februar/marts årgang nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "februar/marts 2015 25. årgang nr. 1"

Transkript

1 guiden februar/marts årgang nr. 1 ANNISSE MÅRUM

2 I dette nummer: Indhold Tid til Generalforsamlinger! Mange gode spillere...side 32 Klimamøde i Annisse...side km i efterårsferien 12 side 5, 6, 32, 53 og 54 De 7 dødssynder...side 20 Ølsmagning i Mårum...side 32 Fastelavn 6, 30 og 41 Guiden nr. 1 /2015 Annisse-Mårum Guiden omdeles til alle husstande i Annisse og Mårum Sogne og i Skærød, Oplag 1950 eksemplarer Modtages bladet ikke, kontakt redaktionen. Næste nummer Udgivelsesdato: mandag den 30. marts 2015 Deadline: tirsdag den 10. marts 2015 Layout Grafikhuset, Tine Bagger-Sørensen Tryk Buwi Tryk Tegninger Tom Duus Kaya Bergholdt Ansvarshavende redaktør Tine Bagger-Sørensen Alle henvendelser i redaktionelle spørgsmål bedes stillets skriftligt til Kirkekontoret Frederiksværkvej 132 A tlf.: eller mailes til Fotos bedes fremsendt i format jpeg/eps/tiff. Forside Brandslukningsøverlse på Bjørnehøjskolen I dette nummer:...2 Hjertestarter Generalforsamling....5 Fastelavn....6 Kom og vær med....6 Klimatilpasning Kan det betale sig?... 8 Danmarksmester....9 Pilgrimsvandringer km Et helt specielt sted Falck på besøg Børnebyråd...18 Ugeskema...19 De 7 dødssynder Hjælp der nytter...22 Landsindsamling Marias Testamente Forår på Sprogø Med på vandretur Kalender Fastelavn Pias Salmeservice! Forårs- og påskebryg Generalforsamling Mårum Forsamlingshus Styrk din krop og hyg dig imens...33 Tilmeldingerne igang...35 "Hun levede et effektivt liv...37 Fastelavn med Noahs ark og børnekoret Et påskemåltid Café Grå Markedet Kirken og fremtiden Foruroligende På glad gensyn En dejlig aften Godt kæmpende motionister...52 Alder ingen hindring AIF's venner Mange gode spillere Generalforsamling deadline næste nummer: 10.marts Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

3 ANNISSE FORSAMLINGSHUS: nytænkning af Inge Lykke Pedersen ANNISSE forsamlingshus: generalforsamling af Inge Lykke Pedersen Annisse Forsamlingshus har fået bevilget en hjertestarter fra Trygfonden og der har foreløbig været afholdt 2 udbytterige kurser Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Annisse Forsamlingshus Så er det tid for den årlige generalforsamling, som i år afholdes onsdag kl i Annisse Forsamlingshus Ad punkt 7 Følgende er på valg som suppleanter: Lone Wibe Forsamlingshuset har efter ansøgning fået bevilget en hjertestarter fra Trygfonden. Det er vi i bestyrelsen rigtigt glade for, selvom vi håber, at der aldrig bliver brug for den. I forbindelse med modtagelse af hjertestarteren er der blevet afholdt 2 kurser for 6 personer pr. hold. Dette er et krav/tilbud for at få lov til at få en. Et meget udbytterigt kursus. Hjertestarteren er når dette skrives lige blevet modtaget og derfor endnu ikke opsat. Dette forventes gjort snarest. Den vil blive ophængt i Forsamlingshusets indgangsparti, så den er tilgængelig alle døgnets 24 timer. Den placeres i en kasse, der indeholder varmelegeme. Det er et krav fra Trygfonden, at den skal være tilgængelig hele døgnet. Vi har lært på kurset, at hvis uheldet er ude, og man får brug for en hjertestarter, skal man hente en sådan, hvis den er indenfor en afstand, Hjertestarter som kan tilbagelægges på 2-3 minutter. Så flere i Gl. Annisse kan få gavn af den. Forsamlingshuset er ved at gøre klar til at få udskiftet vindues- og indgangsparti. Når dette arbejde er tilendebragt, vil vi få opsat passende skiltning, der viser, hvor hjertestarteren hænger og en skitse, der viser, hvordan man forholder sig i tilfælde af hjertestop. Der vil ligeledes kunne hentes en uddybende folder. Hjertestarteren vil blive tilmeldt det landsdækkende netværk, så alle har mulighed for at se, at den befinder sig ved Annisse Forsamlingshus. Vi håber, at vi i næste nummer af guiden kan bringe nogle billeder, der nærmere viser, hvor den er ophængt. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af budgetramme og kontingent for det kommende år 6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af 1 suppleanter 8. Valg af 1 revisor 9. Eventuelt herunder kan intet vedtages Alle valg gælder for 2 år, genvalg kan finde sted. Forslag til dagsordenens pkt. 4 skal, bortset fra forslag til vedtægtsændringer, afleveres skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Ad punkt 6 Følgende er på valg til bestyrelsen: Bjarne Klarskov Andersen, Inge-Lis Petersen, Henrik Køster, Carsten Selnæs, Julie Sommer Julie Sommer er valgt som suppleant, men blev ordinært medlem af bestyrelsen, da Hans Granhøj valgte at forlade bestyrelsen midt i valgperioden. Ad punkt 8 Følgende er på valg som revisor: Helge Wibe Gule ærter og pandekager Traditionen tro vil der til fællesspisningen inden generalforsamlingen blive serveret Gule Ærter. Kokken er Carsten Selnæs, som allerede har bevist sine store evner med at fremstille denne traditionsbundne ret med passende tilbehør af pølse mm. Og nogle pandekager forventes også fremstillet til lejligheden. Spisningen starter som sædvanlig kl Tilmelding hos Lone Wibe eller Inge-Lis Petersen Vi håber, at mange af vores medlemmer har lyst til at deltage i generalforsamlingen og diskutere fortid og fremtid for forsamlingshuset. Vi vil gerne opfordre alle, der har lyst til at deltage i arbejdet i forsamlingshuset, til at overveje, om de skulle have lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet. Det er sjovt, lærerigt og forhåbentlig også gavnligt for vores lokalsamfund. På glædeligt gensyn til en debatrig generalforsamling. På bestyrelsens vegne Inge Lykke Pedersen Formand for Annisse Forsamlingshus Tvingsvej Helsinge Fællesspisning og sodavandsdisco Årets anden sodavandsdisco løber af stablen den 20. marts 2015 kl Sodavandsdiscoen er for de 6 12-årige. Fællesspisning er som sædvanligt den sidste onsdag i måneden, det vil sige onsdag den 25. februar og 25. marts, begge gange kl Tilmelding nødvendig hos Lone Wibe. 4 Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

4 ANNISSE forsamlingshus: fastelavn Fastelavn Vi skal til tøndeslagning Søndag 15. februar 15. kl Fastelavn og tøndeslagning 15. februar 2015 kl Det koster kr at deltage og er inklusiv sodavand og fastelavnsbolle. Yderligere forsyninger kan købes i baren. Der er sørget for en lille øl til far og en glad kop kaffe til mor. Umiddelbart efter tøndeslagningen kåres kattekonger og dronninger med uddeling af overdådige gaver. Der er fastelavn og tøndeslagning søndag den 15. februar 2015 kl i Annisse Forsamlingshus Det koster kr at deltage og er inklusiv sodavand og fastelavnsbolle. Yderligere forsyninger kan købes i baren. Der er sørget for en lille øl til far og en glad kop kaffe til mor. Umiddelbart efter tøndeslagningen kåres kattekonger og dronninger med uddeling af overdådige gaver. med! Generalforsamling i Annisse Lokalråd Kom og vær Kære medlem af Annisse Lokalråd 5. Forslag fra Annisse Lokalråds bestyrelse Ja, ja - det er dig, vi skriver til. Vidste du ikke det? 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er Henning Jensen og Niels Du er helt automatisk medlem af Annisse Lokalråd, hvis du bor i Annisse Andersen sogn. Fik vi gjort dig nysgerrig? Så kom og vær med! 7. Valg af bestyrelsessuppleanter - på valg er Conny Jensen og Lisbeth Du er hermed inviteret til at komme og overvære Annisse Lokalråds Bothmann generalforsamling, der finder sted i Huset i Kirkestræde mandag Valg af revisor marts kl Valg af revisorsuppleant 10. Eventuelt Dagsorden for denne begivenhed er som følger: 1. Valg af dirigent 2. Annisse Lokalråds bestyrelses beretning om året, der er gået 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Forslag fra Annisse Lokalråds medlemmer (OBS: Det kunne måske være dig, der kommer med gode ideer eller inspiration, men send dem så de er hos Jette Haugaard senest 8 dage før generalforsamlingen) (Kaya Bergholdt) Vi glæder os rigtig meget til at se dig og tag endelig hele familien med. Vi serverer en god kop gratis kaffe eller fire - og kage til. Der er naturligvis også mulighed for at købe andre drikkevarer, hvis du ikke lige er til kaffe. ANNISSE LOKALRÅD: klimatilpasning i bakkelandet af Niels Andersen, energigruppen i Annisse Lokalråd Klimatilpasning Grundejerforeningen i Bakkelandet har vedtaget, at regnvand og smeltevand i fremtiden skal nedsives i jorden eller afledes til Arresø via et nyanlagt dræn I Bakkelandet er vi i fuld gang med klimatilpasning. Her syntes vi ikke længere, det er miljømæssigt korrekt, at uforurenet regnvand blandes sammen med spildevandet og pumpes adskillige kilometer til renseanlægget i Helsinge for at blive renset og sendt ud i Ammendrup å. Fra Bakkelandet var der tidligere mange overløb til Arresø med en blanding af kloak og regnvand. Regnvandet fra veje og private grunde løb i spildevandskloakken, hvorfra det sammen med spildevandet løb videre til pumpestationen og overløbsbassinet ved vores fællesareal og derfra ofte videre ud i Arresø. Det betød, at søen blev forurenet med næringsstoffer og kolibakterier fra kloaksystemet, hvilket vi ikke var særligt stolte over. Regnvand og smeltevand skal nedsives I Bakkelandet har grundejerforeningen vedtaget en målsætning om, at regnvand og smeltevand i fremtiden skal nedsives i jorden eller afledes til Arresø via det nyanlagte dræn. Derfor har der siden august måned været travlt i Bakkelandet, hvor kloakspecialister har videofilmet kloakkerne, og sat foringer i kloakrørene for at få dem tætte. Gravemaskiner, lastbiler og dumpers har arbejdet i området og en stor boremaskine har udført styrede underboringer. Der er nu mange huse, der har fået nedgravet nye brønde og ledninger til at modtage alt regnvand fra bygningerne og flisearealerne, hvorfra vandet nu nedsives i faskiner på egen matrikel. Vi har tilstræbt, at alle bliver tilfredse I Bakkelandet er der blevet gravet af rabatterne, således at regnvandet ikke længere løber i vejbrøndene og derfra i kloakken. Nu nedsives regnvandet i rabatterne. Selvom området er kuperet, og vandet løber ned i de laveste områder, har vi fundet løsninger således, at ingen af de lavtliggende grunde får større gener med regnvand, end de tidligere har haft. Vi har tilstræbt, at alle bliver tilfredse med de ændringer, der nu sker i Bakkelandet. Arbejder fortsætter til foråret 2015, hvor vi skal grave de sidste faskiner ned. Alle græsrabatterne skal færdiggøres, rives og tilsås med nyt græs. Det samme gælder hos de enkelte grundejere, hvor der er blevet gravet i efteråret. På disse grunde skal der også udlægges lidt ny muld og sås græs. Godtgørelsen har stort set dækket udgifterne En lille arbejdsgruppe fra Grundejerforeningen Bakkelandet har stået for projektet med at separere regnvandet fra kloaksystemet, og det er sket i et rigtigt godt samarbejde med Gribvand Spildevand A/S. Projektet har fået godtgørelse fra Gribvand Spildevand A/S, som efter reglerne i Gribskov Kommunes spildevandsplan modsvares af tilsvarende besparelser i Gribvand Spildevand A/S. Godtgørelsen har stort set været i stand at dække udgifterne for de enkelte grundejere eller grundejerforeningen til Klimatilpasningsprojektet. Vi er glade for, at det ikke er blevet som i flere andre kommuner, hvor enkelte grundejerne let kommer til at betale mellem 50 og 100 tusindekroner for tilslutning til et separeret kloaksystem. Grundejerne i Bakkelandet er nu er sikret mod i fremtiden at skulle betale for rensning af regnvandet, hvis der skulle blive indført sådanne regler. Lokalrådet i Annisse har med stor interesse fulgt Klimatilpasningsprojektet i Bakkelandet helt fra start. Bestyrelsen er begejstret for ideen med en renere Arresø og besparelse på energien til at pumpe millioner af liter rent regnvand til rensning i Helsinge. Det sidste passer jo ind i ideen om Annisse som energilandsby. 6 Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

5 ANNISSE LOKALRÅD: klimamøde? af Jette Haugaard Kan det betale sig Klimatilpasning - kan det betale sig? Kom til klimamøde i Annisse Forsamlingshus torsdag den 19. februar klokken LOKALt: danmarksmester i møbelpolstring af Lone Uth Hansen På mødet vil Annisse Lokalråd orientere om: Klimatilpasning i Ramløse og Annisse. Annisse Lokalråd arbejder på at gøre Annisse til en Energilandsby, og nu kobler Lokalrådet dette sammen med en Klimapolitik i Annisse, hvor der kan spares rigtigt megen energi ved klimatilpasning. Derfor dette møde. Til mødet kommer politikere og repræsentanter fra Gribvand Spildevand A/S. Annisse Lokalråd håber, at repræsentanter fra alle grundejerforeningerne vil møde op og deltage i debatten om Klimatilpasning. På mødet informeres om, hvad Grundejerforeningen Bakkelandet har gjort for at lave klimatilpasninger. Hvad koster det at lave klimatilpasninger? Hvilke fordele er der ved det? Kan vi lave det uden udgifter for den enkelte grundejer? Kan vi med nedsivning af regnvand på egen matrikel sikre os, at vi ikke skal betale for rensning af regnvandet i fremtiden? Kan vi forebygge indtrængen af kloakvand i vores huse? Kan vi sikre grundvandet mod forurening fra kloaksystemet? Kan vi få et bedre kloaksystem ved at klimatilpasse i tide? Bliver Arresøen renere ved klimatilpasning? På mødet vil vi komme rundt om alle disse spørgsmål. Der er mange fordele ved at lave klimatilpasning i de enkelte Grundejerforeninger og specielt ved at gøre dette i samarbejde med Gribskov Kommune og Gribvand Spildevand A/S. Hør om de erfaringer man har fået i Bakkelandet med ændringer af kloaksystemet og om det samarbejde, der har været med Gribskov Kommune og Gribvand Spildevand A/S om løsningen af de praktiske problemer (læs også artiklen om Klimatilpasning i Bakkelandet). Hør også Gribvand Spildevand A/S fortælle om de muligheder for godtgørelse for udtræden for regnvand som er aktuelle i flere områder. Kom og deltag i debatten om Energigruppens målsætning om at spare på Energien ved klimatilpasning og hør om Arresøens tilstand bedres ved klimatilpasningen. Alle er naturligvis velkommen til mødet og lokalrådet byder på forfriskninger til mødet. Energigruppen, Annisse Lokalråd Danmarksmester Cecilie Vibe Hansen fra Lonnies Møbelpolstring i Ejlstrup, vandt i januar Danmarksmesterskabet i møbelpolstring Nu kan folk i Ejlstrup brøste sig med at de har fået en Danmarksmester i møbelpolstring. Den januar var der DM i Skills i Bellacenteret i København, hvor der var 36 faggrupper repræsenteret og besøgende. Cecilie Vibe Hansen blev af Teknisk skole i Skive, som er det eneste sted i landet hvor man kan uddanne sig til møbelpolstrer, opfordret til at deltage i DM i Skills, som en af de 4 bedste elever. Opgaven bestod i at polstre en Hans J. Wegner AP20 børnestol. Tegninger af stolen blev frigivet fra Wegners tegnestue og der er kun fremstillet 6 stole, så de er ret unikke. Møbelstoffet blev sponsoreret af Danish Art Weaving og deltagerne kunne frit vælge fra deres kollektion. Cecilie valgte som den eneste at bruge to forskellige stoffer til sin polstring. Det var en nervepirrende og intens weekend før guldet og Danmarksmesterskabet var i hus og blev flot overrakt af undervisningsminister Christine Antorini, Læreplads i Ejlstrup Cecilie Vibe Hansen er født og opvokset i Slagelse, men startede sin uddannelse som møbelpolstrer med en læreplads i Vejen hvor hun var i 1½ år og skiftede herefter læreplads til Lonnies Møbelspolstring i Ejlstrup, hvor hun har været 1 år. Cecilie mangler ca. 1 år af sin uddannelse som afsluttes med en svendeprøve, og så kan hun uddannet møbelpolster og med et Danmarksmesterskab i lommen er man godt på vej. Hun er meget glad for alsidigheden i jobbet, hvor 2 dage aldrig er ens. En stolt mester Laugsmester Lonnie Rasmussen har haft sit værksted i Ejlstrup i 7 år men har været i faget i over 30 år. Det er første gang at en af hendes elever deltager i DM i Skills og selvfølgelig er hun meget stolt og glad for lærlingens bedrifter. 8 Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

6 annoncer: LOKALT: pilgrimsture i foråret af Niels Henriksen og Rigmor Westh GJETHUSET Pilgrimsvandringer 26/02 20/03 RASMUS WALTER 14/03 05/04 BRØDRENE OLSEN I læsende stund er der planlagt yderligere 3 pilgrimsvandringer i foråret, som man kan deltage i uden tilmelding. Og så savner vi stadig overnatningsmuligheder for pilgrimme på vores nye rute gennem Mårum, Annisse og Ramløse... Der er foreløbig planlagt 5 ture fra januar til april. Temaet for alle turene er pilgrimsvandring. Med udgangspunkt i Esrum Kloster vil vi drage på rejse gennem tiden, fra den gang, hvor cistercienserordenen slår sig ned i Esrum, eller Esse, som navnet var den gang tilbage i 1100-tallet. Den næste tur finder sted mandag den 23. februar. Turen starter kl. 9.00, og mødested og indhold kan man finde på naturskolens hjemmeside ca. 14 dage før (www.nordsjaellandsnaturskole.dk). bygningskomplekser, lige som tidsdimensioner, mytiske eller folkloristiske superstrukturer, som den litteratur, de legender eller lignende, der knytter sig til et valfartssted. De elementer, som gør helligdommen hellig, defineres af de tilrejsende. Det er dem, der giver helligdommen dens betydning, og den således får mening fra den kultur, hvor den besøgende kommer fra. Helligestedet skabes med andre ord derfor ud fra idéer den besøgende har bragt med sig, og dets karaktér defineres af dets brugere. BIG FAT SNAKE FAMILIEKONCERT ONKEL REJE DE VISES STEN - FAMILIEFORESTILLING KIM LARSEN & KJUKKEN NORDISK 2015: BLAUE BLUME (DK) + HULDA (FO) + THE NEW WORLD VULTURE (NO) RASMUS WALTER BURNIN RED IVANHOE MUNGO PARK: NORDSKOVEN BRØDRENE OLSEN BIG FAT SNAKE JACOB TINGLEFF MONRAD & RISLUND DORTHE GERLACH TEITUR ONKEL REJE - FAMILIEKONCERT RUGSTED OG KREUTZFELDT THOMAS HARTMANN EMMELIE DE FOREST TOBIAS DYBVAD PEDE B & DJ NOIZE GINTBERG LIVE VI SIDDER BARE HER DIZZY MIZZ LIZZY QUEEN MACHINE & PINK FLOYD PROJECT. SUPPORT: BACK IN BLACK MADS LANGER M.FL SJOVE MÆND MED SLIPS HALBERG & FRIENDS THOMAS HELMIG GJETHUSET GJETHUSGADE 5 FREDERIKSVÆRK Annonce Ramløse0115.indd 1 16/01/ En pilgrim I Wikipedia, den frie encyklopædi, kan vi læse, at en pilgrimsfærd (valfart) er en rejse, der foretages med et religiøst formål. Rejsen vil normalt omfatte besøg på et eller flere hellige steder. Både rejsens mål og form kan være underkastet forskellige religiøse forskrifter. Ordet pilgrim kommer fra latin peregrini (= dem, der går mellem markerne), af per og agri (= ager, mark). Romerne kaldte sig cives Romani (= borgere af Rom), mens alle andre kaldtes peregrini, der bedst kan oversættes med "fremmede". I kristendommen fik ordet efterhånden en anden valør. Antropologerne Edith og Victor Turner beskriver pilgrimsfærd som et frivilligt og individuelt initiationsritual. Det skal rense den rejsende og bringe ham nærmere det guddommelige, gennem en rejse til et helligt sted, der er tæt forbundet med myter, og hvor guddommelige begivenheder har og vil finde sted. Alle de elementer, der omgiver en pilgrimsrejse, har betydning. Hvad der sker på og efter hjemrejsen har for eksempel lige så stor betydning som på udrejsen. Det samme gælder de relaterede Esrum kloster I Esrum ligger de sidste rester af et meget stort kloster. Et kloster ((Latin): claustrum betyder "indelukke") betegner dels et bygningsværk, dels et religiøst fællesskab, som lever adskilt fra det øvrige samfund efter en klosterordens særlige bestemmelser. Der findes klostre indenfor flere religioner. I vores tid er begrebet pilgrim nok ikke længere så stærkt bundet til religion, som tilfældet var i Middelalderen, men vi mennesker har stadig behov for at søge det guddommelige, det ubevidste og mysterierne i livet. Derfor vil det at søge stilheden, for at finde os selv, aldrig forsvinde. På linket her under er et bud på, hvad en pilgrimsrejse i dag kan byde på: De følgende 2 vandringer finder sted mellem kl. 9 og 13: mandag den 23. marts og mandag den 27. april. Mødesteder og indhold kan man se på hjemmesiden ca. 14 dage før den enkelte tur. Der bliver også udsendt et nyhedsbrev før hver tur. Nyhedsbreve kan også rekvireres på hjemmesiden. (Tom Duus) Pris og tilmelding Tilmelding er ikke nødvendig for grupper på mindre end 10 personer. Det koster 30 kr at deltage, hvis man ikke er medlem af Naturskolen - og på de fleste ture er der mulighed for at købe kaffe, kage m.v. Overnatningsmuligheder efterlyses Vedrørende ruten fra Esrum over Mårum, Annisse og Ramløse til Tisvilde, som åbner til sommer, mangler vi stadig folk, der kan tilbyde overnatning. Vi har i skrivende stund modtaget 4 tilbud om bed- and breakfast i Ramløseområdet, men mangler stadig fra Annisse lokalområde, hvor efterspørgslen sikkert bliver aktuel. Ring til Rigmor Westh og hør nærmere på Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

7 ANNISSE spejderne: vandretur Carla Hipper Sørensen (foto: Claus Bagger-Sørensen) Et hold friske Annisse spejdere brugte efterårsferien på en 100 kilometer lang vandretur gennem de svenske skove. De sov under pressening eller i shelter og i oppakningen indgik mad til flere dage Skov, skov og atter skov. Spejderne vandrede op til 28 km om dagen og der gik flere dage, før de mødte en købmand og kunne proviantere 100 km nætterne sov nogen af os i et hus som var blevet lavet om til et sovested, mens andre sov udenfor under presenning. Stedet var en nedlagt gård ved navn Liagården. Vi lavede vores mad på trangia. Maden var mest kartoffelmos, pasta, tomatsovs og andet let mad om aftenen. Om morgenen var det knækbrød med forskelligt pålæg. Til frokost fik vi brød, også med forskelligt pålæg. Mad til 3 dage Da turen startede skulle vi have mad med til ca tre dage indtil vi kom forbi et ICA supermarked. Rundt omkring var der placeret vandposter hvor man selv kunne pumpe vand op af brønden. Vores bagage vejede omkring 13 kg for børnene og 20kg for de voksne. Det var godt nok tungt, men vi klarede os og alle kom igennem. Om aften var vi trætte og hyggede os ved bålet. Vi kom forbi mange spændende steder og flot natur, men selvom det regnede meget, klarede vi os. I efterårsferien 2014 var nogle af annissespejdernes tropspejder på 100 km vandretur i Sverige. Vi var fem piger og fire voksne. Turen varede ialt fem dage. Vi mødtes i Helsingør ved færgen. På færgen blev der provianteret godt med slik og chokolade så vi kunne få energi til turen.efter en kort overfart med færgen tog vi toget til Åstorp. Turen gik langs skåneledden på Söderåsen. Vi gik forskellige længder hver dag. Den dag vi gik længst gik vi omkring de 28 km. Hvor vi sov var også forskelligt, vi kunne enten sove under presenning eller i shelter. To af 12 Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

8 annoncer: DAGPLEJEN: de fire årstider Salg og Service af TV * DVD * Lyd Antenneanlæg Parabolanlæg Aut. forhandler og installatør af Gratis tilbud på reparation af antenne- og parabolanlæg Salg og Service af 2tal TV * DVD * Lyd Gratis tilbud på Antenneanlæg reparation af Parabolanlæg WILLY S RADIOantenne- og Aut. Vestergade forhandler 9, 3200og Helsinge tlf parabolanlæg installatør af 2tal WILLY S RADIO Vestergade 9, 3200 Helsinge tlf Et helt specielt sted Dagplejebørnene lærer at skelne mellem årstiderne Gratis rådgivning om tæpper og gardiner Hos Tæppecenteret Gardin Nyt får du ikke bare gratis rådgivning. Vi tilbyder ligeledes at komme ud til dig, og sørge for at der bliver målt korrekt op. Vi udfører alt i gulve og solafskærmning. Vi ser frem til at yde dig vores bedste service Tæppecenteret A/S Skovbakkevej 23, 3200 Helsinge Tlf I vores dagplejegruppe har vi bl.a fokus på årstidens skiften. Vi har valgt fire dage i løbet af året, som er vores "forårssansedag", "sommersansedag", "efterårssansedag" og "vintersansedag". På disse dage starter vi med hjemmefra at tale med dagplejebørnene om årstider. Vi synger måske en sang, som har med årstiden at gøre. Alternativt vælger vi ikke at forberede os i fællesskab, og istedet få det enkelte barns spontane oplevelse af årstiden. Naturens rytme Målet med denne øvelse er at give dagplejebørnene en fornemmelse af årstidernes skiften og naturens rytme. Derudover er det vigtigt, at det enkelte barn får lov til at komme til orde og udtrykke hvordan netop han/hun sanser, føler og fornemmer årets gang. Når vi når frem til vores helt specielle sted skal børnene undersøge årstiden med alle sanserne. Hvordan ser der ud? Er der særlige dufte og lyde? Er der noget, man kan smage på? Hvad sker der med træerne, vandet, jorden, dyrene og luften? Vi lader børnene i grupper lære årstiden at kende. Nogle børn har måske lyst til at tegne årstiden, andre vil måske hellere gå på årstidsjagt for at plukke, samle og finde årstidstegn. Når vi kommer hjem efter sådan en tur snakker vi med børnene om, hvordan de hver især har oplevet naturens rytme. Vinter hilsen fra dagplejen i Annisse Dorthe, Lotte og Laila 14 Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

9 annoncer: BJØRNEHØJSKOLEN: falck på besøg Generalforsamling En personlig afsked Samtale afholdes gerne i Deres hjem Ring venligst for aftale Telefon Anders Bytoft i Foreningen Annisse-Mårum Guiden mandag den 23. februar 2015 Bedemand Bytoft Helsinge Telefon Kirkegade Helsinge Tid og sted oplyses ved henvendelse til formanden Bent Lynge tlf Mårum Falck på besøg Fadølsudlejning Flere størrelser anlæg/barer Altid øl på lager Bestil så tidligt som muligt Stort udvalg af dagligvarer Stor vinafdeling Åbent 365 dage om året Hverdage Weekend klasserne på Bjørnehøjskolen har lært om sikkerhed i skolekøkkenet En mandag i november havde 4.B og 4.C besøg af Keld Andersen fra Falck. Han lærte os en masse ting om hvad man skulle gøre hvis der skete en ulykke i køkkenet. Det kunne f.eks. være hvis der var en som brandte sig eller hvis der opstod brand i en gryde med olie i. Han gennemgik også hvad man skulle gøre hvis man havde skåret sig. Christine, Caroline & Noah Hver gruppe fik en pulverslukker Da vi havde fået vores diplomer skulle vi ud og prøve nogle pulverslukker. Vi blev delt op i fire grupper med fem personer i hver gruppe. Hver gruppe fik en pulverslukker som de skulle fyre af. Alle hyggede sig med at skyde pulver ud på vejen. Vi havde en meget god og sjov dag. Asta E.N., Aske & Benjamin R. førstehjælpskasse, en refleks og en Sophus Falck bamse. Vi var så glade for gaverne og kunne ikke vente med at bruge dem. Asta B.Ø., Freja & Aysenur Vi fik også et diplom Da vi kom hjem, viste vi vores mor og far hvad vi havde fået i vores gaveposer. Vi fortalt også hvad vi havde lært i timen hvor Falck-manden havde været der. Vi fik et diplom da han var færdig med at undervise os. Cecilie & Benjamin K. Nymårumvej Græsted tlf En gavepose til hver elev Falck-manden som kom og snakkede med os havde været så sød at lave en Falck-gavepose til os hver. Vores gaver var en polet, en yoyo, en Falck 16 Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

10 BJØRNEHØJSKOLEN: børnebyråd af Mathilde og Cecilie 5.B BJØRNEHØJSKOLEN: ugeskema revolutionen af Rikke Frederiksen Mathilde og Cecilie fra 5.B meldte sig som Ugeskema deltagere for Bjørnehøjskolen til Børnebyrådets møde i november. De kom hjem med kr. til legekasser Ugeskemaet er en helt ny måde at organisere undervisningen på. Det gør op med den traditionelle skemastruktur med én klasse, én lektion, ét fag og én lærer på et fast tidspunkt Børnebyråd I 5.B har vi arbejdet med Ugeskema i ca. to måneder og alle er rigtig glade for det. Det har haft en positiv effekt på arbejdsmiljøet og hævet det faglige niveau hos flere elever. Kort fortalt går det ud på, at alle de opgaver, eleverne skal lave i løbet af ugen, står i et afkrydsningsskema. I de timer, der så er afsat som 'Ugeskema-timer', bestemmer eleverne selv, i hvilken rækkefølge de vil løse opgaverne. Der kan altså på samme tid være elever der læser/skriver/løser matematikopgaver/maler/er på biblioteket/er ude/løber/arbejder med projekt og lignende. Eleverne bliver selvkørende Eleverne bliver hurtigt selvkørende, og dermed bliver der frigjort en masse tid til læreren, der kan hjælpe de steder, hvor der er særlige behov. Ligeledes har eleverne en 'navneklods', de sætter op på lærerens bord, når de har brug for hjælp, således, at de kan løse andre opgaver imens, og derved ikke opnår ventetid/spildtid. I ugeskemaet er det implementeret at arbejde med mål og handleplaner. En aftalebog til hver elev Hver elev har en aftalebog med mål og handleplaner, som er lavet i et samarbejde mellem elev/lærer/forældre og er skrevet under af alle tre parter. Eleven vælger ét mål af gangen, som han eller hun vil arbejde med og evaluerer det ugentligt i sin logbog. Yderligere information kan findes på Det startede med at Pia kom ind i vores klasse sammen med to piger fra elevrådet og spurgte, om der var nogen der ville komme med til et byrådsmøde og prøve på at få penge til vores skole. Vi, Mathilde og Cecilie meldte os til opgaven. Vi talte sammen med elevrådet og aftalte, hvad vi ville have med til børnebyrådet. De andre elever på skolen havde ønsket vandmaskine, legetasker eller dyr skåret ud i træ som man kunne side på. Så vi havde de tre muligheder med. hold, sammen med nogen fra de andre skoler. Vi arbejde hårdt for at få mest muligt med hjem. vi måtte ringe til vores skoleinspektør, hvis vi skulle have nogen af de dyre ting. Det endte med legekasser til kr. til vores skole. Vi har lavet legekasserne, som vi har udleveret til 1-6 klasse. I kasserne er der er forskellige ting til udendørs aktiviteter. Vi er rigtig glade for resultatet. Ondt i maven af bare spænding Da den store dag kom,tog vi bussen over til rådhuset. Vi havde ondt i maven af bare spænding. Da vi kom ind i byrådssalen fandt vi vores pladser og vi var meget spændte på, hvad der skulle ske. Vi startede, da alle skoler i Gribskov var kommet og både børn og de voksne var parate. Der var både besøg fra radio og aviserne. Vi snakkede med en journalist, der skrev noget ned, og et kamera filmede samtidig med at en mand optog på bånd, hvad vi sagde. Han stod faktisk lige op i hovedet på os. Eleverne bliver hurtigt selvkørende Mest muligt med hjem Børnebyrådet begyndte og vi Mathilde og Cecilie talte om de ting vi gerne ville have på vores skole. Vi kom ok fra start. Vi blev delt ind på hvert sit Eleverne bestemmer selv i hvilken rækkefølge, de vil løse opgaverne, når de arbejde med ugeskemaet 18 Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

APRIL/MAJ 2013 23. årgang nr. 2. Ideer og visioner. Café Udsigten på tur

APRIL/MAJ 2013 23. årgang nr. 2. Ideer og visioner. Café Udsigten på tur guiden APRIL/MAJ 2013 23. årgang nr. 2 ANNISSE MÅRUM Ideer og visioner Café Udsigten på tur I dette nummer: Læsekursus på Bjørnehøj 14 18 33 Spejderne på weekendtur Dåbstræ i Annisse Kirke Guiden nr. 2

Læs mere

AUGUST/SEPTEMBER 2013 23. årgang nr. 4. 40 års jubilæum. Sommerlejr. Høstmarked

AUGUST/SEPTEMBER 2013 23. årgang nr. 4. 40 års jubilæum. Sommerlejr. Høstmarked guiden AUGUST/SEPTEMBER 2013 23. årgang nr. 4 ANNISSE MÅRUM 40 års jubilæum Sommerlejr Høstmarked I dette nummer: Stephen Milling synger i Annisse kirke ved Høstmarkedet Sommerfest i FO'en Høstgudstjeneste

Læs mere

juni/juli 2014 24. årgang nr.

juni/juli 2014 24. årgang nr. guiden3 juni/juli 2014 24. årgang nr. ANNISSE MÅRUM I dette nummer: Indhold 30+44 Kaffeklubben Sommerkoncerter 8.C i Paris 41 Generalforsamling i AiF Lejrskoler...side 16, 18 og 26 18...side 60 Silg og

Læs mere

RAMLØSE. Styrmand Karlsen. Innovationsdag. Stafet for livet. FEBRUAR/MARTS 2013 22. årgang nr. 1

RAMLØSE. Styrmand Karlsen. Innovationsdag. Stafet for livet. FEBRUAR/MARTS 2013 22. årgang nr. 1 FEBRUAR/MARTS 2013 22. årgang nr. 1 RAMLØSE Styrmand Karlsen Innovationsdag Stafet for livet GUIDEN: februar - marts - 2013 Innovationsdag den 16. marts 4 Kajakdåb 11 Styrmand Karlsen Forsidefoto: Den

Læs mere

februar/marts 2014 23. årgang NR. 1

februar/marts 2014 23. årgang NR. 1 februar/marts 2014 23. årgang NR. 1 RAMLØSE GUIDEN: februar/marts 2014 Bertha 100 år 4 Nytårskur i børnehuset 9 Nyt fra Hallen 16 Lokalhistorisk aften 63 Intelligente vandmålere Forsidefoto: Fra "Askepot"

Læs mere

JUNI/JULI 2013 23. årgang nr. 3. Konfirmationer. Millioner på loftet?

JUNI/JULI 2013 23. årgang nr. 3. Konfirmationer. Millioner på loftet? guiden JUNI/JULI 2013 23. årgang nr. 3 ANNISSE MÅRUM Konfirmationer Millioner på loftet? I dette nummer: Indhold 25+38 Kulsvidning Sommerkoncerter Loppemarked i Annisse 23 5 Guiden nr. 3 / 2013 Annisse-Mårum

Læs mere

DECEMber/JANUAR 2013-14 23. årgang nr. Glædelig jul og godt nytår

DECEMber/JANUAR 2013-14 23. årgang nr. Glædelig jul og godt nytår guiden6 DECEMber/JANUAR 2013-14 23. årgang nr. ANNISSE MÅRUM Glædelig jul og godt nytår I dette nummer: Indhold Robinsonader - 5 historier Store Gospeldag ii Mårum 19 18 32 24 49 Guiden nr. 6 / 2013 Annisse-Mårum

Læs mere

RAMLØSE DECEMBER 2014/JANUAR 2015 23. ÅRGANG NR. 6. Bølle Bob. Glædelig jul og godt nytår. Super Bowl. Lucia og grød

RAMLØSE DECEMBER 2014/JANUAR 2015 23. ÅRGANG NR. 6. Bølle Bob. Glædelig jul og godt nytår. Super Bowl. Lucia og grød DECEMBER 2014/JANUAR 2015 23. ÅRGANG NR. 6 RAMLØSE Bølle Bob Super Bowl Lucia og grød Glædelig jul og godt nytår GUIDEN: december/januar 2014-2015 Indhold Bølle Bob på Ramløse Scenen Fra jord til bord

Læs mere

APRIL/MAJ 2014 23. årgang NR. 2 RAMLØSE

APRIL/MAJ 2014 23. årgang NR. 2 RAMLØSE APRIL/MAJ 2014 23. årgang NR. 2 RAMLØSE GUIDEN: april/maj 2014 9 Mød mig på Cassiopeia - du kan stadig nå det... Nytårskur i børnehuset 14 400 til fastelavn i Ramløsehallen 50 Nyt fra krocketafdelingen

Læs mere

RAMLØSE. Ramløsefestival. Til Tåsinge. Gymnastikprogram. AUGUST/SEPTEMBER 2013 22. årgang nr. 4

RAMLØSE. Ramløsefestival. Til Tåsinge. Gymnastikprogram. AUGUST/SEPTEMBER 2013 22. årgang nr. 4 AUGUST/SEPTEMBER 2013 22. årgang nr. 4 RAMLØSE Ramløsefestival Til Tåsinge Gymnastikprogram GUIDEN: august - september - 2013 Ramløse Familiefestival 4 29 Tåsinge kalder - Café Udsigten 17 Ungdomsgudstjeneste

Læs mere

Pers hus brændte ned. Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19. Den første bierfest i Bjert væltede hallen Læs side 37.

Pers hus brændte ned. Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19. Den første bierfest i Bjert væltede hallen Læs side 37. Nummer 2, 19. årgang, februar 2013 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Pers hus brændte ned Læs side 3 Kassebeholdningen i Brugsen stiger ikke Læs side 19 Den første

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til.

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til. STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009 Tillykke til årets konfirmander! Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns

Læs mere

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold Nummer 48 12. Årgang Marts 2014 Opfindsomhed i Børne og Familiehuset Flot parade i jagtforeningen Julemarked i Serup Forsamlingshus IF Centrum Håndbold Motionsholdene i LIF: Et stort hold motionister siger

Læs mere

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015 Med andre øjne besøger Odinsgård - side 4 Alt sejler i Havnehusene - side 8 Afdelingssekretærer med mange opgaver - side 13 Ordinære afdelingsmøder foråret 2015 - side 15 t 4 8 13 15 med andre øjne Skræppebladet

Læs mere

LOKAL NYT MAGASIN. Nej, Bonderøv - det er hun ikke Solgte fra bod ud mod vejen. Gi en hånd til fugleskydningen

LOKAL NYT MAGASIN. Nej, Bonderøv - det er hun ikke Solgte fra bod ud mod vejen. Gi en hånd til fugleskydningen Faldsled I Millinge I Svanninge LOKAL NYT MAGASIN 4 8 Nej, Bonderøv - det er hun ikke Solgte fra bod ud mod vejen Gi en hånd til fugleskydningen 22 Eventyr på fodrejsen Sognepræsten om netop pilgrimsvandringer

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 1-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TisvildeNyt. marts-april 2015. årgang 23 nr. 2 løssalg kr. 20. Biografens tårn repareres Foto: Susanne Borup

TisvildeNyt. marts-april 2015. årgang 23 nr. 2 løssalg kr. 20. Biografens tårn repareres Foto: Susanne Borup TisvildeNyt marts-april 2015 årgang 23 nr. 2 løssalg kr. 20 Biografens tårn repareres Foto: Susanne Borup Bruger du dit fritidshus nok? Få et gratis Salgstjek - så ved du hvad dit fritidshus er værd Tlf:

Læs mere

www.østernykirke.dk Foreningsbladet

www.østernykirke.dk Foreningsbladet www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2012 Sommer(tid) igen Foråret har budt på et succesfuldt eksperiment i Vonge med fastelavnsfest for voksne (side 38)

Læs mere

RAMLØSE. Kram-huset. Gadekæret. Alle helgen OKTOBER/NOVEMBER 2014 23. ÅRGANG NR. 5

RAMLØSE. Kram-huset. Gadekæret. Alle helgen OKTOBER/NOVEMBER 2014 23. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER/NOVEMBER 2014 23. ÅRGANG NR. 5 RAMLØSE Kram-huset Gadekæret Alle helgen GUIDEN: oktober/november 2014 Indhold Penge til gadekæret Forsidefoto: Sofie og Patrick er blevet gift i Ramløse kirke den

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store Alsønderup Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Bendstrup Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold Arresø Nejede Tulstrup Vester Strødam Magic Torsdag på Kulsviergården Lykkesholm Sønder Strødam

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

august/september 2012 21. årgang nr. 4 Ramløsefestival Flemming Rose Operaaften

august/september 2012 21. årgang nr. 4 Ramløsefestival Flemming Rose Operaaften august/september 2012 21. årgang nr. 4 RAMLØSE Ramløsefestival Flemming Rose Operaaften GUIDEN: august-september 2012 Fra Gribskovstafetten til Kræftens bekæmpelse: 232.026,52 kr 4 8 Ramløsefamiliefestival

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Information om optagelse af artikler og billeder i GelstedBladet. Brink s Begravelsesforretning

GENERALFORSAMLING. Information om optagelse af artikler og billeder i GelstedBladet. Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

RAMLØSE. Ramløsefestival 2012. Ali baba og de 40... Pinball-aften. OKOTBER/NOVEMBER 2012 21. årgang nr. 5

RAMLØSE. Ramløsefestival 2012. Ali baba og de 40... Pinball-aften. OKOTBER/NOVEMBER 2012 21. årgang nr. 5 OKOTBER/NOVEMBER 2012 21. årgang nr. 5 RAMLØSE Ramløsefestival 2012 Ali baba og de 40... Pinball-aften GUIDEN: august-september 2012 Ali Baba & de fyrretyve røvere Opføres i Ramløse Forsamlingshus af B

Læs mere