Projektlederens mareridt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektlederens mareridt"

Transkript

1 Projektlederens mareridt Jeg red ind i byen ved solopgang. Straks bemærkede jeg fjendskabet. Jeg var fremmed jeg skulle ikke blande mig i deres liv. Bedemanden slikkede sig om munden, og begyndte at lave en kiste i baglokalet. Byens ledere, borgmesteren og sheriffen, gav mig den mest nødtørftige hjælp, de kunne slippe af sted med de måtte dog respektere, at jeg havde min stjerne af ægte sølv. Larmen fra saloonen var øredøvende, af og til lød der skud det var pistolmændenes og desperadoernes by. Rundt omkring var der nogle få hårdtarbejdende og pligtopfyldende mennesker, som håbede jeg ville få succes. Men ingen hjalp mig det turde de ikke. Mange havde prøvet før mig; de lå oppe på kirkegården Boot Hill. Oddsene var i mod mig alle ventede Jeg vågnede badet i sved. Endnu en nat med mareridt. Men de skulle ikke få overtaget. Jeg gik i bad, klædte mig på, spiste morgenmad og tog af sted til mit arbejde som projektleder. Bjarne Kousholt Generel projekt- og forandringsledelse B6 foråret

2 Hvad er et projekt? Hvad er et projekt? At gå i bad om morgenen? At slå græsplænen hver onsdag? At bygge verdens længste sænketunnel? At. Hvad karakteriserer et projekt? Forslag til karakteristika Ressourcebegrænset Tidsbegrænset Opløses ved projektets afslutning Ofte relativt store omkostninger Karakter af unikt produkt one of a kind Ofte som supplement til en basisorganisation Komplicerede, Udvikling nye løsninger Tværfagligt/ organisatorisk Usikkerheder 2

3 Forskellige typer af projekter Forandringsprojekt i én virksomhed Implementering i én virksomhed Produktudvikling i én virksomhed Produktion i én virksomhed I samarbejde mellem to eller flere virksomheder I en serie af projekter i samarbejde med én eller flere virksomheder 6. semester projekt/ studiet Pointe! Der findes ikke én definition Der er mange bidrag og diskussioner om: hvad er projektledelse? Udgangspunktet i dag er meget ingeniøragtig Kasser Værktøjer Faget er relativt ungt 3

4 Hvem er jeg? Randi Muff Ebbesen Civilingeniør i Byggeledelse, AAU Speciale i Lean Construction/ trimmet byggeri og benchmarking BYGiNORD BYGSOL Ph.d.-studerende på Institut for Produktion. Byggeledelsesgruppen (Erik, Willy, Lene, Søren) Proceskonsulent Medlem af Dansk Projektledelsesforening, F&Uudvalg Angående specialet i byggeledelse Willy koordinator Besøg hos byggelederne Introduktion til byggeledelse BL 4

5 Agenda Projektledelse Projektets grundelementer Projektforløbet Projektets organisering Ledelsesopgaver Traditionel og moderne projektledelse Forandring gennem projektledelse J.P.Kotter Projektets grundelementer 5X5modellen Fra Riis og Mikkelsen 5

6 1 Projektopgaven Projekt opgaven Interessenter Projektledelse Omgivelser Ressourcer Behov og nyttemål: Hvorfor skal projektet gennemføres? Hvordan indgår det i virksomhedens strategi, hvilken virkning og nytte? Opgavens omfang og indhold: Afgrænsning af opgavens indhold implikationer Mål og produkter: Produkt/ Proces Funktionskrav og udformning, ressourceramme Forandringen: De forandringer projektet vil medføre Tidsrammen: Tidsterminer 2 Interessenter Projekt opgaven Roller (funktioner) for interessenter: Anvendelse og ejerskab: Sikre accept og brug af projektets produkter Vilje og drivkraft: At legalisere projektet, prioritering. Ressourceydelser: At levere viden, kunnen og arbejdsindsats, økonomi Formel godkendelse: At give tilladelse Almen accept: Interessenter Projektledelse Ressourcer At forholde sig til afledte virkninger (lokalt/videre) Omgivelser 6

7 3 Omgivelserne Projekt opgaven Marked Interessenter Projektledelse Ressourcer Begrænsninger og muligheder, efterspørgsel, konkurrence, politiske vilkår Teknologiske muligheder og begrænsninger Omgivende systemer: Samarbejdende og hjælpesystemer Fysisk miljø: Plads, lokaler, m.v. Regelsæt /normer: Normer, standarder m.v. for projektarbejdet og for produktet Omgivelser 4 Ressourcer Projekt opgaven Interessenter Projektledelse Omgivelser Kompetencer Viden og kunnen Personer Faciliteter Materiel Materialer Penge Ressourcer 7

8 5 Projektledelsen Interessenter Lede og styre projektet Sætte kursen, støtte medarbejderne, korrigere Fremgangsmåde og plan Tilrettelægning, tidsplanlægning Organisation og samvirke Sikre gennemførelsen udadtil og indadtil Opmærksomhedsområder Usikkerheder Læring Udlede erfaringer Projekt opgaven Projektledelse Ressourcer Omgivelser Projektets grundelementer 5X5modellen Fra Riis og Mikkelsen 8

9 Projektforløbet LOGISTIK I BYGGERIET Fra Anlægsteknik 2, figur Anlægsteknikforeningen

10 Projektorganisationen Et forslag! Projektansvarlig chef Basisorganisationen Beslutningsgruppe Projektgruppe Projektleder Konsulent/ rådgiver Gruppeleder A Deltager 1 Deltager 2 Arbejdsgruppe A Gruppeleder B Deltager 3 Deltager 4 Arbejdsgruppe B Leverandører Projektgruppens organisation 10

11 Hvad er en god projektleder? Hvor stor er projektlederens indflydelse på projektets succes? Hvad kan en god projektleder? (kompetencer) Hvordan udvælger man den rigtige projektleder? Ledelse Planlægning og budgettering Organisering og bemanding Styring og problemløsning 11

12 Lederskab Fastlæggelse af retning Skabe tilslutning Motivation og inspiration Eksempel på forskellen Ledelse Styre økonomi og planlægning Kontrakter Lederskab Skabe et godt samarbejdsklima Sikre at alle bliver hørt 12

13 Adizes lederroller Producenten - at skabe resultater Administratoren opstille retningslinier Entrepreneuren tænke langsigtet muligheder og trusler Integratoren Skaber samarbejde Mange andre opdelinger se f.eks. testen på Hotte emner Projektlederen som coach Projektlederen som servicemedarbejderen Know who frem for Know how Projektledelse som det normale Projektlederen som.. 13

14 Forandringsledelse Alle ønsker forbedringer, men de færreste ønsker forandring Hvorfor? Forandringsledelses opgaver Analysere behovet Hvad skal forandres? Hvilke årsager er der til forandringsbehovet? Gennemføre forandringen Hvilken forandringsmetode skal anvendes? Hvordan håndteres individuel modstand mod forandring? Forankre forandringen Hvordan fastholdes resultaterne af forandringen? 14

15 Projekt og forandringsledelse Påvirker også omgivelserne Udenfor normal virksomhedsdrift Tværfaglighed. Men ikke tidsbegrænset! John P Kotter I Spidsen for forandringer 15

16 Alm. fejl ved implementeringsforløb Fejl nr. 1: Man accepterer for stor selvtilfredshed Fejl nr. 2: Man formår ikke at skabe en tilstrækkelig stærk, styrende organisation Fejl nr. 3: Undervurdering af visionens magt Fejl nr. 4: Visionen kommunikeres utilstrækkeligt (alt for svagt) Alm. fejl ved implementeringsforløb Fejl nr. 5: Forhindringer får lov til at blokere for den nye vision Fejl nr. 6: Man forsømmer at skabe kortsigtede gevinster Fejl nr. 7: Sejren fejres, før slaget er vundet Fejl nr. 8: Man forsømmer at forankre forandringerne i virksomhedskulturen 16

17 Hyppige konsekvenser Nye strategier bliver ikke ordentlig implementeret Overtagelser giver ikke den forventede synergi Reengineering tager for lang tid og koster for meget Nedskæringer får ikke omkostningerne under kontrol Kvalitetsprogrammer giver ikke de forventede resultater 1 Etablering af en oplevelse af nødvendighed Undersøgelse af markedet og konkurrencesituationen Identificering og diskussion af kriser, potentielle kriser og væsentlige muligheder 17

18 2 Oprettelse af en styrende koalition Sammensætning af en gruppe med tilstrækkelig indflydelse til at styre forandringen Få gruppen til at arbejde sammen som et team 3 Udvikling af en vision og en strategi Skabelse af en vision, der kan styre forandringsarbejdet Formulering af strategier for realisering af visionen 18

19 4 Formidling af forandringsvisionen Anvendelse af ethvert middel til konstant at kommunikere den nye vision og strategierne Lad den styrende koalition fremstå som forbillede for den adfærd, der forventes af medarbejderne 5 Skabe grundlag for handling på bred basis Fjernelse af forhindringer Ændring af systemer eller strukturer, der underminerer forandringsvisionen Opmuntring til risikovillighed og utraditionelle ideer, aktiviteter eller handlinger 19

20 6 Generering af kortsigtede gevinster Planlægning af synlige præstationsforbedringer eller sejre Virkeliggørelse af disse sejre Synlig anerkendelse og belønning af de medarbejdere, som muliggjorde sejrene 7 Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring Brug af øget troværdighed til at ændre alle systemer, strukturer og politikker, som ikke passer sammen og ikke harmonerer med forandringsvisionen Ansættelse, forfremmelse og udvikling af medarbejdere, der kan implementere forandringsvisionen Opstramning af processen med nye projekter, temaer og aktører 20

21 8 Forankring af nye arbejdsmåder i kulturen Opnåelse af bedre præstationer gennem kunde- og produktivitetsorienteret adfærd, mere og bedre lederskab og mere effektiv ledelse Fremhævelse af forbindelserne mellem ny adfærd og organisatorisk succes Udvikling af midler til at sikre udvikling og kontinuitet i lederskabet Litteratur Riis, J.O. & Mikkelsen, H. (2002 eller nyere) Grundbog i projektledelse, ISBN: Hansen, K. & Heide, A. (2000), Virksomheds organisation, ISBN: Bakka, J. F. & Fivelsdal, E. (2004), Organisationsteori, Struktur, kultur, processer. ISBN: Heltbech, H. & Jacobsen, J. (2001), Ledelse og samarbejde, ISBN: Kotter, J. P. (1997), I spidsen for forandringer, ISBN: A guide to the Project Management Body og Knowledge (PMBOK-guide), (2000), ISBN Dansk projektledelsesforening: Projektlederbogen, BjarneKousholt, Ingeniøren 21

22 Gruppearbejde Projektledelseseksperter Mødes igen kl. 22

Agenda - Modul C. Dag 1: Forandringsledelse

Agenda - Modul C. Dag 1: Forandringsledelse Forandringsledelse Agenda - Modul C Dag 1: Forandringsledelse Komponenter Lean Ledelsessystemet Dag 2: Lean Kultur Gruppearbejde Adm. Dir og Teamleder Gruppearbejde Standard Arbejde Dag 3: Personlig effekt

Læs mere

Agenda - Modul C. Dag 1: Lean Systemet Forandringsledelse Dag 2: Lean Kultur Gruppearbejde Adm. Dir Gruppearbejde Team Leder. Forandringsledelse

Agenda - Modul C. Dag 1: Lean Systemet Forandringsledelse Dag 2: Lean Kultur Gruppearbejde Adm. Dir Gruppearbejde Team Leder. Forandringsledelse Agenda - Modul C Dag 1: Lean Systemet Forandringsledelse Dag 2: Lean Kultur Gruppearbejde Adm. Dir Gruppearbejde Team Leder Forandringsledelse Lean Ledelsessystemet Komponenter Sande Nord Ansvarlig Opfølgning

Læs mere

FÆLLESMØDE NR. 5 MARTS,

FÆLLESMØDE NR. 5 MARTS, FÆLLESMØDE NR. 5 MARTS, 2007 Formål med fællesmøde nr. 5 At få indblik i: Hvad er forandringsledelse for en størrelse?. Hvordan en forandringsproces kan gribes an?. En forandringsproces fra det virkelige

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING

LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2006/07, Syndikat Douhet KN N. Majland Jørgensen APR 2007 LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING Hvorledes har udøvelse af ledelse

Læs mere

TR som forandringsagent - Kursus for TR i Aalborg Kommune. v. Timo Klindt Bohni og Thomas Phillipsen Perspektivgruppen ApS 20.-21.

TR som forandringsagent - Kursus for TR i Aalborg Kommune. v. Timo Klindt Bohni og Thomas Phillipsen Perspektivgruppen ApS 20.-21. TR som forandringsagent - Kursus for TR i Aalborg Kommune v. Timo Klindt Bohni og Thomas Phillipsen Perspektivgruppen ApS 20.-21. april Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i

Læs mere

KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE

KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE KONCEPT FOR PROJEKTLEDELSE Grundmodeller til at skabe helhed i projektstyringen Prodevo s projektkoncept har fem hjørnestene - modeller, som hver for sig belyser et centralt perspektiv for projektledelse,

Læs mere

MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur

MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur Ved Kjeld Bo Andersen, Grundfos Grundfos Kultur Der findes mange forskellige forklaringer på hvad kultur er. Kulturbegrebet bruges til at beskrive de

Læs mere

Grundbog i projektledelse

Grundbog i projektledelse Side 1 af 23 Grundbog i projektledelse Mikkelsen og Riis Fag: Organisation Kapitel 1: Introduktion Indledningsvis præsenteres de, iflg. forfatterne væsentligste grunde til hvorfor projektarbejdsformen

Læs mere

Projektledelse Projekter Projekter og Projektarbejdsformen Projektets grundelementer

Projektledelse Projekter Projekter og Projektarbejdsformen Projektets grundelementer Projekt og Projektarbejdsformen Projektets grundelement opgaven, intessent, omgivels, ressourc, ledelse Projektorganisationen ansvarlig chef, beslutningsgruppe, projektgruppe Projektled ledelsesopgav,

Læs mere

Hvorfor er det så svært og hvad skal jeg kunne som projektleder?

Hvorfor er det så svært og hvad skal jeg kunne som projektleder? YOUNG CREW NORD 16. April 2008 Hvorfor er det så svært og hvad skal jeg kunne som projektleder? Lektor Pernille Kræmmergaard, ph.d. Handelshøjskolen i Aarhus pkj@asb.dk pkj@asb.dk www.asb.dk/staff/pkj

Læs mere

9 IMPLEMENTERING. 9.1 Barriereanalyse med Leavitts. systemmodel

9 IMPLEMENTERING. 9.1 Barriereanalyse med Leavitts. systemmodel 9 IMPLEMENTERING Dette kapitel beskriver faser og problemstillinger i forbindelse med en implementering af en handelsportal i den danske byggebranche, som er en del af projektgruppens løsningskoncept.

Læs mere

Forandringsledelse. 19-12-2012 Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen

Forandringsledelse. 19-12-2012 Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen Forandringsledelse Bachelor rapport Rasmus Nordentoft Nielsen Titelblad Forfatter: Rasmus Nordentoft Nielsen Studie nr.: A09543 Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Akademiet for talentfulde unge v. Michael Bager

Akademiet for talentfulde unge v. Michael Bager Velkommen Akademiet for talentfulde unge v. Michael Bager Hvad skal vi arbejde med? Definition på et projekt Projektfaser Idégenerering Projektbeskrivelse 2 Definition af projekt Projekt hvad betyder ordet?

Læs mere

af civilingeniør Hans Mikkelsen, Prodevo Projektmetodik

af civilingeniør Hans Mikkelsen, Prodevo Projektmetodik Kursus giver viden job giver kompetence af civilingeniør Hans Mikkelsen, Prodevo Projektmetodik Gennem mere end 30 år er der uddannet projektledere i danske virksomheder ved hjælp af eksterne og interne

Læs mere

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse Projekthåndbog i Projektledelse September til December 1999 1 Forord Håndbogen til kursus i Projektplanlægning foreligger nu i elektronisk form. Håndbogen er tiltænkt som et hjælpemiddel til bl.a. eksamensforberedelser

Læs mere

Fasemodeller misleder forandringsprojekter!

Fasemodeller misleder forandringsprojekter! Fasemodeller misleder forandringsprojekter! Af Hans Mikkelsen, Adj. professor ved Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet og konsulent i projektledelse, Prodevo Aps Begrebet en fasemodel

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Af cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård og civilingeniør Hans Mikkelsen I den foregående artikel i denne serie diskuterede vi begrebet kompleksitet

Læs mere

Strategi & Ledelse. Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Strategi & Ledelse. Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen Management 04-06-2013 Kristian Madsen Titelblad Forfatter: Kristian Madsen (A10060) Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Niels Ole Birkelund

Læs mere

FRA TANKE TIL HANDLING

FRA TANKE TIL HANDLING FRA TANKE TIL HANDLING Forandringer i nordatlantiske samfund NORA PROJEKT - Communties for Change Resume og konklusion Indledning Qeqqata Kommunia i Grønland, Fjardabygd kommune i Island, Aukra kommune

Læs mere

FDFs. Projekthåndbog

FDFs. Projekthåndbog FDFs Projekthåndbog Forord På FDFs landsmødet i november 2002 vedtog man, at landsforbundet skal udarbejde et materiale, der støtter situationer med ledere, der arbejder i projekter i kortere eller længere

Læs mere

Forandringsledelse Af Pia Torreck, UPTION

Forandringsledelse Af Pia Torreck, UPTION Forandringsledelse Af Pia Torreck, UPTION Hvorfor taler vi om forandringsledelse? Hvorfor taler vi overhovedet om forandringsledelse? Man kan vel stort set sige, at alt forandrer sig hele tiden ergo er

Læs mere

Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed

Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed Vejleder: Allan Laumann Fag-modul: Projektstyring 2B1GROUP i samarbejde med Køge Handelsskole Dorthe Jensen 15.04.2011 1. Indledning

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Forandringsledelse. Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring. Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr.

Forandringsledelse. Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring. Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr. Forandringsledelse Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr. k09vulip2421 Morten Grouleff Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

Komplekse projekter er komplekse!

Komplekse projekter er komplekse! Komplekse projekter er komplekse! Af Cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård og civilingeniør Hans Mikkelsen Indledning Den generelle opfattelse af større IT projekter synes at være De lykkes aldrig! - og

Læs mere