februar/marts årgang nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "februar/marts 2015 25. årgang nr. 1"

Transkript

1 guiden februar/marts årgang nr. 1 ANNISSE MÅRUM

2 I dette nummer: Indhold Tid til Generalforsamlinger! Mange gode spillere...side 32 Klimamøde i Annisse...side km i efterårsferien 12 side 5, 6, 32, 53 og 54 De 7 dødssynder...side 20 Ølsmagning i Mårum...side 32 Fastelavn 6, 30 og 41 Guiden nr. 1 /2015 Annisse-Mårum Guiden omdeles til alle husstande i Annisse og Mårum Sogne og i Skærød, Oplag 1950 eksemplarer Modtages bladet ikke, kontakt redaktionen. Næste nummer Udgivelsesdato: mandag den 30. marts 2015 Deadline: tirsdag den 10. marts 2015 Layout Grafikhuset, Tine Bagger-Sørensen Tryk Buwi Tryk Tegninger Tom Duus Kaya Bergholdt Ansvarshavende redaktør Tine Bagger-Sørensen Alle henvendelser i redaktionelle spørgsmål bedes stillets skriftligt til Kirkekontoret Frederiksværkvej 132 A tlf.: eller mailes til Fotos bedes fremsendt i format jpeg/eps/tiff. Forside Brandslukningsøverlse på Bjørnehøjskolen I dette nummer:...2 Hjertestarter Generalforsamling....5 Fastelavn....6 Kom og vær med....6 Klimatilpasning Kan det betale sig?... 8 Danmarksmester....9 Pilgrimsvandringer km Et helt specielt sted Falck på besøg Børnebyråd...18 Ugeskema...19 De 7 dødssynder Hjælp der nytter...22 Landsindsamling Marias Testamente Forår på Sprogø Med på vandretur Kalender Fastelavn Pias Salmeservice! Forårs- og påskebryg Generalforsamling Mårum Forsamlingshus Styrk din krop og hyg dig imens...33 Tilmeldingerne igang...35 "Hun levede et effektivt liv...37 Fastelavn med Noahs ark og børnekoret Et påskemåltid Café Grå Markedet Kirken og fremtiden Foruroligende På glad gensyn En dejlig aften Godt kæmpende motionister...52 Alder ingen hindring AIF's venner Mange gode spillere Generalforsamling deadline næste nummer: 10.marts Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

3 ANNISSE FORSAMLINGSHUS: nytænkning af Inge Lykke Pedersen ANNISSE forsamlingshus: generalforsamling af Inge Lykke Pedersen Annisse Forsamlingshus har fået bevilget en hjertestarter fra Trygfonden og der har foreløbig været afholdt 2 udbytterige kurser Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Annisse Forsamlingshus Så er det tid for den årlige generalforsamling, som i år afholdes onsdag kl i Annisse Forsamlingshus Ad punkt 7 Følgende er på valg som suppleanter: Lone Wibe Forsamlingshuset har efter ansøgning fået bevilget en hjertestarter fra Trygfonden. Det er vi i bestyrelsen rigtigt glade for, selvom vi håber, at der aldrig bliver brug for den. I forbindelse med modtagelse af hjertestarteren er der blevet afholdt 2 kurser for 6 personer pr. hold. Dette er et krav/tilbud for at få lov til at få en. Et meget udbytterigt kursus. Hjertestarteren er når dette skrives lige blevet modtaget og derfor endnu ikke opsat. Dette forventes gjort snarest. Den vil blive ophængt i Forsamlingshusets indgangsparti, så den er tilgængelig alle døgnets 24 timer. Den placeres i en kasse, der indeholder varmelegeme. Det er et krav fra Trygfonden, at den skal være tilgængelig hele døgnet. Vi har lært på kurset, at hvis uheldet er ude, og man får brug for en hjertestarter, skal man hente en sådan, hvis den er indenfor en afstand, Hjertestarter som kan tilbagelægges på 2-3 minutter. Så flere i Gl. Annisse kan få gavn af den. Forsamlingshuset er ved at gøre klar til at få udskiftet vindues- og indgangsparti. Når dette arbejde er tilendebragt, vil vi få opsat passende skiltning, der viser, hvor hjertestarteren hænger og en skitse, der viser, hvordan man forholder sig i tilfælde af hjertestop. Der vil ligeledes kunne hentes en uddybende folder. Hjertestarteren vil blive tilmeldt det landsdækkende netværk, så alle har mulighed for at se, at den befinder sig ved Annisse Forsamlingshus. Vi håber, at vi i næste nummer af guiden kan bringe nogle billeder, der nærmere viser, hvor den er ophængt. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af budgetramme og kontingent for det kommende år 6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af 1 suppleanter 8. Valg af 1 revisor 9. Eventuelt herunder kan intet vedtages Alle valg gælder for 2 år, genvalg kan finde sted. Forslag til dagsordenens pkt. 4 skal, bortset fra forslag til vedtægtsændringer, afleveres skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Ad punkt 6 Følgende er på valg til bestyrelsen: Bjarne Klarskov Andersen, Inge-Lis Petersen, Henrik Køster, Carsten Selnæs, Julie Sommer Julie Sommer er valgt som suppleant, men blev ordinært medlem af bestyrelsen, da Hans Granhøj valgte at forlade bestyrelsen midt i valgperioden. Ad punkt 8 Følgende er på valg som revisor: Helge Wibe Gule ærter og pandekager Traditionen tro vil der til fællesspisningen inden generalforsamlingen blive serveret Gule Ærter. Kokken er Carsten Selnæs, som allerede har bevist sine store evner med at fremstille denne traditionsbundne ret med passende tilbehør af pølse mm. Og nogle pandekager forventes også fremstillet til lejligheden. Spisningen starter som sædvanlig kl Tilmelding hos Lone Wibe eller Inge-Lis Petersen Vi håber, at mange af vores medlemmer har lyst til at deltage i generalforsamlingen og diskutere fortid og fremtid for forsamlingshuset. Vi vil gerne opfordre alle, der har lyst til at deltage i arbejdet i forsamlingshuset, til at overveje, om de skulle have lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet. Det er sjovt, lærerigt og forhåbentlig også gavnligt for vores lokalsamfund. På glædeligt gensyn til en debatrig generalforsamling. På bestyrelsens vegne Inge Lykke Pedersen Formand for Annisse Forsamlingshus Tvingsvej Helsinge Fællesspisning og sodavandsdisco Årets anden sodavandsdisco løber af stablen den 20. marts 2015 kl Sodavandsdiscoen er for de 6 12-årige. Fællesspisning er som sædvanligt den sidste onsdag i måneden, det vil sige onsdag den 25. februar og 25. marts, begge gange kl Tilmelding nødvendig hos Lone Wibe. 4 Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

4 ANNISSE forsamlingshus: fastelavn Fastelavn Vi skal til tøndeslagning Søndag 15. februar 15. kl Fastelavn og tøndeslagning 15. februar 2015 kl Det koster kr at deltage og er inklusiv sodavand og fastelavnsbolle. Yderligere forsyninger kan købes i baren. Der er sørget for en lille øl til far og en glad kop kaffe til mor. Umiddelbart efter tøndeslagningen kåres kattekonger og dronninger med uddeling af overdådige gaver. Der er fastelavn og tøndeslagning søndag den 15. februar 2015 kl i Annisse Forsamlingshus Det koster kr at deltage og er inklusiv sodavand og fastelavnsbolle. Yderligere forsyninger kan købes i baren. Der er sørget for en lille øl til far og en glad kop kaffe til mor. Umiddelbart efter tøndeslagningen kåres kattekonger og dronninger med uddeling af overdådige gaver. med! Generalforsamling i Annisse Lokalråd Kom og vær Kære medlem af Annisse Lokalråd 5. Forslag fra Annisse Lokalråds bestyrelse Ja, ja - det er dig, vi skriver til. Vidste du ikke det? 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er Henning Jensen og Niels Du er helt automatisk medlem af Annisse Lokalråd, hvis du bor i Annisse Andersen sogn. Fik vi gjort dig nysgerrig? Så kom og vær med! 7. Valg af bestyrelsessuppleanter - på valg er Conny Jensen og Lisbeth Du er hermed inviteret til at komme og overvære Annisse Lokalråds Bothmann generalforsamling, der finder sted i Huset i Kirkestræde mandag Valg af revisor marts kl Valg af revisorsuppleant 10. Eventuelt Dagsorden for denne begivenhed er som følger: 1. Valg af dirigent 2. Annisse Lokalråds bestyrelses beretning om året, der er gået 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Forslag fra Annisse Lokalråds medlemmer (OBS: Det kunne måske være dig, der kommer med gode ideer eller inspiration, men send dem så de er hos Jette Haugaard senest 8 dage før generalforsamlingen) (Kaya Bergholdt) Vi glæder os rigtig meget til at se dig og tag endelig hele familien med. Vi serverer en god kop gratis kaffe eller fire - og kage til. Der er naturligvis også mulighed for at købe andre drikkevarer, hvis du ikke lige er til kaffe. ANNISSE LOKALRÅD: klimatilpasning i bakkelandet af Niels Andersen, energigruppen i Annisse Lokalråd Klimatilpasning Grundejerforeningen i Bakkelandet har vedtaget, at regnvand og smeltevand i fremtiden skal nedsives i jorden eller afledes til Arresø via et nyanlagt dræn I Bakkelandet er vi i fuld gang med klimatilpasning. Her syntes vi ikke længere, det er miljømæssigt korrekt, at uforurenet regnvand blandes sammen med spildevandet og pumpes adskillige kilometer til renseanlægget i Helsinge for at blive renset og sendt ud i Ammendrup å. Fra Bakkelandet var der tidligere mange overløb til Arresø med en blanding af kloak og regnvand. Regnvandet fra veje og private grunde løb i spildevandskloakken, hvorfra det sammen med spildevandet løb videre til pumpestationen og overløbsbassinet ved vores fællesareal og derfra ofte videre ud i Arresø. Det betød, at søen blev forurenet med næringsstoffer og kolibakterier fra kloaksystemet, hvilket vi ikke var særligt stolte over. Regnvand og smeltevand skal nedsives I Bakkelandet har grundejerforeningen vedtaget en målsætning om, at regnvand og smeltevand i fremtiden skal nedsives i jorden eller afledes til Arresø via det nyanlagte dræn. Derfor har der siden august måned været travlt i Bakkelandet, hvor kloakspecialister har videofilmet kloakkerne, og sat foringer i kloakrørene for at få dem tætte. Gravemaskiner, lastbiler og dumpers har arbejdet i området og en stor boremaskine har udført styrede underboringer. Der er nu mange huse, der har fået nedgravet nye brønde og ledninger til at modtage alt regnvand fra bygningerne og flisearealerne, hvorfra vandet nu nedsives i faskiner på egen matrikel. Vi har tilstræbt, at alle bliver tilfredse I Bakkelandet er der blevet gravet af rabatterne, således at regnvandet ikke længere løber i vejbrøndene og derfra i kloakken. Nu nedsives regnvandet i rabatterne. Selvom området er kuperet, og vandet løber ned i de laveste områder, har vi fundet løsninger således, at ingen af de lavtliggende grunde får større gener med regnvand, end de tidligere har haft. Vi har tilstræbt, at alle bliver tilfredse med de ændringer, der nu sker i Bakkelandet. Arbejder fortsætter til foråret 2015, hvor vi skal grave de sidste faskiner ned. Alle græsrabatterne skal færdiggøres, rives og tilsås med nyt græs. Det samme gælder hos de enkelte grundejere, hvor der er blevet gravet i efteråret. På disse grunde skal der også udlægges lidt ny muld og sås græs. Godtgørelsen har stort set dækket udgifterne En lille arbejdsgruppe fra Grundejerforeningen Bakkelandet har stået for projektet med at separere regnvandet fra kloaksystemet, og det er sket i et rigtigt godt samarbejde med Gribvand Spildevand A/S. Projektet har fået godtgørelse fra Gribvand Spildevand A/S, som efter reglerne i Gribskov Kommunes spildevandsplan modsvares af tilsvarende besparelser i Gribvand Spildevand A/S. Godtgørelsen har stort set været i stand at dække udgifterne for de enkelte grundejere eller grundejerforeningen til Klimatilpasningsprojektet. Vi er glade for, at det ikke er blevet som i flere andre kommuner, hvor enkelte grundejerne let kommer til at betale mellem 50 og 100 tusindekroner for tilslutning til et separeret kloaksystem. Grundejerne i Bakkelandet er nu er sikret mod i fremtiden at skulle betale for rensning af regnvandet, hvis der skulle blive indført sådanne regler. Lokalrådet i Annisse har med stor interesse fulgt Klimatilpasningsprojektet i Bakkelandet helt fra start. Bestyrelsen er begejstret for ideen med en renere Arresø og besparelse på energien til at pumpe millioner af liter rent regnvand til rensning i Helsinge. Det sidste passer jo ind i ideen om Annisse som energilandsby. 6 Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

5 ANNISSE LOKALRÅD: klimamøde? af Jette Haugaard Kan det betale sig Klimatilpasning - kan det betale sig? Kom til klimamøde i Annisse Forsamlingshus torsdag den 19. februar klokken LOKALt: danmarksmester i møbelpolstring af Lone Uth Hansen På mødet vil Annisse Lokalråd orientere om: Klimatilpasning i Ramløse og Annisse. Annisse Lokalråd arbejder på at gøre Annisse til en Energilandsby, og nu kobler Lokalrådet dette sammen med en Klimapolitik i Annisse, hvor der kan spares rigtigt megen energi ved klimatilpasning. Derfor dette møde. Til mødet kommer politikere og repræsentanter fra Gribvand Spildevand A/S. Annisse Lokalråd håber, at repræsentanter fra alle grundejerforeningerne vil møde op og deltage i debatten om Klimatilpasning. På mødet informeres om, hvad Grundejerforeningen Bakkelandet har gjort for at lave klimatilpasninger. Hvad koster det at lave klimatilpasninger? Hvilke fordele er der ved det? Kan vi lave det uden udgifter for den enkelte grundejer? Kan vi med nedsivning af regnvand på egen matrikel sikre os, at vi ikke skal betale for rensning af regnvandet i fremtiden? Kan vi forebygge indtrængen af kloakvand i vores huse? Kan vi sikre grundvandet mod forurening fra kloaksystemet? Kan vi få et bedre kloaksystem ved at klimatilpasse i tide? Bliver Arresøen renere ved klimatilpasning? På mødet vil vi komme rundt om alle disse spørgsmål. Der er mange fordele ved at lave klimatilpasning i de enkelte Grundejerforeninger og specielt ved at gøre dette i samarbejde med Gribskov Kommune og Gribvand Spildevand A/S. Hør om de erfaringer man har fået i Bakkelandet med ændringer af kloaksystemet og om det samarbejde, der har været med Gribskov Kommune og Gribvand Spildevand A/S om løsningen af de praktiske problemer (læs også artiklen om Klimatilpasning i Bakkelandet). Hør også Gribvand Spildevand A/S fortælle om de muligheder for godtgørelse for udtræden for regnvand som er aktuelle i flere områder. Kom og deltag i debatten om Energigruppens målsætning om at spare på Energien ved klimatilpasning og hør om Arresøens tilstand bedres ved klimatilpasningen. Alle er naturligvis velkommen til mødet og lokalrådet byder på forfriskninger til mødet. Energigruppen, Annisse Lokalråd Danmarksmester Cecilie Vibe Hansen fra Lonnies Møbelpolstring i Ejlstrup, vandt i januar Danmarksmesterskabet i møbelpolstring Nu kan folk i Ejlstrup brøste sig med at de har fået en Danmarksmester i møbelpolstring. Den januar var der DM i Skills i Bellacenteret i København, hvor der var 36 faggrupper repræsenteret og besøgende. Cecilie Vibe Hansen blev af Teknisk skole i Skive, som er det eneste sted i landet hvor man kan uddanne sig til møbelpolstrer, opfordret til at deltage i DM i Skills, som en af de 4 bedste elever. Opgaven bestod i at polstre en Hans J. Wegner AP20 børnestol. Tegninger af stolen blev frigivet fra Wegners tegnestue og der er kun fremstillet 6 stole, så de er ret unikke. Møbelstoffet blev sponsoreret af Danish Art Weaving og deltagerne kunne frit vælge fra deres kollektion. Cecilie valgte som den eneste at bruge to forskellige stoffer til sin polstring. Det var en nervepirrende og intens weekend før guldet og Danmarksmesterskabet var i hus og blev flot overrakt af undervisningsminister Christine Antorini, Læreplads i Ejlstrup Cecilie Vibe Hansen er født og opvokset i Slagelse, men startede sin uddannelse som møbelpolstrer med en læreplads i Vejen hvor hun var i 1½ år og skiftede herefter læreplads til Lonnies Møbelspolstring i Ejlstrup, hvor hun har været 1 år. Cecilie mangler ca. 1 år af sin uddannelse som afsluttes med en svendeprøve, og så kan hun uddannet møbelpolster og med et Danmarksmesterskab i lommen er man godt på vej. Hun er meget glad for alsidigheden i jobbet, hvor 2 dage aldrig er ens. En stolt mester Laugsmester Lonnie Rasmussen har haft sit værksted i Ejlstrup i 7 år men har været i faget i over 30 år. Det er første gang at en af hendes elever deltager i DM i Skills og selvfølgelig er hun meget stolt og glad for lærlingens bedrifter. 8 Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

6 annoncer: LOKALT: pilgrimsture i foråret af Niels Henriksen og Rigmor Westh GJETHUSET Pilgrimsvandringer 26/02 20/03 RASMUS WALTER 14/03 05/04 BRØDRENE OLSEN I læsende stund er der planlagt yderligere 3 pilgrimsvandringer i foråret, som man kan deltage i uden tilmelding. Og så savner vi stadig overnatningsmuligheder for pilgrimme på vores nye rute gennem Mårum, Annisse og Ramløse... Der er foreløbig planlagt 5 ture fra januar til april. Temaet for alle turene er pilgrimsvandring. Med udgangspunkt i Esrum Kloster vil vi drage på rejse gennem tiden, fra den gang, hvor cistercienserordenen slår sig ned i Esrum, eller Esse, som navnet var den gang tilbage i 1100-tallet. Den næste tur finder sted mandag den 23. februar. Turen starter kl. 9.00, og mødested og indhold kan man finde på naturskolens hjemmeside ca. 14 dage før (www.nordsjaellandsnaturskole.dk). bygningskomplekser, lige som tidsdimensioner, mytiske eller folkloristiske superstrukturer, som den litteratur, de legender eller lignende, der knytter sig til et valfartssted. De elementer, som gør helligdommen hellig, defineres af de tilrejsende. Det er dem, der giver helligdommen dens betydning, og den således får mening fra den kultur, hvor den besøgende kommer fra. Helligestedet skabes med andre ord derfor ud fra idéer den besøgende har bragt med sig, og dets karaktér defineres af dets brugere. BIG FAT SNAKE FAMILIEKONCERT ONKEL REJE DE VISES STEN - FAMILIEFORESTILLING KIM LARSEN & KJUKKEN NORDISK 2015: BLAUE BLUME (DK) + HULDA (FO) + THE NEW WORLD VULTURE (NO) RASMUS WALTER BURNIN RED IVANHOE MUNGO PARK: NORDSKOVEN BRØDRENE OLSEN BIG FAT SNAKE JACOB TINGLEFF MONRAD & RISLUND DORTHE GERLACH TEITUR ONKEL REJE - FAMILIEKONCERT RUGSTED OG KREUTZFELDT THOMAS HARTMANN EMMELIE DE FOREST TOBIAS DYBVAD PEDE B & DJ NOIZE GINTBERG LIVE VI SIDDER BARE HER DIZZY MIZZ LIZZY QUEEN MACHINE & PINK FLOYD PROJECT. SUPPORT: BACK IN BLACK MADS LANGER M.FL SJOVE MÆND MED SLIPS HALBERG & FRIENDS THOMAS HELMIG GJETHUSET GJETHUSGADE 5 FREDERIKSVÆRK Annonce Ramløse0115.indd 1 16/01/ En pilgrim I Wikipedia, den frie encyklopædi, kan vi læse, at en pilgrimsfærd (valfart) er en rejse, der foretages med et religiøst formål. Rejsen vil normalt omfatte besøg på et eller flere hellige steder. Både rejsens mål og form kan være underkastet forskellige religiøse forskrifter. Ordet pilgrim kommer fra latin peregrini (= dem, der går mellem markerne), af per og agri (= ager, mark). Romerne kaldte sig cives Romani (= borgere af Rom), mens alle andre kaldtes peregrini, der bedst kan oversættes med "fremmede". I kristendommen fik ordet efterhånden en anden valør. Antropologerne Edith og Victor Turner beskriver pilgrimsfærd som et frivilligt og individuelt initiationsritual. Det skal rense den rejsende og bringe ham nærmere det guddommelige, gennem en rejse til et helligt sted, der er tæt forbundet med myter, og hvor guddommelige begivenheder har og vil finde sted. Alle de elementer, der omgiver en pilgrimsrejse, har betydning. Hvad der sker på og efter hjemrejsen har for eksempel lige så stor betydning som på udrejsen. Det samme gælder de relaterede Esrum kloster I Esrum ligger de sidste rester af et meget stort kloster. Et kloster ((Latin): claustrum betyder "indelukke") betegner dels et bygningsværk, dels et religiøst fællesskab, som lever adskilt fra det øvrige samfund efter en klosterordens særlige bestemmelser. Der findes klostre indenfor flere religioner. I vores tid er begrebet pilgrim nok ikke længere så stærkt bundet til religion, som tilfældet var i Middelalderen, men vi mennesker har stadig behov for at søge det guddommelige, det ubevidste og mysterierne i livet. Derfor vil det at søge stilheden, for at finde os selv, aldrig forsvinde. På linket her under er et bud på, hvad en pilgrimsrejse i dag kan byde på: De følgende 2 vandringer finder sted mellem kl. 9 og 13: mandag den 23. marts og mandag den 27. april. Mødesteder og indhold kan man se på hjemmesiden ca. 14 dage før den enkelte tur. Der bliver også udsendt et nyhedsbrev før hver tur. Nyhedsbreve kan også rekvireres på hjemmesiden. (Tom Duus) Pris og tilmelding Tilmelding er ikke nødvendig for grupper på mindre end 10 personer. Det koster 30 kr at deltage, hvis man ikke er medlem af Naturskolen - og på de fleste ture er der mulighed for at købe kaffe, kage m.v. Overnatningsmuligheder efterlyses Vedrørende ruten fra Esrum over Mårum, Annisse og Ramløse til Tisvilde, som åbner til sommer, mangler vi stadig folk, der kan tilbyde overnatning. Vi har i skrivende stund modtaget 4 tilbud om bed- and breakfast i Ramløseområdet, men mangler stadig fra Annisse lokalområde, hvor efterspørgslen sikkert bliver aktuel. Ring til Rigmor Westh og hør nærmere på Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

7 ANNISSE spejderne: vandretur Carla Hipper Sørensen (foto: Claus Bagger-Sørensen) Et hold friske Annisse spejdere brugte efterårsferien på en 100 kilometer lang vandretur gennem de svenske skove. De sov under pressening eller i shelter og i oppakningen indgik mad til flere dage Skov, skov og atter skov. Spejderne vandrede op til 28 km om dagen og der gik flere dage, før de mødte en købmand og kunne proviantere 100 km nætterne sov nogen af os i et hus som var blevet lavet om til et sovested, mens andre sov udenfor under presenning. Stedet var en nedlagt gård ved navn Liagården. Vi lavede vores mad på trangia. Maden var mest kartoffelmos, pasta, tomatsovs og andet let mad om aftenen. Om morgenen var det knækbrød med forskelligt pålæg. Til frokost fik vi brød, også med forskelligt pålæg. Mad til 3 dage Da turen startede skulle vi have mad med til ca tre dage indtil vi kom forbi et ICA supermarked. Rundt omkring var der placeret vandposter hvor man selv kunne pumpe vand op af brønden. Vores bagage vejede omkring 13 kg for børnene og 20kg for de voksne. Det var godt nok tungt, men vi klarede os og alle kom igennem. Om aften var vi trætte og hyggede os ved bålet. Vi kom forbi mange spændende steder og flot natur, men selvom det regnede meget, klarede vi os. I efterårsferien 2014 var nogle af annissespejdernes tropspejder på 100 km vandretur i Sverige. Vi var fem piger og fire voksne. Turen varede ialt fem dage. Vi mødtes i Helsingør ved færgen. På færgen blev der provianteret godt med slik og chokolade så vi kunne få energi til turen.efter en kort overfart med færgen tog vi toget til Åstorp. Turen gik langs skåneledden på Söderåsen. Vi gik forskellige længder hver dag. Den dag vi gik længst gik vi omkring de 28 km. Hvor vi sov var også forskelligt, vi kunne enten sove under presenning eller i shelter. To af 12 Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

8 annoncer: DAGPLEJEN: de fire årstider Salg og Service af TV * DVD * Lyd Antenneanlæg Parabolanlæg Aut. forhandler og installatør af Gratis tilbud på reparation af antenne- og parabolanlæg Salg og Service af 2tal TV * DVD * Lyd Gratis tilbud på Antenneanlæg reparation af Parabolanlæg WILLY S RADIOantenne- og Aut. Vestergade forhandler 9, 3200og Helsinge tlf parabolanlæg installatør af 2tal WILLY S RADIO Vestergade 9, 3200 Helsinge tlf Et helt specielt sted Dagplejebørnene lærer at skelne mellem årstiderne Gratis rådgivning om tæpper og gardiner Hos Tæppecenteret Gardin Nyt får du ikke bare gratis rådgivning. Vi tilbyder ligeledes at komme ud til dig, og sørge for at der bliver målt korrekt op. Vi udfører alt i gulve og solafskærmning. Vi ser frem til at yde dig vores bedste service Tæppecenteret A/S Skovbakkevej 23, 3200 Helsinge Tlf I vores dagplejegruppe har vi bl.a fokus på årstidens skiften. Vi har valgt fire dage i løbet af året, som er vores "forårssansedag", "sommersansedag", "efterårssansedag" og "vintersansedag". På disse dage starter vi med hjemmefra at tale med dagplejebørnene om årstider. Vi synger måske en sang, som har med årstiden at gøre. Alternativt vælger vi ikke at forberede os i fællesskab, og istedet få det enkelte barns spontane oplevelse af årstiden. Naturens rytme Målet med denne øvelse er at give dagplejebørnene en fornemmelse af årstidernes skiften og naturens rytme. Derudover er det vigtigt, at det enkelte barn får lov til at komme til orde og udtrykke hvordan netop han/hun sanser, føler og fornemmer årets gang. Når vi når frem til vores helt specielle sted skal børnene undersøge årstiden med alle sanserne. Hvordan ser der ud? Er der særlige dufte og lyde? Er der noget, man kan smage på? Hvad sker der med træerne, vandet, jorden, dyrene og luften? Vi lader børnene i grupper lære årstiden at kende. Nogle børn har måske lyst til at tegne årstiden, andre vil måske hellere gå på årstidsjagt for at plukke, samle og finde årstidstegn. Når vi kommer hjem efter sådan en tur snakker vi med børnene om, hvordan de hver især har oplevet naturens rytme. Vinter hilsen fra dagplejen i Annisse Dorthe, Lotte og Laila 14 Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

9 annoncer: BJØRNEHØJSKOLEN: falck på besøg Generalforsamling En personlig afsked Samtale afholdes gerne i Deres hjem Ring venligst for aftale Telefon Anders Bytoft i Foreningen Annisse-Mårum Guiden mandag den 23. februar 2015 Bedemand Bytoft Helsinge Telefon Kirkegade Helsinge Tid og sted oplyses ved henvendelse til formanden Bent Lynge tlf Mårum Falck på besøg Fadølsudlejning Flere størrelser anlæg/barer Altid øl på lager Bestil så tidligt som muligt Stort udvalg af dagligvarer Stor vinafdeling Åbent 365 dage om året Hverdage Weekend klasserne på Bjørnehøjskolen har lært om sikkerhed i skolekøkkenet En mandag i november havde 4.B og 4.C besøg af Keld Andersen fra Falck. Han lærte os en masse ting om hvad man skulle gøre hvis der skete en ulykke i køkkenet. Det kunne f.eks. være hvis der var en som brandte sig eller hvis der opstod brand i en gryde med olie i. Han gennemgik også hvad man skulle gøre hvis man havde skåret sig. Christine, Caroline & Noah Hver gruppe fik en pulverslukker Da vi havde fået vores diplomer skulle vi ud og prøve nogle pulverslukker. Vi blev delt op i fire grupper med fem personer i hver gruppe. Hver gruppe fik en pulverslukker som de skulle fyre af. Alle hyggede sig med at skyde pulver ud på vejen. Vi havde en meget god og sjov dag. Asta E.N., Aske & Benjamin R. førstehjælpskasse, en refleks og en Sophus Falck bamse. Vi var så glade for gaverne og kunne ikke vente med at bruge dem. Asta B.Ø., Freja & Aysenur Vi fik også et diplom Da vi kom hjem, viste vi vores mor og far hvad vi havde fået i vores gaveposer. Vi fortalt også hvad vi havde lært i timen hvor Falck-manden havde været der. Vi fik et diplom da han var færdig med at undervise os. Cecilie & Benjamin K. Nymårumvej Græsted tlf En gavepose til hver elev Falck-manden som kom og snakkede med os havde været så sød at lave en Falck-gavepose til os hver. Vores gaver var en polet, en yoyo, en Falck 16 Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

10 BJØRNEHØJSKOLEN: børnebyråd af Mathilde og Cecilie 5.B BJØRNEHØJSKOLEN: ugeskema revolutionen af Rikke Frederiksen Mathilde og Cecilie fra 5.B meldte sig som Ugeskema deltagere for Bjørnehøjskolen til Børnebyrådets møde i november. De kom hjem med kr. til legekasser Ugeskemaet er en helt ny måde at organisere undervisningen på. Det gør op med den traditionelle skemastruktur med én klasse, én lektion, ét fag og én lærer på et fast tidspunkt Børnebyråd I 5.B har vi arbejdet med Ugeskema i ca. to måneder og alle er rigtig glade for det. Det har haft en positiv effekt på arbejdsmiljøet og hævet det faglige niveau hos flere elever. Kort fortalt går det ud på, at alle de opgaver, eleverne skal lave i løbet af ugen, står i et afkrydsningsskema. I de timer, der så er afsat som 'Ugeskema-timer', bestemmer eleverne selv, i hvilken rækkefølge de vil løse opgaverne. Der kan altså på samme tid være elever der læser/skriver/løser matematikopgaver/maler/er på biblioteket/er ude/løber/arbejder med projekt og lignende. Eleverne bliver selvkørende Eleverne bliver hurtigt selvkørende, og dermed bliver der frigjort en masse tid til læreren, der kan hjælpe de steder, hvor der er særlige behov. Ligeledes har eleverne en 'navneklods', de sætter op på lærerens bord, når de har brug for hjælp, således, at de kan løse andre opgaver imens, og derved ikke opnår ventetid/spildtid. I ugeskemaet er det implementeret at arbejde med mål og handleplaner. En aftalebog til hver elev Hver elev har en aftalebog med mål og handleplaner, som er lavet i et samarbejde mellem elev/lærer/forældre og er skrevet under af alle tre parter. Eleven vælger ét mål af gangen, som han eller hun vil arbejde med og evaluerer det ugentligt i sin logbog. Yderligere information kan findes på Det startede med at Pia kom ind i vores klasse sammen med to piger fra elevrådet og spurgte, om der var nogen der ville komme med til et byrådsmøde og prøve på at få penge til vores skole. Vi, Mathilde og Cecilie meldte os til opgaven. Vi talte sammen med elevrådet og aftalte, hvad vi ville have med til børnebyrådet. De andre elever på skolen havde ønsket vandmaskine, legetasker eller dyr skåret ud i træ som man kunne side på. Så vi havde de tre muligheder med. hold, sammen med nogen fra de andre skoler. Vi arbejde hårdt for at få mest muligt med hjem. vi måtte ringe til vores skoleinspektør, hvis vi skulle have nogen af de dyre ting. Det endte med legekasser til kr. til vores skole. Vi har lavet legekasserne, som vi har udleveret til 1-6 klasse. I kasserne er der er forskellige ting til udendørs aktiviteter. Vi er rigtig glade for resultatet. Ondt i maven af bare spænding Da den store dag kom,tog vi bussen over til rådhuset. Vi havde ondt i maven af bare spænding. Da vi kom ind i byrådssalen fandt vi vores pladser og vi var meget spændte på, hvad der skulle ske. Vi startede, da alle skoler i Gribskov var kommet og både børn og de voksne var parate. Der var både besøg fra radio og aviserne. Vi snakkede med en journalist, der skrev noget ned, og et kamera filmede samtidig med at en mand optog på bånd, hvad vi sagde. Han stod faktisk lige op i hovedet på os. Eleverne bliver hurtigt selvkørende Mest muligt med hjem Børnebyrådet begyndte og vi Mathilde og Cecilie talte om de ting vi gerne ville have på vores skole. Vi kom ok fra start. Vi blev delt ind på hvert sit Eleverne bestemmer selv i hvilken rækkefølge, de vil løse opgaverne, når de arbejde med ugeskemaet 18 Annisse-Mårum Guiden / 01 / 2015 Annisse-Mårum Guiden / 01 /

FEBRUAR/MARTS 2015 25. ÅRGANG NR. 1 ANNISSE MÅRUM

FEBRUAR/MARTS 2015 25. ÅRGANG NR. 1 ANNISSE MÅRUM guiden FEBRUAR/MARTS 2015 25. ÅRGANG NR. 1 ANNISSE MÅRUM I dette nummer: Indhold Tid til Generalforsamlinger! Mange gode spillere...side 32 Klimamøde i Annisse...side 8 100 km i efterårsferien 12 side

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet

Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Projektvejledning Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Vejledningen er udarbejdet af Annisse Lokalråd i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI A/S Juni 2015 1ste udgave 1 Grundlag.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

En ny spændende måned!

En ny spændende måned! Kildeskolenyt! En ny spændende måned! I marts måned var der fastelavnsfest, en masse forældrekonsultationer og vi fik slået hul på den årlige fotografering af elever og lærere. I april fortsætter fotograferingen

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV SÆSON AVISEN 2012 VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV Artikler Jonas stopper Jonas stopper i morgen Og på mandag kommer Martin Jensen herover Og er fast hver dag. Mad uger Der er mad uger

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse ! Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse 17. april 2015 Til stede: Bente Banemann, Henning Jensen, Robert Hansen, Birthe Peltz, Hans

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Kære børn og forældre

Kære børn og forældre Kære børn og forældre Vi har vist sagt det før, men forhåbentlig er det nu ved at være sandt når vi igen siger at foråret banker på! Solen titter mere og mere frem bag skyerne og den dejlige vind bliver

Læs mere

RAMMEN April - Maj 2014

RAMMEN April - Maj 2014 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Islev Gruppe Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag kl. 18.30-20.00 Årgang

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

HVERDAGSAVISEN TORSDAG

HVERDAGSAVISEN TORSDAG TORSDAG BANKRØVERI!! Bankrøveri! Onsdag kl. ca. 10:50, blev banken røvet af to forbrydere. Forbryderne havde taget pengekassen, og de flygtede! Flemming Hansen ved ikke, hvor meget de har taget, og de

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere