Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser for opkobling til Beredskab Fyns vagtcentral.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser for opkobling til Beredskab Fyns vagtcentral."

Transkript

1 Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser for opkobling til Beredskab Fyns vagtcentral. Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, Brandventilations-, gasalarms-, sprinkler-, vandtåge- eller rumslukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk Brand- Og Sikringsteknisk Instituts (DBI) forskrifter/retningslinjer, eller anden anerkendt standard eller retningslinje efter nærmere aftale med Beredskab Fyn. Alle afvigelser i forhold til gældende forskrifter og regler skal godkendes forud for anlæggets etablering, og bekræftes skriftligt af Beredskab Fyn, hvorefter de indgår som bilag til aftalen om alarmoverføring. 2. Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts forskrifter/retningslinjer for brandsikringsanlæg er: - Retningslinje 027, Brandventilationsanlæg, gældende (ABV-anlæg) - Retningslinje 232, ABA. Projektering, installation og vedligeholdelse, gældende (ABA-anlæg) - Forskrift 233, Automatiske gasalarmanlæg, gældende (AGA-anlæg) - Forskrift 253, Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas, gældende (ARS-anlæg) - Retningslinje 251/4001, Automatiske Sprinkleranlæg, gældende (AVS-anlæg) - Retningslinje 254-1, Vandtågesystem i bygninger Projektering, installation og vedl. 2013, gældende - Retningslinje , gældende 3. Brandsikringsanlægget skal installeres og vedligeholdes af en af Dansk Brand- Og Sikringsteknisk Institut (DBI) godkendt installatør, ved brug af godkendte komponenter og systemer. 4. Brandsikringsanlægget skal inspiceres og godkendes af et inspektionsselskab en gang om året, der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. DS/EN ISO/IEC Beredskab Fyns supplerende vilkår: 5. Anlægget skal etableres med differentieret alarmafgivelse (zoneinddelinger) efter Beredskab Fyns krav. I display i centralskab, skal der i linie nr. 2 indføres en letforståelig tekst, som ud over gruppe og detektor nr., angiver den lokale betegnelse, etage m.v. 6. Adgangsvejen til anlæggets betjeningsudstyr skal afmærkes efter nærmere aftale med Beredskab Fyn. 7. Placeringen af anlæggets betjeningsudstyr skal godkendes af Beredskab Fyn. 8. Ved anlæggets betjeningsudstyr skal der opsættes en kortfattet instruks for indsatspersonalets betjening af anlægget. Instruksen skal forelægges Beredskab Fyn til godkendelse. Evt. nødvendige nøgler til anlæggets betjeningsudstyr skal monteres i kæde og nøgleboks. 9. Ved brandalarm må anlægget ikke reetableres før der har været en fra Beredskab Fyn på stedet, eller der er givet tilladelse til dette fra Beredskab Fyn. 10. Anlæggets orienteringsplaner skal udarbejdes i overensstemmelse med Beredskab Fyns eventuelle særlige krav. 11. Installatøren skal afsætte mindst 1 time til instruktion i betjeningen af centraludstyret til anlægs bruger, samt eventuelle procedure for Beredskab Fyns personel. Side 1 af 11

2 12. Senest 1 uge forud for tilslutningen af alarmforbindelser til vagtcentralen, - skal følgende fremsendes til Beredskab Fyn: - kopi af færdigmeldingen til et inspektionsselskab, der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. DS/EN ISO/IEC med anmodningen om inspektion. - Udfyldt tilslutningsskema til ABA. Skemaet kan findes på Beredskab Fyns hjemmeside 13. Af hensyn til indsatspersonalets adgangsforhold i tilfælde af alarm, skal der udleveres nøgler, som giver adgang til bygningen på grunden samt alle overvågede områder. Hvis der er andet adgangssystem end en nøgle til cylinder, skal dette godkendes af Beredskab Fyn med dertil hørende krav. 14. De udleveret nøgler jf. punkt 13, skal opbevares i en nøgleboks eller nøglerør som passer til Beredskab Fyns ABA nøglesystem. 15. Udgifter i forbindelse med nøgler for adgang og opbevaring af disse nøgler jf. punkt 13 og 14, påhviler altid anlægsejeren. 16. Det er anlægsejers pligt at holde nøgler for adgang opdateret samt at evt. nøglebokse, nøglerør, hængelåse og cylinder er vedligeholdt og funktionsdygtig. 17. Nøgleboks, nøglerør, hængelås og cylinder kan bestilles ved Beredskab Fyn. Priser kan se i punkt Placeringen af nøglebokse, nøglerør, hængelåse og cylinder skal aftales med Beredskab Fyn. - montagen af nøglebokse, nøglerør, hængelåse og cylinder skal foretages af egne håndværkere. - sikring af nøgler i nøgleboksen er Beredskab Fyn uvedkommende. - nøgleboks, nøglerør og cylinder skal placeres i en højde mellem 1,0 og 1,3 meter. - ved/på nøglebokse, nøglerør, hængelåse og cylinder skal opsættes et ca. 5 5 cm stort skilt med brandsymbol (hvid halvmåne) på rød baggrund, alternativt et rødt skilt med hvid skrift BEREDSKAB FYN med en skriftstørrelse på mindst 25 mm. Skiltet skal udføres efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning. 19. Der skal være opmærksomhed omkring Beredskab Fyns adgangsforhold. Vejledning kan fås på eller ved kontakt til Myndighedsafdelingen. 20. Start/stop poll - samt afprøvning af alarmtransmissionen foretages af vagtcentralen i samråd med anlægsinstallatøren og skal aftales forud. 21. Alarmtransmissionen kan alene idriftsættes endeligt efter Beredskab Fyns godkendelse. 22. Inden idriftsættelse af anlægget skal der være indsendt et kodeord til Beredskab Fyn, som skal bruges ved udkoblinger. Uden kodeord kan anlæg ikke sættes i service ved Beredskab Fyn. Alarmoverførelse: 23. Beredskab Fyn accepterer alarmtransmissionerne type 1 transmission og type 2 transmission, udført efter DBI retningslinje 232, ABA. Projektering, installation og vedligeholdelse, gældende, afsnit samt Anneks A, dog jf. punkt Beredskab Fyn modtager kun alarmtransmissioner via det udstyr som Beredskab Fyn har til rådighed, som er alarmtransmissioner via TDC s alarmnet og alarmtransmissioner via Beredskab Fyns irissender. 25. Såfremt det konstateres at alarmtransmissionsudstyret ikke kan opretholdes en stabil forbindelse iht. punkt 32 og 43 eller der kommer for mange fejlmeldinger, som Beredskab Fyn vurderer i hvert enkelt tilfælde, kan Beredskab Fyn kræve at der i stedet for type 2 transmission etableres en type 1 transmission (dedikeret forbindelse) eller ved type 1 transmission at anlægget skal udbedres, så der er en stabil forbindelse eller/og fejlmeldingerne ophører. Side 2 af 11

3 Beredskab Fyn har følgende ekstra krav til alamtransmissionerne. Type 1 transmission: 26. Alarmtransmissionen skal udføres via dedikerede forbindelser (fast opkoblede) til alarmnettet. Figur Ved udfald af transmissionslinjen skal der øjeblikkelig placeres en brandvagt ved alarmtransmissionscentralen, der kan ringe 112 ved en evt. brandalarm på alarmtransmissionscentralen. Type 2a transmission: 28. Alarmtransmissionen udføres med en ikke dedikerede fast opkoblet kabelforbindelse som primær forbindelse samt med et mobilt bredbånd som sekundær forbindelse til Alarmnettet. Figur Der skal fremsendes en skitse med beskrivelse på opbygningen af alarmtransmissionen fra alarmtransmissionscentralen (ABA-central) til Beredskab Fyns vagtcentral. Skitsen og beskrivelsen skal være så detaljeret at de kan bruges til inspektion og godkendes af et akkrediteret inspektionsselskab, DANAK iht. DS/EN ISO/IEC Eventuelle VPN servere der modtager alarmtransmissionen skal være med redundant internet. 31. Det mobile bredbånd skal være udført med et prioriteret nummer. 32. Den kablet transmissionsforbindelse og den mobile bredbåndsforbindelse skal hver især have en driftssikkerhed på minimum 99,8% oppetid over 12 måneder og minimum 98,5% oppetid over 1 måned. Det anbefales at der opsættes en udvendig antenne. 33. En gang om året skal et akkrediteret inspektionsselskab, der er godkendt til inspektion af brandsikringsanlæg, DANAK iht. DS/EN ISO/IEC 17020, godkende at hver af alarmtransmissionsforbindelserne overholder punkt 32. Godkendelsen skal fremsendes til Beredskab Fyn. 34. Ved udfald af den primære alarmtransmissionslinie skal der sendes et signal til Beredskab Fyns alarm/vagtcentral efter 5 minutters udfald. 35. Ved udfald af den sekundær alarmtransmissionslinie skal der sendes et signal til Beredskab Fyns alarm/vagtcentral efter 30 minutters udfald. 36. Ved udfald af begge alarmtransmissionslinier skal der sendes et signal til Beredskab Fyns alarm/vagtcentral med det samme. 37. Ved udfald af begge transmissionslinjer skal der øjeblikkelig placeres en brandvagt ved alarmtransmissionscentralen, der kan ringe 112 ved en evt. brandalarm på alarmtransmissionscentralen. 38. Kabler fra transmissionsudstyret skal være fastlåst i samlingspunkter så disse ikke kan tages ud ved et uheld samt tydligt markeret. Dette skal gøres helt ud til det punkt linjen overgår til det offentlige net. Figur 4. Type 2b transmission: 39. Alarmtransmissionen udføres med en ikke dedikerede fast opkoblet kabelforbindelse som primær forbindelse, samt med et mobilt bredbånd som sekundær forbindelse. Figur Der skal fremsendes en skitse med beskrivelse på opbygningen af alarmtransmissionen fra alarmtransmissionscentralen (ABA-central) til Beredskab Fyns vagtcentral. Skitsen og beskrivelsen skal være så detaljeret at de kan bruges til inspektion og godkendes af et akkrediteret inspektionsselskab, DANAK iht. DS/EN ISO/IEC Det mobile bredbånd skal være udført som GPRS med multi-roaming. 42. VPN server der modtager alarmtransmissionen skal være med redundant internet. Side 3 af 11

4 43. Den kablet transmissionsforbindelse og den mobile bredbåndsforbindelse skal hver især have en driftssikkerhed på minimum 99,8% oppetid over 12 måneder og minimum 98,5% oppetid over 1 måned. 44. En gang om året skal et akkrediteret inspektionsselskab der er godkendt til inspektion af brandsikringsanlæg, DANAK iht. DS/EN ISO/IEC 17020, godkende at hver af alarmtransmissionsforbindelserne overholder punkt 43. Godkendelsen skal fremsendes til Beredskab Fyn. Det anbefales at der opsættes en udvendig antenne. 45. Ved udfald af den primære alarmtransmissionslinie skal der sendes et signal til Beredskab Fyns alarm/vagtcentral efter 5 minutters udfald. 46. Ved udfald af den sekundære alarmtransmissionslinie, skal der sendes et signal til Beredskab Fyns alarm/vagtcentral efter 30 minutters udfald. 47. Ved udfald af begge alarmtransmissionslinier skal der sendes et signal til Beredskab Fyns alarm/vagtcentral med det samme. 48. Ved udfald af begge transmissionslinjer skal der øjeblikkelig placeres en brandvagt ved alarmtransmissionscentralen, der kan ringe 112 ved en evt. brandalarm på alarmtransmissionscentralen. 49. Kabler fra transmissionsudstyret skal være fastlåst i samlingspunkter, så disse ikke kan tages ud ved et uheld samt tydligt markeret. Dette skal gøres helt ud til det punkt linjen overgår til det offentlige net. Figur 4. ANLÆGSDRIFT. 50. Inden tilslutningen til vagtcentralen skal anlægget godkendes af Beredskab Fyn. 51. Før Beredskab Fyn kan idriftsætte alarmforbindelsen fra det automatiske sikringsanlæg skal følgende forhold være opfyldt: - at der foreligger en godkendende 1. gangs inspektionsrapport fra et inspektionsselskab, der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. DS/EN ISO/IEC at Beredskab Fyn har modtaget de nødvendige oplysninger om adgangsforhold, placering af blitz, og nøgleboks, betjening af kontrol- og betjeningspanel samt evt. særlige forhold. Disse oplysninger skal danne grundlag for Beredskab Fyns forholdsordre i forbindelse med alarm fra sikringsanlægget. - at nøglen jf. afsnit 14 er placeret i nøgleboksen. - at Beredskab Fyns indsatspersonel er instrueret i sikringsanlæggets virkemåde og betjening samt evt. særlige forhold i bygningen som skal iagttages. Dette betyder at der eventuelt skal øves over flere dage. 52. Der skal altid være minimum 3 kontaktpersoner eller kun 2 hvis den ene af disse er et døgnbemandet vagtfirma oplyst til Beredskab Fyn. Der er anlægsejers pligt at holde disse kontaktpersoner opdateret. 53. Anlægget skal inspiceres og godkendes mindst 1 gang årligt af et inspektionsselskab, der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. DS/EN ISO/IEC Anlægsejeren er ansvarlig for, at eventuelle fejl og mangler nævnt i inspektionsrapporten bliver rettet snarest. 54. Anlægget skal serviceres af en af Dansk Brandteknisk Institut godkendt installatør, der er godkendt til det pågældende system. Serviceringsterminerne skal være i overensstemmelse med det for anlægget gældende. 55. Anlægsinstallatøren skal instruere anlægsejeren og dennes særligt udpegede ansvarlige personer i driften, betjeningen og kontrollen af anlægget. 56. Anlægsafprøvninger skal gennemføres i overensstemmelse med DBI retningslinie 005, Automatiske brandsikringsanlæg, drift og vedligeholdelse, gældende. 57. Til- og frakoblinger af anlægsdele og anlægsafsnit, skal indskrænkes til det mindst mulige såvel i tid som i omfang. Der gøres opmærksom på at frakoblinger kan have forsikringsmæssige konsekvenser. Side 4 af 11

5 58. I tilfælde af anlægsudkoblinger, frakobling og afbrydelse af alarmforbindelsen til vagtcentralen, skal der etableres skærpet opsyn i virksomheden/institutionen. 59. Hvis anlægget går i fejl eller ikke kan kobles ind i normal drift efter evt. alarm, skal der tilkaldes servicevirksomhed (installatørfirma) til udbedring af fejlen samt etableres skærpet opsyn med virksomheden/stedet. 60. Ved alarm eller fejl på anlægget skal der møde en kontaktperson på stedet for at overtage anlægget eller udbedre evt. fejl på anlægget. Kontaktpersonen skal være på stedet inden for 1 time. Hvis der ikke kan fås fat i nogen kontaktpersoner eller tidsfristen på 1 time ikke kan overholdes, vil Beredskab Fyn tilkalde servicevirksomhed (installatørfirma) på anlægsejers regning. 61. Udgifter i forbindelse med tilkald af installatørfirma/servicevirksomhed/brandvagten til fejludbedring eller evt. skærpet opsyn påhviler altid anlægsejeren. 62. Beredskab Fyn er ikke ansvarlig for teleselskabernes eventuelle afbrydelser af alarmforbindelsen til vagtcentralen. MISLIGEHOLDELSE. 63. Beredskab Fyn forbeholder sig ret til at foranledige frakobling af alarmtransmission til et anlæg, såfremt det ikke betjenes og vedligeholdes tilfredsstillende, at tilslutningsbestemmelserne ikke overholdes eller såfremt andre forhold af bygnings- eller sikkerhedsmæssig karakter tilsidesættes. 64. Frakobling af alarmtransmissionen kan udløse drifts- og sikkerhedsmæssige påbud. 65. Udgifter i forbindeles med evt. brandvagter påhviler anlægsejer. ØKONOMI. 66. Udgiften til anlæggets etablering - herunder tilslutningen af alarmforbindelsen til teleselskaberne påhviler anlægsejeren. 67. Til dækning af Beredskab Fyns og vagtcentralens udgifter i forbindelse med anlægget, betales en tilslutningsafgift (årsgebyr). 68. Den årlige afgift opkræves hver år pr. tilmeldte måned. 69. Der opkræves forholdsmæssig årlig afgift i oprettelsesåret. 70. Der ydes ikke refusion vedrørende den årlige afgift i tilfælde af anlæggets nedlæggelse. 71. Beredskab Fyns udgifter til udrykning til "blinde alarmer", skal refunderes af anlægsejeren. Udgiften udgør pt. 5195,00 kr. Side 5 af 11

6 72. Opkobling via alarmnettet med et stk. automatisk brandalarm: Tilslutningsafgift (oprettelse) ,00 kr. Dertil kommer årlig afgift på en standarttilslutning og årligt eftersyn af nøgleboks ,00 kr. Oprettelse, ABA Oprettelse, Nøgleboks Oprettelse, Nøglerør Oprettelse, Hængelås Oprettelse, Cylinder Levering af nøglerør/nøgleboks Overvågning af nøglerør/nøgleboks Årsgebyr, ABA Årsgebyr, Nøgleboks/nøglerør uden ABA 4222,00 kr. 4728,00 kr. 3391,00 kr. 3656,00 kr. 2427,00 kr. 798,00 kr. 645,00 kr. 6684,00 kr. 823,00 kr. Priserne reguleres årligt pr. 1. april og er oplyst eksklusiv dansk moms. ANSVAR. 73. Et hvert ansvar for et anlægs forskriftsmæssige virkemåde og drift samt for AlarmNettet, er Beredskab Fyn uvedkommende. 74. Det er anlægsejers ansvar at der altid er alarmforbindelse til Beredskab Fyns vagtcentral. 75. Beredskab Fyn kan ikke gøres ansvarlig eller erstatningspligtig for ikke at have udstyr til modtagelse af alarmtransmissioner efter EN eller anden retningslinjer. 76. Beredskab Fyn kan ikke gøres ansvarlig eller erstatningspligtig for at der ikke er alarmforbindelse eller at alarmtransmissionen ikke kommer igennem til Beredskab Fyns vagtcentral ved en evt. brand. 77. Beredskab Fyn kan ikke gøres erstatningspligtig for skader der er opstået som følge af at der ikke er alarmforbindelse eller at alarmtransmissionen ikke kommer igennem til Beredskab Fyns vagtcentral. 78. Det er anlægsejerens ansvar, at anlægget til stadighed opfylder de krav og normer, der fremgår af nærværende betingelser og aftalen. Anlægsejeren er ansvarlig for alle skader, der måtte opstå - direkte eller indirekte - som følge af manglende opfyldelse. 79. Beredskab Fyn påtager sig alene at reagere på modtagne signaler. 80. Beredskab Fyn kan ikke mødes af økonomiske krav af nogen art herunder Driftstab - Tidstab - Avancetab - Andre direkte eller indirekte tab. 81. I tilfælde af, at den i nøgleboksen deponerede eller til Beredskab Fyn udleverede adgangssystem ikke giver adgang til brandsikringsanlægget, dvs. til bygningen på grunden, de overvågede lokaliteter og adgangsvejene hertil, er Beredskab Fyn uden ansvar for skade påført døre, porte, vinduer og lignende i forbindelse med Beredskab Fyns adgang ved tilkaldelse fra brandsikringsanlægget. OPSIGELSE. 82. Anlæg, hvor der i byggetilladelsen er sat krav om automatisk brandsikringsanlæg med alarmoverførelse, kan ikke opsiges uden forudgående tilladelse fra myndigheden der har udstedet byggetilladelsen og Beredskab Fyn. 83. Frivillige anlæg, skal skriftligt opsiges med mindst 1. måneds varsel af anlægsejer. Side 6 af 11

7 Der tages forbehold for prisændringer, trykfejl samt ændringer i lovgivning der kan have indflydelse på ovennævnte. Beredskab Fyn, rev. 31. august 2016 Side 7 af 11

8 Figurerne er vejledende Side 8 af 11

9 Figurerne er vejledende Side 9 af 11

10 Figurerne er vejledende Side 10 af 11

11 Figurerne er vejledende Figur 4 Markering: ABA MÅ IKKE TRÆKKES UD Låsning: Side 11 af 11

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelserudarbejdet i samarbejde Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og Dok: 232685-13 Rev.:

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Bestemmelser For Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Formål Der skal til Østjyllands Brandvæsen, Forebyggende afdeling, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

AUTOMATISKE BRANDALARMERINGS ANLÆG TILSLUTNINGSAFTALE OG BETINGELSER FOR REDNINGSBEREDSKABETS MODTAGELSER AF ALARMER

AUTOMATISKE BRANDALARMERINGS ANLÆG TILSLUTNINGSAFTALE OG BETINGELSER FOR REDNINGSBEREDSKABETS MODTAGELSER AF ALARMER AUTOMATISKE BRANDALARMERINGS ANLÆG TILSLUTNINGSAFTALE OG BETINGELSER FOR REDNINGSBEREDSKABETS MODTAGELSER AF ALARMER Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Manøvej 25 4700 Næstved 5578 7800 msbr@msbr.dk

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Juni 2016 Version 1.1 Indhold Indhold... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Anlægget... 3 3.0 Supplerende vilkår... 4 4.0 Anlægsdrift... 7 5.0 Misligholdelse...

Læs mere

Betingelser for Beredskab & Sikkerheds modtagelse af alarmer

Betingelser for Beredskab & Sikkerheds modtagelse af alarmer Betingelser for Beredskab & Sikkerheds modtagelse af alarmer 12. oktober 2016 RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND Vestergrave 30 8900 Randers Tlf. 8959 4000 post@bsik.dk www.beredskabogsikkerhed.dk 0. Generelt

Læs mere

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg

Bestemmelser. for. automatiske brandsikringsanlæg Beredskabsmyndighederne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre & Rødovre Kommuner Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Februar 2014 (O) Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg Side

Læs mere

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 3. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej

Læs mere

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel

Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel Forebyggende afdeling Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel 2. udgave februar 2009 Retningslinier ved etablering af brandsikringsanlæg med alarmoverførsel til Rudersdal

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Anlægsejer: Adresse: Tlf. Attention: E-mail: Anlægsnavn: Adresse: FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Kontaktperson: Driftansvarlig: Tlf.nr.: Tlf.nr.: Anlægsinstallatør: Ansvarlig: Godkendelsesnr.:

Læs mere

Vejledning om aflåsning af porte m.v.

Vejledning om aflåsning af porte m.v. Vejledning om aflåsning af porte m.v. Hovedstadens Beredskab Forebyggelse Brandteknik Bag Rådhuset 3 1550 København V. Tlf.: 33 43 10 00 www.hbr.dk Marts 2017 Revisions nr. (første udgave) Side 1 af 8

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg

Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg Færdigmelding til inspektion af varslingsanlæg Anlægsejer Firma/institution Tlf. Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn Tlf. tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Statistisk analyse af ABA- og AVS-anlæg inspiceret af DBI i 2015 og 2016 Dato : 16. januar 2017 Version:

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation

Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation Anlægsejer Firma/institution Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Færdigmelding af brandalarmanlæg

Færdigmelding af brandalarmanlæg Færdigmelding af brandalarmanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg

Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg Færdigmelding til inspektion af brandalarmanlæg Anlægsejer Firma/institution Tlf. Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn Tlf. tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Sprinkleranlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-02 Rapport udstedt: 2013-12-04 Inspektør: Kjeld Norbert Petersen

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Færdigmelding af brandventilationsanlæg

Færdigmelding af brandventilationsanlæg Færdigmelding af brandventilationsanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning

Læs mere

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT DBI RAPPORT Inspektionsrapport Brandalarmanlæg - Den Selvejende Almene Ok Ældreinstitution Plejecenter Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-4, 4560 Vig St. Sag: IB06343 Inspektion udført: 23. januar 2017 af Claus

Læs mere

Fællesmagasinet for Museer i Midt og Østjylland. Brandmyndighedens identifikation: 6-03-02-0644

Fællesmagasinet for Museer i Midt og Østjylland. Brandmyndighedens identifikation: 6-03-02-0644 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Fællesmagasinet for Museer i Midt og Østjylland Lollandsvej 10, 8900 Randers C Inspiceret af: Jan Pedersen Inspektion den: 15. maj 2013 RMG sagsnummer: 15484-3-2013 Brandmyndighedens

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

DBI retningslinie 006

DBI retningslinie 006 2. udgave Januar 2010 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter,

Læs mere

Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg

Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: RMG sags nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 6. maj 2014: Side 52 punkt 5.3.6, afsnit 4. ændres til: Punktrøgdetektorer

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 2. udgave Marts 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut DBI retningslinie 232 Automatiske brandalarmanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Vejledning Februar 2002

Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Vejledning Februar 2002 Vejledning Februar 2002 Særlige sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs og industrivirksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) DBI Report 2009:02 1. april 2009 Statistisk analyse af AVS-anlæg inspiceret 2008 Rolf Knudsen Henrik Bygbjerg 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Færdigmelding af varslingsanlæg

Færdigmelding af varslingsanlæg Færdigmelding af varslingsanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Færdigmelding af rumslukningsanlæg

Færdigmelding af rumslukningsanlæg Færdigmelding af rumslukningsanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52. Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet: DBI Retningslinje 001 4. udgave August 2013, Byggedata, opdateret 3. juli Punkt Rettelse Vedtaget dato Ændres Punkt 52 Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:

Læs mere

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler:

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler: Vejledning for udførelse af brandmandspaneler: Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2013 Side 2 af 8 Denne vejledning har

Læs mere

AIA-katalog Fane 10 Definitioner

AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 10 Definitioner Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Definitioner...

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 23. juni 2014: Side 29 punkt 3.1.2 afsnit vedr. uudnyttelige tagrum udgår

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Juli 2016 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Vejledning til Kontrolcentralaftalen. Januar 2017

Vejledning til Kontrolcentralaftalen. Januar 2017 Vejledning til Kontrolcentralaftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 LEVERANDØR & AFTALENS VARIGHED Leverandør Der er indgået rammeaftale med én leverandør, G4S Security Services A/S. Aftalens varighed Rammeaftalen

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF SPRINKLERANLÆG

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF SPRINKLERANLÆG FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF SPRINKLERANLÆG Anlægsejer Anlægsadresse Adresse: E-mail: Attention: Adresse: DB 03: Anlægsinstallatør Beredskabsmy ndighed Kontaktperson: Insp.deltager: Anlægsinstrueret:

Læs mere

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24 1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varslingsanlæg Projektering og installation DBI retningslinie 24 Forord DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation

Læs mere

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Gældende for Risø Campus Indhold Materiale Valg:... 3 Centraludstyr:... 3 Branddetektorer:... 4 Alarmtryk:... 4 O-Planer:...

Læs mere

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Februar 2002 Særlige Vejledning sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse 000 Indledning 3 10 Alment 3 100 Forskrifter og regler 6

Læs mere

:J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3

:J  Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære nr. 3 - " NAMMINERSORNERULLUTIK OQUARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE PEQQINNISSAMUT AVATANGIISINULLU PISORTAQARFIK ~ ~l-" :.i..,...7 DIREKTORATET FOR SUNDHED OG MILJØ \ :J " Tilsynet med Brandvæsenet cirkulære

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 SLM Grafisk ISBN 978-87-92018-55-7 Automatiske brandalarmanlæg Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk

Læs mere

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253 April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas Forskrift 253 Indholdsfortegnelse Forord 6 Udvalgets sammensætning 7 000 Almindelige bestemmelser 8 010 Gyldighed

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI retningslinie 004 3. udgave Oktober 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017 Vejledning til AIA/ADK-aftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 6 RAMMEAFTALER & 5 LEVERANDØRER Delaftale 1 Landsdækkende ACTAS A/S Dansk Kabel TV A/S G4S Security Services A/S Delaftale 2 Region Hovedstaden

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Automatiske branddør lukningsanlæg

Automatiske branddør lukningsanlæg Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske branddør lukningsanlæg Systemgodkendelse og -kontrol ( Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Læs mere

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg 2009-09-15 Rev.: 2013-03-20 Dok.nr. N0006 Sag: FURA022 Init.: JAN/- E-mail: JAN@dbi-net.dk Dir.tlf. 20109037 Stående Teknisk udvalg for danske sprinklerretningslinier Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie

Læs mere

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT. - Kastaniebakken

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT. - Kastaniebakken DBI RAPPORT Inspektionsrapport Brandalarmanlæg - Kastaniebakken Biskop Svanesvej 83, 3460 Birkerød Sag: IB07281 Inspektion udført: 05. februar 2015 af Finn Oxenbøll Udstedt: 17. februar 2015 DBI - Dansk

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Bilag 7. Aftale om vagtcentralordningen. mellem. Sydøstjyllands Brandvæsen I/S & Horsens Kommune/Service og Beredskab/Vagtcentralen

Bilag 7. Aftale om vagtcentralordningen. mellem. Sydøstjyllands Brandvæsen I/S & Horsens Kommune/Service og Beredskab/Vagtcentralen Bilag 7 Aftale om vagtcentralordningen mellem Sydøstjyllands Brandvæsen I/S & Horsens Kommune/Service og Beredskab/Vagtcentralen Denne aftale er gældende for perioden: 1. januar 2016 31. december 2017

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling FANE 060 10 Alment 20 Adgangsniveau 30 Autorisation 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling 50 Afstilling af indbrudsalarmtilstand Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København

Læs mere

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Retningslinje 001-006 Konference, 24-09-2014 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 24-09-2014 / AFJ / Møde Præskriptive krav Funktions- krav

Læs mere

Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg

Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg v. Kjeld N. Petersen Dias 1 /FSTA BR10 nu BR15. Udgives af Klima, Energi- og Bygningsministeriet 5 Brandforhold 5.1 stk 1. Bygninger

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

AIA-katalog Fane 130 Kvalitetsguide

AIA-katalog Fane 130 Kvalitetsguide Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 130 Kvalitetsguide Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord...

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum

4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum 1 af 7 Brandslukning af teknikrum 4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum 4.1. Alment 4.1.1 Beskrivelse Formålet med ARS-anlæg for teknikrum er: Slukke brand i et teknikrum i den i indledende

Læs mere

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT. - Plejehjemmet Kløvervangen

Inspektionsrapport Brandalarmanlæg DBI RAPPORT. - Plejehjemmet Kløvervangen DBI RAPPORT Inspektionsrapport Brandalarmanlæg - Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31, 8541 Skødstrup Sag: IB03530 Inspektion udført: 03. november 2015 af Johnny Brejnebjerg Pedersen Udstedt: 11.

Læs mere

G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER

G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER VEJLEDNING VERSION 160815 FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER INFORMATION Denne vejledning er skrevet til brugere/ejere af AIA-anlæg (Automatisk Indbruds

Læs mere

Praktiske råd om fejlalarmer og hvordan de undgås...

Praktiske råd om fejlalarmer og hvordan de undgås... Til den alarmansvarlige Praktiske råd om fejlalarmer og hvordan de undgås... www.jansson.dk En fejlalarm i ny og næ minder én om, hvad der møder en evt. ubuden gæst... Sådan gør du ved fejlalarm! Få styr

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension April 2014 Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND

VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND 7563-6 VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-6 (Tillæg

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg mv. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Januar 2016 Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere