VALLENSBÆKNU VELKOMMEN I SKOLE. Valg til ældrerådet. Efterårets aktiviteter i Fremtidens Borgerhus DET HELE BYGGER PÅ FÆLLESSKABET 8 OPLEV DIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALLENSBÆKNU VELKOMMEN I SKOLE. Valg til ældrerådet. Efterårets aktiviteter i Fremtidens Borgerhus DET HELE BYGGER PÅ FÆLLESSKABET 8 OPLEV DIN"

Transkript

1 VALLENSBÆKNU NUMMER 6 5. AUGUST 2014 VALLENSBAEK.DK Efterårets aktiviteter i Fremtidens Borgerhus 06 VELKOMMEN I SKOLE FREMTIDENS BORGERHUS Bagsiden Valg til ældrerådet DET HELE BYGGER PÅ FÆLLESSKABET 8 GADEKÆRSKONCERTEN 13 OPLEV DIN KOMMUNE PÅ CYKEL 16

2 INDHOLD HVAD ER FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG? 15 VESTEGNENS KULTURUGE ÅBENT HUS PÅ MUSIKSKOLEN VALLENSBÆK KOMMUNE Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand tlf: VALLENSBÆK nu tlf: Omdeling: Post Danmark A/S Foto: Colourbox og Vallensbæk Kommune Deadline: Næste nummer udkommer 9. september, deadline for input til artikler/opslag er den 11. august. Deadline for input til kalenderen via er den 18. august. Svanemærke FSC mærke Fremtidens Borgerhus Vallensbæk Stationstorv 40 Tlf: telefontider: Mandag-torsdag: Fredag: Lørdag: Fremtidens Borgerhus personlig betjening: Mandag-torsdag: Fredag: Lørdag: Fremtidens Borgerhus åbningstider for selvbetjening: Mandag-fredag: Lørdag-søndag: Adgangskort til selvbetjening fås i Fremtidens Borgerhus. Rådhus og jobcenter telefontider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: Rådhus og jobcenter åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: NYTTIGE NUMRE Alarm: 112 Politi: 114 eller Akuttelefonen: 1813 Tandlægevagt: Dyrenes vagtcentral: 1812 Døgnpleje Rønnebækhus: El-forsyning: Dong Energys vagttlf: Naturgas vagttlf: Spørgsmål om kloak eller kloakproblemer på tlf: Uden for normal arbejdstid kan du kontakte vagten på tlf: Vej og Park: Vej og Park vagttlf: Kommunens vandforsyning HOFOR: HOFOR vagttlf: Vallensbæk Strands vandforsyning: Vagttlf: Varmeforsyning: Vagttlf: Vallensbæk Fjernvarmeværk: Vejlegårdens Fjernvarmeværk: VALLENSBÆK NU

3 SKOLE OG SFO Velkommen i en ny skole I Vallensbæk Kommune glæder vi os til et spændende skoleår med nye tiltag for elever, forældre og medarbejdere. Skoledagen bliver længere, eleverne får tilbudt lektiehjælp og der bliver mere motion og bevægelse i skolen. Skolereformen træder i kraft med det nye skoleår. Målene for den nye folkeskole De tre nationale mål for folkeskolen er: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Vi har en rigtig god folkeskole i Danmark, og meningen med skolereformen er, at skolen skal blive endnu bedre. Alle elever i folkeskolen skal blive så dygtige, som de kan. Uanset om de er fagligt stærke eller har brug for et fagligt løft og uanset, hvilken baggrund de har. De skal trives det er dét, den nye folkeskole handler om. Den nye folkeskole giver eleverne en skoledag med mere tid til undervisning, med nye og mere varierede undervisningsformer og med mere fokus på faglighed og trivsel. Hvad er det nye? Reformen indeholder en række nye tiltag: En længere og varieret skoledag Eleverne kommer til at være i skole i flere timer end i dag, der bliver flere timer til dansk og matematik, fremmedsprog bliver indført tidligere og der bliver tilbud om lektiehjælp. Motion og bevægelse Motion og bevægelse styrker elevernes motivation, læring og sundhed. Derfor bliver der i gennemsnit 45 minutters motion og bevægelse om dagen. Lektiehjælp Lektiehjælp bliver et tilbud om praktisk hjælp og faglig fordybelse, og det skal styrke elevernes faglige niveau og give dem faglige udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset deres niveau og behov. Den åbne skole Skolen kommer i højere grad til at samarbejde med det omgivende samfund, fx det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv. Understøttende undervisning Den understøttende undervisning skal sikre, at eleverne møder endnu flere forskellige måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse og at de får mulighed for at arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser. Nye fag I faget Madkundskab lærer eleverne om sundhed og om mad fra jord til bord, og i faget Håndværk og design får eleverne styrket deres innovative og kreative kompetencer. Flere valgfag fra 7. klasse Der bliver oprettet nye valgfag, og det bliver obligatorisk at vælge et valgfag fra 7. klasse. På de følgende sider kan du læse mere om, hvordan Vallensbæks tre folkeskoler arbejder med de nye tiltag i skolereformen. VALLENSBÆK NU 3

4 SKOLE OG SFO Egholmskolen, Pilehaveskolen og Vallensbæk Skole er klar til at tage imod eleverne i den nye skole. Skolerne i Vallensbæk er klar Regeringens skolereform er nu en realitet, og folkeskolerne i Vallensbæk er klar til at give eleverne en endnu mere sammenhængende og fleksibel skoledag med fokus på faglighed og trivsel. På Vallensbæks tre skoler har medarbejderne og ledelsen arbejdet i næsten et år med at forberede de nye tiltag, der ligger i skolereformen. Så når Pilehaveskolen, Vallensbæk Skole og Egholmskolen slår dørene op efter sommerferien, er det til tre skoler, der på mange måder er ændrede. Læringsmål Helt grundlæggende er tænkningen i den nye skole ændret fra indholdsmål til læringsmål. Det betyder, at der i højere grad bliver fokus på, hvad børnene skal lære frem for, hvad der skal undervises i. Hvor man tidligere havde en række emner, som man skulle igennem i løbet af sin skoletid, vil der fremover være endnu mere tydelige og udfordrende læringsmål for hvert enkelt barn. De tydeligere mål for elevernes læring skal bidrage til at øge det faglige niveau for både de fagligt stærke og de svagere elever. Trivsel Elever, der har det godt og trives, lærer mere. Gode kammeratskaber og et godt skolemiljø uden for meget uro er en forudsætning for, at eleverne har lyst til og muligheder for at lære. Alle tre skoler arbejder målrettet med elevernes trivsel. Fx har Vallensbæk Skole en aktiv trivselspolitik 4 VALLENSBÆK NU

5 SKOLE OG SFO og et tydeligt formuleret mål om, at hver dag skal være en god dag. Blandt andet er der faste klassemøder, hvor elever og lærer taler om, hvordan man behandler hinanden ud fra konkrete hændelser. Desuden har både AKTlæreren (en lærer med særlig fokus på adfærd, kontakt og trivsel) og SSPlæreren (som koordinerer samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltning, Politi) nogle forløb, som man skal igennem på forskellige klassetrin. En længere skoledag En af de mest håndgribelige ændringer er, at eleverne kommer til at være i skole flere timer om ugen end tidligere. For de små elever er det 30 timer om ugen, fra klasse er det 33 timer om ugen, og de ældste elever er i skole 35 timer om ugen. Disse tal er klokketimer som eksempel vil en typisk skoledag for de mindste vare fra klokken 8 til 14. Timetallene er inklusive tilbuddet om lektiehjælp, der er to timer om ugen for de yngste og ældste og tre timer om ugen på mellemtrinnet (4.-6. klasse). Vallensbæk Skole og Pilehaveskolen kommer til at køre i 60 minutters-lektioner, og Egholmskolen i 45 minutters-lektioner. Holddannelse med klassen som den sociale enhed Skolereformen giver mulighed for Skolestart 0. klasserne i Vallensbæk starter efter sommerferien på følgende dage: Egholmskolen den 11. august Vallensbæk Skole den 11. august Pilehaveskolen den 7. august Øvrige klassetrin starter efter sommerferien den 7. august. mere holddannelse på tværs af klasserne. Man kommer stadig til at gå i en klasse, hvor man hører til socialt, men i forhold til før vil der være en større del af tiden, hvor man arbejder på tværs af klasserne i større eller mindre hold. Det vigtigste er, at holddannelsen giver mening for eleverne og deres niveau samt for indholdet i undervisningen. På Egholmskolen vil lærere fremover fortrinsvist undervise på én årgang. Det giver bedre muligheder for parallellægning af timer og fleksibel holddannelse. Målet på skolen er, at de enkelte lærerteams i fremtiden bliver selvstyrende. De andre to skoler arbejder også i samme retning. Semestre og skemaperioder Eleverne får et skema, som de plejer. Men det nye er, at skemaet kan ændre sig i løbet af året. På Pilehaveskolen kalder man det semestre, og et skoleår består af fire sådanne semestre. Det er ikke tanken, at man skal have et fuldstændigt nyt skema hvert semester, men fx kan man samle nogle timer fra et bestemt fag i en bestemt periode, så det er muligt at få bedre sammenhæng i undervisningen. De andre to skoler arbejder med lignende modeller med forskellige skemaperioder i løbet af året. Lærernes arbejdstid Som udgangspunkt skal lærerne fremover arbejde i tidsrummet kl Der vil stadig være en lille pulje timer til klassefester og fælles forældremøder om aftenen, men individuelle skolehjem-samtaler og telefonisk kontakt til lærerene kommer til at foregå inden kl. 17. Understøttende undervisning Tanken med den understøttende undervisning er, at den skal ligge ud over den almindelige undervisning i fagene. Eleverne skal møde flere forskellige måder at lære på, der skal være tid til faglig fordybelse og der skal bevægelse ind i undervisningen. I Vallensbæk har vi valgt, at halv- delen af den understøttende undervisning skal varetages af lærere og den anden halvdel af pædagoger eller andre undervisere. Motion og bevægelse De 45 minutters motion og bevægelse bliver en kombination af idræt, som vi kender det, og andre typer bevægelsesaktiviteter. Eleverne skal kun have idrætstøj med, når det står på skemaet. Valgfag I samarbejde med Ungdomsskolen bliver der udbudt en række spændende valgfag. Der bliver lagt vægt på at imødekomme de ældste elevers interesser og forudsætninger, så de er motiverede for at tage en ungdomsuddannelse. Det er obligatorisk at tage et valgfag for elever i klasse. Bånd til læsning, morgensang mm. Alle tre skoler arbejder med såkaldte bånd, som er en periode på fx et kvarter eller en halv time, der er afsat til at læse eller til morgensang/morgensamling. Båndene ligger på forskellige tidspunkter på de forskellige skoler og klassetrin, men fælles for dem er, at de ikke tager tid fra de almindelige timer. Så man vil ikke fremover opleve, at en del af fx en matematiktime bliver spist af morgensang. SFO Lektiecafe er et frivilligt tilbud, og SFO en er åben for alle i de to timer. Skole og SFO bliver i det hele taget mere sammenhængende: Pædagogerne har trivselstimer fra klasse, som vi kender det i dag, og der åbnes op for, at pædagoger fremover også deltager i understøttende undervisning på alle årgange, i pauserne i løbet af skoledagen, i lektiecafe mv. Pædagogerne indgår i årgangsteams med lærerne og er på den måde med til at sikre en mere sammenhængende hverdag. VALLENSBÆK NU 5

6 SENIOR Ældrerådet i Vallensbæk I oktober er der valg til Ældrerådet i Vallensbæk. Ældrerådet inviterer derfor til valgcafé, hvor alle over 60 år er velkomne til at komme og høre om Ældrerådets arbejde og eventuelt få lyst til at stille op til valget. Valgcaféen foregår onsdag den 10. september kl i festsalen på Korsagergård, Vejlegårdsvej 121. Hvad er et ældreråd? Ældrerådet nedsættes af kommunalbestyrelsen i en kommune og skal medvirke til at udbygge kontakten mellem kommunens ældre borgere og kommunalbestyrelsen. Ældrerådet består af syv medlemmer og suppleanter, valgt direkte af borgere, som er fyldt 60 år på valgdatoen og som har fast bopæl i Vallensbæk. Ældrerådet har mange vigtige opgaver. En af de mest centrale er at afgive høringssvar, når kommunalbestyrelsen skal vedtage sager, der har med ældre borgere at gøre. Som høringspart har Ældrerådet stor indflydelse enten direkte ved at få ændret beslutninger eller mere indirekte ved at komme med meninger og input til kommunalbestyrelsen. Arkivfoto af det fungerende Ældreråd Valg til ældrerådet kunne du tænke dig at stille op? Vallensbæk Kommune afholder valg til ældrerådet for perioden Ældrerådet i Vallensbæk Kommune er valgt af og blandt kommunens borgere på 60 år og derover. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre i kommunen. Ældrerådet består af syv medlemmer. Hvert andet år er henholdsvis tre medlemmer og fire medlemmer på valg. I år skal der vælges fire medlemmer for perioden Der skal endvidere vælges stedfortrædere for de syv medlemmer. Valget til ældrerådet finder sted således: Alle borgere, der er fyldt eller fylder 60 år den 21. oktober 2014 har valgret og er valgbare til ældrerådet. De personer, der ønsker at stille op til ældrerådet, kan hente en tilmeldingsblanket på kommunens hjemmeside, i Fremtidens Borgerhus eller i Center for Sundhed og Forebyggelse på rådhuset. Kandidaterne skal udfylde tilmeldingsblanketten med oplysninger om navn, adresse, alder, samt en kort personlig præsentation. Samtidig skal de vedlægge et pasfoto. Tilmeldingsblanketten skal være udfyldt og modtaget i Center for Sundhed og Forebyggelse senest den 19. september Tilmeldingsblanketter, der kommer efter denne dato, er ikke gyldige, og kandidaten deltager derfor ikke i valget. Center for Sundhed og Forebyggelse udfærdiger en folder med kandidaternes præsentation til valget. Folderen, stemmeseddel og svarkuvert bliver sendt til alle stemmeberettigede borgere i begyndelse af oktober Stemmeseddelen skal være modtaget i Center for Sundhed og Forebyggelse senest den 17. oktober Stemmesedler, der kommer efter denne dato, bliver ikke talt med ved optællingen af stemmerne. Når stemmesedlerne er talt op, bliver kandidaterne orienteret om resultatet, der efterfølgende bliver offentliggjort. 6 VALLENSBÆK NU

7 SENIOR Lungeforeningen inviterer til åbent møde Kom og hør om telemedicin til KOL-patienter og bedre iltbehandling med iltrobot under indlæggelse. Lungeforeningens lokalafdelingen Vallensbæk-Ishøj inviterer til åbent møde i Seniorhuset, tirsdag den 16. september kl Bestyrelsesmedlem Thomas Binder planlægger i øvrigt møde i september med den facebook-kreds af KOLpatienter, som han har kontakt med. Interesserede kan henvende sig til Thomas Binder, tlf Fest for pensionister Lions Club Vallensbæk indbyder pensionisterne i Vallensbæk til en festaften i idrætscentret onsdag den 22. oktober. Festen starter kl , og dørene åbnes kl Pensionistfesten er en festlig og hyggelig aften, og samtidig er den en tak for et ualmindeligt positivt samarbejde med lokalbefolkningen og kommunen. Efter indtagelse af mad og drikkevarer bliver der spillet op til dans og dansegulvet plejer at være tæt pakket med glade mennesker. Der vil også være underholdning Arkivfoto fra tidligere fest for pensionister inden den med spænding imødesete lodtrækning. Kl er det så tid at sige tak for i aften og godnat. Der vil være tilbud om kørsel fra sædvanlige opsamlingssteder. Billetter koster 150 kr., og der er plads til 300 mennesker i hallen. Billetterne sælges på Korsagergård tirsdag den 23. september og onsdag den 24. september fra kl efter først til mølle-princippet. Billetterne ombyttes ved ankomsten til 10 lodder til aftenens lodtrækning, hvor der er 270 gevinster. Ældresagen ønsker flere besøgsvenner En besøgsven tilbyder menneskelig kontakt enten i brugerens eget hjem eller på plejehjem. Besøget kan bruges til en lille gåtur sammen eller sidde og tale om løst og fast evt. over en kop kaffe. Man kan også spille lidt kort, kigge på gamle billeder sammen, få læst højt af en avis - eller hvad I kan finde på. Besøgsvennen og Besøgsværten aftaler indbyrdes, hvad deres tid sammen skal bruges til. Har du lyst til at bruge 1-2 timer om ugen til at besøge en ældre borger, så kontakt Ældresagen, Susan Højstrup, tlf VALLENSBÆK NU 7

8 ENGAGERET I VALLENSBÆK Det hele bygger på fællesskabet Kirsten Hyldborg har i mange år været et kendt ansigt i VI39 og i særdeleshed i håndbold-afdelingen. Hun er med til at arrangere festlighederne i forbindelse med VI39s 75 års jubilæum. Mange vallensbækkere kender Kirsten fra håndboldbanen, hvor hun i årevis har siddet ved dommerbordet og også selv dømt kampe. Men hun har gennem tiden også været engageret i hovedbestyrelsen i Vallensbæk Idrætsforening af 1939, kaldet VI39. Jeg har altid følt mig hjemme i klubben. Det var mit sted at være i fritiden, fortæller Kirsten, der kom til Vallensbæk i starten af 1950 erne som ni-årig og hurtigt begyndte at gå til håndbold. Det var før, der var noget, der hed Vallensbæk Idrætscenter. Vi spillede udendørs på stubmarkerne, hvor høet var høstet. Vi kom altid hjem med blodige sko, fordi stubbene rev knoerne i stykker, fortæller hun. Efter et par år blev der anlagt en egentlig håndboldbane ved siden af Vallensbæk Skole stadig udendørs. Senere fik håndboldspillerne lov at spille i en boblehal, hvor vægge og loft udgøres af en lærredsdug, der holdes udspændt ved hjælp af varmluftblæ- sere. Og i 1979 blev idrætscentret, som vi kender det i dag, indviet. Kirsten har været aktivt bestyrelsesmedlem igennem mange af årene. Først var jeg i håndboldklubbens bestyrelse, og senere blev jeg shanghajet til hovedbestyrelsen i selve VI39, der er paraplyorganisation for de andre klubber, fortæller hun. Med over 60 år i klubben og næsten 20 år i hovedbestyrelsen har Kirsten efterhånden fået VI39 helt ind under huden. Så er det oplagt at spørge, hvordan hun oplever VI39 og klubbens fremtid. Jeg ser faktisk VI39 som en slags landsbyklub. Man får nye venner og kan være en del af fællesskabet, og det er netop fællesskabet, vi skal leve af og bygge videre på, siger hun. Kirsten er med i gruppen, der arrangerer VI39s 75 års jubilæum. Mange af afdelingerne laver events i løbet af uge 34, og der bliver lavet en udstilling med gamle og nye billeder fra de forskellige afdelinger i foyeren i Idrætscentret. Kender du en, der er engageret i Vallensbæk, som vi kan portrættere i Vallensbæk NU? Så skriv til os på VI39s 75 års jubilæum I anledning af jubilæet er der masser af events i og omkring idrætscentret i uge 34, og det hele kulminerer i weekenden den august. Her er et udpluk af programmet: Vallensbæk IF møder et Brøndby-hold med spillere fra superliga-truppen Træn med tennisklubben Internationalt agilitystævne Oplev TEAMGYM gymnasterne, både drenge og piger Masser af fodboldkampe med VI39s forskellige hold Floorball-klubben viser tricks og skud prøv selv Dyst mod de bedste petanque-spillere Sodavandsdiskotek for 8-14-årige fredag den 22. august Voksenfest lørdag den 23. august Kirsten glæder sig til at fejre VI39s 75 års jubilæum. Nogle af aktiviteterne kræver forhåndstilmelding. Læs mere på 8 VALLENSBÆK NU

9 FREMTIDENS BORGERHUS Fremtidens Borgerhus Arrangementer efterår 2014 Foredrag Musik Debat Teater Film Spil Digitale medier Kunst Ta' ud og gem Følg os på facebook.com/fremtidensborgerhus Husk at tjekke kalenderen på vallensbaek.dk/kalender PC-hjælp med frivillige fra Ældresagen, hver tirsdag fra kl Udstillinger og workshops Musik på trappen Digitale Venner Brætspilsaften den 1. torsdag i hver måned Heste heste heste Tid: Hele september Sted: Fremtidens Borgerhus I samarbejde med Vallensbæk Ridecenter fylder vi huset med hestebilleder og rideudstyr. I biblioteket kan du finde bøger, musik og film om heste. Læs mere på Facebook eller på kommunens hjemmeside. Børnekulturuge Tid: Uge 37 Sted: Fremtidens Borgerhus Fremtidens Borgerhus deltager i Børnekulturugen. Kig forbi børnebiblioteket og hold øje med vores Facebook-side. Edderkoppeblues Børneteater for de 4-7-årige med historiefortæller Dorte Abrahamsen Tid: 6. september kl , men du skal booke billet via vallensbaek.dk/kalender fra den 23. august. En lille edderkop kommer ud af sit æg sammen med sine 57 søskende. Alle edderkopper skal lære at spinde spind, men den lille edderkop drømmer kun om en ting; at flyve op i himlen ligesom svalerne. En musikfortælling om at leve og overleve i den lille, men vilde verden. Vestegnens Fortællefestival Tid: 14. september kl Sted: Blåkildegård, Taastrup Festivalen er et samarbejde mellem bibliotekerne i Albertslund, Glostrup, Rødovre, Vallensbæk og Høje-Taastrup. Hør Carsten Islington, Casper Sørensen, Alex Fersbye og fortællere fra Vestegnens Fortællerkreds. Og hvem ved måske er der andre fortællere, der kommer Vestegnens Kulturuge Tid: Uge 37 Sted: Fremtidens Borgerhus Fremtidens Borgerhus tager del i Vestegnens Kulturuge med forskellige arrangementer og aktiviteter. Hold øje med Facebook og vallensbaek.dk/kalender Film for voksne Tid: 15. september kl. 11 Sted: Pilehaveskolen, Dramasalen Se mere om filmen på Facebook og www. vallensbaek. dk/fremtidensborgerhus VALLENSBÆK NU 9

10 FREMTIDENS BORGERHUS Blekingegadebanden Tid: 22. september kl Pris: 50 kr., billetter købes via vallensbaek.dk/kalender Guavajagten Fortælling for de 5-11 årige med Kasper Sørensen fra Fortællekunsten Tid: 20. september kl , men du skal booke billet via vallensbaek.dk/ kalender fra den 6. september Guavaer er større end bjørne, med skarpe kløer og øjne, der lyser af ren ondskab. Deres skind er så tykt, at man ikke kan skyde dem med et almindeligt jagtgevær. Man er nødt til at bruge en bazooka Jagten på bæstet tager lytterne med fra storbyens trygger rammer til junglens mørkeste dyb, med uendelig plads til drengestreger, pigefnis og brølende latter. Film for voksne Tid: 22. september kl. 11 Se mere om filmen på Facebook og vallensbaek.dk/ fremtidensborgerhus Hør Henrik Bjerg fortælle om en af Danmarks allerstørste kriminalsager, der omhandlede flere spektakulære røverier og drab på en politimand, og sager som skulle vise sig at være tæt forbundet med terroristaktiviteter. Henrik Bjerg blev var en del af specialgruppen CX, der blandt andet efterforskede Blekingegadebandens røverier. Skagensmalerne i lyst og nød Foredrag med Inger Lyftingsmo Tid: 1. oktober kl men du skal booke billet via hjemmesiden fra den 7. september Hvor meget ved du om familien Brøndum, P.S. Krøyer og Marie, Anna og M. Ancher? Eller Viggo Johansen og hans hustru Martha og tiden omkring Indre Missions opståen i Skagen? Inger Lyftingsmo formidler sin store viden og fortæller anekdoter om malerne og deres forhold i Skagen. Du får et indblik i den misundelse, der herskede mellem malerne i forhold til både modeller og motiver. Film for voksne Tid: 6. oktober kl. 11 Se mere om filmen på Facebook og vallensbaek.dk/ fremtidensborgerhus Fjender eller venner Mød Ahmed Akkari og Naser Khader Tid: 7. oktober kl Pris 65 kr., billetter købes via vallensbaek.dk/kalender Under Muhammed-krisen var de dødsfjender, men siden Ahmed Akkari rakte hånden ud mod Naser Khader i efteråret 2013, har de sammen rejst rundt for at oplyse og tage kampen op mod islamismen. Hør dem diskutere radikalisering, jihadisme, integration, islam, opdragelse, demokrati, ytringsfrihed og retten til personlig frihed - og deltag selv i debatten. Film for voksne Tid: 20. oktober kl. 11 Sted: Pilehaveskolen, Dramasalen Se mere om filmen på Facebook og vallensbaek.dk/ fremtidensborgerhus Hvordan har din Facebook-dag været? Foredrag om børn og unges digitale liv med Erroll Marshall Tid: 21. oktober kl Sted: Fremtidens Borgerhus, men du skal booke billet via vallensbaek.dk/ kalender fra den 27. september Mange forældre oplever at stå på sidelinjen af deres børns digitale liv. Erroll Marshall vil forsøge at give forældre en dybere forståelse af den unges digitale hverdag og give konkrete ideer og redskaber til, hvordan du kan tage ansvar som forælder, også på det digitale område. Guldlok og de tre bjørne Børneteater for de 2-4 årige v/teatret på Hjul Tid: 25. oktober kl , men du skal booke billet via vallensbaek.dk/ kalender fra den 11. oktober Guldlok farer vild i skoven og kommer til bjørnenes hus, hvor hun spiser af grøden. Hun prøver stolen og falder i søvn i sengen, indtil bjørnene kommer hjem. 10 VALLENSBÆK NU

11 FREMTIDENS BORGERHUS Film for voksne Tid: 3. november kl. 11 Se mere om filmen på Facebook og vallensbaek.dk/ fremtidensborgerhus DTU science show Tid: 8. november kl Sted: Fremtidens Borgerhus Spektakulære kemiske reaktioner, eksplosioner og visualisering af abstrakte fysiske fænomener. Kig forbi, det bliver en vild time i selskab med studerende fra DTU, der gør kemi og fysik levende og nærværende. Kvalifikationsturnering til Vestegns-FIFA Tid: Uge 46/47 Sted: Fremtidens Borgerhus Vær med i kvalifikationsturneringen op til den store VestegnsFIFA finale i Glostrup den 21. november. Mor til et misbrugt barn Tabunedbrydende foredrag v/sexolog Charlotte Keller Tid: 18. november kl , men du skal booke billet via vallensbaek.dk/ kalender fra den 25. oktober En dag opdager Charlotte Keller, at hendes eksmand har misbrugt hendes to børn gennem flere år. Hun går i chok, skammer sig og kæmper med skyldstanken om, hvorfor hun ikke opdagede det. Hør hendes historie, og få gode råd, hvis du selv eller en, du kender, står i en lignende situation. I svalens fodspor Børneteater for de 3-8-årige med Stine Michel og Birgit Lykke Tid: 22. november kl , men du skal booke billet via vallensbaek.dk/ kalender fra den 8. november Mord og hvad så mere? Foredrag v/ forfatter Lars Kjædegaard Tid: 3. november kl Vallensbæk Rådhus, men du skal booke billet via vallensbaek.dk/ kalender fra den 11. oktober Mød forfatteren bag de anmelderroste kriminalromaner om drabsefterforskerne Anita Hvid og Thor Belling. For Lars Kjædegaard er et mord en metafor for vores mest ekstreme følelser. Men i kølvandet på et mord sker der en hel masse andre ting, og det er dem, hans bøger handler mest om. Take Away Opera Tid: 12. november kl Sted: Pilehaveskolen, auditoriet, men du skal booke billet via vallensbaek.dk/ kalender fra den 18. oktober Om du er garvet operafan eller blot nysgerrig på operaens forunderlige verden betyder intet, når Take-Away-Opera giver en musikalsk introduktion til operaen. De synger, spiller og fortæller om de største operaer fra renæssancen og frem til det 20. århundrede. Det bliver en time med romantik, galskab, saftigt begær og drama! Nordisk Spilledag Game on! Tid: 15. november kl Sted: Fremtidens Borgerhus For tredje år i træk deltager Fremtidens Borgerhus i Nordisk Spildag. Vi fylder huset med spil af enhver slags. Du kan spille forskellige computer- og brætspil og deltage i andre gaming-aktiviteter. De to veninder Trolderose og Trommelise tager på en musikalsk rejse igennem solens, månens og dyrenes land. De rejser i svalens fodspor og oplever alverdens musik og sang på deres vej. VALLENSBÆK NU 11

12 FREMTIDENS BORGERHUS Film for voksne Tid: 24. november kl. 11 Sted: Pilehaveskolen, Dramasalen Se mere om filmen på Facebook og vallensbaek.dk/ fremtidensborgerhus Michael Ancher og P.S. Krøyer - venner og rivaler Foredrag med Mia Bowden Christiansen, ARKEN Tid: 26. november kl Sted: Pilehaveskolen, auditoriet, men du skal booke billet via vallensbaek.dk/ kalender fra den 1. november Jul i Vallensbæk Tid: 29. november kl Sted: Fremtidens Borgerhus Vi fylder huset med boder, hvorfra kreative mennesker kan sælge hjemmelavede juleting. Vil du have en bod, så ring til Bettina Schnegelsberg-Laursen på tlf: I børnebiblioteket laver vi juleklippeværksted. Med udgangspunkt i Arkens udstilling om de to skagensmalere, fortæller Mia Bowden om forholdet mellem de to kunstnere og de værker, Ancher og Krøyer skabte i Skagen, som bød på mange motiver, som de to kredsede om igen og igen. Film for voksne Tid: 1. december kl. 11 Sted: Vallensbæk Rådhus Se mere om filmen på Facebook og vallensbaek.dk/ fremtidensborgerhus Juleshow med Gideonskolen Tid: 18. december kl Sted: Fremtidens Borgerhus Børnene fra Gideonskolen synger og spiller 12 VALLENSBÆK NU

13 KULTUR I uge 37 er der fokus på kulturen, både lokalt i Vallensbæk og på tværs af kommunerne på Vestegnen. Se programmet på og på Mosens Dag Søndag den 7. september er der Mosens Dag som led i kulturugen. Der vil være masser af telte og boder fra Vallensbæks mange foreninger. Oplev streetart, stå på vandski, se børneteater og karateopvisning. Du kan sejle med modelskibe eller køre med fjernstyrede biler. Det hele foregår i området ved Mosen. Se programmet på I forbindelse med Vestegnens Kulturuge åbner DIAS en ny udstilling og afholder spændende digitale workshops. Western på Havnen Fredag den 12. september forvandler vi Vallensbæk Havn til et westernsamfund med ridende cowboys og indianere. Du kan konkurrere med dine venner i bue- og riffelskydning, afprøve dine evner inden for linedance, spise chili con carne og majskolber fra bål, kaste med lasso og meget mere. Når mørket falder på, viser vi westernfilm på storskærm i det fri. Gadekærskoncert med Erann DD den 21. august kl Årets solist Erann DD synger bl.a. sine hits "When You're Around" og "Når hjertet ser", og solisterne fra koret giver en række numre. I anledning af Digital Interactive Art Space Shu-bi-duas 40 års jubilæum i år synger koret bl.a. også et Shu-bi-dua-potpourri og masser af kendte Disney-sange. Orkesteret består atter i år af otte mand under ledelse af Lars Jørgensen. Vallensbæk Kirkes Kor giver prøver på deres repertoire, der strækker sig fra musical-sange og til Rock- og R n B-numre. Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding. Der er tradition for, at man denne dag medbringer sin egen madkurv eller støtter KFUM-spejderne og Lions Club ved at købe vin, øl, vand og pølser i deres boder. Vallensbæk Rundt den 17. august I år er det KFUM-spejderne, som står for at afholde Vallensbæk Rundt. Det foregår søndag den 17. august ved Spejderhytten Mosebo, på Rendsagervej 3. Parkeringsmulighederne ved startstedet er begrænset. Tag familien med, og nyd dagen på græsplænen ved spejderhytten eller området omkring. Børn og unge har mulighed for at poppe popcorn over bål sammen med spejderne mod en lille betaling. Du kan tilmelde dig følgende ruter og discipliner: Løb: 5 km (L5), 10 km (L10), 15 km (L15) Cykel: 15 km (C15) Orienteringsløb: ca. 10 km med 15 poster (O10) Der er check-in fra kl. 9, og deltagerne bliver sendt af sted fra kl. 10. Prisen for deltagelse i løbene er 50 kr. ved tilmelding før den 11. august, derefter 60 kr., og det inkluderer startnummer, diplom, tidstagning, kildevand samt frugt ved målstregen. Tilmelding sker til strandboerne.dk. Betalingen overføres til reg kontonr og angives med Motion+rute+fuldenavn (fx Motion C15 Anders Andersen ). VALLENSBÆK NU 13

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Velkommen til Vallensbæk

Velkommen til Vallensbæk Velkommen til Vallensbæk Program Kl. 9.00 Let morgenmad Borgmester Henrik Rasmussen byder velkommen og fortæller om Vallensbæk Kl. 9.30 Cykler vi af sted Kl. 11.30 Pit-stop ved Sundhedshus Nordmarken,

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2?

Folkeskolereformen. Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen ÅR 2 Folkeskolereformen erfaringer efter år 1 Hvad har vi lært og hvordan tænkes år 2? Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. Ét år er gået, og vi vil i dette nyhedsbrev give

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad.

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 1. jul Mal med sæbebobler

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Årshjulet: Ekstra frugt eller bær? Kaffepauser: Håndbolddag og Kom ud af Pomfritten :

Årshjulet: Ekstra frugt eller bær? Kaffepauser: Håndbolddag og Kom ud af Pomfritten : Årshjulet: Vi har endnu ikke fået planlagt vores fælles årshjul for hele året, så derfor er der ikke en overordnet plan for hvilke temaer og aktiviteter året kommer til at bestå af. I får mere info om

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet!

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Grønvangskolen den 24.06.14 Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I år er det ikke blot et nyt skoleår, som afsluttes. Med den nye folkeskolereform

Læs mere

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Juniorklubben Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 www.lejreungdomsskole.dk/juniorklubber Bankoverførsel: Danske Bank - reg. nr.

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

2014_Stor møde_ny_indskoling_maj

2014_Stor møde_ny_indskoling_maj 1 Indskoling aug. 2014 Dagsorden & velkomst kl.17.00 Fællessang (5 min.) Præsentation en tak, lidt historik og forventninger til i dag (15 min.) Folkeskolereformen, det kommunale grundlag (5 min.) Den

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

Oplæg om skolereformen på Karup Skole

Oplæg om skolereformen på Karup Skole Oplæg om skolereformen på Karup Skole Tirsdag d. 3. juni 2014 Skoleleder Thomas Born Smidt SFO-leder Susanne Ruskjær 1 Indhold og program. Lidt historik og hvad er hvad? Skolereformens indhold og begreber.

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset.

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Sommerlejren: er absolut en af klublivets højdepunkter, den går i år til

Læs mere

Juniorklubben i Hvalsø

Juniorklubben i Hvalsø Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: April - Juni 2015 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i 6., 7. eller 8. klasse. Her kan du hygge dig sammen med mange nye venner

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Invitation Vestegnens Kulturuge & Børnekulturugen & Frivillig FredagsFejring september 2016

Invitation Vestegnens Kulturuge & Børnekulturugen & Frivillig FredagsFejring september 2016 Invitation Vestegnens Kulturuge & Børnekulturugen & Frivillig FredagsFejring 10.-18. september 2016 1 Indhold Temaet for Vestegnens Kulturuge... 4 Idéer til aktiviteter... 4 Hvor og hvornår foregår det?...

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

MØLLESKOLEN August 2014

MØLLESKOLEN August 2014 MØLLESKOLEN August 2014 Hvad ved vi nu? Hvad er opgaven? Fokus på læring Skoledagens opbygning Klasser Forventninger Lektiecafé og hjemmearbejde Næste skridt Spørgsmål Reformens mål Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Maj/juni 2015 Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Ekstra-valg til brugerråd Fordi et medlem af brugerrådet stopper, har brugerrådet besluttet at afholde valg af et nyt medlem.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen LØRDAG AFTEN 18 24 Velkommen til Håndboldevent 2012 for Vi byder velkommen til en stor håndboldweekend for alle interesserede. Vi håber at rigtig mange børn og

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer Tlf. nummer:

SFO1 Pavillonen sommer Tlf. nummer: Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og Gøgl-temauge i Pavillonen. Juni måned betyder

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

VELKOMMEN I PARKSKOLENS SFO. Et menneske, som er elsket og får knus, lærer at føle kærlighed til verden

VELKOMMEN I PARKSKOLENS SFO. Et menneske, som er elsket og får knus, lærer at føle kærlighed til verden VELKOMMEN I PARKSKOLENS SFO Fynsvej 51b, 6000 Kolding Tlf. 79 79 79 30 Et menneske, som er elsket og får knus, lærer at føle kærlighed til verden Vi glæder os til at lære jer at kende og håber I bliver

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre PEDER LYKKE SKOLEN Skolen uden døre 1 Velkommen På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har overskud til

Læs mere

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Indledning For at give alle medarbejdere, elever og forældre et fundament at starte på i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 2014, har vi udarbejdet

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE INDLEDNING På Tolstrup-Stenum Friskole er samarbejdet mellem skole og hjem en forudsætning for at lave god skole, og derfor valgte vi, at der

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013 Info folder om Bikuben 2013 1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger s. 3 Åbningstider s. 3 P-plads-forhold s. 3 Usynlige grænser s. 4 ForældreIntra s. 4 Fravær s. 5 Ferie s. 5 Mad s. 5 Eftermiddagsmad

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere