Asra nyt. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. 27. Årgang Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Asra nyt. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. 27. Årgang Nr. 2 2010"

Transkript

1 Asra nyt Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 27. Årgang Nr På studieturen til Arbejdermuseet besøgte vi Vestre Kirkegård, hvor bl.a. Louis Pio ligger begravet. Louis Pio var stifter af Socialdemokratiet i Danmark En tavle fra udstillingen Buste af Th.Stauning

2 ASRA NYT Udgivet af ASRA Ålykkevej Herning Tlf: (I arkivets åbningstid,som regel om onsdagen kl. 10,00-15,00) Redaktion: Bent Kruuse Elly Madsen Jørn Jensen Leo Skaaning Hjemmesiden: Ansvarlig Formand - Andreas Iversen Tlf Kasserer - Jørn Jensen Tlf Deadline for næste nr. den 15.August 2010 Bladet trykkes med støtte fra: 3F Holstebro Du kan se billederne fra Studieturen til Arbejdermuseet i København på vores hjemmeside. Den 20 marts 2010 var ASRA på studietur til Arbejdermuseet i København. 46 havde tilmeldt sig turen, og stemningen var fin fra morgenstunden. Efter et spændende ophold på Arbejdermuseet, hvor der var en særudstillling om 8 statsministre, gik turen til Vestre Kirkegård. Rundviseren - Stine Helveg fortalte hun var den eneste af hendes slags i Danmark. Hun fortalte levende med humor og blink i øjet. Vi ville specielt gerne se Det røde hav en lille sø der ligger på kirkegården, hvor mange kendte havde fået deres sidste hvilested. Specielt kunstnere og personer der har gjort sig fortjent til det i samfundet. Mange statsministre ligger her, bl.a. Viggo Kampman, Hans Hedtoft, H.C.Hansen, Jens Otto Krag, og deres hustruer. Her var også en lille sten for Ingrid Jørgensen, som var gift med Anker Jørgensen, så der er også tiltænkt ham en plads derude. Leo Skaaning Se billederne fra turen på: se under fanen billeder! 2

3 Leder: Efter en god og veloverstået generalforsamling, hvor der var en flot deltagelse og en god debat, er vi nu i bestyrelsen og Arkivet trukket i arbejdstøjet med henblik på, at få udført de ting der blev omtalt i beretningen, og af deltagerne under debatten af beretningen.(læs om generalforsamlingen andet sted i bladet). Der er blevet udarbejdet en annonce om ASRA der er lagt ind på den elektronisk kulturguide, se den på (www. kultunaut.dk.) Det er på denne webside aviserne m.m. henter og omtaler de forskellige kulturarrangementer. Vi har efterfølgende set, at ASRA har været omtalt i flere aviser og lokale blade, som eksempel Søndervig Bladet og Ugeposten Skjern m. fl.. I annoncen er der en link til vores hjemmeside, så der er mulighed for på den måde at læse om ASRA. (søg på Arbejderhistorie). 1. maj deltog Elly og jeg med en udstilling om ASRA i Laugesens Have ved Deres 1. maj arrangement. Taler ved arrangementet var Mf,er Mette Frederiksen S og Mf,er Holger K. Nielsen SF. Underholdning ved De Glade Sømænd og komikeren Flemming Jensen. Trods vejret ikke viste sig fra sin Aller bedste side deltog personer. For at sikre vores udstilling på bedst mulig måde mod vejrliget, havde vi lånt en pavillon af 3F Silkeborg. Der var en fin interesse for udstillingen, og vi fik talt med mange personer, både medlemmer og ikke medlemmer. Vi fik fire nye medlemmer, så det kan godt betale sig at vi er noget mere udadvendte. Vi er også i gang med at hente adresser hjem på efterløns og pensionist klubber i det gamle Ringkøbing amt, Vi har fået dem fra HK og 3F, men mangler fra de øvrige forbund. Formålet med dette er at skrive til klubberne for at fortælle om ASRA. Jeg vil også gerne tage ud til klubberne for at fortælle om, og udbrede kendskabet til ASRA, og hvad vi går og laver i arkivet. Formålet med at besøge klubberne er selvfølgelig at få flere medlemmer, men jeg så også gerne, at vi på den måde kunne gøre nogle intreseret i at komme og hjælpe til i arkivet. Bare et par timer en gang imellem, vil være guld værd. Hvis det lykkedes, er jeg sikker på, at ASRA vil bestå mange år frem i tiden. Andreas Iversen formand 3

4 Storkonflikt i Dansk Typograf-forbund! af Jørn Jensen og Jørn Overgaard Blandt de arkivalier vi får indleveret hos ASRA er der en del fotos. Sidste år fik vi fra HK i Herning indleveret mange fotos som kom fra det tidligere Dansk Typograf- Forbund. Ved en gennemgang af billederne kunne vi straks se, at billederne viste en form for arbejdskamp med en masse mennesker med bannere, og på visse billeder var der også opbud af politi. Vi havde straks den store typografkonflikt fra først i 80erne i tankerne, og henvendte os derfor til den daværende formand Jørn Overgård, for at få nogle ord med til billederne, og for at få Jørn`s oplevelser som formand og dermed en central person i denne store arbejdskamp. Jeg kan i øvrigt tilføje at ASRA har et større billedarkiv, hvor billederne er registreret i en database. Vi kan søge på emne, år, personnavn og sted, så hvis man f. eks. mangler et billede af ens bedstefar der har siddet i en fagforeningsbestyrelse, eller måske et billede fra en bestemt systue, er man velkommen til at kontakte os. Dansk Typograf-forbund er nu fusioneret med HK. Der var mange med i demonstrationen for Typograferne 4

5 Typografkonflikt i 1981 Af Jørn Overgård, formand for Dansk Typograf-Forbund, Herning afdeling I foråret 1981 var der storkonflikt på landsplan mellem typograferne og arbejdsgiverne. En meget stor procentdel af de grafiske virksomheder var berørt af konflikten, som bevirkede at dagblade, ugeaviser, uge- og månedsblade samt alle andre former for tryksager blev berørt i meget stor udstrækning. I det følgende vil der blive fortalt om, hvad konflikten betød for Herningområdet. 27. marts 1981 blev ca. 100 typografer i Herningområdet omfattet af den lockout, som arbejdsgiverne etablerede fra arbejdstids begyndelse grafiske virksomheder i området, der foruden Herning også omfattede Brande og Ikast blev berørt af konflikten. Heraf var Herning Folkeblad med knap 40 typografer den største. Tilbage ville være omkring 25 af de 125 medlemmer, som ikke var berørt af konflikten. Det var ansatte på virksomheder, som ikke var medlem af arbejdsgiverforeningen. Den største virksomhed, hvor typograferne ikke lockoutes, var Herning Bladet/ Eksprestrykkeriet med typografer, mens resten var helt små virksomheder med en eller to ansatte. I alt 5 havde typografforbundet medlemmer på 21 virksomheder i området. Hvorfor konflikt Vi havde ofte understreget, at konflikten ikke drejede sig om løn, men vi fandt at løntilbageholdenhed måtte konverteres til nye arbejdspladser. For os drejede kampen sig om en teknologiaftale, der kunne sikre tryghed i ansættelsen, og sikre at den teknologiske udvikling ikke blot kommer arbejdsgiveren til gode. Flere og flere erkendte da også, at denne problematik vedrørte hele arbejderklassen. Vi modtog økonomisk og moralsk støtte i et omfang, der overgik vores dristigste forventninger. Mødeaktivitet Typografernes lokale fagforening var en lille forening, som blev styret af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle havde fuldtidsjob ved siden af. Bestyrelsen bestod af Arne Lund, Ejluf Pedersen, Søren Raunsgaard Jensen, Jørgen Asmussen og Jørn Overgård. De fire af os var lockoutet, den eneste som stadig var i arbejde var Jørgen Asmussen, som var ansat på Ekspres

6 trykkeriet, der ikke var konfliktramt. Vi var i den situation, at vi selvfølgelig ikke selv havde et fagforeningskontor/lokaler. Derfor henvendte vi os til SIDs lokalafdeling, som på det tidspunkt havde et fagforeningshus i Fynsgade, hvor de gav os grønt lys til at bruge deres faciliteter til afholdelse af medlemsmøder samt udbetaling af lockoutunderstøttelse. Ret hurtig fik vi etableret en fast mødedag, som var fredag, hvor medlemmerne også fik udbetalt understøttelse, desuden blev der også holdt møder på andre tidspunkter, når der var behov. Økonomi For at vi hver især kunne få dagligdagen til at hænge sammen økonomisk i denne periode, havde typografforbundet besluttet, at vi skulle have udbetalt kr ,- pr. uge. Understøttelsen blev udbetalt som et lån, som skulle tilbagebetales over kontingentet, når konflikten var løst. Alle medlemmer i Dansk Typograf-Forbund var solidarisk med hinanden, således at vi alle, uanset om vi var i konflikt eller ej, skulle betale tilbage, når konflikten var ovre. På det tidspunkt var gennemsnitslønnen for en typograf i Herningområdet kr. 63,- i timen. Der blev også afholdt et møde med en repræsentant for bistandskontoret vedrørende eventuel bistand under konflikten. Eventuel hjælp ydes som lån. Man blev opfordret til at kontakte bank eller sparekasse med henblik på udsættelse af lån og andre ydelser. Udvalg For at have en styring af konflikten, blev en del af medlemmerne udpeget til forskellige udvalg, hvor de hver især fik pålagt sig en række opgaver. Jørn Overgaard holder møde arkiv foto Sekretariat: Den konfliktramte bestyrelse. Blad- og pressegruppe: Skulle sørge for al udadvendt information i form af læserbreve m.v. og ligeledes sørge for lokalt stof til typografernes avis. 6

7 Blokade- og piratudvalget: Kontrollere de lokale distrikts- og ugeblade samt de konfliktramte trykkerier, for at se om man ikke udførte konfliktramt arbejde. Kultur- og festgruppe: Filmforevisninger, sørge for talere til 1. maj møderne, desuden arrangere møder med andre fagforeninger for at komme ud og fortælle om vores situation. Som det fremgår blev en meget stor del af de konfliktramte involveret direkte. Derudover var der aldrig problemer med at skaffe folk, når der skulle etableres et eller andet, hvor vi skulle bruge arbejdskraft. Det udviklede sig til et fantastisk sammenhold og solidaritet. 1.maj En af vores udadvendte aktiviteter var at sætte præg på 1. maj møderne. Det betød at jeg blev indbudt som taler til Politiet prøver at fjerne strejkevagterne - arkivfoto 7 Fællesorganisationen og Socialdemokratiets møde i Herning Kongrescenter hvor fest- og kulturudvalget var repræsenteret med en salgsbod på mødet. Desuden blev jeg også indbudt til Venstrefløjens møde i Døvehuset, her havde fest- og kulturudvalget lavet et arbejdende sætteri, hvor man solgte folks navne i bly. Resultatet blev kr ,-. Ikke uden problemer Der foregik mange ting rundt på de forskellige arbejdspladser, som var konfliktramt. Der var en del, som ikke accepterede situationen og forsøgte med mange forskellige "julelege", hvor man af forskellige omveje alligevel fik produceret enkelte ting. Vi gjorde alt hvad vi kunne, for at holde disse unoder nede, for der ville komme en dag, hvor det hele var slut, hvor vi igen skulle arbejde sammen, uanset hvad vores holdning var til konflikten. ten. Mod slutningen af konflikten var der opstået et større problem på en stor trykcentral i Taulov, hvor man producerede uge- og tilbudsaviser som var konfliktramt. Det betød, at en stor del af alle os rundt i landet, som var lockoutet tog til Taulov over en periode og etablerede blokade mod virksomheden.

8 Der var perioder hvor det gik voldsomt for sig, på grund af politiets indblanding. Vi fra typografernes side som i en periode var mødt meget talstærkt op, forsøgte hele tiden at holde os inden for lovens rammer, men blev provokeret nogle gange, således det udartede sig en del. Typograferne her fra området var rigtig godt repræsenteret og gjorde en rigtig god figur, med en sober og reglementeret opførsel, vi kom virkelig hinanden ved i den periode. 11 uger Konflikten varede i 11 uger, således vi startede op påny Fanen var med fra Svendborg Typograferne arkivfoto mandag den 15. juni Afstemningsresultatet blev et JA til genoptagelse af arbejdet. Vi måtte nok erkende, at konflikten var et nederlag for os, idet vi ikke fik gennemført vores ønsker, overmagten var for stor. Dansk Arbejdsgiverforening var svære at forhandle med, desuden følte vi os også svigtet af LO og ligeledes vores broderforbund Litograferne, som ikke gik helhjertet ind for at løse konflikten i fællesskab med os. Vi lærte allesammen rigtig meget af konflikten på både godt og ondt. Det absolut positive var den måde typograferne taklede konflikten med et 8 fantastisk engagement, fællesskab og solidaritetsfølelse. Det betød, at vi i den pressede situation rykkede sammen på bænken og kæmpede en brav kamp for at nå et resultat. Typograferne i vores lille lokale afdeling har altid været meget aktive, som de også var på landsplan, men konflikten gav endnu mere sammenhold, end der har været tidligere. Vi har altid afholdt generalforsamling i hver kvartal - 4 gange om året - med en meget stor mødeprocent. Den blev absolut ikke mindre, efter vi havde gennemgået 11 barske uger.

9 Epilog Der findes nok ikke andre fagforeninger på det tidspunkt, hvor medlemsaktiviteterne var på samme høje niveau. Det har også vist sig, at i de år i særdeleshed før konflikten, har typograferne altid været en meget stærk fagforening - eller kamporganisation som vi godt selv kunne lide at være - i de år hvor der virkelig var noget at kæmpe for ude på arbejdspladserne. Vi havde det godt, når vi kunne gå forrest med at få skabt bedre løn- og arbejdsforhold. I mange tilfælde havde det også en afsmittende virkning på det øvrige arbejdsmarked - det var også det, som var meningen. Typografkonflikten i 1981 Indlægget er skrevet af Jørn Overgaard Når jeg ser et rødt flag smælde Jørn Overgaard Typografernes logo arkivfoto arkivfoto Typograferne kan - fagbevægelsen kan! 9 arkivfoto

10 20 år som formand i Syerskernes Fagforening i Herning Fortalt af Grethe Andersen Forud for ASRA's generalforsamling den 3. marts havde bestyrelsen formået Grethe Andersen, tidligere mangeårig formand for Syerskernes Fagforening i Herning, til at fortælle om fagforeningen og om sin tid som formand. Syerskernes Fagforening i Herning blev oprettet i Der var elendige arbejdsforhold, så det betød en forbedring for syerskerne at få en fagforening. Dengang var der meget at kæmpe for. Det er der også i dag, men det er på andre vilkår. I dag drejer det sig bl.a. om omskoling og løn under sygdom. Omskolingskurser på Specialarbejderskolen betyder, at medlemmerne kan omstille sig til de krav, som stilles på arbejdspladsen. Ved en stor indsats fra formænd, kasserere, og tillidsrepræsentanter voksede afdelingen i de første 40 år fra 50 til medlemmer. Stabilitet og solidaritet er gode karaktertræk, der har præget Syerskernes Fagforening. Afdelingens protokoller gennem årene kan fortælle om en ledelse som altid var rede til at gøre en stor indsats for medlemmerne. De valgte i Syerskernes Fagforening i Herning har lige fra starten været stabile, og når de var valgt sad de længe. Medlemmerne bakkede dem op og ønskede de skulle fortsætte. Årsagen til at oprette fagforeningen i 1929 var dårlige arbejdsforhold for hjemmesyerskerne. Senere var det højere løn og kortere arbejdstid, der blev kæmpet for. I 1935 behandlede man et punkt på generalforsamlingen der drejede sig om, hvorvidt syerskerne skulle have en uges ferie med fuld løn. Senere har man kæmpet sig frem til 4 ugers ferie med feriepenge. I 1971 blev Grethe valgt som tillidsrepræsentant. Efterfølgende kom hun ind i bestyrelsen og blev siden valgt til næstformand, der medførte at hun i 1977 blev ansat i afdelingen. Mange nye opgaver fulgte, men en af de ting Grethe især satte pris på, var at komme ud på virksomhederne på lønningsda- 10

11 gen, og sælge mærker. Det gav et godt kendskab til medlemmerne. Med tiden lærte hun også arbejdsgiverne at kende, hvilket var med til at opnå gode forhandlingsresultater. I 80'erne var der god gang i arbejdet, fabrikker blev bygget og arbejdsstyrken voksede. Men det ændrede sig, så de 2 gange om året, hvor der skulle skiftes kollektion, måtte medlemmerne gå ledige. Mange resultater er nået gennem årene, sagde Grethe, og nævnte kortere arbejdstid, en anstændig løn, bedre understøttelse, karensdagenes bortfald, 4 ugers ferie og efterløn til medlemmerne, når de er fyldt 60 år. Valgt til formand Kort efter at Grethe i 1978 var blevet formand, var en virksomhed med 90 medlemmer gået konkurs. Heldigvis var der på det tidspunkt nok arbejde at få, så medlemmerne kom hurtigt i arbejde igen. Senere fik Grethe igen en opringning om en arbejdsplads, med 60 medlemmer, der lukkede, men det var så heldigt, at en anden arbejdsgiver stod og manglede 50 ansatte. Da der også manglede lokaler kunne Grethe henvise til nogle tomme lokaler og samtidig give et praj om hvilken bank arbejdsgiveren skulle henvende sig til. 11 Flere fabrikker blev bygget og beskæftigelsen steg, men som tiden gik, begyndte arbejdsskaderne at melde sig. Mange af skaderne blev anerkendt, "men de havde jo ondt alligevel", som Grethe udtrykte det. Nogle måtte på pension, medens andre blev omskolet. I starten af 90'erne begyndte udflytningen af arbejdet til lavtlønslande og der var mange konkurser, med det resultat, at der i dag ikke er mange syersker tilbage. Heldigvis har mange fået arbejde i træindustrien. I de år Grethe har været med i det faglige arbejde har udviklingen betydet sammenlægninger af både forbund og afdelinger. I sin tid som formand har Grethe også været medlem af forbundets hovedbestyrelse og forretningsudvalg samt deltaget i overenskomstforhandlinger. Det betød, at Grethe, efter sammenslutningen med Herning Textil arbejdede 3 dage i afdelingen og 2 dage i forbundet, med uddannelse af elever. "Jeg har haft et meget varieret og spændende arbejdsliv, men også meget krævende" konkluderede Grethe. Tekst; Bent Kruuse Foto: Leo Skaaning Billeder fra Fortælleaftenen på næste side.

12 Grethe Andersen gør klar til at fortælle om hendes spændende liv En lydhør forsamling, tilhørere var mødt op 12

13 Generalforsamling ASRA afholdt d. 3. marts en velbesøgt generalforsamling i 3 F s lokaler i Vestergade, Herning. Ikke mindre end 28 deltog i generalforsamlingen, og det skyldes formentlig at tidligere formand for Syerskernes Fagforening i Herning Grethe Andersen, indledte aftenen med at fortælle om sit virke i fagbevægelsen. (Se omtalen andetsteds i bladet) Generalforsamlingen blev indledt med at man mindedes 2 af ASRA s meget markante medlemmer der i 2009 var afgået ved døden, nemlig Karla Jørgensen fra Hammerum, der var æresmedlem i foreningen, samt Aida Buur Andreasen fra Holstebro. Formanden indledte sin beretning med at omtale ASRA s tur til København d. 20. marts. En tur der kunne realiseres, bl.a. gennem tilskud på kr ,- fra AIF (Arbejderbevægelsens Internationale Forum.) Videre takkede formanden for de mange arkivalier der gennem 2009 var blevet indleveret i arkivet. Arkivalierne var blevet indleveret i så stort omfang, at det har givet anledning til en stor ophobning af materiale, ligesom det har medført pladsproblemer i arkivet. Pladsproblemerne er nu løst ved at vi 13 har fået lov til at disponere over yderligere et lokale. Der har været en mindre fremgang i medlemstallet bl.a. efter et møde hos LO s Faglige Seniorer, hvor ASRA var repræsenteret. Dette har givet anledning til at foreningen vil foretage et medlemsfremstød overfor Efterlønsklubber i løbet af Formanden omtalte at arkivet mangler hjælp til arkivarbejdet. Der har i ASRA Nyt været annonceret efter hjælp i arkivet, men dette har ikke givet resultat. Formanden betonede alvoren i henvendelsen om frisk blod til arkivarbejdet, idet det i sidste ende kunne være et spørgsmål om ASRA s overlevelse, hvis ikke der kommer en løsning på problemet. "Skal ASRA fortsætte er det vigtigt at vi får nogle personer gjort interesseret i det videre arbejde, og hvordan gør vi så det? Hvis det ikke lykkes, er vi så dem der på en eller anden måde afvikler ASRA og på en eller anden måde sikrer arkivaliernes fortsatte beståen" sluttede formanden. I den efterfølgende debat gav flere udtryk for at man håbede at ASRA også ville bestå i fremtiden, da det er vigtigt at få registreret og beskrevet arbejdernes historie, men at det nok

14 var svært at interessere unge mennesker for arbejderhistorie. Der blev også givet udtryk for at ASRA er for usynlig og skulle gøre mere PR mæssigt. Et par af deltagerne gav tilsagn om at komme i arkivet ind imellem, for at give en hånd med. Formanden afsluttede debatten med at takke for tilsagnene og gav udtryk for håbet om at der kunne findes en løsning, således at ASRA s fremtid kunne sikres. Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. Kassereren fremlagde det reviderede årsregnskab der viste et overskud på kr ,31. Det helt ekstraordinære regnskabsresultat skyldes at ASRA i 2009 modtog ,- kr. i tilskud ,- fra AIF samt ,- fra 3F s Kulturfond i forbindelse med jubilæet. Yderligere var 5.700,- forudbetalinger til Københavnerturen. Regnskabet viste at ASRA har aktiver for kr ,98. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. at kontingentbetalingen for private medlemmer fra 2011 skulle stige med kr.25 til 125,-. Dette blev vedtaget, idet dog en enkelt stemte imod. Samtlige valg var genvalg. Den nye bestyrelses sammensætning kan ses på bagsiden af dette blad. Under eventuelt blev der fremsat ønske om at generalforsamlingen burde afholdes et handicapvenligt sted, ligesom der blev anket over at der ikke var medbragt sangbøger. Deltagerne blev opfordret til at tage et par af ASRA s pjecer med hjem og agitere for medlemskab. Jørn Jensen Budgettet for 2010 blev fremlagt. Der er budgetteret med et underskud på kr ,- hvoraf de ,- skyldes turen til København. (5.000,- kr. af tilskuddet fra AIF var øremærket til denne tur). Bestyrelsen havde fremsat forslag om 14 Formanden aflægger beretning foto leo Skaaning

15 Tur til arbejdermuseet i København 20. marts 2010 af Leo Skaaning Siden ASRAs 25 års jubilæum i 2008 har det været et ønske at lave en tur til Arbejdermuseet i København. I 2010 bød der sig en aktuel anledning, idet museet havde en særudstilling om 8 statsministre, og en af dem var Thorvald Stauning, så var anledningen soleklar. Endvidere havde vi fået lovning på af Henning Grelle, som har skrevet en bog om Stauning, at han ville holde et foredrag om ham når vi kom på besøg på museet, og da vi så havde fået et tilskud til bussen til København (omtales andet steds i bladet) så var det oplaget, nu skulle det være. Vi annoncerede i vores blad, og sendte indbydelser ud til vores medlemmer. Tilmeldingen var lidt svag i starten. Men lige pludselig skete der et og andet, og inden vi fik set os om, så havde vi 46 deltagere til turen, som blev tilbudt til en absolut favorabel pris. Den 20. marts tidligt om morgenen hentede bussen deltagerne fra Holstebro, Herning og Ikast og turen gik mod hovedstaden. På turen gennem Jylland blev der serveret kaffe og rundstykker, stemningen og forventningen var høj, alle glædede sig til turen. Et kig ned i bussen Omkring kl. 11,00 kørte bussen ind i Rømersgade i København. Desværre var der indgået en meddelelse om, at Arbejdermuseet ikke havde lokaler som kunne rumme os til foredraget om Stauning, men Henning Grelle lovede promte, at han ville komme til Ringkøbing amt og holde det for os, og det ganske gratis. Efter at have oplevet indgangspartiet i de historiske bygninger Arbejdermuseet ligger i, blev deltagerne delt op i to hold. Det ene hold skulle straks se og høre om de 8 statsministre, mens det andet hold fik lejlighed til at se på den faste udstilling om arbejderbevægelsen. Der var arbejderlejligheder og udstillinger om de vil- 15

16 kår arbejderne havde og levede under, på en levende og spændende måde. Stauning eller Kaos, og hvor der gik et mudheld at nogen sagde: vi stemte Udbringning af snaps og brændebvin Taffel Akavit Det er morsomt at gå rundt på museet, mange af de ting der er der, kender man fra ens barndomshjem, det er lidt mærkeligt at det allerede er kommet på museum. Undervejs kan man stoppe op i en lille kantine, hvor man kan købe kaffe blandet med Rich, og rigtig hjemmelavet kiksekage, som også førte minderne tilbage til barndomhjemmet, hvor det var en rigtig lækkerbisken at få kiksekage. Rundt på væggene hænger plakater fra arbejderbevægelsens politiske kampagner, og man kan huske valgplakaten om Stauning, hvor der stod på Stauning, for vi kendte ikke Kaos Der var plakaten med Gør gode tider bedre og mange andre, som stadig står i ens erindring. At det har været hårdt at være arbejder ses tydeligt på mange af de udstillede billeder og effekter museet er i besiddelse af. I porten ved indgangen hænger en lille mindetavle over Oskar Hansen, som var arbejdernes digter, og som har skrevet Når jeg ser et rødt flag smælde Oskar Hansen har om nogen været digteren der har skrevet og kæmpet for den lille mand. 16

17 De 8 Stasministre var særudstillingen som vi blev guidet igennem, og hvor man startede med Stauning. Her var det en meget speciel oplevelse, at Jegge (Erik Christensen) kunne fortælle, at han havde været sammen med alle 8 statministre, hvilket imponerede guiden en del. Det var da også lidt af en oplevelse, selv om man nok ikke synes det var særligt flaterende, at Hitler sendte en krans med et monogram til Staunings båre, en hilsen til en stor stasmand. En hilsen fra Adolf Hitler Videre på udstillingen kunne man på film se og høre de forskellige statsministre tale. Underligt var det at høre, at nogen skrev hvert enkelt ord op de sagde, mens andre kun skrev stikord. Således blev det nævnt, at Stauning var en ret dårlig taler, men man lyttede til ham, hans ord havde vægt. I dag er det meget almideligt, at det er andre der skriver talerne til statsministrene. Udstillingen var utrolig spændende, og man havde fået særlige kendetegn fra hver enkel frem, og hvad det særligt havde som kendetegn og mærkesager i deres virke. 17 Efter turen rundt på museet, blev det tid til indtagelse af lidt frokost, som foregik i Ølhalle SOS - Sild Ost Snaps Ølhalle er et værtshus som har eksisteret siden Arbejdernes Forsamlingsbygning blev bygget, og den gamle stil er bevaret, tillige med retterne der serveres, og øllet er selvfølgelig fra Stjernen Stjerneøl. Turen gik videre til Vestre Kirkegård, hvor vi blev guidet rundt af en absolut kompetent guide - Stine Helveg, som brugte en ellers fridag for hende, til at give os et særdeles godt billede af kirkegården, og om de personligheder der ligger begravet derude. Der var nogen der måske synes det var lidt mærkeligt at vælge en kirkegård, men alle var enige om, at det havde været en hel speciel oplevelse. Kirkegårde kan fortælle historie, og når man så får personer der kender både hvem der ligger der, og deres historie, så er oplevelsen total. Det var flødeskummet på den flotte kage der var bagt, og det var et træt og mæt hold der vendte snuden hjemefter.

18 Den gamle Redacteurs Klumme af Bent Kruuse Den lokale købmand skal bevares Jeg hørte i regionalradioen til morgen (den ) et indslag fra et lokalområde (Studsgaard). Her blev bl.a. snakket om at bevare den lokale købmand. En historie vi har hørt før, om lokal opbakning, med oprettelse af foreninger, indskud af kundekapital og så selvfølgelig handle hos den lokale købmand, som er nødvendig, først og fremmest for de ældre i området. For beboerne som helhed, er den lokale rar at have, hvis "vi skulle stå og mangle noget her og nu". Problemet er, at for de lokale beboere, der arbejder i en af de nærliggende større byer, er det jo nemt - og også billigt - på vej hjem, at handle ind i et af de store supermarkeder, der har (næsten) alt. Imens skranter den lokale købmand mere og mere. Vi kender alle historien og har hørt den så tit, så det er ikke den, klummen skal handle om. Den skal handle om ASRA. Som den opmærksomme læser måske har bemærket er datoen for radioudsendelsen dagen efter, at ASRA afholdt sin ordinære generalforsamling. Derfor sammenligningen med den lokale købmand. ASRA skal bevares Til oplysning for læsere der ikke havde mulighed for at overvære generalforsamlingen kan det oplyses, at ASRA's fremtid indgik i beretningen og derfor var til debat. Problemet for ASRA er ligesom med den lokale købmand. Alle vil gerne bevare det bestående, men der er - alt - for få, der vil handle for ASRA, hvilket meget vel kan få den konsekvens, at vi må lukke. ASRA har på det sidste oplevet en tilgang af personlige medlemskaber. En helt nødvendig indsprøjtning hvis ASRA skal overleve. Men hvis pulsen ikke slår, kan patienten ikke holdes i live. Og pulsen er i dette tilfælde aktivitet på arkivet. Hvis vi ikke får flere aktive til at melde sig, bliver det scenarie, der blev nævnt på generalforsamlingen, at vi til næste års generalforsamling kommer til at drøfte ASRA's lukning, aktuelt. Vi kan ikke overleve med en butik, hvor der ikke bliver handlet. De gamle historier skal bevares Tanken om at det skal gå så galt er næsten ubærlig, for hvad skal der ske med de uvurderlige arkivalier som ASRA gennem mere end 25 år har indsamlet og som beskriver livet og vilkårene for arbejderne i det tidligere Ringkøbing Amt, gennem mere end 100 år? Meget af det er klenodier som ikke findes på etablerede museer og 18

19 på lokalarkiver, der kun i begrænset omfang beskæftiger sig med arbejderhistorien. Det drejer som om flere hundrede hyldemeter med arkivkasser og gamle protokoller indeholdende fagbevægelsens og partiforeningernes historier sammen med mange personlige historier, og ikke mindst de over 50 faner, som hver især også har en spændende historie at fortælle. Optimismen må bevares Hvis ikke ASRA skal visne hen og glide ud i intetheden, er det nødvendigt at vi får tilført nyt blod. Heldigvis fik vi et par tilsagn på generalforsamlingen, men det er ikke nok, vi skal være flere. Kære medlemmer og andre der læser disse linjer. Tænk over om ikke du kan afse nogle timer én eller to gange om måneden, så ASRA fortsat kan eksistere. Så vi, som det blev sagt i euforien i forbindelse med vort 25 års jubilæum, også kan holde 50 års jubilæum. ASRA er formentlig det eneste arkiv af sin art i Danmark. Hvis vi forsvinder, er der ingen. Jeg nævnte i starten den lokale købmand, der ikke kan overleve, på grund af manglende opbakning. Det kan ASRA heller ikke. Lad det ikke gå sådan for ASRA. Lad os ikke bruge næste års generalforsamling til at snakke om lukning af ASRA, men om ASRA's fremtid. DET HASTER! ASRA var repræsenteret ved 1. MAJ stævnet i Laugesens Have: ASRAs stand, på arbejderfestivallen Elly retter an til en flot udstilling Mette Frederiksen holder 1.maj tale Foto: Andreas Iversen 19

20 Bestyrelsesadresser i ASRA Formand: Andreas Iversen - Falkevej Tarm Tlf: mail: Mobil: Kasserer: Tlf: Jørn Jensen - Rugvænget Herning mail: Bestyrelsesmed: Bent Søndergaard - Nybovej Herning Tlf: Bestyrelsesmed : Leo Skaaning - Straussvej Herning Tlf: mail: Bestyrelsesmed: Hans Agerup - Sønderagervej 26. st Herning Tlf: mail: Næstformand: Tlf: Elin Kragerup - Findlandsgade Ikast Mail: 1 suppleant: Jørgen Iversen - Agerbjerg Herning Tlf: Mail: 2 suppleant: Ingrid Preisler Andreasen - Egeløkkevej 37. Herning Tlf: Mail: Arkivet: Elly Madsen - Gyvelvej Skjern Tlf: Mail: Arkivet: Bent Kruuse - Rolighedsvej Struer Tlf: Mail: Hjemmeside:

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder ELEV FOA støtter dig som elev Find fagligt fællesskab i elevklubben FOA kender dine rettigheder Velkommen i FOA Et fagligt og socialt fællesskab, der giver dig ballast Indhold Ikke dyrt at sikre sig 3

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation Torsdag den 11. november blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København. Jubilarerne

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Seniorklubben 3F Midtjylland

Seniorklubben 3F Midtjylland Seniorklubben 3F Midtjylland Program for året 2015 Tirsdag den 13. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Tirsdag den 27. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Underholdning: V/ Kjeltringe Truppen. Kaffe

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 11.april 2013 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og håbede på et godt og dialogrigt

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Program Forår 2017 Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter, med mindre andet annonceres.

Program Forår 2017 Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter, med mindre andet annonceres. Program Forår 2017 Alle arrangementer holdes i Struer Aktivitetscenter, med mindre andet annonceres. Adressen er: Skolegade 5A, 7600 Struer Side 1 Lidt information fra formanden Hej alle HK seniorer Vi

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Velkommen til generalforsamlingen på Norddjurs Friskole 2016. Bestyrelsen sagde sidste år farvel til Morten Melin, der gennem en

Læs mere

DET ER EN HELT NY VERDEN Det kan have sine omkostninger at få nyt arbejde. Det kan tre slagteriarbejdere på Danish Crown i Herning snakke med om

DET ER EN HELT NY VERDEN Det kan have sine omkostninger at få nyt arbejde. Det kan tre slagteriarbejdere på Danish Crown i Herning snakke med om LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF MIDT- VESTJYLLAND Midt- Vestjylland Det er en helt ny verden, vi er kommet ind i, siger Flemming Busk Knudsen, Allan Sørensen og Dan Poulsen. FRA DIN LOKALAFDELING

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 VEDTÆGTER Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 1 1. Foreningens navn er Seniorklubben TDC Jylland 1a. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse ved at arbejde for de til enhver tid bedst

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken.

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Oktober - November 2013 Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i oktober måned tirsdag, den 1. kl. 10.00 Kjoledamen viser tøj onsdag, den 2. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag,

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere