Innovations- og forandringsledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovations- og forandringsledelse"

Transkript

1 Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet, der giver dig overblik og indsigt. Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. Børsen Forum A/S, 2006 Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon ,

2 Innovation og vækst Innovation og vækst Hvordan kan iværksættere accelerere forretningsudviklingen? af direktør Tove Brink, Brink Development ApS Resumé Artiklen belyser hvordan innovations- og vækstprocesser kan accelereres, herunder hvorfor forretningsudvikling og iværksættere i denne sammenhæng er vigtige ingredienser. Med afsæt i erfaringer bl.a. indhentet fra arbejde i og med større organisationer og en model (CompetenceWeb), giver forfatteren eksempler på, hvordan den model og dens forskellige trin kan benyttes til formålet. Gennem det direkte fokus på forbindelsen mellem forretningsudvikling og kompetenceudvikling kan væksten accelereres samtidigt med at de enkeltes entre- og intraprenøre tankegange frigives og at deltagerne løfter i fælleskab og dermed kan nå langt længere end hvis man kæmper alene ligegyldigt hvor man er i en virksomheds livsfase. Desuden betyder den direkte kundeinvolvering, at innovatøren og/eller iværksætteren bliver i stand til at komme på markedet med det rigtige på det rigtige tidspunkt. 1. Hvorfor acceleration? Tid Tid er blevet en meget vigtig faktor i mange forretningssammenhænge. Det gælder om at få produkter og ydelser på markedet på det rigtige tidspunkt hverken for tidligt eller for sent. Det skal være på det tidspunkt, hvor markedet og kunderne kan integrere disse nye produkter og ydelser, så de giver værdi for kunden og accelererer væksten for udbyderen. 1/Februar 2006 Innovations- og forandringsledelse 1

3 Innovation og vækst Forening af nytænkning og effektivisering To modpoler Innovation og omkostningsminimering Samtidig er der et voldsomt pres for både nytænkning og effektivisering af produktionsprocesser, så der kan ydes mere for mindre penge. Det er et skisma, som man ifølge tidligere strategisk tankegang kun vanskeligt kunne forene. Man anså det som to modpoler, hvor det var nødvendigt at vælge imellem at være nytænkende, hvilket vil sige at være innovativ, eller kunne producere billigt. Idag har japanerne imidlertid gjort denne selvpåførte begrænsning til skamme. De har i en række tilfælde været istand til at forene innovation og omkostningsminimering. Derfor begynder strategibøgerne 1 nu at vise et andet syn, der forener innovation og omkostningsminimering. Herigennem skabes grundlag for langt bedre muligheder for global vækst. Kunden bestemmer Overproduktion Optimering af kundebehov Overproduktion af produkter og ydelser betyder, at kunderne til en ydelse kan vælge mellem mange forskellige og ofte globale udbydere. Kunden afvejer forholdet mellem den værdi udbyderen tilbyder i forhold til de omkostninger den tilbudte løsning indebærer. Kunderne stiller krav og er vant til at få ønsker og behov opfyldt. Kunderne er kritiske og deres loyalitet er stedse vanskeligere at opnå for udbydere. Derfor er der behov for et stærkt fokus på kundens behov og et stærkt fokus på helheden i egen organisation for at blive den vindende leverandør og dermed opnå vækst i forretningen. Kunden skal kunne få det optimale i forhold til behov og organisationen skal kunne frembringe dette produkt og/eller ydelse bedst og billigst. Det er integreringen af de eksterne givne rammer med de interne forhold, der skaber salg og dermed accelereret vækst. Det er denne integrering, der i det følgende er beskrevet i en praksisudviklet model. I forhold til formålet er modellen tilstræbt så fleksibel, enkel og optimal som muligt. 1) Johnson and Scoles eksempler fra japanske bilfabrikker og IKEA & Robert M. Grant eksempler fra Kawasaki beliggende i Nebraska 2 Innovations- og forandringsledelse 1/Februar 2006

4 Innovation og vækst 2. Behovet for forretningsudvikling Løbende behov for innovation Iværksættere og virksomheder er under pres for nytænkning og omkostningsminimering hver dag. Derfor vil succesfulde iværksættere have et løbende behov for innovation, der imidlertid ændrer sig over deres virksomheders livsfaser. Det ser vi lidt nærmere på i det følgende. Livsfaserne stiller krav Livsfaser Ændringsbehov Virksomheder gennemlever typisk nogle livsfaser, som kan kaldes opstart, vækst og mætning set i forhold til den position på markedet virksomheden har. På et tidspunkt når virksomheden et punkt, hvor man ikke kan opnå yderligere vækst med den etablerede forretningsmodel. På det tidspunkt indtræder mætningsfasen. I opstartsfasen hvor alting spirer er der tale om innovation i forhold til produktet/ydelsen. I vækstfasen hvor alting vokser og blomstrer er der tale om innovation i forhold til virksomhedens koncept. I mætningsfasen hvor alting begynder at vise en nedadgående tendens, og genspiring er nødvendig for fortsat vækst er der behov for afvejet innovation i forhold til produkter/ydelser og ændring af virksomhedens koncept og tankemåde iøvrigt. Innovation er foranderlig og dog ens Mix af ingredienser Det betyder et konstant behov for innovation i forretningsudviklingen. Hvis innovation ikke tilføres går forretningen i stå. Det betyder endvidere, at innovation består af forskellige mix af ingredienser afhængig af livsfaserne, men altid har samme udgangspunkt og fokus opfyldelse af kundebehov. 3. Behovet for iværksættere Iværksættere Ingen virksomheder opstår, uden at iværksættere personer, der sætter noget i gang spiller en meget aktiv rolle. Derfor er starten af en given virksomheds forretningsudvikling meget stærkt præget af iværksættere. Det kan være en enkelt person eller flere, der sætter dagsordenen og dermed konceptet for virksomheden. 1/Februar 2006 Innovations- og forandringsledelse 3

5 Innovation og vækst Fornemmelse og viden om markedet Den gode ide Imidlertid eksisterer virksomheden ikke i et tomrum. Virksomhedens succes afhænger af integrationen mellem iværksætterens idé og koncept og kundernes ønsker og behov. Det betyder, at iværksætteren skal have en meget god markedsog kundefornemmelse samt en viden for at succes opnås. Kundebehovene kan ikke grundlæggende ændres af iværksætteren, men det kan virksomhedens koncept. Udgangspunktet for iværksætteren er derfor kundebehovene og som sådan ikke isoleret set den gode idé. Innovation til at gennemsyre organisationen Intrapreneurtankegang Det betyder også, at iværksætteren løbende skal tilpasse innovationen til livsfaserne i virksomheden, hvor det, der startede som entreprenør-tankegang nu skal transformeres til intrapreneurtankegang forandring indenfor organisationen i de senere livsfaser i virksomheden. Denne tilpasning af de innovative kræfter er vigtig for, at innovationen kan kanaliseres til optimal vækst. I mange sammenhænge er det set, at denne drejning af innovationen til også at involvere en hel organisation er vanskelig for en entreprenør at gennemføre i praksis. Undgå stilstand Behov for at tilføre innovation Ofte går virksomhedens vækst istå på det tidspunkt, hvor det er nødvendigt, at organisationen bærer innovationen fremad. I de tilfælde, hvor iværksætteren ikke længere alene kan overskue virksomheden, ikke længere selv har de fornødne kompetencer eller kan fortsætte en forretningsmodel, der har haft sidste salgsdag, er der behov for at tilføre innovation. Ofte er det nødvendigt med en ny ledelse før vækst igen kan opnås i disse situationer. I andre tilfælde fortsætter virksomheden på det niveau, der er opnået eller hvis markedet ændrer sig meget bliver det nødvendigt at lukke virksomheden. Imidlertid er det en skam at miste muligheder og/ eller skabe uro, hvor man kunne have opnået en meget lettere vækst ved at undgå disse stilstandsperioder gennem konti- 4 Innovations- og forandringsledelse 1/Februar 2006

6 Innovation og vækst nuerlig udvikling af de nødvendige organisatoriske kompetencer. 4. Baggrunden for at tale om innovation Innovationsmodel Min baggrund for at udarbejde en innovationsmodel for vækst stammer fra større organisationer Danfoss og Erhvervskolesektoren, hvor jeg selv i praksis har spillet rollen som intraprenør og facilitator for forretningsudvikling. Det er herfra, jeg har erfaret, hvad der skal til for at få en organisation til at bære innovation frem og hvor vigtig for succes det konstante fokus på kundebehov altid er. Det gælder også i tilfælde, hvor organisationen taler meget om kundebehov, men hvor der er langt imellem dem, der for alvor har talt med kunder om deres behov og ønsker. I forbindelse med strategi- og forretningsudvikling i sådanne organisationer kan det let blive til, at vi ved bedre, hvad kunderne har behov for end kunderne selv gør. Vi ved bedre -indstillingen er sjældent farbar Det er sjældent, at man ved bedre, ikke fordi man bevidst ikke vil og kan, men fordi kundebehovene er så langt væk, at de bliver oversat til ukendelighed med udgangspunkt i ens egne erfaringer og værdier. De er jo ofte noget anderledes end kundernes reelle behov og ønsker, når man går i dybden og undersøger forholdene. Etnocentrisme Organisationer er etnocentriske af natur. De har derfor behov for bevidst at arbejde for at komme ud af denne etnocentrisme, så man ikke længere overfører ens egne behov på kunden, men arbejder bevidst på at se kunden ud fra kundens egne behov og præferencer. CompetenceWeb processen Organisatorisk kompetenceudviklingsproces Det er under disse rammer modellen for innovation og vækst kaldet CompetenceWeb konceptet er udviklet og gennemprøvet. Der er tale om en organisatorisk kompetence-udviklingsproces, der med udgangspunkt i kundebehov sammenføjer funktionerne i organisationen til et samlet netværk af kompetencer og viser hvor udviklingsbehovet er for at kunne opfylde kundebehovene og dermed levere vækst og indtjening. 1/Februar 2006 Innovations- og forandringsledelse 5

7 Innovation og vækst Yderligere har jeg som selvstændig konsulent prøvet modellen i andre sammenhænge og fundet, at modellen også er anvendelig under andre betingelser. Den er således god til at understøtte iværksættere, så innovation og helhedsopfattelsen i en virksomhed kan fastholdes og få organisationen til at bære innovation frem samtidig med at omkostningsminimering opnås. 5. Eksempler på at anvende innovationsmodellen I det følgende ridses nogle praktiske problemstillinger op, hvor competenceweb modellen har og vil kunne tilføre innovation og accelereret vækst. De fleste af disse eksempler er stadig under udvikling og/eller ønsker af konkurrencemæssige årsager at bevare anonymiteten. Der startes med opstarts og idé-fasen og så fortsættes med eksempler på anvendelse igennem virksomhedens livsfaser fra opstart til vækst og til mætning, hvor behovet for genopstart melder sig. Opstart af idé mellem forskellige parter Innovationsmiljøer I mange innovationsmiljøer er der behov for, at flere kompetencer kan forenes til et bedre og mere levedygtigt helhedskoncept. Således blev jeg involveret i et eksempel på samarbejde imellem meget forskellige konsulenter og services spændende fra zoneterapi, sund mad og arbejdsmiljø til forgreninger af Feng Shui, latterøvelser og specifik forretnings-, organisations- og it-udvikling. I eksemplet befinder sig eksisterende konsulentforretninger, der alle ser et behov for et nyt hehedsorienteret konsulentkoncept, der kan rumme og integrere en større serviceydelse til gavn for deres kunder. Opstarts eksempel Processen I konsulentsamarbejdet blev de to første trin af CompetenceWeb processen igangsat med de nødvendige tilpasninger til situationen. Processen klarlagde nogle samarbejdsområder, som deltagerne nu er i gang med at afprøve sammen med specifikke kunder med henblik på at få erfaring med 6 Innovations- og forandringsledelse 1/Februar 2006

8 Innovation og vækst hinanden og for at kunne udarbejde et koncept for fællesskabet. Når erfaringen fra disse kundesamarbejder er indhentet kan man fint forestille sig, at de sidste trin i CompetenceWeb processen gennemføres for at se, hvor stærke deltagerne er i forhold til konceptet og om der eventuelt mangler nogle væsentlige kompetencer og/eller, der vil være behov for yderligere udvikling af de nuværende deltagere. Vækst mellem kernesamarbejdspartnere Samarbejde imellem spids- og kernekompetencer Mange ventures starter op med en forretningsidé, der testes og udvikles til et specifikt forretningskoncept med forretningsplan klar til idriftsættelse på markedet. Både teknologi og forretningskoncept kræver ofte samarbejde imellem spids- og kernekompetencer, der ikke kun befinder sig i egen ventureorganisation. Hvis man skulle opbygge egen organisation ville det kræve alt for megen kapital og det ville være svært at få fat på de nødvendige kompetencer. Navnlig efter markedsintroduktion, hvor disse kernekompetencer skal arbejde gnidningsfrit sammen og kunne bygge på hinandens erfaringer i det videre vækstscenarie, er der behov for fælles viden om kundebehov og fælles sprog og fortsat fælles applikationsudvikling imellem meget forskellige kompetenceområder. Væksteksempel Invisense ApS Et eksempel på et sådant behov er Invisense ApS, der arbejder med et forretningskoncept på en mobilapplikation til forskellige patientgrupper med en medicinhusker funktion, så livskvaliteten øges og omkostningerne for den enkelte og for samfundet i forbindelse med sygdom minimeres. Interesserede er velkomne til at kigge yderligere på hjemmesiden Forretningskonceptet Forretningskonceptet kræver imidlertid et meget tæt samarbejde mellem patienter, apotekere, mobil og internet specialister af forskellig art samt læger. Det er et meget væsentligt punkt, at samarbejdet fungerer optimalt mellem disse uafhængige grupper og at de alle forstår at bygge på hinandens kompetencer. 1/Februar 2006 Innovations- og forandringsledelse 7

9 Innovation og vækst Her kan alle trin i CompetenceWeb processen være med til at fokusere på de nødvendige kernekompetencer og deres behov for udvikling i forbindelse med, at konceptet for alvor tager form i praksis og udnytter sit potentiale maximalt. Mætning og fornyet vækst Helhedsforståelse CompetenceWeb konceptet er oprindeligt udviklet i serieproduktions miljøer, hvor man producerer de samme enheder i stort volumen, for at fremme ideerne for alternative produkter og ydelser. Men også i forbindelse med ordreproduktion, hvor man producerer forskellige større enheder, vil der være et behov for at udvikle fælles mål og videndeling imellem funktioner, så unødvendige fejl ikke gentages og læring opnås omkring succes-ordrer. Denne helhedsforståelse kan bidrage betydeligt til virksomhedens vækst og resultat. Det samme gælder i forbindelse med serviceydelser, hvor man skal tilpasse sine ydelser til eksterne ændringer og udviklingen i kundebehov. Mætningseksempler Udpegning af kompetenceindsatsområder En ordreproducerende virksomhed, der eksporterer 90% af produktionen og hvor en stor del af produktionen består af opdyrkede håndværk indenfor forskellige funktioner har et behov for at kunne udnytte viden på tværs af geografiske afstande og på tværs af håndværk. Her vil alle trinene i CompetenceWeb processen kunne skabe et overblik og udpege nødvendige kompetenceindsatsområder. Der er et behov for at kunne udvikle sammen i organisationen. Her vil processen kunne spille en afgørende rolle. Det samme vil være tilfældet for en konsulentvirksomhed, hvor det finansielle grundlag ændres kraftigt som følge af ændret ejerkreds og hvor kundesammensætning samtidig bliver en udfordring. Hvor kan konsulentvirksomheden efter de ændrede forhold gøre mest nytte? Skal egen organisation tilpasses? Ny identitet og energi Her vil CompetenceWeb processen give en langt dybere indsigt end en almindelig markedsanalyse vil kunne gøre det, fordi processen integrerer de eksterne behov med de interne styrker og svagheder. Organisationen vil herigen- 8 Innovations- og forandringsledelse 1/Februar 2006

10 Innovation og vækst nem få ny identitet og energi til at servicere de rigtige kunder med de rigtige ydelser. 6. Hvordan ser CompetenceWeb modellen ud? Kreativitet gennem facilitering Der er tale om en metode, der forener proces med måling via enkle regnearks værktøjer. Herved tilstræbes og opnås kreativitet gennem facilitering af processen samtidig med at denne kreativitet fastholdes i en struktur, der letforståeligt og fleksibelt kan kommunikeres, integreres og anvendes. Modellen er nærmere beskrevet i min bog kaldet The CompetenceWeb, der skitserer processen og alternative tilpasninger af processen og giver konkrete eksempler på anvendelse. Figur 1. CompetenceWeb konceptet består af 7 trin Der er således tale om 7 sammenhængende trin, der tilsammen danner en kæde og kan sammenføjes i en cirkel, der fortsætter kontinuerligt efter at selve CompetenceWeb processen er gennemført. Cirklen er skitseret i figur 1, mens de syv trin er nærmere forklaret i figur 2. I det efterfølgende knyttes yderligere kommentarer til de syv trin: 1/Februar 2006 Innovations- og forandringsledelse 9

11 Innovation og vækst 1. Afdække kundeværdier Behov og præferencer Refleksion og idégenerering Behovet for at komme tæt på kunden fokuseres stærkt. Det betyder, at afdækningen af kundeværdierne foretages sammen med kunden eller så tæt på kunden som overhovedet muligt, så processen bliver virkelighedsnær og stærkt kunde inspireret. Det betyder endvidere, at de involverede nøglepersoner i organisationen oplever og anvender sanser og fantasi til at forstå kundens vitale behov og præferencer. Det er disse behov og præferencer, som organisationen målrettet skal søge at opfylde for selv at få succes. Dette trin er meget vigtigt for resultatet af CompetenceWeb processen. Deltagerne skal have lov til at udforske kundebehov og præferencer, reflektere og idegenerere så kreativt som muligt. Det er formålet med processen. Det skaber en fortrinlig grobund og omdrejningspunkt for de næste trin. 2. Afdække nødvendige kompetencer En forudsætning for, at kundebehov kan opfyldes af organisationen er, at medarbejderne bearbejder, hvad det kræver af dem selv og af deres kolleger på kryds og tværs i organisationen. Det er organisationen i fællesskab og kun den der for alvor kan opfylde kundebehovene. Denne helhedsorienterede forretnings indsigt og forståelse præciserer kravene langt bedre og mere effektivt end hvis man nøjes med nogle få enkelte personers indgangsvinkel. Yderligere styrkes ejerskabet til nødvendige tiltag betydeligt. Organisatorisk kompetenceudvikling Organisatorisk kompetenceudvikling er så vigtig for forretningsudviklingen, at det bør være en fællesopgave i hele organisationen. Organisatorisk kompetenceudvikling består typisk ikke i individuelle kursustiltag, men derimod i fælles udvikling af tværfunktionelle kompetencer for en bedre og mere helhedsorienteret forretningsmodel for kundebehovsopfyldelse. 3. Afdække organisationens optimale aktiviteter Hvilke aktiviteter skal foregå omkring opfyldelse af kundeværdierne? Her er det givtigt at få skabt et overblik omkring aktiviteter og kompetencer, så de kan bearbejdes i hele organisationen. Det giver et godt helhedsbillede både overordnet og set i forhold til de daglige aktiviteter. Der er behov for, at kompetenceudviklingen rører ved såvel de daglige operative opgaver, som de taktiske og strategiske 10 Innovations- og forandringsledelse 1/Februar 2006

12 Innovation og vækst opgaver en medarbejder er involveret i, hvis han/hun skal have en mulighed for virkelig at forøge kundebehovs opfyldelsen. Når dette trin er gennemført er grundelementerne i CompetenceWeb modellen skabt. 4. Evaluere organisationens kompetencer indenfor denne værdikæde Nu er forståelse og indsigt etableret omkring hvilke kompetencer, det er nødvendigt at besidde for at udvikle forretningen gennem kundebehovenes opfyldelse. Imidlertid kan vi ikke stoppe her, hvis tingene skal rulle. Det er formålstjenligt at få en fælles erkendelse af hvor godt organisationen kan leve op til disse kompetencekrav. Kontinuerlig praksislæring AHA-oplevelse Det er grundlaget for, at man kan sætte ind de rette steder og få en forankring af de nødvendige tiltag. Der er i høj grad tale om bedømmelse af praksis og herigennem opnå nødvendig og kontinuerlig praksislæring. Det er vigtigt at se og få forståelse for, hvordan organisationen kan komme foran opfyldelsen af kundebehov. Gennem denne analyse opnås en AHA-oplevelse. Det betyder konkret, at de nødvendige kompetence tiltag for alvor bearbejdes og forankres. Det betyder endvidere, at man nu er klar til at tage de rigtige beslutninger omkring kompetenceudvikling, der tillige vil udvide forretnings mulighederne betydeligt. 5. Identificering af styrker og svagheder Det er nødvendigt at reflektere over de AHA-oplevelser processen har givet indtil nu og få sat ord og billeder på erkendelsen. Der anvendes struktureret analyse, så helheds opfattelsen fokuseres samtidig med de detaljerede erkendelser fastholdes. Derfor anvendes i denne fase strategiske procesværktøjer, der kan understøtte resultaterne set i en helhedssammenhæng. Organisatoriske kompetence gap Deltagerne afdækker nu organisatoriske kompetence gap med henblik på at specificere tiltag til at eliminere svaghederne og understøtte styrkerne mest og bedst muligt. 6. Planlægning af kompetenceudviklings tiltag Det næste trin er at få disse kompetenceudviklings tiltag til at bundfælde sig i hele organisationen. 1/Februar 2006 Innovations- og forandringsledelse 11

13 Innovation og vækst Og det kommer ikke af sig selv! heller ikke i små entreprenøriske organisationer, hvor dagligdagens problemer ofte kan overhale de bedste intentioner om organisatorisk kompetenceudvikling. Planlagt kaos Workshops Der skal elementer af planlagt kaos for at røre i alle hjørnerne. Alle skal have diskuteret kompetenceudviklingen i forhold til deres egen situation. Hvad gør vi? Alle skal se hinanden og sig selv og være aktive med henblik på at finde de bedste udviklingstiltag. Derfor gennemføres nødvendige workshops, der både fokuserer på kommunikation af de nødvendige kompetence udviklingsområder og involvering af alle. Der bør være tale om en reel to-vejskommunikation, hvor man kan afklare og uddybe tiltagene sammen. Det fører til, at kompetenceudviklingen belyses fra de relevante vinkler og nedfældes igennem beslutninger og konkret planlægning. Hele organisationen bearbejder og fasholder herigennem kompetenceudviklingen i forhold til egen situation. 7. Forankre kompetence udviklingen gennem udnyttelse af de eksisterende systemer Det sidste trin i CompetenceWeb konceptet er at udføre kompetenceudviklingen i den daglige drift. Der skal målinger og konkret opfølgning til før udrulning for alvor tager fart. Det bør ikke være en stor system-øvelse. Det er ikke det væsentlige. Det væsentlige er at bruge de sædvaner og kanaler, man normalt benytter i organisationen. Det betyder, at trinene i CompetenceWeb processen nu hænger sammen i en læringscirkel, som vist i figur 2. Figur Innovations- og forandringsledelse 1/Februar 2006

14 Innovation og vækst Løbende evaluering Denne sammenbinding betyder også, at læringen kan fortsætte igennem trinene og hele tiden blive evalueret i den daglige drift. Hvis kunde- og kompetenceudviklingsmålingerne endnu ikke eller kun delvist er etableret må de naturligvis oprettes i drifts procedurerne. Men ellers kan man nøjes med at tilrette de eksisterende procedurer i organisationen, så de også rummer elementerne fra CompetenceWeb kompetenceudviklingen. Det medfører, at udførelsen af kompetence udviklingen kommer til at foregå som planlagt og sandsynligvis endnu hurtigere og bedre end planlagt. Medarbejdere og ledere er nu tændte, klare over behovet og meget bevidste omkring de praktiske trin, der skal til for at få gennemført den nødvendige kompetence udvikling. Og ikke mindst er de fuldstændig klar over, hvor den skal føre hen. Forudsætninger for acceleration: CompetenceWeb konceptet er skalerbar: Afhængigt af organisationens eget kendskab til kundebehov, forretningsmæssige profil og aktuelle organisatoriske kompetencer tilpasses processen i hvert enkelt tilfælde. Herved opnås optimalt udbytte i forhold til organisationens behov. Forudsætninger Helt generelt kræves som udgangspunkt åbenhed i organisationen gennemsigtighed fælles videns opbygning involvering af alle. Herigennem skabes forståelse og ansvar for ens egen arbejdssituation. Det giver en solid base for den nødvendige kompetenceudvikling af organisationen og af de individuelle medarbejdere. Heraf kommer navnet på modellen. Det færdige resultat er et overblik over det krævede netværk af kompetencer og hvor indsatsområderne bør være. Hvor man selv befinder sig vil blive bearbejdet gennem den tætte involvering og af de aftalte organisatoriske- og individuelle tiltag. 1/Februar 2006 Innovations- og forandringsledelse 13

15 Innovation og vækst 7. Behovet for en praktisk model Det handler i høj grad om at frigøre kræfter, viden og iderigdom imellem parterne/ i organisationen på kryds og tværs nedbryde siloer og skabe fælles vilje. Her har ledelsen en tiltrængt praktisk model til at forene de enkelte funktioner i virksomheden til en helhed. Normalt befinder modeller sig typisk indenfor et fagområde. Det kan være markedsføring, strategi eller HR, hvor man så rendyrker det konkrete fagområde. Succesrige iværksættere Win-win situation I virkelighedens verden skal disse fagområder imidlertid spille sammen og dermed frembringe innovation og vækst. Succesrige iværksættere er gode til selv at have denne helhedsindgangsvinkel, men kan have svært ved at overføre denne viden til organisationen. Det kan gøres via CompetenceWeb modellen. Her har de øvrige ansatte/ samarbejdspartnere en god mulighed for at bidrage med deres intraprenøre tanker. Der opnås således en win-win situation, der frigør mange positive kræfter og accelererer væksten betydeligt. 8. Perspektivering Hvor kan modellen føre os hen? Modellen understøtter og løser de udfordringer, der befinder sig rundt om forretningsudviklingen. Brobygning mellem funktioner alle kræfter forenes mod fælles mål. Opkvalificering af udvikling gennem et fælles sprog og fælles forståelse. Kundeværdier contra egne værdier kommer frem i lyset og bearbejdes til fælles forståelse. Involvering af medarbejdere, der betyder ekstra motivation og fremdrift mod fælles mål. Alle kræfter sættes for at forene nytænkning om kundebehovs opfyldelse og omkostnings minimering. Den fælles udfordring holder konstant liv i de innovative tankegange. 14 Innovations- og forandringsledelse 1/Februar 2006

16 Innovation og vækst Gennem den anderledes og direkte fokusering af forbindelsen mellem forretningsudvikling og kompetenceudvikling accelereres væksten ved at frigive de enkeltes entre- og intrapreneurrelaterede tankegange samtidig med, at man løfter i fælleskab og dermed kan nå langt længere end hvis man kæmper alene ligegyldigt hvor man er i en virksomheds livsfase. Desuden betyder den direkte kundeinvolvering, at man i langt højere grad er i stand til at komme på markedet med det rigtige på det rigtige tidspunkt. Det er i sig selv meget vigtigt. Det gør konceptet meget velegnet for iværksættere i forbindelse med at accelerere forretningsudviklingen i alle livsfaserne i deres virksomhed. 9. Hvis du vil vide mere Mere information om Brink Development ApS kan findes på følgende adresse: 1/Februar 2006 Innovations- og forandringsledelse 15

17 Innovation og vækst 16 Innovations- og forandringsledelse 1/Februar 2006

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Human Resource Management

Human Resource Management Human Resource Management Uddrag af artikel trykt i Human Resource Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide. Uri Duvald Andersen Morten Gjøl

Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide. Uri Duvald Andersen Morten Gjøl Ni vigtige overvejelser før du udvikler en app et uddrag fra Medico Apps. A practitioner s guide Uri Duvald Andersen Morten Gjøl 1 Introduktion Uri og Morten er initiativtagere til og har udviklet bogen

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1

Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1 Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1 PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR PRACTITIONER Bliv certificeret practitioner hos Motivation Factor Institute og få adgang

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Uddrag af artikel udgivet i Effektivisering Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel udgivet i Effektivisering Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Effektivisering Uddrag af artikel udgivet i Effektivisering Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

EASI- dit udviklingsværktøj

EASI- dit udviklingsværktøj Få afdækket trænings- og udviklingsbehov EASI- dit udviklingsværktøj Hvorfor handler mennesker ikke altid, som vi forventer? Find ud af, hvad der motiverer mennesker Spar tid på at identificere potentiale

Læs mere

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: 8.- 9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt

Læs mere

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER...

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... 7 A5. LÆRING OG FORANDRING I dette appendiks behandles teorien omkring læring og forandring. Læringsteorien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere