februar/marts årgang nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "februar/marts 2015 25. årgang nr. 1"

Transkript

1 guiden februar/marts årgang nr. 1 ANNISSE MÅRUM

2 I dette nummer: Indhold Tid til Generalforsamlinger! Mange gode spillere...side 32 Klimamøde i Annisse...side km i efterårsferien 12 side 5, 6, 32, 53 og 54 De 7 dødssynder...side 20 Ølsmagning i Mårum...side 32 Fastelavn 6, 30 og 41 Guiden nr. 1 /2015 Annisse-Mårum Guiden omdeles til alle husstande i Annisse og Mårum Sogne og i Skærød, Oplag 1950 eksemplarer Modtages bladet ikke, kontakt redaktionen. Næste nummer Udgivelsesdato: mandag den 30. marts 2015 Deadline: tirsdag den 10. marts 2015 Layout Grafikhuset, Tine Bagger-Sørensen Tryk Buwi Tryk Tegninger Tom Duus Kaya Bergholdt Ansvarshavende redaktør Tine Bagger-Sørensen Alle henvendelser i redaktionelle spørgsmål bedes stillets skriftligt til Kirkekontoret Frederiksværkvej 132 A tlf.: eller mailes til Fotos bedes fremsendt i format jpeg/eps/tiff. Forside Brandslukningsøverlse på Bjørnehøjskolen I dette nummer:...2 Hjertestarter Generalforsamling....5 Fastelavn....6 Kom og vær med....6 Klimatilpasning Kan det betale sig?... 8 Danmarksmester....9 Pilgrimsvandringer km Et helt specielt sted Falck på besøg Børnebyråd...18 Ugeskema...19 De 7 dødssynder Hjælp der nytter...22 Landsindsamling Marias Testamente Forår på Sprogø Med på vandretur Kalender Fastelavn Pias Salmeservice! Forårs- og påskebryg Generalforsamling Mårum Forsamlingshus Styrk din krop og hyg dig imens...33 Tilmeldingerne igang...35 "Hun levede et effektivt liv...37 Fastelavn med Noahs ark og børnekoret Et påskemåltid Café Grå Markedet Kirken og fremtiden Foruroligende På glad gensyn En dejlig aften Godt kæmpende motionister...52 Alder ingen hindring AIF's venner Mange gode spillere Generalforsamling deadline næste nummer: 10.marts Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

3 ANNISSE FORSAMLINGSHUS: nytænkning af Inge Lykke Pedersen ANNISSE forsamlingshus: generalforsamling af Inge Lykke Pedersen Annisse Forsamlingshus har fået bevilget en hjertestarter fra Trygfonden og der har foreløbig været afholdt 2 udbytterige kurser Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Annisse Forsamlingshus Så er det tid for den årlige generalforsamling, som i år afholdes onsdag kl i Annisse Forsamlingshus Ad punkt 7 Følgende er på valg som suppleanter: Lone Wibe Forsamlingshuset har efter ansøgning fået bevilget en hjertestarter fra Trygfonden. Det er vi i bestyrelsen rigtigt glade for, selvom vi håber, at der aldrig bliver brug for den. I forbindelse med modtagelse af hjertestarteren er der blevet afholdt 2 kurser for 6 personer pr. hold. Dette er et krav/tilbud for at få lov til at få en. Et meget udbytterigt kursus. Hjertestarteren er når dette skrives lige blevet modtaget og derfor endnu ikke opsat. Dette forventes gjort snarest. Den vil blive ophængt i Forsamlingshusets indgangsparti, så den er tilgængelig alle døgnets 24 timer. Den placeres i en kasse, der indeholder varmelegeme. Det er et krav fra Trygfonden, at den skal være tilgængelig hele døgnet. Vi har lært på kurset, at hvis uheldet er ude, og man får brug for en hjertestarter, skal man hente en sådan, hvis den er indenfor en afstand, Hjertestarter som kan tilbagelægges på 2-3 minutter. Så flere i Gl. Annisse kan få gavn af den. Forsamlingshuset er ved at gøre klar til at få udskiftet vindues- og indgangsparti. Når dette arbejde er tilendebragt, vil vi få opsat passende skiltning, der viser, hvor hjertestarteren hænger og en skitse, der viser, hvordan man forholder sig i tilfælde af hjertestop. Der vil ligeledes kunne hentes en uddybende folder. Hjertestarteren vil blive tilmeldt det landsdækkende netværk, så alle har mulighed for at se, at den befinder sig ved Annisse Forsamlingshus. Vi håber, at vi i næste nummer af guiden kan bringe nogle billeder, der nærmere viser, hvor den er ophængt. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af budgetramme og kontingent for det kommende år 6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af 1 suppleanter 8. Valg af 1 revisor 9. Eventuelt herunder kan intet vedtages Alle valg gælder for 2 år, genvalg kan finde sted. Forslag til dagsordenens pkt. 4 skal, bortset fra forslag til vedtægtsændringer, afleveres skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Ad punkt 6 Følgende er på valg til bestyrelsen: Bjarne Klarskov Andersen, Inge-Lis Petersen, Henrik Køster, Carsten Selnæs, Julie Sommer Julie Sommer er valgt som suppleant, men blev ordinært medlem af bestyrelsen, da Hans Granhøj valgte at forlade bestyrelsen midt i valgperioden. Ad punkt 8 Følgende er på valg som revisor: Helge Wibe Gule ærter og pandekager Traditionen tro vil der til fællesspisningen inden generalforsamlingen blive serveret Gule Ærter. Kokken er Carsten Selnæs, som allerede har bevist sine store evner med at fremstille denne traditionsbundne ret med passende tilbehør af pølse mm. Og nogle pandekager forventes også fremstillet til lejligheden. Spisningen starter som sædvanlig kl Tilmelding hos Lone Wibe eller Inge-Lis Petersen Vi håber, at mange af vores medlemmer har lyst til at deltage i generalforsamlingen og diskutere fortid og fremtid for forsamlingshuset. Vi vil gerne opfordre alle, der har lyst til at deltage i arbejdet i forsamlingshuset, til at overveje, om de skulle have lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet. Det er sjovt, lærerigt og forhåbentlig også gavnligt for vores lokalsamfund. På glædeligt gensyn til en debatrig generalforsamling. På bestyrelsens vegne Inge Lykke Pedersen Formand for Annisse Forsamlingshus Tvingsvej Helsinge Fællesspisning og sodavandsdisco Årets anden sodavandsdisco løber af stablen den 20. marts 2015 kl Sodavandsdiscoen er for de 6 12-årige. Fællesspisning er som sædvanligt den sidste onsdag i måneden, det vil sige onsdag den 25. februar og 25. marts, begge gange kl Tilmelding nødvendig hos Lone Wibe. 4 Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

4 ANNISSE forsamlingshus: fastelavn Fastelavn Vi skal til tøndeslagning Søndag 15. februar 15. kl Fastelavn og tøndeslagning 15. februar 2015 kl Det koster kr at deltage og er inklusiv sodavand og fastelavnsbolle. Yderligere forsyninger kan købes i baren. Der er sørget for en lille øl til far og en glad kop kaffe til mor. Umiddelbart efter tøndeslagningen kåres kattekonger og dronninger med uddeling af overdådige gaver. Der er fastelavn og tøndeslagning søndag den 15. februar 2015 kl i Annisse Forsamlingshus Det koster kr at deltage og er inklusiv sodavand og fastelavnsbolle. Yderligere forsyninger kan købes i baren. Der er sørget for en lille øl til far og en glad kop kaffe til mor. Umiddelbart efter tøndeslagningen kåres kattekonger og dronninger med uddeling af overdådige gaver. med! Generalforsamling i Annisse Lokalråd Kom og vær Kære medlem af Annisse Lokalråd 5. Forslag fra Annisse Lokalråds bestyrelse Ja, ja - det er dig, vi skriver til. Vidste du ikke det? 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er Henning Jensen og Niels Du er helt automatisk medlem af Annisse Lokalråd, hvis du bor i Annisse Andersen sogn. Fik vi gjort dig nysgerrig? Så kom og vær med! 7. Valg af bestyrelsessuppleanter - på valg er Conny Jensen og Lisbeth Du er hermed inviteret til at komme og overvære Annisse Lokalråds Bothmann generalforsamling, der finder sted i Huset i Kirkestræde mandag Valg af revisor marts kl Valg af revisorsuppleant 10. Eventuelt Dagsorden for denne begivenhed er som følger: 1. Valg af dirigent 2. Annisse Lokalråds bestyrelses beretning om året, der er gået 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Forslag fra Annisse Lokalråds medlemmer (OBS: Det kunne måske være dig, der kommer med gode ideer eller inspiration, men send dem så de er hos Jette Haugaard senest 8 dage før generalforsamlingen) (Kaya Bergholdt) Vi glæder os rigtig meget til at se dig og tag endelig hele familien med. Vi serverer en god kop gratis kaffe eller fire - og kage til. Der er naturligvis også mulighed for at købe andre drikkevarer, hvis du ikke lige er til kaffe. ANNISSE LOKALRÅD: klimatilpasning i bakkelandet af Niels Andersen, energigruppen i Annisse Lokalråd Klimatilpasning Grundejerforeningen i Bakkelandet har vedtaget, at regnvand og smeltevand i fremtiden skal nedsives i jorden eller afledes til Arresø via et nyanlagt dræn I Bakkelandet er vi i fuld gang med klimatilpasning. Her syntes vi ikke længere, det er miljømæssigt korrekt, at uforurenet regnvand blandes sammen med spildevandet og pumpes adskillige kilometer til renseanlægget i Helsinge for at blive renset og sendt ud i Ammendrup å. Fra Bakkelandet var der tidligere mange overløb til Arresø med en blanding af kloak og regnvand. Regnvandet fra veje og private grunde løb i spildevandskloakken, hvorfra det sammen med spildevandet løb videre til pumpestationen og overløbsbassinet ved vores fællesareal og derfra ofte videre ud i Arresø. Det betød, at søen blev forurenet med næringsstoffer og kolibakterier fra kloaksystemet, hvilket vi ikke var særligt stolte over. Regnvand og smeltevand skal nedsives I Bakkelandet har grundejerforeningen vedtaget en målsætning om, at regnvand og smeltevand i fremtiden skal nedsives i jorden eller afledes til Arresø via det nyanlagte dræn. Derfor har der siden august måned været travlt i Bakkelandet, hvor kloakspecialister har videofilmet kloakkerne, og sat foringer i kloakrørene for at få dem tætte. Gravemaskiner, lastbiler og dumpers har arbejdet i området og en stor boremaskine har udført styrede underboringer. Der er nu mange huse, der har fået nedgravet nye brønde og ledninger til at modtage alt regnvand fra bygningerne og flisearealerne, hvorfra vandet nu nedsives i faskiner på egen matrikel. Vi har tilstræbt, at alle bliver tilfredse I Bakkelandet er der blevet gravet af rabatterne, således at regnvandet ikke længere løber i vejbrøndene og derfra i kloakken. Nu nedsives regnvandet i rabatterne. Selvom området er kuperet, og vandet løber ned i de laveste områder, har vi fundet løsninger således, at ingen af de lavtliggende grunde får større gener med regnvand, end de tidligere har haft. Vi har tilstræbt, at alle bliver tilfredse med de ændringer, der nu sker i Bakkelandet. Arbejder fortsætter til foråret 2015, hvor vi skal grave de sidste faskiner ned. Alle græsrabatterne skal færdiggøres, rives og tilsås med nyt græs. Det samme gælder hos de enkelte grundejere, hvor der er blevet gravet i efteråret. På disse grunde skal der også udlægges lidt ny muld og sås græs. Godtgørelsen har stort set dækket udgifterne En lille arbejdsgruppe fra Grundejerforeningen Bakkelandet har stået for projektet med at separere regnvandet fra kloaksystemet, og det er sket i et rigtigt godt samarbejde med Gribvand Spildevand A/S. Projektet har fået godtgørelse fra Gribvand Spildevand A/S, som efter reglerne i Gribskov Kommunes spildevandsplan modsvares af tilsvarende besparelser i Gribvand Spildevand A/S. Godtgørelsen har stort set været i stand at dække udgifterne for de enkelte grundejere eller grundejerforeningen til Klimatilpasningsprojektet. Vi er glade for, at det ikke er blevet som i flere andre kommuner, hvor enkelte grundejerne let kommer til at betale mellem 50 og 100 tusindekroner for tilslutning til et separeret kloaksystem. Grundejerne i Bakkelandet er nu er sikret mod i fremtiden at skulle betale for rensning af regnvandet, hvis der skulle blive indført sådanne regler. Lokalrådet i Annisse har med stor interesse fulgt Klimatilpasningsprojektet i Bakkelandet helt fra start. Bestyrelsen er begejstret for ideen med en renere Arresø og besparelse på energien til at pumpe millioner af liter rent regnvand til rensning i Helsinge. Det sidste passer jo ind i ideen om Annisse som energilandsby. 6 Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

5 ANNISSE LOKALRÅD: klimamøde? af Jette Haugaard Kan det betale sig Klimatilpasning - kan det betale sig? Kom til klimamøde i Annisse Forsamlingshus torsdag den 19. februar klokken LOKALt: danmarksmester i møbelpolstring af Lone Uth Hansen På mødet vil Annisse Lokalråd orientere om: Klimatilpasning i Ramløse og Annisse. Annisse Lokalråd arbejder på at gøre Annisse til en Energilandsby, og nu kobler Lokalrådet dette sammen med en Klimapolitik i Annisse, hvor der kan spares rigtigt megen energi ved klimatilpasning. Derfor dette møde. Til mødet kommer politikere og repræsentanter fra Gribvand Spildevand A/S. Annisse Lokalråd håber, at repræsentanter fra alle grundejerforeningerne vil møde op og deltage i debatten om Klimatilpasning. På mødet informeres om, hvad Grundejerforeningen Bakkelandet har gjort for at lave klimatilpasninger. Hvad koster det at lave klimatilpasninger? Hvilke fordele er der ved det? Kan vi lave det uden udgifter for den enkelte grundejer? Kan vi med nedsivning af regnvand på egen matrikel sikre os, at vi ikke skal betale for rensning af regnvandet i fremtiden? Kan vi forebygge indtrængen af kloakvand i vores huse? Kan vi sikre grundvandet mod forurening fra kloaksystemet? Kan vi få et bedre kloaksystem ved at klimatilpasse i tide? Bliver Arresøen renere ved klimatilpasning? På mødet vil vi komme rundt om alle disse spørgsmål. Der er mange fordele ved at lave klimatilpasning i de enkelte Grundejerforeninger og specielt ved at gøre dette i samarbejde med Gribskov Kommune og Gribvand Spildevand A/S. Hør om de erfaringer man har fået i Bakkelandet med ændringer af kloaksystemet og om det samarbejde, der har været med Gribskov Kommune og Gribvand Spildevand A/S om løsningen af de praktiske problemer (læs også artiklen om Klimatilpasning i Bakkelandet). Hør også Gribvand Spildevand A/S fortælle om de muligheder for godtgørelse for udtræden for regnvand som er aktuelle i flere områder. Kom og deltag i debatten om Energigruppens målsætning om at spare på Energien ved klimatilpasning og hør om Arresøens tilstand bedres ved klimatilpasningen. Alle er naturligvis velkommen til mødet og lokalrådet byder på forfriskninger til mødet. Energigruppen, Annisse Lokalråd Danmarksmester Cecilie Vibe Hansen fra Lonnies Møbelpolstring i Ejlstrup, vandt i januar Danmarksmesterskabet i møbelpolstring Nu kan folk i Ejlstrup brøste sig med at de har fået en Danmarksmester i møbelpolstring. Den januar var der DM i Skills i Bellacenteret i København, hvor der var 36 faggrupper repræsenteret og besøgende. Cecilie Vibe Hansen blev af Teknisk skole i Skive, som er det eneste sted i landet hvor man kan uddanne sig til møbelpolstrer, opfordret til at deltage i DM i Skills, som en af de 4 bedste elever. Opgaven bestod i at polstre en Hans J. Wegner AP20 børnestol. Tegninger af stolen blev frigivet fra Wegners tegnestue og der er kun fremstillet 6 stole, så de er ret unikke. Møbelstoffet blev sponsoreret af Danish Art Weaving og deltagerne kunne frit vælge fra deres kollektion. Cecilie valgte som den eneste at bruge to forskellige stoffer til sin polstring. Det var en nervepirrende og intens weekend før guldet og Danmarksmesterskabet var i hus og blev flot overrakt af undervisningsminister Christine Antorini, Læreplads i Ejlstrup Cecilie Vibe Hansen er født og opvokset i Slagelse, men startede sin uddannelse som møbelpolstrer med en læreplads i Vejen hvor hun var i 1½ år og skiftede herefter læreplads til Lonnies Møbelspolstring i Ejlstrup, hvor hun har været 1 år. Cecilie mangler ca. 1 år af sin uddannelse som afsluttes med en svendeprøve, og så kan hun uddannet møbelpolster og med et Danmarksmesterskab i lommen er man godt på vej. Hun er meget glad for alsidigheden i jobbet, hvor 2 dage aldrig er ens. En stolt mester Laugsmester Lonnie Rasmussen har haft sit værksted i Ejlstrup i 7 år men har været i faget i over 30 år. Det er første gang at en af hendes elever deltager i DM i Skills og selvfølgelig er hun meget stolt og glad for lærlingens bedrifter. 8 Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

6 annoncer: LOKALT: pilgrimsture i foråret af Niels Henriksen og Rigmor Westh GJETHUSET Pilgrimsvandringer 26/02 20/03 RASMUS WALTER 14/03 05/04 BRØDRENE OLSEN I læsende stund er der planlagt yderligere 3 pilgrimsvandringer i foråret, som man kan deltage i uden tilmelding. Og så savner vi stadig overnatningsmuligheder for pilgrimme på vores nye rute gennem Mårum, Annisse og Ramløse... Der er foreløbig planlagt 5 ture fra januar til april. Temaet for alle turene er pilgrimsvandring. Med udgangspunkt i Esrum Kloster vil vi drage på rejse gennem tiden, fra den gang, hvor cistercienserordenen slår sig ned i Esrum, eller Esse, som navnet var den gang tilbage i 1100-tallet. Den næste tur finder sted mandag den 23. februar. Turen starter kl. 9.00, og mødested og indhold kan man finde på naturskolens hjemmeside ca. 14 dage før (www.nordsjaellandsnaturskole.dk). bygningskomplekser, lige som tidsdimensioner, mytiske eller folkloristiske superstrukturer, som den litteratur, de legender eller lignende, der knytter sig til et valfartssted. De elementer, som gør helligdommen hellig, defineres af de tilrejsende. Det er dem, der giver helligdommen dens betydning, og den således får mening fra den kultur, hvor den besøgende kommer fra. Helligestedet skabes med andre ord derfor ud fra idéer den besøgende har bragt med sig, og dets karaktér defineres af dets brugere. BIG FAT SNAKE FAMILIEKONCERT ONKEL REJE DE VISES STEN - FAMILIEFORESTILLING KIM LARSEN & KJUKKEN NORDISK 2015: BLAUE BLUME (DK) + HULDA (FO) + THE NEW WORLD VULTURE (NO) RASMUS WALTER BURNIN RED IVANHOE MUNGO PARK: NORDSKOVEN BRØDRENE OLSEN BIG FAT SNAKE JACOB TINGLEFF MONRAD & RISLUND DORTHE GERLACH TEITUR ONKEL REJE - FAMILIEKONCERT RUGSTED OG KREUTZFELDT THOMAS HARTMANN EMMELIE DE FOREST TOBIAS DYBVAD PEDE B & DJ NOIZE GINTBERG LIVE VI SIDDER BARE HER DIZZY MIZZ LIZZY QUEEN MACHINE & PINK FLOYD PROJECT. SUPPORT: BACK IN BLACK MADS LANGER M.FL SJOVE MÆND MED SLIPS HALBERG & FRIENDS THOMAS HELMIG GJETHUSET GJETHUSGADE 5 FREDERIKSVÆRK Annonce Ramløse0115.indd 1 16/01/ En pilgrim I Wikipedia, den frie encyklopædi, kan vi læse, at en pilgrimsfærd (valfart) er en rejse, der foretages med et religiøst formål. Rejsen vil normalt omfatte besøg på et eller flere hellige steder. Både rejsens mål og form kan være underkastet forskellige religiøse forskrifter. Ordet pilgrim kommer fra latin peregrini (= dem, der går mellem markerne), af per og agri (= ager, mark). Romerne kaldte sig cives Romani (= borgere af Rom), mens alle andre kaldtes peregrini, der bedst kan oversættes med "fremmede". I kristendommen fik ordet efterhånden en anden valør. Antropologerne Edith og Victor Turner beskriver pilgrimsfærd som et frivilligt og individuelt initiationsritual. Det skal rense den rejsende og bringe ham nærmere det guddommelige, gennem en rejse til et helligt sted, der er tæt forbundet med myter, og hvor guddommelige begivenheder har og vil finde sted. Alle de elementer, der omgiver en pilgrimsrejse, har betydning. Hvad der sker på og efter hjemrejsen har for eksempel lige så stor betydning som på udrejsen. Det samme gælder de relaterede Esrum kloster I Esrum ligger de sidste rester af et meget stort kloster. Et kloster ((Latin): claustrum betyder "indelukke") betegner dels et bygningsværk, dels et religiøst fællesskab, som lever adskilt fra det øvrige samfund efter en klosterordens særlige bestemmelser. Der findes klostre indenfor flere religioner. I vores tid er begrebet pilgrim nok ikke længere så stærkt bundet til religion, som tilfældet var i Middelalderen, men vi mennesker har stadig behov for at søge det guddommelige, det ubevidste og mysterierne i livet. Derfor vil det at søge stilheden, for at finde os selv, aldrig forsvinde. På linket her under er et bud på, hvad en pilgrimsrejse i dag kan byde på: De følgende 2 vandringer finder sted mellem kl. 9 og 13: mandag den 23. marts og mandag den 27. april. Mødesteder og indhold kan man se på hjemmesiden ca. 14 dage før den enkelte tur. Der bliver også udsendt et nyhedsbrev før hver tur. Nyhedsbreve kan også rekvireres på hjemmesiden. (Tom Duus) Pris og tilmelding Tilmelding er ikke nødvendig for grupper på mindre end 10 personer. Det koster 30 kr at deltage, hvis man ikke er medlem af Naturskolen - og på de fleste ture er der mulighed for at købe kaffe, kage m.v. Overnatningsmuligheder efterlyses Vedrørende ruten fra Esrum over Mårum, Annisse og Ramløse til Tisvilde, som åbner til sommer, mangler vi stadig folk, der kan tilbyde overnatning. Vi har i skrivende stund modtaget 4 tilbud om bed- and breakfast i Ramløseområdet, men mangler stadig fra Annisse lokalområde, hvor efterspørgslen sikkert bliver aktuel. Ring til Rigmor Westh og hør nærmere på Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

7 ANNISSE spejderne: vandretur Carla Hipper Sørensen (foto: Claus Bagger-Sørensen) Et hold friske Annisse spejdere brugte efterårsferien på en 100 kilometer lang vandretur gennem de svenske skove. De sov under pressening eller i shelter og i oppakningen indgik mad til flere dage Skov, skov og atter skov. Spejderne vandrede op til 28 km om dagen og der gik flere dage, før de mødte en købmand og kunne proviantere 100 km nætterne sov nogen af os i et hus som var blevet lavet om til et sovested, mens andre sov udenfor under presenning. Stedet var en nedlagt gård ved navn Liagården. Vi lavede vores mad på trangia. Maden var mest kartoffelmos, pasta, tomatsovs og andet let mad om aftenen. Om morgenen var det knækbrød med forskelligt pålæg. Til frokost fik vi brød, også med forskelligt pålæg. Mad til 3 dage Da turen startede skulle vi have mad med til ca tre dage indtil vi kom forbi et ICA supermarked. Rundt omkring var der placeret vandposter hvor man selv kunne pumpe vand op af brønden. Vores bagage vejede omkring 13 kg for børnene og 20kg for de voksne. Det var godt nok tungt, men vi klarede os og alle kom igennem. Om aften var vi trætte og hyggede os ved bålet. Vi kom forbi mange spændende steder og flot natur, men selvom det regnede meget, klarede vi os. I efterårsferien 2014 var nogle af annissespejdernes tropspejder på 100 km vandretur i Sverige. Vi var fem piger og fire voksne. Turen varede ialt fem dage. Vi mødtes i Helsingør ved færgen. På færgen blev der provianteret godt med slik og chokolade så vi kunne få energi til turen.efter en kort overfart med færgen tog vi toget til Åstorp. Turen gik langs skåneledden på Söderåsen. Vi gik forskellige længder hver dag. Den dag vi gik længst gik vi omkring de 28 km. Hvor vi sov var også forskelligt, vi kunne enten sove under presenning eller i shelter. To af 12 Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

8 annoncer: DAGPLEJEN: de fire årstider Salg og Service af TV * DVD * Lyd Antenneanlæg Parabolanlæg Aut. forhandler og installatør af Gratis tilbud på reparation af antenne- og parabolanlæg Salg og Service af 2tal TV * DVD * Lyd Gratis tilbud på Antenneanlæg reparation af Parabolanlæg WILLY S RADIOantenne- og Aut. Vestergade forhandler 9, 3200og Helsinge tlf parabolanlæg installatør af 2tal WILLY S RADIO Vestergade 9, 3200 Helsinge tlf Et helt specielt sted Dagplejebørnene lærer at skelne mellem årstiderne Gratis rådgivning om tæpper og gardiner Hos Tæppecenteret Gardin Nyt får du ikke bare gratis rådgivning. Vi tilbyder ligeledes at komme ud til dig, og sørge for at der bliver målt korrekt op. Vi udfører alt i gulve og solafskærmning. Vi ser frem til at yde dig vores bedste service Tæppecenteret A/S Skovbakkevej 23, 3200 Helsinge Tlf I vores dagplejegruppe har vi bl.a fokus på årstidens skiften. Vi har valgt fire dage i løbet af året, som er vores "forårssansedag", "sommersansedag", "efterårssansedag" og "vintersansedag". På disse dage starter vi med hjemmefra at tale med dagplejebørnene om årstider. Vi synger måske en sang, som har med årstiden at gøre. Alternativt vælger vi ikke at forberede os i fællesskab, og istedet få det enkelte barns spontane oplevelse af årstiden. Naturens rytme Målet med denne øvelse er at give dagplejebørnene en fornemmelse af årstidernes skiften og naturens rytme. Derudover er det vigtigt, at det enkelte barn får lov til at komme til orde og udtrykke hvordan netop han/hun sanser, føler og fornemmer årets gang. Når vi når frem til vores helt specielle sted skal børnene undersøge årstiden med alle sanserne. Hvordan ser der ud? Er der særlige dufte og lyde? Er der noget, man kan smage på? Hvad sker der med træerne, vandet, jorden, dyrene og luften? Vi lader børnene i grupper lære årstiden at kende. Nogle børn har måske lyst til at tegne årstiden, andre vil måske hellere gå på årstidsjagt for at plukke, samle og finde årstidstegn. Når vi kommer hjem efter sådan en tur snakker vi med børnene om, hvordan de hver især har oplevet naturens rytme. Vinter hilsen fra dagplejen i Annisse Dorthe, Lotte og Laila 14 Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

9 annoncer: BJØRNEHØJSKOLEN: falck på besøg Generalforsamling En personlig afsked Samtale afholdes gerne i Deres hjem Ring venligst for aftale Telefon Anders Bytoft i Foreningen Annisse-Mårum Guiden mandag den 23. februar 2015 Bedemand Bytoft Helsinge Telefon Kirkegade Helsinge Tid og sted oplyses ved henvendelse til formanden Bent Lynge tlf Mårum Falck på besøg Fadølsudlejning Flere størrelser anlæg/barer Altid øl på lager Bestil så tidligt som muligt Stort udvalg af dagligvarer Stor vinafdeling Åbent 365 dage om året Hverdage Weekend klasserne på Bjørnehøjskolen har lært om sikkerhed i skolekøkkenet En mandag i november havde 4.B og 4.C besøg af Keld Andersen fra Falck. Han lærte os en masse ting om hvad man skulle gøre hvis der skete en ulykke i køkkenet. Det kunne f.eks. være hvis der var en som brandte sig eller hvis der opstod brand i en gryde med olie i. Han gennemgik også hvad man skulle gøre hvis man havde skåret sig. Christine, Caroline & Noah Hver gruppe fik en pulverslukker Da vi havde fået vores diplomer skulle vi ud og prøve nogle pulverslukker. Vi blev delt op i fire grupper med fem personer i hver gruppe. Hver gruppe fik en pulverslukker som de skulle fyre af. Alle hyggede sig med at skyde pulver ud på vejen. Vi havde en meget god og sjov dag. Asta E.N., Aske & Benjamin R. førstehjælpskasse, en refleks og en Sophus Falck bamse. Vi var så glade for gaverne og kunne ikke vente med at bruge dem. Asta B.Ø., Freja & Aysenur Vi fik også et diplom Da vi kom hjem, viste vi vores mor og far hvad vi havde fået i vores gaveposer. Vi fortalt også hvad vi havde lært i timen hvor Falck-manden havde været der. Vi fik et diplom da han var færdig med at undervise os. Cecilie & Benjamin K. Nymårumvej Græsted tlf En gavepose til hver elev Falck-manden som kom og snakkede med os havde været så sød at lave en Falck-gavepose til os hver. Vores gaver var en polet, en yoyo, en Falck 16 Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

10 BJØRNEHØJSKOLEN: børnebyråd af Mathilde og Cecilie 5.B BJØRNEHØJSKOLEN: ugeskema revolutionen af Rikke Frederiksen Mathilde og Cecilie fra 5.B meldte sig som Ugeskema deltagere for Bjørnehøjskolen til Børnebyrådets møde i november. De kom hjem med kr. til legekasser Ugeskemaet er en helt ny måde at organisere undervisningen på. Det gør op med den traditionelle skemastruktur med én klasse, én lektion, ét fag og én lærer på et fast tidspunkt Børnebyråd I 5.B har vi arbejdet med Ugeskema i ca. to måneder og alle er rigtig glade for det. Det har haft en positiv effekt på arbejdsmiljøet og hævet det faglige niveau hos flere elever. Kort fortalt går det ud på, at alle de opgaver, eleverne skal lave i løbet af ugen, står i et afkrydsningsskema. I de timer, der så er afsat som 'Ugeskema-timer', bestemmer eleverne selv, i hvilken rækkefølge de vil løse opgaverne. Der kan altså på samme tid være elever der læser/skriver/løser matematikopgaver/maler/er på biblioteket/er ude/løber/arbejder med projekt og lignende. Eleverne bliver selvkørende Eleverne bliver hurtigt selvkørende, og dermed bliver der frigjort en masse tid til læreren, der kan hjælpe de steder, hvor der er særlige behov. Ligeledes har eleverne en 'navneklods', de sætter op på lærerens bord, når de har brug for hjælp, således, at de kan løse andre opgaver imens, og derved ikke opnår ventetid/spildtid. I ugeskemaet er det implementeret at arbejde med mål og handleplaner. En aftalebog til hver elev Hver elev har en aftalebog med mål og handleplaner, som er lavet i et samarbejde mellem elev/lærer/forældre og er skrevet under af alle tre parter. Eleven vælger ét mål af gangen, som han eller hun vil arbejde med og evaluerer det ugentligt i sin logbog. Yderligere information kan findes på Det startede med at Pia kom ind i vores klasse sammen med to piger fra elevrådet og spurgte, om der var nogen der ville komme med til et byrådsmøde og prøve på at få penge til vores skole. Vi, Mathilde og Cecilie meldte os til opgaven. Vi talte sammen med elevrådet og aftalte, hvad vi ville have med til børnebyrådet. De andre elever på skolen havde ønsket vandmaskine, legetasker eller dyr skåret ud i træ som man kunne side på. Så vi havde de tre muligheder med. hold, sammen med nogen fra de andre skoler. Vi arbejde hårdt for at få mest muligt med hjem. vi måtte ringe til vores skoleinspektør, hvis vi skulle have nogen af de dyre ting. Det endte med legekasser til kr. til vores skole. Vi har lavet legekasserne, som vi har udleveret til 1-6 klasse. I kasserne er der er forskellige ting til udendørs aktiviteter. Vi er rigtig glade for resultatet. Ondt i maven af bare spænding Da den store dag kom,tog vi bussen over til rådhuset. Vi havde ondt i maven af bare spænding. Da vi kom ind i byrådssalen fandt vi vores pladser og vi var meget spændte på, hvad der skulle ske. Vi startede, da alle skoler i Gribskov var kommet og både børn og de voksne var parate. Der var både besøg fra radio og aviserne. Vi snakkede med en journalist, der skrev noget ned, og et kamera filmede samtidig med at en mand optog på bånd, hvad vi sagde. Han stod faktisk lige op i hovedet på os. Eleverne bliver hurtigt selvkørende Mest muligt med hjem Børnebyrådet begyndte og vi Mathilde og Cecilie talte om de ting vi gerne ville have på vores skole. Vi kom ok fra start. Vi blev delt ind på hvert sit Eleverne bestemmer selv i hvilken rækkefølge, de vil løse opgaverne, når de arbejde med ugeskemaet 18 Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

FEBRUAR/MARTS 2015 25. ÅRGANG NR. 1 ANNISSE MÅRUM

FEBRUAR/MARTS 2015 25. ÅRGANG NR. 1 ANNISSE MÅRUM guiden FEBRUAR/MARTS 2015 25. ÅRGANG NR. 1 ANNISSE MÅRUM I dette nummer: Indhold Tid til Generalforsamlinger! Mange gode spillere...side 32 Klimamøde i Annisse...side 8 100 km i efterårsferien 12 side

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp Andst Lokalråd indkalder herved til årsmøde i lokalrådet Det er kl. 19.00 Årssmødet afholdes i forbindelse med foreningsdagen i Andst, lørdag den 18. marts 2017. 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 5. juni 9. juni 2012 2 Tirsdag 5. juni (Grundlovsdag) Kl.14:30 SVIF motionsløb Der er start fra Vinkel Stadion. Rute på ca. 7 km. Rute på ca. 4 km. (børneløb) Deltagerprisen:

Læs mere

Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår. Februar 2012

Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår. Februar 2012 Februar 2012 Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår Kalenderoversigt over aktiviteter i omegnen Kære læser Hvis du læser dette sidder du med

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne.

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Palmesøndag Kirkerummet Palmegrene til at vifte med/lægge foran Jesus Et æsel, palmer, en kappe til Jesus Fortæl

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Mandag den 18 januar 2016 Dagsorden 1. Valg af Dirigent 2. Bestyrelsesberetning 3. Kasserens beretning 4. Indkommende forslag 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Velkommen til min dagpleje.

Velkommen til min dagpleje. Velkommen til min dagpleje. Mit navn og adresse er: Karin Kjær Jensen Egevej 10 6051 Almind 22588077/75561986 Mine åbningstider er: Mandag torsdag fra kl. 6.45 til 16.30 Fredag fra kl. 6.45 til 15.45 Lidt

Læs mere

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde Karen Mette er sygemeldt: Måske har nogle af Jer undret Jer over at Karen Mette ikke har været at finde i et stykke tid her i fritteren. Karen Mette fik før jul problemer med at sove om natten, og har

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND LIV OG LEDSAGELSE Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter som udbydes af Psykiatri og Handicap,

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Goddagsang. Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen

Goddagsang. Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen Goddagsang Tekst og musik: Dorte Salling-Poulsen Tekst 1: Goddag, goddag, goddag og velkommen Goddag og velkommen til musik. Vi skal synge, vi skal spille, vi skal danse. Kom vær med, vi er ikke til at

Læs mere