Afklares med Movia, når Nordlig December December Mangler afklaring på omfanget af ønsket. Er det kun på strækningen Næstved-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afklares med Movia, når Nordlig December December Mangler afklaring på omfanget af ønsket. Er det kun på strækningen Næstved-"

Transkript

1 Ønsker til den kollektive trafik frem mod Trafikbestilling 2017 RØD = ønsket vurderes ikke muligt/fordelagtigt, GUL = ikke endeligt afklaret (undersøgelse pågår) GRØN = er afklaret og muligt Buslinje / Beskrivelse af ønske Frist Igangsættes Kommentarer Ønske om betjening af det nybyggede område ved De Lodne Højder (bag Næstved Storcenter). Hidtil ingen betjening. Er det muligt at omlægge linien/anlægge stoppested. Udfordring med at indlægge mere køretid på ruten uden at involvere en ekstra bus = yderligere omkostning. Afklares med Movia, når Nordlig omfartsvej er færdig. Ønske fra bl.a. Fensmark Lokalråd om ændret betjening - så ZBC og Næstved Storcenter også betjenes. Udfordring med Afklares med Movia, når Nordlig at indlægge mere køretid på ruten uden omfartsvej er færdig. at involvere en ekstra bus = yderligere omkostning. Movia/operatøren ønsker at der kigges på køreplanen/ruten for linje 602. Primært pga. at omfartsvejbyggeriet gør det svært at overholde køreplanen. Stadig svært efter byggeriet er færdigt. Movia oplyste ligeledes at et stort ønske er at linje 602 og 603 bytter endestationer, så 603 kører fra Karrebæk med endestation på Nygårdsvej og 602 fra Fensmark med endestation på kasernen. Teknisk Udvalg ønsker at der arbejdes på at få en sommer/vinter-køreplan, således at afgange til Karrebæksminde om vinteren drosles ned, men antallet af afgange om sommeren bibeholdes. Ønske om at køreplanen for linje 603 tilpasses togene der ankommer fra Kbh. minuttal 29 efter kl I dag afgår bussen minuttal 15. Teknisk Udvalg ønsker at det undersøges hvordan området ved Appenæs kan betjenes bedre f.eks. ved etablering af flere afgange generelt, men også yderligere weekendbetjening. Ønske om justering af køreplan på linje 604 så pendlere fra Appenæs kan ramme togafgang mod Kbh. og Roskilde minuttal 47. I dag er bussen inde på Næstved St. kl. 5.51, 6.51 og 7.51 At bytte endestationer synes ikke som en løsning efter Movia har analyseret denne mulighed. Det er derfor skrinlagt. Der er dog fortsat udfordringer med at holde køreplanen for linje 602. Mangler afklaring på omfanget af ønsket. Er det kun på strækningen Næstved- Karrebæksminde, der ønskes færre ture eller er det på hele linjen? Er det alle ugens dage der ønskes reduktioner? Hvor mange reduktioner ønskes der? Mangler afklaring på omfanget af ønsket. Hvor mange ekstra afgange ønskes? Ved højere frekvens på hverdage skal der indkøbes ekstra materiel i form af en ekstra bus. I weekenden kan øget frekvens opnås med nuværende materiel, så det kun er køretimer, der forøges. Kommentar efter drøftelse med Movia Såfremt Teknisk Udvalg ønsker, at der arbejdes videre med betjening af De Lodne Højder, Næstved Storcenter og ZBC undersøger CTE mulige linjeføringer og laver et oplæg til linjeføring til politisk beslutning. Movia oplyser, at linjen allerede i dag får hjælp af en ekstra bus, hvorfor det formentlig ikke vil betyde meromkostning at lave en helt ny køreplan for linje 602. Det vil kun være på pendler/hurtigtogafgangene kl og at togene ikke vil passe med bussen. På senere afgange, og ved afgange i weekenden er bussen planlagt efter togankomst fra Kbh. minuttal 10 (busafgang minuttal 15). Hvis der fortsat skal sikres ens køreplanstider på linjen, skal nuværende planlægning fastholdes. Hurtigtogene er kun aktuelle på få tidspunkter af dagen - og ikke i weekenden. Movia undersøger, om det kan lade sig gøre. Umiddelbart har bussen ikke andre forbindelser, der skal tilsikres, hvorfor det er muligt at justere ruten. Køreplanen skal formentlig knækkes i løbet af dagen, så der er forskellige tidspunkter morgen og eftermiddage så forbindelse fortsat sikres om eftermiddagen når pendlere med Kbh. toget skal videre hjem med bussen. Side 1 af 5

2 605 Teknisk Udvalg ønsker at linjen skal gå omkring Sct. Jørgens Parks parkeringsplads i stedet for at blive på Parkvej Linje ønskes videreført til Præstø i samarbejde med Vordingborg kommune. Ønske fremsat fra Tappernøje lokalråd - evt. via ny ansøgning til pulje til forbedring for kollektiv trafik i yderområder. Frist 1. februar 2016 og 1. februar Betyder mindre forøgelse af køretid på et par minutter. Ikke muligt at nå at søge dette års pulje - vi har allerede søgt om tilskud fra puljen til Projekt Øst (og linje ). Vordingborg ønsker ikke at sætte yderligere midler af på nuværende tidspunkt, men er åbne for at se på forslaget igen, hvis det vurderes som økonomisk og servicemæssigt tillokkende. Movia er villige til at kigge på en forbindelse hvis Næstved Kommune ønsker det, men oplyser at der formentlig ikke er passagergrundlag til at indføre linjen. De oplyste desuden at den "landsbybus" som Faxe Kommune, havde fået tilskud til var blevet lukekt før tid pga, manglende passagerer Ønske om weekendbetjening - mindst 1-2 gange formiddag og 1-2 gange eftermiddag Justering af morgenafgange fra Tappernøje kl og 7.55, så de begge kører til Brøderup er videreført til Brøderup fra 13. december 2015 mod bodsbetaling på kr er for nuværende videreført til Brøderup ved skift til linje 697, dog ikke i skoleferier og på helligdage (linje 697 kører ikke disse dage). Afgangen kan flyttes til linje, og betjenes hele året fra 2. maj uden bodsbetaling. Ønske om at der opnås tidligere ringetid for især Fladsåskolen. Ønsket fra skolen er kl i stedet for den nuværende kl. 8.20, da det betyder 10 min. længere skoledage - i forhold til allerede lange skoledage. Korskildeskolen ønsker ringetid kl Køreplanen skal drejes 10 min. tidligere. Kontrol af ringetider på alle skoler i forhold til skolebusser - evt. justeringer til august 2016: Større ændringer først til december Holsted skole (681) Karrebæk og Ll. Næstved (682) Rønnebæk (683) Hyllinge (684), Herlufmagle ( + ), Susålandets ( + 688), Lundebakke (), Borup Ris Fuglebjerg + Grønbro ( ) Fladsåskolen og Korskildeskolen (696, 697 og ) Ankomst til Holsted Skole kl er for sent i forhold til ringetid kl Ønsket har været fremsat tidligere. Ikke muligt at dreje køreplan, da bussen kører linje 608 før linje 681, og således er optaget af andre opgaver. Ønske fra Ll. Næstved skole om ny koordinering af køreplanstider ved næstkommende lejlighed. Bussen kan ikke tilgodese både Karrebæk skole og Ll. Næstved skole (Herlufsholmvej og Karrebækvej) til de samme slippetider. Er der politisk opbakning til en sådan ændring? Det vil betyde meromkostninger Maj 2016 August/decemb er 2016 Begge ønsker er aftalt med Movia og idriftsættes henholdsvis fra Nuværende køreplan 13. december 2015 og fra 2. maj tilrettes fra maj Det er vigtigt med koordinering Fladsåskolen og Korskildeskolen imellem, da det tager 15 minutter fra Korskilde til Fladsåskolen. Linje benyttes desuden for transport af uddannelsessøgende unge til Næstved med nuværende ankomst kl Tidligere tur vil betyde længere ventetid for disse - i dag godt 40 min. til kl Hurtigtog mod Kbh. kører kl (Der kører dog også tog kl de tager 7 min. ekstra i køretid) Hvad ønskes politisk? Umiddelbare problematiker: Se under buslinjernes numre. Disse buslinjer er primært tilpasset skolernes ringetider og sekundært andre kollektive buslinjer (bybusser eller Regionale busser) Afklar med Movia om der er forhold der har ændret sig? Og hvor udtalt ønsket er. Afklar med skolen, hvilke justeringer der ønskes - og afklar med Movia om køreplan kan drejes. Det vil være muligt at "dreje" hele køreplanen, så den starter f.eks. 10 min før. Vil dog betyde 10 min. længere ventetid for pendlere og uddannelsessøgende. Ændring på linje vil også betyde 10 min. tidligere afgange på linje 696 og 697. Det kan ikke umiddelbart lade sig gøre, da der ikke er ledige busser til kørslen. Bussen betjener linje 608 før opstart på linje 681. CUD oplyser, at der er fire elever, der bliver befordret med lukket skolebus om morgenen, men ingen elever om eftermiddagen, da linje 681 kan benyttes for hjemtransport. Movia kan godt dreje køreplanen, men det er betinget af at skolernes ringetider koordineres med hinanden, så omløb kan nås. Skolernes ønsker skal således endeligt afklares. Side 2 af 5

3 Ønske om at bussen kører ad Borupvej både morgen og eftermiddag, og ikke som nu har differentieret kørsel i løbet af dagen. (Kører ad Borupvej morgen, men Englebjergvej om eftermiddagen). Betyder at dem der evt. står på på Borupvej om morgen ikke kan tage bussen hjem om eftermiddagen. Kan/skal der findes et alternativ til bestillingsturene på linje? Kun tiltænkt som en midlertidig løsning. Undersøgelse for om betjeningen kan optimeres til skoledistriktet for Herlufmagle og Susålandets skole. Lang ventetid eftermiddag for elever på Susålandets Skole (24 min) grundet at rute også betjener Herlufmagle skole og Herluflille området. Tilpasning til skoledistriktet bør undersøges (,, og 688) Forslag fra Fensmark og Holme Olstrup lokalråd om bedre forbindelse fra Fensmark til Holme O. station, særligt for pendlere. Særligt attraktivt, da elektrificering af Lille Sydbanen betyder at køretid for tog mod Kbh. forventes at blive på min. i 2018 mod nuværende min. Ny skolestruktur betyder at elever fra Lundebakkeskolen Toksværd + Holme O. skal til Holmegaardssskolen i Fensmark. I dag kører der ingen bus til denne betjening om eftermiddagen. Afklar med Movia - formentlig ikke særlig stor volumen bag ønsket grundet at Borupvej ligger indenfor afstandskriterier. Afklar med Movia Hvad ændrer ny skolestruktur ved ønsket? Afklar med Movia Afklar med Movia + Teknisk Udvalg - Ønskes der arbejdet videre med idéen? Afklar med CUD, Teknisk Udvalg + Movia. 1. Skal der oprettes en ny buslinje? 2. Kan der "flyttes" noget betjening et andet sted fra, 3. skal der indsættes lukket skolebus? Måske skal linje 683 kigges helt efter i sømmene, da der udover betjening af Rønnebæk skole, også umiddelbart sker betjening af Sct. Jørgens Skole og Sydbyskolen til ca. én time før mødetid på skolerne, hvilket ikke nødvendigvis er rationelt. Linjen bør derfor analyseres nærmere. Vi har aftalt med Movia, at når elevoversigt er modtaget og plottet i GIS fra CUD, og ønsker til ringetid fra skolerne er modtaget, sætter CTE (og måske CUD) sig sammen med Movia, og ser på hvordan vi kan optimere betjeningen. Ønsket er at vi med optimering af linjerne, måske kan frigive en fysisk bus, der kan hjælpe til med at flytte overbygningselever mellem Lundebakkeskolen og Holmegaardsskolen. Etableringen af kollektiv trafik på denne strækning skal ses i samspil med ønskerne ovenfor vedr. optimeringen af linje,, og 688, så der formentlig kan frigives en ekstra bus til at hjælpe til med betjeningen mellem Toksværd, Holme- Olstrup og Fensmark. Ingen betjening af elever med slippetid fra Borup Ris, Fuglebjerg kl (Ingen SFO-afgang mulig, da bussen tidligere har Afklar med Movia + Teknisk været brugt på linje 699). Med Udvalg nedlæggelsen af 699 åbner det op for en mulig ekstra afgang på linje, men dermed ingen besparelse! Efter nedlæggelse af linje 699 er det nu blevet muligt med etablering af en SFOafgang. Det vil betyde meromkostninger. CUD kan oplyse om hvor stort behov, der er for etablering af afgangen. Undersøgelse for om betjeningen kan optimeres til skoledistriktet for Borup Ris Skolen - både Fuglebjerg og Grønbro Ønske fra skolen om betjening både fra Grønbro til Fuglebjerg og omvendt. Efter justering af linje 615 kan den ikke benyttes til skolebørn om eftermiddagen længere (andet end med lang ventetid). Bussen er ikke som udgangspunkt en skolebuslinje. Det betyder at elever fra Grønbro skal med linje 692 "rundt i distriktet" inden ankomst til Fuglebjerg = længere transporttid. Behov for både at kunne komme fra Grønbro til Fuglebjerg både morgen og aften - grundet overbygningselever. Samt modsatte vej - grundet flytning af elever (skole har besluttet). Ny skolestruktur - hvad ændrer den? CTE og CUD skal afholde et møde med skolerne for at høre mere om deres ønsker når eleverne er plottet i GIS. Efterfølgende sætter CTE (og måske CUD) sig sammen med Movia og afklarer hvad der kan lade sig gøre på baggrund af de specifikke ønsker. Side 3 af 5

4 697 Ønske om at vende omløbsretningen for linje 697, så den om eftermiddagen kører til Korskildeskolen først. I stedet for som nu først kører til Nr. Tvede inden Korskildeskolen. Vil have konsekvens for de elever, der skal nordpå til Nr. Tvede - de vil få længere transporttid. Vil det være i flertallets interesse? Vil man evt. ved en sådan ændring opnå bedre forbindelser med linje 102A - undersøg med Movia. Kan en sådan ændring evt. ske tidligere end til december, og vil det have konsekvenser for den øvrige trafik? Hvis bussen skal køre til Korskildeskolen først, vil det have den bivirkning at den vil køre fra Korskildeskolen før eleverne her har fået fri, da den jo vil nå frem til Korskildeskolen tidligere end i dag. Løsningen vil desuden få konsekvens for eleverne nord for Fladsåskolen da de vil få længere transporttid. 684 Ny skolestruktur kan flytte rundt på elever. 1: Hyllinge skoles overbygningselever skal til Borup Ris Fuglebjerg. 2: Herlufmagle skole overbygning til Susålandets skole (Glumsø) 3: Lundebakkeskolen både Toksværd og Holme Olstrup overbygning skal til Holmegaardsskolen. 4: Korskildeskolen overbygningselever skal til Fladsåskolen. August/ 1 - Linje 684 sat op til at ramme 480R mod Næstved. Elever skal fremadrettet mod Fuglebjerg - justering af ringetider og linje 684 måske nødvendigt? Der skal fortsat sikres forbindelse mod Næstved. 2 - Overbygningselever kan alle, 107 elever, stort set inden for serviceniveau komme til linje og benytte denne til Susålandets Skole fra Herlufmagle Skoles distrikt. Udfordringer kan blive plads i busser så dublering bliver nødvendigt. 3 - Buslinje kan benyttes om morgenen kører fra Fensmark ud i Lundebakkeskolens distrikt og returnerer til Holmegaardskolen ankomst Hjem er der ingen forbindelse fra Holmegaardskolen mod Lundebakkeskolens distrikt. Ca. 132 elever udfordring med plads. 4 - Løsningen forventes fundet med Projekt Øst. 1 - Det er muligt at justere køreplanen, der skal blot fortsat sikres forbindelse med linje 480R i begge retninger. Skolernes ringetider skal derfor medkoordineres for at det kan lykkes. 2, 3 og 4 - er kommenteret under selvstændige punkter R 640 Ønske fra Region Sjælland om formentlig at lukke linje 570 mellem Gørlev og Næstved St. for at spare penge. Afventer yderligere information fra Region Sjælland. Hvad ønskes politisk? Ønske om at weekendbetjening Slagelse og Sorø Kommuner skal genindføres - mindst 1-2 gange formiddag acceptere ønsket, da linjen er og 1-2 gange eftermiddag flerkommunal. Teknisk Udvalg m.fl. ønsker at linje 620R fremover skal betjene Hammer. Enten delvist, dvs. hver anden tur, eller igennem hele dagen. Det er dog Region Sjællands buslinje, hvorfor det er deres beslutning. Ønsket har desuden været fremsat ved de seneste to trafikbestillinger, men afvist. Ønske fra Rettestrup Bylaug om at linje 640 fremadrettet kommer til at køre igennem Rettestrup i stedet for at forblive på Vordingborg landevejen. Udfordring kan være hvis der ikke er tid på linjen til en sådan ændring. Der er kun 2-4 min. ved endestationerne i køreplanen? 640 Ønske om weekendbetjening Flerkommunale linjer og regionale linjer Der er afsendt brev til Regionen og Movia om ønsket. Afventer svar. Er det noget, der skal arbejdes videre med? Er det noget, der skal arbejdes videre med? Kan ikke nås til denne trafikbestilling, da Vordingborg skal have ønsket senest d. 12. februar 2016 i forhold til politisk stillingtagen hos dem. Diverse øvrige tiltag Region Sjællands beslutning. Udløser brug af ekstra bus og øget køretid på linjen, hvilket betyder øgede omkostninger for Region Sjælland. Regionens beslutning. Movia vil foretage prøvekørsel af linjen, for at se hvor meget betydning en omlægning af linjeføringen vil have. Der er dog kun meget lidt tid at give af, uden at det udløser en ekstra bus for at holde køreplanen, og omkostningerne dermed forøges betragteligt. Vordingborg Kommune skal give tilsagn, da linjen er mellemkommunal. Side 4 af 5

5 Ønske om serviceniveau for skolebetjening med max transporttid for elever på ½-time i stedet for nuværende serviceniveau på 1 times transporttid. Ønsket er så omfattende - og medfører en komplet ny struktur af næsten alle kommunens linjer (også linjer, der ikke umiddelbart er skolebuslinjer pga. der skal tilsikres korrespondancer), at det ikke vil kunne nå at blive gennemarbejdet og implementeret til december Der skal som minimum anvendes det dobbelte antal busser end i dag, hvorved omkostningen vil blive minimum dobbelt så stor som den nuværende udgift på ca. 11 mio. kr. - dette beløb er kun for skolebuslinjer. Desuden vil der være afstande - særligt hvor elever først skal samles op nær en matrikel og videre til overbygningsskole, hvor det er helt urealistisk at kunne nå at køre turen på ½ time. Der skal være tid til at stoppe og medtage passagerer undervejs, ellers vil egentransporten også enkelte steder blive yderligere forøget. CTE har modtaget flere henvendelser, også i udsendt tilfredshedsundersøgelse, der peger på en problemstilling vedr. chaufførernes service. Henvendelserne går på at chaufførerne er i dårligt humør, taler hårdt eller grimt, og desuden kører meget stærkt. Analyse af passagertællinger når modtaget data fra Movia - oplyst at vi får data i starten af Har modtaget data over gennemsnitlig benyttelse af stoppesteder. Mangler data på afgangsniveau. Ønske om bedre information om køreplaner på Næstved Station. Desuden ønske om bedre oversigt/markering af område A, B, C og D - og faste holdepladser for busserne. Movia har oplyst at der ikke kan sættes køreplansoversigter op i lighed med dem ved øvrige stoppesteder, og at der arbejdes på at få nogle yderligere oversigter op i 2016 i forbindelse med TUS-forsøg i Næstved (Trafikinfo- Udviklings-Samarbejdet). Generelt er der et ønske om flere afgange i weekender og flere afgange udenfor Næstved by. Det er her LandFlex har sin berettigelse. Udfordring for dem, der bor i byzonebegræsninger og har andre rejsemønstre end de tilgængelige linjer i weekenden. Drøft oplysingerne med Movia. Service er essentiel for den kollektive trafik og Næstved Kommune. Movia skal levere materiale inden analyse kan igangsættes. Afventer svar. Afklar med Movia og Teknisk Udvalg. Movia tager sådanne henvendelser meget alvorligt, og gør meget ud af at fortælle operatører og chauffører hvordan man skal gebærde sig - også overfor skolebørn. Hvis operatører modtager mange klager frafalder evt. bonusser. Operatør i øst har sendt information og vejledning ud til deres chauffører om, hvordan man servicerer passagerer. Det er aftalt med Movia, at CTE får adgang/tilsendt nyeste data, så vi kan få analyseret benyttelsen frem mod trafikbestilling Movia undersøger, hvordan staus for TUSsamarbejde er og hvornår forsøg i Næstved evt. igangsættes. Side 5 af 5

Kommentar efter drøftelse med Movia. Beskrivelse af ønske Frist Igangsættes Kommentarer. Buslinje

Kommentar efter drøftelse med Movia. Beskrivelse af ønske Frist Igangsættes Kommentarer. Buslinje Ønsker til den kollektive trafik frem mod Trafikbestilling 2017 RØD = ønsket vurderes ikke muligt/fordelagtigt, GUL = ikke endeligt afklaret (undersøgelse pågår) GRØN = er afklaret og muligt Buslinje 602

Læs mere

Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej kortet viser alle elever indskrevet på denne afdeling.

Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej kortet viser alle elever indskrevet på denne afdeling. Firkanter er overbygningselever Trekanter er mellemtrinselever Prikker er indskolingselever Lille Næstved Skole afd. Herlufsholmvej kortet viser alle elever indskrevet på denne afdeling. Elever i Fuglebjerg

Læs mere

Konsekvenser ved broprojekter og kollektiv trafik / skolekørsel

Konsekvenser ved broprojekter og kollektiv trafik / skolekørsel Konsekvenser ved broprojekter og kollektiv trafik / skolekørsel Indledning Nedenstående er oplistet de konsekvenser, som administrationen vurderer kan forekomme i forbindelse med broprojekterne ved opgraderingen

Læs mere

Bilag 2. Næstved Kommune. Boligudbygningsplan for

Bilag 2. Næstved Kommune. Boligudbygningsplan for Bilag 2 Næstved Kommune Boligudbygningsplan for 2015-2024 57 Boligudbygningsplan for Næstved Kommune 2015-2024 Borup Ris Skolens distrikt: Del af Borup Ris, tidligere Grønbro Skole, som er fordelt således:

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016

Forslag til Trafikbestilling 2016 HØRINGSOPLÆG/ 5. marts 2015 Forslag til Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune ønsker at forbedre den kollektive trafik i kommunen. Derfor har Byrådet besluttet at sende en række ændringsforslag til

Læs mere

Betjening af Bøgebjergskolen, elever fra Brahetrolleborg Skole

Betjening af Bøgebjergskolen, elever fra Brahetrolleborg Skole NOTAT: Betjening af Bøgebjergskolen, elever fra Brahetrolleborg Skole Indledning Den kollektive trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune har gennemgået større ændringer i skoleårene 2012-2013, hvor ruterne omkring

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Pris pr. støttetime til fysisk handikappede Vikartimeløn 193 Rettet Vikarløn beregnet pba. Pædagogmedhjælper gennemsnitsløn delt med 1680

Pris pr. støttetime til fysisk handikappede Vikartimeløn 193 Rettet Vikarløn beregnet pba. Pædagogmedhjælper gennemsnitsløn delt med 1680 Nøgletal skoleår 16/17 Skoleåret 2017/18 Løn Årsløn pr. medarbejder 394.764 Rettet Pris pr. støttetime til fysisk handikappede 8.168 Rettet Vikartimeløn 193 Rettet Vikarløn beregnet pba. Pædagogmedhjælper

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Høringsblad Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring

Høringsblad Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring Havndal Skole Ringetid kl. 7.40. Opsamling i Havndal skoles distrikt henholdsvis øst og vest. Skoledistriktet er udvidet til

Læs mere

BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER. Indledning

BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER. Indledning BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER Indledning Bilaget indeholder en gennemgang af busbetjeningen i hvert af Nordfyn Kommunes skoledistrikter. Udover at redegøre for de ændringer, der foreslås gennemført

Læs mere

BILAG Trafik, Vej & Park

BILAG Trafik, Vej & Park BILAG Trafik, Vej & Park MOVIA TRAFIKBESTILLING 2015 Bilag til dagsordenspunkt for beslutning om MOVIA Trafikbestilling 2015. Målsætningen er, at de indstillede forslag kan iværksættes medio august 2014.

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Næstved Kommunes undersøgelse af bustrafikken i Næstved

Tak fordi du vil deltage i Næstved Kommunes undersøgelse af bustrafikken i Næstved Busserne i Næstved Kommune - Giv din mening til kende Tak fordi du vil deltage i Næstved Kommunes undersøgelse af bustrafikken i Næstved Kommune. Du vil blive stillet nogle spørgsmål om dig selv og dine

Læs mere

Nøgletal skoleår 16/17 Skoleåret 2016/17

Nøgletal skoleår 16/17 Skoleåret 2016/17 Nøgletal skoleår 16/17 Skoleåret 2016/17 Løn Årsløn pr. medarbejder 386.417 Pris pr. støttetime til fysisk handikappede 7.995 Vikartimeløn 189 Vikarløn beregnet pba. Pædagogmedhjælper gennemsnitsløn delt

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

G00 15/900 Åben sag Sagsgang: MTU

G00 15/900 Åben sag Sagsgang: MTU Midttrafiks høring 2015, rute 352 og bybusrute 2 13.05.00.G00 15/900 Åben sag Sagsgang: MTU Sagsfremstilling Midttrafik har haft køreplanerne, som træder i kraft 28. juni 2015 i høring. Høringen er afviklet

Læs mere

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Horsens Kommune ato agsbehandler e-mail Telefon 20. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Midttrafik har i samarbejde med Horsens kommune,

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune FynBus 29. april 2013-1 - PLAN SAZ/SJ Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune Indledning Dette notat beskriver FynBus forslag til justeringer i Svendborg

Læs mere

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 8. februar 2013 Edith Blynning Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 Rute ændring, beskrivelse, gennemgang og behandling af høringssvar for Herning Bybusser Linje 1A Gullestrup Ændring af ruteføring:

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 LOGO1TH_LS_POSrød Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 1 2 Busserne starter tidligere om morgenen og slutter senere om aftenen Derfor nye bybusruter Se de vigtigste forbedringer og nye tiltag Det nuværende

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 100 Odder-Aarhus-Hornslet Høringsforslag Afledt af Trafikplan Aarhus 2017, hvor Letbanen blandt andet vil betjene flere af de større byer langs rute 100 mellem Odder-Aarhus og

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ny lokalrute Billund-Skjoldbjerg-Vorbasse 2. Resumé De regionale ruter blev i 2015 optimeret

Læs mere

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012)

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012) Spørgsmål & Svar ny trafikplan Vi arbejder stadig på de nye køreplaner, og der kan fortsat ske ændringer bl.a. som følge af politiske beslutninger. Informationerne opdateres på sydtrafik.dk i takt med,

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Systemet har gennemgået

Læs mere

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik.

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-15 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 22.2.2016 Indstillingsnotat Kollektiv trafik køreplanperiode K2016-17 Udvalget skal tage stilling til foreslåede ændringer i Midttrafiks

Læs mere

Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering

Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering By, land og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Nedenstående er baseret på - notat fra FynBus af 7. december 2015 og - notat om brugen af kollektiv trafik

Læs mere

NY NY

NY NY Ajourført den 7. februar 2013 af FHA BUS-linje Modtaget-dato Sagsnr. 234 240 260R 401A 2012-09-10 402 404 405E 2012-11-01 406 2012-11-19 408 411 415 2012-08-30 2012-10-31 440R 465 466 467 468 2012-12-04

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om. Ny busbetjening Hillerød Vest

Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om. Ny busbetjening Hillerød Vest Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om Ny busbetjening Hillerød Vest Præsentation og program Ved Formand for Miljø- og Teknikudvalget Tue Tortzen Program 14. april kl. 17-18 - Baggrund, proces

Læs mere

BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Princip for ændret drift 2

BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Princip for ændret drift 2 CARSTENHALSNÆS KOMMUNE BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Princip for ændret

Læs mere

Resultatet af spørgeskemaet omhandlende busser

Resultatet af spørgeskemaet omhandlende busser Næstved Kommune Resultatet af spørgeskemaet omhandlende busser Denne rapport omhandler en analyse af de indkomne svar fra ikke-brugere af den kollektive trafik i Næstved Kommune Caroline Ambæk Flach 29-02-2016

Læs mere

Indstilling og indsigelse fra Ejby vedrørende ændring af bus 245

Indstilling og indsigelse fra Ejby vedrørende ændring af bus 245 Indstilling og indsigelse fra Ejby vedrørende ændring af bus 245 Vi fra Ejby Borgerforening, medlemmer af Kollektiv Trafik borgergruppen for Ejby og bestyrelsesmedlem i SF kommer med følgende indstilling

Læs mere

Trafikbestillingsgrundlag 2015

Trafikbestillingsgrundlag 2015 Trafikbestillingsgrundlag 2015 Følgende notat er en gennemgang af buslinjernes driftsøkonomi og funktion i kommunens busnet. Tallene i notatet er baseret på Movias Trafikbestillingsgrundlag for 2015, der

Læs mere

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Notat/ Busnettet i Frederikssund Kommune Følgende notat er en gennemgang af de enkelte buslinjers funktion i kommunens samlede busnet. For hver buslinje er beskrevet:

Læs mere

Forslag til skolenavne

Forslag til skolenavne Forslag til skolenavne Distrikt 1 Forslag 1, indstillet af overgangsbestyrelsen Lille Næstved Skole - afdeling Karrebæk - afdeling Hyllinge - afdeling Sandved - afdeling Fuglebjerg - afdeling Herlufsholmvej

Læs mere

Fra Landsby til Tog. Udkast Oplæg til økonomiudvalgets budgetseminar 2014 Middelfart kommune

Fra Landsby til Tog. Udkast Oplæg til økonomiudvalgets budgetseminar 2014 Middelfart kommune Fra Landsby til Tog Udkast Oplæg til økonomiudvalgets budgetseminar 2014 Middelfart kommune Transportgruppen har i samarbejde med lokaludvalget i Fjelsted/Harndrup og Brenderup udarbejdet et oplæg til

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG: Kollektiv trafik i Assens Kommune Indledning

BESLUTNINGSOPLÆG: Kollektiv trafik i Assens Kommune Indledning : Kollektiv trafik i Assens Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Assens kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Figur 1: Flows til skoler FynBus Planlægning

Læs mere

Ulla Merete Riel. Johanne Høgsholm Sendt: 25. september :20 Til: Fra: Johanne Høgsholm Emne: Forslag til ændring af linje 333 pr.

Ulla Merete Riel. Johanne Høgsholm Sendt: 25. september :20 Til: Fra: Johanne Høgsholm Emne: Forslag til ændring af linje 333 pr. Ulla Merete Riel Fra: Johanne Høgsholm Sendt: 25. september 2008 17:20 Til: Johanne Høgsholm Emne: Forslag til ændring af linje 333 pr. januar 2009 Vedhæftede filer: Forslag til ændring af linje 333 pr

Læs mere

Forslag til busdriften fra 2015 i høring

Forslag til busdriften fra 2015 i høring Forslag til busdriften fra 2015 i høring Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede på deres møde den 16. januar 2014 at sende nedenstående forslag i høring, inden Udvalget træffer endelig beslutning på

Læs mere

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager Horsens Kommune Dato Sagsbehandler e-mail Telefon 19. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Ændringer på bybusnettet i Horsens grundet ændringer i forløb og trafikale forhold Siden omlægningen

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Strategioplæg for kollektiv trafik til offentlig

Læs mere

Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland

Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland FynBus 8. december 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland FynBus er i henhold til "Lov om trafikselskaber" ved at udarbejde en samlet plan for den kollektive trafik på

Læs mere

Eksisterende buslinjer. Buslinje 324 Frederiksværk Hillerød Nedlægges pr. december 2015

Eksisterende buslinjer. Buslinje 324 Frederiksværk Hillerød Nedlægges pr. december 2015 Eksisterende buslinjer Buslinje 324 Frederiksværk Hillerød Nedlægges pr. december 2015 Linje 324 kører fra Frederiksværk gennem Kregme mod Hillerød. Linjen nedlægges i december 2015 i forbindelse med indførelsen

Læs mere

Eksempler på sammenhængen i køreplanerne

Eksempler på sammenhængen i køreplanerne Eksempler på sammenhængen i køreplanerne Der har været en række klager over dårlig sammenhæng i køreplanerne mellem linje 315 og 230R på Hornsherred. For linje 318 har der endvidere været klager over for

Læs mere

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte +45 36 13 16 62 Fax - SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Linje 245 før-efter analyse

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering

Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering By, land og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Nedenstående er baseret på notat fra FynBus af 7. december 2015. Nuværende service og opgørelse af kundesegment

Læs mere

Nedenfor vil de tre linjeforslag blive vist på et kort og der vil blive knyttet nogle forklarende ord til.

Nedenfor vil de tre linjeforslag blive vist på et kort og der vil blive knyttet nogle forklarende ord til. Forslag til nye buslinjer - kort De tre nye buslinjer har fået en ruteføring, der i størst muligt omfang kan erstatte de nuværende skolebusruter til Hundested og Frederiksværk skoler. Samtidig har ruterne

Læs mere

Forslag til ny organisering af skolerne i. Næstved Kommune. Høringsmateriale. Udsendt 17. september 2015. Høringsfrist 12.

Forslag til ny organisering af skolerne i. Næstved Kommune. Høringsmateriale. Udsendt 17. september 2015. Høringsfrist 12. Forslag til ny organisering af skolerne i Næstved Kommune Høringsmateriale Udsendt 17. september 2015 Høringsfrist 12. november 2015 Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved 5588 5010 www.naestved.dk

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Til: Ballerup Kommune Kopi til: Egedal Kommune; TOR; SRM; MKL Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. marts 2016 Trafikbestilling

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

Trafikplanlægning, der giver flere passagerer. Lars Richter & Ida Litske Bennedsen

Trafikplanlægning, der giver flere passagerer. Lars Richter & Ida Litske Bennedsen Trafikplanlægning, der giver flere passagerer Lars Richter & Ida Litske Bennedsen 22.08.2011 R-nettet hvordan gik det? Roskilde Danmarks bedste trafikby Opfølgning på øvrige købstadsprojekter Kundepræferencer

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød Notat Til: Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. august 2013 Direkte busforbindelse mellem

Læs mere

Scenarier befordring.

Scenarier befordring. 06-02-2014 Mette Frost Andersen Direkte: 7257 7076 Mail: mfa@jammerbugt.dk Sagsnr.: 17.01.04-P20-1-14 Scenarier befordring. Nedenstående punkter er forudsætninger i forhold til beregningerne af befordringsudgiften.

Læs mere

Gælder fra 11. december Linje 679 OplandsTaxa

Gælder fra 11. december Linje 679 OplandsTaxa Gælder fra 11. december 2011 Linje 679 OplandsTaxa i næstved kommune OplandsTaxa er et nyt servicetilbud i hele Næstved Kommune, der giver borgerne bedre mulighed for at komme frem og tilbage mellem Næstved

Læs mere

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges:

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Besparelsespotentiale for tynde ture på de regionale ruter i region Midtjylland. Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 105 Juelsminde-Horsens kl. 21.55 (3) Horsens-Juelsminde kl. 22.53

Læs mere

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Nordjyllands Trafikselskab 27. august 2007/OS Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Aftalen indgås mellem Brønderslev Kommune og NT og omfatter analyse

Læs mere

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010 Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve Att: Michael Løgstrup Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 12. februar 2009 Oplæg til

Læs mere

Skole Oplæg 1 Oplæg 2 Oplæg 3

Skole Oplæg 1 Oplæg 2 Oplæg 3 Oversigt over maksimal transporttid for eleverne i de 3 oplæg For hvert strukturoplæg er der taget udgangspunkt i den elev, der får den længste transporttid. Der er ikke kigget på taxaturene, men kun på

Læs mere

Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017

Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017 Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017 Dette er en høring vedrørende indførelsen af en ny kollektiv buslinje fra Veksø Station til Måløv Station over Søagerskolen samt en justering af

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring

NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring Baggrund Randers Kommune har bedt Midttrafik undersøge potentialerne ved en mere grundlæggende ændring af principperne for bybusnettet i Randers. Midttrafik har

Læs mere

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er:

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er: Notat Til: Københavns kommune Kopi til: Hvidovre kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. juni 2013 Busbetjeningen

Læs mere

Frydenstrandskolen og Nordstjerneskolen

Frydenstrandskolen og Nordstjerneskolen Nordjyllands Trafikselskab 26. februar 2015 / AF Skolekørsel fra august 2015 Frydenstrandskolen og Nordstjerneskolen Frydenstrandskolen serviceres fremover af bybuslinje 4. Nordstjerneskolen serviceres

Læs mere

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385 Notat Til: og r Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 26. januar 2017 Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer

Læs mere

NOTAT. Kørsel skoleåret i Assens Kommune

NOTAT. Kørsel skoleåret i Assens Kommune NOTAT Kørsel skoleåret 2015-16 i Assens Kommune Indledning FynBus har udarbejdet notat Brugen af kollektiv trafik i Assens Kommune 2014-15. Efterfølgende har forvaltningen for Trafik og Byg bedt FynBus

Læs mere

Folkeskolereformen trådte i kraft skoleåret , og havde stor betydning for tilrettelæggelsen af det lokale trafiksystem i kommunen.

Folkeskolereformen trådte i kraft skoleåret , og havde stor betydning for tilrettelæggelsen af det lokale trafiksystem i kommunen. NOTAT: Kollektiv trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2016-2017 Indledning Folkeskolereformen trådte i kraft skoleåret 2014-2015, og havde stor betydning for tilrettelæggelsen af det lokale trafiksystem i

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF NOTAT 29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF 05.00.00-A00-2-17 LENE MADSEN MILNER Bilag 1. Baggrundsnotat om Østbanens forlængelse Ændringer af banedriften I disse år sker der en række væsentlige

Læs mere

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Notat Til: Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Sagsnummer Sagsbehandler KBN Direkte 36 13 17 83 Fax KBN@moviatrafik.dk CVR

Læs mere

Strukturanalyse på skole-, SFO- og klubområdet

Strukturanalyse på skole-, SFO- og klubområdet Strukturanalyse på skole-, SFO- og klubområdet II Opsummering på rapporten II 6 nye versioner II Præsentation af nye versioner Næstved Kommune 17. september 2014 Søren Brøndum sb@broendum-fliess.dk Martin

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Nordfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Ved ændring af skolestrukturen i 2012,

Læs mere

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11.

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11. Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Spørgsmål 1254 Offentligt Fra: Karin Sørensen Sendt: 31. maj 2010 09:19 Til: 'britta.indraccolo@arriva.dk' Emne: Bemærkninger til togkøreplanerne Midttrafik har nu gennemgået

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Langeland Kommune. Notat fra FynBus/COWI. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Langeland Kommune. Notat fra FynBus/COWI. 1 Baggrund Langeland Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Oplægget

Læs mere

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Disse retningslinjer er godkendt og senest revideret af Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2015.

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1. DECEMBER 2016

SAMSØ KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1. DECEMBER 2016 KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1 AGENDA 1. NUVÆRENDE KØREPLAN FOR LINJE 131 VIGTIGE KARAKTERISTIKA 2. FORSLAG TIL NY KØREPLAN FOR LINJE 131 FORDELE/ULEMPER I FORHOLD TIL EKSISTERENDE

Læs mere

Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune

Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 16/27767 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1) 2217534 Åben: Søjlediagrammer- regnskab- 2015.pdf

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Busalternativer til Vestbanen

Busalternativer til Vestbanen 12. november 2009 Busalternativer til Vestbanen I den netop vedtagne trafikplan for Sydtrafik er det forudsat, at der i planperioden (2009-2012) er fortsat togdrift på Vestbanen, og at togkørslen i 2011

Læs mere

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv...

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv... Til: Dragør Kommune Kopi til: TOR Sagsnummer Sagsbehandler TTH Direkte 36 13 16 67 Fax - TTH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. juli 2012 Natbetjening i Dragør Kommune Indhold

Læs mere

Kommunal bus- og taxipolitik - med en landdistriktsvinkel

Kommunal bus- og taxipolitik - med en landdistriktsvinkel Kommunal bus- og taxipolitik - med en landdistriktsvinkel Varde Kommune 1260 km2 50.500 indbyggere - eller 39 borgere pr. km2 Stort kystområde med udpræget få (faste) beboere Store landdistrikter med

Læs mere