Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand Nyt fra Marinaen December 2008 Nr årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang"

Transkript

1 Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand Nyt fra Marinaen December 2008 Nr årgang

2

3 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende datoer: Nr. 1 d. 13. februar. Nr. 2 d. 17. april. Nr. 3 d. 6. juni. Nr. 4 d. 11. september. Nr. 5 d. 4. december. Deadline for stof til bladet 1 måned før. Ansvarshavende redaktør: Niels Greve, Rønbjergvej 16, 8240 Risskov Telefon , mobil Annonceredaktør: Peter Juul Christiansen, Tretommerparken 10, 8240 Risskov. Tlf , Layout og Digitaltryk: Himmelblaa Kommunikation ApS Decembervej 7-9 Box Århus V Tlf Fax Eftertryk: ikke uden tilladelse. Referat bestyrelsesmøde d. 29/ Formandstale ved standerskiftet efterår Referat af generalforsamlingen i Egå Sejlklub d. 5 november Indlæg fra vor ny formand Refleksioner fra generalforsamlingen Optimist- og jolleudvalget Opslagstavlen Pigesejlads Kapsejladsudvalget Turudvalget Husudvalget Husketavlen Seniorgruppen Mastehus rejsegilde Kort referat af bestyrelsesmøde Så forsvandt Forvaltningen Nyt fra havnemesteren Kontakt til Båken Indlæg modtages gerne pr. (som vedhæftet fil) til Papirskrevne indlæg (maskinskrevne eller med tydelig håndskrift) kan lægges i postkassen ved klubhuset, eller sendes til: Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, 8250 Egå. Egå Sejlklubs sekretariat i klubhuset, Egå Havvej 27, 8250 Egå, er åbent hver tirsdag fra kl til Sekretariatet vil dog i perioden 2/ til ca. 1/ kun være begrænset åbent. Klubbens telefon, , vil være omstillet i sædvanlig åbningstid ligesom der kan være kortvarigt åbent i forbindelse med klubarrangementer. I øvrigt kan jeg træffes på telefon , Ole Nielsen, sekretær Sejlerskole og duelighedsbevis. Ole Lundskov, tlf Se i øvrigt hjemmesiden. Egå Sejlklubs adr.: Internet: Webmaster: Tage Danielsen, Eller tlf.: Fra Løvfaldsturen til Nappedam Egå Marinas sekretariat Åbent daglig kl. 9-12, torsdag til kl. 18 Tlf , Fax Internet: Havnemester Lars Kock Andersen Daglig kl Tlf

4 Referat bestyrelsesmøde d. 29/ Du kan altid komme i kontakt med personerne fra Egå Sejlkubs bestyrelse, adresser, telefonnumre og mail adresser finder du her: Godkendelse af referat af sidste møde. Ingen bemærkninger referatet godkendt Kort orientering fra udvalgene: Formand Claus Dalbøge Åmindevej Risskov Tlf Næstformand Lone Kirketerp Hyldevej Risskov Tlf Kasserer Mogens Nygaard Solklintvej Egå Tlf Fmd. Klubhusudvalget Ole Frandsen Gl. Strandvangsvej Egå Tlf Ungdomsudvalget Flotte placeringer ved junior DM (3 ud af 6 medaljer til ES i Optimist-klassen og bronze i Feva) og Sølvmedalje i Optimist Hold DM. Vinterplanlægningen på plads. Der bliver dels Bugtens fællestræning i ÅSK og KBL og dels søndagstræning i Egå. Derudover 4 weekendlejre og til slut den traditionsrige Påskelejr. Sammen med de øvrige klubber i Sailing Århus har vi fået værtskabet i 2009 for det kombinerede DM for alle junior- og ungdomsjolleklasser. Det afholdes sidst i august og ES skal stå for optimistbanerne, der er hjemsted for ca. halvdelen af sejlerne. Ungdomsafdelingen er her i november vært for to weekendlejre for alle enmands-jollesejlerne på DS udtagne hold ca. 50 sejlere. Lone orienterer om, at der er fremsendt en ansøgning til Århus Kommune omkring finansiering af en udvidelse og ombygning af Jollehuset. Fmd. Kapsejladsudvalget Steen Jepsen Havkærvej 63A 8381 Tilst Tlf / Fmd. Optimist- og jolleudv. Jonas Döpping Toftevej Egå Tlf Fmd. Tur-&Motorudvalget Kurt Overgaard Pedersen Haslegaardsvej Århus V Tlf Fmd. Sejlerskolen Ole Lundskov Gustav Holms Vej Århus N Telefon Kapsejladsudvalget Sæsonen er sluttet med de traditionsrige gule ærter en sæson med vældig fin aktivitet på alle de faste kapsejladsbaner. Lidt problemer med kollision imellem banerne. Dette forsøges imødegået bla. med et vinterarrangement omkring søfartsregler. I øvrigt er der planer om, at vinteren vil byde på et besøg fra Marinehjemmeværnet og et besøg af en meteorolog, der fortæller om vejrsystemer (arrangementerne koordineres med tur- og motorbådsudvalgets initiativer). Der er en diskussion om betingelserne for deltagelse i Easy Race, men det kræver dog lidt flere overvejelser. På stævnefronten arbejdes der med at få NM for H-både evt. i Sailing Århus regi. Til slut et lille nødråb. Der er stort behov for at få nye kræfter ind i målerarbejdet. 4

5 Kort nyt - fra bestyrelsesmøde Sejlerskolen Der har igen været bud efter sejlerskolens motorer. Denne gang blev de formastelige dog tilsyneladende forstyrret så meget, at de måtte opgive deres forehavende midt i det hele. Der er 12 deltagere tilmeldt undervisningen i vinter et relativt lille hold i forhold til, hvad der har været de seneste år. Vi må så håbe at frafaldet er mindre end det plejer at være, således at der trods alt er et fornuftigt hold tilbage, når sejlsæsonen starter. Klubhusudvalget Ole fraværende og de øvrige havde ikke væsentligt at berette fra dette område. Tur- og motorbådsudvalget Vellykket løvfaldstur med 20 deltagende både. Andespil 18/11 er på skinner med gode præmi- er og der arbejdes med en klubaften 20/1 med fokus på elektriske installationer og sikkerhed ombord. Forberedelse af generalforsamling Ingen indkomne forslag. Formandsvalg hvor en enig bestyrelse peger på en kandidat. Christian stopper som formand for ungdomsudvalget og ungdomsafdelingen indstiller Jonas Döpping som ny udvalgsformand. Mogens præsenterede regnskab og budget som ikke gav anledning til væsentlige kommentarer i bestyrelsen. På forslag fra Steen vil generalforsamlingen hylde medaljevindere fra DM og internationale mesterskaber der er tale om seks unge sejlere, og Lone sørger for en lille hilsen til medaljetagerne. Referent: Christian 5

6 Formandstale ved standerskiftet efterår 2008 Succeser. Så står jeg her igen for at tage afsked med en sejlsæson - og denne gang for sidste gang i denne omgang. En sæson der har budt på store begivenheder for sejlsporten i Århusbugten og generelt for sejlsporten i Danmark. Her tænker jeg selvfølgelig på succesen med ungdoms VM i juli og OL guldmedaljen til Martin og Jonas i 49. Timingen kunne ikke være bedre i forhold til at eksponere sejlsporten i Århus. I Sailing Århus regi er der heller ikke nogen tvivl om at situationen skal udnyttes til at skaffe de spændende stævner til Århus og bruge situationen til at få sponsorerne til at interessere sig for hvad sejlsporten i Århus kan tilbyde. Med baggrund i de erfaringer og den succes som Saling Århus har fået med sommerens Volvo Youths Worlds 2008 stævne, er Århus Kommune, Dansk Sejlunion og Sport Århus Events klar til at samarbejde med SAA om fremtidige stævner, hvorfor Sailing Århus i dette samarbejde har fortsat ansættelsen af en eventdirektør til at arbejde med ansøgninger til stævner og sponsorering. I min optik er det en ideel situation for sejlsporten i Århus og det, som jeg så af muligheder i at gå ind i samarbejdet i SAA og YWSC Der ud over har Egå Sejlklubs ungdom manifesteret sig blandt de aller bedste optimistsejlere i Danmark 10 ud af 52 landsholdspladser heraf 2 sejlere til VM Kristian Kirketerp bronze ved VM i Tyrkiet Det er en fornøjelse at Egå Sejlklub i de senere år både er blevet kendt som en meget anerkendt stævnearrangør og nu også leverandør til toppræstationer det er et rigtig godt udgangspunkt for fremtiden. Økonomi Det har i løbet af sæsonen været nødvendigt med nogle ret store økonomiske udskrivninger dels til renoveringen af klubhuset og dels til køb af 2 stk. RIB-gummibåde. Indkøbet at gummibådene blev forceret af, at Færgen blev 6

7 dømt totalskadet grundet slid og det faktum, at vi skulle kunne levere hjælpebåde til YWSC. Vi har nu noget af markedets bedste grej til formålet, og det er derfor en investering i fremtiden. Oplevelser ved YWSC 2008 Jeg har i seneste nummer af Båken udtrykt min bekymring omkring den manglende opbakning til det frivillige arbejde i forbindelse med YWSC Det vil jeg ikke trampe mere i her. Jeg vil i stedet fortælle, at jeg som frivillig under stævnet selv havde en super oplevelse. Jeg havde som formand den store oplevelse at deltage i åbningsceremonien på Århus Rådhus sammen med de øvrige sejlklubformænd. Det var en stor oplevelse at se alle sejlerne marchere til rådhuset og line up på rådhuspladsen inddelt i de 60 nationer og senere sammen med alle deltagerne opleve en sprudlende protektor HKH Kronprins Frederik holde tale for os alle. Senere at være med på vandet og afvikle Laser sejladser under et verdensmesterskab og opleve at vi sammenbragte frivillige kunne levere varen i top kvalitet med stor ros fra ISAF officials. Samtidig med at opleve det sammenhold og kammeratskab der udvikles, når man har en fælles opgave, som alle vil gøre bedst muligt. Jeg kan kun sige til alle som ikke var med Prøv det! Jeg vil ved denne lejlighed som vanligt ikke undlade at gøre opmærksom på vinterens aktiviteter. Jeg håber at vi mødes til Generalforsamling, Jule-andespil, lørdagsfrokoster og julefrokosten. Det var ordene for denne gang. Lad os så som altid slutte af med at hylde Egå Sejlklub (3 lange). Per Selmose. 7

8 Referat af generalforsamlingen i Egå Sejlklub d. 5 november Peter Juul blev valg til dirigent. 2. Beretning fra Formand, Kapsejladsudvalget og Ungdomsafdelingen i særskilte bilag. 3. Regnskabet blev godkendt. Der var særlig påtegning fra revisorerne omkring bestyrelsens lånoptagelse. Lånoptagelsen blev forklaret af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen. 4. Der var ingen indkomne forslag. 5. Kontingentet bliver hævet med indekstal svarende til 3,5 % 6. Claus Dalbøge blev valgt til ny formand. Næstformand Lone Kirketerp blev genvalgt. Kasserer Mogens Nygård blev genvalgt. 7. Steen Jepsen blev genvalgt til kapsejladsudvalget. Kurt Overgaard Pedersen blev genvalgt til tur-og motorbådsudvalget. Jonas Döpping blev valgt til ny formand for ungdomsudvalget. Ole Frandsen blev genvalgt til klubhusudvalget. Ole Lundskov blev genvalgt til sejlerskoleudvalget. 8. Eigil Herms og Mogens Terp blev genvalgt som klubbens revisorer. Per Priess blev genvalgt som suppleant. 9. Under eventuelt takkede bestyrelsen Per Selmose for 3 rigtigt gode år i bestyrelsen. Per fortsætter som aktiv medspiller på kapsejladsbanerne, blandt andet som baneleder til ungdomsstævner og glæder sig til mere tid på vandet. Endvidere takkede bestyrelsen Christian Reedtz Funder for godt samarbejde. Christian har til sommer ikke mere aktive sejlerbørn i ungdomsafdelingen. Referent Lone Kirketerp Bestyrelsens beretning 2007/ 2008 v. formanden Som det er kutyme ved generalforsamlingerne vil beretningen være opdelt i forhold til de arbejdsopgaver og aktiviteter som de enkelte stående udvalg har været involveret i og fremført af de enkelte udvalgsformænd. Jeg vil i min del af beretningen koncentrere mig om hovedlinierne i bestyrelsens arbejde i det forgangne år siden sidste generalforsamling. Vedligehold af hovedklubbens klubhus Arbejdet med at vedligeholde klubhuset som blev igangsat sidste år er fortsat ind i dette. Sidste år drejede det sig primært om indvendige fornyelser, mens det i år har været det udvendige, der har stået for tur. Reparation af vinduer og døre, maling og udskiftning af træ, der har været ramt af råd. Det har været en større omgang, som vi har måttet betale os fra, hvilket også har medført en klækkelig post 8

9 på årets udgiftskonto. Når det er sagt, skal jeg også fremhæve, at vi nu har et klubhus, der har en pæn og acceptabel stand. Der forestår nu efterfølgende, som det blev besluttet på sidste års generalforsamling, at der bliver lavet en plan for den løbende vedligehold, så det pæne resultat kan bibeholdes. Planer for Jolleafdelingens klubhus I sidste års beretning nævnte jeg, at der i Jolleafdelingen blev arbejdet med et projekt om ombygning og udvidelse af deres klubhus. Dette projekt lever stadig sit stille liv, uden der er kommet noget konkret på bordet som beslutningsgrundlag. Men jeg kan berolige med, at økonomien i et sådan projekt som forudsætning, skal hentes særskilt fra fremmede midler og ikke fra klubbens egen kasse. Slæbestedet I sidste års beretning nævnte jeg, at bestyrelsen var i dialog med Egå Marina om de problemer, vi ser omkring anvendelsen af havnens slæbested. Dette anvendes af både jolleafdelingen og havnens gæster med trailer. Jeg vil ikke her gå i detaljer omkring problemernes karakter, men blot her fremhæve, at bestyrelsen har udtrykt bekymring omkring de nuværende forhold, og vi er kommet med mulige løsningsforslag. Egå Marina har med baggrund i økonomi besluttet, ikke at følge tankerne i vores forslag, hvorfor vi efter vores mening stadig står med et uløst problem. Sailing Århus og Ungdoms VM 2008 Noget som har fyldt meget i årets arbejde for dele af bestyrelsen (Lone, Steen og jeg selv) har været planlægningen og gennemførelsen af Ungdoms VM i Sailing Århus regi. Der har været megen mødeaktivitet op til og under deltagelsen i det egentlige stævne. Jeg skal ved denne lejlighed også fremhæve de få (de ved selv hvem) fra klubben som også hjalp til. Det var en flot indsat, som alle frivillige ydede under stævnet, og resultatet med de mange roser det efterfølgende gav fra deltagere og organisationer, taler for sig selv. Personligt mener jeg at sejlklubberne i Sailing Århus, efter dette stævne står i en fantastisk situation, hvor Århus Kommune har set hvilket potentiale sejlsporten kan give kommunen til at eksponere byen, og Dansk Sejlunion står nu med en organisation, der kan afvikle store internationale stævner i et super farvand. Det skal udnyttes. Den direkte gevinst for Sailing Århus er, at der derved er økonomi til en fortsat ansættelse af en eventdirektør, som arbejder for at få stævner og sponsorer til Sailing Århus. Som det ser ud nu, vil der næste år blive afviklet 2 større stævner omkring Århus festuge i Sailing Århus regi og i 2010 skal der afholdes et VM i 505 bådklassen. Økonomi Da der givetvis vil være en efterfølgende debat/dialog omkring årets økonomiske resultat, vil jeg ikke undlade at omtale det i min beretning. Vi har i løbet af året haft 2 store poster, som har trukket hårdt på klubbens likviditet, så hårdt at vi har måtte tage et lån for at sikre den. Det var som nævnt omkostninger til Fortsættes næste side 9

