Vejledning til Jobcenter Planner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Jobcenter Planner"

Transkript

1 Vejledning til Jobcenter Planner Indkaldelser Version 1.4 Oprettet den 28. oktober 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner version Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på

2 Vejledning til Jobcenter Planner Indkaldelser Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 1 Tekniske forudsætninger... 1 Brug af indkaldelser... 2 Trin 1 Definer samtale... 3 Brug af indkaldelsesskabelon... 3 Samtaledetaljer... 4 Ressourcer... 5 Varighed... 5 Fordeling i kalender... 6 Ombooking... 7 Tilføj besked... 7 Trin 2 Udvælg borgere... 8 Opret borgerliste... 8 Importer/kopier data fra Microsoft Excel... 9 Indtast borgeren enkeltvis Udsøgning af borgere i det kommunale sagssystem Falddato og frist for afholdelse Bilag Trin 3 Opret indkaldelse Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på

3 Indledning I forbindelse med reformen af kontanthjælpssystemet og aftalen om sygedagpengereform, skal alle ledige fremover have adgang til at booke samtaler med jobcentret via Jobnet. Formålet med dette er: at borgeren får mulighed for at betjene sig selv på nettet i forhold til jobcentret og dermed i højere grad selv tager ansvar for kontakten med jobcentret. at lette den administrative proces i indkaldelsen af borgere, og dermed mindske den tid, der anvendes på administration i jobcentret. at understøtte den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi gennem øget selvbetjening. I Jobcenter Planner er det muligt for jobcentrene at oprette mødetilbud, som vises til borgere via Jobnet. Borgeren kan herefter selv vælge et af de viste møder samt det tidspunkt, som passer dem bedst. Jobcenter Planner viser ledige tider på samme måde som ved indkaldelser, dvs. at Jobcenter Planner finder ledige tider i vejledernes kalendere. De viste mødetidspunkter vises kun for de borgere, der opfylder de kriterier/søgeregler, som jobcenteret sætter op for det specifikke møde. Tekniske forudsætninger Jobcenter Planner understøtter de fleste browsere. Du opnår den bedste brugeroplevelse ved at benytte Google Chrome eller Internet Explorer 9.0, 10.0 eller 11.0, med en skærmopløsning på minimum 1280 x 1024 (4:3 format) eller 1366 x 768 (bredformat). Der er 3 forskellige vejledninger til Jobcenter Planner, der hver især behandler et af de vigtigste funktionsområder i systemet: Vejledning til Jobcenter Planner Administration: der omhandler administrationsdelen og registreringen af grundlæggende oplysninger som fx teams, vejledere og mødelokaler, som skal være til stede, før der kan foretages indkaldelser eller oprettes Online Tilbud. Vejledning til Jobcenter Planner Online Tilbud og Selvbooking: som beskriver, hvordan man opretter og redigerer online tilbud, der anvendes til Selvbooking. Vejledning til Jobcenter Planner Indkaldelse: som beskriver registrering af indkaldelser, håndtering af afventerlisten etc. (denne vejledning). Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 1

4 Brug af indkaldelser Det er muligt at starte indkaldelsesflowet på flere forskellige måder. Det kan ske ved at: klikke på fanen Indkald borgere i Jobcenter Planner. højre-klikke på et ledigt tidspunkt i Planner-kalenderen på den vejleder, der skal afholde samtalen. udsøge borgere i det kommunale sagssystem (KSS) og derfra aktivere Jobcenter Planner sammen med oplysningerne fra udsøgningen (pt. kun KMD Opera). I alle tilfælde bliver du ført igennem 3 trin i Jobcenter Planner for at gennemføre indkaldelsen: Trin Aktivitet Beskrivelse 1 Definer samtale Alle de praktisk forhold omkring samtalen. 2 Udvælg borgere Udvælgelse af borgere ved hjælp af CPR-nr. 3 Opret indkaldelse Godkendelse af udsøgningslisten og endelig indkaldelse. Trinene vises øverst i billedet som pile der markeres alt efter hvilket trin du er kommet til. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 2

5 Trin 1 Definer samtale På det første skærmbillede er indtastningsfelterne grupperet i 6 områder: 1. Samtaledetaljer 2. Ressourcer 3. Varighed 4. Fordeling i kalender 5. Ombooking 6. Tilføj besked Brug af indkaldelsesskabelon Hvis du vælger en indkaldelsesskabelon i første felt, vil de fleste af de efterfølgende felter blive udfyldt med de værdier, der er tastet ind i indkaldelsesskabelonen. Alle oplysninger der bliver flettet ind, kan efterfølgende redigeres. Det er Planner administratoren, som opretter og vedligeholder indkaldelsesskabelonerne. Hvis du ofte indkalder med de samme oplysninger, kan det være en god ide, at få oprettet en indkaldelsesskabelon til netop dine indkaldelser. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 3

