VALLENSBÆKNU VELKOMMEN I SKOLE. Valg til ældrerådet. Efterårets aktiviteter i Fremtidens Borgerhus DET HELE BYGGER PÅ FÆLLESSKABET 8 OPLEV DIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALLENSBÆKNU VELKOMMEN I SKOLE. Valg til ældrerådet. Efterårets aktiviteter i Fremtidens Borgerhus DET HELE BYGGER PÅ FÆLLESSKABET 8 OPLEV DIN"

Transkript

1 VALLENSBÆKNU NUMMER 6 5. AUGUST 2014 VALLENSBAEK.DK Efterårets aktiviteter i Fremtidens Borgerhus 06 VELKOMMEN I SKOLE FREMTIDENS BORGERHUS Bagsiden Valg til ældrerådet DET HELE BYGGER PÅ FÆLLESSKABET 8 GADEKÆRSKONCERTEN 13 OPLEV DIN KOMMUNE PÅ CYKEL 16

2 INDHOLD HVAD ER FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG? 15 VESTEGNENS KULTURUGE ÅBENT HUS PÅ MUSIKSKOLEN VALLENSBÆK KOMMUNE Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand tlf: VALLENSBÆK nu tlf: Omdeling: Post Danmark A/S Foto: Colourbox og Vallensbæk Kommune Deadline: Næste nummer udkommer 9. september, deadline for input til artikler/opslag er den 11. august. Deadline for input til kalenderen via er den 18. august. Svanemærke FSC mærke Fremtidens Borgerhus Vallensbæk Stationstorv 40 Tlf: telefontider: Mandag-torsdag: Fredag: Lørdag: Fremtidens Borgerhus personlig betjening: Mandag-torsdag: Fredag: Lørdag: Fremtidens Borgerhus åbningstider for selvbetjening: Mandag-fredag: Lørdag-søndag: Adgangskort til selvbetjening fås i Fremtidens Borgerhus. Rådhus og jobcenter telefontider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: Rådhus og jobcenter åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: NYTTIGE NUMRE Alarm: 112 Politi: 114 eller Akuttelefonen: 1813 Tandlægevagt: Dyrenes vagtcentral: 1812 Døgnpleje Rønnebækhus: El-forsyning: Dong Energys vagttlf: Naturgas vagttlf: Spørgsmål om kloak eller kloakproblemer på tlf: Uden for normal arbejdstid kan du kontakte vagten på tlf: Vej og Park: Vej og Park vagttlf: Kommunens vandforsyning HOFOR: HOFOR vagttlf: Vallensbæk Strands vandforsyning: Vagttlf: Varmeforsyning: Vagttlf: Vallensbæk Fjernvarmeværk: Vejlegårdens Fjernvarmeværk: VALLENSBÆK NU

3 SKOLE OG SFO Velkommen i en ny skole I Vallensbæk Kommune glæder vi os til et spændende skoleår med nye tiltag for elever, forældre og medarbejdere. Skoledagen bliver længere, eleverne får tilbudt lektiehjælp og der bliver mere motion og bevægelse i skolen. Skolereformen træder i kraft med det nye skoleår. Målene for den nye folkeskole De tre nationale mål for folkeskolen er: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Vi har en rigtig god folkeskole i Danmark, og meningen med skolereformen er, at skolen skal blive endnu bedre. Alle elever i folkeskolen skal blive så dygtige, som de kan. Uanset om de er fagligt stærke eller har brug for et fagligt løft og uanset, hvilken baggrund de har. De skal trives det er dét, den nye folkeskole handler om. Den nye folkeskole giver eleverne en skoledag med mere tid til undervisning, med nye og mere varierede undervisningsformer og med mere fokus på faglighed og trivsel. Hvad er det nye? Reformen indeholder en række nye tiltag: En længere og varieret skoledag Eleverne kommer til at være i skole i flere timer end i dag, der bliver flere timer til dansk og matematik, fremmedsprog bliver indført tidligere og der bliver tilbud om lektiehjælp. Motion og bevægelse Motion og bevægelse styrker elevernes motivation, læring og sundhed. Derfor bliver der i gennemsnit 45 minutters motion og bevægelse om dagen. Lektiehjælp Lektiehjælp bliver et tilbud om praktisk hjælp og faglig fordybelse, og det skal styrke elevernes faglige niveau og give dem faglige udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset deres niveau og behov. Den åbne skole Skolen kommer i højere grad til at samarbejde med det omgivende samfund, fx det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv. Understøttende undervisning Den understøttende undervisning skal sikre, at eleverne møder endnu flere forskellige måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse og at de får mulighed for at arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser. Nye fag I faget Madkundskab lærer eleverne om sundhed og om mad fra jord til bord, og i faget Håndværk og design får eleverne styrket deres innovative og kreative kompetencer. Flere valgfag fra 7. klasse Der bliver oprettet nye valgfag, og det bliver obligatorisk at vælge et valgfag fra 7. klasse. På de følgende sider kan du læse mere om, hvordan Vallensbæks tre folkeskoler arbejder med de nye tiltag i skolereformen. VALLENSBÆK NU 3

4 SKOLE OG SFO Egholmskolen, Pilehaveskolen og Vallensbæk Skole er klar til at tage imod eleverne i den nye skole. Skolerne i Vallensbæk er klar Regeringens skolereform er nu en realitet, og folkeskolerne i Vallensbæk er klar til at give eleverne en endnu mere sammenhængende og fleksibel skoledag med fokus på faglighed og trivsel. På Vallensbæks tre skoler har medarbejderne og ledelsen arbejdet i næsten et år med at forberede de nye tiltag, der ligger i skolereformen. Så når Pilehaveskolen, Vallensbæk Skole og Egholmskolen slår dørene op efter sommerferien, er det til tre skoler, der på mange måder er ændrede. Læringsmål Helt grundlæggende er tænkningen i den nye skole ændret fra indholdsmål til læringsmål. Det betyder, at der i højere grad bliver fokus på, hvad børnene skal lære frem for, hvad der skal undervises i. Hvor man tidligere havde en række emner, som man skulle igennem i løbet af sin skoletid, vil der fremover være endnu mere tydelige og udfordrende læringsmål for hvert enkelt barn. De tydeligere mål for elevernes læring skal bidrage til at øge det faglige niveau for både de fagligt stærke og de svagere elever. Trivsel Elever, der har det godt og trives, lærer mere. Gode kammeratskaber og et godt skolemiljø uden for meget uro er en forudsætning for, at eleverne har lyst til og muligheder for at lære. Alle tre skoler arbejder målrettet med elevernes trivsel. Fx har Vallensbæk Skole en aktiv trivselspolitik 4 VALLENSBÆK NU

5 SKOLE OG SFO og et tydeligt formuleret mål om, at hver dag skal være en god dag. Blandt andet er der faste klassemøder, hvor elever og lærer taler om, hvordan man behandler hinanden ud fra konkrete hændelser. Desuden har både AKTlæreren (en lærer med særlig fokus på adfærd, kontakt og trivsel) og SSPlæreren (som koordinerer samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltning, Politi) nogle forløb, som man skal igennem på forskellige klassetrin. En længere skoledag En af de mest håndgribelige ændringer er, at eleverne kommer til at være i skole flere timer om ugen end tidligere. For de små elever er det 30 timer om ugen, fra klasse er det 33 timer om ugen, og de ældste elever er i skole 35 timer om ugen. Disse tal er klokketimer som eksempel vil en typisk skoledag for de mindste vare fra klokken 8 til 14. Timetallene er inklusive tilbuddet om lektiehjælp, der er to timer om ugen for de yngste og ældste og tre timer om ugen på mellemtrinnet (4.-6. klasse). Vallensbæk Skole og Pilehaveskolen kommer til at køre i 60 minutters-lektioner, og Egholmskolen i 45 minutters-lektioner. Holddannelse med klassen som den sociale enhed Skolereformen giver mulighed for Skolestart 0. klasserne i Vallensbæk starter efter sommerferien på følgende dage: Egholmskolen den 11. august Vallensbæk Skole den 11. august Pilehaveskolen den 7. august Øvrige klassetrin starter efter sommerferien den 7. august. mere holddannelse på tværs af klasserne. Man kommer stadig til at gå i en klasse, hvor man hører til socialt, men i forhold til før vil der være en større del af tiden, hvor man arbejder på tværs af klasserne i større eller mindre hold. Det vigtigste er, at holddannelsen giver mening for eleverne og deres niveau samt for indholdet i undervisningen. På Egholmskolen vil lærere fremover fortrinsvist undervise på én årgang. Det giver bedre muligheder for parallellægning af timer og fleksibel holddannelse. Målet på skolen er, at de enkelte lærerteams i fremtiden bliver selvstyrende. De andre to skoler arbejder også i samme retning. Semestre og skemaperioder Eleverne får et skema, som de plejer. Men det nye er, at skemaet kan ændre sig i løbet af året. På Pilehaveskolen kalder man det semestre, og et skoleår består af fire sådanne semestre. Det er ikke tanken, at man skal have et fuldstændigt nyt skema hvert semester, men fx kan man samle nogle timer fra et bestemt fag i en bestemt periode, så det er muligt at få bedre sammenhæng i undervisningen. De andre to skoler arbejder med lignende modeller med forskellige skemaperioder i løbet af året. Lærernes arbejdstid Som udgangspunkt skal lærerne fremover arbejde i tidsrummet kl Der vil stadig være en lille pulje timer til klassefester og fælles forældremøder om aftenen, men individuelle skolehjem-samtaler og telefonisk kontakt til lærerene kommer til at foregå inden kl. 17. Understøttende undervisning Tanken med den understøttende undervisning er, at den skal ligge ud over den almindelige undervisning i fagene. Eleverne skal møde flere forskellige måder at lære på, der skal være tid til faglig fordybelse og der skal bevægelse ind i undervisningen. I Vallensbæk har vi valgt, at halv- delen af den understøttende undervisning skal varetages af lærere og den anden halvdel af pædagoger eller andre undervisere. Motion og bevægelse De 45 minutters motion og bevægelse bliver en kombination af idræt, som vi kender det, og andre typer bevægelsesaktiviteter. Eleverne skal kun have idrætstøj med, når det står på skemaet. Valgfag I samarbejde med Ungdomsskolen bliver der udbudt en række spændende valgfag. Der bliver lagt vægt på at imødekomme de ældste elevers interesser og forudsætninger, så de er motiverede for at tage en ungdomsuddannelse. Det er obligatorisk at tage et valgfag for elever i klasse. Bånd til læsning, morgensang mm. Alle tre skoler arbejder med såkaldte bånd, som er en periode på fx et kvarter eller en halv time, der er afsat til at læse eller til morgensang/morgensamling. Båndene ligger på forskellige tidspunkter på de forskellige skoler og klassetrin, men fælles for dem er, at de ikke tager tid fra de almindelige timer. Så man vil ikke fremover opleve, at en del af fx en matematiktime bliver spist af morgensang. SFO Lektiecafe er et frivilligt tilbud, og SFO en er åben for alle i de to timer. Skole og SFO bliver i det hele taget mere sammenhængende: Pædagogerne har trivselstimer fra klasse, som vi kender det i dag, og der åbnes op for, at pædagoger fremover også deltager i understøttende undervisning på alle årgange, i pauserne i løbet af skoledagen, i lektiecafe mv. Pædagogerne indgår i årgangsteams med lærerne og er på den måde med til at sikre en mere sammenhængende hverdag. VALLENSBÆK NU 5

6 SENIOR Ældrerådet i Vallensbæk I oktober er der valg til Ældrerådet i Vallensbæk. Ældrerådet inviterer derfor til valgcafé, hvor alle over 60 år er velkomne til at komme og høre om Ældrerådets arbejde og eventuelt få lyst til at stille op til valget. Valgcaféen foregår onsdag den 10. september kl i festsalen på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121. Hvad er et ældreråd? Ældrerådet nedsættes af kommunalbestyrelsen i en kommune og skal medvirke til at udbygge kontakten mellem kommunens ældre borgere og kommunalbestyrelsen. Ældrerådet består af syv medlemmer og suppleanter, valgt direkte af borgere, som er fyldt 60 år på valgdatoen og som har fast bopæl i Vallensbæk. Ældrerådet har mange vigtige opgaver. En af de mest centrale er at afgive høringssvar, når kommunalbestyrelsen skal vedtage sager, der har med ældre borgere at gøre. Som høringspart har Ældrerådet stor indflydelse enten direkte ved at få ændret beslutninger eller mere indirekte ved at komme med meninger og input til kommunalbestyrelsen. Arkivfoto af det fungerende Ældreråd Valg til ældrerådet kunne du tænke dig at stille op? Vallensbæk Kommune afholder valg til ældrerådet for perioden Ældrerådet i Vallensbæk Kommune er valgt af og blandt kommunens borgere på 60 år og derover. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre i kommunen. Ældrerådet består af syv medlemmer. Hvert andet år er henholdsvis tre medlemmer og fire medlemmer på valg. I år skal der vælges fire medlemmer for perioden Der skal endvidere vælges stedfortrædere for de syv medlemmer. Valget til ældrerådet finder sted således: Alle borgere, der er fyldt eller fylder 60 år den 21. oktober 2014 har valgret og er valgbare til ældrerådet. De personer, der ønsker at stille op til ældrerådet, kan hente en tilmeldingsblanket på kommunens hjemmeside, i Fremtidens Borgerhus eller i Center for Sundhed og Forebyggelse på rådhuset. Kandidaterne skal udfylde tilmeldingsblanketten med oplysninger om navn, adresse, alder, samt en kort personlig præsentation. Samtidig skal de vedlægge et pasfoto. Tilmeldingsblanketten skal være udfyldt og modtaget i Center for Sundhed og Forebyggelse senest den 19. september Tilmeldingsblanketter, der kommer efter denne dato, er ikke gyldige, og kandidaten deltager derfor ikke i valget. Center for Sundhed og Forebyggelse udfærdiger en folder med kandidaternes præsentation til valget. Folderen, stemmeseddel og svarkuvert bliver sendt til alle stemmeberettigede borgere i begyndelse af oktober Stemmeseddelen skal være modtaget i Center for Sundhed og Forebyggelse senest den 17. oktober Stemmesedler, der kommer efter denne dato, bliver ikke talt med ved optællingen af stemmerne. Når stemmesedlerne er talt op, bliver kandidaterne orienteret om resultatet, der efterfølgende bliver offentliggjort. 6 VALLENSBÆK NU

7 SENIOR Lungeforeningen inviterer til åbent møde Kom og hør om telemedicin til KOL-patienter og bedre iltbehandling med iltrobot under indlæggelse. Lungeforeningens lokalafdelingen Vallensbæk-Ishøj inviterer til åbent møde i Seniorhuset, tirsdag den 16. september kl Bestyrelsesmedlem Thomas Binder planlægger i øvrigt møde i september med den facebook-kreds af KOLpatienter, som han har kontakt med. Interesserede kan henvende sig til Thomas Binder, tlf Fest for pensionister Lions Club Vallensbæk indbyder pensionisterne i Vallensbæk til en festaften i idrætscentret onsdag den 22. oktober. Festen starter kl , og dørene åbnes kl Pensionistfesten er en festlig og hyggelig aften, og samtidig er den en tak for et ualmindeligt positivt samarbejde med lokalbefolkningen og kommunen. Efter indtagelse af mad og drikkevarer bliver der spillet op til dans og dansegulvet plejer at være tæt pakket med glade mennesker. Der vil også være underholdning Arkivfoto fra tidligere fest for pensionister inden den med spænding imødesete lodtrækning. Kl er det så tid at sige tak for i aften og godnat. Der vil være tilbud om kørsel fra sædvanlige opsamlingssteder. Billetter koster 150 kr., og der er plads til 300 mennesker i hallen. Billetterne sælges på Korsagergård tirsdag den 23. september og onsdag den 24. september fra kl efter først til mølle-princippet. Billetterne ombyttes ved ankomsten til 10 lodder til aftenens lodtrækning, hvor der er 270 gevinster. Ældresagen ønsker flere besøgsvenner En besøgsven tilbyder menneskelig kontakt enten i brugerens eget hjem eller på plejehjem. Besøget kan bruges til en lille gåtur sammen eller sidde og tale om løst og fast evt. over en kop kaffe. Man kan også spille lidt kort, kigge på gamle billeder sammen, få læst højt af en avis - eller hvad I kan finde på. Besøgsvennen og Besøgsværten aftaler indbyrdes, hvad deres tid sammen skal bruges til. Har du lyst til at bruge 1-2 timer om ugen til at besøge en ældre borger, så kontakt Ældresagen, Susan Højstrup, tlf VALLENSBÆK NU 7

8 ENGAGERET I VALLENSBÆK Det hele bygger på fællesskabet Kirsten Hyldborg har i mange år været et kendt ansigt i VI39 og i særdeleshed i håndbold-afdelingen. Hun er med til at arrangere festlighederne i forbindelse med VI39s 75 års jubilæum. Mange vallensbækkere kender Kirsten fra håndboldbanen, hvor hun i årevis har siddet ved dommerbordet og også selv dømt kampe. Men hun har gennem tiden også været engageret i hovedbestyrelsen i Vallensbæk Idrætsforening af 1939, kaldet VI39. Jeg har altid følt mig hjemme i klubben. Det var mit sted at være i fritiden, fortæller Kirsten, der kom til Vallensbæk i starten af 1950 erne som ni-årig og hurtigt begyndte at gå til håndbold. Det var før, der var noget, der hed Vallensbæk Idrætscenter. Vi spillede udendørs på stubmarkerne, hvor høet var høstet. Vi kom altid hjem med blodige sko, fordi stubbene rev knoerne i stykker, fortæller hun. Efter et par år blev der anlagt en egentlig håndboldbane ved siden af Vallensbæk Skole stadig udendørs. Senere fik håndboldspillerne lov at spille i en boblehal, hvor vægge og loft udgøres af en lærredsdug, der holdes udspændt ved hjælp af varmluftblæ- sere. Og i 1979 blev idrætscentret, som vi kender det i dag, indviet. Kirsten har været aktivt bestyrelsesmedlem igennem mange af årene. Først var jeg i håndboldklubbens bestyrelse, og senere blev jeg shanghajet til hovedbestyrelsen i selve VI39, der er paraplyorganisation for de andre klubber, fortæller hun. Med over 60 år i klubben og næsten 20 år i hovedbestyrelsen har Kirsten efterhånden fået VI39 helt ind under huden. Så er det oplagt at spørge, hvordan hun oplever VI39 og klubbens fremtid. Jeg ser faktisk VI39 som en slags landsbyklub. Man får nye venner og kan være en del af fællesskabet, og det er netop fællesskabet, vi skal leve af og bygge videre på, siger hun. Kirsten er med i gruppen, der arrangerer VI39s 75 års jubilæum. Mange af afdelingerne laver events i løbet af uge 34, og der bliver lavet en udstilling med gamle og nye billeder fra de forskellige afdelinger i foyeren i Idrætscentret. Kender du en, der er engageret i Vallensbæk, som vi kan portrættere i Vallensbæk NU? Så skriv til os på VI39s 75 års jubilæum I anledning af jubilæet er der masser af events i og omkring idrætscentret i uge 34, og det hele kulminerer i weekenden den august. Her er et udpluk af programmet: Vallensbæk IF møder et Brøndby-hold med spillere fra superliga-truppen Træn med tennisklubben Internationalt agilitystævne Oplev TEAMGYM gymnasterne, både drenge og piger Masser af fodboldkampe med VI39s forskellige hold Floorball-klubben viser tricks og skud prøv selv Dyst mod de bedste petanque-spillere Sodavandsdiskotek for 8-14-årige fredag den 22. august Voksenfest lørdag den 23. august Kirsten glæder sig til at fejre VI39s 75 års jubilæum. Nogle af aktiviteterne kræver forhåndstilmelding. Læs mere på 8 VALLENSBÆK NU

9 FREMTIDENS BORGERHUS Fremtidens Borgerhus Arrangementer efterår 2014 Foredrag Musik Debat Teater Film Spil Digitale medier Kunst Ta' ud og gem Følg os på facebook.com/fremtidensborgerhus Husk at tjekke kalenderen på vallensbaek.dk/kalender PC-hjælp med frivillige fra Ældresagen, hver tirsdag fra kl Udstillinger og workshops Musik på trappen Digitale Venner Brætspilsaften den 1. torsdag i hver måned Heste heste heste Tid: Hele september Sted: Fremtidens Borgerhus I samarbejde med Vallensbæk Ridecenter fylder vi huset med hestebilleder og rideudstyr. I biblioteket kan du finde bøger, musik og film om heste. Læs mere på Facebook eller på kommunens hjemmeside. Børnekulturuge Tid: Uge 37 Sted: Fremtidens Borgerhus Fremtidens Borgerhus deltager i Børnekulturugen. Kig forbi børnebiblioteket og hold øje med vores Facebook-side. Edderkoppeblues Børneteater for de 4-7-årige med historiefortæller Dorte Abrahamsen Tid: 6. september kl , men du skal booke billet via vallensbaek.dk/kalender fra den 23. august. En lille edderkop kommer ud af sit æg sammen med sine 57 søskende. Alle edderkopper skal lære at spinde spind, men den lille edderkop drømmer kun om en ting; at flyve op i himlen ligesom svalerne. En musikfortælling om at leve og overleve i den lille, men vilde verden. Vestegnens Fortællefestival Tid: 14. september kl Sted: Blåkildegård, Taastrup Festivalen er et samarbejde mellem bibliotekerne i Albertslund, Glostrup, Rødovre, Vallensbæk og Høje-Taastrup. Hør Carsten Islington, Casper Sørensen, Alex Fersbye og fortællere fra Vestegnens Fortællerkreds. Og hvem ved måske er der andre fortællere, der kommer Vestegnens Kulturuge Tid: Uge 37 Sted: Fremtidens Borgerhus Fremtidens Borgerhus tager del i Vestegnens Kulturuge med forskellige arrangementer og aktiviteter. Hold øje med Facebook og vallensbaek.dk/kalender Film for voksne Tid: 15. september kl. 11 Sted: Pilehaveskolen, Dramasalen Se mere om filmen på Facebook og www. vallensbaek. dk/fremtidensborgerhus VALLENSBÆK NU 9

10 FREMTIDENS BORGERHUS Blekingegadebanden Tid: 22. september kl Pris: 50 kr., billetter købes via vallensbaek.dk/kalender Guavajagten Fortælling for de 5-11 årige med Kasper Sørensen fra Fortællekunsten Tid: 20. september kl , men du skal booke billet via vallensbaek.dk/ kalender fra den 6. september Guavaer er større end bjørne, med skarpe kløer og øjne, der lyser af ren ondskab. Deres skind er så tykt, at man ikke kan skyde dem med et almindeligt jagtgevær. Man er nødt til at bruge en bazooka Jagten på bæstet tager lytterne med fra storbyens trygger rammer til junglens mørkeste dyb, med uendelig plads til drengestreger, pigefnis og brølende latter. Film for voksne Tid: 22. september kl. 11 Se mere om filmen på Facebook og vallensbaek.dk/ fremtidensborgerhus Hør Henrik Bjerg fortælle om en af Danmarks allerstørste kriminalsager, der omhandlede flere spektakulære røverier og drab på en politimand, og sager som skulle vise sig at være tæt forbundet med terroristaktiviteter. Henrik Bjerg blev var en del af specialgruppen CX, der blandt andet efterforskede Blekingegadebandens røverier. Skagensmalerne i lyst og nød Foredrag med Inger Lyftingsmo Tid: 1. oktober kl men du skal booke billet via hjemmesiden fra den 7. september Hvor meget ved du om familien Brøndum, P.S. Krøyer og Marie, Anna og M. Ancher? Eller Viggo Johansen og hans hustru Martha og tiden omkring Indre Missions opståen i Skagen? Inger Lyftingsmo formidler sin store viden og fortæller anekdoter om malerne og deres forhold i Skagen. Du får et indblik i den misundelse, der herskede mellem malerne i forhold til både modeller og motiver. Film for voksne Tid: 6. oktober kl. 11 Se mere om filmen på Facebook og vallensbaek.dk/ fremtidensborgerhus Fjender eller venner Mød Ahmed Akkari og Naser Khader Tid: 7. oktober kl Pris 65 kr., billetter købes via vallensbaek.dk/kalender Under Muhammed-krisen var de dødsfjender, men siden Ahmed Akkari rakte hånden ud mod Naser Khader i efteråret 2013, har de sammen rejst rundt for at oplyse og tage kampen op mod islamismen. Hør dem diskutere radikalisering, jihadisme, integration, islam, opdragelse, demokrati, ytringsfrihed og retten til personlig frihed - og deltag selv i debatten. Film for voksne Tid: 20. oktober kl. 11 Sted: Pilehaveskolen, Dramasalen Se mere om filmen på Facebook og vallensbaek.dk/ fremtidensborgerhus Hvordan har din Facebook-dag været? Foredrag om børn og unges digitale liv med Erroll Marshall Tid: 21. oktober kl Sted: Fremtidens Borgerhus, men du skal booke billet via vallensbaek.dk/ kalender fra den 27. september Mange forældre oplever at stå på sidelinjen af deres børns digitale liv. Erroll Marshall vil forsøge at give forældre en dybere forståelse af den unges digitale hverdag og give konkrete ideer og redskaber til, hvordan du kan tage ansvar som forælder, også på det digitale område. Guldlok og de tre bjørne Børneteater for de 2-4 årige v/teatret på Hjul Tid: 25. oktober kl , men du skal booke billet via vallensbaek.dk/ kalender fra den 11. oktober Guldlok farer vild i skoven og kommer til bjørnenes hus, hvor hun spiser af grøden. Hun prøver stolen og falder i søvn i sengen, indtil bjørnene kommer hjem. 10 VALLENSBÆK NU

11 FREMTIDENS BORGERHUS Film for voksne Tid: 3. november kl. 11 Se mere om filmen på Facebook og vallensbaek.dk/ fremtidensborgerhus DTU science show Tid: 8. november kl Sted: Fremtidens Borgerhus Spektakulære kemiske reaktioner, eksplosioner og visualisering af abstrakte fysiske fænomener. Kig forbi, det bliver en vild time i selskab med studerende fra DTU, der gør kemi og fysik levende og nærværende. Kvalifikationsturnering til Vestegns-FIFA Tid: Uge 46/47 Sted: Fremtidens Borgerhus Vær med i kvalifikationsturneringen op til den store VestegnsFIFA finale i Glostrup den 21. november. Mor til et misbrugt barn Tabunedbrydende foredrag v/sexolog Charlotte Keller Tid: 18. november kl , men du skal booke billet via vallensbaek.dk/ kalender fra den 25. oktober En dag opdager Charlotte Keller, at hendes eksmand har misbrugt hendes to børn gennem flere år. Hun går i chok, skammer sig og kæmper med skyldstanken om, hvorfor hun ikke opdagede det. Hør hendes historie, og få gode råd, hvis du selv eller en, du kender, står i en lignende situation. I svalens fodspor Børneteater for de 3-8-årige med Stine Michel og Birgit Lykke Tid: 22. november kl , men du skal booke billet via vallensbaek.dk/ kalender fra den 8. november Mord og hvad så mere? Foredrag v/ forfatter Lars Kjædegaard Tid: 3. november kl Vallensbæk Rådhus, men du skal booke billet via vallensbaek.dk/ kalender fra den 11. oktober Mød forfatteren bag de anmelderroste kriminalromaner om drabsefterforskerne Anita Hvid og Thor Belling. For Lars Kjædegaard er et mord en metafor for vores mest ekstreme følelser. Men i kølvandet på et mord sker der en hel masse andre ting, og det er dem, hans bøger handler mest om. Take Away Opera Tid: 12. november kl Sted: Pilehaveskolen, auditoriet, men du skal booke billet via vallensbaek.dk/ kalender fra den 18. oktober Om du er garvet operafan eller blot nysgerrig på operaens forunderlige verden betyder intet, når Take-Away-Opera giver en musikalsk introduktion til operaen. De synger, spiller og fortæller om de største operaer fra renæssancen og frem til det 20. århundrede. Det bliver en time med romantik, galskab, saftigt begær og drama! Nordisk Spilledag Game on! Tid: 15. november kl Sted: Fremtidens Borgerhus For tredje år i træk deltager Fremtidens Borgerhus i Nordisk Spildag. Vi fylder huset med spil af enhver slags. Du kan spille forskellige computer- og brætspil og deltage i andre gaming-aktiviteter. De to veninder Trolderose og Trommelise tager på en musikalsk rejse igennem solens, månens og dyrenes land. De rejser i svalens fodspor og oplever alverdens musik og sang på deres vej. VALLENSBÆK NU 11

12 FREMTIDENS BORGERHUS Film for voksne Tid: 24. november kl. 11 Sted: Pilehaveskolen, Dramasalen Se mere om filmen på Facebook og vallensbaek.dk/ fremtidensborgerhus Michael Ancher og P.S. Krøyer - venner og rivaler Foredrag med Mia Bowden Christiansen, ARKEN Tid: 26. november kl Sted: Pilehaveskolen, auditoriet, men du skal booke billet via vallensbaek.dk/ kalender fra den 1. november Jul i Vallensbæk Tid: 29. november kl Sted: Fremtidens Borgerhus Vi fylder huset med boder, hvorfra kreative mennesker kan sælge hjemmelavede juleting. Vil du have en bod, så ring til Bettina Schnegelsberg-Laursen på tlf: I børnebiblioteket laver vi juleklippeværksted. Med udgangspunkt i Arkens udstilling om de to skagensmalere, fortæller Mia Bowden om forholdet mellem de to kunstnere og de værker, Ancher og Krøyer skabte i Skagen, som bød på mange motiver, som de to kredsede om igen og igen. Film for voksne Tid: 1. december kl. 11 Sted: Vallensbæk Rådhus Se mere om filmen på Facebook og vallensbaek.dk/ fremtidensborgerhus Juleshow med Gideonskolen Tid: 18. december kl Sted: Fremtidens Borgerhus Børnene fra Gideonskolen synger og spiller 12 VALLENSBÆK NU

13 KULTUR I uge 37 er der fokus på kulturen, både lokalt i Vallensbæk og på tværs af kommunerne på Vestegnen. Se programmet på og på Mosens Dag Søndag den 7. september er der Mosens Dag som led i kulturugen. Der vil være masser af telte og boder fra Vallensbæks mange foreninger. Oplev streetart, stå på vandski, se børneteater og karateopvisning. Du kan sejle med modelskibe eller køre med fjernstyrede biler. Det hele foregår i området ved Mosen. Se programmet på I forbindelse med Vestegnens Kulturuge åbner DIAS en ny udstilling og afholder spændende digitale workshops. Western på Havnen Fredag den 12. september forvandler vi Vallensbæk Havn til et westernsamfund med ridende cowboys og indianere. Du kan konkurrere med dine venner i bue- og riffelskydning, afprøve dine evner inden for linedance, spise chili con carne og majskolber fra bål, kaste med lasso og meget mere. Når mørket falder på, viser vi westernfilm på storskærm i det fri. Gadekærskoncert med Erann DD den 21. august kl Årets solist Erann DD synger bl.a. sine hits "When You're Around" og "Når hjertet ser", og solisterne fra koret giver en række numre. I anledning af Digital Interactive Art Space Shu-bi-duas 40 års jubilæum i år synger koret bl.a. også et Shu-bi-dua-potpourri og masser af kendte Disney-sange. Orkesteret består atter i år af otte mand under ledelse af Lars Jørgensen. Vallensbæk Kirkes Kor giver prøver på deres repertoire, der strækker sig fra musical-sange og til Rock- og R n B-numre. Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding. Der er tradition for, at man denne dag medbringer sin egen madkurv eller støtter KFUM-spejderne og Lions Club ved at købe vin, øl, vand og pølser i deres boder. Vallensbæk Rundt den 17. august I år er det KFUM-spejderne, som står for at afholde Vallensbæk Rundt. Det foregår søndag den 17. august ved Spejderhytten Mosebo, på Rendsagervej 3. Parkeringsmulighederne ved startstedet er begrænset. Tag familien med, og nyd dagen på græsplænen ved spejderhytten eller området omkring. Børn og unge har mulighed for at poppe popcorn over bål sammen med spejderne mod en lille betaling. Du kan tilmelde dig følgende ruter og discipliner: Løb: 5 km (L5), 10 km (L10), 15 km (L15) Cykel: 15 km (C15) Orienteringsløb: ca. 10 km med 15 poster (O10) Der er check-in fra kl. 9, og deltagerne bliver sendt af sted fra kl. 10. Prisen for deltagelse i løbene er 50 kr. ved tilmelding før den 11. august, derefter 60 kr., og det inkluderer startnummer, diplom, tidstagning, kildevand samt frugt ved målstregen. Tilmelding sker til strandboerne.dk. Betalingen overføres til reg kontonr og angives med Motion+rute+fuldenavn (fx Motion C15 Anders Andersen ). VALLENSBÆK NU 13

VALLENSBÆKNU IDRÆTSCENTRET. Nyt seniorbofællesskab. Vestegnens Kulturuge ENGAGERET I SENIORHUSET 3 BESØGSHUND SKABER GLÆDE 5

VALLENSBÆKNU IDRÆTSCENTRET. Nyt seniorbofællesskab. Vestegnens Kulturuge ENGAGERET I SENIORHUSET 3 BESØGSHUND SKABER GLÆDE 5 VALLENSBÆKNU NUMMER 7 9. SEPTEMBER 2014 VALLENSBAEK.DK Nyt seniorbofællesskab 07 Vestegnens Kulturuge FRIVILLIG FREDAGSFEJRING Bagsiden IDRÆTSCENTRET RENOVERES SIDE 7 ENGAGERET I SENIORHUSET 3 BESØGSHUND

Læs mere

VALLENSBÆKNU. Samlet indsats fra 0-18 år. Orangeri på Seniorhuset. Sommeravis tag ud og gem VALLENSBÆK NU FYLDER 30 ÅR

VALLENSBÆKNU. Samlet indsats fra 0-18 år. Orangeri på Seniorhuset. Sommeravis tag ud og gem VALLENSBÆK NU FYLDER 30 ÅR VALLENSBÆKNU NUMMER 04 12.-13. MAJ 2015 VALLENSBAEK.DK VALLENSBÆK NU FYLDER 30 ÅR 04 Orangeri på Seniorhuset Sommeravis tag ud og gem GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED Bagsiden Samlet indsats fra 0-18 år ENGAGERET

Læs mere

God sommer VALLENSBÆKNU. Sommerens åbningstider. Håndholdt vejledning til Vallensbæks unge KRÆFTRAMTE HJÆLPER HINANDEN 11

God sommer VALLENSBÆKNU. Sommerens åbningstider. Håndholdt vejledning til Vallensbæks unge KRÆFTRAMTE HJÆLPER HINANDEN 11 VALLENSBÆKNU NUMMER 05 16.-17. JUNI 2015 VALLENSBAEK.DK 05 Håndholdt vejledning til Vallensbæks unge God sommer SANKTHANSAFTEN Bagsiden Sommerens åbningstider MADMOR FOR 100 UNGDOMSSEJLERE 3 BEDRE RAMMER

Læs mere

VALLENSBÆKNU. Færre lukkedage BORGMESTERENS NYTÅRSUDTALELSE. Nyt vandselskab. På jagt efter NATUROPLEVELSER 6. MODERNISERING AF EGHOLMSKOLEN Bagsiden

VALLENSBÆKNU. Færre lukkedage BORGMESTERENS NYTÅRSUDTALELSE. Nyt vandselskab. På jagt efter NATUROPLEVELSER 6. MODERNISERING AF EGHOLMSKOLEN Bagsiden VALLENSBÆKNU NUMMER 1 22. JANUAR 2013 VALLENSBAEK.DK 01 BORGMESTERENS NYTÅRSUDTALELSE Færre lukkedage MODERNISERING AF EGHOLMSKOLEN Bagsiden Nyt vandselskab På jagt efter NATUROPLEVELSER 6 Boliger i AMALIEPARKEN

Læs mere

VALLENSBÆKNU. Idrætsudøvere og frivillige blev fejret BORGERMØDE OM BALANCE. Ny udstilling i den digitale kunsthal IVÆRKSÆTTER OG NYBAGT MOR 7

VALLENSBÆKNU. Idrætsudøvere og frivillige blev fejret BORGERMØDE OM BALANCE. Ny udstilling i den digitale kunsthal IVÆRKSÆTTER OG NYBAGT MOR 7 VALLENSBÆKNU NUMMER 02 3.-4. MARTS 2015 VALLENSBAEK.DK BORGERMØDE OM BALANCE 02 Ny udstilling i den digitale kunsthal Idrætsudøvere og frivillige blev fejret PENSIONIST- SKOVTUREN Bagsiden NY APP FRA JOBCENTRET

Læs mere

VALLENSBÆKNU. Det skal være sjovt at komme til træning BUDGET2014. DEN DIGITALE KUNSTHAL Bagsiden. Fremtidens Borgerhus ER ÅBNET 12

VALLENSBÆKNU. Det skal være sjovt at komme til træning BUDGET2014. DEN DIGITALE KUNSTHAL Bagsiden. Fremtidens Borgerhus ER ÅBNET 12 VALLENSBÆKNU NUMMER 9 18. NOVEMBER 2013 VALLENSBAEK.DK 09 BUDGET2014 DEN DIGITALE KUNSTHAL Bagsiden Det skal være sjovt at komme til træning Fremtidens Borgerhus ER ÅBNET 12 Jul i VALLENSBÆK 16-17 Korrekt

Læs mere

NUMMER 7 7. SEPTEMBER 2010 VALLENSBÆK. Frokostordning i daginstitutionerne side 3. Promenadebåndet i Nordmarken bagsiden. Forebyggende arbejde side 5

NUMMER 7 7. SEPTEMBER 2010 VALLENSBÆK. Frokostordning i daginstitutionerne side 3. Promenadebåndet i Nordmarken bagsiden. Forebyggende arbejde side 5 NUMMER 7 7. SEPTEMBER 2010 VALLENSBÆK Frokostordning i daginstitutionerne side 3 Forebyggende arbejde side 5 Promenadebåndet i Nordmarken bagsiden 1 INDHOlD 5 6 3 Motion Børn der bevæger sig Revy Oplev

Læs mere

30 år VALLENSBÆKNU. Gymnastik i. Sommeravis TILMELDING TIL MUSIKSKOLEN. tag ud og gem VALLENSBÆK STATIONSCENTER. Henrik SÆTTER KURSEN 3

30 år VALLENSBÆKNU. Gymnastik i. Sommeravis TILMELDING TIL MUSIKSKOLEN. tag ud og gem VALLENSBÆK STATIONSCENTER. Henrik SÆTTER KURSEN 3 VALLENSBÆKNU NUMMER 4 14. MAJ 2013 VALLENSBAEK.DK 04 Sommeravis tag ud og gem Gymnastik i 30 år VALLENSBÆK STATIONSCENTER NORD Bagsiden TILMELDING TIL MUSIKSKOLEN Henrik SÆTTER KURSEN 3 Sommerferie- AKTIVITETER

Læs mere

VALLENSBÆKNU SOMMERGYMNASTIK. SANKTHANS Bagsiden Sommerens åbningstider. Vi skal kæmpe FOR DE SVAGESTE 3. Sundhedsmøder har GJORT EN FORSKEL 9

VALLENSBÆKNU SOMMERGYMNASTIK. SANKTHANS Bagsiden Sommerens åbningstider. Vi skal kæmpe FOR DE SVAGESTE 3. Sundhedsmøder har GJORT EN FORSKEL 9 VALLENSBÆKNU NUMMER 5 18. JUNI 2013 VALLENSBAEK.DK 05 SANKTHANS Bagsiden Sommerens åbningstider SOMMERGYMNASTIK Vi skal kæmpe FOR DE SVAGESTE 3 Sundhedsmøder har GJORT EN FORSKEL 9 Ungdomskriminaliteten

Læs mere

Jul VALLENSBÆKNU. Glædelig. Mød den nye kommunalbestyrelse ÅBENT OG LUKKET MELLEM JUL OG NYTÅR. MILLIONER TIL STØJSIKRING Bagsiden

Jul VALLENSBÆKNU. Glædelig. Mød den nye kommunalbestyrelse ÅBENT OG LUKKET MELLEM JUL OG NYTÅR. MILLIONER TIL STØJSIKRING Bagsiden VALLENSBÆKNU NUMMER 10 17. DECEMBER 2013 VALLENSBAEK.DK Mød den nye kommunalbestyrelse 10 Jul Glædelig MILLIONER TIL STØJSIKRING Bagsiden ÅBENT OG LUKKET MELLEM JUL OG NYTÅR Sort bælte I SELVTILLID 3 Første

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Genbrug af salmer ved jubilæum

Genbrug af salmer ved jubilæum TÅRNBY BLADET NR. 9 - SEPTEMBER 2014 22. ÅRGANG REDAKTIONEN@TAARNBYBLADET.DK Genbrug af salmer ved jubilæum Med Københavns biskop, Peter Skov- Jakobsen i spidsen mødte Skelgårskirkens præster, Annelise

Læs mere

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ]

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 februar 2015 ] Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen,

Læs mere

www.østernykirke.dk Foreningsbladet

www.østernykirke.dk Foreningsbladet www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2012 Sommer(tid) igen Foråret har budt på et succesfuldt eksperiment i Vonge med fastelavnsfest for voksne (side 38)

Læs mere

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86

De årstider. Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre. Ferieophold på Bøtø. januar 2015 nr. 86 4 De årstider januar 2015 nr. 86 Ferieophold på Bøtø Side 7 Temadag: Ufrivillig ensomhed blandt ældre Side 12 De 4 Årstider udgives af Pensionistsamrådet & Ballerup Kommune. Redaktionen: Birte Passer,

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

VESTBYAVISEN September 2004 Kvarterløft 2001-2007

VESTBYAVISEN September 2004 Kvarterløft 2001-2007 VESTBYAVISEN September 2004 Kvarterløft 2001-2007 Nyt ansigt i Kvarterløftsekretariatet Kontoret i Sund By butikken har fået ny medarbejder. Den 1. august sagde de ansatte i Sund By Butikken velkommen

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

Esplanaden. Beboerbladet. Sjusker DONG med sikkerheden side 6. Fastelavn i Brøndby Strand side 16 og 20. Formanden har ordet side 18

Esplanaden. Beboerbladet. Sjusker DONG med sikkerheden side 6. Fastelavn i Brøndby Strand side 16 og 20. Formanden har ordet side 18 Sted: Café 13. Sumokonkurrence, film, tegnefilm Esplanaden Beboerbladet Februar 2010 Årgang 14 nr. 1 Sjusker DONG med sikkerheden side 6 Fastelavn i Brøndby Strand side 16 og 20 Esplanaden februar 2010

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011 Tirsdag den 7. december 2010 samledes ca. 70 pensionister i Køge Boligselskab til middag, hygge og dans i Kulturhuset efter den årlige tur til Tyskland. Formand Faye

Læs mere

Esplanaden SOMMERKOLONI MED BØRNENES REJSEBUREAU ÅBENT HUS I BRØNDBY STRAND SIDE 13. se midtersiderne. Beboerbladet

Esplanaden SOMMERKOLONI MED BØRNENES REJSEBUREAU ÅBENT HUS I BRØNDBY STRAND SIDE 13. se midtersiderne. Beboerbladet Esplanaden Beboerbladet September 2010 Årgang 14 nr.7 SOMMERKOLONI MED BØRNENES REJSEBUREAU SIDE 13 ÅBENT HUS I BRØNDBY STRAND se midtersiderne side 3 side 8 side 9 Esplanadens Redaktion - en frivillig

Læs mere

September 2009 Årgang 13. nr. 7

September 2009 Årgang 13. nr. 7 September 2009 Årgang 13. nr. 7 Brønden åbner - side 3 Røde Kors søger lektiehjælpere - side 6 Centrets fremtid under lup- side 10-11, 13 Resultat af spørgeskemaer - side 18-19 Brønden i september - side

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT MARTS - JUNI 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 30 Klub Fortuna... 39 Teglporten... 35 Rønnebærhus... 40 Digital hjemmevejledning... 29 Foreninger Aktive Birkerød

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Esplanaden. Beboerbladet. Stand-Up den 4. marts. Denne gang i Café 13 side 9. Seniorrådet et råd med gennemslagskraft side 14

Esplanaden. Beboerbladet. Stand-Up den 4. marts. Denne gang i Café 13 side 9. Seniorrådet et råd med gennemslagskraft side 14 Esplanaden Beboerbladet Marts 2010 Årgang 14 nr. 2 Stand-Up den 4. marts. Denne gang i Café 13 side 9 Seniorrådet et råd med gennemslagskraft side 14 Kunstnergruppen KREA udstiller i Brønden side 19 side

Læs mere