10 Fortsat fra forrige side vedligehold af klubhuset og indkøb af følgebåde. Da bestyrelsen fandt at begge udskrivninger var af vital betydning for klubbens aktiviteter var det også en enig bestyrelse som traf beslutningerne inden for den bemyndigelse som vedtægterne giver bestyrelsen. Jeg vil derfor bede generalforsamlingen om, at eventuel kritik af de økonomiske dispositioner rettes til den samlede bestyrelse og ikke kassereren, når han fremlægger regnskabet. Afslutning Sluttelig vil jeg gerne takke alle i Egå Sejlklub som har ydet en del af det frivillige arbejde i klubben for deres indsats. Uden dem havde vi ikke en sejlklub. Jeg vil igen i år rette en særlig tak til Niels Greve som ihærdigt og med stor kvalitet formår at holde et meget fint klubblad kørende. Det er en fornøjelse. Til sidst vil jeg gerne takke alle i Egå Sejlklub for samarbejdet i mine 3 år som formand. Det har været sjovt, spændende, udfordrende og til tider træls, men sådan er det. Til bestyrelsen vil jeg gerne sige særskilt tak for dels et særdeles godt samarbejde og dels for nogle hyggelige timer til vores møder. Med disse ord vil jeg afslutte min del af årsberetningen. Per Selmose Beretning fra kapsejladsudvalget. Kapsejladssæsonen er gået godt i fint vejr de fleste gange og fine sejladser. Foråret startede med en velbesøgt regelaften som optakt til sæsonen. Der har været mange både på banerne - og det er rigtig dejligt at se. Båkebanen 30 deltagere EasyRace 16 - Singlehand 17 - Pointsejladserne 66 - (vist rekord) heraf dog kun 9 fra Egå Hovedkapsejladsen 29 - Vellykket midsommerarrangement med grill osv. Stort engagement på banerne - men også 10

11 nogle episoder bl.a. mellem EasyRace og Båkebanedeltagere. Vi vil i næste sæson forsøge om vi kan adskille banerne mere (undgå fællesbøjer) - og vi vil som optakt lave en aften for EasyRace / Båkebane med både søfartsregler og kapsejladsregler. Vi påtænker desuden nogle skærpede regler for EasyRace, da vi som kapsejladskomite har svært ved at arrangere sejladser for både uden målebrev - og dermed det lille bidrag til sejlunionen, der jo bl.a. bakker os op i arbejdet. Der er ligeledes i Dansk Sejlunion arbejde igang med at foreslå fornuftige rammer for introduktion til kapsejlads. EasyRace var jo ment som en introduktion til nye - og til de seniorer som gerne vil sejle på netop en nem bane. Det skal der fortsat være plads til - vi vil have så mange som muligt ud at sejle! En model kunne være, at de første to år på banen er målebrev-fri. Desuden barsles med at få koblet store både på en op-ned bane, så de også kan komme i træning til deres stævner. Jesper tilbyder nogle forårstræninger, og vi ser på muligheder evt. i forbindelse med Pointsejladserne. Allerede positive tilbagemeldinger. I år havde vi ikke (som ellers fast tradition) et større kølbådsstævne i ES, da al koncentration og energi blev lagt i det store ungdoms-vm. Megen planlægning og stor entusiasme fra de få frivillige der bidrog fra Egå. Særlig tak til disse - der alle har tilkendegivet stor oplevelse ved at være med. Desuden vil det bidrage med et pænt 5-cifret beløb i klubkassen. Der arbejdes pt. med næste år at få Nordisk Mesterskab for H-både hertil - afvikles formentlig september (Sailing Aarhus-regi...). Håber på god opbakning fra klubben med både planlægningen og afviklingen af dette stævne, der kan betyde måske både med op til 300 deltagere. Så vil jeg endnu engang efterlyse interesserede til at blive klubmålere. De to tidligere har ønsket at trække sig tilbage efter mange års virke - tak for indsatsen - Ole L. er holdt, og Lars D. vil gerne introducere jobbet for nye - han siger det ikke er svært - og desuden er der DS kurser i dette. Til slut vil jeg gen-overrække pokalerne til årets klubmestre (nu med indgravering): Store både: Karsten Bank Petersen, Tine Mellemstore både: Steen Wesberg, Fame Små både: Helge Brøndum, Sejlerskolen Steen Beretning fra ungdomsafdelingen. Et højt aktivitetsniveau. Vi har haft et højt aktivitetsniveau i ungdomsafdelingen i 2008 med rigtig mange sejlere til træning og sejlerne fra ES har samlet set været utroligt synlige på kapsejladsbanerne for junior og ungdom i både ind- og udland. Til tider har det virkelig knebet med pladsen i Jollehuset, men vi har holdt fast i, at alle træner samlet tirsdag og torsdag. Vi mener det er vigtigt for både små og store sejlere, at træne sammen. Et andet praktisk problem i foråret har været manglen på følgebåde. Når der er så mange sejlere på vandet og tilsvarende mange trænere, er der brug for mange motorbåde ikke mindst af sikkerhedsmæssige grunde. Derfor har vi været meget glade for de to nye RIB-både, der blev indkøbt op til ungdoms-vm. De har været et godt løft i vores dagligdag. Lidt om træningen. Vi har haft mange nye sejlere, men som det ofte er, har det været svært at få dem til at holde fast hen på efteråret. Sejlsport er en krævende sport både for børn og forældre, så vi kan kun holde fast i de børn, der for alvor bliver bidt af saltvandet og samtidig har forældre, der er parate til at yde den nødvendige praktiske opbakning. Hver ny generation af forældre i sejlklubberne tror jo, at netop de har fundet formlen for at holde på flere sejlere, men ret beset er succesraten mest et spørgsmål om tilfældigheder. Vi kan informere og nurse forældrene, uden at det reelt påvirker overlevelsen, og vi kan sætte flere og bedre trænere på, uden at det gør den helt store forskel. På optimistsiden har vi i år haft en meget stor A-gruppe (over 10 % af alle A-sejlerne i Dan- Fortsættes næste side 11

12 Fortsat fra forrige side mark!), en mindre men ret seriøs B-gruppe og en pænt stor C-gruppe, hvor der i hvert fald overlever en små 10 sejlere her ved lukketid. Zoom-feltet forsvandt næsten helt de gamle steg ud af jollen og over i andre jolletyper før sæsonstarten, og der kom kun et par nye til. Til gengæld har der været meget gang i tomands-jollerne. Vi har haft 3 stk. Feva-besætninger og 4 stk. 29er-besætninger i gang i år. Det er som om, at alle de unge foretrækker tomandsjollerne lige for tiden. En samfundsforsker ville sikkert tolke dette som et tidstypisk fænomen, men måske er det bare hvis hun/han skal, så skal jeg også -effekten. Tendensen har været den samme i vore naboklubber, så lige nu er der tegningen til et meget stærkt tomands-jollefelt i Århusbugten. Måske et af de stærkeste i Europa. Lidt om stævner. ES ungdomsafdeling har i en årrække været arrangør af meget store Jollestævner - senest NM i samarbejde med de andre klubber i Sailing Århus. I år blev til afveksling et lidt stille år på denne front. Vi afholdt vores Golden Cup stævne med en pæn tilslutning, men har ellers holdt lav profil i et år med ungdoms-vm i Århus. Desværre var dette stævne samtidig med de internationale jollestævner i optimistklassen. Det var derfor ikke muligt for en stor del af vores kernemedlemmer at yde en indsats ved Ungdoms-VM. Næste år skal vi sammen med de øvrige klubber i Sailing Århus stå for DM for junior og ungdom den første weekend i Århus Festuge et meget stort stævne med omkring 500 deltagere (faktisk flere end til Ungdoms-VM). Og det betyder familier med telte og campingvogne i stor stil. Tanken er, at det er starten på en fast årlig tradition med et meget stort jollestævne i forbindelse med Festugen, hvor også juniorerne bliver koblet på i modsætning til hidtil. Der kommer utrolig mange mennesker på havnen denne weekend i 2009 vi glæder os! Kapsejlads-resultater. Generalforsamlingen har jo lige hyldet årets 6 medaljetagere, og dermed understreget at ES fortsat er en af landets absolut førende udklækningsanstalter for fremtidens sejlsportstalenter. Sejlere fra ES udgør lige nu ca. 20 % af det danske optimistlandshold. Så vi er bestemt førende her. Udover medaljer til nationale og internationale mesterskaber er der opnået en perlerække af fine resultater, hvoraf de mest markante er omtalt i Båken. Og så det vigtigste af alt vi har fået et nyt kuld ud på kapsejladsbanerne, og man kan da allerede se, at en del af dem er ramt af den feber, der for nogen holder hele livet. Tak for denne gang. Og så trækker jeg mig i øvrigt tilbage som formand for ungdomsafdelingen. Fra næste som- 12

13 mer har jeg ikke længere aktive børn i klubben, og så er der vist også andre opgaver der trænger til lidt opmærksomhed. Arbejdet i afdelingen har været hårdt men også sjovt, og jeg ønsker al mulig held og lykke til min efterfølger Jonas Döpping, som jeg ved virkelig brænder for Sejlsporten og for Egå Sejlklub. Christian Indlæg fra Jonas Döpping Som ny formand i ungdomsafdelingen vil jeg først og fremmest sige tak til Christian Funder for hans indsats i sæsonen Den nye bestyrelse for ungdomsafdelingen består af Karin Hoberg, Kristine Stubdrup, Jørgen Eskildsen og Jonas Döpping. Karin, Jørgen og Jonas er gengangere og vi byder Kristine velkommen i gruppen. Vi overtager en afdeling i fortsat vækst. Egå sejlklub er i dag, hvis ikke den førende, så en af de førende ungdomsafdelinger i landet. Klubbens præstationer er frugten af et ganske enestående engagement fra sejlere, trænere og forældre. Vi vil i den nye ungdomsbestyrelse søge at fortsætte dette arbejde. Det bliver en udfordring at opnå fortsat vækst. Ud over at bevare et højt sportslig niveau skal bredden sikres i ungdomsafdelingen og der skal arbejdes for social integration af nye sejlere og forældre. Det skal alt sammen ske på et økonomisk forsvarligt grundlag, derfor håber vi også på at kunne skaffe flere sponsorater. Samtidig med disse udfordringer planlægger vi at afvikle mange træningslejre og ikke mindst et junior- DM i efteråret. Selvom udfordringerne er store, er jeg overbevist om at en samlet flok sejlere og forældre i fællesskab kan løfte denne opgave. Sejlerhilsen Jonas Döpping 13

14 Indlæg fra vor ny formand Som nyudnævnt formand for Egå Sejlklub er jeg blevet opfordret til at skrive et par ord til denne udgave af Båken, og som følge heraf vil jeg først og fremmest benytte lejligheden til at takke for valget på Generalforsamlingen den 5. november Jeg er 41 år og har sejlbåd i Egå Marina. Jeg begyndte at sejle som optimist, da jeg var 9 år gammel, og har været aktiv sejler siden. De sidste 20 år har jeg været medlem af Egå Sejlklub. Jeg har tidligere været med i bestyrelsen i Egå Sejlklub og lagde den gang primært kræfterne i etableringen af vores sejlerskole. Jeg brænder for sejlsporten og vil gerne yde en indsats i den klub, som jeg holder af at komme i. Endvidere er jeg sikker på, at det bliver en både spændende og sjov post at bestride med mange nye udfordringer og opgaver. Som jeg nævnte ved Generalforsamlingen, anser jeg det som vigtigt, at drive klubben videre i den gode linje og ånd, som allerede er kendetegnende for klubben. Det betyder en aktiv klub for alle interessegrupper, hvad enten man sejler jolle, motorbåd, sejlbåd, er ung eller gammel eller blot vil have et maritimt tilholdssted. Jeg ser gerne, at vi fortsat har en klub, der er synlig udadtil og imødekommende ovenfor alle, med et klubhus der summer af liv og af forskellige aktiviteter, på Claus Dalbøge det sportslige og sociale plan. Derfor vil jeg selv, men samtidig også opfordre andre til at bakke op omkring vores aktiviteter og det arbejde, der udføres i de forskellige udvalg, for uden dem, ingen klub. Jeg vil også have fokus på, at vi fortsat har en klub i udvikling, hvor ideer til nye aktiviteter er velkomne og hvor de gamle plejes, så der fortsat kan tiltrækkes nye medlemmer og dannes grobund for en sund udvikling. Med venlig hilsen Claus Dalbøge 14

15 Refleksioner fra generalforsamlingen Hvad var det for et billede af Egå Sejlklub, der blev tegnet på denne mørke novemberaften. Var det hangover-stemning efter det historiske præsidentvalg? Var det finanskrisen der kradsede i pensionerne, eller var det virkeligt den sande stemme fra Egå sejlklub, der prægede generalforsamlingen? Når man læser formandens beretning og indlæggene fra de forskellige udvalg, så er det en fest at være med i Egå Sejlklub! Ungdomsafdelingen fører sig frem i verdenseliten. De blev hædret foran generalforsamlingen med en påskønnelse fra klubben. Kapsejladsafdelingen gennemfører årets race til UG og ungdomsverdensmesterskaberne i sommer i Sailing Århus var en kæmpesucces. Det største problem, (der sagtens kan blive en tidsrøver for udvalget), er den tendens, der har bredt sig i hele landet hos nogle kølbådsejere. Muligvis de mest garvede. De vil sejle kapsejlads uden målerbrev. Målerbrevet koster ca. 5 pizzaer hvert andet år, men er dog en stor indtægt i Dansk Sejlunion, som så skal finde finansiering til målersektoren på anden vis. Tur og Motorbådsudvalget afvikler alle sine arrangementer efter de stolte traditioner klubben har. Klubhuset er sat i stand, godt nok med et nødvendigt lån, men flot sat i stand til glæde for alle medlemmerne. Tirsdagsgourmetribbenstegen og frikadellerne samt julefrokost osv. afvikles ligeledes efter stolte sædvaner. De vigtige lørdagsfrokoster er stadigt supert kørende og kun teoretisk truet at par gange om året af ungdomsafdelingens lejre. Men som altid er der ingen rigtige problemer, når først parterne lige får snakket sammen om det praktiske. Sejlerskolen kører super godt. Lidt færre tilmeldt i år til teori, men det giver lidt velfortjent luft til undervisere og instruktører. Begge skolebåde sejler rigtigt meget også igennem sommerferien. Der blev stjålet to motorer som senere dukkede op i Tyskland, dog efter at forsikringspenge var blevet udbetalt. Men var det så en festlig/hyggelig generalforsamling?? Klubben har 490 medlemmer. 32 mødte op til generalforsamlingen hvilket med en vaks gang hovedregning fortæller mig, at 458 medlemmer blev hjemme wow. Mere statistik, 277 medlemmer er mænd/drenge svarende til, at 77 % af klubbens medlemmer er mænd. Mere statistik. Til generalforsamlingen mødte 3 kvinder op. Den ene var den nye formands aktive sejlerhustru, den anden var vores dygtige stævneleder Dorte og den tredje var Bente, en erfaren og gæv medsejlende hustru. Den eneste positive rosende tilkendegivelse til bestyrelsen kom fra en kvinde. Hm Med det i baghovedet og sammenholdt med, at klubbens kønsfordeling svarer til arbejdsstatistikken i Danmark i tresserne, vil jeg slå et slag for at få flere piger med i klubben, flere piger med på vandet og faktisk overalt i sejlermiljøet. Jeg ved jeg har Frandsens opbakning til sådan et arbejde. Dansk Sejlunion har sammen med DIF og 8 andre specialforbundforbund lavet et tiltag, der skal få flere kvinder på toppen af idræt. Herunder flere kvinder på bestyrelsesposter, som trænere, dommere og ledere i øvrigt. Jeg er med i den gruppe og I vil snart høre mere om vores planer. De er ikke kedelige, og jeg glæder mig til kunne komme med detaljer. Mange sejlerhilsner Og med håb om, at næste års generalforsamling må blive et inferno af glade og aktive medlemmer, der selvfølgeligt har relevant input til bestyrelsen. Lone Kirketerp 15

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Side 1 Optimist status 2009 Endnu en sejlersæson er overstået og vi

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Jeg vil dykke direkte ned i nogle betragtninger, som jeg har taget fra vores igangværende undersøgelse Havets motionister.

Jeg vil dykke direkte ned i nogle betragtninger, som jeg har taget fra vores igangværende undersøgelse Havets motionister. Generalforsamling 2015 Formandens mundtlige beretning Kære delegerede Vi er kommet til formandens mundtlige beretning. I har læst min skriftlige beretning, som blev offentliggjort på sejlsport.dk for fire

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af medlemsmøde den 26. september 2007 kl. 19:00 I klubhuset, Ørneredevej. Der var i alt 24 fremmødte heraf 4 fra bestyrelsen. Dagsorden: 1. Orientering fra udvalgene.

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014

ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 VALLENSBÆK SEJLKLUB Vallensbæk Sejlklub Årsregnskab 2013/2014 ÅRSREGNSKAB 2013 / 2014 Side 1 Beretning Vallensbæk Sejlklubs regnskab for 2013/14 giver et retvisende billede i forhold til sejlklubbens mål

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 37 tilmeldte og 34 mødte op 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Svend Nicolaisen Valgt 2. Formandens beretning Året i tal Antal aktive dommer 60 (+1) Antal passive

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen.

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Laser Association Denmark Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår som dirigent

Læs mere