Lønstatistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønstatistik 2003-2004"

Transkript

1 Tillæg til JOURNALISTEN nr. 2 / 2005: Lønstatistik % Løn- og prisudvikling okt okt ,3% 2,7% LØNUDVIKLINGEN DEN REELLE LØNSTIGNING Lønudvikling på 3,3% DJ-medlemmer, der var ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2003 og 2004, har i gennemsnit opnået en reel lønstigning på 3,3% i den faste løn. Det er på niveau med sidste år, hvor den reelle lønstigning var 3,4%. Det kan for første gang konstateres, at forbundets medlemmer siden sidste lønstatistik har haft en lønudvikling, der er højere end på det øvrige private arbejdsmarked. Af Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik for 3. kvartal 2004 fremgår det, at privatansatte funktionærer generelt har haft en lønstigning på blot 2,7% i samme periode. 2 1 Okt Okt Okt Okt Okt Stigning i timefortjenesten for DA-funktionærer (DAs konjunktur- - statistik 3.. kvartal) Reel lønstigning for DJ-medlemmer i samme stilling/virksomhed Beregnet stigning i alle DJ-medlemmers gennemsnitsløn Stigning i forbrugspriser Okt ,0% 1,7% Reallønsfremgang på 1,6% Forbrugerprisindekset er i perioden steget med 1,7% og det betyder, at reallønsfremgangen i år kan opgøres til 1,6%. Det er en lidt mindre reallønsfremgang end sidste år, hvor den var på 2,0%. Forbundets medlemmer har dog haft en større reallønsfremgang end det øvrige arbejdsmarked, da privatansatte funktionærer generelt (DA s lønstatistik) kun har opnået en reallønsfremgang på 1,0%. DJs medlemmer har i mange år haft en reallønsudvikling, som har ligget under det øvrige arbejdsmarked, men denne udvikling er altså i år for første gang vendt. Forskelle i lønstigningerne Provinsen havde sidste år en større reel lønstigning end København, men i år er det omvendt. Medlemmerne i København har fået en reel lønstigning på 3,5%, mens man i Provinsen er steget med 3,1%. Set over en 5-årig periode udvikler lønnen sig dog ens i København og i Provinsen. Kvinderne har sædvanen tro også i år fået en lidt større reel lønstigning end mændene. Kvinderne er steget 3,4% mod mændenes 3,3%. Ser vi på udviklingen over en 5-årig periode, har kvindernes reelle lønstigning været 1,4% højere end mændenes. Lønforskellen mellem mænd og kvinder er altså blevet mindre, men udligningen sker kun langsomt. Studieværter, Informationsmedarbejdere og Informationschefer ligger i top med stigninger på 4-4,5%, mens Producenter, TV-fotografer, Webmastere og Billedredaktører ligger i bunden med stigninger mellem 1-2%. Set over en 5-årig periode er det tydeligt, at medlemmerne i nogle medier har klaret sig rigtigt godt og har en lønudvikling over DA s privatansatte funktionærer generelt. Dette gælder for Distriktsblade, Offentligt og privatansatte informationsmedarbejdere og Forlag. Samtidig må det konstateres, at det er de to store medier Dagblade og Radio & TV, som generelt trækker det samlede DJ-gennemsnit ned. Begge medier har i et 5-årigt perspektiv haft en lønudvikling noget under det øvrige arbejdsmarked for funktionærer. Hovedtal Sådan læses statistikken - Se bagsiden. LØNNEN er ikke alt! Læs tillægget på side om alle de andre relevante ansættelsesvilkår. Okt Okt Gennem- Antal Gennem- Antal Beregn. Reel Antal snitsløn Anc. med- Nedre Median Øvre snitsløn Anc. med- løn- løn- medl. i alt gns. lemmer kvartil kvartil i alt gns. lemmer stign. stign. (reel) Hele landet Mænd , , ,1% 3,3% Kvinder , , ,8% 3,4% Alle , , ,0% 3,3% Provinsen Mænd , , ,2% 3,0% 874 Kvinder , , ,6% 3,3% 373 Alle , , ,3% 3,1% København Mænd , , ,0% 3,4% Kvinder , , ,3% 3,5% 649 Alle , , ,7% 3,5% 1.792

2 LØNNIVEAUET UDVIKLING I GENNEMSNITSLØNNEN Gennemsnitslønnen steget med 2% I oktober 2004 var gennemsnitslønnen for fastansatte DJ-medlemmer kr mod kr året før. Det betyder, at den beregnede stigning i gennemsnitslønnen i år 2,0%, hvilket er lidt mindre end sidste år, hvor den var 2,2%. Selv om arbejdsgiverne gennemsnitligt har givet 3,3% i lønforhøjelse til de allerede ansatte, er det delvist neutraliseret ved en lavere løn til nyansatte. Medianlønnen mindre end gennemsnitslønnen Medianlønnen er opgjort til kr , hvilket er små kr. 700 mindre end gennemsnitslønnen. At medianlønnen er mindre end gennemsnitslønnen, ser vi hvert år og det betyder, at der er en gruppe medlemmer, som tjener markant mere end det store flertal. Forskellen mellem medianlønnen og gennemsnitslønnen har de sidste par været stigende Sidste år var forskellen kr. 500 og året får igen kr Der er altså stigende lønspredning stjernerne trækker fra vandbærerne! Mændenes gennemsnitsløn er steget mest Mændene kan igen i år notere en lidt større stigning i gennemsnitslønnen end kvinderne. Mændenes gennemsnitsløn er steget med 2,1%, således at de tjener kr , mens kvinderne er steget med 1,8% til kr Det fremgår af tallene, at det specielt er kvinderne i provinsen, som har "stået stille". Deres gennemsnitsløn er blot steget med 1,3%, mens de øvrige 3 grupper er gået over 2% frem. Forskellen mellem mænd og kvinders er kr Opgjort i procent tjener mændene 5,8% mere end kvinderne, hvilket er en smule mere end sidste år. Noget tyder på, at lønforskellen mellem kønnene, efter i en periode at være faldet, nu har stabiliseret sig på lidt under 6%. Ingen entydig forklaring på m/k-lønforskel Vi kan ikke forklare hele forskellen mellem mænd og kvinders gennemsnitsløn. Dog kan det konstateres, at kvinderne har en lavere gennemsnitsanciennitet end mændene, nemlig 11,4 år mod 13,2 år. Forskellen er på 1,8 år, hvilket er på niveau med sidste år. Der er dog ingen grund til at tro, at anciennitet er specielt afgørende for lønnen. Efter de første ansættelsesår er det i højere gradpersonlige kvalifikationer, uddannelse og speciel fagindsigt samt evnen til at forhandle sin personlige løn, der bestemmer lønnen end selve ancienniteten. Det personlige tillæg udgør en stor del af lønnen også på arbejdspladser med skalatrin. Ser vi på, om kvinderne er underrepræsenterede i de mere vellønnede stillinger viser det sig, at dette ikke er tilfældet. Kvinderne udgør 36% af alle deltagere i Sammenlignende statistik på stillinger statistikken og ser vi fx på de 5 højest lønnede stillingsgrupper, udgør kvinderne også her 36%. Ser vi på stillingerne med relativt lave lønninger, kan det dog konstateres, at kvinderne her er overrepræsenterede, da de udgør godt 40% i denne gruppe. Denne lille overrepræsentation kan dog ikke forklare hele forskellen. De 3 største stillingsgruppers lønniveau Stillingsgruppen Journalist/Reporter er langt den største gruppe, idet den udgør 39% af alle deltagere i statistikken. Gruppens gennemsnitsløn er kr , hvilket blot er kr. 235 mindre end gennemsnittet for samtlige medlemmer. Næststørste gruppe er Redaktionssekretær - de udgør 11% og de tjener i gennemsnit kr , hvilket er næsten kr mere end totalgennemsnittet. Herefter følger Programmedarbejder/ Journalist med 9% og en gennemsnitsløn på kr det er godt kr. 500 mere end gennemsnittet. Producenter og inf.chefer er lønførende De bedst lønnede stillingsgrupper er Producent med en gennemsnitsløn på kr. kr , Informationschef/Pressechef kr , Studievært kr , Redaktionschef kr og endelig Redaktør/fagredaktør kr De 3 lavest lønnede stillingsgrupper er Fotograf (reklame, portræt, klinisk) med en gennemsnitsløn på kr , Researcher kr og Forlagsredaktør med kr Oktober 2004 Okt Gennem- Heraf Heraf Heraf Heraf Arbejdsgi- Bruttoløn Ancien- Antal Gennem- Ancien- Antal snitsløn- grund/ personligt funktions- gene- verens pen- incl. Nedre Øvre nitet med- snitsløn nitet medi alt skalaløn tillæg tillæg tillæg sionsbidrag pension kvartil Median kvartil gns. lemmer i alt gns. lemmer Hele landet , , Journalist/Reporter , , Redaktionssekretær , ,9 553 Lokalredaktør , ,1 151 Redaktør/Fagredaktør , ,7 290 Redaktionschef , ,9 43 Pressefotograf/Fotojournalist , ,5 197 Billedredaktør , ,6 26 Layouter, grafiker, designer , ,2 132 Visualizer, Nyhedsgrafiker , ,4 28 Bladtegner , ,2 10 Informationsmedarb./komm.konsulent , ,0 264 Informationschef/Pressechef , ,0 116 Fotograf (reklame, portræt, klinisk) , ,1 112 Web-redaktør/Multimedieproducer , ,2 62 Web-master/IT-konsulent , ,5 17 Underviser i medier og journalistik , ,7 57 Forlagsredaktør , ,7 19 Researcher , ,9 11 Programmedarbejder/Journalist , ,9 458 Tilrettelægger/TV-instruktør , ,5 29 Prod.medarb. (lyd, lys, mix, afvikl.) , ,1 46 Studievært , ,7 39 Producer , ,7 71 Producent , ,4 9 TV-/Film-/ENG-/video-/reporter-fotograf , ,6 79 Tekster, Versionist , ,9 15 Redigeringstekniker/Klipper/Editor , ,7 121 Andet , ,5 120 Lønniveau fordelt på medie Organisationsblade med kr og Privat ansatte informationsmedarbejdere med kr , som er lønførende, men også Nyhedsbureauer og -tjenester og Radio & TV følger godt med. De har gennemsnitslønninger lige under kr I bunder ligger Offentlig fotografisk virksomhed med kr , Privat fotografisk virksomhed med kr og Distriktsblade med kr Disse 3 medier lå også i bunden sidste år. Københavnerne 11% foran I København (kreds 1)er gennemsnitslønnen steget med 1,7% til kr , mens den i Provinsen (øvrige kredse) er gået 2,3% op til kr Forskellen er nu på 11, 0% (kr ), hvilket er på niveau med sidste år. Ser vi på de 5 bedst lønnede stillingsgrupper, er 70% af stillingerne placeret i København, men der burde relativt set kun være 60%. Men det kan samtidig konstateres, at selv inden for de vellønnede stillingsgrupper tjener man mere i København end i Provinsen faktisk hele 16%. Det indikerer, at de lønmæssigt rigtigt attraktive stillinger findes i København. Fremgang i antal deltagere Efter i et par år at have haft tilbagegang i antal deltagere i statistikken, kan vi i år notere en fremgang. Der deltager medlemmer i statistikken mod sidste år. Der er ikke ændret på kriteriet for at deltage i statistikken ß man skal have haft FULDTIDS- ANSÆTTELSE i HELE oktober måned Undersøgelsens svarprocent Godt 3/4 af de besvarelser er indsamlet kollektivt på alle større og de fleste mellemstore arbejdspladser, hvor vi får lønoplysningerne direkte fra lønbogholderierne via tillidsrepræsentanten. Svarprocenten er derfor meget tæt på 100%, blandt medlemmer ansat på disse 2 typer arbejdspladser. Den sidste 1/4 ansat på mindre arbejdspladser uden tillidsrepræsentant udfylder og indsender selv et lønspørgeskema. Vi kan konstatere, at der fra denne gruppe er et større frafald, men vi ved ikke præcist, hvor stort. En del af frafaldet kan nemlig skyldes, at medlemmer, der i DJs medlemsregister står opført som fastansatte på fuldtid, i virkeligheden er ledige, deltidsansatte, på orlov/uddannelse eller freelancere, og som derfor med god grund ikke returnerer lønspørgeskemaet. Med andre ord kender vi ikke det korrekte antal "manglende besvarelser". Undersøgelsens svarprocent kan derfor ikke præcist beregnes, men den samlede svarprocent ligger formentlig omkring 94-96%. Dette er i lønstatistiksammenhæng en særdeles høj svarprocent og tallene i indstikket har derfor en meget høj troværdighed. Dataindsamlingen varetages af Dansk Journalistforbund, mens databehandlingen og statistikkens konklusioner udarbejdes af UNI*C. 2 3

3 Oktober 2004 Arbejds- Gennem- Heraf Heraf Heraf Heraf giverens snitsløn- grund/ personligt funktions- gene- pensionsi alt skalaløn tillæg tillæg tillæg bidrag Oktober 2004 Bruttoløn Ancien- Antal inkl. Nedre Øvre nitet medpension kvartil Median kvartil gns. lemmer Okt Gennem- Ancien- Antal snitsløn nitet medi alt gns. lemmer KREDSENE Hele landet , , Kreds , , Kreds , ,6 326 Kreds , ,7 301 Kreds , ,6 542 Kreds , ,3 239 Kreds , ,0 228 Kreds , ,1 19 Kreds , ,9 439 SÆRLIGE OVERENSKOMSTER Aller Press , ,6 152 Egmont Magasiner , ,0 36 Berlingske Hus , ,8 346 Politikens Hus , ,6 310 Fællesoverenskomsten , , Danmarks Radio , ,9 894 TV , ,4 514 Statsoverenskomsten , ,0 63 Amtsrådsforeningen og KL , ,5 72 DAGBLADENE Hele landet , , Kreds , ,3 782 Kreds , ,2 224 Kreds , ,8 188 Kreds , ,8 313 Kreds , ,2 156 Kreds , ,1 152 Kreds , ,0 147 DISTRIKTSBLADE Hele landet , ,1 84 UGEBLADE OG MAGASINER Hele landet , ,0 288 ORGANISATIONSBLADE Hele landet , ,4 153 NET-MEDIER Hele landet , ,6 29 NYHEDSBUREAUER OG -TJENESTER Hele landet , ,0 132 RADIO OG TV Hele landet , , OFFENTLIGT KOMMUNIKATION Hele landet , ,7 200 PRIVAT KOMMUNIKATION Hele landet , ,9 475 UNDERVISNING Hele landet , ,3 62 PRIVAT FOTOGRAFISK VIRKSOMHED Hele landet , ,5 26 OFFENTLIG FOTOGRAFISK VIRKSOMHED Hele landet , ,6 47 FORLAG Hele landet , ,0 41 GRAFISK VIRKSOMHED OG REKLAME Hele landet ,

4 Oktober 2004 Arbejds- Gennem- Heraf Heraf Heraf Heraf giverens snitsløn- grund/ personligt funktions- gene- pensionsi alt skalaløn tillæg tillæg tillæg bidrag Oktober 2004 Bruttoløn Ancien- Antal inkl. Nedre Øvre nitet medpension kvartil Median kvartil gns lemmer Okt Gennem- Ancien- Antal snitsløn nitet medi alt gns. lemmer KREDS 1 Hele kredsens gennemnit , , Aller Business ,0 8 Aller Magasiner , ,6 5 Allers Centrale TV-redaktion , ,7 20 Alt for damerne , ,4 14 Berlingske Lokalaviser , ,3 29 Berlingske Tidende , ,9 160 Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin , ,3 14 Billed-Bladet , ,5 21 Bonnier Publications ,0 43 Bornholms Tidende , ,7 13 BT , ,6 135 BUPL/Børn & Unge , ,8 11 Børsen , ,7 55 Dagens Medicin , ,1 9 Danmarks Jægerforbund/Jægeren ,5 5 Danmarks Lærerforening/Folkeskolen , ,1 5 Danmarks Radio , ,9 892 Dansk Landbrugs Medier , ,7 20 Danske Bank , ,0 7 DSB , ,1 10 Easy Film ,4 9 Ekstra Bladet , ,5 146 ErhvervsBladet , ,1 11 F.D.B./Samvirke ,8 6 Familie-Journalen , ,8 20 FDM/Motor ,6 5 Femina , ,7 14 FOA/FOA-Bladet , ,1 6 Folkekirkens Nødhjælp , ,9 9 Forlaget Benjamin , ,2 15 Forlaget Gyldendal , ,9 10 Her & Nu , ,6 13 Hjemmet , ,5 5 HK/HKs Magasiner , ,1 20 IDG Danmark/Computerworld , ,1 8 Infopaq , ,8 5 Information , ,5 22 Ingeniøren , ,1 7 Job og Børn ,8 5 KAD/Kvindernes Fagblad ,3 5 Kig Ind , ,0 11 KL/Danske Kommuner , ,4 6 Koncern Film ,6 7 Kristeligt Dagblad , ,4 26 Københavns Kommune , LO/LO-Bladet , ,7 9 Lynx Media , ,3 16 metroxpress , ,3 14 n-com , ,7 8 Nordfoto/Scanpix , ,3 13 Nordisk Film TV , ,7 9 Politiken , ,0 164 Politikens Lokalaviser , ,8 15 Radionyhederne , ,0 14 RB-Børsen , ,4 6 Ritzaus Bureau , ,7 85 SDI Media Denmark , ,8 7 Se & Hør , ,1 24 SID/Fagbladet , ,8 13 Sky Radio ,4 5 SL/Socialpædagogen , ,7 9 Sygeplejersken , ,

5 Oktober 2004 Arbejds- Gennem- Heraf Heraf Heraf Heraf giverens snitsløn- grund/ personligt funktions- gene- pensionsi alt skalaløn tillæg tillæg tillæg bidrag Oktober 2004 Bruttoløn Ancien- Antal inkl. Nedre Øvre nitet medpension kvartil Median kvartil gns. lemmer Okt Gennem- Ancien- Antal snitsløn nitet medi alt gns. lemmer KREDS 1 Hele kredsens gennemnit , , Søndagsavisen , ,8 8 TV , ,7 12 TV Danmark , ,9 13 TV2/Bornholm , ,5 32 TV2/Lorry , ,9 35 Ude og Hjemme , ,7 22 Udenrigsministeriet , ,7 6 Ugebladet Søndag , ,7 16 Urban , ,2 10 Weekendavisen , ,3 24 KREDS 2 Hele kredsens gennemsnit , ,6 326 Dagbladet/Frederiksborg Amts Avis , ,9 84 Helsingør Dagblad , ,0 11 Holbæk Amts Venstreblad , ,7 32 Kalundborg Folkeblad , ,5 18 Lolland-Falster Folketidende , ,2 33 Sjællandske Dagblade , ,3 49 Tipsbladet , ,8 12 TV 2/ØST , ,5 34 KREDS 3 Hele kredsens gennemsnit , ,7 301 Danfoss , ,2 6 Der Nordschleswiger , ,3 13 JydskeVestkysten , ,1 125 TV2/Syd , ,3 45 Vejle Amts Folkeblad , ,1 52 KREDS 4 Hele kredsens gennemsnit , ,6 542 Danmarks Journalisthøjskole , ,5 38 Horsens Folkeblad , ,1 36 Jyllands-Posten , ,0 159 Midtjyllands Avis , ,3 29 TDC , ,6 17 TV 2/Østjylland , ,0 42 Århus Amt, Fotografer , ,8 10 Århus Amt, Journalister , ,1 13 Århus Kommune , ,9 13 Århus Stiftstidende , ,4 90 KREDS 5 Hele kredsens gennemsnit , ,3 239 Dagbladet Holstebro , ,2 31 Fagbladsgruppen Herning ,5 5 Herning Folkeblad , ,7 29 Medieskolerne ,1 7 Morsø Folkeblad , ,2 11 Ringkjøbing Amts Dagblad , ,4 26 Skive Folkeblad , ,7 21 Thisted Dagblad , ,7 19 TV 2/Midt-Vest , ,9 48 Viborg Stifts Folkeblad , ,9 19 KREDS 6 Hele kredsens gennemsnit , ,0 228 Nordjyske Avisselskab , ,1 153 TV 2/Nord , ,7 32 Ålborg Medieselskab , ,3 27 KREDS 7 Hele kredsens gennemsnit , ,1 19 Grønlands Radio , ,8 12 KREDS 9 Hele kredsens gennemsnit , ,9 439 Fyens Stiftstidende , ,5 109 Fyns Amts Avis , ,6 38 Studio ,7 5 STV ,6 5 TV 2/Danmark , ,8 214 TV 2/Fyn , ,

6 Lønnen er ikke alt! Ferie - ferie - ferie! Arbejdstid: 1 overtime = 4% løn Hver gennemsnitlig arbejdstime ud over 37 timer ugentligt koster 4% af lønnen, hvis man skal have lige så meget i løn for dem som en medarbejder, der kan afspadsere dem i forholdet 1:1,5. (1,5 x 100 : 37 = 4,05%) Tal virker umiddelbart objektive og autoritative. Men beregninger af enhver art hviler altid på et sæt forudsætninger, som man er nødt til at kende, hvis man vil undgå at komme til at bruge tallene til noget, de ikke kan bruges til og blive beskyldt for at manipulere! Løn er jo ikke alt. Så lønstatistikken kan for eksempel ikke sige noget om, hvor det er "fedt" at være ansat. For sammen med lønnen hører jo en lang række øvrige ansættelsesvilkår, der i meget høj grad har betydning for, om lønnen kan betragtes som "høj" eller "lav". Og mulighederne for et godt job med spændende indhold og udfordringer i et velfungerende samarbejde med gode kolleger, kan man ikke slå op i nogen statistikker. Og det er jo ikke mindre væsentligt end lønnen. Faktisk siger lønstatistikken kun, hvad arbejdsgiverens gennemsnitlige lønudgift pr. fuldtidsansat medarbejder var i oktober måned. DJs lønstatistik bygger som andre lønstatistikker på arbejdsgiverens direkte lønudgifter altså alle udbetalte løndele og arbejdsgiverens pensionsbidrag. 75% af lønindberetningerne (nemlig hovedparten af det overenskomstdækkede område) kommer direkte fra arbejdsgivernes lønbogholderier, mens 25% kommer fra mindre arbejdspladser og individuelt kontraktansatte, der selv udfylder lønskema. Tid er penge pas på din arbejdstid Tid er stadig den eneste objektive målestok for arbejdets værdi. Selv om den anvendte tid ikke siger noget om hverken mængden af det udførte arbejde eller dets kvalitet, er der ingen andre objektive måder at værdisætte kreativt mediearbejde efter. Fleksibilitet betyder bøjelighed, smidighed, tilpasningsevne. Så når arbejdsgiverne i kor råber om mere "fleksibilitet", mener de i virkeligheden, at mere tid = mere arbejde skal være billigere. For der er intet i DJs overenskomster, der forhindrer en arbejdsgiver i at få udført et hvilket som helst arbejde på et hvilket som helt tidspunkt af døgnet eller ugen. Men der er regler i overenskomsten for, hvad det koster! Bl.a. af hensyn til de ledige. Stort set hele den overenskomstdækkede trykte presse har en 37 timers arbejdsuge og afspadsering i forholdet 1:1,5 og i nogen tilfælde 1:2 for timer ud over de 37. I de elektroniske og enkelte andre medier dog først for timer ud over 160 månedligt. At arbejdsgiverne går efter guldet, når de prøver at fjerne overarbejdsbetalingen, viser nedenstående lille regnestykke for en medarbejder med en månedsløn på kr., ansat på en overenskomst med afspadsering/betaling i forholdet 1:1_ for timer ud over 37 ugentligt. Hvis denne medarbejder i stedet ansættes på individuel kontrakt uden betaling af overarbejde eller uden øvre arbejdstid og måske i konsekvens heraf! får en faktisk arbejdsuge på 45 timer (det er "blot" en time ekstra dagligt + tre timer hjemme i weekenden), ja så skulle månedslønnen faktisk være kr., hvis timerne ud over 37 skal betales i sammen forhold 1:1,5. Arbejdstiden er i medierne svarer generelt til 37 t. pr. uge inklusiv betalt frokost. Der er dog enkelte arbejdspladser med anden arbejdstid: 35 t. pr. uge: BUPL, FOA, PMF, SL og Socialrådgiverforeningen. 36 t. pr. uge: DSR, Politikens Hus. 37,5 t. pr. uge: RBF, NNF, Bonnier Publications. 38,5 t. pr. uge:egmont Magasiner. "Valgfri" arbejdstid med lønkomp. for længere arbejdsnorm: Socialdemokraterne. Ingen aftalt arbejdstid: HKs magasiner. 1 uges frihed med løn = 2,5% En ferieuge kan groft omregnes til 2,5% af lønnen. En sabbat /orlovs uge med løn koster tilsvarende, mens en efteruddannelsesuge skønsmæssigt koster 5%, fordi der også hører betaling af kursusudgifter til. Kontant ferie-tillæg 5 ugers ferie har alle ret til efter ferieloven. Men på næsten alle DJs overenskomster er dette minimum forbedret til 6, 7 eller 8 ugers ferie mange steder dog med den ekstra uge i form af 5 feriefridage. Lovens minimum på 5 uger findes typisk kun på ikke-overenskomstdækkede arbejdspladser, mens der i det offentlige samt Fællesoverenskomsten (30 provinsaviser, hvoraf flere dog har forbedringer i husaftaler) er lagt 5 feriefridage til. 6 ugers ferie findes typisk blandt organisationer og magasiner. 7 og 8 ugers ferie findes typisk i nyhedsmedier og dagsaktuelle medier med usystematisk arbejdstid med aften- og weekendarbejde og uden daglig eller blot påregnelig arbejdstid, hvor arbejdsgiveren bestemmer fra dag til dag, uge til uge eller måned til måned, hvornår medarbejderne skal arbejde og hvornår de skal have fri. Ansatte på individuel kontrakt vil med mindre de selv forhandler sig til mere normalt kun have ferielovens minimum. En ferieuge kan omregnes til et 2,5% løntillæg, hvis man over lønnen skal sikre sig "ligestilling" med kolleger med ekstra ferieuger, svarende til det, man ved fratræden får indbetalt til FerieKonto pr. ferieuge. Antal ferieuger pr. år inkl. "kaos-uge" og feriefridage, men ekskl. løse fridage: 5 uger: Formidlerne, Producenterne, IN Mente. 6 uger: Amter og kommuner, Bibliotekarforbundet, Blad-bureauet, BonnierPublications, BUPL, Dansk Handelsblad, Dansk Sygeplejeråd, DI Fotografer, DR, ErhvervsBladet, FOA, Folkekirkens Nødhjælp, Forbrugerrådet, Fællesoverenskomsten, HKs magasiner, Infopaq, Københavns Kommune, metroxpress, Muskelsvindsfonden, N-com, NNF, PMF, Radio Als, RBF, SL, Socialdemokraterne, Staten, TV 2, Aalborg TVR. 7 ugers ferie: Aller Press, Berlingske Hus, Chili Foto & Arkiv, Dagbladenes Bureau, Dansk Landbrugs Medier, Egmont Magasiner, Information, Kristeligt Dagblad, LFS, Lynx Media, Politiforbundet, Politikens Hus, Ritzaus Bureau, Aalborg TVR. 8 ugers ferie: Børsen, Dagens Medicin, Jyllands-Posten. Efter ferieloven udbetales 1% af forrige års ferieberettigende løn i forbindelse med ferieafholdelse. I praksis dog de fleste steder samlet med april- eller majlønnen forud for ferieåret, der starter 1. maj. I mange overenskomster er dette forbedret væsentligt. Mange steder, hvor det ikke er aftalt, udbetales pr. kutyme 1,5% i ferietillæg. Det kontakte ferietillæg i % af lønnen: 1,5 % ferietillæg: Aller Press, Amter og kommuner, Berlingske Hus, Bonnier Publications, Chili Foto & Arkiv, Dagbladenes Bureau, Dansk Landbrugs Medier, Dansk Sygeplejeråd, DR, Egmont Magasiner, FOA, Forbrugerrådet, Infopaq, Kristeligt Dagblad, Københavns Kommune, Muskelsvindfonden, Politikens Hus, Ritzaus Bureau, Staten. 1,6 % ferietillæg: Jyllands-Posten og Københavns Kommune. 2 % ferietillæg: Blad-bureauet, Børsen, Dagens Medicin, Lynx Media, Politiforbundet, Radio Als, Aalborg TVR. 2,5 % ferietillæg: Bibliotekarforbundet. 3 % ferietillæg: LFS, SL, Socialdemokraterne. 3,45 % ferietillæg: BUPL. s 3,5 % ferietillæg: Formidlerne og NNF. 4 % ferietillæg: PMF og RBF. 4,5 % ferietillæg: HKs Magasiner og Socialrådgiveren

7 Orlov og sabbat med løn På en række overenskomster opsparer medarbejderen årligt ekstra frihed med løn, der udløses sammenhængende som lønnet orlov eller sabbat efter en aftalt årrække typisk hvert fjerde eller hvert sjette år. Tanken, der ligger bag dette gode, er, at medarbejdere med stærkt svingende arbejdstider og højt tempo med periodiske mellemrum kan få et samlet "pusterum" for at undgå nedslidning og udbrændthed. Lønnet orlov og sabbat tages typisk i forbindelse med ferie og evt. opsparet a- spadsering, så der skabes en periode på 2-3 måneder, hvor medarbejderen alt efter behov kan rejse, læse bøger, videreuddanne sig eller passe køkkenhave og derefter vende tilbage til jobbet udhvilet, genopladet og med ny energi og inspiration. På nogle overenskomster kan opsparet orlov medtages forholdsvist ved fratræden, og på en enkelt DR ydes et kontant tilskud til orloven på kr. i forbindelse med de 8 ugers sabbat hvert 6 år. Optjening af sabbat/orlov med løn: 1 uges orlov pr. år: Bonnier Publications, Information (efter 2 års anciennitet), Lynx Media, PMF og TV 2. 1 uge og 2 dages orlov pr. år: Børsen, Dansk Landbrugs Medier, DR, Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad. 2 ugers orlov pr. år: HKs Magasiner, Information( over 10 års anciennitet). 2 uger og 2 dags orlov pr. år: Politikens Hus, Jyllands-Posten (efter 12 års ansættelse). Efteruddannelse med løn og kursusudgifter betalt I 1979 indførtes på dagbladsområdet en løbende efteruddannelses-ordning, hvor medarbejderen optjener ret til 1 uges efteruddannelse årligt med løn og kursusudgifter betalt til relevant journalistisk efteruddannelse. Der er mulighed for at opspare efter-uddannelses retten i op til 6 år til afvikling af evt. længerevarende efteruddannelse.en medarbejder, der anvender "årets" efteruddannelse på Den Journalistiske Efteruddannelse, DJH eller tilsvarende anerkendte institutioner, kan søge frit i udbuddet af efteruddannelseskurser herfra, idet såvel DJ som mediernes arbejdsgivere via DJEs bestyrelse er garant for, at kurserne er journalistisk relevante. Der er således tale om en "journalistisk" relevant efteruddannelse, som ikke nødvendigvis er arbejdspladsrelevant, idet meningen med efteruddannelse jo bl.a. er at kvalificere medarbejderen til også at kunne påtage sig andet journalistisk arbejde end lige netop det job eller det stofområde, medarbejderen pt. er ansat til. Efteruddannelsesretten anvendes ofte til andre "selv-komponerede" kurser, der dog forudsætter aftale med arbejdsgiveren. På en lang række arbejdspladser uden overenskomstaftalt efteruddannelsesret bevilges tilsvarende efteruddannelse med løn, som dog forudsætter ansøgning og godkendelse fra arbejdsgiveren i hvert enkelt tilfælde. Ret til efteruddannelse med løn og kursusudgifter betalt: 1 uge årligt: Aller Press, Berlingske Hus, Bibliotekarforbundet, Bonnier Publications, BUPL, Chili Foto & Arkiv, Dagbladenes Bureau, Dagens Medicin, Dansk Handelsblad, Dansk Landbrugs Medier, Dansk Sygeplejeråd, DI Fotografer, Formidlerne, Fællesoverenskomsten, Jyllands-Posten, LFS, Lynx Media, metroxpress, Muskelsvindfonden, n-com, NNF, PMF, Politiforbundet, Politikens Hus, Producenterne, RBF, Ritzaus Bureau, SL, Socialdemokraterne, Socialrådgiverforeningen, TV 2, Aalborg TVR. 12 Pensionsopsparing og forsikring Månedsløn og timeløn er to ting: Pas på med at drage forhastede konklusioner, når du sammenligner lønninger i lønstatistikken. Kigger du eksempelvis på et gennemsnit for et organisationsblad eller en informationsafdeling med 5 medlemmer, kan den ene godt være redaktør uden højeste arbejdstid. Er der samtidig individuel kontraktansættelse uden de sædvanlige overenskomstgoder, kan timelønnen godt vise sig at være lav sammenlignet med en arbejdsplads med et væsentligt lavere løngennemsnit. Alle DJs overenskomster (på nær én) rummer bestemmelser om arbejdsgiverens og evt. også medarbejderens indbetaling af pensionsbidrag ud over lønnen. Arbejdsgiverens og medarbejderens pensionsbidrag sendes samlet månedligt til Danica, som trækker præmien til gruppelivsforsikringen (pt. 678 kr.), som forsikrer medarbejderen med kr. skattefrit ved dødsfald og med kr. årligt + et engangsbeløb, hvis man er under 60 år, på kr. ved 1/2 invaliditet, som også udbetales ved livstruende sygdom. Resten af midlerne videresendes til det forsikringsselskab eller pengeinstitut, som medarbejderen efter eget valg har lavet aftaler om pensionsopsparing eller mer-forsikring med. DJs "pensionsfond" indeholder altså ingen penge, men blot en administrationsaftale med Danica, og ordningen er solidarisk, så de raske betaler for de syge, og de arbejdende betaler for de arbejdsløse. I nogle overenskomster betaler arbejdsgiveren hele bidraget, i andre er der både arbejdsgiver- og egetbidrag. I nogle overenskomster beregnes pensionsbidragene af den fulde løn, i andre er der sat en årlig maksimumsløn, bidragene beregnes af. Arbejdsgiverens bidrag til pension ud over lønnen, beregnet af den fulde, faste løn: 3,0-6,9 %: Blad-bureauet, ErhvervsBladet, DI-fotografer, Infopaq, In Mente, Radio Als. 7,0-7,9 %: Aller Press, Berlingske Hus, Bonnier Publications, Dagbladenes Bureau, Egmont Magasiner, Fællesoverenskomsten, Lynx Media, metroxpress, N-com, Politikens Hus, Producenterne, Ritzaus Bureau. 8,0-9,9 %: ARF-fotografer, Dansk Handelsblad, Dansk Landbrugs Medier, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Kristeligt Dagblad. 10,0-11,9%: Amter og Kommuner, BUPL, DR, Forbrugerrådet, Information, NNF, Politiforbundet, RBF, Socialdemokraterne, Staten, TV %: Bibliotekarforbundet, Chili Foto & Arkiv, HKs Magasiner, LFS, PMF, SL. over 15%: Formidlerne, Socialrådgiveren Pensionsbidrag af en årlig maksimumsløn: 11% af kr.: TV 2 (2.860 kr. pr. måned). 11% af kr.: Aalborg TVR (2.082 kr. pr. måned). 12% af kr.: Muskelsvindfonden (1.700 kr. pr. måned). 15% af kr.: Dagens Medicin (3.560 kr. pr. måned). 15% af kr.: Børsen (3.641 kr. pr. måned). 15% af kr.: Jyllands-Posten (4.037 kr. pr. måned). Fuld løn under barselsorlov og frihed med løn på barns 1. sygedag Efter lovgivningen har kvindelige lønmodtagere ret til orlov 4 uger før forventet fødsel. Efter fødslen har moderen ret til orlov i 14 uger de 2 første uger har moderen pligt til fravær. Faderen har ret til 2 ugers fravær i umiddelbar forlængelse af fødslen eller ved modtagelsen af barnet i hjemmet eller efter aftale med arbejdsgiveren indenfor de første 14 uger efter fødslen. Efter den 14. uge efter fødslen har hver af forældrene ret til orlov i 32 uger. Der er dog kun ret til dagpenge i tilsammen 32 uger. Forældrene kan holde orloven sammen eller i forlængelse af hinanden. Det vil sige, at faderen kan påbegynde de 32 ugers forældreorlov sideløbende med moderens 14 ugers barselsorlov. Funktionærloven giver kun kvinden ret til halv løn i forbindelse med "uarbejdsdygtighed" i 3 måneder før og 3 måneder efter fødslen dog højst 5 måneder i alt. Resten af kvindens orlov samt hele mandens orlov skal ske på dagpenge (p.t kr. månedligt før skat). 13

8 Indenfor det offentlige område har kvinder ret til barselsorlov med løn i 8 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Faderen har ret til 2 ugers orlov med fuld løn indenfor de første 14 uger efter fødslen. Efter udløbet af den 14. uge har forældrene forudsat de begge er offentligt ansatte tilsammen ret til 10 ugers orlov med fuld løn, som de frit kan dele mellem sig. Faderen har derudover ret til orlov med fuld løn i 25. og 26. uge efter fødslen. På dagbladsområdet i overenskomsterne med DDFF og en række andre er der aftalt en variant af den offentlige ordning. Her har kvinderne "kun" lovgivningens 4 uger før, men til gengæld har både mænd og kvinder 12 ugers forældreorlov med fuld løn efter den 14. uge i perioden uge under forudsætning af fuld dagpengerefusion. I DJs overenskomster med Lynx Media og n-com, der er indgået efter ændringerne i barselsorloven, er det aftalt, at en medarbejder uanset køn maksimalt kan få fuld løn i op til 30 uger. Kvindelige og mandlige journalister i HK kan få fuld løn i hhv. 50 uger og 34 uger med dagpengerefusion. Lynx Media og n-com overenskomsterne sikrer også, at evt. yderligere orlov uden løn, men på dagpenge, ikke får virkning på medarbejderens opsparing til pension eller optjening af ferieret med løn. I de nævnte overenskomster/perioder er medarbejderen berettiget til sin normale løn. De offentlige ydelser, der udbetales i henhold til Dagpengeloven, tilfalder virksomheden." Det betyder, at arbejdsgiveren supplerer op fra dagpengeniveau til medarbejderens "normale" løn i hele den periode, man har ret til at være på orlov. Den "normale" løn indeholder også et gennemsnit af, hvad man "normalt" oppebærer i genetidsbetaling. Ret til frihed med løn på barns første sygedag er i modsætning til hvad mange tror et rent aftalespørgsmål. Er man ikke omfattet af en overenskomst med denne ret eller har man ikke fået det med i ens individuelle kontrakt må man finde sig i, at man både skal spørge om lov og muligvis også får dagene trukket i ferie eller løn. DJ har i alle overenskomster sørget for at aftaledække dette problem for børnefamilierne, og i en del overenskomster er vilkårene endda forbedret. Fuld løn i hele barselsperioden: Dansk Landbrugs Medier. Fuld løn i 50 uger (k) og 34 uger (m): HKs Magasiner. Fuld løn i op til 30 uger for begge køn samt pensions- og feriepenge under yderligere orlov på dagpenge: Lynx Media, N-com. Ret for kvinder til fuld løn 6 uger før fødsel: Dansk Sygeplejeråd, Staten. Ret for kvinder til fuld løn 8 uger før fødsel: Amter/kommuner, Bibliotekarforbundet, BUPL, DR, SL, Socialrådgiveren (4 uger kan gemmes),tv 2. 2 omsorgsdage pr. år pr. barn: Chili Foto & Arkiv, BUPL, Amter/kommuner 6 omsorgsdage pr. barn pr. kalenderår: SL. 10 omsorgsdage pr. barn: Bibliotekarforbundet, Dansk Sygeplejeråd, Politiforbundet. Fri med løn på barns 2 første sygedage: Chili Foto & Arkiv, Dansk Landbrugs Medier, DR, HKs Magasiner, PMF, Producenterne, Radio Als, SL og Aalborg TVR. Fri med løn på barns 3 første sygedage: Socialrådgiverforeningen. Fri med løn ved barns sygdom: Information, Lynx Media, Socialdemokraterne. Fuld vikardækning og frihed til at dele orlov som man vil: Information. Arbejdsredskaber og andre goder På en lang række arbejdspladser er der forskellige former for kontante tilskud til eller betaling af nødvendige arbejdsredskaber. Telefon-ordninger er ofte begrundet i, at medarbejderen skal kunne træffes og evt. indkaldes til arbejde uden for normal arbejdstid, eller at medarbejderen uden for normal arbejdstid skal kunne udføre telefonisk research eller foretage pc-opkobling Når du søger job: Søg oplysning om arbejdspladsen på under Løn og Arbejde Overenskomster. Her kan du se et resumé af overenskomstens økonomiske dele og du kan læse eller downloade hele overenskomsten. Under Tillidsfolk kan du finde oplysninger om tillidsmanden på arbejdspladsen og under Medlemsservice Løn & Statistik kan du se det seneste lønstatistiske gennemsnit. Hvis der altså er en overenskomst, tillidsrepræsentant og lønstatistik for arbejdspladsen! Besøg også Lønforhandling, lønog medlemsstatistik og se de detaljerede notater ved at logge ind på medlemsnettet. til arbejdsgivers computer fra privat telefon. Nogle får stillet fri telefon til rådighed og beskattes så af værdien (pt kr. årligt minus hele husstandens egne betalte tlf.omkostninger) heraf, eller arbejdsgiver bidrager med betaling af abonnementsafgift evt. med tilskud til samtaler. Avis- og tidsskriftsabonnementer betalt af arbejdsgiveren indebærer den fordel for arbejdsgiveren, at medarbejderen holder sig nyhedsmæssigt og fagligt ajour med døgnets begivenheder uden for arbejdstiden. Avisabonnementer og andre naturalieydelser er skattefrit for medarbejderen, når de Ikke samlet overstiger "bagatelgrænsen" på kr.årligt. I disse internettider er mange virksomheder også i færd med at indføre ordninger, hvor arbejdsgiveren ejer, betaler og vedligeholder pc-udstyr, udstationeret på medarbejderens bopæl. Ofte suppleret med aftaler om, at medarbejderen efter en årrække kan købe udstyret til nedskrevet værdi. Mange fotografer, der stiller eget udstyr og evt. bil til rådighed for arbejdsgiveren, modtager tilskud hertil. Der ud over findes andre lokale og individuelle aftaler om eks. transporttilskud begrundet i den enkeltes arbejdsforhold, ligesom der kan være andre lokale aftaler. Disse aftaler fremgår sjældent af selve overenskomsten, så det er en god idé at spørge til evt. lokale aftaler om arbejdsredskaber. Derimod indeholder flere overenskomster væsentlige goder for medarbejderne, som også er "penge værd" ud over de ovenfor beskrevne områder: Eksempler fra DJs overenskomster: Tryghed i ansættelsen: Lynx Media og Socialdemokraterne betaler i tilfælde af afskedigelse begrundet i virksomhedens forhold en fratrædelsesgodtgørelse på 1 mds. løn ved 2 års anciennitet op til, 7 måneders løn ved 18 års anciennitet. BUPL betaler fratrædelsesgodtgørelse ved uansøgt afsked med 1 måneds løn pr. ansættelsesår- dog højst 6 måneders løn. Børsen kan efter et års ansættelse kun afskedige en medarbejder, hvis der er "tvingende grunde". Afskedigelser uden "tvingende grund" koster et års løn i erstatning. Socialrådgiverforeningen betaler ved afsked 1 måneds løn efter 5 års ansættelse op til 5 måneders løn efter 25 års ansættelse. HKs Magasiner betaler ved fratræden efter 10 års ansættelse en fratrædelsesgodtgørelse på 3 måneders løn. Jyllands-Posten betaler ved opsigelse begrundet i bladets forhold en fratrædelsesgodtgørelse på 3 måneders løn til medarbejdere med 15 års ansættelse eller 50-årige med 10 års ansættelse. Overskudsdeling: Aller Press, Bonnier Publications, samt enkelte aviser. Seniorpolitik: Bonnier Publications, DR, Jyllands-Posten, Dansk Landbrugs Medier, Bibliotekarforbundet og TV 2 har aftaler om nedsat tid for 50 eller 60-årige uden nedgang i pensionsbidragene og med mindre lønkompensation samt ret til fuldt pensionsbidrag frem til pensionsalderen og 200 timers årlig beskæftigelse, hvis man går på efterløn. Nedsat arbejdstid: Informations medarbejdere har ret til 20% arbejdstidsreduktion med tilsvarende lønreduktion med fuld vikardækning. Jyllands-Postens medarbejdere med børn under 9 år og LandbrugsAvisens medarbejdere med børn under 6 år har ret til nedsat arbejdstid svarende til reglerne for medarbejdere over 60 år. TV2s medarbejdere har ret til nedsat arbejdstid i op til 3 år. BUPL: Ret til nedsat arbejdstid efter aftale mellem år. Flexløn: Bonnier, N-com: Valg mellem kortere arbejdsuge, fridage, merindbetaling af pension eller arbejdsredskaber. DR: Ferieforlængelse uden løn

9 Sådan læses statistikken Ændringer i statistikken Der er ikke blevet ændret i det bagvedliggende spørgeskema kun er oversigten over overenskomster på spørgeskemaets bagside blev opdateret, og der er oprettet et nyt medieområde: "Grafisk virksomhed og reklame". Der har tidligere i indstikket været offentliggjort gennemsnit for flere ministerier som "koncerner" for alle de under ministeriet hørende institutioner, men denne måde at sammenlægge forskellige jobfunktioner i meget forskellige virksomheder er ikke længere statistisk meningsfuld. Statistikkens anciennitetsbegreb blev sidste år ændret til at være medlemmets faglige anciennitet efter endt uddannelse eller indmeldelse i DJ, da flere og flere medlemmer ikke indplaceres på en anciennitetsskala. Der udarbejdes fortsat til tillidsrepræsentanter på arbejdspladser med skalaløn en særskilt virksomhedsstatistik med skalaløns-anciennitet. Sådan hænger løndelene sammen Gennemsnitsløn i alt (1. søjle) er sammensat af grundløn/ skalaløn + personligt tillæg + funktionstillæg + genetillæg. Lægger man arbejdsgiverens pensionsbidrag til gennemsnitsløn i alt, får man bruttoløn inkl. pension. Bemærk at tallene er afrundede, og at regnestykket derfor nødvendigvis ikke går helt op. En del offentligt ansattes personlige lønandele er stadig opdelt i kvalifikationstillæg, ansvarstillæg, men disse indføjes nu i rubrikkerne personligt tillæg og funktionstillæg. Af pladsmæssige hensyn har vi i indstikket samlet kvalifikationstillæg og varigt lokallønstillæg i søjlen personligt tillæg, og ansvarstillæg og andet varigt løntillæg i søjlen funktionstillæg. Reel lønstigning Siden 1997 har det været muligt at beregne den reelle lønstigning, der kan sammenlignes med lønudviklingen i samfundet som sådan. Den reelle lønstigning er beregnet på de medlemmer, som har været ansat på samme arbejdsplads og i samme jobfunktion, siden forrige lønstatistik blev udarbejdet. For hvert medlem beregnes stigningen kun af grundløn/skalaløn + personligt tillæg, så de variable funktions- og genetillæg ikke forrykker billedet. Den reelle lønstigning er således beregnet på individ-niveau og det betyder, at et lavtlønnet og et højtlønnet medlem vægter lige meget i beregningen. Den reelle lønstigning udtrykker populært sagt, hvad man bør være steget i løn det sidste år, såfremt man ikke har skiftet arbejdssted eller har gjort karriere. Der ligger væsentligt færre personer til grund for denne beregning, da enhver tvivl om, hvorvidt individerne har skiftet stilling internt i virksomheden medfører udelukkelse fra statistikken. Det skal bemærkes, at Dansk Arbejdsgiverforening angiveligt af hensyn til sammenligninger på EU-plan har ændret metoden til beregning af stigningsprocenten, så den ikke længere er identisk med forbundets metode. Dansk Arbejdsgiverforening opgør nu stigningsprocenten på baggrund af gennemsnitslønnen for sammenlignelige grupper af funktionærer ansat på identiske arbejdspladser de 2 år. Dette betyder, at funktionærerne i Dansk Arbejdsgiverforenings opgørelse har samme gennemsnitsprofil de 2 opgørelsesår, men ikke nødvendigvis individuelt er gengangere. DA siger dog, at ændringen ikke medfører databrud i forhold til den tidligere opgørelsesmetode. Beregnet lønstigning Stigningen i gennemsnitslønnen, eller den beregnede lønstigning, er identisk med den lønstigning, vi gennem alle årene har beskrevet i indstikket. Den beregnes på baggrund af alle medlemmer. Vi finder først den samlede gennemsnitlige løn (grundløn/skalaløn + personligt tillæg + funktionstillæg + genetillæg) i hver af de to år og udregner herefter den procentvise stigning i gennemsnitslønnen. Den beregnede lønstigning udregnes altså på gruppe-niveau og det betyder, at et højtlønnet medlem fylder relativt mere i beregningen end et lavtlønnet, ligesom tilgang og fragang fra gruppen i årets løb får stor betydning for sammenligningen. Den beregnede lønstigning siger noget om, hvad et gennemsnitsmedlem har kostet arbejdsgiverne i lønstigninger. Da forbundets medlemsprofil ændres en del i disse år, skal den beregnede lønstigning anvendes med varsomhed. Definition af kvartiler Ved beregningen af de 3 kvartiler har vi anvendt gennemsnitsløn i alt (arbejdsgiverens pensionsbidrag er altså ikke medtaget). Nedre kvartil er den løn, der skiller den lavest lønnede fjerdedel fra resten. Medianlønnen deler medlemmerne i 2 lige store grupper. Øvre kvartil skiller den højest lønnede fjerdedel fra resten. Gennemsnitsløn eller median Studerer man lønstatistikken, vil man i langt de fleste tilfælde se, at gennemsnitslønnen er højere end medianen. Dette skyldes, at der er nogle (få) medlemmer, som tjener markant mere end de øvrige. Disse (få) medlemmer trækker gennemsnittet op, men de har ingen indflydelse på medianen. Derfor er medianen ofte et mere ærligt tal for lønniveauet i en gruppe eller på en arbejdsplads end gennemsnittet. Gennemsnittet er dog godt, hvis man ønsker at se, hvad det i gennemsnit koster arbejdsgiverne at have forbundets medlemmer ansat. Nye arbejdspladser I arbejdspladsstatistikken (side 4-9) optræder der ikke arbejdspladser med mindre end 5 medlemmer/besvarelser. Der er derfor igen i år sket ændringer i, hvilke arbejdspladser som indgår i statistikken. 17 arbejdspladser er gledet ud i forhold til sidste år, mens der er kommet 14 nye til. Udskiftningen er primært sket blandt arbejdspladserne i kreds 1 (København). Lønstatistik udgivet af Dansk Journalistforbund januar København: Gammel Strand 46, DK-1202 København K, Telefon , Fax Århus: Klostergade 56, DK-8000 Århus C, Telefon , Fax

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet

Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Løn er ikke alt! Andre ansættelsesvilkår, der påvirker lønniveauet Faglig konsulent Flemming Reinvard Februar 2013 Løn er ikke alt! Tal virker umiddelbart objektive og autoritative. Men beregninger af

Læs mere

Lønstatistik 2010-2011

Lønstatistik 2010-2011 Hovedtal se tabel side 2 Lønstatistik 2010-2011 Reallønsnedgang på 0,7 % i gennemsnit for ansatte DJ- fra okt. 2010 okt. 2011. Den gennemsnitlige lønfremgang var på 2,1 % i en periode, hvor forbrugerpriserne

Læs mere

Lønstatistik for ansatte medlemmer

Lønstatistik for ansatte medlemmer Lønstatistik for ansatte medlemmer 2013-2014 DJ-medlemmer, ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2013 og 2014 har i gennemsnit opnået en lønstigning på 1,8% i den faste løn Lønniveauet

Læs mere

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer

Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Udvikling i løngennemsnit på TV 2 og TV 2s regionale stationer Efter TV 2s start i 1988 med kun én regional station - TV Syd - er det gået stærkt med udviklingen. Både i antal regionale stationer, i antallet

Læs mere

Få kvinder og masser af mænd

Få kvinder og masser af mænd Få kvinder og masser af mænd Overblik over resultaterne af Netværket K2 og Dansk Journalistforbunds undersøgelse af kønssammensætningen blandt ledere på 42 danske nyhedsmedier Kvinder er underrepræsenterede

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Handelsblad 2014 2017 - side 1 - Mellem Dansk Handelsblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende de ansatte journalisters

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF Af Tommy Kaas, Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2009

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2009 De nye læsertal for 2. halvår 2009 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2009 sammenlignet med 1. halvår 2009. Per 1. januar er foretaget væsentlige ændringer i metoden til etablering

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Dagbladsundersøgelse 2006

Dagbladsundersøgelse 2006 Dagbladsundersøgelse 2006 I forlængelse af mødet med Fællesoverenskomsten i Torvehallerne i Vejle i forsommeren, besluttede FreelanceGruppen, at vi ville lave en undersøgelse, der så godt som muligt skulle

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende 2014 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2014 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014 De nye læsertal for 2. halvår 2014 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 sammenlignet med 2. halvår 2014 Søndagsaviser BT 223.000 208.000 191.000 Berlingske

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Udgivet af Dansk Journalistforbund i samarbejde med Pressefotograferne & Fotograferne i DJ. De indhentede oplysninger om gængse

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.

Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad. Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk Reg: 7220 IBAN: DK8872700002040253 8240 Risskov 2100 København Ø www.kaasogmulvad.dk

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 sammenlignet med 4. kvartal 2012 + og 2. kvartal + 3. kvartal 2012. Søndagsaviser

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. + 1. De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 208.000 208.000 178.000

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Stk. 2. Lønforhøjelse som følge af anciennitetsstigning, stillingsændring eller overenskomstfornyelse kan ikke modregnes i personligt tillæg.

Stk. 2. Lønforhøjelse som følge af anciennitetsstigning, stillingsændring eller overenskomstfornyelse kan ikke modregnes i personligt tillæg. Fællesoverenskomsten Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund er efter forhandling mellem parterne indgået følgende overenskomst til afløsning af overenskomsten indgået den

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-95 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014 De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 274.000 246.000 208.000 Berlingske 292.000 247.000 232.000 Ekstra

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2007 Dansk Journalistforbund Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 1 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle, 3 Et fællesskab med plads til forskelle

Læs mere

Lønsystemer fordele og ulemper ved forskellige modeller

Lønsystemer fordele og ulemper ved forskellige modeller Lønsystemer fordele og ulemper ved forskellige modeller Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard, faglig afdeling Marts 2012 Forskellige lønsystemer giver forskellige fordele og ulemper. Nedenfor gennemgås

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2013 De nye læsertal for 2. halvår 2013 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2012 samt 1. halvår 2013 sammenlignet med 2. halvår 2013. Bemærk at der per 2. kvartal 2013 er foretaget

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2014 sammenlignet med 2. kvartal + 3. kvartal 2013 og 4. kvartal 2013 + 1. kvartal

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015 De nye læsertal for 1. halvår 2015 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2014 og 2. halvår 2014 sammenlignet med 1. halvår 2015 Søndagsaviser BT 208.000 191.000 162.000 Berlingske

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2013 De nye læsertal for 1. halvår 2013 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2012 samt 2. halvår 2012 sammenlignet med 1. halvår 2013. Bemærk at der per 2. kvartal 2013 er foretaget

Læs mere