6 Samtaledetaljer Felt Samtaletype Samtaletypevariant Mødeform Afholdelsesform Beskrivelse Vælg en af de 12 samtaletyper. Vælg en af samtaletypevarianterne, hvis de er oprettet i forvejen. Individuelt møde eller fællesmøde. Vælges Individuelt møde bookes én af de valgte vejleder til hver samtale der oprettes. Vælges Fællesmøde tilknyttes alle valgte vejledere til hver enkelt samtale. Vælg mellem Fællesmøde eller Individuelt møde. Hvis du vælger fællesmøde tilføjes flere valgmuligheder, hvoraf 1 skal vælges: Antal borgere pr. samtale bestemmes af mødelokalets størrelse Kræver at mødelokalerne er oprettet af Planner-administratoren med et antal deltagere. Hvis ikke deltagerantal er tastet ind, er der plads til uendeligt antal deltagere Angiv antal indkaldelser pr. fællesmøde Her kan angives hvor mange personer, der kan indkaldes til møder i mødelokalet. o Angiv antal pladser til ombooking Markerer du denne boks og har du fastsat en maksimal kapacitet, skal du angive, hvor mange personer, der kan overbookes med. Det vil sige, at mødelokalet har en maksimal kapacitet, men det er muligt at sætte X antal ekstra stole ind i lokalet. Alle borgere skal indkaldelse til én samtale Her angives ikke noget antal og alle der indkaldes kommer på samme møde Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 4

7 Ressourcer Felt Team Mødelokale Vejledere Beskrivelse Vælg et af de teams, der er oprettet i Jobcenter Planner. Vælg et af de mødelokaler der er tilknyttet det team du har valgt. Hvis du har valgt fællesmøde og der er noteret hvor mange deltagere, der kan være i mødelokale, vil dette bestemme mængden af indkaldelser, der sendes. Hvis du ikke vælger et mødelokale, opfatter Jobcenter Planner det, som om der er plads til uendeligt mange. Vælg en eller flere blandt de vejledere, der er tilknyttet det team du har valgt. De(n) valgte vejleder(e) bliver vist under valglisten. Hvis du har valgt Individuelt møde, fordeles de valgte vejledere til de enkelte møder. Hvis du har valgt Fællesmøde og valgt flere vejledere, skal du vælge hvem der er ansvarlig vejleder. I valglisten der fremkommer, kan du vælge den ansvarlige vejleder. Ansvarlig vejleder er den vejleder, der overføres til DFDG. Billede 1: Eksempel på fællesmøde og ansvarlig vejleder Varighed Felt Varighed Afrapportering Beskrivelse Angivelse af samtalens varighed. Du kan vælge mellem faste tider eller selv indtaste en værdi (max 1440 minutter = 24 timer). Angivelse af hvor lang tid der skal bruges til efterbehandling af samtalen. Du kan vælge mellem faste tider eller selv indtaste en værdi. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 5

8 Fordeling i kalender Planner giver dig to muligheder for at indkalde til samtaler: Automatisk fordeling eller hvor du bestemmer tidspunktet. Felt Fordel samtaler automatisk Beskrivelse Planner fordeler automatisk samtaletidspunkter til de borgere, der skal indkaldes. De borgere, der har førstkommende frist for afholdelse, vil blive tildelt de tidligst mulige samtaletidspunkter. Planner vil altid forsøge at placere i de tidligste ledige tidspunkter. Derfor skal du angive tidligste dato for samtale, så borgerne får tilstrækkelig tid til at reagere på indkaldelsen Angiv fast tidspunkt Angiv en dato og et tidspunkt for samtalen. Når du har valgt en dato vises kun de tidspunkter, hvor de tilknyttede vejledere og mødelokaler har ledig tid i kalenderen. Hvis der ikke vises nogen tidspunkter i rullemenuen, skal du vælge en anden dag, eller forsøge med andre vejledere/mødelokaler. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 6

9 Ombooking Her kan du angive, om borgerne skal have mulighed for at ombooke samtalen/mødet via Jobnet. Når 'Ja' er markeret, skal du også angive, hvor mange dage før samtaledatoen, borgeren kan ombooke til et andet møde. Hvis du giver mulighed for at ombooke til et fællesmøde, skal du sørge for at der er et andet tilsvarende møde (med ledige pladser) sat op med samme team, samtaletype og samtaletypevariant. Ellers kan Planner ikke med sikkerhed vide, hvilket fællesmøde borgeren må ombooke til. Tilføj besked Til slut i første trin skal du udfylde titel og beskrivelse på indkaldelsen og du har samtidig mulighed for at give besked til vejlederen og til borgeren via brev (kun for jobcentre med brevløsning). Felt Titel Beskrivelse Besked til vejledere Beskrivelse til brev Beskrivelse Her kan du skrive en sigende titel til borgeren om mødets indhold. Titlen vises for borgeren på jobnet.dk. Titlen kan højst være på 100 tegn. Beskrivelsen giver mulighed for at uddybe mødets indhold og andre praktiske oplysninger. Vises for borgeren på jobnet.dk. Beskrivelsen kan højst være på 500 tegn. I feltet kan du tilføje en besked til de vejledere, der tilknyttes indkaldelsen. Vejlederen vil kunne aflæse beskeden i sin egen kalender. Her kan du skrive en besked, som flettes ind i indkaldelsesbrevet, der sendes til borgerne. Beskrivelsen kan højst være på 1500 tegn. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 7

10 Trin 2 Udvælg borgere I det næste trin skal en eller flere borgere udvælges. Til dette findes der 3 metoder, som gennemgås i dette afsnit. Indtastningsfelterne er grupperet i 3 områder: Opret borgerliste Falddato og frist for afholdelse Bilag Opret borgerliste Du har 3 metoder til at oprette en borgerliste: Importer/kopier data fra Microsoft Excel Indtast borgeren enkeltvis (en eller flere) Udsøgning af borgere i det kommunale sagssystem og herfra overføres listen til Planner. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 8

11 Importer/kopier data fra Microsoft Excel Hvis oplysninger om borgere der skal samtale, opsamles i et excel ark, er det muligt, at kopiere data fra Excel ind i Planner. Du skal markere alle relevante felter inklusiv overskrifterne på de enkelte kolonner og kopiere markeringen til din udklipsholder (Ctrl + C). Billede 2: Der er markeret 10 af 11 borgere til kopiering Du kan vælge et vilkårligt antal kolonner og rækker, men reelt er det nok kun at vælge kolonnen med CPRnr. Du skal dog huske, at kopiere kolonnetitlen med over i Planner, for at kunne generere en liste. Husk at navngive personnummer-kolonnen Personnr., da Planner ellers ikke kan indlæse din liste. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 9

12 For at importere listen til Planner, skal du placere markøren i feltet Indsæt data og indsætte indholdet fra udklipsholderen (Ctrl + V). Ved klik på [Generer tabel] oprettes listen med de borgere, der skal indkaldes. Billede 3: Eksempel på at en liste er importeret ind på indkaldelsen Herefter er det muligt at redigere i sin liste over borgere, man ønsker at indkalde til samtale. Hvis du vælger, at Planner skal foretage en automatisk indkaldelse, har du angivet en dato for hvilken dato der tidligst kan indkaldes til. Denne dato vises i kolonnen Tidligste dato for indkaldelse. I kolonnen ved siden af listes de fraværsforhold, der er registreret på borgeren op. Du har dermed mulighed for at tage hensyn til eksempelvis en ferie. Hvis den slutter senere end tidligste dato for indkaldelse, kan denne dato ændres til efter feriens slutdato. Dette vil Planner tage hensyn til i indkaldelsen. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 10

13 Indtast borgeren enkeltvis Ønsker du at indkalde én borger til en samtale, eller vil du tilføje en borger til en genereret liste, kan du tilføje borgere enkeltvis ved at indtaste et CPR-nummer i feltet Tilføj enkeltvis. Ved klik på knappen [Tilføj borger] tilføjes borgeren til listen. Udsøgning af borgere i det kommunale sagssystem Hvis du har startet indkaldelsen med at overføre en søgeliste fra det kommunale sagsbehandlingssystem, kommer du automatisk til Trin 1, hvor du registrerer rammerne for samtalen/mødet. Når du herefter klikker på [Videre til trin 2] kommer du til ovenstående side, men hvor siden indeholder din søgeliste med de data, du har valgt, der skal importeres. Da de kommunale sagsbehandlingssystemer starter overførslen forskelligt fra system til system, kan vi ikke gengive det i denne vejledning, men henviser til vejledningerne for de enkelte sagsbehandlingssystemer. Falddato og frist for afholdelse Bemærk at dette afsnit ikke handler om de frister, der gælder for borgeren i forbindelse med indførelsen af obligatorisk selvbooking. Det handler alene om de frister, der gælder for jobcentrene. Feltområdet Falddato og frist for afholdelse handler om, at du i indkaldelsesprocessen kan styre: at borgeren indkaldes senest en bestemt dato (under forudsætning af, at der er ledige tider i kalenderen) at borgeren ved ombooking ikke kan ombooke til en samtale/møde efter en bestemt dato. Du kan enten vælge at tage udgangspunkt i borgerens falduge (fredag i faldugen) eller selv angive en dato. Hvis du vælger, at faldugen skal være udgangspunktet, skal du være opmærksom på, at der kan være flere falduger at vælge imellem afhængig af de borgere, der skal indkaldes. Hvis du vælger at udgangspunktet skal være en falduge, skal du i drop-down-listen ud for Vælg falddato kolonne vælge den falduge, du ønsker at arbejde videre med. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 11

14 Herefter kan du vælge, hvordan frist for afholdelse skal fastsættes i forhold til denne falduge/-dato. Du kan vælge: Om frist for afholdelse skal være lig med falddatoen, dvs. fredagen i faldugen. Om frist for afholdelse skal sættes til at være X antal dage tidligere end falddatoen. Hvis jobcentret fx indkalder borgere i god tid, kan datoen sættes til 14 dage før falddatoen. Det vil give jobcentret mulighed for at nå at genindkalde borgeren inden for faldugefristen, hvis denne udebliver fra samtalen/mødet. Det er også muligt at vælge en bestemt dato som frist for indkaldelse. Dette er relevant, hvis jobcentret fx har målgrupper, der skal indkaldes oftere end det, som er angivet via faldugerne, eller indkaldelserne foretages så hurtigt efter tilmelding, at der endnu ikke er beregnet en falduge. Når du vælger, hvordan frist for afholdelse skal fastsættes i forhold til den valgte falddatokolonne, bliver kolonnen Frist for afholdelse i borgerlisten opdateret. Du kan efterfølgende redigere i datofeltet for borgerne enkeltvis. Da din liste over borgere kan være en blanding af overførte borgere og enkeltvis oprettede borgere, skal du ved fastsættelse af Frist for afholdelse være opmærksom på følgende: Vælger du at benytte en falduge som udgangspunkt til beregning af fristen for afholdelse, gælder det kun for de borgere, hvor Jobcenter Planner kender en falduge, og de øvrige skal dermed påføres en dato manuelt i tekstfeltet i kolonnen Frist for afholdelse. Hvis du påfører en frist for afholdelse i sidste felt under Falddato og frist for afholdelse påføres denne på alle personerne og overskriver dermed dit første valg, som var ud fra faldugen. Bilag Bilag hører til det oprindelige brevsystem, som er udfaset. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 12

15 Trin 3 Opret indkaldelse I det sidste trin får du vist et resume over hvilke samtaler der skal afholdes. Du har stadig mulighed for at ændre i dine indkaldelser på dette trin, inden du indkalder. Pilen længst til venstre markerer, at du kan åbne rækken op og dermed se oplysninger om borgerens CPRnr. og navn. Der er 3 kolonner, hvor du kan ændre på listen: Kolonne Vælg/fravælg alle Åbn Slet Beskrivelse I overskriftsbjælken har du mulighed for at ændre markeringen for alle i listen. Vil du i stedet ændre det for enkelte af listens borgere, skal du ændre markeringen udfor den enkelte borger. Hvis du fjerner en markering ud for en borger og indkalder de andre på listen, vil den ene borgers samtale ikke blive slettet, men blive gemt som en kladde. Du kan genkende disse kladder ved at de er orange i kalenderen. Du finder en samlet liste over kladderne under fanen Afventerliste. Ved at klikke på linket kommer du ind på samtalekortet, hvor du kan se alle samtaledetaljer, evt. ændre i dem og indkalde borgeren. Her fjerner du borgeren fra listen og der bliver ikke gemt nogen informationer om indkaldelsen Når du er tilfreds med listen, klikker på knappen Indkald valgte og Planner sender indkaldelserne videre til Jobnet via DFDG. Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten på Side 13

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 2.0 Oprettet den 23. marts 2015 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner 2015-1 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning...

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Online tilbud og selvbooking Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Øvrige funktionaliteter Version 1.2 Oprettet den 2. juni 2017 Vejledningen tager udgangspunkt i 2017-2 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Administration Version 1.2 Oprettet den 11. januar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner supporten

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Administration Version 1.8 Oprettet den 2. juni 2017 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner, version 2017-2 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Administration Version 1.4 Oprettet den 28. oktober 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter Planner, version 2016-3 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Pia Poulsen Godkendt

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner 20. august 2012

Releasenote til Jobcenter Planner 20. august 2012 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning til pr. Superbrugere 20. august 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 16. august 2012 Godkendt af Erik Hove Godkendt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Undervisning Planner. 5. Maj 2015 Star

Undervisning Planner. 5. Maj 2015 Star Undervisning Planner 5. Maj 2015 Star 1 Forventninger til i dag Formålet er, at I kan bruge Planner I jeres jobcenter i morgen dvs. I skal i dag have praksiserfaring Selve funktionaliten i Planner er ikke

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Undervisning Planner. 23. oktober 2015 Star

Undervisning Planner. 23. oktober 2015 Star Undervisning Planner 23. oktober 2015 Star 1 Forventninger til i dag Formålet er, at I kan bruge Planner I jeres jobcenter i morgen dvs. I skal i dag have praksiserfaring Selve funktionaliten i Planner

Læs mere

Obligatorisk selvbooking

Obligatorisk selvbooking Obligatorisk selvbooking En samlet oversigt Version 1.0 Oprettet den 19. august 2016 Indhold Baggrund... 3 Regelgrundlag... 3 Kontaktforløb... 3 Udstedelse af bookingfrist (jobcenter)... 4 Bookingfrist

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning til pr. Superbrugere 30. juni 2014 i HP Helpdesk

Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning til pr. Superbrugere 30. juni 2014 i HP Helpdesk Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning til pr. Superbrugere 30. juni 2014 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Camilla Sloth Oprettet den 23.06.2014 Godkendt af Niels Freiberg Godkendt den 25.06.2014

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne 3

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne 3 TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne 3 DEL 3: Udarbejdelse af handlingsplan Når resultaterne har været drøftet i hele personalegruppen, skal der udarbejdes en handlingsplan i Trivselmeter.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Visionen for Planner og Selvbooking. 2. februar 2015 Temadag for teamleder i Jobcenter Aarhus Projektleder Karen Zacchi/STAR

Visionen for Planner og Selvbooking. 2. februar 2015 Temadag for teamleder i Jobcenter Aarhus Projektleder Karen Zacchi/STAR Visionen for Planner og Selvbooking 2. februar 2015 Temadag for teamleder i Jobcenter Aarhus Projektleder Karen Zacchi/STAR Intro Vi er vant til at vi selv kan booke flyrejser Frisøren Biografen Lægen

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 23. august 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning

Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning Notat Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning Denne vejledning beskriver, hvordan man anvender Styrelsen for International Rekruttering og

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V0667-11 Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation... 3 1.1 Løsningens

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry januar Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry januar Version 1.0 22. januar 2015 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opret en ny formular... 4 Skjult

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 2.0 Oprettet den 19. december 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.:

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.: Studie-IT Tlf.: 9940 9720 Vejledning Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS Indhold Indledning.... 2 Udvælgelse af data. i istads... 2 Generering af data... 5 Generering af data fra et excel-ark...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 11. juli 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

Vejledning til Vejledende Samtaledato

Vejledning til Vejledende Samtaledato Vejledning til Vejledende Samtaledato Version: 1.0 Oprettet den 18. juni 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. BEREGNING... 4 3. ADGANG TIL LISTERNE... 5 4. OPSLAG PÅ LISTE... 6 Side 2 af 8 1. Indledning

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Udrulning af IT-værktøjer i Kontanthjælpsreformen. Projektleder Karen Zacchi/STAR

Udrulning af IT-værktøjer i Kontanthjælpsreformen. Projektleder Karen Zacchi/STAR Udrulning af IT-værktøjer i Kontanthjælpsreformen Projektleder Karen Zacchi/STAR Præsentation Projektleder ekstern konsulent: Karen L. Zacchi Kontoret for Digitalisering og Support (DOS) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

I denne vejledning kan du se hvordan du opretter et møde med tilmelding. Som eksempel bliver der oprettet et arrangement Gruppetur 2014

I denne vejledning kan du se hvordan du opretter et møde med tilmelding. Som eksempel bliver der oprettet et arrangement Gruppetur 2014 Hvordan opretter du et møde med tilmelding I denne vejledning kan du se hvordan du opretter et møde med tilmelding. Som eksempel bliver der oprettet et arrangement Gruppetur 2014 Vi ved at arrangementet

Læs mere

4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint2010.

4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint2010. 4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint00. Hvis man som webmaster vælger at redigere hjemmesiden uden brug af guiderne sker det via de redigeringsmuligheder

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Hånd@ Finansbilag kampe

Hånd@ Finansbilag kampe Hånd@ Finansbilag kampe Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 6 Række... 7 Kampe... 7 Finansbilag... 9 Finansjournal... 11 Side 2 af 13 Indledning Dette dokument er en vejledning til brugere af Hånd@

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet

V E J L E D N I N G. Sådan bruger du din Joblog på Jobnet V E J L E D N I N G Sådan bruger du din Joblog på Jobnet Indhold: Side: Registrering Åbn Joblog 2 Hvilket job? 3 Hvilken arbejdsplads? 3 Hvor langt er du med at søge dette job? 4 Huskeliste 4 Mine egne

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

JOBLOG. Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere din jobsøgning.

JOBLOG. Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere din jobsøgning. JOBLOG Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere din jobsøgning. Du skal som udgangspunkt registrere mindst 2 job hver uge. Søger du skriftligt, skal du også uploade/gemme et par af dine

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen TYPO3 Nyhedsbrev Version:. Tilpasset TYPO3: 4. Sidst opdateret: 0/0-00 Copyright: IdeFA Gruppen IdeFA Gruppen - Havnepladsen - 9900 Frederikshavn - Tlf. 46 907 930 - info@idefa.dk - www.idefa.dk Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Vejledning til vedligehold af

Vejledning til vedligehold af Vejledning til vedligehold af www.ajsport.dk Udarbejdet af Helle M. Klausen Indhold Sådan logger du på... 2 Sådan logger du af... 2 Hvad er ikke tilladt under vedligehold af www.ajsport.dk?... 2 Kan www.ajsport.dk

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 2.1 Oprettet den 11. oktober 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016 Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Den 13. juni 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: ÆNDRING AF KONTAKTOPLYSNINGER

Læs mere

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *.

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *. Opret en Artikel Multisite + kk.dk: Artikel Version: 1 Artiklen er en primær indholdstype, som bruges til indhold med lang holdbarhed. Altså indhold som ikke skal skiftes ud særligt ofte. Artiklen bruges

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Selvbooking. Hvordan ser det ud fra borgerens side?

Selvbooking. Hvordan ser det ud fra borgerens side? Selvbooking Hvordan ser det ud fra borgerens side? 1 Book egen samtale på Jobnet For at borgeren kan booke sin egen samtale med jobcenteret, skal borgeren først logge ind på Min Side. Herefter vælger borgeren

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole

Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole Oprettelse af ansøgningsgrundlag for EUD+, EU Socialfond eller taxakurser på EASYskole 27-01-2015/version 1.1 Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af ansøgningsgrundlag og registrering af tilstedeværelse

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Overførsel af PBS-tilmeldinger fra online registrering til medlemssystemet

Overførsel af PBS-tilmeldinger fra online registrering til medlemssystemet Overførsel af PBS-tilmeldinger fra online registrering til medlemssystemet Når brugerne tilmelder sig lotterier online, registreres dette i medlemsdatabasen i en speciel tabel med de oplysninger brugeren

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Vejledning. hjemmeside-opbygning. - DFIF - Vejledning til CMS: Dansk Firma Idrætsforbund

Vejledning. hjemmeside-opbygning. - DFIF - Vejledning til CMS: Dansk Firma Idrætsforbund Vejledning hjemmeside-opbygning. - DFIF - Side 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HURTIGT I GANG... 4 REDIGERE HJEMMESIDEN... 5 LOGIN...5 TEKST PÅ EN SIDE...6 REDIGERINGSMULIGHEDER...6 TEKSTBEHANDLING

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rollecenter... 3 Oprettelse af sag... 5 Sagsguiden... 5 Trin 1 - sagsoplysninger... 6 Trin 2 Vælg klient(er)... 6 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder at kunne se, rette og registrere følgende: Se lønsedler op til 12 måneder tilbage i tiden Registrer timer Registrer kørsel

Læs mere

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 23. marts 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBSØGER

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere