Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering"

Transkript

1 Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP

2 OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer og deres betydning for udbyttet... side 5 Faktor 1: Ingen klar ERP-strategi... side 6 Faktor 2: Analysen af den organisatoriske konsekvens mangler... side 7 Faktor 3: Realisering af benefits - ingen mål og ingen plan... side 8 Faktor 4: De forretningsmæssige ressourcer nedprioriteres... side 9 Faktor 5: Optimal timing et udtryk for optimalt samarbejde... side 10 Undgå at miste penge på din næste ERP-opgradering... side 11 Om Quorum Consulting... side 12 2

3 ANALYSENS KONKLUSIONER SUCCESKRITERIER FOR DET FORRETNINGSMÆSSIGE UDBYTTE: Undersøgelsen tegner et klart billede af hvilke kriterier, der har direkte betydning for det forretningsmæssige udbytte af en ERP-opgradering: Effektiv forandringsledelse Opbakning fra top management og kerneforretningen Fokus på procesforbedringer som del af opgraderingen Balanceret involvering af både IT og forretning En stærk styregruppe VIGTIGSTE PRIORITERINGER FOR STØRST UDBYTTE For at en ERP-opgradering skaber værdi og realiserer målsætningerne, peger undersøgelsen på en række prioriteringer, der kan øge udbyttet: En grundig analyse af de organisatoriske konsekvenser En klar ERP-strategi En klar benefit-realiseringsplan Optimal timing for opstart Allokering af nøgleressourcer fra både IT og forretning UDDRAG FRA UNDERSØGELSEN Mere end 50% af respondenterne mener ikke, at deres seneste ERP-opgradering har givet nok udbytte til kerneforretningen. UNDERSØGELSEN VISER DESUDEN, AT NETOP OVENSTÅENDE PRIORITERINGER OFTE IKKE ER TIL STEDE I FORBINDELSE MED ERP-OPGRADERINGER: 67% har nedprioriteret en grundig analyse af de organisatoriske konsekvenser 47% har ingen klar ERP-strategi 47% har ingen benefit-realiseringsplan 64% har nedprioriteret at allokere tilstrækkelige ressourcer fra forretningen til opgraderingsprojektet 3

4 BAGGRUND FOR ANALYSEN Når danske virksomheder vælger at opgradere deres eksisterende ERP-system skyldes det ofte en central bekymring om, at forældet software og teknologi bliver en stopklods for at drive en effektiv og rentabel forretning. Alligevel viser både forskning og vores mangeårige erfaring med både danske og internationale virksomheder, at netop målsætningen om at realisere et forretningsmæssigt udbytte er en stor udfordring, som mange virksomheder ikke lykkes med. Tilbage står mange ubesvarede spørgsmål, overskredne budgetter, store frustrationer og ikke mindst tabt forretningsmæssig værdi. Vores hypotese er, at 5 udvalgte nøglefaktorer alle enten direkte eller indirekte har betydning for i hvor høj grad en ERP-opgradering bliver en forretningsmæssig succes, hvis værdi ikke isoleres til IT-afdelingen med derimod realiseres som et gennemgribende og rentabelt forretningsprojekt: Ressourcer Organisatorisk konsekvens Benefit realiseringsplan Timing ERP-strategi Udbytte SÅDAN HAR VI GJORT Baseret på besvarelser fra danske virksomheder, der repræsenterer i alt 13 toneangivende brancher og mere end ERP-brugere, har vi undersøgt, hvordan de 5 nøglefaktorer hænger sammen med det forretningsmæssige udbytte af en ERP-opgradering, samt hvilke succeskriterier og prioriteringer, der har været afgørende for resultatet. De adspurgte respondenter fordeler sig ligeligt mellem beslutningstagere fra IT og økonomi samt specialister og funktionærer. 4

5 DE 5 NØGLEFAKTORER ORGANISATORISK KONSEKVENS OG RESSOURCER ER VIGTIGST Undersøgelsen viser, hvordan 5 nøglefaktorer hænger sammen med det forretningsmæssige udbytte af en ERP-opgradering og afdækker samtidigt, hvordan en række prioriteringer og parametre har både direkte og indirekte betydning. NØGLEFAKTORER OG DERES BETYDNING FOR UDBYTTET ERP strategi Timing Organisatorisk konsekvens Benefit realiseringsplan Ressourcer VIGTIGSTE FAKTORER NEDPRIORITERES Respondenterne peger særligt på organisatorisk konsekvens og ressourcer som vigtigste faktorer i forhold til at realisere procesforbedringer og sikre størst mulige forretningsmæssige udbytte af ERP-opgraderingen. Samtidigt viser undersøgelsen, at mange i høj grad vælger at nedprioritere netop disse faktorer i deres egne opgraderingsprojekter: 67% 64% Har nedprioriteret en grundig analyse af de organisatoriske konsekvenser. Har nedprioriteret at allokere tilstrækkelige ressourcer fra forretningen til opgraderingsprojektet. 5

6 FAKTOR 1: INGEN KLAR ERP-STRATEGI Respondenterne anser en klar ERP-strategi som styringsgrundlag for prioritering og forankring som vigtigt, og udpeger forretningsforbedring - herunder forbedring af processer - som primær årsag til en ERP-opgradering. ÅRSAG TIL ERP-OPGRADERING 17% Forretningsforbedring 18% Forældet system Application life cycle 20% Fusion og opkøb 78% Alligevel viser undersøgelsen, at selve initieringen af en opgradering sjældent sker som følge af en klar ERP strategi, der kan sikre, at projektet ikke begrænses til et IT-projekt og dermed kun i mindre grad realiserer den forretningsmæssige værdiskabelse, som er den primære målsætning bag investeringen. UDDRAG FRA UNDERSØGELSEN Hver 3. virksomhed forholder sig ikke til procesforbedringer som dele af en ERP-opgradering. 47% har ingen klar ERP-strategi. 6

7 FAKTOR 2: ANALYSEN AF DEN ORGANISATORISKE KONSEKVENS MANGLER Undersøgelsen viser, at en ERP-opgradering i høj grad betragtes som et projekt, der medfører organisatoriske konsekvenser: DE ORGANISATORISKE KONSEKVENSER AF EN ERP-OPGRADERING Gennemsgribende konsekvenser Store konsekvenser En række konsekvenser Meget få konsekvenser Ingen konsekvenser 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 70% af respondenterne udpeger netop organisatorisk konsekvens som en nøglefaktor i forhold til at opnå størst forretningsmæssigt udbytte af opgraderingen. Omvendt vælger kun et mindretal at gennemføre en grundig konsekvensanalyse, der kan sikre en afgørende forretningsforståelse og danne grundlag for effektiv forandringsledelse. UDDRAG FRA UNDERSØGELSEN Undersøgelsen viser en direkte sammenhæng mellem niveauet for organisatorisk konsekvensanalyse og udbytte. Hvis der laves en grundigere analyse af de organisatoriske konsekvenser og disse tages med i forandringsledelsesopgaven, opnås større udbytte. 70% svarer, at en ERP-opgradering har direkte påvirkning på organisationen. 67% oplever, at de mangler en grundig analyse af de organisatoriske konsekvenser. 7

8 FAKTOR 3: REALISERING AF BENEFITS - INGEN MÅL OG INGEN PLAN Den primære bevæggrund for en ERP-opgradering er ifølge respondenterne at opnå en værdiskabelse i forretningen, hvoraf procesforbedring udpeges som en af de vigtigste målsætninger. Det til trods er det kun de færreste, der i forbindelse med en ERP-opgradering opstiller konkrete benefitmål og har en klar realiseringsplan. VAR DE REALISEREDE BENEFITS EN DEL AF EN PLAN? Nej Til dels Ja En klar og målbar benefit-realiseringsplan sikrer bedre understøttelse af den forretningsmæssige værdi. Og medvirker til, at ERP-opgraderingen ikke begrænses til IT-afdelingen, men realiseres som et værdiunderstøttende forretningsprojekt. VIDSTE DU AT... Den oftest forekommende værdi af en ERP-opgradering er et sted mellem 4 og 8 mio kr. UDDRAG FRA UNDERSØGELSEN Mere end 50% mener ikke, at deres seneste ERP-opgradering har givet nok udbytte til kerneforretningen. 8 ud af 10 opgraderingsprojekter holder sig til eller indenfor 20% af budgettet. 8

9 FAKTOR 4: DE FORRETNINGSMÆSSIGE RESSOURCER NEDPRIORITERES Mens et flertal af respondenterne oplever at få allokeret de nødvendige IT ressourcer til opgraderingsprojektet, oplever mere end halvdelen en mangelfuld allokering af ressourcer fra forretningen. Undersøgelsen viser samtidigt, at netop kompetente forretningsressourcer er afgørende for det forretningsmæssige udbytte af ERP-opgraderingen. VAR DER ALLOKERET TILSTRÆKKELIGE FORRETNINGSRESSOURCER? Tilstrækkelige Utilstrækkelige 64% 36% Opbakning fra særligt kerneforretningen og top-management samt et stærk samarbejde mellem IT og forretning udpeges som vigtige succeskriterier for at sikre størst forretningsmæssigt udbytte af ERP-opgraderingen. Undersøgelsen viser samtidigt en direkte sammenhæng mellem niveauet for ressourceallokering og udbyttet af projektet. Og peger på en manglefuld allokering af specielt forretningsressourcer som direkte årsag til manglende udbytte. VIDSTE DU AT... Det gennemsnitlige ERP team består af 7-10 fuldtidsressourcer. Projektlederen er 6 ud 10 gange en repræsentant fra IT afdelingen, og 3 ud 10 gange en person fra forretningen. 1 ud af 10 gange er det en ekstern projektleder, der hyres ind til opgaven. UDDRAG FRA UNDERSØGELSEN 31% mener det er sværere at opnå opbakning fra forretningen til et ERP-opgraderingsprojekt end til andre projekter. 9

10 FAKTOR 5: OPTIMAL TIMING ET UDTRYK FOR OPTIMALT SAMARBEJDE Et flertal af respondenterne oplever optimal timing for opstart af et opgraderingsprojekt, når det sker som følge af en fælles beslutning mellem IT og forretning. TIMING FOR OPSTART VAR EN FÆLLES BESLUTNING MELLEM IT OG FORRETNING I rimelig grad I mindre grad 33% 67% Undersøgelsen peger på, at et flertal af ERP-opgraderingsprojekterne betragtes som fælles projekter, hvor både forretning og IT tages med på råd. Netop samarbejde mellem forretning og IT er vigtigt for at sikre opbakning fra nøgleinteressenter, og kan kobles direkte til realisering af det forretningsmæssige udbytte. Samtidigt viser undersøgelsen, at 67 % af ERP-opgraderingsprojekterne holder sig til tidsplanen, mens 13% af projekterne tager næsten dobbelt så lang tid at gennemføre som planlagt. VIDSTE DU AT... Det typiske opgraderingsprojekt tager under 12 måneder at gennemføre. 3 ud af 10 tager dog mere end 1,5 år at gennemføre. 10

11 UNDGÅ AT MISTE PENGE PÅ DIN NÆSTE ERP-OPGRADERING Sådan sikrer du, at værdien af din næste ERP-opgradering ikke kun når til IT-afdelingen, men derimod bliver et værdiskabende og rentabelt forretningsprojekt: 1. Formuler en klar ERP strategi som styringsgrundlag for projektet. 2. Lav en grundig konsekvensanalyse som grundlag for effektiv forandringsledelse. 3. Udarbejd en målbar benefit realiseringsplan og understøt den forretningsmæssige værdiskabelse. 4. Alloker de rigtige forretningsressourcer og styrk opbakningen fra nøgleinteressenter. 5. Gør ERP-opgraderingen til et fælles projekt mellem forretning og IT. 11

12 OM QUORUM CONSULTING DIN UVILDIGE RÅDGIVER OG TRUSTED ADVISOR Quorum Consulting er et uafhængigt management konsulentfirma specialiseret i at bygge bro mellem strategi og processer, forretning og teknologi. Baseret på vores mangeårige erfaring, dybdegående branchekendskab og ekspertise, udvikler og leverer vi vindende strategier, hjælper vores kunder med at træffe de rigtige beslutninger, øge værdien af deres investeringer og realisere deres forretningspotentiale. Som din uvildige rådgiver hjælper vi din organisation med at opnå størst mulig værdi af din ERP-investering. Fra udvælgelse af nyt ERP-system til implementering og opgradering, har vores team af seniorkonsulenter alle mangeårige erfaringer med at lede det enkelte projekt gennem alle kritiske faser, styre fri af de største faldgruber og realisere de forretningsmæssige målsætninger. Kontakt os: Claus Møldrup tlf Læs mere om Quorum Consulting på: 12

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010

Læs mere

Professionel projektadfærd giver effekt på bundlinjen

Professionel projektadfærd giver effekt på bundlinjen Professionel projektadfærd giver effekt på bundlinjen MINIRAPPORT OM Af Michael Ehlers, Jesper Krøyer Lind og Alexander Strange, Implement Consulting Group Implement Consulting Group har for anden gang

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Public Digital Governance 2007 år 0 efter strukturreformen. August 2007

Public Digital Governance 2007 år 0 efter strukturreformen. August 2007 Public Digital Governance 2007 år 0 efter strukturreformen August 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 1. Sammenfatning 2 1.1 Grundlaget er skabt for en effektiv Public Digital Governance 2 1.2 Tre centrale

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

GUIDE TIL UDBUD AF DIGITALE PROJEKTER

GUIDE TIL UDBUD AF DIGITALE PROJEKTER GUIDE TIL UDBUD AF DIGITALE PROJEKTER INDHOLD INTRODUKTION 3 DE 5 SUCCESKRITERIER 3 VORES LØFTER 3 DE 5 SUCCESKRITERIER PARTNERSKAB 4 FORRETNINGSUDFORDRING 7 FAGLIG KOMPETENCE 9 PRISER OG BETINGELSER 12

Læs mere

ERPower365. Sådan vælger du en ERP-løsning. 5 gode råd. så du optimerer processen og sparer penge

ERPower365. Sådan vælger du en ERP-løsning. 5 gode råd. så du optimerer processen og sparer penge Sådan vælger du en ERP-løsning 5 gode råd så du optimerer processen og sparer penge Forord Sådan vælger du en ERP-løsning 5 gode råd, så du optimerer processen og sparer penge Dette whitepaper indeholder

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER

GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER Denne guide er forfattet af foreningen ADDA (Association of Danish Digital Agencies). Formålet er at hjælpe offentlige myndigheder og organisationer til

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft?

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? 0 Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? Konklusioner fra undersøgelse af danske fagforeningers udfordringer og forandringskraft Af Trine Schløer, Tor Nonnegaard-Pedersen og Camilla

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere