,0 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 19

20 16. Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik, mens du var indlagt? god God Dårlig dårlig i Specialeresultat for Hæmatologi ,1 57,6 3,1 0,2 - Hæmatologisk afdeling 92 43,5 53,3 3,3 0,0 G 0-59 år 17 35,3 58,8 5,9 0, år 75 45,3 52,0 2,7 0,0 - - Akut indlagt 89 43,8 52,8 3,4 0,0 - - Planlagt indlagt 3 33,3 66,7 0,0 0,0 - - Mand 54 44,4 51,9 3,7 0,0 - - Kvinde 38 42,1 55,3 2,6 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,8 46,8 6,4 0,0 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,1 61,9 0,0 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 66,7 33,3 0,0 0, _1. Oplevede du, at de informationer, du fik fra forskelligt personale på afdelingen, stemte overens? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling 90 57,8 35,6 4,4 2, år 17 35,3 47,1 11,8 5, år 73 63,0 32,9 2,7 1,4 - - Akut indlagt 87 57,5 36,8 3,4 2,3 - - Planlagt indlagt 3 66,7 0,0 33,3 0,0 - - Mand 54 55,6 38,9 3,7 1,9 - - Kvinde 36 61,1 30,6 5,6 2,8 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,8 43,5 4,3 4,3 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,3 29,3 2,4 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 66,7 0,0 33,3 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 20

21 UDSKRIVELSE 16_2. Patienten har en afsluttende samtale ved udskrivelsen (91) 16_3. Personalet tager hensyn til patientens behov ved udskrivelsen (88) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (91) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (25) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (29) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (67) 20_1. Personalet informerer om årsagen til medicinering efter udskrivelsen (82) 20_2. Patienten ved hvilke symptomer, der kræver kontakt efter udskrivelsen (87) 20_3. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (89) O O G G 96 4 * 99 1 * * % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 21

22 16_2. Havde du en afsluttende samtale med en læge eller sygeplejerske om dit behandlingsforløb i forbindelse med din udskrivelse? Ja Nej i Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling 91 91,2 8, år 17 88,2 11, år 74 91,9 8,1 - - Akut indlagt 88 92,0 8,0 - - Planlagt indlagt 3 66,7 33,3 - - Mand 54 88,9 11,1 - - Kvinde 37 94,6 5,4 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,5 6,5 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,1 11,9 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3,0 0, _3. Oplevede du, at personalet tog hensyn til dine behov ved planlægning af din udskrivelse? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling 88 65,9 25,0 2,3 6, år 16 62,5 31,3 0,0 6, år 72 66,7 23,6 2,8 6,9 - - Akut indlagt 85 65,9 24,7 2,4 7,1 - - Planlagt indlagt 3 66,7 33,3 0,0 0,0 - - Mand 52 53,8 32,7 3,8 9,6 - - Kvinde 36 83,3 13,9 0,0 2,8 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,5 30,4 2,2 10,9 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,4 20,5 2,6 2,6 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3,0 0,0 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 22

23 17. Var du tryg eller utryg ved at skulle hjem fra afdelingen? Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg i Specialeresultat for Hæmatologi ,4 50,9 7,3 0,4 - Hæmatologisk afdeling 91 53,8 39,6 6,6 0,0 O 0-59 år 17 35,3 58,8 5,9 0, år 74 58,1 35,1 6,8 0,0 - - Akut indlagt 88 54,5 38,6 6,8 0,0 - - Planlagt indlagt 3 33,3 66,7 0,0 0,0 - - Mand 54 55,6 37,0 7,4 0,0 - - Kvinde 37 51,4 43,2 5,4 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,9 37,0 2,2 0,0 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,0 38,1 11,9 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 0,0,0 0,0 0, Hvordan vurderer du, at afdelingen og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om din udskrivelse? godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Hæmatologi ,1 56,0 6,7 3,2 - Hæmatologisk afdeling 25 48,0 52,0 0,0 0,0 O 0-59 år 3 33,3 66,7 0,0 0, år 22 50,0 50,0 0,0 0,0 - - Akut indlagt 24 45,8 54,2 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 1,0 0,0 0,0 0,0 - - Mand 12 50,0 50,0 0,0 0,0 - - Kvinde 13 46,2 53,8 0,0 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,7 53,3 0,0 0,0 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,6 44,4 0,0 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 1 0,0,0 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 23

24 19. Hvordan vurderer du, at afdelingen har orienteret din praktiserende læge om dit behandlingsforløb? godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Hæmatologi ,6 69,1 8,2 0,0 - Hæmatologisk afdeling 29 20,7 79,3 0,0 0,0 G 0-59 år 5 20,0 80,0 0,0 0, år 24 20,8 79,2 0,0 0,0 - - Akut indlagt 27 22,2 77,8 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 2 0,0,0 0,0 0,0 - - Mand 18 27,8 72,2 0,0 0,0 - - Kvinde 11 9,1 90,9 0,0 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,7 83,3 0,0 0,0 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,2 77,8 0,0 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 2 50,0 50,0 0,0 0, Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om din livsstils betydning for dit helbred (fx motion, ernæring, rygning og alkohol)? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Hæmatologi ,4 16,0 16,7 56,9 - Hæmatologisk afdeling 67 13,4 10,4 17,9 58,2 G 0-59 år 14 7,1 7,1 35,7 50, år 53 15,1 11,3 13,2 60,4 - - Akut indlagt 64 12,5 10,9 18,8 57,8 - - Planlagt indlagt 3 33,3 0,0 0,0 66,7 - - Mand 38 18,4 13,2 21,1 47,4 - - Kvinde 29 6,9 6,9 13,8 72,4 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,3 12,5 12,5 68,8 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,8 9,4 25,0 46,9 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 33,3 0,0 0,0 66,7 - - LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 24

25 20_1. Informerede en fra personalet dig om, hvad du fik den medicin for, som du skulle tage efter din udskrivelse? (Omfatter kun patienter, der skulle tage medicin) Ja Nej i Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling 82 96,3 3,7 * år 16 93,8 6, år 66 97,0 3,0 - - Akut indlagt 79 96,2 3,8 - - Planlagt indlagt 3,0 0,0 - - Mand 51 96,1 3,9 - - Kvinde 31 96,8 3,2 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,6 2,4 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,7 5,3 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 2,0 0, _2. Vidste du, ved hvilke symptomer eller ændringer i din tilstand du skulle kontakte din praktiserende læge eller sygehus, efter din udskrivelse? Ja Nej i Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling 87 98,9 1,1 * år 16 93,8 6, år 71,0 0,0 - - Akut indlagt 85 98,8 1,2 - - Planlagt indlagt 2,0 0,0 - - Mand 52 98,1 1,9 - - Kvinde 35,0 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L121 44,0 0,0 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,5 2,5 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 25

26 20_3. Vidste du, hvor du skulle henvende dig med spørgsmål vedrørende din sygdom og behandling, efter du kom hjem? Ja Nej i Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling 89,0 0,0 * år 17,0 0, år 72,0 0,0 - - Akut indlagt 86,0 0,0 - - Planlagt indlagt 3,0 0,0 - - Mand 52,0 0,0 - - Kvinde 37,0 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L121 45,0 0,0 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L124 41,0 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 26

27 SAMLET INDTRYK 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (89) 22. Det samlede indtryk er godt (93) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (94) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (93) 22_3. Det samlede indtryk af afdelingens lokaler er godt (89) G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Hvis patienten synes, afdelingen kunne gøre noget bedre, og/eller hvis patienten synes, afdelingen gjorde noget særligt godt, kan det skrives i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 23). De kommentarer patienterne har skrevet er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 27

28 21. Hvordan vurderer du, at dit samlede behandlingsforløb var tilrettelagt (før, under og efter indlæggelsen)? godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Hæmatologi ,7 55,7 1,9 0,7 - Hæmatologisk afdeling 89 42,7 55,1 2,2 0,0 G 0-59 år 16 18,8 81,3 0,0 0, år 73 47,9 49,3 2,7 0,0 - - Akut indlagt 86 43,0 54,7 2,3 0,0 - - Planlagt indlagt 3 33,3 66,7 0,0 0,0 - - Mand 53 41,5 56,6 1,9 0,0 - - Kvinde 36 44,4 52,8 2,8 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,8 50,0 2,2 0,0 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,0 62,5 2,5 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 66,7 33,3 0,0 0, Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på afdelingen? godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Hæmatologi ,0 47,6 2,6 0,8 - Hæmatologisk afdeling 93 51,6 44,1 2,2 2,2 G 0-59 år 16 37,5 56,3 0,0 6, år 77 54,5 41,6 2,6 1,3 - - Akut indlagt 90 52,2 43,3 2,2 2,2 - - Planlagt indlagt 3 33,3 66,7 0,0 0,0 - - Mand 54 48,1 46,3 1,9 3,7 - - Kvinde 39 56,4 41,0 2,6 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,2 41,3 4,3 2,2 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,0 47,7 0,0 2,3 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 66,7 33,3 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 28

29 22_1. Har du tillid til, at du har fået den rette lægelige behandling, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, der har mødt læger) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling 94 84,0 16,0 0,0 0, år 17 82,4 17,6 0,0 0, år 77 84,4 15,6 0,0 0,0 - - Akut indlagt 91 83,5 16,5 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 3,0 0,0 0,0 0,0 - - Mand 55 83,6 16,4 0,0 0,0 - - Kvinde 39 84,6 15,4 0,0 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,4 10,6 0,0 0,0 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,3 22,7 0,0 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3,0 0,0 0,0 0, _2. Har du tillid til, at du har fået den rette sygeplejefaglige behandling og pleje, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, der har mødt sygeplejersker) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke i Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling 93 83,9 15,1 0,0 1, år 17 76,5 23,5 0,0 0, år 76 85,5 13,2 0,0 1,3 - - Akut indlagt 90 83,3 15,6 0,0 1,1 - - Planlagt indlagt 3,0 0,0 0,0 0,0 - - Mand 55 85,5 12,7 0,0 1,8 - - Kvinde 38 81,6 18,4 0,0 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,0 10,9 0,0 2,2 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,8 18,2 0,0 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 66,7 33,3 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 29

30 22_3. Hvad er dit samlede indtryk af afdelingens lokaler (sengestuer, opholdsrum, toilet m.v.)? godt Godt Dårligt dårligt i Specialeresultat for Hæmatologi Hæmatologisk afdeling 89 22,5 66,3 10,1 1, år 16 12,5 68,8 18,8 0, år 73 24,7 65,8 8,2 1,4 - - Akut indlagt 86 23,3 65,1 10,5 1,2 - - Planlagt indlagt 3 0,0,0 0,0 0,0 - - Mand 52 26,9 61,5 9,6 1,9 - - Kvinde 37 16,2 73,0 10,8 0,0 - - [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,3 61,4 9,1 2,3 - - [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L ,3 73,8 11,9 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 66,7 33,3 0,0 0,0 - - LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 30

31 DATAMATERIALE Respondenter og repræsentativitet respondenter Fordeling af respondenter i stikprøven Svarprocent Chisq-test for uafhængighed xxx % xxxxxxxxxxxxxxxx Afdeling Hæmatologisk afdeling 97, ,6 - Speciale Hæmatologi 568, ,1 - Alder 0-59 år 17 17, ,5 0, år 80 82, ,6 0,1387 Indlæggelsesform Akut indlagt 94 96, ,7 * Planlagt indlagt 3 3,1 5 60,0 * Køn Mand 55 56, ,9 0,1521 Kvinde 42 43, ,8 0,1521 Afsnit [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L , ,8 * [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L , ,7 * [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. 3 3,1 5 60,0 * Indlæggelsestid 1-2 dage 22 22, ,7 0, dage 38 39, ,5 0, dage 23 23, ,7 0, dage 14 14, ,7 0,1443 Udfyldt skema Patient 72 75, Pårørende 5 5, Patient og pårørende i fællesskab 18 18, Forklaring på tabellens indhold Kolonnerne viser De første to talkolonner viser antallet af respondenter, altså det antal, der har svaret på spørgeskemaet, samt hvordan de fordeler sig på baggrundsvariablene. De tre sidste kolonner viser antal patienter i stikprøven, svarprocenten og chisq-test for, om der er forskel på repræsentationen af grupperne i de enkelte baggrundsvariable. Chisq-testen er bortfaldsanalyserne for ambulatoriets baggrundsvariable. Værdien i denne kolonne er p-værdien. I bortfaldsanalyserne sammenlignes patienter, der har besvaret spørgeskemaet (respondenter), med de patienter, der ikke har besvaret spørgeskemaet (ikke-respondenter). Hvis p-værdien i chisq-testen er 0,05 eller højere, så er der ikke en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter i den testede baggrundsvariabel. Hvis p-værdien derimod er lavere end 0,05, er der en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter. Hvis der er signifikant forskel, kan svarprocenten bruges til at se, hvilken gruppe der er overrepræsenteret i den anden. Den med den højeste svarprocent, er den overrepræsenterede. Brug af oplysningerne Oplysningerne kan bruges til at vurdere, i hvilket omfang respondenternes svar er repræsentative for den samlede gruppe af patienter, der har modtaget spørgeskemaet. Hvis vi ved fra bortfaldsanalysen, at svarprocenten for kvinder er lavere end for mænd, og vi ser i et spørgsmål, at kvinderne er mere negative end mændene, så ved vi, at det samlede resultat for afdelingen er blevet lidt mere positivt, end hvis svarprocenten var lige høj for mænd og kvinder. Det er bl.a. grundet denne problematik, at der er justeret for effekten af baggrundsvariablene køn og alder i forbindelse med placeringen (O, U eller G) af ambulatoriet i specialeresultatet. Vil du vide mere om tabellen, og hvordan du bruger den, så er der hjælp at hente her: LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 31

32 OVERSIGTSFIGUR FOR [2301] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L121 1_1. Patienten ved, hvor han skal henvende sig ved ændringer i tilstanden (1) 20_2. Patienten ved hvilke symptomer, der kræver kontakt efter udskrivelsen (44) 20_3. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (45) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (47) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (15) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (16) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (18) 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (1) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (46) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (46) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (46) 8_3. Patienten får svar på spørgsmål (43) 20_1. Personalet informerer om årsagen til medicinering efter udskrivelsen (42) 8_4. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (39) 15. Den skriftlige information er god (33) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (31) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (47) 8_5. Plejepersonalet er lydhør over for patientens behov (44) 8_2. Muligheden for at tale med plejepersonalet om behandlingen er god (43) 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (35) 8_7. Smertehåndteringen er god (34) 16. Den mundtlige information er god (47) 16_2. Patienten har en afsluttende samtale ved udskrivelsen (46) 22. Det samlede indtryk er godt (46) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (45) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (45) 9. Patienten oplever ikke fejl (46) 16_1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (46) 8_6. Muligheden for at tale fortroligt med personalet er god (32) 8_1. Muligheden for at tale med en læge om behandlingen er god (41) 14. Patienten modtager skriftlig information (38) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (46) 22_3. Det samlede indtryk af afdelingens lokaler er godt (44) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (34) 16_3. Personalet tager hensyn til patientens behov ved udskrivelsen (46) 8_8. Patienten er ikke i tvivl om medicin under indlæggelsen (44) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (32) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (4) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 32

33 OVERSIGTSFIGUR FOR [2302] MED. HÆMATOLOGISK AFSNIT L124 1_1. Patienten ved, hvor han skal henvende sig ved ændringer i tilstanden (2) 20_3. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (41) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (44) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (44) 8_5. Plejepersonalet er lydhør over for patientens behov (44) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (9) 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (2) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (29) 16. Den mundtlige information er god (42) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (9) 15. Den skriftlige information er god (23) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (3) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (45) 22. Det samlede indtryk er godt (44) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (44) 8_3. Patienten får svar på spørgsmål (43) 16_1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (41) 20_2. Patienten ved hvilke symptomer, der kræver kontakt efter udskrivelsen (40) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (40) 8_2. Muligheden for at tale med plejepersonalet om behandlingen er god (40) 8_6. Muligheden for at tale fortroligt med personalet er god (28) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (43) 8_4. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (39) 16_3. Personalet tager hensyn til patientens behov ved udskrivelsen (39) 8_1. Muligheden for at tale med en læge om behandlingen er god (39) 20_1. Personalet informerer om årsagen til medicinering efter udskrivelsen (38) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (33) 8_8. Patienten er ikke i tvivl om medicin under indlæggelsen (44) 8_7. Smertehåndteringen er god (27) 9. Patienten oplever ikke fejl (43) 16_2. Patienten har en afsluttende samtale ved udskrivelsen (42) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (42) 22_3. Det samlede indtryk af afdelingens lokaler er godt (42) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (23) 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (37) 14. Patienten modtager skriftlig information (30) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (37) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (32) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 33

34 OVERSIGTSFIGUR FOR [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 2. Modtagelsen på afdelingen er god (3) 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (1) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (1) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (3) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (3) 8_4. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (3) 8_7. Smertehåndteringen er god (3) 8_8. Patienten er ikke i tvivl om medicin under indlæggelsen (3) 9. Patienten oplever ikke fejl (3) 14. Patienten modtager skriftlig information (1) 15. Den skriftlige information er god (1) 16_2. Patienten har en afsluttende samtale ved udskrivelsen (3) 16_3. Personalet tager hensyn til patientens behov ved udskrivelsen (3) 20_1. Personalet informerer om årsagen til medicinering efter udskrivelsen (2) 20_2. Patienten ved hvilke symptomer, der kræver kontakt efter udskrivelsen (3) 20_3. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (3) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (3) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (3) 8_2. Muligheden for at tale med plejepersonalet om behandlingen er god (3) 8_3. Patienten får svar på spørgsmål (3) 8_5. Plejepersonalet er lydhør over for patientens behov (3) 16. Den mundtlige information er god (3) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (3) 22. Det samlede indtryk er godt (3) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (3) 22_3. Det samlede indtryk af afdelingens lokaler er godt (3) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (2) 8_1. Muligheden for at tale med en læge om behandlingen er god (3) 8_6. Muligheden for at tale fortroligt med personalet er god (3) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (3) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (1) 16_1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (3) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (3) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (3) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 34

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde LUP 2012 - Indlagte Privathospitalerne Køn Mand Kvinde % % Landsresultatet 40137 49,1 50,9 Privathospitalerne 1150 41,7 58,3 Aleris-Hamlet Hospitaler 316 61,4 38,6 Steno Diabetes Center 33 45,5 54,5 Center

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 66 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Undersgelsen er blandt 397 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 72 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 75 % af disse svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tumor Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Apopleksiafsnit Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurologisk Sengeafdeling Skive Neurologisk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinsk neuroafsnit P6 Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afdeling J Øjenafdeling J Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Z-SÅR PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på LUB6 Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Akut Senge Herning Akutafdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Y-DAGKIR GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M 2121, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afdeling R170 Hæmatologisk Afdeling R Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LUP Fødende Partnere

LUP Fødende Partnere Fødeafdelingen Hospitalsenheden Vest Eventuelle partnere til de kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014, har haft mulighed for at besvare et spørgeskema om partnerens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børnedagafsnittet Børneafdelingen Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium pædiatri Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Urologisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Diætist Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på M12 - Mave-tarm amb. Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Nyremedicinsk Ambulatorium Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på A7 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Reumatologisk amb. Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinsk neuroafsnit P6 Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Knæ Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland 29-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit B3 Hjertemedicinsk Afdeling B Skejby Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere