Lønstatistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønstatistik 2003-2004"

Transkript

1 Tillæg til JOURNALISTEN nr. 2 / 2005: Lønstatistik % Løn- og prisudvikling okt okt ,3% 2,7% LØNUDVIKLINGEN DEN REELLE LØNSTIGNING Lønudvikling på 3,3% DJ-medlemmer, der var ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2003 og 2004, har i gennemsnit opnået en reel lønstigning på 3,3% i den faste løn. Det er på niveau med sidste år, hvor den reelle lønstigning var 3,4%. Det kan for første gang konstateres, at forbundets medlemmer siden sidste lønstatistik har haft en lønudvikling, der er højere end på det øvrige private arbejdsmarked. Af Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik for 3. kvartal 2004 fremgår det, at privatansatte funktionærer generelt har haft en lønstigning på blot 2,7% i samme periode. 2 1 Okt Okt Okt Okt Okt Stigning i timefortjenesten for DA-funktionærer (DAs konjunktur- - statistik 3.. kvartal) Reel lønstigning for DJ-medlemmer i samme stilling/virksomhed Beregnet stigning i alle DJ-medlemmers gennemsnitsløn Stigning i forbrugspriser Okt ,0% 1,7% Reallønsfremgang på 1,6% Forbrugerprisindekset er i perioden steget med 1,7% og det betyder, at reallønsfremgangen i år kan opgøres til 1,6%. Det er en lidt mindre reallønsfremgang end sidste år, hvor den var på 2,0%. Forbundets medlemmer har dog haft en større reallønsfremgang end det øvrige arbejdsmarked, da privatansatte funktionærer generelt (DA s lønstatistik) kun har opnået en reallønsfremgang på 1,0%. DJs medlemmer har i mange år haft en reallønsudvikling, som har ligget under det øvrige arbejdsmarked, men denne udvikling er altså i år for første gang vendt. Forskelle i lønstigningerne Provinsen havde sidste år en større reel lønstigning end København, men i år er det omvendt. Medlemmerne i København har fået en reel lønstigning på 3,5%, mens man i Provinsen er steget med 3,1%. Set over en 5-årig periode udvikler lønnen sig dog ens i København og i Provinsen. Kvinderne har sædvanen tro også i år fået en lidt større reel lønstigning end mændene. Kvinderne er steget 3,4% mod mændenes 3,3%. Ser vi på udviklingen over en 5-årig periode, har kvindernes reelle lønstigning været 1,4% højere end mændenes. Lønforskellen mellem mænd og kvinder er altså blevet mindre, men udligningen sker kun langsomt. Studieværter, Informationsmedarbejdere og Informationschefer ligger i top med stigninger på 4-4,5%, mens Producenter, TV-fotografer, Webmastere og Billedredaktører ligger i bunden med stigninger mellem 1-2%. Set over en 5-årig periode er det tydeligt, at medlemmerne i nogle medier har klaret sig rigtigt godt og har en lønudvikling over DA s privatansatte funktionærer generelt. Dette gælder for Distriktsblade, Offentligt og privatansatte informationsmedarbejdere og Forlag. Samtidig må det konstateres, at det er de to store medier Dagblade og Radio & TV, som generelt trækker det samlede DJ-gennemsnit ned. Begge medier har i et 5-årigt perspektiv haft en lønudvikling noget under det øvrige arbejdsmarked for funktionærer. Hovedtal Sådan læses statistikken - Se bagsiden. LØNNEN er ikke alt! Læs tillægget på side om alle de andre relevante ansættelsesvilkår. Okt Okt Gennem- Antal Gennem- Antal Beregn. Reel Antal snitsløn Anc. med- Nedre Median Øvre snitsløn Anc. med- løn- løn- medl. i alt gns. lemmer kvartil kvartil i alt gns. lemmer stign. stign. (reel) Hele landet Mænd , , ,1% 3,3% Kvinder , , ,8% 3,4% Alle , , ,0% 3,3% Provinsen Mænd , , ,2% 3,0% 874 Kvinder , , ,6% 3,3% 373 Alle , , ,3% 3,1% København Mænd , , ,0% 3,4% Kvinder , , ,3% 3,5% 649 Alle , , ,7% 3,5% 1.792

2 LØNNIVEAUET UDVIKLING I GENNEMSNITSLØNNEN Gennemsnitslønnen steget med 2% I oktober 2004 var gennemsnitslønnen for fastansatte DJ-medlemmer kr mod kr året før. Det betyder, at den beregnede stigning i gennemsnitslønnen i år 2,0%, hvilket er lidt mindre end sidste år, hvor den var 2,2%. Selv om arbejdsgiverne gennemsnitligt har givet 3,3% i lønforhøjelse til de allerede ansatte, er det delvist neutraliseret ved en lavere løn til nyansatte. Medianlønnen mindre end gennemsnitslønnen Medianlønnen er opgjort til kr , hvilket er små kr. 700 mindre end gennemsnitslønnen. At medianlønnen er mindre end gennemsnitslønnen, ser vi hvert år og det betyder, at der er en gruppe medlemmer, som tjener markant mere end det store flertal. Forskellen mellem medianlønnen og gennemsnitslønnen har de sidste par været stigende Sidste år var forskellen kr. 500 og året får igen kr Der er altså stigende lønspredning stjernerne trækker fra vandbærerne! Mændenes gennemsnitsløn er steget mest Mændene kan igen i år notere en lidt større stigning i gennemsnitslønnen end kvinderne. Mændenes gennemsnitsløn er steget med 2,1%, således at de tjener kr , mens kvinderne er steget med 1,8% til kr Det fremgår af tallene, at det specielt er kvinderne i provinsen, som har "stået stille". Deres gennemsnitsløn er blot steget med 1,3%, mens de øvrige 3 grupper er gået over 2% frem. Forskellen mellem mænd og kvinders er kr Opgjort i procent tjener mændene 5,8% mere end kvinderne, hvilket er en smule mere end sidste år. Noget tyder på, at lønforskellen mellem kønnene, efter i en periode at være faldet, nu har stabiliseret sig på lidt under 6%. Ingen entydig forklaring på m/k-lønforskel Vi kan ikke forklare hele forskellen mellem mænd og kvinders gennemsnitsløn. Dog kan det konstateres, at kvinderne har en lavere gennemsnitsanciennitet end mændene, nemlig 11,4 år mod 13,2 år. Forskellen er på 1,8 år, hvilket er på niveau med sidste år. Der er dog ingen grund til at tro, at anciennitet er specielt afgørende for lønnen. Efter de første ansættelsesår er det i højere gradpersonlige kvalifikationer, uddannelse og speciel fagindsigt samt evnen til at forhandle sin personlige løn, der bestemmer lønnen end selve ancienniteten. Det personlige tillæg udgør en stor del af lønnen også på arbejdspladser med skalatrin. Ser vi på, om kvinderne er underrepræsenterede i de mere vellønnede stillinger viser det sig, at dette ikke er tilfældet. Kvinderne udgør 36% af alle deltagere i Sammenlignende statistik på stillinger statistikken og ser vi fx på de 5 højest lønnede stillingsgrupper, udgør kvinderne også her 36%. Ser vi på stillingerne med relativt lave lønninger, kan det dog konstateres, at kvinderne her er overrepræsenterede, da de udgør godt 40% i denne gruppe. Denne lille overrepræsentation kan dog ikke forklare hele forskellen. De 3 største stillingsgruppers lønniveau Stillingsgruppen Journalist/Reporter er langt den største gruppe, idet den udgør 39% af alle deltagere i statistikken. Gruppens gennemsnitsløn er kr , hvilket blot er kr. 235 mindre end gennemsnittet for samtlige medlemmer. Næststørste gruppe er Redaktionssekretær - de udgør 11% og de tjener i gennemsnit kr , hvilket er næsten kr mere end totalgennemsnittet. Herefter følger Programmedarbejder/ Journalist med 9% og en gennemsnitsløn på kr det er godt kr. 500 mere end gennemsnittet. Producenter og inf.chefer er lønførende De bedst lønnede stillingsgrupper er Producent med en gennemsnitsløn på kr. kr , Informationschef/Pressechef kr , Studievært kr , Redaktionschef kr og endelig Redaktør/fagredaktør kr De 3 lavest lønnede stillingsgrupper er Fotograf (reklame, portræt, klinisk) med en gennemsnitsløn på kr , Researcher kr og Forlagsredaktør med kr Oktober 2004 Okt Gennem- Heraf Heraf Heraf Heraf Arbejdsgi- Bruttoløn Ancien- Antal Gennem- Ancien- Antal snitsløn- grund/ personligt funktions- gene- verens pen- incl. Nedre Øvre nitet med- snitsløn nitet medi alt skalaløn tillæg tillæg tillæg sionsbidrag pension kvartil Median kvartil gns. lemmer i alt gns. lemmer Hele landet , , Journalist/Reporter , , Redaktionssekretær , ,9 553 Lokalredaktør , ,1 151 Redaktør/Fagredaktør , ,7 290 Redaktionschef , ,9 43 Pressefotograf/Fotojournalist , ,5 197 Billedredaktør , ,6 26 Layouter, grafiker, designer , ,2 132 Visualizer, Nyhedsgrafiker , ,4 28 Bladtegner , ,2 10 Informationsmedarb./komm.konsulent , ,0 264 Informationschef/Pressechef , ,0 116 Fotograf (reklame, portræt, klinisk) , ,1 112 Web-redaktør/Multimedieproducer , ,2 62 Web-master/IT-konsulent , ,5 17 Underviser i medier og journalistik , ,7 57 Forlagsredaktør , ,7 19 Researcher , ,9 11 Programmedarbejder/Journalist , ,9 458 Tilrettelægger/TV-instruktør , ,5 29 Prod.medarb. (lyd, lys, mix, afvikl.) , ,1 46 Studievært , ,7 39 Producer , ,7 71 Producent , ,4 9 TV-/Film-/ENG-/video-/reporter-fotograf , ,6 79 Tekster, Versionist , ,9 15 Redigeringstekniker/Klipper/Editor , ,7 121 Andet , ,5 120 Lønniveau fordelt på medie Organisationsblade med kr og Privat ansatte informationsmedarbejdere med kr , som er lønførende, men også Nyhedsbureauer og -tjenester og Radio & TV følger godt med. De har gennemsnitslønninger lige under kr I bunder ligger Offentlig fotografisk virksomhed med kr , Privat fotografisk virksomhed med kr og Distriktsblade med kr Disse 3 medier lå også i bunden sidste år. Københavnerne 11% foran I København (kreds 1)er gennemsnitslønnen steget med 1,7% til kr , mens den i Provinsen (øvrige kredse) er gået 2,3% op til kr Forskellen er nu på 11, 0% (kr ), hvilket er på niveau med sidste år. Ser vi på de 5 bedst lønnede stillingsgrupper, er 70% af stillingerne placeret i København, men der burde relativt set kun være 60%. Men det kan samtidig konstateres, at selv inden for de vellønnede stillingsgrupper tjener man mere i København end i Provinsen faktisk hele 16%. Det indikerer, at de lønmæssigt rigtigt attraktive stillinger findes i København. Fremgang i antal deltagere Efter i et par år at have haft tilbagegang i antal deltagere i statistikken, kan vi i år notere en fremgang. Der deltager medlemmer i statistikken mod sidste år. Der er ikke ændret på kriteriet for at deltage i statistikken ß man skal have haft FULDTIDS- ANSÆTTELSE i HELE oktober måned Undersøgelsens svarprocent Godt 3/4 af de besvarelser er indsamlet kollektivt på alle større og de fleste mellemstore arbejdspladser, hvor vi får lønoplysningerne direkte fra lønbogholderierne via tillidsrepræsentanten. Svarprocenten er derfor meget tæt på 100%, blandt medlemmer ansat på disse 2 typer arbejdspladser. Den sidste 1/4 ansat på mindre arbejdspladser uden tillidsrepræsentant udfylder og indsender selv et lønspørgeskema. Vi kan konstatere, at der fra denne gruppe er et større frafald, men vi ved ikke præcist, hvor stort. En del af frafaldet kan nemlig skyldes, at medlemmer, der i DJs medlemsregister står opført som fastansatte på fuldtid, i virkeligheden er ledige, deltidsansatte, på orlov/uddannelse eller freelancere, og som derfor med god grund ikke returnerer lønspørgeskemaet. Med andre ord kender vi ikke det korrekte antal "manglende besvarelser". Undersøgelsens svarprocent kan derfor ikke præcist beregnes, men den samlede svarprocent ligger formentlig omkring 94-96%. Dette er i lønstatistiksammenhæng en særdeles høj svarprocent og tallene i indstikket har derfor en meget høj troværdighed. Dataindsamlingen varetages af Dansk Journalistforbund, mens databehandlingen og statistikkens konklusioner udarbejdes af UNI*C. 2 3

3 Oktober 2004 Arbejds- Gennem- Heraf Heraf Heraf Heraf giverens snitsløn- grund/ personligt funktions- gene- pensionsi alt skalaløn tillæg tillæg tillæg bidrag Oktober 2004 Bruttoløn Ancien- Antal inkl. Nedre Øvre nitet medpension kvartil Median kvartil gns. lemmer Okt Gennem- Ancien- Antal snitsløn nitet medi alt gns. lemmer KREDSENE Hele landet , , Kreds , , Kreds , ,6 326 Kreds , ,7 301 Kreds , ,6 542 Kreds , ,3 239 Kreds , ,0 228 Kreds , ,1 19 Kreds , ,9 439 SÆRLIGE OVERENSKOMSTER Aller Press , ,6 152 Egmont Magasiner , ,0 36 Berlingske Hus , ,8 346 Politikens Hus , ,6 310 Fællesoverenskomsten , , Danmarks Radio , ,9 894 TV , ,4 514 Statsoverenskomsten , ,0 63 Amtsrådsforeningen og KL , ,5 72 DAGBLADENE Hele landet , , Kreds , ,3 782 Kreds , ,2 224 Kreds , ,8 188 Kreds , ,8 313 Kreds , ,2 156 Kreds , ,1 152 Kreds , ,0 147 DISTRIKTSBLADE Hele landet , ,1 84 UGEBLADE OG MAGASINER Hele landet , ,0 288 ORGANISATIONSBLADE Hele landet , ,4 153 NET-MEDIER Hele landet , ,6 29 NYHEDSBUREAUER OG -TJENESTER Hele landet , ,0 132 RADIO OG TV Hele landet , , OFFENTLIGT KOMMUNIKATION Hele landet , ,7 200 PRIVAT KOMMUNIKATION Hele landet , ,9 475 UNDERVISNING Hele landet , ,3 62 PRIVAT FOTOGRAFISK VIRKSOMHED Hele landet , ,5 26 OFFENTLIG FOTOGRAFISK VIRKSOMHED Hele landet , ,6 47 FORLAG Hele landet , ,0 41 GRAFISK VIRKSOMHED OG REKLAME Hele landet ,

4 Oktober 2004 Arbejds- Gennem- Heraf Heraf Heraf Heraf giverens snitsløn- grund/ personligt funktions- gene- pensionsi alt skalaløn tillæg tillæg tillæg bidrag Oktober 2004 Bruttoløn Ancien- Antal inkl. Nedre Øvre nitet medpension kvartil Median kvartil gns lemmer Okt Gennem- Ancien- Antal snitsløn nitet medi alt gns. lemmer KREDS 1 Hele kredsens gennemnit , , Aller Business ,0 8 Aller Magasiner , ,6 5 Allers Centrale TV-redaktion , ,7 20 Alt for damerne , ,4 14 Berlingske Lokalaviser , ,3 29 Berlingske Tidende , ,9 160 Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin , ,3 14 Billed-Bladet , ,5 21 Bonnier Publications ,0 43 Bornholms Tidende , ,7 13 BT , ,6 135 BUPL/Børn & Unge , ,8 11 Børsen , ,7 55 Dagens Medicin , ,1 9 Danmarks Jægerforbund/Jægeren ,5 5 Danmarks Lærerforening/Folkeskolen , ,1 5 Danmarks Radio , ,9 892 Dansk Landbrugs Medier , ,7 20 Danske Bank , ,0 7 DSB , ,1 10 Easy Film ,4 9 Ekstra Bladet , ,5 146 ErhvervsBladet , ,1 11 F.D.B./Samvirke ,8 6 Familie-Journalen , ,8 20 FDM/Motor ,6 5 Femina , ,7 14 FOA/FOA-Bladet , ,1 6 Folkekirkens Nødhjælp , ,9 9 Forlaget Benjamin , ,2 15 Forlaget Gyldendal , ,9 10 Her & Nu , ,6 13 Hjemmet , ,5 5 HK/HKs Magasiner , ,1 20 IDG Danmark/Computerworld , ,1 8 Infopaq , ,8 5 Information , ,5 22 Ingeniøren , ,1 7 Job og Børn ,8 5 KAD/Kvindernes Fagblad ,3 5 Kig Ind , ,0 11 KL/Danske Kommuner , ,4 6 Koncern Film ,6 7 Kristeligt Dagblad , ,4 26 Københavns Kommune , LO/LO-Bladet , ,7 9 Lynx Media , ,3 16 metroxpress , ,3 14 n-com , ,7 8 Nordfoto/Scanpix , ,3 13 Nordisk Film TV , ,7 9 Politiken , ,0 164 Politikens Lokalaviser , ,8 15 Radionyhederne , ,0 14 RB-Børsen , ,4 6 Ritzaus Bureau , ,7 85 SDI Media Denmark , ,8 7 Se & Hør , ,1 24 SID/Fagbladet , ,8 13 Sky Radio ,4 5 SL/Socialpædagogen , ,7 9 Sygeplejersken , ,

5 Oktober 2004 Arbejds- Gennem- Heraf Heraf Heraf Heraf giverens snitsløn- grund/ personligt funktions- gene- pensionsi alt skalaløn tillæg tillæg tillæg bidrag Oktober 2004 Bruttoløn Ancien- Antal inkl. Nedre Øvre nitet medpension kvartil Median kvartil gns. lemmer Okt Gennem- Ancien- Antal snitsløn nitet medi alt gns. lemmer KREDS 1 Hele kredsens gennemnit , , Søndagsavisen , ,8 8 TV , ,7 12 TV Danmark , ,9 13 TV2/Bornholm , ,5 32 TV2/Lorry , ,9 35 Ude og Hjemme , ,7 22 Udenrigsministeriet , ,7 6 Ugebladet Søndag , ,7 16 Urban , ,2 10 Weekendavisen , ,3 24 KREDS 2 Hele kredsens gennemsnit , ,6 326 Dagbladet/Frederiksborg Amts Avis , ,9 84 Helsingør Dagblad , ,0 11 Holbæk Amts Venstreblad , ,7 32 Kalundborg Folkeblad , ,5 18 Lolland-Falster Folketidende , ,2 33 Sjællandske Dagblade , ,3 49 Tipsbladet , ,8 12 TV 2/ØST , ,5 34 KREDS 3 Hele kredsens gennemsnit , ,7 301 Danfoss , ,2 6 Der Nordschleswiger , ,3 13 JydskeVestkysten , ,1 125 TV2/Syd , ,3 45 Vejle Amts Folkeblad , ,1 52 KREDS 4 Hele kredsens gennemsnit , ,6 542 Danmarks Journalisthøjskole , ,5 38 Horsens Folkeblad , ,1 36 Jyllands-Posten , ,0 159 Midtjyllands Avis , ,3 29 TDC , ,6 17 TV 2/Østjylland , ,0 42 Århus Amt, Fotografer , ,8 10 Århus Amt, Journalister , ,1 13 Århus Kommune , ,9 13 Århus Stiftstidende , ,4 90 KREDS 5 Hele kredsens gennemsnit , ,3 239 Dagbladet Holstebro , ,2 31 Fagbladsgruppen Herning ,5 5 Herning Folkeblad , ,7 29 Medieskolerne ,1 7 Morsø Folkeblad , ,2 11 Ringkjøbing Amts Dagblad , ,4 26 Skive Folkeblad , ,7 21 Thisted Dagblad , ,7 19 TV 2/Midt-Vest , ,9 48 Viborg Stifts Folkeblad , ,9 19 KREDS 6 Hele kredsens gennemsnit , ,0 228 Nordjyske Avisselskab , ,1 153 TV 2/Nord , ,7 32 Ålborg Medieselskab , ,3 27 KREDS 7 Hele kredsens gennemsnit , ,1 19 Grønlands Radio , ,8 12 KREDS 9 Hele kredsens gennemsnit , ,9 439 Fyens Stiftstidende , ,5 109 Fyns Amts Avis , ,6 38 Studio ,7 5 STV ,6 5 TV 2/Danmark , ,8 214 TV 2/Fyn , ,

Lønstatistik for ansatte medlemmer

Lønstatistik for ansatte medlemmer Lønstatistik for ansatte medlemmer 2013-2014 DJ-medlemmer, ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2013 og 2014 har i gennemsnit opnået en lønstigning på 1,8% i den faste løn Lønniveauet

Læs mere

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Faglig konsulent Flemming Reinvard Februar 2013 Løn er ikke alt! Tal virker umiddelbart objektive og autoritative. Men beregninger af

Læs mere

Lønsystemer fordele og ulemper ved forskellige modeller

Lønsystemer fordele og ulemper ved forskellige modeller Lønsystemer fordele og ulemper ved forskellige modeller Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard, faglig afdeling Marts 2012 Forskellige lønsystemer giver forskellige fordele og ulemper. Nedenfor gennemgås

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse side Fællesoverenskomsten.... 5 Berlingske... 23 Politiken og Ekstra Bladet....

Læs mere

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere I n d h o l d 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Dansk Journalistforbund, faglig konsulent Flemming Reinvard Meget ofte ender en arbejdsgivers ønske om at skille sig af med en medarbejder i, at man i stedet

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Med vejledning og kommentarer fra Konstruktørforeningen INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomsten 1 Overenskomstens

Læs mere

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier.

Overenskomsten angår journalistisk arbejde udført i forbindelse med avis- og magasinfremstilling samt elektroniske medier. Jyllands-Posten Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for JP/Politikens Hus A/S og Dansk Journalistforbund for Journalisternes faglige Gruppe hos Jyllands-Posten er indgået følgende overenskomst om

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion Overenskomst - DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2011 31.

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten Løn- og ansættelsesvejledning Staten PR. 1.4.2015 Løn- og ansættelsesvejledning for staten pr. 1.4.2015 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 11-77 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juni

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse

Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse Februar 2013 J.nr. 2013-1161 1. Indledning Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til ligelønslovens 6 a, hvorefter beskæftigelsesministeren

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 Gældende frem til 31.3.2011 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 i regioner og kommuner

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger OVERENSKOMST 2014 2017 mellem BL Danmarks Almene Boliger og Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforeningen i Danmark Jordbrugsakademikerne Kommunikation og

Læs mere

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4.1 Sammenfatning 177 4.2 Overenskomsterne i de to sektorer 18 4.3 Ledelsesrummet for ledere i den offentlige sektor 191 4.4 Lønforholdene

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere