Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller. [1. december december 2015]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller. [1. december 2013 31. december 2015] 1-33-87-4-13"

Transkript

1 Opfølgning pr. 1. marts 2015 på Resultatkontrakt Vedrørende Regionalt-statsligt Program for grønne forretningsmodeller [1. december december 2015] Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Jesper B. Jensen . Operatør: Væksthus Midtjylland Åbogade Aarhus N Kontaktperson: Erik Krarup CVR. Nr: Bank: Resumé Program for grønne forretningsmodeller er et landsdækkende program, der gennemføres i et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen/Grøn Omstillingsfond og vækstfora/regionerne i to faser i I fase 1 forventes ca. 10 virksomheder fra Region Midtjylland at deltage, mens der til fase 2 er afsat midler til min. 5 deltagende virksomheder fra regionen. En landsdækkende facilitator, Deloitte, skal yde bistand til virksomhederne og varetage markedsføring, rekruttering, evaluering m.m. igennem hele forløbet. Væksthus Midtjylland har som operatør bl.a. til opgave at bistå ved markedsføring og udvælgelse af virksomheder til programmet samt løbende tilskudsadministration i fase 2 for så vidt angår virksomheder i Region Midtjylland. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav En grøn forretningsmodel er en forretningsmodel, der er økonomisk rentabel og samtidig sikrer en mindre påvirkning af miljøet. Den grønne forretningsmodel kan handle om grøn omstilling af dele eller hele virksomhedens forretning. Projektet Grønne Forretningsmodeller består af følgende 3 hovedfaser: En før-fase, som havde til formål at rekruttere virksomheder til programmet. Det rådgivende udvalg besluttede den 5. december 2013, hvilke virksomheder, der opnåede tilsagn til deltagelse i fase 1. Der var 29 virksomheder på landsplan, der fik tilsagn. Fase 1, som havde til formål, at de deltagende virksomheder bl.a. via udarbejdelse af forretningsplan, budgetter, analyser/vurderinger af businesscase, herunder feedback fra Sounding boards skulle blive mere afklarede om, hvorvidt der var grundlag for etablering af bæredygtigt forretningskoncept/virksomhed bæredygtigt såvel miljømæssigt som økonomisk. De deltagende virksomheder i fase 1, havde mulighed for at søge om deltagelse i projektets fase 2 deadline for ansøgning var den 6. juni På landsplan gik 15 virksomheder videre til fase 2 af programmet Fase 2, som pågår nu (august november 2015) har til formål at realisere den i virksomhedernes forretningsplan beskrevne forretningsmodel (fra fase 1). På landsplan deltager 15 virksomheder i fase 2, heraf de 9 fra region Midtjylland. Der blev den 7. oktober afholdt et opstartsmøde for alle deltagende virksomheder. På opstartsmødet blev der givet information om fase 2 om eksempelvis projektledelse, vækst og skalering af forretningen, herunder kapitalfremskaffelse. Desuden var der korte introduktioner af de enkelte virksomheder/forretningsmodeller og networking, som har vist sig at være yders fremmende for samarbejdet virksomhederne imellem. Ultimo 2014 og igen primo 2015 er der afholdt individuelle opfølgningsmøder med de deltagende virksomheder. Det første møde er afholdt på de enkelte virksomheder. Det andet opfølgningsmøde er afholdt som telefonmøder. Møderne er planlagt, afholdt og afrapporteret i et samarbejde mellem Deloitte og Væksthus Midtjylland. Møderne havde til formål at sikre fremdriften af projektaktiviteterne, herunder at vejlede virksomhederne i det omfang der er behov for det. Der er planlagt endnu et opfølgningsmøde med de deltagende virksomheder afholdes i maj/juni Desuden afholdes der en midtvejsworkshop for alle de deltagende virksomheder den 28. april I tilsagnet til de 9 virksomheder fremgår det bl.a., at fase 2 skal midtvejsevalueres (er netop gennemført) og afsluttes/slutapporteres senest den 31. oktober. I forbindelse med midtvejsevalueringen har enkelte virksomheder anmodet om forlængelse af projektperioden. De anmodede forlængelser har ikke kunnet imødekommes fuldt ud. Der er koordineret og aftalt med Erhvervsstyrelsen/Region Midtjylland imødekommet en måneds forlængelse for de virksomheder, der har bedt om det. Det vil sige, at der for Side 2

3 disse er mulighed for at medtage omkostninger frem til den 31. oktober 2015, og at slutafrapporteringen skal være Væksthus Midtjylland i hænde senest den 30. november. Nedenfor ses status på de 9 deltagende virksomheder vedr. tidsplan (følges eller udsættelse) samt om der er uafklarede forhold, som Væksthuset pt. følger op på. Advance Nonwoven Avichem Gardin Lis Halling Autoophug MH Møbler MiljøTeam Brøndborerfirmaet PC Troldtekt We:Re Tidsplan følges (afslutning og afrapportering pr. 31. oktober) Udsættelse af projektet (afslutning pr. 31. oktober afrapportering senest 30. november) I det følgende er der givet en kort status for hver enkel af de 9 deltagende virksomheder i region Midtjylland. Advance Nonwoven Advance Nonwoven A/S har udviklet et maskinanlæg, der ved hjælp af en ny patenteret airlaid/carding teknologi kan forme 'nonwoven', endeløse måtter af recirkulerede fiber- eller granulatmaterialer. Med udgangspunkt i denne teknologi vil Advance Nonwoven A/S etablere en helt ny virksomhed, Convert A/S, som på timebasis skal servicere fremstillingsvirksomheder, der ønsker at få konverteret deres affalds- og restmaterialer til skræddersyede produkter, som de selv kan anvende eller videresælge. Til gennemførelse af fase 2 har virksomheden fået en bevilling på kr. til gennemførelse af følgende hovedaktiviteter: Produktudvikling og testproduktion, specificering og udvikling af anlæg, projektledelse og dokumentation samt rapportering og revision. Status ved midtvejsevalueringen: alt kørte efter planen, virksomheden forventede at følge tidsplanen og nå i mål (der var ingen væsentlige afvigelser i projektregnskabet set i forhold til projektbudgettet, ingen ændringer af indholdet i projektet, ingen ændringer i forhold til de individuelle resultatmål, og der var i høj grad forventninger om at effekterne af projektet (job, omsætning og miljøeffekter) nås. Avichem Avichem s grønne forretningside (COS miljøplatform) er en abonnementsbaseret, on-line IT applikation til styring af kemikalier i virksomheder. Løsningen er bl.a. baseret på miljøviden om kemikalier samt miljølovgivning i Danmark og EU. Til gennemførelse af fase 2 har virksomheden fået en bevilling på kr. til gennemførelse af følgende hovedaktiviteter: kodning, sprogversionering, kundetest, indsamling af info om markedet, udarbejdelse af dokumentation samt projektledelse og administration. Status ved midtvejsevalueringen: alt kørte planmæssigt, virksomheden forventede at følge tidsplanen og nå i mål (der var ingen væsentlige afvigelser i projektregnskabet set i forhold til projektbudgettet, ingen ændringer af indholdet i projektet, kun mindre ændringer i forhold til de individuelle resultatmål (som følge af mindre tilskud end ansøgt planlægges der i stedet for 2-3 kundetest 1-2 kundetest indenfor projektperi- Side 3

4 oden), og der var i høj grad forventninger om at effekterne af projektet (job, omsætning og miljøeffekter) nås. Siden projektstart er der skabt en fuldtidsstilling i virksomheden, omsætningen er forøget med ca kr. og der er tilbud ude for ca kr. Gardin Lis Gardin Lis vil som den første leverandør af gardiner og solafskærmning til private, institutioner og erhverv etablere en forretningsmodel for et Leje-Service-Takeback-koncept, hvor kunden lejer gardinløsningen og betaler månedlige afdrag. Løsningen indeholder også en servicepakke med vask/rens og løbende vedligeholdelse af gardinerne. Når lejeperioden er slut, tilbagetager Gardin Lis produktet og genanvender materialerne på højest mulige værdiniveau. Til gennemførelse af fase 2 har virksomheden fået en bevilling på kr. bl.a. til udvikling af konceptet, design af nye produkter, test af anvendelse af restmaterialer, køb af udstyr og projektledelse. Ved midtvejsevalueringen var der anmodning om forlængelse af projektperioden, og der var forslag til omposteringer i budgettet. Virksomheden har tilkendegivet, at de gennemfører projektet inden for henholdsvis 31. oktober (projektafslutning, hvortil omkostninger kan medtages) og seneste afrapportering den 30.november. De har desuden tilkendegivet, at de kan efterleve projektets mål, herunder effekter. Halling Autoophug Halling Autoophug ApS indkøber, miljøbehandler og demonterer udtjente og havarerede biler og sælger reservedele, materialer og jernskrot. Der er en kapacitet til behandling af biler om året, som dog ikke demonteres fuldt ud (tidsforbrug gør det urentabelt), hvorfor en lang række værdifulde materialer går til deponi. Pga. markedsefterspørgsel og et kommende EUkrav vil virksomheden etablere en forretningsmodel for smart og ressourceeffektiv demontering af biler, der gør det rentabelt at udtage flere dele og materialer til genbrug og genvinding. Konkret er der tale om en hel unik demonteringskarrusel, der sammen med nye arbejdsgange vil kunne bringe tiden til demontage ned fra 8-10 timer til kun 0,5-1,5 time. I dag genbruges ca. 65% af bilens vægt. Det forventes at kunne bringes op til % af bilen. Virksomheden har fået bevilget kr. til bl.a. at gennemføre følgende aktiviteter: Færdigudvikling, fremstilling og montage af anlæg, udvikling og implementering af intern logistik og lage, itbørs og web-shop, test og indkøring af anlæg samt projektledelse. Der har været en del udfordringer i forbindelse med udvidelse/etablering af demonteringskarrusellen. Via Væksthus Midtjylland er der imidlertid blevet bevilget en coach, og i samråd med ham er der foretaget ændringer i de oprindelige planer om bygninger/nye arealer, hvorved investeringsbehovet er nedjusteret. Ovenstående projektændringer har efter virksomhedens vurdering ingen større indvirkning på de forventede resultatmål og effekter. Effekterne forventes at blive indfriet. Resultatmålene indfries bortset fra målet om antal demonterede biler. Her er måltallet nedjusteret fra stk. til stk., hvilket vi vurderer som værende acceptabelt. Pt. er der stadig enkelte uafklarede forhold vedr. udvidelsen. Det følges der op på. MH Møbler MH Møbler udvikler, producerer og sælger klassiske polstermøbler stole og sofaer. MH Møbler vil i projektet udvikle en grøn forretningsmodel, der genanvender materialerne fra sofaproduktion og tilbyder kunder et opgraderings- og take-back-system. MH Møbler ønsker at omlægge hele virksomheden til grøn produktion. Virksomheden har fået bevilget kr. bl.a. til gennemførelse af følgende aktiviteter: inddragelsesworkshop, design af møbel, produktion og test af møbel, udvikling af leasingmodel, introduktion på markedet, projektledelse mv. Der har i projektet været nogle tidsmæssige forskydninger, men virksomheden forventer, at de tidsmæssige forskydninger kan indhentes inden projektet afsluttes. Desuden forventes det, at resultatmål og effekter kan realiseres. Virksomheden har afholdt en workshop for en lang Side 4

5 række interessenter bl.a. nuværende forhandlere. På workshoppen fik deltagerne præsenteret den første skitse af en ny grøn sofa og ny grøn stol. Deltagerne på workshoppen fandt de nydesignede møbler interessante og ser frem til, at det bliver produceret/lanceret. Det forventes at den første fremstillede model kan vises frem ultimo april. MiljøTeam MiljøTeam arbejder inden for miljøsektoren, bl.a. inden for rådgivning, affaldsindsamling, affaldsbehandling og handel med genanvendelige materialer. MiljøTeam vil i projektet udvikle en innovativ og fleksibel totalløsning for affaldssortering til store events, hvor publikum bliver inddraget. En bæredygtig løsning, som dækker alle trin, fra affaldet bliver genereret, til ressourcerne genanvendes på ny. En central del af affaldshåndteringen er at inddrage og kommunikere med publikum, således at publikum aktivt deltager i at affaldssortere på festivalpladsen. Efterfølgende foregår en eftersortering til rene fraktioner ved hjælp af MiljøTeams eftersorteringsteknologi for at sikre en høj genanvendelseskvalitet. Til gennemførelse af fase 2 har virksomheden fået en bevilling på kr. til gennemførelse af bl.a. følgende hovedaktiviteter: udvikling af klimaberegningsværktøj, udvikling og test af affaldsbeholder, udvikling af kommunikationspakke, pilottest i forlystelsespark, Fuldskalatest Northside 2015 samt projektledelse. Alt kører efter planen bortset fra nogle enkelte tidsforskydninger, som holder sig inden for den planlagte projektperiode. Brøndborerfirmaet Poul Christiansen Brøndborerfirmaet Poul Christiansen vil i projektet udvikle en grøn forretningsmodel, hvor de tilbyder private kunder en leasingmodel til etableringen af vertikal jordvarme, så investeringen ved selve etableringen af anlægget bliver mindre. Vertikal jordvarme er særlig velegnet til huse, hvor man ikke ønsker/har mulighed for at grave haven op for at lægge slanger, som man gør ved almindelige jordvarmeanlæg. Vertikal jordvarme har større virkningsgrad end andre varmepumpeløsninger, men investeringen er større. For at imødekomme efterspørgslen på denne form for jordvarme vil de derfor udvikle og implementere en finansieringsmodel. Det har gennem den første del af projektet dog vist sig, at det sandsynligvis er mere realistisk at arbejde med andre finansieringsformer fx ekspreslån. Til gennemførelse af fase 2 har virksomheden fået en bevilling på kr. til gennemførelse af følgende hovedaktiviteter: Aftale med finansierende part, udvikling af beregningsværktøj, aftale om og etablering af referenceanlæg, projektledelse og dokumentation. Status ved midtvejsevalueringen: alt kørte efter planen, virksomheden forventede at følge tidsplanen og nå i mål (der var ingen væsentlige afvigelser i projektregnskabet set i forhold til projektbudgettet, ingen ændringer af indholdet i projektet, ingen ændringer i forhold til de individuelle resultatmål, og der var i høj grad forventninger om at effekterne af projektet (job, omsætning og miljøeffekter) nås. Troldtekt Troldtekt A/S fremstiller akustiklofter og løsninger på basis af certificeret rødgran fra danske skove og cement fra Aalborg Portland. I dag leveres produktionsaffald til kompostering, mens udtjente produkter i form af bygge- og nedrivningsaffald i vid udstrækning ender i forbrændingsanlæg. Troldtekt A/S vil som led i deres Cradle to Cradle (C2C) strategi udvikle en ny forretningsmodel baseret på et take-back-system for bygge- og nedrivningsaffald samt effektiv udnyttelse af produktionsaffald. Strategien skal sikre, at materialerne kommer retur og udnyttes i henholdsvis cementproduktion og i Troldtekts egen produktion af akustikprodukter. Til gennemførelse af fase 2 har virksomheden fået en bevilling på kr. til gennemførelse af følgende hovedaktiviteter: Test af indsamling og sortering af bygge- og nedrivningsaffald, etablering og idriftssættelse af retursystem i Danmark, forberedelse af udrulning af retursystem til EU markeder samt projektledelse og administration. Status ved midtvejsevalueringen: alt kørte planmæssigt, virksomheden har planlagt at afslutte projektet med udgangen af november Det er aftalt at de må medtage omkostninger til og med den 31. oktober, og at Side 5

6 afrapporteringen skal være Væksthus Midtjylland i hænde senest den 30 november. Virksomheden forventer ingen afvigelser i forhold til de i projektets planlagte resultater og effekter. We:Re We:Re designer unika tasker og boliginteriør blandt andet ved brug af brugte presenninger, telte fra festivaler, reklamebannere og redningsflåder. We:Re vil etablere et retursystem i samarbejde med producenter af materialerne. Til gennemførelse af fase 2 har virksomheden fået en bevilling på kr. til gennemførelse af følgende hovedaktiviteter: Test af produktion, udvikling af koncept samt projektledelse og administration. Status ved midtvejsevalueringen: alt kørte planmæssigt, virksomheden forventede at følge tidsplanen og nå såvel de forretningsmæssige som de miljømæssige resultater. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 - aktiviteter Flow, ansøgningsprocedurer og kontraktstyring Resultatkrav 1.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Ved høring fra Erhvervsstyrelsen foretager Væksthus Midtjylland i samarbejde med Region Midtjylland en vurdering af ansøgninger til fase 1. Væksthus Midtjylland følger desuden gennemførelsen af fase 1. Jf. også pkt. 5, konkret aktivitetsbeskrivelse. Resultatkrav 1.2 I samarbejde med Region Midtjylland udarbejder Væksthus Midtjylland ansøgningsprocedurer og udvælgelseskriterier for fase 2. Jf. også pkt. 5, konkret aktivitetsbeskrivelse. Resultatkrav 1.3 I samarbejde med Region Midtjylland udarbejder Væksthus Midtjylland kontrakter med virksomheder for fase 2 og operatøren forestår løbende opfølgning på kontrakterne, Jf. også pkt. 5, konkret aktivitetsbeskrivelse. Væksthus Midtjylland redegør kort for aktiviteterne. Væksthus Midtjylland redegør kort for aktiviteterne. Ansøgningerne til fase 2 vurderes bl.a. ud fra, om der er sandsynlighed for, at virksomhederne i løbet af fase 2 vil kunne nå frem til en realisering af forretningsplanen m.m. Væksthus Midtjylland redegør for aktiviteterne. Der redegøres for fremdriften og de forretningsmæssige resultater i hvert virksomhedsprojekt. Virksomhedernes forventede effekter på beskæftigelse, omsætning og eksport forventes at kunne indhentes via Erhvervsstyrelsens Aktiviteten er gennemført december I alt var der ansøgninger fra 19 virksomheder i Region Midtjylland. 9 virksomheder fik tilsagn om deltagelse i fase 1. og 10 virksomheder fik afslag. Aktiviteten er gennemført. Samtlige 9 virksomheder, der deltog i fase 1 blev udvalgt og tilbudt deltagelse i fase 2. Alle 9 ønskede at deltage. Der er udarbejdet kontrakter med de deltagende virksomheder i fase 2 (medio 2014). Der foretages løbende opfølgninger af og dialog med de 9 virksomheder. Der er pt. gennemført 2 individuelle opfølgningsmøder - ultimo 2014 og igen primo Det første Side 6

7 facilitator (Deloitte). møde er afholdt på de enkelte virksomheder. Det andet opfølgningsmøde er afholdt som telefonmøder. Møderne er planlagt, afholdt og afrapporteret i et samarbejde mellem Deloitte og Væksthus Midtjylland. Møderne havde til formål at sikre fremdriften af projektaktiviteterne, herunder at vejlede virksomhederne i det omfang der er behov for det. Der er i det omfang, der er behov for det, også dialog med de deltagende virksomheder mellem de planlagte opfølgningsmøder. Det næste opfølgningsmøde er planlagt til maj/juni I forbindelse med midtvejsevalueringen er der tillige fulgt op på de enkelte virksomheder mhp. sikring af fremdrift af projekterne samt sikring/understøttelse af målopfyldelse. Mål 2 -aktiviteter Koordinering mellem erhvervsudviklingsprojekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Væksthus Midtjylland sikrer, at virksomheder der får afslag om deltagelse i Grønne forretningsmodeller, fase 1 eller 2, efter konkret vurdering, formidles videre til andet relevant tilbud, hvor deres projektidé evt. kan fremmes. Første prioritet har C2C-projektet Rethink Business. Viser det sig ikke være muligt, kan der formidles til andre projekter, som f.eks. det regionaltstatslige program Grøn Industrisymbiose og projekter i Væksthus Midtjylland. Væksthus Midtjylland redegør for, hvilke virksomheder der er videreformidlet og til hvilke erhvervsudviklingsprojekter Der er umiddelbart efter afslag på deltagelse i fase 1 taget kontakt til de virksomheder, der ikke fik mulighed for at deltage i Grønne Forretningsmodeller. Der er netop er offentliggjort et nyt MUDP-program med første ansøgningsfrist den 4. juni Der tages igen kontakt til disse virksomheder bl.a. med henblik på information om dette program, men også med henblik på at give information (hvis relevant) om et nyt miljøtiltag/- projekt, som Aalborg Universitet er projektleder for. Desuden vil andre programmer/tiltag her- Side 7

8 under de tiltag, som Væksthus Midtjylland er operatør på blive overvejet/drøftet som muligheder for virksomhederne. De virksomheder, der deltager i projektet har alle fået information om det nye MUDP-program. I det omfang det pt. er relevant er der tillige givet information om miljøprogrammet på Aalborg Universitet samt StartMidt Accelerator og InvestorMidt. 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Regnskabsperioderne er, jf. Resultatkontrakten: 2014: Fra projektstart til : Fra Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget Projektledelse Administration og økonomi Revision Transport GFM-virksomhedsprojekter, fase I alt Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Region Midtjylland I alt TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts I al t Pr oj ekt l edel se Admi ni st r at i on og økonomi Revi si on 0 Tr anspor t GFM- vi r ksomhedspr oj ekt er, f ase I al t Side 8

9 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2015 Regi on Mi dt j yl l and I al t Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts 2015 Region Midtjylland TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Udgiftsbudget Forslag til ny udgiftsbudget pr. 1. marts 2015 Projektledelse 0 Administration og økonomi 0 Revision 0 Transport 0 GFM-virksomhedsprojekter, fase 2 0 I alt Finansieringsregnskab Forslag til nyt finansieringsregnskab pr. 1. marts 2015 Region Midtjylland 0 I alt Side 9

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Resultatkontrakt Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling 1. januar 2012 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business Etablering af online Værdicentral. 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business Etablering af online Værdicentral. 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business Etablering af online Værdicentral 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Udvikling af næsten lektiefri læringsrum. marts 2011 juni 2014. Journalnummer: 1-30-76-34-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Udvikling af næsten lektiefri læringsrum. marts 2011 juni 2014. Journalnummer: 1-30-76-34-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af næsten lektiefri læringsrum marts 2011 juni 2014 Journalnummer: 1-30-76-34-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 15. JANUAR 2015 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Strategi for Markedsmodningsfonden

Strategi for Markedsmodningsfonden Strategi for Markedsmodningsfonden FEBRUAR 2014 2 Strategi for Markedsmodningsfonden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Fondens baggrund... 4 2. Fondens formål... 5 2.1 Fondens markedstilgang...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 1-33-76-23-15-11 Start- og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Resultatkontrakt Vedrørende Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper [1.2.2010 31.12.2010] Journalnummer: 1-33-76-23-23-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Evaluering af innovationsagentordningen i perioden 2010-2014

Evaluering af innovationsagentordningen i perioden 2010-2014 Evaluering af innovationsagentordningen i perioden 2010-2014 2015 Udgivet af Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3544 6200 E-mail: fi@fi.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

DESIGN2INNOVATE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

DESIGN2INNOVATE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK DESIGN2INNOVATE SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR.

Læs mere