Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand Nyt fra Marinaen December 2008 Nr årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang"

Transkript

1 Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand Nyt fra Marinaen December 2008 Nr årgang

2

3 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende datoer: Nr. 1 d. 13. februar. Nr. 2 d. 17. april. Nr. 3 d. 6. juni. Nr. 4 d. 11. september. Nr. 5 d. 4. december. Deadline for stof til bladet 1 måned før. Ansvarshavende redaktør: Niels Greve, Rønbjergvej 16, 8240 Risskov Telefon , mobil Annonceredaktør: Peter Juul Christiansen, Tretommerparken 10, 8240 Risskov. Tlf , Layout og Digitaltryk: Himmelblaa Kommunikation ApS Decembervej 7-9 Box Århus V Tlf Fax Eftertryk: ikke uden tilladelse. Referat bestyrelsesmøde d. 29/ Formandstale ved standerskiftet efterår Referat af generalforsamlingen i Egå Sejlklub d. 5 november Indlæg fra vor ny formand Refleksioner fra generalforsamlingen Optimist- og jolleudvalget Opslagstavlen Pigesejlads Kapsejladsudvalget Turudvalget Husudvalget Husketavlen Seniorgruppen Mastehus rejsegilde Kort referat af bestyrelsesmøde Så forsvandt Forvaltningen Nyt fra havnemesteren Kontakt til Båken Indlæg modtages gerne pr. (som vedhæftet fil) til Papirskrevne indlæg (maskinskrevne eller med tydelig håndskrift) kan lægges i postkassen ved klubhuset, eller sendes til: Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, 8250 Egå. Egå Sejlklubs sekretariat i klubhuset, Egå Havvej 27, 8250 Egå, er åbent hver tirsdag fra kl til Sekretariatet vil dog i perioden 2/ til ca. 1/ kun være begrænset åbent. Klubbens telefon, , vil være omstillet i sædvanlig åbningstid ligesom der kan være kortvarigt åbent i forbindelse med klubarrangementer. I øvrigt kan jeg træffes på telefon , Ole Nielsen, sekretær Sejlerskole og duelighedsbevis. Ole Lundskov, tlf Se i øvrigt hjemmesiden. Egå Sejlklubs adr.: Internet: Webmaster: Tage Danielsen, Eller tlf.: Fra Løvfaldsturen til Nappedam Egå Marinas sekretariat Åbent daglig kl. 9-12, torsdag til kl. 18 Tlf , Fax Internet: Havnemester Lars Kock Andersen Daglig kl Tlf

4 Referat bestyrelsesmøde d. 29/ Du kan altid komme i kontakt med personerne fra Egå Sejlkubs bestyrelse, adresser, telefonnumre og mail adresser finder du her: Godkendelse af referat af sidste møde. Ingen bemærkninger referatet godkendt Kort orientering fra udvalgene: Formand Claus Dalbøge Åmindevej Risskov Tlf Næstformand Lone Kirketerp Hyldevej Risskov Tlf Kasserer Mogens Nygaard Solklintvej Egå Tlf Fmd. Klubhusudvalget Ole Frandsen Gl. Strandvangsvej Egå Tlf Ungdomsudvalget Flotte placeringer ved junior DM (3 ud af 6 medaljer til ES i Optimist-klassen og bronze i Feva) og Sølvmedalje i Optimist Hold DM. Vinterplanlægningen på plads. Der bliver dels Bugtens fællestræning i ÅSK og KBL og dels søndagstræning i Egå. Derudover 4 weekendlejre og til slut den traditionsrige Påskelejr. Sammen med de øvrige klubber i Sailing Århus har vi fået værtskabet i 2009 for det kombinerede DM for alle junior- og ungdomsjolleklasser. Det afholdes sidst i august og ES skal stå for optimistbanerne, der er hjemsted for ca. halvdelen af sejlerne. Ungdomsafdelingen er her i november vært for to weekendlejre for alle enmands-jollesejlerne på DS udtagne hold ca. 50 sejlere. Lone orienterer om, at der er fremsendt en ansøgning til Århus Kommune omkring finansiering af en udvidelse og ombygning af Jollehuset. Fmd. Kapsejladsudvalget Steen Jepsen Havkærvej 63A 8381 Tilst Tlf / Fmd. Optimist- og jolleudv. Jonas Döpping Toftevej Egå Tlf Fmd. Tur-&Motorudvalget Kurt Overgaard Pedersen Haslegaardsvej Århus V Tlf Fmd. Sejlerskolen Ole Lundskov Gustav Holms Vej Århus N Telefon Kapsejladsudvalget Sæsonen er sluttet med de traditionsrige gule ærter en sæson med vældig fin aktivitet på alle de faste kapsejladsbaner. Lidt problemer med kollision imellem banerne. Dette forsøges imødegået bla. med et vinterarrangement omkring søfartsregler. I øvrigt er der planer om, at vinteren vil byde på et besøg fra Marinehjemmeværnet og et besøg af en meteorolog, der fortæller om vejrsystemer (arrangementerne koordineres med tur- og motorbådsudvalgets initiativer). Der er en diskussion om betingelserne for deltagelse i Easy Race, men det kræver dog lidt flere overvejelser. På stævnefronten arbejdes der med at få NM for H-både evt. i Sailing Århus regi. Til slut et lille nødråb. Der er stort behov for at få nye kræfter ind i målerarbejdet. 4

5 Kort nyt - fra bestyrelsesmøde Sejlerskolen Der har igen været bud efter sejlerskolens motorer. Denne gang blev de formastelige dog tilsyneladende forstyrret så meget, at de måtte opgive deres forehavende midt i det hele. Der er 12 deltagere tilmeldt undervisningen i vinter et relativt lille hold i forhold til, hvad der har været de seneste år. Vi må så håbe at frafaldet er mindre end det plejer at være, således at der trods alt er et fornuftigt hold tilbage, når sejlsæsonen starter. Klubhusudvalget Ole fraværende og de øvrige havde ikke væsentligt at berette fra dette område. Tur- og motorbådsudvalget Vellykket løvfaldstur med 20 deltagende både. Andespil 18/11 er på skinner med gode præmi- er og der arbejdes med en klubaften 20/1 med fokus på elektriske installationer og sikkerhed ombord. Forberedelse af generalforsamling Ingen indkomne forslag. Formandsvalg hvor en enig bestyrelse peger på en kandidat. Christian stopper som formand for ungdomsudvalget og ungdomsafdelingen indstiller Jonas Döpping som ny udvalgsformand. Mogens præsenterede regnskab og budget som ikke gav anledning til væsentlige kommentarer i bestyrelsen. På forslag fra Steen vil generalforsamlingen hylde medaljevindere fra DM og internationale mesterskaber der er tale om seks unge sejlere, og Lone sørger for en lille hilsen til medaljetagerne. Referent: Christian 5

6 Formandstale ved standerskiftet efterår 2008 Succeser. Så står jeg her igen for at tage afsked med en sejlsæson - og denne gang for sidste gang i denne omgang. En sæson der har budt på store begivenheder for sejlsporten i Århusbugten og generelt for sejlsporten i Danmark. Her tænker jeg selvfølgelig på succesen med ungdoms VM i juli og OL guldmedaljen til Martin og Jonas i 49. Timingen kunne ikke være bedre i forhold til at eksponere sejlsporten i Århus. I Sailing Århus regi er der heller ikke nogen tvivl om at situationen skal udnyttes til at skaffe de spændende stævner til Århus og bruge situationen til at få sponsorerne til at interessere sig for hvad sejlsporten i Århus kan tilbyde. Med baggrund i de erfaringer og den succes som Saling Århus har fået med sommerens Volvo Youths Worlds 2008 stævne, er Århus Kommune, Dansk Sejlunion og Sport Århus Events klar til at samarbejde med SAA om fremtidige stævner, hvorfor Sailing Århus i dette samarbejde har fortsat ansættelsen af en eventdirektør til at arbejde med ansøgninger til stævner og sponsorering. I min optik er det en ideel situation for sejlsporten i Århus og det, som jeg så af muligheder i at gå ind i samarbejdet i SAA og YWSC Der ud over har Egå Sejlklubs ungdom manifesteret sig blandt de aller bedste optimistsejlere i Danmark 10 ud af 52 landsholdspladser heraf 2 sejlere til VM Kristian Kirketerp bronze ved VM i Tyrkiet Det er en fornøjelse at Egå Sejlklub i de senere år både er blevet kendt som en meget anerkendt stævnearrangør og nu også leverandør til toppræstationer det er et rigtig godt udgangspunkt for fremtiden. Økonomi Det har i løbet af sæsonen været nødvendigt med nogle ret store økonomiske udskrivninger dels til renoveringen af klubhuset og dels til køb af 2 stk. RIB-gummibåde. Indkøbet at gummibådene blev forceret af, at Færgen blev 6

7 dømt totalskadet grundet slid og det faktum, at vi skulle kunne levere hjælpebåde til YWSC. Vi har nu noget af markedets bedste grej til formålet, og det er derfor en investering i fremtiden. Oplevelser ved YWSC 2008 Jeg har i seneste nummer af Båken udtrykt min bekymring omkring den manglende opbakning til det frivillige arbejde i forbindelse med YWSC Det vil jeg ikke trampe mere i her. Jeg vil i stedet fortælle, at jeg som frivillig under stævnet selv havde en super oplevelse. Jeg havde som formand den store oplevelse at deltage i åbningsceremonien på Århus Rådhus sammen med de øvrige sejlklubformænd. Det var en stor oplevelse at se alle sejlerne marchere til rådhuset og line up på rådhuspladsen inddelt i de 60 nationer og senere sammen med alle deltagerne opleve en sprudlende protektor HKH Kronprins Frederik holde tale for os alle. Senere at være med på vandet og afvikle Laser sejladser under et verdensmesterskab og opleve at vi sammenbragte frivillige kunne levere varen i top kvalitet med stor ros fra ISAF officials. Samtidig med at opleve det sammenhold og kammeratskab der udvikles, når man har en fælles opgave, som alle vil gøre bedst muligt. Jeg kan kun sige til alle som ikke var med Prøv det! Jeg vil ved denne lejlighed som vanligt ikke undlade at gøre opmærksom på vinterens aktiviteter. Jeg håber at vi mødes til Generalforsamling, Jule-andespil, lørdagsfrokoster og julefrokosten. Det var ordene for denne gang. Lad os så som altid slutte af med at hylde Egå Sejlklub (3 lange). Per Selmose. 7

8 Referat af generalforsamlingen i Egå Sejlklub d. 5 november Peter Juul blev valg til dirigent. 2. Beretning fra Formand, Kapsejladsudvalget og Ungdomsafdelingen i særskilte bilag. 3. Regnskabet blev godkendt. Der var særlig påtegning fra revisorerne omkring bestyrelsens lånoptagelse. Lånoptagelsen blev forklaret af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen. 4. Der var ingen indkomne forslag. 5. Kontingentet bliver hævet med indekstal svarende til 3,5 % 6. Claus Dalbøge blev valgt til ny formand. Næstformand Lone Kirketerp blev genvalgt. Kasserer Mogens Nygård blev genvalgt. 7. Steen Jepsen blev genvalgt til kapsejladsudvalget. Kurt Overgaard Pedersen blev genvalgt til tur-og motorbådsudvalget. Jonas Döpping blev valgt til ny formand for ungdomsudvalget. Ole Frandsen blev genvalgt til klubhusudvalget. Ole Lundskov blev genvalgt til sejlerskoleudvalget. 8. Eigil Herms og Mogens Terp blev genvalgt som klubbens revisorer. Per Priess blev genvalgt som suppleant. 9. Under eventuelt takkede bestyrelsen Per Selmose for 3 rigtigt gode år i bestyrelsen. Per fortsætter som aktiv medspiller på kapsejladsbanerne, blandt andet som baneleder til ungdomsstævner og glæder sig til mere tid på vandet. Endvidere takkede bestyrelsen Christian Reedtz Funder for godt samarbejde. Christian har til sommer ikke mere aktive sejlerbørn i ungdomsafdelingen. Referent Lone Kirketerp Bestyrelsens beretning 2007/ 2008 v. formanden Som det er kutyme ved generalforsamlingerne vil beretningen være opdelt i forhold til de arbejdsopgaver og aktiviteter som de enkelte stående udvalg har været involveret i og fremført af de enkelte udvalgsformænd. Jeg vil i min del af beretningen koncentrere mig om hovedlinierne i bestyrelsens arbejde i det forgangne år siden sidste generalforsamling. Vedligehold af hovedklubbens klubhus Arbejdet med at vedligeholde klubhuset som blev igangsat sidste år er fortsat ind i dette. Sidste år drejede det sig primært om indvendige fornyelser, mens det i år har været det udvendige, der har stået for tur. Reparation af vinduer og døre, maling og udskiftning af træ, der har været ramt af råd. Det har været en større omgang, som vi har måttet betale os fra, hvilket også har medført en klækkelig post 8

9 på årets udgiftskonto. Når det er sagt, skal jeg også fremhæve, at vi nu har et klubhus, der har en pæn og acceptabel stand. Der forestår nu efterfølgende, som det blev besluttet på sidste års generalforsamling, at der bliver lavet en plan for den løbende vedligehold, så det pæne resultat kan bibeholdes. Planer for Jolleafdelingens klubhus I sidste års beretning nævnte jeg, at der i Jolleafdelingen blev arbejdet med et projekt om ombygning og udvidelse af deres klubhus. Dette projekt lever stadig sit stille liv, uden der er kommet noget konkret på bordet som beslutningsgrundlag. Men jeg kan berolige med, at økonomien i et sådan projekt som forudsætning, skal hentes særskilt fra fremmede midler og ikke fra klubbens egen kasse. Slæbestedet I sidste års beretning nævnte jeg, at bestyrelsen var i dialog med Egå Marina om de problemer, vi ser omkring anvendelsen af havnens slæbested. Dette anvendes af både jolleafdelingen og havnens gæster med trailer. Jeg vil ikke her gå i detaljer omkring problemernes karakter, men blot her fremhæve, at bestyrelsen har udtrykt bekymring omkring de nuværende forhold, og vi er kommet med mulige løsningsforslag. Egå Marina har med baggrund i økonomi besluttet, ikke at følge tankerne i vores forslag, hvorfor vi efter vores mening stadig står med et uløst problem. Sailing Århus og Ungdoms VM 2008 Noget som har fyldt meget i årets arbejde for dele af bestyrelsen (Lone, Steen og jeg selv) har været planlægningen og gennemførelsen af Ungdoms VM i Sailing Århus regi. Der har været megen mødeaktivitet op til og under deltagelsen i det egentlige stævne. Jeg skal ved denne lejlighed også fremhæve de få (de ved selv hvem) fra klubben som også hjalp til. Det var en flot indsat, som alle frivillige ydede under stævnet, og resultatet med de mange roser det efterfølgende gav fra deltagere og organisationer, taler for sig selv. Personligt mener jeg at sejlklubberne i Sailing Århus, efter dette stævne står i en fantastisk situation, hvor Århus Kommune har set hvilket potentiale sejlsporten kan give kommunen til at eksponere byen, og Dansk Sejlunion står nu med en organisation, der kan afvikle store internationale stævner i et super farvand. Det skal udnyttes. Den direkte gevinst for Sailing Århus er, at der derved er økonomi til en fortsat ansættelse af en eventdirektør, som arbejder for at få stævner og sponsorer til Sailing Århus. Som det ser ud nu, vil der næste år blive afviklet 2 større stævner omkring Århus festuge i Sailing Århus regi og i 2010 skal der afholdes et VM i 505 bådklassen. Økonomi Da der givetvis vil være en efterfølgende debat/dialog omkring årets økonomiske resultat, vil jeg ikke undlade at omtale det i min beretning. Vi har i løbet af året haft 2 store poster, som har trukket hårdt på klubbens likviditet, så hårdt at vi har måtte tage et lån for at sikre den. Det var som nævnt omkostninger til Fortsættes næste side 9

10 Fortsat fra forrige side vedligehold af klubhuset og indkøb af følgebåde. Da bestyrelsen fandt at begge udskrivninger var af vital betydning for klubbens aktiviteter var det også en enig bestyrelse som traf beslutningerne inden for den bemyndigelse som vedtægterne giver bestyrelsen. Jeg vil derfor bede generalforsamlingen om, at eventuel kritik af de økonomiske dispositioner rettes til den samlede bestyrelse og ikke kassereren, når han fremlægger regnskabet. Afslutning Sluttelig vil jeg gerne takke alle i Egå Sejlklub som har ydet en del af det frivillige arbejde i klubben for deres indsats. Uden dem havde vi ikke en sejlklub. Jeg vil igen i år rette en særlig tak til Niels Greve som ihærdigt og med stor kvalitet formår at holde et meget fint klubblad kørende. Det er en fornøjelse. Til sidst vil jeg gerne takke alle i Egå Sejlklub for samarbejdet i mine 3 år som formand. Det har været sjovt, spændende, udfordrende og til tider træls, men sådan er det. Til bestyrelsen vil jeg gerne sige særskilt tak for dels et særdeles godt samarbejde og dels for nogle hyggelige timer til vores møder. Med disse ord vil jeg afslutte min del af årsberetningen. Per Selmose Beretning fra kapsejladsudvalget. Kapsejladssæsonen er gået godt i fint vejr de fleste gange og fine sejladser. Foråret startede med en velbesøgt regelaften som optakt til sæsonen. Der har været mange både på banerne - og det er rigtig dejligt at se. Båkebanen 30 deltagere EasyRace 16 - Singlehand 17 - Pointsejladserne 66 - (vist rekord) heraf dog kun 9 fra Egå Hovedkapsejladsen 29 - Vellykket midsommerarrangement med grill osv. Stort engagement på banerne - men også 10

11 nogle episoder bl.a. mellem EasyRace og Båkebanedeltagere. Vi vil i næste sæson forsøge om vi kan adskille banerne mere (undgå fællesbøjer) - og vi vil som optakt lave en aften for EasyRace / Båkebane med både søfartsregler og kapsejladsregler. Vi påtænker desuden nogle skærpede regler for EasyRace, da vi som kapsejladskomite har svært ved at arrangere sejladser for både uden målebrev - og dermed det lille bidrag til sejlunionen, der jo bl.a. bakker os op i arbejdet. Der er ligeledes i Dansk Sejlunion arbejde igang med at foreslå fornuftige rammer for introduktion til kapsejlads. EasyRace var jo ment som en introduktion til nye - og til de seniorer som gerne vil sejle på netop en nem bane. Det skal der fortsat være plads til - vi vil have så mange som muligt ud at sejle! En model kunne være, at de første to år på banen er målebrev-fri. Desuden barsles med at få koblet store både på en op-ned bane, så de også kan komme i træning til deres stævner. Jesper tilbyder nogle forårstræninger, og vi ser på muligheder evt. i forbindelse med Pointsejladserne. Allerede positive tilbagemeldinger. I år havde vi ikke (som ellers fast tradition) et større kølbådsstævne i ES, da al koncentration og energi blev lagt i det store ungdoms-vm. Megen planlægning og stor entusiasme fra de få frivillige der bidrog fra Egå. Særlig tak til disse - der alle har tilkendegivet stor oplevelse ved at være med. Desuden vil det bidrage med et pænt 5-cifret beløb i klubkassen. Der arbejdes pt. med næste år at få Nordisk Mesterskab for H-både hertil - afvikles formentlig september (Sailing Aarhus-regi...). Håber på god opbakning fra klubben med både planlægningen og afviklingen af dette stævne, der kan betyde måske både med op til 300 deltagere. Så vil jeg endnu engang efterlyse interesserede til at blive klubmålere. De to tidligere har ønsket at trække sig tilbage efter mange års virke - tak for indsatsen - Ole L. er holdt, og Lars D. vil gerne introducere jobbet for nye - han siger det ikke er svært - og desuden er der DS kurser i dette. Til slut vil jeg gen-overrække pokalerne til årets klubmestre (nu med indgravering): Store både: Karsten Bank Petersen, Tine Mellemstore både: Steen Wesberg, Fame Små både: Helge Brøndum, Sejlerskolen Steen Beretning fra ungdomsafdelingen. Et højt aktivitetsniveau. Vi har haft et højt aktivitetsniveau i ungdomsafdelingen i 2008 med rigtig mange sejlere til træning og sejlerne fra ES har samlet set været utroligt synlige på kapsejladsbanerne for junior og ungdom i både ind- og udland. Til tider har det virkelig knebet med pladsen i Jollehuset, men vi har holdt fast i, at alle træner samlet tirsdag og torsdag. Vi mener det er vigtigt for både små og store sejlere, at træne sammen. Et andet praktisk problem i foråret har været manglen på følgebåde. Når der er så mange sejlere på vandet og tilsvarende mange trænere, er der brug for mange motorbåde ikke mindst af sikkerhedsmæssige grunde. Derfor har vi været meget glade for de to nye RIB-både, der blev indkøbt op til ungdoms-vm. De har været et godt løft i vores dagligdag. Lidt om træningen. Vi har haft mange nye sejlere, men som det ofte er, har det været svært at få dem til at holde fast hen på efteråret. Sejlsport er en krævende sport både for børn og forældre, så vi kan kun holde fast i de børn, der for alvor bliver bidt af saltvandet og samtidig har forældre, der er parate til at yde den nødvendige praktiske opbakning. Hver ny generation af forældre i sejlklubberne tror jo, at netop de har fundet formlen for at holde på flere sejlere, men ret beset er succesraten mest et spørgsmål om tilfældigheder. Vi kan informere og nurse forældrene, uden at det reelt påvirker overlevelsen, og vi kan sætte flere og bedre trænere på, uden at det gør den helt store forskel. På optimistsiden har vi i år haft en meget stor A-gruppe (over 10 % af alle A-sejlerne i Dan- Fortsættes næste side 11

12 Fortsat fra forrige side mark!), en mindre men ret seriøs B-gruppe og en pænt stor C-gruppe, hvor der i hvert fald overlever en små 10 sejlere her ved lukketid. Zoom-feltet forsvandt næsten helt de gamle steg ud af jollen og over i andre jolletyper før sæsonstarten, og der kom kun et par nye til. Til gengæld har der været meget gang i tomands-jollerne. Vi har haft 3 stk. Feva-besætninger og 4 stk. 29er-besætninger i gang i år. Det er som om, at alle de unge foretrækker tomandsjollerne lige for tiden. En samfundsforsker ville sikkert tolke dette som et tidstypisk fænomen, men måske er det bare hvis hun/han skal, så skal jeg også -effekten. Tendensen har været den samme i vore naboklubber, så lige nu er der tegningen til et meget stærkt tomands-jollefelt i Århusbugten. Måske et af de stærkeste i Europa. Lidt om stævner. ES ungdomsafdeling har i en årrække været arrangør af meget store Jollestævner - senest NM i samarbejde med de andre klubber i Sailing Århus. I år blev til afveksling et lidt stille år på denne front. Vi afholdt vores Golden Cup stævne med en pæn tilslutning, men har ellers holdt lav profil i et år med ungdoms-vm i Århus. Desværre var dette stævne samtidig med de internationale jollestævner i optimistklassen. Det var derfor ikke muligt for en stor del af vores kernemedlemmer at yde en indsats ved Ungdoms-VM. Næste år skal vi sammen med de øvrige klubber i Sailing Århus stå for DM for junior og ungdom den første weekend i Århus Festuge et meget stort stævne med omkring 500 deltagere (faktisk flere end til Ungdoms-VM). Og det betyder familier med telte og campingvogne i stor stil. Tanken er, at det er starten på en fast årlig tradition med et meget stort jollestævne i forbindelse med Festugen, hvor også juniorerne bliver koblet på i modsætning til hidtil. Der kommer utrolig mange mennesker på havnen denne weekend i 2009 vi glæder os! Kapsejlads-resultater. Generalforsamlingen har jo lige hyldet årets 6 medaljetagere, og dermed understreget at ES fortsat er en af landets absolut førende udklækningsanstalter for fremtidens sejlsportstalenter. Sejlere fra ES udgør lige nu ca. 20 % af det danske optimistlandshold. Så vi er bestemt førende her. Udover medaljer til nationale og internationale mesterskaber er der opnået en perlerække af fine resultater, hvoraf de mest markante er omtalt i Båken. Og så det vigtigste af alt vi har fået et nyt kuld ud på kapsejladsbanerne, og man kan da allerede se, at en del af dem er ramt af den feber, der for nogen holder hele livet. Tak for denne gang. Og så trækker jeg mig i øvrigt tilbage som formand for ungdomsafdelingen. Fra næste som- 12

13 mer har jeg ikke længere aktive børn i klubben, og så er der vist også andre opgaver der trænger til lidt opmærksomhed. Arbejdet i afdelingen har været hårdt men også sjovt, og jeg ønsker al mulig held og lykke til min efterfølger Jonas Döpping, som jeg ved virkelig brænder for Sejlsporten og for Egå Sejlklub. Christian Indlæg fra Jonas Döpping Som ny formand i ungdomsafdelingen vil jeg først og fremmest sige tak til Christian Funder for hans indsats i sæsonen Den nye bestyrelse for ungdomsafdelingen består af Karin Hoberg, Kristine Stubdrup, Jørgen Eskildsen og Jonas Döpping. Karin, Jørgen og Jonas er gengangere og vi byder Kristine velkommen i gruppen. Vi overtager en afdeling i fortsat vækst. Egå sejlklub er i dag, hvis ikke den førende, så en af de førende ungdomsafdelinger i landet. Klubbens præstationer er frugten af et ganske enestående engagement fra sejlere, trænere og forældre. Vi vil i den nye ungdomsbestyrelse søge at fortsætte dette arbejde. Det bliver en udfordring at opnå fortsat vækst. Ud over at bevare et højt sportslig niveau skal bredden sikres i ungdomsafdelingen og der skal arbejdes for social integration af nye sejlere og forældre. Det skal alt sammen ske på et økonomisk forsvarligt grundlag, derfor håber vi også på at kunne skaffe flere sponsorater. Samtidig med disse udfordringer planlægger vi at afvikle mange træningslejre og ikke mindst et junior- DM i efteråret. Selvom udfordringerne er store, er jeg overbevist om at en samlet flok sejlere og forældre i fællesskab kan løfte denne opgave. Sejlerhilsen Jonas Döpping 13

14 Indlæg fra vor ny formand Som nyudnævnt formand for Egå Sejlklub er jeg blevet opfordret til at skrive et par ord til denne udgave af Båken, og som følge heraf vil jeg først og fremmest benytte lejligheden til at takke for valget på Generalforsamlingen den 5. november Jeg er 41 år og har sejlbåd i Egå Marina. Jeg begyndte at sejle som optimist, da jeg var 9 år gammel, og har været aktiv sejler siden. De sidste 20 år har jeg været medlem af Egå Sejlklub. Jeg har tidligere været med i bestyrelsen i Egå Sejlklub og lagde den gang primært kræfterne i etableringen af vores sejlerskole. Jeg brænder for sejlsporten og vil gerne yde en indsats i den klub, som jeg holder af at komme i. Endvidere er jeg sikker på, at det bliver en både spændende og sjov post at bestride med mange nye udfordringer og opgaver. Som jeg nævnte ved Generalforsamlingen, anser jeg det som vigtigt, at drive klubben videre i den gode linje og ånd, som allerede er kendetegnende for klubben. Det betyder en aktiv klub for alle interessegrupper, hvad enten man sejler jolle, motorbåd, sejlbåd, er ung eller gammel eller blot vil have et maritimt tilholdssted. Jeg ser gerne, at vi fortsat har en klub, der er synlig udadtil og imødekommende ovenfor alle, med et klubhus der summer af liv og af forskellige aktiviteter, på Claus Dalbøge det sportslige og sociale plan. Derfor vil jeg selv, men samtidig også opfordre andre til at bakke op omkring vores aktiviteter og det arbejde, der udføres i de forskellige udvalg, for uden dem, ingen klub. Jeg vil også have fokus på, at vi fortsat har en klub i udvikling, hvor ideer til nye aktiviteter er velkomne og hvor de gamle plejes, så der fortsat kan tiltrækkes nye medlemmer og dannes grobund for en sund udvikling. Med venlig hilsen Claus Dalbøge 14

15 Refleksioner fra generalforsamlingen Hvad var det for et billede af Egå Sejlklub, der blev tegnet på denne mørke novemberaften. Var det hangover-stemning efter det historiske præsidentvalg? Var det finanskrisen der kradsede i pensionerne, eller var det virkeligt den sande stemme fra Egå sejlklub, der prægede generalforsamlingen? Når man læser formandens beretning og indlæggene fra de forskellige udvalg, så er det en fest at være med i Egå Sejlklub! Ungdomsafdelingen fører sig frem i verdenseliten. De blev hædret foran generalforsamlingen med en påskønnelse fra klubben. Kapsejladsafdelingen gennemfører årets race til UG og ungdomsverdensmesterskaberne i sommer i Sailing Århus var en kæmpesucces. Det største problem, (der sagtens kan blive en tidsrøver for udvalget), er den tendens, der har bredt sig i hele landet hos nogle kølbådsejere. Muligvis de mest garvede. De vil sejle kapsejlads uden målerbrev. Målerbrevet koster ca. 5 pizzaer hvert andet år, men er dog en stor indtægt i Dansk Sejlunion, som så skal finde finansiering til målersektoren på anden vis. Tur og Motorbådsudvalget afvikler alle sine arrangementer efter de stolte traditioner klubben har. Klubhuset er sat i stand, godt nok med et nødvendigt lån, men flot sat i stand til glæde for alle medlemmerne. Tirsdagsgourmetribbenstegen og frikadellerne samt julefrokost osv. afvikles ligeledes efter stolte sædvaner. De vigtige lørdagsfrokoster er stadigt supert kørende og kun teoretisk truet at par gange om året af ungdomsafdelingens lejre. Men som altid er der ingen rigtige problemer, når først parterne lige får snakket sammen om det praktiske. Sejlerskolen kører super godt. Lidt færre tilmeldt i år til teori, men det giver lidt velfortjent luft til undervisere og instruktører. Begge skolebåde sejler rigtigt meget også igennem sommerferien. Der blev stjålet to motorer som senere dukkede op i Tyskland, dog efter at forsikringspenge var blevet udbetalt. Men var det så en festlig/hyggelig generalforsamling?? Klubben har 490 medlemmer. 32 mødte op til generalforsamlingen hvilket med en vaks gang hovedregning fortæller mig, at 458 medlemmer blev hjemme wow. Mere statistik, 277 medlemmer er mænd/drenge svarende til, at 77 % af klubbens medlemmer er mænd. Mere statistik. Til generalforsamlingen mødte 3 kvinder op. Den ene var den nye formands aktive sejlerhustru, den anden var vores dygtige stævneleder Dorte og den tredje var Bente, en erfaren og gæv medsejlende hustru. Den eneste positive rosende tilkendegivelse til bestyrelsen kom fra en kvinde. Hm Med det i baghovedet og sammenholdt med, at klubbens kønsfordeling svarer til arbejdsstatistikken i Danmark i tresserne, vil jeg slå et slag for at få flere piger med i klubben, flere piger med på vandet og faktisk overalt i sejlermiljøet. Jeg ved jeg har Frandsens opbakning til sådan et arbejde. Dansk Sejlunion har sammen med DIF og 8 andre specialforbundforbund lavet et tiltag, der skal få flere kvinder på toppen af idræt. Herunder flere kvinder på bestyrelsesposter, som trænere, dommere og ledere i øvrigt. Jeg er med i den gruppe og I vil snart høre mere om vores planer. De er ikke kedelige, og jeg glæder mig til kunne komme med detaljer. Mange sejlerhilsner Og med håb om, at næste års generalforsamling må blive et inferno af glade og aktive medlemmer, der selvfølgeligt har relevant input til bestyrelsen. Lone Kirketerp 15

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang

Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang En skovdue står til søs... Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang Ny opdateret hjemmeside Comfort seat L 100 x B 48 x

Læs mere

December 2012 Nr. 5 35. årgang

December 2012 Nr. 5 35. årgang December 2012 Nr. 5 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 8. februar. Nr. 2 d. 12. april. Nr. 3 d. 7. juni.

Læs mere

September 2012 Nr. 4 35. årgang

September 2012 Nr. 4 35. årgang September 2012 Nr. 4 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg OS21 OffShOre/COaSt Sæt Mobil 27 84 40 46 herre model Offshore/coastal sæt til tur- og kapsejladssejlads.

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

August 2011 Nr. 4 34. årgang

August 2011 Nr. 4 34. årgang August 2011 Nr. 4 34. årgang Velkommen til bådmesse på egå marina kig ind i butikken - vi har masser af gode messe tilbud demo på havnen af el-cykler - gril og masser af spændende nyheder bådstativer F.eks

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

April 2014 Nr. 2 37. årgang

April 2014 Nr. 2 37. årgang April 2014 Nr 2 37 årgang Indhold Vinterpresenninger - lang holdbarhed - solid konstruktion - let montering - inkl stativ - ridser IKKE - godt indeklima wwwgpcoverscom Tel: 70 27 59 99 MP Sejl Kontakt

Læs mere

23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr. 2 36. årgang

23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr. 2 36. årgang 23. marts - hvor bliver foråret af? April 2013 Nr. 2 36. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 3 d. 7. juni. Nr.

Læs mere

Juni 2014 Nr. 3 37. årgang

Juni 2014 Nr. 3 37. årgang Juni 2014 Nr. 3 37. årgang Indhold Vinterpresenninger - lang holdbarhed - solid konstruktion - let montering - inkl. stativ - ridser IKKE - godt indeklima www.gpcovers.com Tel: 70 27 59 99 MP Sejl Kontakt

Læs mere

Egå sejlklubs 40 års jubiluæm

Egå sejlklubs 40 års jubiluæm EGAA40 Egå sejlklubs 40 års jubiluæm Egå sejlklubs 40 års jubilæum 1 INDHOLD Netbaad ønsker Egå Sejlklub tillykke med de 40år Det fejrer vi med at give 30% rabat på tøj, sko og sejltøj 04 Forord Det er

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/ februar 2012 Godt Nytår 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84 - WWW.OERKILD.COM 3 Thurø Sejlklub

Læs mere

Februar 2013 Nr. 1 36. årgang

Februar 2013 Nr. 1 36. årgang Februar 2013 Nr. 1 36. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 2 d. 12. april. Nr. 3 d. 7. juni. Nr. 4 d. 6. september.

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 1 MARTS 2009 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang Medlemsblad for KERTEMINDE SEJLKLUB Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang TANK OK Benzin eller diesel 24 timer i døgnet - og betal med kontanter, Dankort, Diners Club Kort, Eurocard eller OK Benzinkort Café

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Nyt fra havnen...side 5 Ancha sejlklubben for studerende...side 7 Kurs mod ny bolig en sommer på vandet...side 12 Delebåd hvorfor

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere