A'jour Klip

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A'jour Klip 1983-2003"

Transkript

1 Kommentar: Jeg skrev A Jour Klips historie på firmaets 20-års dag, lige efter en større krise og et direktørskifte. A Jour Klip var et bemærkelsesværdigt firma, der formåede at holde skansen som medarbejdet virksomhed, selv om store spillere som Klaus Riskær Petersen og Observer, i dag Cision, var ude efter det. Til slut måtte A Jour Klip dog bukke under og lade sig købe op af Infomedia i Der var mange illustrationer i den oprindelige udgave, men dem kan jeg desværre ikke bringe her. A'jour Klip Det kan ikke lade sig gøre, udtalte direktøren for konkurrenten og ærkerivalen Børsinformation i et interview med Børsen. Den kundefragang vi oplever tyder på, at de slet ingen kunder får. Måske får de 50, men de kommer tilbage til os, når A jour Klip går fallit, forklarede Peter Aagaard. Aagaards udtalelser faldt godt en uge efter første arbejdsdag i A jour Klip den 13/ Startfasen var i det hele taget meget turbulent med presseomtale i alle landets aviser og indslag i TV-Avisen, og det var ikke bare Peter Aagaard, der tvivlede på det nye firmas overlevelsesevner. Et eller andet sted inde i hovedet på initiativtagerne selv lurede tvivlen på, om deres eksperiment ville gå godt. Men det gjorde det. I dag er A jour Klip med op mod kunder landets næststørste medieovervågningsbureau og har så langt overgået Peter Aagaards prognose. Der har været kriser, men firmaet har vist en imponerende evne til at svare igen, og i øjeblikket er der en hel serie nye kugler i støbeskeen, som for alvor skal befæste og udbygge A jour Klips position på medieovervågningsmarkedet. Dette 20-års jubilæumsskrift bygger først og fremmest på interviews med en lang række nuværende og forhenværende A jour Klipmedarbejdere. Det var Klaus Riskærs skyld Tillidsmand Ann-Lise Vest Hansen fik beskeden fredag den 9. september 1983: Journalisternes Udklips Bureau eller JAB var blevet solgt til Børsinformation med virkning fra arbejdstids begyndelse mandag den 12. september. 'Som du ved, er det med stor personlig beklagelse, at jeg må sende dig denne meddelelse, men jeg er overbevist om, at du og dine kolleger vil kunne få et godt samarbejde med den nye ejer, som over for os har tilkendegivet, at der er gode fremtidsudsigter for Bureauet og at samtlige medarbejdere er sikret en mulighed for at få del i disse fremtidsplaner', skrev formanden for Dansk Journalisforbunds Kreds 1, Lisbeth Knudsen. Det var kort frist, men en rasende Ann- Lise nåede weekenden over at underrette samtlige medarbejdere og indkalde dem til fagligt møde mandag ved arbejdstids begyndelse, så der var et par timer, inden Børsinformations orienteringsmøde kl. 9. Ejeren af Børsinformation var finansmanden Klaus Riskær Pedersen. Uheldigvis kunne han ikke selv komme til mødet og gøre brug af sine formidable overtalelsesevner, for han var til møde i London. I stedet kom to slipseklædte, pæne unge mænd, der tegnede og fortalte om, hvordan Børsinformation ville indplacere JAB i koncernstrukturen. Bureauets fremtid var i en kasse! På diagrammet kunne man se, at der ved siden af JAB-kassen var en række 1

2 andre kasser på række. Oven over den nederste etage var der en etage med færre kasser og øverst kun en enkelt kasse. Her sad direktøren, hvis beslutninger røg nedad via de fine streger, der forbandt organisationsdiagrammets divisioner. De unge mænd ved tavlen var med deres management-snak ikke på linje med publikum, hvoraf flere kendte deres arbejdsplads gennem mere end 40 år, hvor de havde arbejdet efter gennemarbejdede systemer og under direktører som Svend P. Hansen, der stort set respekterede rutinerne og lod medarbejderne passe forretningen. Og hvis det gjaldt de spørgsmål, der virkeligt betød noget, som udbyttedelingen, kunne de pæne unge mænds forklaringer ikke rigtigt bruges til noget. Efter kontorchef Ruth Riises skarpe spørgsmål stod det klart, at der skulle læses og klippes betydeligt mere, men ellers måtte Børsinformations repræsentanter nøjes med lidt træt at trække på skuldrene og gennemgå diagrammet en gang til. Riskær-repræsentanterne gjorde kort sagt ikke noget godt indtryk med deres arrogante optræden, og da de havde pakket sammen og var taget videre stod det klart for JABarbejderne, at dem skulle de ihvertfald ikke arbejde for. Planerne for en medarbejdet virksomhed blev frisket op, og efter et par timers drøftelser forlod samtlige 32 medarbejdere JAB for ikke at vende tilbage. Aktiviteten resten af denne mandag var hektisk. JAB lå i Ravnsborggade 2, men lidt længere nede ad gaden, i nummer 12-14, havde der ligget et socialkontor, som nu var nedlagt. Administrator af ejendommen blev kontaktet og jo, lokalerne var ledige, og de blev lejet på stedet. Der blev også tid til at udsende pressemeddelelser, og sidst på eftermiddagen mødte pressen op i det hurtigt rengjorte Ravnsborgsgade 12 for en orientering om planerne for et nyt medarbejderstyret og -ejet avisudklipanpartsselskab, der ville starte forretningen dagen efter, den 13. september 1989, under navnet A jour Klip. Det navn sikrede også en plads forrest i telefonbogen. Vi vil ikke trynes A jour Klip sprang altså ud af Journalisternes Udklips Bureau, og JAB har rødder tilbage til 1934, hvor direktør Frantz Harlang fra reklamebureauet Harlang & Toksvig startede bureauet efter overenskomst med Dansk Journalistforbunds Kreds 1, der formelt set var ejer af virksomheden og skulle have 1/3, senere det halve, af overskuddet. Harlang blev også forpligtet til først og fremmest at antage arbejdsløse journalister og journalistenker. Kontrakten blev fornyet periode efter periode, og alt kørte gnidningsløst indtil Frantz Harlangs død i Men hvad nu? Efter kontrakten havde Kreds 1 uindskrænket råderet over JAB, men journalisterne havde aldrig haft reel føling med driften. Det havde Harlang på den anden side heller ikke haft, og efter at salgsforhandlinger mellem Kreds 1 og svenske AB Pressurklip var gået i vasken, fortsatte alt stort set som før. Det var fortsat Svend P. Hansen der som administrerende direktør havde overopsynet, firmaet Harlang & Toksvig tog sig af regnskaberne, mens medarbejderne tog sig af den daglige drift med Ruth Riise som kontorchef. Blot var ejeren nu et anpartsselskab, som Kreds 1 havde dannet til lejligheden. I sin korte levetid var JAB ApS en ganske god forretning for Kreds 1 med et resultat i 1982 på kr. før skat, der var skaffet til veje med en anpartskapital på kun kr., men ikke desto mindre besluttede journalisterne ved en kredsforsamling den 21. november 1982 at afhænde Bureauet. Begrundelsen var, at det var en betænkelig sag, når en fagforening drev privat virksomhed, men det var der faktisk delte meninger om. Stemmefordelingen var 112 for beslutningen, 108 imod, og i andre faglige organisationer studsede man noget over afgørelsen. En talsmand for Metal kaldte i et læserbrev beslutningen forrykt og talte om sjakren med de ansatte, der blev prisgivet 2

3 privatkapitalismen. De ansatte i JAB havde så langt foretrukket at forblive i Kreds 1's ejerskab, og Ann-Lise lagde navn til harmfulde læserbreve, hvor hun klagede over, at en fagforening uden videre skilte sig af med en sund virksomhed, der var bemandet med HK-organiseret personale. Men skal JAB endeligt sælges, skal det være til os. Bureauets personale var så småt begyndt at indstille sig på tanken om medarbejdereje allerede i efteråret 1982, og da Kreds 1 havde sendt salgsmaterialet ud i juli måned 1983 fik medarbejderne arrangeret kassekreditter, så de i august var klar med et tilbud på kr. for JAB. Det tilbud skal sammenlignes med, at grundlaget for forhandlingerne med AB Pressurklipp et par år før havde været en pris på kr. I deres tilbud forklarede medarbejderne bl.a., at det når alt kom til alt var dem, der havde gjort JAB til det, det var i dag, mens Kreds 1 kun havde vist sin interesse for firmaet gennem den årlige telefonopringning, hvor det ville høre, hvor stort overskuddet blev. De kunne også pege på, at der kun var anlægsaktiviteter for ca kr. i firmaet. Hovedæren for det budgetterede overskud på kr. måtte derfor tilfalde medarbejderstaben. Men interessen for at få fingre i JAB var stor, og der var hele 30 mulige købere, der bestilte journalisternes salgsopstilling. Buddene væltede ind, og snart stod det klart, at de kr., medarbejderne tilbød, var helt uddistancerede. Den 7. september var Klaus Riskær Pedersen oppe i 2,5 mio. kr. Da medarbejderne fik beskeden om den rival mobiliserede de alle kræfter og fik med hjælp fra Bikuben og advokat Jørgen Jakobsen rygdækning for et tilbud på 2 mio. kr., som blev overbragt Kreds 1's bestyrelse fredag den 9. september. Samme dag solgte Journalisterne ikke desto mindre JAB til Riskær, og så var fanden løs. Bureauets ansatte rasede over, at journalisterne på den måde havde handlet hen over hovedet på dem. De kunne henvise til, at Kreds 1 havde givet medarbejderne skriftlig garanti for, at der ikke ville blive truffet en beslutning om JAB's fremtid, uden at de blev inddraget på afgørende vis. Hvorfor så den kupagtige atmosfære, hvor de overhovedet ikke var blevet inddraget, og som kun gav dem en weekend til at reagere? 'Man kan ikke handle med folk, som var de kvæg', skrev advokat Jakobsen. Så sent som om onsdagen havde Kreds 1 også bekræftet et gammelt løfte om, at hvis Bureauet skulle sælges, så kunne det overtages af medarbejderne, og der var givet mundtligt løfte om, at et par hundredtusind ikke skulle skille parterne. Medarbejderne mente, Kreds 1 faktisk havde givet dem forkøbsret til JAB. Det var i den atmosfære, de udvandrede, og A jour Klip blev til. Dannelsen af en ny, medarbejderejet virksomhed var egentligt ikke noget, Bureauets ansatte stræbte målbevidst mod. JAB's ansatte var dengang langt overvejende yngre og midaldrende kvinder uden videre forudsætninger for at drive egen virksomhed, og politiske idealer gjorde sig nok ikke særligt voldsomt gældende. Når der alligevel ved det faglige møde den 12. september, efter hvad alle fortæller, slet ikke var nogen vaklen i beslutningen om at gå egne veje, var der i høj grad tale om nødvendigt selvforsvar. Arbejdspladsen var truet af kraftige omstruktureringer gennemført af Klaus Riskær Pedersen, en mand, der var kendt for kun at interessere sig for penge, og fremtiden tegnede meget usikker. Men baggrunden var også stor vrede mod Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Og så var mødet med repræsentanterne fra Børsinformation ikke forløbet særligt heldigt. Al denne arrogance og handlen hen over hovedet fremkaldte en indædt trodsighed. Vi vil ikke trynes, er en holdning, der stadigt præger A jour Klip og som kommer frem i kritiske situationer. Endeligt troede de nye A jour Klipmedarbejdere fast på deres egen ekspertise, og at den ville trække en stor del af de gamle kunder med over. Riskær har købt et kræmmerhus uden bolsjer, som Ann-Lise 3

4 Vest forklarede i et interview med Københavns Radio. 2 måneders frist Det var hårdt, men også enormt sjovt. Der var sammenhold. Entusiasmen var kolossal. Sådan beskriver dem, der var med, de første år i A jour. Og entusiasme var nødvendig. De nye lokaler var ret medtagne, der var ingen møbler og i den første uge ikke engang en telefon. Der var heller ingen kunder, for de blev i JAB, og Riskær gjorde det meget klart, at han ville skaffe et fogedforbud, hvis udbryderne prøvede at tage kontakt. I det hele taget lå Riskær ikke på den lade side, men satte lynhurtigt sedler med efterlysning af nye medarbejdere op på handelsskoler og universiteter. Hullerne var fyldt ud tirsdag formiddag, og så kunne JAB levere udklip igen. For at forstærke presset yderligere trak Børsinformation alle A jour-medarbejdere i retten med anklager for uberettiget at have forladt arbejdspladsen, for illoyal konkurrence og for brud på markedsføringsloven. A jour skulle gennem denne svære fase med meget få penge. Hele kapitalgrundlaget var skaffet til veje via medarbejderlån på mellem og kr. i banker og sparekasser. 25 af medarbejderne havde skudt beløb i den størrelsesorden ind, men det gav alt i alt kun driftmidler på omkring kr. Det rakte ikke ret langt i så løntung en virksomhed, og efter lærebøgerne var der for så vidt fuld dækning for påstanden, når Børsinformations chef i pressen forudså A' Jour Klips snarlige endeligt. To måneders frist gav Peter Aagaard foretagendet i sit interview i Børsen straks efter bruddet. Der var lagt op til skrabede personalegoder, og i de første par år gik ydelserne faktisk den anden vej, for det var medarbejderne der tog remedierne med hjemmefra. Gamle havemøbler blev hentet op fra kælderen, nogle kom med gamle skrivemaskiner, andre med rengøringsmidler, papir og de sakse, der naturligt hører til i et udklipsbureau. Altmuligmanden Lydi Agerbo og hendes Møbleringsgruppe supplerede med gamle kontormøbler købt op hos marskandisere. Åses Erik arbejdede i De Gamles By, hvor der var der et stort lager af udtjente møbler, og det blev der plukket en del fra. Over alt mødte A jour Klip sympati og velvilje, og viceværten i den gamle bygning, dér hvor JAB stadigt boede, forærede den nye virksomhed nogle store plader, som med et par bukke under i mange år tjente som klippeborde. Børsinformation tilbageholdt næsten alle feriepengene, men dem der fik dem udbetalt, fordi de havde været fraværende den 12.september og ikke var udvandrede, forærede A jour Klip forskelligt for pengene. Vildsen gav f.eks. en gang vinduespudsning. Hele familier blev mobiliseret, ægtemænd og kærester blev sat til at slæbe møblementer og sætte lamper op. Efterhånden var der det meste af, hvad der skulle være. Det var ikke særligt repræsentativt, men det var store fremskridt i forhold til de første dage, hvor meget af arbejdet blev gjort siddende på gulvet, og hvor læserne måtte klatre op i vindueskarmene for at få lys til at læse ved. Det var også et stort fremskridt, da A jour Klip efter en uges drift fik sin egen telefon, for det havde trods alt været lidt besværligt kun at have kontakt til omverdenen via Ann- Lises telefon, selv om hun boede lige i nærheden. Af alle de ting, medarbejderne måtte efterlade i JAB, var kundekartoteket det sværeste at erstatte. Men aviserne blev købt ind, og i Arbejdsgruppen rekonstruerede læserne kartoteket med de adskillige tusinde søgeord til kundernes interesseområde efter hukommelsen, mærkede artiklerne som sædvanligt og sendte aviserne videre til klipperne. Her var det ind til videre slut med den sædvanlige arbejdsgang, og klippene blev arkiveret i stedet for at blive sendt af sted. Taktikken var, at når kunderne, forhåbentligt, vendte tilbage, var A jour leveringsdygtig fra dag 0. Problemet var bare, at de gamle kunder ikke vidste, hvor de skulle henvende sig, og 4

5 JAB videregav helt sikkert ikke den nye adresse. Som budgettet nu lå, var der ikke råd til reklamer, der kunne gøre opmærksom på A jour, men her kom pressen til hjælp. For A jour var en god historie: en samling husmødre over for storkapitalen personificeret i den store mediepersonlighed Klaus Riskær Pedersen. Historien gik igen i alle landets aviser, sympatien var stort set på A jours side, og det store kup kom, da TV-avisen mødte op for at dække sagen i oktober måned. Her lykkedes det Anne Piil fra kontoret at få fotografens og zoomlinsernes opmærksomhed ind på et stykke brevpapir med A jour Klips adresse. Klippet kom med i indslaget, og der var skaffet A jour Klip marketing for mange penge. En anden taktik var at omgå fogedforbuddet ved at ringe rundt efter fagbogen. Hvis der nu var nogle af de gamle kunder blandt alle de mange forlag eller vinduesfabrikanter, der blev ringet op, og de sagde ja tak til den sikre service hos A jourfolkene, var det jo bare et held, og Riskær kunne ikke indvende noget mod en så systematisk kampagne. Lidt efter lidt begyndte mange af kunderne at dukke op i Ravnsborgsgade og spørge sig for, om det nu var her deres gamle læsere og klippere havde slået sig ned, og lidt efter lidt blev en pæn del af de gamle JAB-kunder erobret af A jour. Også en hel række nye kunder kom til, og der begyndte der så småt at komme gang i forretningen. I september nåede omsætningen kun op på kr., men allerede i oktober var den på kr., og i december nåede den op på kr. Bag fremgangen lå kolossale mængder overarbejde for de folk, der holdt skansen. Trods alle kniberier var der i længden ikke råd til at give løn til alle de ansatte, og et svingende antal var i starten sendt hjem og i venteposition, indtil der kom flere penge i kassen. Det betød en stor arbejdsbyrde, for dem, der var tilbage, og denne faste stok kunne ikke tillade sig at se på uret, men måtte tage overarbejde til langt ud på aftenen uden løn. Folk boede nærmest derinde, men kunne til gengæld følge med i, hvordan A jour Klips 'barometer', dvs. de lister der hver dag viste, hvor mange klip, der er gået ud, langsomt kom i bedring. Overarbejde i stor målestok var hverdagen i A jour Klips første år, selv om hullerne blev fyldt ud efterhånden, og langt de fleste af de oprindelige medarbejdere blev genansat. Økonomien var fortsat anstrengt, men den gode kundetilgang viste en virksomhed i fremgang. A jour Klip havde efterhånden fået stabiliseret situationen så meget, at det kunne begynde at trække på skulderen ad Peter Aagaards undergangstrusler. A jour Klips grundlov A jour Klip fik en demokratisk forfatning. Det er medarbejderne, der ejer virksomheden, medarbejderne styrer virksomheden, og er der et overskud, bliver det delt mellem medarbejderne. Der er ligeløn. I Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er A jour Klip indregistreret under navnet AJK Journal Clip af 1983 ApS, og denne virksomhed ejes af A jour Klips Medarbejderforening. Her bliver man medlem efter 2 års ansættelse, enten som A- eller B-medlem, hvor A- medlemmerne har købt anparter i selskabet. Der er også C-medlemmer, dvs. tidligere ansatte eller personer med tilknytning til selskabet. Det andet element i konstruktionen er selve driftsselskabet, der lige som Medarbejderforeningen har sine egne generalforsamlinger og sin egen bestyrelse, men her er det kun A-medlemmer, der har stemmeret. Der er ingen kapital med rettigheder uden for huset, medarbejderejet er konsekvent, og der er altså ingen udefra, som kan komme med diktater. A-medlemmerne har den største indflydelse, men her er ikke tale om nogen lukket, eksklusiv kreds, for der er ret snævre begrænsninger for, hvor mange anparter, et A-medlem kan eje, og intet til hinder for at et B-medlem kan købe anparter, hvis hun vil. Overskuddet fordeles i tantiemer og gratialer, hvor tantiemerne er forbeholdt A- 5

6 medlemmerne, mens langt den største del fordeles mellem både A- og B-medlemmer som gratialer, der udmåles efter, hvor mange arbejdstimer de har hver især. Sådan er konstruktionen i dag, og sådan var den stort set lige fra starten, hvor Driftsselskabet fik sine vedtægter den 14. september 1983 og Medarbejderforeningen sine den 28. august Alt demokratiet til trods har A jour Klip faktisk også en direktion og har haft direktører hele tiden. Første i rækken var P.O., Palle Ove Schmidt, som fungerede næsten fra starten og helt til P.O Schmidt kom i forbindelse med A jour Klip allerede, mens det hed JAB og blev bestyret af grundlæggeren Frantz Harlang. Han var ansat i Harlangs firma og tog sig her af JAB's faktureringer og pengesager, og da det kom til slagsmålet mellem Bureauet og Kreds 1, tog han klart medarbejdernes parti og var meget aktiv i arbejdet med at få en medarbejderejet virksomhed på benene. P.O Schmidt var altså godt inde i forholdene, og under begyndervanskelighederne var han en uvurderlig hjælp Det tog flere år, før A jour Klip blev fuldt rentabel, og 1984 igennem kørte virksomheden med konstant kasseunderskud og var ikke engang i stand til at betale moms og afgifter. Det kasseunderskud dækkede P.O Schmidt, som optog et stort lån i sit hus og lånte A' Jour Klip mere end kr. i løbet af året. Det var også P.O Schmidt, der fik arrangeret en kassekredit, og da medarbejderne i det hele taget ikke havde den store forstand på forretning og skulle have en direktør, om ikke andet for at tegne virksomheden over for myndigheder og pengeinstitutter, var det helt naturligt at vælge ham. Vi havde ikke en skid forstand på pengesagerne, som de siger derinde, Men P.O Schmidt greb ikke ret meget ind i selve driften. Hans var ansigtet udadtil, ordnede regnskaber og fakturerede for A jour Klip, og disse administrative opgaver klarede han gennem sit eget firma, Informa, der altså egentligt administrerede A jour Klip. I mangt og meget var der tale om en naturlig fortsættelse af JAB-tiden, hvor virksomheden blev administreret i Harlangs reklamebureau, og P.O Schmidt var næsten lige så fjern en chef, som Harlang havde været det. Han viste sig kun et par timer om eftermiddagen og på generalforsamlingerne, kunne måske komme med nogle vrantne og lidt-hen-i-vejret bemærkninger om arbejdstempoet, men egentlige indgreb i driften eller nye initiativer kom der ikke fra hans side. P.O Schmidts løn var da også afmålt efter indsatsen, og han tjente langt mere på fakturering og senere på at lease skrivemaskiner, fotokopimaskiner og printere ud til A jour Klip, end han fik i direktør-salær. Heller ikke bestyrelsen var gearet til det daglige opsyn, og når A jour kørte, og efterhånden kørte godt, kørte det stort set af sig selv. Der var mellemledere, men i de første år gik hvervet på skift, så hver medarbejder fik fire måneder på posten. Efterhånden føltes den ordning lidt for kludret, og der blev hist og her sat nogenlunde faste ledere ind, men systemet skiftede fra år til år. Da Tove Højer f.eks. ville stoppe som leder af Læserafdelingen i 1995, blev det vedtaget på Medarbejderforeningens generalforsamling, at man igen skulle skiftes til at være leder, nu for et år ad gangen. Men i Klippeafdelingen var de tilfredse med, at Lydi Agerbo ledte arbejdet fast og mente ikke, det kunne være på andre måder, står der i referatet. Den ordning kørte så nogle år, men i 1998 og 1999 blev alt, hvad der lignede en normal mellemlederordning afskaffet. Mellemledersystemet har altså altid været ustabilt og meget uformelt, og var der faste mellemledere, fik de deres ansvar først og fremmest, fordi de var de bedste og mest rutinerede i arbejdet. Men det gik jo efterhånden glimrende alt sammen alligevel, for selvjustits og ansvarsfølelse over for arbejdspladsen overflødiggjorde stive kommandoveje og et stramtandet opsyn. Der var ingen til at svinge 6

7 pisken, men frihed under ansvar, og var der sløseri hos nogle af de nye, skulle de nok blive sat på plads af de ældre. Det skal da også bemærkes, at de mere eller mindre faste mellemledere heller ikke fik mere i løn, end alle de andre fik. Ligeløn for alle var i det hele taget et fasttømret princip i A jour Klip lige fra starten, og det er kun brudt i meget begrænset omfang indtil den dag i dag. Ligeløn, medarbejdereje og selvorganisering lyder som en venstresocialistisk drøm fra 1970 erne. Men det var slet ikke idegrundlaget for virksomheden, hvis medarbejdere var uden nogen videre berøring med ungdomsoprøret, og for hvem ideologier ikke spillede den store rolle. Det der spillede en rolle var derimod det enestående sammenhold, der blev skabt under A jour Klips stormomsuste start. Medarbejderne tog sig af virksomheden og hinanden, mange af medarbejderne sås privat, der var mange fester, der var fredagsbajeren, og der var fødselsdagskassen. Også ægtefæller og kærester kendte hinanden, om ikke andet så fra dengang de blev sat til at slæbe kontormøbler. En anden side af selvjustitsen var en meget fri og noget rå tone sjusk og efterladenhed blev påtalt på stedet og uden omsvøb, men når det kom til stykket, holdt vi sammen, fortæller A jour Klips veteraner. I den atmosfære var store stands- og lønforskelle mindre aktuelle. Konjunkturer I 1988 kunne A jour Klip, i anledning af sin 5-års fødselsdag, sende en pressemeddelelse ud, hvor der stod: 'I løbet af de fem år har virksomheden kunnet udvide sin medarbejderstab til omkring det dobbelte. Der er i dag 45 personer på lønningslisten, og endda kunne der bruges et par dygtige læsere mere...ingen skal være i tvivl om, at det er dyrt at starte sin egen virksomhed. Det første år gav da også et drønende underskud, men allerede året efter var underskuddet bragt ned til nogle få tusind. Siden da er overskuddet næsten blevet fordoblet hvert år. I 1987 nåede man et overskud på ca kr. og dermed lykkedes det at få al gammel gæld bragt ud af verden'. Så sandt som sagt, og virksomheden A jour Klips omsætning er vokset betydeligt siden da, som det kan ses af disse tal for omsætningen Med gælden ude af verden i 1988 kunne A jour Klip begynde at udbetale overskudsdeling til medarbejderne, som fik det første beskedne beløb i Lønnen i firmaet har altid ligget lidt i den lave ende, så det har været særdeles velkomment, at der bortset fra et enkelt år siden da været overskud i A jour Klip, og at der hvert år indtil 2002 er der blevet delt tantiemer og gratialer ud som supplement. Beløbene har været ganske pæne, toppende i 1995, hvor topscoreren fik i alt kr. Normen har ligget på mellem og kr. til hver medarbejder med anparter, når regnskabet var gjort op. Ingen kan mindes egentlige forretningsmæssige kriser i de første år, 7

8 heller ikke i perioden 1986 til 1993, hvor dansk industri var i dyb krise efter kartoffelkuren, og det bemærkelsesværdige er, at det meste af denne fremgang kom stort set uden marketing eller reklamekampagner. Hvis en mulig ny kunde ringede op for at høre hvordan og hvorledes, havde A jour Klip salgsmateriale parat til at sende ud, men længe blev der næsten ikke gjort noget for at få ham til at ringe, og A jour Klips marketingbudget er stadigt uhyre skrabet. Produkterne har solgt sig næsten af sig selv ved mund til mund-metoden, og det er så meget mere bemærkelsesværdigt, som A jour Klip faktisk havde og har ret kapitalstærke konkurrenter, som absolut ikke sparer på PR-arbejdet. Hård konkurrence Klaus Riskær Pedersens fik en svær start med sin nyerhvervelse, JAB. Det var en alvorlig streg i regningen, at alle medarbejderne og hele know-how'en forsvandt på dag ét, og Børsinformation forsøgte faktisk at få nogle af pengene tilbage fra sælgeren med henvisninger til det problem. Men efterhånden kom der styr på tingene, læserne var lært op, apparatet kørte og Riskær investerede kraftigt i ny teknologi og buldrede på alle reklametrommer. JAB, som havde skiftet navn til Presseklip, var tilbage i noget nær fuld styrke og indtog snart en sikker førerposition på det danske medieovervågningsmarked. Den position blev yderligere befæstet, da svensk storkapital meldte sig på banen. Esselte-koncernen købte Presseklip af Riskær i 1987, senere overgik ejerskabet til den ligeledes svenske Sifokoncern. Presseklip, der senere skiftede navn til Observer, kunne nu trække på meget store pengetanke, som blev brugt til endnu mere marketing og udviklingen af mere avancerede ydelser som databaseinformationer og analysearbejde. Her kunne A jour Klip slet ikke være med, og når firmaet alligevel formåede at øge omsætningen år for år hænger det først og fremmest sammen med, at produktet var sundt og godt. Dertil kom, at A jour Klip hele tiden har været i stand til at underbyde Observer og sælge billigere. Det huede ikke konkurrenten, som hele tiden måtte holde lidt øje med, hvad A jour Klip tog for udklippene og måtte justere priserne efter det. Profitten bliver trykket af sådan noget, og det er meget nemmere med et monopol. A jour Klip har i hele sin levetid været en ganske ombejlet virksomhed, og flere har prøvet at overtage den, enten med det gode eller med det onde. Det startede næsten med det samme tilbage i 1983, hvor A jours medarbejdere konstant havde Klaus Riskær Petersen i røret med gyldne løfter om langt mere i løn og overtagelse af al gæld, hvis de ville vende tilbage til JAB. Riskær lancerede en tilsvarende kampagne i 1985, hvor han sendte personlige brev rundt til samtlige medarbejdere med endnu et godt tilbud, men alt i alt var der kun en enkelt eller to der bed på. Riskærs svar var trusler om at bombardere A jour Klip ud af markedet med massiv markedsføring og rendyrket dumping. Presseklip satte prisen ned til 1 kr. pr. klip, hvor A jour tog 4 kr. Det betød kundetab og bekymrede miner i A jour, men det hele var kun en overgang, for Riskær kunne ikke holde til de rabatter særligt længe. Svenskerne var i deres forsøg på at komme ind på det danske marked også ude efter A jour, og dårligt nok var Presseklips stormløb afværget, før det Esselte-ejede AB Pressurklipp/Affärdsvärden senere i 1985 tilbød at overtage anpartskapitalen i A jour Klip for 1 million kr., hvor den nominelle værdi dengang var på kr. Medarbejderne overvejede sagen, men endte med at afvise tilbuddet, og det var det afslag, der for alvor fik Esselte til at rette opmærksomheden mod Presseklip, som det så købte i Det var og er imidlertid ikke nok, og Presseklip/Observer har i perioder nærmest belejret A jour Klip med købstilbud. I 1988, straks efter overtagelsen af Presseklip, kom den anden svenske kampagne, hvor Esselte havde strammet tilbuddet op til 5-6 gange 8

9 A jours budgetterede overskud. Det var tæt på, men det blev et nej endnu engang. Sagen var til afstemning i januar A- medlemmer forkastede tilbuddet, 6 stemte for, mens 3 undlod at stemme. Siden er det gået slag i slag, og op gennem 90'erne har Observer gentagne gange tilbudt A jour Klips ansatte at overtage forretningen. Det er sket så tit, at reaktionen efterhånden er blevet:'arjh, ikke nu igen'. Fornemmelsen er, at det hænger sammen med direktørskift i Observer, og at de nye ledere næsten rutinemæssigt får instruktioner fra de svenske ejere om at få fingre i A jour Klip. Og hver gang det har fået en kurv, følger Observer op med mere eller mindre systematiske dumpingkampagner og går på strandhugst blandt A jour Klips kunder. Nogle af tilbuddene har været meget smigrende, og de kunne have givet A- medlemmerne en vis, omend hårdt beskattet, økonomisk gevinst. Det er da heller ikke sådan, at selvejet er noget urokkeligt ideal for A jour Klips ansatte, hvoraf flertallet egentligt ser meget pragmatisk på sagen. Men det det drejer sig om er først og fremmest at bevare arbejdspladserne, og det mener de ikke, de kan være særligt sikre på efter en fusion, lige meget hvor gyldne løfterne end er. De er også opmærksomme på, at arbejdsbetingelserne ville blive nogle helt andre under en ny ejer. Kupforsøg Når Observer var på banen, vidste man, hvad man havde med at gøre, men det gjorde man ikke i et internt overtagelsesforsøg sat i værk af medarbejdernes egen direktør, et overtagelsesforsøg, som var langt farligere. P. O. Schmidt fyldte 70 i 1995 og ville opgive alle sine forretninger for at trække sig tilbage helst med penge på lommen. Opgivelse af alle forretninger betød først og fremmest salg af hans eget firma, Informa, og A jour Klip fik tilbuddet. Men et administrationsselskab som Informa var kun af meget lille interesse, så bestyrelsen sagde nej tak. Det afslag var P. O. Schmidt ikke særligt tilfreds med, og hans modtræk var, at så ville han købe A jour Klip. Prisen for anpartskapitalen skulle være kr. og hovedparten af betalingen ville P. O. Schmidt ordne ved at overdrage anparter for i Informa til A jour Klip. Hele sagen gav dyb forvirring blandt A jour Klips ikke særligt forretningsvante ansatte. På den ene side følte de stor taknemmelighed mod P. O. Schmidt, som i startfasen havde sat sit hus på højkant for at hjælpe dem. De havde også fortsat stor tillid til deres direktør og var derfor tilbøjelige til at falde for hans løfter om, at et salg til ham egentligt ikke ville betyde de store ændringer. Dertil kom at A jour forretningsmæssigt set var stærkt afhængigt af dets direktør. Hvis han og Informa gled ud af billedet, havde A jour Klip ikke nogen til at ordne regnskaberne, de ville ikke have nogen bankkonto og endnu værre: de ville ikke længere have den kassekredit, som var helt nødvendig for forretningen, for alt det havde P. O. Schmidt arrangeret. På den anden side var det svært at se ideen i, at deres firma blev betalt med anparter i Informa, et firma, A jour Klip slet ikke var interesseret i. Så mødte Lydi Agerbo helt tilfældigt A jour Klips gamle advokat, Steen Henriksson på et apotek og fortalte ham om, hvad der foregik. Det var da en underlig historie, syntes Henriksson, som lovede at se på sagen, og som efter et kortvarigt sonderingsarbejde kunne fastslå: P. O. Schmidt prøver at tage fusen på jer. Ikke alene var prisen på A jour sat latterligt lavt, der var først og fremmest slet ikke nogen garanti mod, at Schmidt videresolgte firmaet til højstbydende og tjente store penge på det. Henriksson måtte klart fraråde, at man tog mod tilbuddet. Problemet var bare, at P. O. Schmidt stadigt havde sin klemme på A jour, og at den klemme var reel nok. De officielle regnskaber gav nemlig ikke noget reelt billede af virksomheden, fordi udbyttedelingen reducerede overskuddet til næsten ingen ting, og det var et handicap i bankverdenen. Men Henriksson tog kontakt til sin egen bank og 9

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 38 / marts / 2009 KRISE NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE 07 / NEDTUR SKADER

Læs mere

OST. bladet. Elcykler. Cyklerne skal have flere småpakker med ud...side 7 POST. Alle skal deltage i både klargøring og omdeling - side 4

OST. bladet. Elcykler. Cyklerne skal have flere småpakker med ud...side 7 POST. Alle skal deltage i både klargøring og omdeling - side 4 Alle skal deltage i både klargøring og omdeling - side 4 1 Nr. 1 - marts 2013 OST bladet Elcykler Cyklerne skal have flere småpakker med ud...side 7 POST 12:03 Side 1 OST bladet indhold leder Udgives af:

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen D A N S K E T O P L E D E R E O M K O M M U N I K A T I O N De 12 bud Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen A N N E K AT R I N E L U N D, P E R N I L L E L E M É E & H E L L E P E T E R S

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 7, 2007. Jernmanden

Finansforbundets magasin nr. 7, 2007. Jernmanden Finansforbundets magasin nr. 7, 2007 Jernmanden Bent Bjerregaard Thomsen har i over 25 år klaret presset som erhvervsassurandør uden at have en eneste sygedag. Står det til den 63-årige århusianer, tager

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Fyringssæsonen. er sat ind. Hundredvis af finansansatte vil miste jobbet de næste måneder. Mød fem der netop er blevet fyret

Fyringssæsonen. er sat ind. Hundredvis af finansansatte vil miste jobbet de næste måneder. Mød fem der netop er blevet fyret Finansforbundets magasin nr. 10, 2008 Fyringssæsonen er sat ind Hundredvis af finansansatte vil miste jobbet de næste måneder. Mød fem der netop er blevet fyret Side 5 og 14-18 BLIV KLOGERE... NÅR DET

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 November 2007 Alternativ Det kræver mod og hårdt arbejde at bygge et nyt projekt op fra bar mark, men når fagene går i fri forening, kan meget lade sig gøre for den, der tror på sagen. Jørgen

Læs mere

Bladet. Hvem har ret til at lave vores penge? Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Landsforeningen hedder nu JAK Danmark

Bladet. Hvem har ret til at lave vores penge? Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Landsforeningen hedder nu JAK Danmark Tidsskrift for bæredygtig økonomi 83. årgang Nummer 3 juli 2013 Bladet Hvem har ret til at lave vores penge? Uffe Madsen Side 4 Skal penge være en vare eller et omsætningsmiddel? Skrevet 1934. Aktuelt

Læs mere

EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE EJERSKIFTE DIN VIRKSOMHEDS FREMTID FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere gode ejerskifter skaber vækst Dansk erhvervsliv rummer en god kombination af nye og fremadstormende iværksættere og etablerede

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 Forord Karen Jespersen tidl. Velfærdsminister Der er en stigende interesse for

Læs mere

3F Kastrup lukket om onsdagen

3F Kastrup lukket om onsdagen Kastrup Nr. 1 Marts 2009 Skift af catering medførte opsigelse af 532 jobs hos LSG Skychefs R98 Udlicitering af R98 Kommunen i tænkeboks. Side 2 Læs om stor arbejdsplads der nu forsvinder. Side 4-5 MMM

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

Det er macho at turde bede om hjælp - side 28 OST. Nr. 4 - september 2013. bladet

Det er macho at turde bede om hjælp - side 28 OST. Nr. 4 - september 2013. bladet Det er macho at turde bede om hjælp - side 28 4 Nr. 4 - september 2013 OST bladet Småpakkerne skal med på cyklen Når virksomheden beslutter, at ca. 2 mio. pakker skal flyttes, får det selvfølgelig konsekvenser

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig:

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig: Magasin for selvstændige sommer 2012 1 Lej et lig: Humor sælger! Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn Tema Markedsføring Enkle metoder der virker Kort nyt // Den nystartede // Den

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

Odense Nord har med bare 25 ruter skabt en del ny forretninger - side 18

Odense Nord har med bare 25 ruter skabt en del ny forretninger - side 18 Odense Nord har med bare 25 ruter skabt en del ny forretninger - side 18 2 Nr. 2 - maj 2013 OST bladet Både Distributions ledelse og 3F Post mener, at hensynet til de selvbærende teams funktionsduelighed

Læs mere